Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 4 juni 2019

Groningse aardgasbevingen: Wiebes (VVD minister) belooft veel maar doet zo goed als niets

VVD plork Wiebes belooft de Groningers van alles, maar weigert de gaskraan dicht te draaien of zelfs maar de gaswinning terug te brengen naar de 12 miljard kuub die het Staatstoezicht op de Mijnen nog voor verantwoord houdt......

Met een lullig oplichterspraatje probeert Wiebes het volk te overtuigen dat de kraan niet dicht kan, daar dat een tekort aan gas zou opleveren, waardoor gezinnen letterlijk in de kou zouden komen te zitten tijdens een koude winter...... Nederland had nooit langdurige contracten met het buitenland mogen sluiten, contracten waarin de gasprijs voor een appel en een ei is geprijsd..... Nadat de grote ellende losbarstte in Groningen had de toenmalige regering Balkenende deze contracten onmiddellijk moeten afkopen, dat gebeurde niet, nu zitten we met Rutte 3 en het is nog niet gebeurd..... Nee pas in 2029 wordt het laatste aardgas uit Nederland aan het buitenland geleverd.........

Wat betreft 'het tekort aan aardgas': alle gascentrales in Nederland staan uitgeschakeld, daar Nederland heeft gekozen voor spotgoedkope verbranding van kolen, waar men godbetert zogenaamde biomassa aan toevoegt: hele bossen uit de VS worden daarvoor gekapt en de kosten daarvoor zijn voor de belastingbetalers, dus voor jou en mij....... Zo gaf Kamp vlak voor zijn vertrek in 2017 nog 4 miljard euro subsidie aan de eigenaren van deze nieuwe kolencentrales om daarmee bossen op te kunnen kopen.......

Wiebes heeft het gore lef opnieuw onderzoeken aan te kondigen, terwijl er al vele miljoenen in onderzoek is gestoken en de opvolgende regeringen schijt hebben aan het Staatstoezicht op de Mijnen, dat jaren geleden meermaals heeft aangedrongen op vermindering van de gaswinning, de reactie van Kamp op één van die oproepen was de gaswinning nog verder te verhogen, daar lult geen mens meer over, 'ook' de reguliere media niet, maar ja die vinden massaal dat VVD opperhufter Kamp een geweldige minister was......

De meeste Groningers die veel schade hebben opgelopen zijn nog steeds het slachtoffer en het aantal mensen dat wel is geholpen met herstel van de schade is veel te laag, zeker gezien de lange duur van deze schandalige gang van zaken..........

Nogmaals heeft een kabinet Rutte laten zien totaal waardeloos beleid te voeren, immers men had i.p.v. het bouwen van nieuwe kolencentrales (onder verantwoording van CDA, VVD, PvdA en D66) moeten inzetten op het bouwen van fabrieken voor de fabricage van stikstof*, nodig om gas uit bijvoorbeeld Rusland geschikt te maken voor ons aardgasnet........ De kabinetten Balkenende en Rutte: wanbeleid op wanbeleid op wanbeleid......

En Wiebes? Totaal ongeloofwaardig!!

* Het nu nog inzetten op deze stikstoffabrieken is eigenlijk ook belachelijk, daar je dan met het verbruik van een enorme berg stroom aardgas klaar maakt voor gebruik, ofwel er wordt dan een extra stap in vervuiling toegevoegd aan het gebruik van aardgas, hetzelfde aardgas dat al slecht is voor het milieu.......

Zie ook:
'Aardgasbevingen: Wiebes (VVD minister) weer betrapt op liegen'

'Groningen: Rutte 'vindt het nogmaals verschrikkelijk wat aardgasbevingsslachtoffers is overkomen'

'Rutte (VVD premier) vindt de laatste aardgasbeving verschrikkelijk, terwijl zijn kabinetten daarvoor hoofdverantwoordelijk zijn'

'Gaswinning Groningen nog steeds niet op een veilig niveau, aldus Staatstoezicht op de Mijnen'
'Kamp: je moet zo min mogelijk gas winnen, maar niet te weinig..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Kamp zal zien wat hij kan doen wat betreft de gaswinning......... AUW!!!!'

'NAM gaat in beroep tegen aanpassing gasbesluit Kamp, niet vanwege de verminderde gaswinning, maar de kaders daaromheen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor meer berichten over de Groningse aardgasbevingen, klik op het label aardgasbevingen, direct onder dit bericht. Let wel: na een aantal berichten wordt het laatst gelezen bericht telkens herhaald, dan onder dat laatst gelezen bericht even opnieuw op het gekozen label klikken, enz. enz.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten