Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 31 oktober 2011

Ziekenhuizen versus privéklinieken

Jarenlang zijn er kleine ziekenhuizen gesloten, tegen beter weten in werd er door de overheid gesteld, dat grote ziekenhuizen efficiënter en goedkoper zouden kunnen werken. Nu geeft diezelfde overheid, via een omweg 500 miljoen euro per jaar uit aan privéklinieken, met als argument, dat kleinschaligheid de efficiëntie en kostenbeheersing ten goede komt........
Hoe komt het toch, dat de zorgkosten de pan uitrijzen?

Aboutaleb vliegt weer eens uit de bocht

De PvdA burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, zegt over de uitspraken van de blunderende CDA kakzever Donner over Rotterdam (daar zijn volgens Donner on-Nederlandse toestanden te zien), dat Donner daar Rotterdam-Zuid mee bedoelde. In Buitenhof ging Aboutaleb gisteren in op die 'toestanden', volgens hem maken de mensen de stad, niet de gebouwen. Vervolgens noemt hij de woningbouwverenigingen, dezen moeten geld steken in Zuid (van Donner krijgt Aboutaleb een echte grijpstuiver om de problemen aan te pakken). Dus het gaat niet om de gebouwen, maar wel om de bebouwing (boing!?!?!). Als 'socialist' van de PvdA is hij dus, net als de landelijke overheid voor het leegroven van de woningbouwcorporatiekas en als er te weinig geldt is verkopen ze maar wat huizen, vervolgt deze hinkende steltloper in het Rotterdamse bestuur (en de woningbouwvereniging kan dan zeker het tekort aanvullen met fikse huurverhogingen). De PvdA, de partij die een groot deel van het sociale huurwoningbestand liet slopen, is dus als 'socialistische partij' voor de vermarkting van de hopeloze woningmarkt. Veel geblaat, maar ik vrees dat er voorlopig weinig zal veranderen in Rotterdam-Zuid. Uitzicht op een volwaardig leven en acceptatie is de enige remedie voor de problemen (met o.a. jongeren), niet alleen in Rotterdam. Maar wat dat betreft is er geen bliksem veranderd de laatste 50 jaar, sterker: met het huidige kutkabinet Rutte, dat geregisseerd wordt door fascisten, is een oplossing verder weg dan ooit......

Als volwaardig hufter, wilde Aboutaleb nog wel kwijt, dat hij respect heeft voor het huidige kabinet met de gedoogsteun van de PVV en de SGP....

Turkse fascisten in Nederland

Gisteren was er een demonstratie van Turkse fascisten tegen de Koerdische PKK op het Haagse Malieveld, u weet wel van die Turken, die bij een huwelijk hun huis geheel bekleden met Turkse vlaggen. Volgens het radio1 nieuws gisteren van 18.00u., was de demonstratie rustig verlopen. Men liet nog wat reacties van demonstranten horen, deze pleitten voor het vernietigen/verpletteren van de Koerden..... (let wel: Turken hebben al 'enige' ervaring met genocide).
Alsof de Turken een minderheid zijn in Turkije, die door de Koerden op alle mogelijke manieren in de hoek gedrukt worden  en de Koerden daar en hier de algehele macht hebben.

Unites States of America: land of the homeless and poor glory!

Bloed op het 65+ beeldscherm

Omroep Max is lekker bezig met de 'top-journalist' (top, alleen wat betreft zijn inkomen) Groenhuijsen. Vorige week een 'openhersenoperatie' in de 65+ huiskamers, geweldig wat een heerlijke sensatie tv. Echt vernieuwend die omroep!

Nieuwsuur en de grote EU wisseltruc

Ontzettend leuk! Nieuwsuur deed vorige week woensdag verslag van de grote EU wisseltruc, en leuk joh, ze hadden bij de rovershoofdfiguren denkwolkjes in de beelden geanimeerd. Uren later schoot ik nog in de lach, zo leuk was het!

Van der Laan over Tunesië

Lousewies van de Laan, het holle D66 vat, was als waarnemer bij de Tunesische verkiezingen en vorige week dinsdag liet zij haar licht daarover schijnen bij Pauw&Witteman. Dat een islampartij de verkiezingen won, is voor deze huppeltrut totaal geen probleem. Een aantal malen noemt zij de vrouwen die stemden in Tunesië, met en zonder hoofddoek. De ongelofelijke nitwit is het niet eens met de jongeren, die met demonstraties aangeven, dat hun opstand gekaapt is door zwaar conservatieve krachten. Jongeren, die al jaren voor de omwenteling lieten weten schijt aan het bewind en de islam te hebben, en dat behoorlijk openlijk lieten zien. Het holle vat van der Laan, zei vol trots, dat de jongeren blij mogen zijn, dat zij nu kunnen demonstreren.
Van der Laan, zegt, dat de religieuze partij 'vast zoiets als het CDA is', nou huppeltrut, dat zou het CDA wel willen, via verkiezingen de burgers in een religieus keurslijf proppen.
Als laatste voegt van der Laan aan haar sprookje toe, dat de EU er bovenop zit, jezus, wat een gek!

zondag 30 oktober 2011

Postkantoren

Deze week werd het laatste postkantoor in ons land gesloten. TNT, de beheerder van dat laatste kantoor, heeft eerst de postmarkt naar de kloten geholpen, stilzwijgend liet men andere aanbieders zonder protest, de arbeidsvoorwaarden negeren, die bij het 'vrijmaken' van de postmarkt waren beschermd in de voorwaarden, die de overheid aan die 'vrijmaking' stelde. Mede daardoor, maar ook door aanvullende TNT maatregelen zijn de postbodes als grofvuil aan de straat gezet, met het aanvullende argument, dat de postmarkt ten dode was opgeschreven. Onlangs maakte TNT bekend, dat de gemiddelde Nederlander € 35,-- per jaar uitgeeft aan postzegels..... Ook de cijfers blijken het 'dode' argument niet te staven.
Nu zijn dus de postkantoren gesloten en veelal verkocht, kantoren meestal op cruciale (en dus dure) plaatsen in stad of dorp, die men voor een grijpstuiver kreeg. Kantoren die vaak op kosten van de belastingbetaler waren gerestaureerd/opgeknapt, voor de overdracht aan de (semi-) 'vrije' markt.

We kunnen concluderen, dat de vermarkting van de post een waanzinnig succes is, om het sjoemelende holle CDA vat Eurlings nog eens aan te halen.

Toevoeging op 31 oktober 2011: Het verhaaltje, dat concurrentie de kwaliteit zou verhogen en de prijs zou verlagen voor de klant, is ook hier weer eens een leugen gebleken.
Postkantoren weg, veel brievenbussen zijn verdwenen, post komt vaak veel later aan, dan de beloofde 1 dag binnen Nederland en de prijs van de postzegel is onlangs weer verhoogd met meer dan 10%!

Windmolens

De weerzin tegen windmolens is vooral gebaseerd op het feit, dat deze molens zo lelijk zouden zijn in het landschap. De vertolkers van dit misnoegen, zijn veelal dezelfde die geen enkele moeite hebben met het asfalteren van het Nederlandse landschap, zelfs niet als daar natuur voor moet worden opgeofferd, hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen, kerncentrales of wat voor natuur/landschap aantastende bebouwing dan ook.
De 'natuursceptici' die windmolens afwijzen, omdat deze niet productief zouden zijn, moeten datzelfde praatje eens proberen te vertellen aan een Deense energiedeskundige......

zaterdag 29 oktober 2011

Qantas, arbeidsvoorwaardenoverleg anno 2011

In het slepende arbeidsvoorwaardenconflict tussen de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en haar werknemers, heeft de directie van dat bedrijf besloten, de hele vloot aan de grond te houden. Chantage, het nieuwe werkgeversmiddel van 'overleg' anno 2011......

Het CDA, de minderheid

 De één derde minderheid van de CDA achterban wordt goed bediend en in de tweede Kamerfractie vertegenwoordigd door 2 personen.........

Bleker de grote natuurverdelger 2

De Groningse CDA paardenbeffer Bleker toetert weer lekker hard van de toren, zijn nieuwe natuurwet, is het middel om de natuur te beschermen. Op 11 oktober verkondigde hij zijn heilsboodschap in een EO radio1 programma (van ongeveer 14.40-14.55u.) en bij de EO is de grote belangenbehartiger van de boeren altijd van harte welkom. Bleker vindt een megastal in een weiland met daarnaast een 10 baansnelweg met zicht op een bedrijventerrein, al een mooi stuk natuur. Deze week was Bleker verrast door de reprimande die hij uit de EU kreeg, over zijn beleid t.a.v. de Westerschelde. Hoewel zijn plan zwaar onder de maat is voor het beoogde natuurherstel en het ook nog eens veel duurder is dan het oorspronkelijke plan (de Hedwigepolder onder water te zetten), Bleker is niet van plan iets te veranderen. Nou, niets is niet waar, hij laat nogmaals een wetenschappelijk onderzoek doen, met de opdracht zijn plan als de beste te bestempelen.

Vanmiddag was Bleker te horen in het radio1 programma Argos, het programma bestond uit een gesprek met deze sjoemelende paardenboer. Veel geslijm van Max van Weezel (wat doet die lul eigenlijk in zo'n  programma), zonder echt kritische vragen. Niets over de regels tot natuurbehoud, die zover versoepeld zijn, dat er straks nog amper sprake van enige regelgeving. Vrij baan voor de boer, de grondbezitter en bouwondernemer, dus i.p.v. subsidies naar natuur beschermende organisaties, gaan deze straks voor het grootste deel naar de voornoemde personen. Zelf heeft hij ook al eens oneigenlijk gebruik gemaakt van subsidies die bedoeld zijn voor natuurbehoud/verwezenlijking en dat wil hij graag blijven doen. 

Een echte CDA rentmeester van god, die Bleker!

Kool wil strafwerk

De zogenaamde socialist Kool, wethouder in Den Haag voor de PvdA, lanceerde deze week het briljante innovatieve idee tot......... werkverschaffing! Na WOII was de bevolking en de politiek, voor het grootste deel tegen de verfoeilijke werkverschaffing van de 30er jaren. Door de toenmalige crisis werden werkloos geworden arbeiders, behandeld als misdadigers, die verplicht (vaak) ver van huis zwaar werk moesten verrichten. De toenmalige regering (met veel 'christenen') hield ook vast aan de gouden (gulden) standaard, een systeem waarbij de nationale munt wordt beschermd, een systeem dat door de rest van de 'beschaafde' wereld allang was weggepromoveerd als niet werkzaam, het stortte grote groepen burgers in diepe armoede. Nu is het de EU, die de euro sterk wil houden, en in deze tijd, dat de schulden van zuidelijke landen per minuut oplopen, denkt men er niet over, de euro te devalueren, en net als in de dertiger jaren van de vorige eeuw, is de grote onderlaag de klos.
Kool zal gedacht hebben, dat in een tijd, waar fascisten een voet tussen de regeringsdeur hebben, het geen taboe is te pleiten voor verplichte tewerkstelling. De werkloosheid loopt welhaast per dag op, niet door de schuld van de 'slachtoffers' die werkloos worden, maar alweer door de financiële wereld en de politiek. Daarnaast hebben wij nog steeds de laagste werkloosheid binnen de EU, zelfs met de 'verborgen' werkloosheid in de bijstand, veel mensen die werkloos zijn, hebben geen of kort recht op een WW uitkering en als ze geluk hebben ontvangen ze daarna een bijstandsuitkering.
Kool stelt de werkloze uitkeringstrekker, net als veel politici in de 30er jaren, als een halve misdadiger voor, die kost wat kost aan het werk moet. Deze rechtse PvdA'er wil nog meer bijstandstrekkers inzetten in sociale werkplaatsen, wat voor gehandicapten, die voor werk aangewezen zijn op die werkplaatsen, tot gevolg heeft dat zij 'thuis mogen gaan werken'. Kool vindt verder dat om te bezuinigen, niet alleen de WSW werknemers te korten op het (al lage salaris) salaris, maar de werkplaatsen efficiënter moeten gaan werken.
Van de Mensen die hoegenaamd niets meer kunnen, zijn er altijd nog een aantal geschikt om een kop koffie voor de buurvrouw te zetten en dat samen te nuttigen, en/of boodschappen te doen voor die buurvrouw. Hetzelfde geldt voor sociaal-cultureel werk, genoeg te doen voor vrijwilligers, dus totaal ongemotiveerde mensen inzetten op terreinen waar Den Haag gigantisch heeft bezuinigd, veel buurthuizen in Den Haag zijn bijvoorbeeld gesloten en goed opgeleide krachten zijn er nog amper over, dat komt de leefbaarheid in de sociaal zwakkere wijken namelijk zo ontzettend ten goede....
Om Kool's bruine hersenspinsels voor elkaar te krijgen, zal een flink ambtenaren apparaat op poten moeten worden gezet, niet alleen om de tewerkstelling te regelen, maar ook de controles uit te voeren, die nodig zullen zijn. De vraag is, zullen de kosten de baten niet overschrijven en is daarmee ook beantwoord.
Het wachten is nu op het voorstel van Kool, bijstandstrekkers desnoods uit te lenen aan de tuinders, kunnen we gesubsidieerd slavenwerk laten verrichten, de tuinders betalen dan Den Haag een paar euro, die ze anders aan Oost Europeanen betalen.
De 'socialistische' smeerlap begrijpt de schaamte van veel ontslagen werknemers niet, en i.p.v. hulp te bieden, bevestigt Kool de schaamte van die mensen, door ze strafwerk te laten doen.

Kool kan beter zorgen voor controle op aanbesteding en werkzaamheden, die voor de stad worden verricht. Een simpel fietspad vernieuwen kost al snel een maand of drie, een kruispunt her inrichten 4 maanden, enz. enz. Bovendien zouden de topsalarissen van ambtenaren wel eens afgetopt mogen worden, dat scheelt de stad en daarmee de inwoners een hoop geld.

vrijdag 28 oktober 2011

Atsma en de asbestverwijdering uit scholen

De CDA boerenlul Atsma is gister weer eens begonnen over de asbestverwijdering uit scholen. Dapper vertelde hij nog eens, dat de scholen met een (peperdure) inventarisatie moeten komen. De overheid wil daar zelf geen cent aan uitgeven.
Zie mijn bericht van 19 februari 2011:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/02/asbestverwijdering-scholen.html

Clean Air Nederland wil proces inzake rookverbod

Oetelaar van Clean Air Nederland wil een gerechtelijke procedure starten tegen het besluit kleine cafés uit te sluiten van het rookverbod. Deze organisatie, die waarschijnlijk drijft op overheidssubsidie, kan zich beter eens druk maken over de luchtvervuiling in Nederland, clean air buiten dus. Door autoverkeer sterven er jaarlijks 18.000 mensen een voortijdige dood, plus een giga aantal kinderen met luchtwegproblemen. Een rookgordijn opwerpend hypocriet zootje, dat Clean Air Nederland.
Overigens is bij windstil weer, de petrochemische stank van het Botlekgebied buiten niet te harden (in Den Haag!).

Uw Azijnpisser heeft onlangs een klacht ingediend, ik kom daar later op terug.

Mauro

Het CDA houdt morgen een congres, dat over de koers van de partij zou gaan. Intussen is de beslissing van de Limburgse sjoemelende CDA leugenaar Leers, om Mauro terug te sturen naar Angola, waarschijnlijk het hoofdonderwerp. Dit onderwerp heeft evenzeer met de koers van het CDA te maken, de C van christelijk kan, zo als nu weer blijkt bij de zaak Mauro, geschrapt worden. Ook de D kan allang op de schroothoop. Het doordrukken van het verdrag van Lissabon, was een paar jaar geleden al de zoveelste ondemocratisch genomen beslissing van de CDA blunderlul Balkenende, Donner wil de WOB zwaar beperken, nou niet bepaald een democratisch plan en zo zijn er nog wel een paar te bedenken.
Mauro moet terug, ondanks dat Buitenlandse Zaken, Nederlanders afraadt dat land te bezoeken. Maar regels zijn nu eenmaal regels en een befehl van de valswitte 'Obersturmbahnführer' Wilders aan Leers, blijft een befehl.
De ongelofelijke CDA huppelkut heeft intussen weer eens laten blijken geheel op haar plek te zijn bij het CDA, leugens, bedrog en volksverlakkerij. Gisteren liet zij via 'twitter' weten, dat het de schuld van de media is, dat Mauro terug moet; hoe fout moet je zijn om zo iets te zeggen?
Vanmorgen bij BNR tussen 11.00 en 11.30u. een CDA hopman in het Kamerleden debat, deze knuppellul vindt de beslissing van Leers een terechte, "regels zijn regels"..., hoewel hij het niet uitsluit, dat de beslissing van Leers onder druk van de PVV is genomen.
De immer achter zijn geslachtsdeel aanlopende SP'er van Bommel, zat weer eens helemaal fout met de argumenten, die hij aanhaalde voor het hier laten blijven van Mauro. Alvast zichzelf de mond snoerend voor volgende gevallen (en die zijn er meer dan voldoende), zei van Bommel, dat het op Mauro's leeftijd, moeilijk is je nog aan te kunnen passen in het Angola. Voorts zei de rode pimp dat Mauro door zijn opleiding in aanmerking komen voor kennis migratie, terwijl het nog helemaal niet duidelijk is, of Mauro inderdaad een bolleboos is. De lul had beter kunnen wijzen op het schenden van kinderrechten door deze uitzetting.
De pruttelende beerput van Nederland, Pownieuws (of news), tapte gisteravond weer eens lekker uit het bruine racistische vaatje: een lullekop vroeg Leers of hij 'het zielige negertje een zwembroek of slippertjes meegeeft' (naar Angola)......

Zie ook mijn bericht van gisteren:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/10/de-cda-rentmeesters-van-god-en-de.html

woensdag 26 oktober 2011

Een file veroorzaken voor de aanhouding van brandstofdieven 2

Naar nu blijkt heeft de overheid jaren geleden al een onderzoek laten doen, naar manieren van het aanhouden van verdachten. Daar kwam uit, dat het veroorzaken van een file, een hele foute manier van doen is en niet moet worden gebruikt. Na wat gezeur werd het rapport enigszins aangepast, maar de 'fileconclusie' bleef staan, reden om het rapport in een diepe la weg te stoppen.
Agenten stappen terecht niet zo maar elke geweldsituatie in, dan wel derden als menselijk schild gebruiken, gaat echt 10 stations te ver.

Zie ook mijn bericht van afgelopen maandag:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/10/een-file-veroorzaken-voor-de-aanhouding.html

Weigerambtenaren en de PVV

Eindelijk! De PVV heeft haar standpunt aangaande weigerambtenaren bepaald, hoe is het mogelijk? De fascisten van de valswitte Limburgse bokkenrijder Wilders, zijn tegen het handhaven van weigerambtenaren. De SGP kan in de 1ste Kamer de wil van dit kutkabinet met succes verdedigen, dus is de PVV niet meer nodig. Beetje erg dom van de PVV, dat zij zich nu pas uitlaten over weigerambtenaren. Als de PVV tegen de oude politiek is, zoals Wilders maar niet ophoudt te zeggen, hadden zij allang de gedoogsteun in moeten trekken. Het wijzen op 'compromissen sluiten', als je wil meedoen in de politiek, slaat al helemaal nergens op en is juist een extra bewijs van oude politiek bedrijven. Het geteisem van de PVV, komt nu met een eigen motie, nog meer oude politiek dus.

De CDA rentmeesters van god en de richting

het CDA houdt dit weekeinde een congres, waar men de richting van de partij wil gaan bepalen. De voorzitter van de partij, de dominee huppeltrut Peetoom liet afgelopen maandag bij de EO op radio1 (na 14.00u.) weten dat het CDA op de goede weg is met de koers, die de partij volgt. Dit antwoordde zij op de vraag, of het CDA niet 'wat meer' een sociaal christelijke weg zou moeten volgen. Nou dat hebben we gemerkt, achterlijke idioot, zie Bleker met de definitieve vernieling van de natuur, de manier waarop hij en de rest van god's rentmeesters omgaan met dieren in dit land. Verhagen die de grote bedrijven alle ruimte geeft, en 20.000 brievenbusmaatschappijen hier de belasting laat ontduiken en zelfs arme landen uit laat zuigen met Nederlandse verdragen in de hand en bovendien generaties tot ver in de toekomst met nog meer kernafval en straling wil opschepen. De Limburgse sjoemelende leugenaar Leers, die vandaag weer eens heel vroom laat weten dat Mauro echt naar huis moet, die kinderen als het uitkomt laat vastzetten, omdat hun ouders 'illegaal' zijn. Donner, de CDA minister, die op moest stappen vanwege de medeverantwoordelijkheid voor 11 doden, die nu vrolijk de zwaksten zelfs de neus niet meer boven water wil laten houden, gehandicapten uitkleedt en ouderen nog verder laat wegrotten. Voorbeelden te over, voor nu laat ik het bij deze drie minkukels.
Een echt christelijke koers mevrouw Peetoom, waanzinnig zou ik zeggen, om met nog een sjoemelaar van uw partij te spreken, het huftertje Eurlings. Dan spreek ik niet eens over het feit, dat het CDA de fascisten van de PVV 'regeringsklaar' heeft gemaakt en zich zelfs laten 'piepelen' door deze beweging

Lebbis zei het gisteravond bij Pauw&Witteman, toen hij het over Leers had,op de juiste manier: een bewindspersoon die de bijbel en de 10 geboden kent, en dan op zo'n manier met asielzoekers omgaat. (de moeite waard om terug te zien, ook de opmerkingen van Lebbis over het kapitalisme en dan m.n. zijn opmerkingen over het inkomen van Bill Gates en Steve Jobs).

Reclame voor de harddrug alcohol

Amstel heeft een schijtlollige reclame over het drinken van hun bier. Als je, plezier hebt op de manier zoals weergegeven in de reclame, ben je wat mij betreft rijp voor een fiks aantal bezoeken aan de psychiater. Wat echt smerig is aan deze reclame, is dat pubers onder de 16 wordt voorgehouden, dat zij een hele berg 'plezier' missen, door een extra tekst in het filmpje te laten zien, waarop vermeld wordt: 'nog geen 16? geen druppel!' Te achterlijk en goor voor woorden, mensen onder de 16 zullen voor het grootste deel niet doorhebben, dat de getoonde 'lol' niets te maken heeft met echt plezier maken. En dat zij even moeten wachten voor ze echt los kunnen gaan.
Deze regering, waar het CDA deel van uitmaakt en die van alle kanten het gebruik van softdrugs aanvalt, o.a. met het gelul over het THC gehalte van cannabis, staat ondertussen nog steeds reclames toe voor de harddrug, die maatschappelijk, sociaal, geestelijk en fysiek de meeste schade toebrengt. Daar kan aan toegevoegd worden dat de rentmeesters van god, het CDA, zelf 'pushers' zijn van deze harddrug, door flessen wijn weg te geven met een CDA etiket.

RTL XL, elke dag meer........ bagger!

dinsdag 25 oktober 2011

Timmermans en Bolkestein over Europa

Buitenhof had afgelopen zondag het vuile VVD orakel en EU kereltje Bolkestein en het PvdA kind Timmermans in de uitzending. Timmermans is dit jaar zo vaak in studio's te gast geweest, dat deze blunderende dombo zichzelf als 'eminence grise' ziet en om dat te benadrukken draagt hij voortaan een hippe bril. De 'heren' waren te gast om het over de EU crisis te hebben. Natuurlijk wijst slavenlonen promotor Bolkestein met z'n vieze vingers naar Zuid Europa, terwijl zijn vrinden in het bankwezen en andere financiële instellingen de crisis veroorzaakt hebben. Timmermans ziet de bui al hangen en zegt, dat 'wij' allemaal schuld hebben aan de crisis, al is het al door de 'flatscreens' in de huiskamers, die 'wij' volgens deze nitwit allemaal op onterecht verleend krediet hebben gekocht (jezus, wat een hopeloze gek).
De beide knuppels vergeten, dat de politiek één van de hoofdverantwoordelijken is voor deze crisis, al is het alleen al door het gebrek aan toezicht, of zelfs het afbreken van toezicht. De partijen van deze hufters zijn verantwoordelijk voor deze zaken binnen Nederland en dezelfde partijen door deelname aan de Europese socialisten en liberalen in het 'Europese'. 

Als 'eminence grise' vond Timmermans het wel gepast een 'weldoordachte' opmerking te kunnen maken: "politici zijn verplicht tot optimisme", ha! ha! ha!

Toevoeging 26 oktober 2011:
Timmermans hield tot slot nog een pleidooi, dat er nog meer landen in muntunie moeten worden toegelaten, als voorbeeld noemde hij Polen, een voorbeeld van hoe goed het kan gaan met een EU land. De domme lul kan beter eens een onderzoek door echte deskundigen laten doen, naar de hardheid van de cijfers, die Polen publiceert over haar eigen economie. Het ligt in de verwachting, dat de cijfers flink worden gepimpt.

KNVB straft supporters

De Koninklijke Nederlandse Voetbalmaffia heeft een aantal NEC supporters een straf opgelegd n.a.v. hun gedrag vorige week zondag. De supporters mogen 6 jaar lang geen stadion in Nederland bezoeken en 2 jaar lang niet in de buurt van hun 'thuisstadion' komen als daar een wedstrijd wordt gespeeld. De supporters hadden zich misdragen.... buiten het thuisstadion!

Erica Terpstra, Holland's eigen oranjetent

Kan Erica a.j.b. voorgoed op reis blijven, maar wel zonder camera, microfoon of pen.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Graag uw aandacht voor de volgende veiligheidsbevorderende maatregelen.
In het kader van de algehele veiligheid zou het volgende verboden moeten worden:
  1. Hardlopen of stampen op straat/trottoir of andere plaatsen in de openbaarheid.
  2. Schreeuwen, zingen, fluiten, huilen of andere auditieve uitingen, die niets te maken hebben met het zich begeven in de openbare ruimte. 
  3. Onverwachte bewegingen maken in het openbaar (spastici, parkinson patiënten en andere patiënten met een gestoorde motoriek, dienen ten allen tijde gefixeerd en onder begeleiding in het openbaar te verschijnen, als zij behoefte hebben zich in de openbare ruimte te begeven).
  4. Foto's of filmpjes maken in het openbaar, tenzij de overheid daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
  5. Eten of drinken in het openbaar (het eten/drinken zou een explosieve stof kunnen bevatten, in dit kader zou het eten van bruine bonen en ander scheet opwekkend voedsel al helemaal verboden moeten worden).
  6. Telefoneren in het openbaar (een telefoon kan ook functioneren als afstandsbediening van een bom, of als foto/filmtoestel, zie 4)
  7. Het helpen van anderen in het openbaar (het is immers niet duidelijk wat daar de bedoeling van zou kunnen zijn).
  8. Personen met een gebrek in hun uiterlijk, dit kan verontrustende gevoelens oproepen bij derden.
Kunnen de PVV, de VVD, het CDA, de PvdA en de SGP a.u.b.als de bliksem zorgen voor de invoering van deze regels en daar een gedegen controleorganisatie voor oprichten?
Schijt aan de privacy, veiligheid is wat de Nederlander wil!

Als ik iets ben vergeten, meldt het, dan kan ik het aan de lijst toevoegen.

De VS als voorbeeld voor Nederland

'We' willen in alles de VS als voorbeeld nemen, zeker als het gaat over het strafrecht, zelfs de doodstraf duikt steeds vaker op in het debat. Opvallend dat deze voorbeeldfunctie niet geldt voor de boetes in het verkeer.......

Verhagen over dood Tabaksblat

CDA Smeerpijp Verhagen reageerde met de volgende woorden op de dood van Morris Tabaksblat:
"Met het overlijden van Morris Tabaksblat verliest het Nederlandse bedrijfsleven de belangrijkste voorvechter van maatschappelijke verantwoord ondernemen".
"Hij verbond zijn naam aan het antwoord van het bedrijfsleven op boekhoudschandalen en excessieve beloningen", aldus Verhagen. "Hij gaf het Nederlandse bedrijfsleven begin deze eeuw een maatschappelijker gezicht." (citaten van de NOS website)
Nou dat hebben we gezien, geweldig dat 'maatschappelijker' gezicht van het bedrijfsleven. Met de excessieve beloningen gaat het ook al prima de luxe (en voor de ontvangers daarvan), wat betreft de boekhoudschandalen, heeft de huidige en de vorige regering de regels op een aantal plaatsen zo aangepast, dat het geen schandaal meer is, maar simpel een gebruik maken van de 'legitieme' regels. Overigens is het wachten op het volgende grote schandaal, immers de overheid loopt altijd achter op de slimme boekhouders in het bedrijfsleven.
De hele code Tabaksblat is een wassen neus gebleken.

maandag 24 oktober 2011

Cannabis en de georganiseerde misdaad

De raad van korpschefs (politie) maakt bekend, dat de georganiseerde misdaad zich meester maakt van de cannabishandel. Vietnamezen (vaak nog kinderen) worden gebruikt om 'cannabispanden' te runnen. Dat is nu precies waar veel deskundigen de overheid al jaren voor waarschuwen: regel de achterdeur, als je controle wil krijgen op de softdrugshandel en de georganiseerde misdaad de pas wil afsnijden. Het huidige, door fascisten geregisseerde kutkabinet Rutte wil het liefst cannabis geheel verbieden, ook alweer tegen de adviezen en resultaten in (ons beleid heeft er voor gezorgd, dat wij het veel minder problemen hebben met drugs). Een hopeloze ontwikkeling, maar dit soort 'waanzinbeleid' is dan wel weer de sterke kant van het huidige kabinet.
En nog steeds reclame toestaan voor alcohol, de harddrug die de maatschappij op alle 'fronten' het meest kost.

Turkije doet aan supersnelrecht

Na een aanslag van de PKK op het Turkse leger, waarbij vorige week 24 doden vielen, pleegt het Turkse leger vergeldingsaanvallen in Noord Irak. De Turkse premier Erdogan van de AK partij, heeft nog wat goed te maken bij de legertop, voor zover deze al niet is gezuiverd van AK onwelgevallige personen, dus roffelt hij lustig op de vergeldingstrommel. Binnen een paar dagen heeft de Turkse luchtmacht, vanuit de lucht natuurlijk, al 50 daders gevonden, berecht en geëxecuteerd en ondanks de zware aardbeving in Oost Turkije, gaan de bombardementen lustig door. Geen pardon voor extremistische zuigelingen, kleuters, oudere kinderen, vrouwen, opa's en oma's, hupsakee bombarderen die hap!
Het Turkse leger is tevreden en dat telt...... 

Teeven is alweer zijn vuile boekje te buiten gegaan

De smerige Amsterdamse VVD boerenlul Teeven, heeft een van terrorisme verdachte Nederlander, zonder een verzoek van de VS, uitgeleverd aan deze vereniging van staten. Dit werd zaterdag gemeld in Nieuwsuur. Het bewijs van terrorisme kon men in Nederland niet rond krijgen, dus bood Teeven de FBI deze man aan en deze werd later ook daadwerkelijk uitgeleverd aan de VS (dat aanbod van Nederland is toegegeven door de FBI). De man kreeg daar een straf opgelegd van 25 jaar, de 'bewijzen' werden door marteling verkregen. Na 5 jaar mocht de veroordeelde terugkeren naar Nederland, waar hij onmiddellijk in vrijheid werd gesteld, dat leidde weer tot een 'storm' van protest in de VS.
Deze uitlevering was onwettig, niet alleen omdat er hier geen bewijs tegen de man was, maar een verdachte uitleveren aan een land, waar gevreesd moet worden dat de mensenrechten zullen worden geschonden en naar onze maatstaven voor dit vergrijp geen eerlijk proces kan plaatsvinden, is tegen de Nederlandse wetgeving.

Uitlevering aan de VS is naar mijn mening altijd fout, men kan daar nooit een eerlijk strafproces verwachten, dit door het achterlijke systeem van 'plea bargain' (als je bekend, krijg je minder straf en dat is zelfs te prefereren als je onschuldig bent, daar je bij 'normale' berechting voor 99,9% toch schuldig wordt verklaard). Bovendien levert de VS zelf nooit onderdanen uit voor berechting in een ander land.

Ritueel slachten 5

Hoe zit dat eigenlijk met gelovigen, die vinden, dat dieren die voor hun geloof in sprookjes extra gemarteld mogen worden en de aanschaf van schoeisel en jassen waar dierenlijken in zijn verwerkt?
Uw Azijnpisser heeft bijvoorbeeld nog nooit in een schoenenzaak, waar ook moslims lederen schoenen aanschaffen, een apart vak met 'halal-leer' gezien......

Voor de goede orde, elke slacht is een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van wel dier dan ook en als zodanig een marteling.

PvdA en D66 in Den Haag bezuinigen op psychische zorg

De coalitie van PvdA en D66 in Den Haag bezuinigen op de psychische zorg, met name de noodopvang voor patiënten in deze zorg, krijgt geen subsidie meer.
Zo zie je maar, wat het door fascisten geregisseerde kabinet Rutte landelijk doet, waar de PvdA en D66 zo'n commentaar hebben, doen zij zelf op lokaal niveau.........

Norder en z'n bruine trommeltje

Het smerige PvdA lulletje Norder, wethouder in Den Haag, het ventje dat graag woonwagenbewoners pest, Polen als een tsunami ziet en gemeentegrond voor prijzen wil verkopen, waarbij de huidige goudprijs in het niets verdwijnt, trommelt weer driftig op z'n bruine trommeltje. Hij legt contact met ander Nederlandse en Vlaamse steden over de 'Polen kwestie' (waar heb ik die term eerder gehoord?). De vervelende wanpresterende hufter, die zo trots is op Chinatown in Den Haag (3 huizenblokken, met extra Chinese straatbordjes), waarschuwt voor het ontstaan van steden binnen steden (?!?). De smeerlap, die het woord hartstikke heeft ontdekt (waarschijnlijk van de 'erudiete' Prem), is blij als hij weer eens in de media z'n gekoekwauz kan spuien en lult nu al weer over de integratie van Oost Europeanen. Waarschijnlijk wil hij in een volgend kabinet wel ministertje spelen voor, of met goedkeuring van de PVV.
Norder zou zich beter eens echt druk maken over de tuinders en andere bedrijven, die Oost Europeanen uitbuiten en zich voor het overige bijna onbeschofter gedragen naar deze arbeidskrachten, dan de eerste beste slavenhouder van een paar eeuwen terug. Veel Polen willen door dit gedrag al niet meer werken in Nederland en degenen die hier wel blijven werken, worden bepaald niet gestimuleerd om te integreren in een maatschappij, die zo met mensen omgaat.

NMa weigert fusie vervoersbedrijven

De NMa verbood vandaag een fusie van de RET en QBuzz. Volgens de NMa zou deze fusie oneigenlijke concurrentie in de aanbesteding van het openbaarvervoer opleveren.
Waar was de NMa toen Nederlandse OV bedrijven werden overgenomen door grote buitenlandse vervoersbedrijven, waaronder, godbetert, een Frans en Scandinavisch overheidsbedrijf?

Een file veroorzaken voor de aanhouding van brandstofdieven

De politie veroorzaakte afgelopen weekeinde een file, ten einde een brandstofdief aan te houden. Gevolg: 1 dode achteraan in die file. De Henken en Ingrids staan vooraan met het verdedigen van deze politiemaatregel, 'het moet maar eens afgelopen zijn met de wetteloosheid in dit land' en als dat onschuldige slachtoffers veroorzaakt, jammer dan. De belangrijkste taak van de politie is, de veiligheid van de burger (zo veel mogelijk) te waarborgen. Dan op een drukke snelweg een brandstofdief achtervolgen en zelfs een file veroorzaken, is levensgevaarlijk voor de andere weggebruikers. Een buitenproportioneel middel, dat is duidelijk. 'Gelukkig' is er maar één dode gevallen............

zaterdag 22 oktober 2011

Rita Verdonk stopt

De bruine uh bitch Verdonk stopt met haar onzalige haatzaaiende werk.
Dat ruimt lekker op! Nu de valswitte haatprofeet Wilders nog.

Van Haersma Buma is boos

De houtenkop van het CDA, van Aersma Buma, is boos op de kritische achterban van zijn CDA. Het gezeur over de fascistensteun moet nu maar eens afgelopen zijn. Dit durft de hufter te zeggen, nadat de huidige top van het CDA beloofde rekening te zullen houden met de één derde minderheid, die tegen dit door fascisten geregisseerde kabinet zijn.....

NOS en de rituele slacht

De NOS heeft alweer een geweldig onderzoek gedaan, dit keer onder 100 wethouders met een islamitische achtergrond, met als onderwerp het eventuele verbod op de rituele slacht. De wethouders stellen, dat de gelovigen hun halal geslachte vlees uit het buitenland zullen betrekken en ze waarschuwen/dreigen voor (massale) illegale rituele slacht. Wethouder, het woord zegt het al, de wet handhaven, het gaat hier niet om een illegaal weedje, maar om het om het gruwelijk ombrengen van andere levende wezens en dat alles gebaseerd op voorschriften uit een (net zo fout als het bijbels) sprookjesboek van meer dan 1.000 jaar oud......

De pensioenen, of hoe worden wij belazerd.

Na de pensioenrechten te hebben verkwanseld, liet Jongerius afgelopen donderdag weten, dat zij bezorgd is over het werk van de 'trojka', die o.l.v. het IMF de Griekse crisis moet bezweren. De rechten van arbeiders en andere werknemers in Griekenland worden door inmenging van de trojka, tot nul gereduceerd. Het FNV bijtertje Jongerius is wakker geworden en snapt, dat deze maatregelen uiteindelijk ook hier ingevoerd zullen worden. De banken zijn de hoofdschuldigen in deze hele crisis, maar ook de pensioenfondsen zijn op de bek gegaan, vandaar het pleidooi van (godbetert) dit vakbondshoofd het pensioenakkoord te tekenen (de vakbonden zijn zwaar vertegenwoordigd in de besturen van pensioenfondsen en dus mede verantwoordelijk voor de grote verliezen). Men heeft bij de pensioenfondsen nu al een aantal keren verzuimd, naar andere dekkingen van de pensioengelden te zoeken, deze week werd bekend, dat bij veel van de fondsen de dekkingsgraad onder de 100% is gezakt. Als het Jongerius uitkomt en zij daar haar eigen wanpresteren mee kan maskeren, heeft zij schijt aan de rechten van werknemers, nu blijkt dat mede door haar schuld de boel nog veel verder uit de hand loopt, roept zij moord en brand. Wat een godvergeten hypocriet, benieuwd wanneer zij de gelederen van de PvdA 2e Kamerfractie gaat 'versterken'.

Dezelfde dag was directeur Borgdorff van pensioenfonds 'Zorg en Welzijn', te gast bij BNR (van 16.00-17.00u.). De dekkingsgraad van zijn pensioenfonds zakte binnen een half jaar van 110% naar 91%, een waanzinnige prestatie zou ik zeggen, ook hier wordt dus niet gezocht naar een andere dekking voor de door werknemers gespaarde gelden. Desgevraagd zei Borgdorff dat zijn pensioenfonds obligaties had en heeft in o.a. Griekenland, Italië, Spanje en Portugal, die van Griekenland zijn intussen van de hand gedaan en nu is men bezig de Italiaanse van de hand te doen. Volgens Borgdorff verliest zijn fonds daar geen cent op. Je hebt dus obligaties, die nog maar de helft of minder waard zijn en die verkoop je dan voor de volle mep? Zeker aan de Nederlandse regering, lees de belastingbetaler en lees o.a. de deelnemers van zijn pensioenfonds......
Natuurlijk pookte Borgdorff nog even het vuurtje op onder de jong/oud pensioenpot, want wat is er makkelijker, dan de schuld van alle ellende op anderen af te schuiven, dus jonge werknemers: uw oudere collega's zijn uitvreters, jezus christus wat een gore klootzak!
Wat zijn de inkomsten van deze wanpresterende hufter, de kosten van het gebouw waar hij zijn wanprestaties neerzet en de kosten van het uitgevertje spelen (dat zijn fonds uiteraard ook doet)?

Vandaag maakte het IMF bekend, dat de banken en andere financiële instellingen zeker 50 tot 60% van hun vorderingen op Griekenland moeten afschrijven, terwijl men in de EU loopt te emmeren of 20% al niet veel te veel is.

Het wordt steeds duidelijker, dat deze crisis veroorzaakt door de banken en overheden, misbruikt gaat worden om de rechten van werknemers af te breken.

Khadaffi, de moord en de reactie van een paar politici

Nieuwsuur, verheugd over de bloedige foto's die zij nu frank en vrij kunnen tonen, vroegen de kakelende VVD 'crisisbeheerser' en met toestemming van de PVV, ministertje spelende Rosenthal afgelopen donderdag om een reactie op de dood van Khadaffi. Het Mossad en CIA schoothondje zei voldaan te zijn over de dood van Khadaffi, voldaan daar Khadaffi nu geen getuigenis meer kan doen van alle smerige dealtjes met westerse regeringen, denk ik dan. Vervolgens legt de 'crisisbeheerser' omslachtig uit, dat de NAVO wel, niet en weet niet, een rol heeft gespeeld in de dood van Khadaffi.

Eén van de vuilste CDA ventjes, de Hoop Scheffer, zei de dood van Khadaffi geweldig te vinden. Ook bij hem zal de band Khadaffi en westerse overheden meespelen, als er één CDA hufter goed is in gore spelletjes, dan is dat de Hoop Scheffer wel.

Tot slot zei de rode kneus Roemer van de SP gisteren bij Pauw&Witteman, dat hij de moord op Khadaffi wel begrijpt.
Dat is een veel gehoord argument op deze moord (ook van andere politici). Impliciet zeggen deze mensen dus, dat vergelding een bijna legitiem middel is. Dus in een aantal gevallen is moord, verkrachting en marteling te begrijpen en dat anno 2011, triest, heel triest. Beschaving, welke beschaving?

En hoe gaat het nu verder met Libië, met de welstand van de bevolking, het onderwijs en de gezondheidszorg, die op redelijk niveau waren? Aan het hoofd van de opstandelingen een sharia 'geleerde' en een daadwerkelijke sharia wetgeving, dat belooft niet veel goeds....

vrijdag 21 oktober 2011

VVD is Occupy zat

De Amsterdamse VVD fractievoorzitter en knuppellul Flos (en vele 'liberalen' met hem) heeft het helemaal gehad met de bivakkerende Occupy manifestatie op het Beursplein. Demonstreren en bivakkeren is prima, maar dan vooral in Arabische landen, of oorden nog verder verwijderd van Nederland.
De VVD, u weet wel de partij van het egoïsme, graaien, stelen, belastingontduiken, vergiftigen, vervuilen en natuurvernielen. Dus zo min mogelijk aandacht voor deze zaken graag......

Tamil Tijgers veroordeeld

Vijf Tamil Tijgers zijn vandaag veroordeeld voor o.a. het werven van fondsen in Nederland ten behoeve van hun organisatie. De Tamil Tijgers staan op een internationale lijst van terroristische organisaties.
Gaat Nederland nu ook bedrijven vervolgen, die zaken doen met de Sri Lankaanse (Singalese-) overheid. Deze overheid maakte zich schuldig aan oorlogsmisdaden en ernstige schending van de mensenrechten, gepleegd tegen de Tamil bevolking, dat laatste doet de Sri Lankaanse overheid overigens nog steeds. Deze twee misdaden zijn strafbaar, niet alleen volgens ons eigen justitiële systeem, maar ook volgens het Internationaal Strafhof!!!

Verhagen en kernenergie

CDA smeerlap Verhagen is op de vingers getikt, vanwege een internationaal verdrag, dat bepaalt dat het controle orgaan op kernenergie en de gunningsverlener niet onder hetzelfde ministerie mogen functioneren. In Japan leidde o.a. deze constructie tot de Fuck-yer-shima kernramp eerder dit jaar. In de haast elke controle op wat dan ook te marginaliseren, heeft het huidige kabinet zo ongeveer alle controle organen bij elkaar gevoegd, met daaraan een flinke bezuiniging verbonden. Resultaten van de teloorgang van controle organen zijn intussen alom bekend, of het nu om de intensieve martel veehouderij gaat, of de chemische industrie, of de bouwsector, noem maar op, er is van alles aan de hand, en geen hond is verantwoordelijk (voor de ramp bij Chemie-Pack, mag de belastingbetaler opdraaien en de eigenaar tekende beroep aan tegen zijn veroordeling, terwijl de controlerende overheden hun handen in onschuld wassen).
De ploert Verhagen durfde eerder al te zeggen, dat hij geen promotor of lobbyist is voor kernenergie, nogmaals het bewijs, dat deze lamstraal geen moeite heeft met liegen en bedriegen, als er één 'bewindspersoon' uit het huidige door fascisten geregisseerde kabinet, voor kernenergie is, dan is hij dat wel, geen kans laat hij voorbijgaan om aan te geven, dat kernenergie de energie van de toekomst is.

De wetenschap van het winkelen

U zult het niet geloven, maar het bestaat echt: een shop-o-loog. Een zich zo voordoende dame, was afgelopen woensdag te horen in het radio1 journaal, rond 16.55u. Volgens deze godvergeten huppeltrut, staat veel personeel in winkels erbij alsof ze een taakstraf uitvoeren. Deze trut kan beter eens een onderzoek doen, naar de bejegening van winkelpersoneel, door de klanten, maar vooral door de werkgevers. Zo wordt winkelpersoneel afgebekt door klanten en het management, zinloos en in de levensmiddelen, drogisterij branche vaak zwaar werk, met als beloning een grauw, een snauw en een grijpstuiver voor de bewezen diensten.
Zo bezien is dat werk dan ook niet veel beter dan een taakstraf.

donderdag 20 oktober 2011

Teeven schiet 2 rechtse bokken binnen 24 uur!!!

De Amsterdamse boerenlul Teeven, heeft geen moeite met blunderen en als hij daar zijn echte baasje, de valswitte Limburgse haatprofeet Wilders, tevreden mee kan stellen, gaat hij pas echt los.
De lul is boos op het OM, daar het OM terecht de vrouw hebben laten gaan, die door de Amsterdamse hermandad aan de schandpaal was genageld met een briefje op haar rug waar 1.000 op stond. De duizendste zakkenroller die men aanhield wel te verstaan.Teeven mag blij zijn, dat het OM geen zaak begint tegen de betrokken agenten.
De 2e bok, die dit dombo zwaargewicht schoot, was de weigering Holleeder aanwezig te laten zijn bij het kort geding dat deze aanspande tegen de makers van de film over de ontvoering van Heineken.
Een flagrante schending van het recht, jezus wat een idioot!

Philips, de bezorgde sociale werkgever

Philips topman van Houten, zei afgelopen maandag de Nederlandse en andere Europese overheden de wacht aan. De EU dient nu handelend op te treden, aldus van Houten. Als zetje in de rug ontslaat Philips in Nederland alvast 1.400 werknemers....
Philips, het bedrijf dat prijsafspraken maakt, óók met concurrerende fabrikanten van medische apparatuur en om deze apparaten te slijten aan afnemers, de klanten fêteert op steekgelden (je hoort Philips niet klagen over de stijgende zorgkosten).
Philips hetzelfde bedrijf dat al vanaf de 70er jaren van de vorige eeuw, de productie verplaatste naar slavenlonenlanden.

Buitenhof vond weer een zwaargewicht

Zondag was er weer een 'Nederlands zwaargewicht' te zien in Buitenhof. Het ging dit keer om Hollands VVD glorie Witteveen. Deze flapdrol is pleitbezorger van het soefisme, een levensleer, die mits goed gebracht, zelfs de grootste egoïst als een beminnelijk persoon neerzet. Witteveen, oud IMF roverhoofdman met een giga aantal commissariaten, waaronder die in het bankwezen, wordt dus door Buitenhof neergezet als een orakel, dat vooral geraadpleegd dient te worden. Witteveen, de hufter, die aan de wieg stond van de huidige crisis, die nu zo ongeveer de hele wereld raakt.
De redactie van Buitenhof vergeet even, dat de gemiddelde burger met meer dan 2 hersencellen, totaal geen vertrouwen meer heeft in figuren, die internationaal 'hun sporen hebben verdiend'.
De oude VVD lul pleit voor een machtiger IMF, daarmee aangevend, dat ook hij voor bestrijding van de gevolgen van mismanagement en beursspeculatie is, maar niets aan de oorzaak zelf wil doen: het aanpakken van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en vooral beursspeculanten.
Witteveen constateert wel, dat China de koers van de yuan kunstmatig laag houdt, maar de zak heeft het niet over het tegen beter weten in, hoog houden van de euro koers.

Rutte weet wat Sarkozy vindt

Maandag liet het VVD tutje Rutte, na een gesprek met Sarkozy weten, wat deze vindt van zijn hersenspinsels rond de huidige Griekenland crisis en 'euro crisis', die hij samen met de blunderkluns, het CDA varkentje de Jager, heeft geweven. Natuurlijk vindt Sarkozy het geweldige plannen, aldus Rutte (die van fascisten premiertje mag spelen). Ha! ha! ha! ha!

Postbus 51, of rijksoverheid.nl deel 2

Na alle dubbele radiospotjes voor het nieuwe overheidsinformatie adres, www.rijksoverheid.nl, wordt er nu een spotje op tv getoond, waarin de burger wordt gemaand bij misdaad foto's of filmpjes te maken, informatie daarover kan men vinden via...... postbus 51!!! (en voorgaand internet adres).
Onlangs werd bekend, dat de politie in bepaalde situaties, (vaak terecht) even wachten, voor dat zij ingrijpen. Nu maand de overheid de burger dus even wat foto's en/of filmpjes te maken........

De NOS brengt u nu nog meer sensatie!

Afgelopen zaterdag werden in Nieuwsuur beelden getoond van een trein/autobotsing. De auto werd zo'n 100 meter meegesleurd door de trein. Men liet het met plastic bedekte autowrak zien, dat voor en zo te zien gedeeltelijk onder de trein zat.
Hierbij zou ik de redactie van Nieuwsuur en het NOS journaal willen oproepen, ten gunste van alle Henken en Ingrids, de volgende keer geen onverhulde beelden meer te tonen, Henk en Ingrid willen bloed en lichaamsdelen zien!

Het is intussen een uur later en uw Azijnpisser kan Henk en Ingrid 'verheugd' meedelen, dat de NOS heeft geluisterd naar zijn oproep. In het radio1 nieuws van 15.30u. wist de nieuwslezer te vertellen, dat de foto met het bebloede lijk van Khadaffi (die hoogstwaarschijnlijk is vermoord na zijn overgave) te zien is op de NOS site.  Hoera!

woensdag 19 oktober 2011

Obama en Moody's waarschuwen, Zalm dreigt

President van de VS, de slang Obama waarschuwt Europa een eind te maken aan de Griekenland crisis. Intussen heeft Moody's, het Noord Amerikaanse kredietbeoordelingsbureau de status van Spanje verlaagd naar een enkele A status en waarschuwt het Frankrijk, dat hun 'triple A' status in gevaar is. De financiële situatie in de VS is er een, die gelukkig nog lang niet van toepassing is op Europa. Moody's gooit alleen maar een extra schep kolen op het smeulende EU crisisvuurtje.
Erg hypocriet allemaal en de veroorzakers van de crisis hier en in de VS, de banken, kunnen, ondanks alle dappere politieke praatjes, lekker doorgaan met hun vuile spelletjes.
Laten we daarnaast niet vergeten dat de verschillende overheden totaal hebben gefaald als het gaat om toezicht op financiële instanties.
De burger mag opdraaien voor de giga verliezen, Zalm pleitte daar zelfs nog eens voor in het programma Buitenhof, afgelopen zondag.
De VVD klootzak, die aan de wieg stond van de huidige crisis, vindt het maar populistische praatjes, het pleiten voor het meebetalen aan de crisis door de banken. In feite voegde deze hufter een dreigement toe aan zijn praatje door te stellen, dat wanneer de banken moeten meebetalen, zij straks geen geld meer lenen aan staten. Dat is toch godverdomme niet te geloven! Als de banken op een normale manier hypotheken hadden verstrekt en verantwoord geld hadden belegd in buitenlandse obligaties, hadden we geen financiële crisis en een Griekse crisis gehad (en wacht maar, daar komen nog wel een paar landen bij).

PVV volksverlakkerij

Nogmaals laat de PVV zien schijt te hebben aan hun kiezers, door op gedane beloften terug te komen. Nu weer de PVV in het Europese parlement, Madlener, de EU afgevaardigde voor de PVV, meldde gisteren, dat het logisch is, dat de PVV zich in dit parlement aan andere partijen bindt. Dit alles terwijl Wilders eerder uit-en-te-na verklaarde, dat de PVV onafhankelijk zou blijven in het EU parlement.
Ach het zal Henk en Ingrid worst wezen, zelfs als de valswitte haatprofeet hen persoonlijk opknoopt, zullen ze in hun laatste woorden nog vol lof spreken over deze enge fascist.

Verhagen wil meer macht voor de EU

Het goorste CDA manneke Verhagen, hield gisteren een pleidooi voor meer macht aan de EU. Hij vindt dat Brussel moet ingrijpen als de economie van een land uit balans is. Als voorbeeld noemt deze 'christelijke' rechtse hufter een huizenbubbel. De klootzak vindt dus, dat onze economie in balans is, ondanks de huizenbubbel die wij hier hebben, een bubbel die in stand wordt gehouden door het door hem zo gekoesterde achterlijke hypotheekrente-aftreksysteem. Meer dan 700 miljard euro aan hypotheekschuld is een normale zaak? Wat een ongelofelijke en ongeloofwaardige flapdrol!

Winkeldiefstal

Deze week maakte de detailhandel bekend, dat zij het komend jaar 5% meer gaan uitgegeven aan de voorkoming van winkeldiefstal. De woordvoerder die afgelopen zondag in het radio1 nieuws te horen was, erkende dat er veel meer mensen zijn, die het financieel zo moeilijk hebben, dat zij gaan stelen. Deze hufter kan beter druk uitoefenen op de politiek voor een meer menswaardig bestaan voor de grote onderlaag in onze samenleving, dat zal hun inkomsten ten goede komen en diefstal, behoudens kleptomanen  en opstandige pubers (groepen die zo oud zijn als de mensheid zelf), overbodig maken.
Voorts kan deze detailhandel koekwauz zijn leden manen, de prijzen in 1 jaar tijd niet meer te verhogen, dan met het inflatie percentage (voor zover van toepassing).

'Weigerambtenaren' humoristisch maar toch leuk

Vorige week maandag op radio1 bij de EO een 'reportage' over een weigerambtenaar uit Groningen.
Je weet niet wat je hoort uit de mond van deze christelijke (dus aanhanger van een heel fout sprookje) paardenkut, triest maar uw Azijnpisser kreeg kramp in z'n kaken van het lachen, jezus wat een gek!.
Hier de link naar de EO uitzending, even naar beneden scrollen tot 'Reportage: Groningse weigerambtenaar'
http://www.eo.nl/programma/ditisdedag/2008-2009/page/-/episode.esp?broadcast=12474420&programs=9665546

Bouwend Nederland controleert de infrastructuur

De georganiseerde misdaad organisatie Bouwend Nederland, maakte vorige week vrijdag bekend, dat zij een onderzoek hebben gedaan naar de lokale en provinciale wegen. Natuurlijk komen die slecht uit het onderzoek van de bouwmaffia, deze lieden verdienen zich scheel aan de aanleg van nieuwe wegen en de verbreding van de bestaande, inclusief alle belastingvoordelen die hen door de staat worden toebedeeld, maar het is natuurlijk nooit genoeg. Leuk detail in deze is het feit, dat veel schade aan wegen wordt veroorzaakt door......., juist, Bouwend Nederland! Sinds wanneer controleert een bedrijfstak de overheid in dit land, of zien deze maffiosi zichzelf als klokkenluiders? Wat zij zelf met klokkenluiders doen is intussen wel algemeen bekend.

Het zou beter zijn als Bouwend Nederland de huizen en andere gebouwen, die zij hebben neergezet, te controleren op gebreken, zodat er geen balkons van huizen donderen, of gebouwen en huizen, die na 1 jaar al verzakken. Als Bouwend Nederland de overheid al wil manen, kunnen ze beter pleiten voor een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van Bouw en Woningtoezicht (en dan niet met vriendjes op de strategische plekken in die organisatie).

Dezelfde week was de capo di tutti capi van Bouwend Nederland, het vuile CDA ventje Brinkman te gast bij de VPRO op radio1 (11 oktober). Ongestoord mocht deze smeerlap zijn leugens en verlakkende  praatjes de ether ingooien, het makke schaap dat presenteerde kon of mocht geen kritische vragen stellen. De schoft durfde zelfs een grote bek over asielzoekers op te zetten, terwijl zijn Bouwend Nederland gebruik maakt van illegale arbeid, uitbuiting en volkomen ontoereikende huisvesting voor deze arbeiders. En dat krijg je natuurlijk, met die trotse VOC mentaliteit van het CDA. Met Brinkman in de 1ste Kamer heeft de bouwmaffia ook daar de macht verstevigd.

maandag 17 oktober 2011

PVV en Telegraaf eisen bestraffing van Greenpeace

De Telegraaf, de NSB krant, die na WOII een verschijningsverbod kreeg opgelegd vanwege nazipropaganda tijdens deze oorlog en al de leugens, die daar onlosmakelijk mee verbonden waren, deze Telegrof is blij met de Greenpeace ballon-crisis. I.p.v. zoals voor en tijdens WOII op te trekken met de NSB en Duitse nazi's, trekt men nu op met de PVV en eist dat Greenpeace vanwege een ballon op de rails, flink moet boeten.
Als het land is ontsnapt aan een kernramp door een luchtballon op de rails, zoals de Telegrof suggereert, moet elke manipulatie met kernafval per onmiddellijk worden gestopt en verboden. Wij moeten immers geloven, dat de omhulsels van dit afval zelfs bestand zijn tegen een aanslag met een atoombom.

Is er iemand die weet, wanneer de eerste schop de grond ingaat, voor een PVV stad aan de voet van de kerncentrale in Borssele?

Neanderthalers in Limburg

In Limburg zijn sporen gevonden van Neanderthalers. De sporen dateren van 100.000 tot 70.000 voor onze jaartelling (die met jezus, godverdomme).
Uw Azijnpisser ziet dagelijks sporen van Limburgse Neanderthalers in de media, kersvers, al zijn het dan wel weer stinkende bruine sporen....

De arabische lente en haar verslaggevers

Jan Eikelboom en H.J. Melissen, die zo 'zorgvuldig' verslag deden van de arabische 'lente', en zorgvuldig zo veel mogelijk beelden van in het zwart geklede mannen met groene islam vlaggen verwijderden, komen er eindelijk achter: de kans dat deze 'revoluties' uitmonden in een islamitisch bewind is levensgroot....

Prostitutie, een verbod op hoerenlopen, liever vandaag dan morgen

PvdA wethouder Asscher van Amsterdam schrok vorige week wakker en hield daarna een pleidooi voor een verbod op hoerenlopen (eindelijk!). Na de legitimatie van prostitutie, was hij als een van de wethouders van grote steden verantwoordelijk voor het sluiten van veel ramen, met als gevolg dat veel prostitutie ondergronds ging (dus geen controle mogelijk). Nu blijkt uit onderzoek, dat van de overgebleven prostitués die wel gecontroleerd worden, er veel zijn, die gedwongen dit 'beroep' uitoefenen (zo worden de meesten onder valse voorwendselen naar ons land gelokt).
Afgelopen vrijdag zat advocaat Moscovicz bij Pauw&Witteman, hij mengde zich ook in dit debat en vertelde, dat de prostitués die hij als getuige oproept (in zaken tegen mensenhandelaren/pooiers die hij verdedigt), zeggen dat zij wel wisten welk werk zij moesten gaan doen. Deze vervelende zak, vergeet voor het gemak de consequenties die deze vrouwen/meisjes wacht als zij iets anders beweren. Niet alleen consequenties voor henzelf, maar ook voor familie in het land van herkomst. Bovendien vertelt Moscovicz er niet bij dat veel van deze vrouwen/meisjes na de rechtszaak terug moeten naar het land van herkomst.
Het is 2011 en ik ben het helemaal met Asscher eens (al blijft het een lul), verbieden dit mensonwaardige 'beroep'. Hoge straffen voor hoerenlopers en pooiers/mensenhandelaren en bescherming plus eventueel asiel voor de vrouwen/meisjes.

Zie ook mijn bericht van 12 mei 2011:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/05/de-aanpak-van-vrouwenhandel-in.html

Donner zal en moet vicevoorzitter Raad van State worden

De gereformeerde huichelaar Donner, die wegens mede verantwoordelijkheid voor 11 doden al eens moest aftreden als minister (ook al nam hij 'zelf' dat besluit), zal en moet vicevoorzitter van de Raad van State worden. Pas als het zover is, heeft het geteisem van het huidige kabinet de 'zaak' onder controle en kan het vuile spelletje oude politiek vervolmaakt worden. Eerste aanzet was de organisatie van de opvolging van Donner naar Opstelten te verhuizen. Donner vindt dat men dit een spelletje noemt, baarlijke nonsens. Het onzelfstandig VVD opneukertje Rutte, kan intussen alles flikken, 'men' vindt hem zooooo innemend en charmant, dat intussen al het geklungel en gepruts van zijn door fascisten geregisseerde kabinet, als geweldig wordt gezien, afgelopen week waren de superlatieven voor 1 jaar Rutte niet van de lucht. Rutte was zo bijdehand om het oude PvdA wijf Cohen te vragen voor het vicevoorzitterschap van de Raad van State, wetend dat Cohen daar onmogelijk op in kan gaan. Zo kan men straks zeggen, maar 1 geschikte kandidaat te hebben en dat is........... juist, Donner! (niet dat deze 'religieuze' zak ook maar geschikt is voor wat voor bestuurlijke functie dan ook).
Conclusie: we worden alweer belazerd door dit kutkabinet.

Zie ook mijn bericht van 4 oktober jl:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/10/peetoom-de-cda-dominee-vindt-donner-een.html

Het monarchie debat deel 3

Vorige week donderdag kwam de fascist Zorreguieta weer langs in Nieuwsuur. Niet met zijn gore kop als geïnterviewde, maar het eventuele bijwonen door deze smeerlap van de kroning van ons nationale waterhoofd. Weer gebeurde het, de door mij eerder beschreven aankondiging, dit keer door Twan Huijs, die het fascistische Videla regime in Argentinië aankondigde als: 'het Videla regime', nog wel met de toevoeging: 'waaronder duizenden mensen verdwenen', ja, gemarteld en vermoord! (dat laatste zei Huijs natuurlijk niet).
De SP, intussen al behoorlijk regeergeil geworden (en de 'representatieve' onderzoeken naar het koningshuis serieus nemend), vindt dat Z. niet bij de inhuldiging mag zijn, maar wel bij een geboorte.
De fascist Zorreguieta zou bij de eerste beste stap op Nederlandse bodem gearresteerd moeten worden, zeker nu wij het Internationaal Strafhof op onze bodem hebben!

zondag 16 oktober 2011

Albert Heijn

Toch maar geweldig, dat Albert Heijn niet alleen maar reclame maakt voor prijsverlagingen, maar ook de klant waarschuwt als producten met 10% 3% of meer in prijs zijn verhoogd.
Albert Heijn echt een maatschappelijk betrokken bedrijf!

Het cijfer is aangepast na terecht commentaar.
Wat niet wegneemt, dat AH producten af en toe met meer dan 15% verhoogd. (toevoeging van mij op maandag 17 oktober 2011

Occupy een leuk initiatief

De Occupy manifestaties zijn een leuk initiatief. Toch zouden de deelnemers een na moeten denken, over bijvoorbeeld vlees-eten, of waar zij hun bankrekening hebben. Vlees-eten is bij uitstek een uitwas van het inhumane beestachtig omgaan met dieren en het milieu. Neem een (betaal) bankrekening bij de ASN, daarmee maakt u het leven van de misdadigers bende die de grote banken leiden, het leven pas echt een stuk moeilijker. Nogmaals Occupy is een leuk initiatief, maar ik vrees, dat geen intensieve martel boer, bankmanager of directeur, foute industrieel, bouwmaffialid of politicus wakker ligt van deze demonstraties/manifestaties.
Uit ervaring weet ik dat veel van de demonstranten wel leuke ideeën hebben, maar als het op het aanpassen van de eigen levensstijl gaat, is men jammer genoeg in 90% van de gevallen niet thuis.

Meer info over vleeseten vindt u, als u dit woord invoert in het zoekvlak rechts bovenaan deze pagina.

Donner en de Onderzoeksraad voor Veiligheid

De gereformeerde CDA kakzever Donner, die mede verantwoordelijk is voor de dood van 11 mensen (Schipholbrand), laat de Onderzoeksraad voort Veiligheid een onderzoek doen naar de veiligheid van overheidswebsites.

Deze rechtse hufter kan beter een onderzoek laten instellen naar het massale schending van de privacywetgeving door diezelfde overheid. Nu blijkt, dat het virus waarmee de Duitse overheid in computers van burgers kan zien, ook door Nederland wordt gebruikt om waarschijnlijk op grote schaal computers van Nederlanders door te ploegen.

'Waarschijnlijk op grote schaal': zoals de overheid dat al decennia lang doet met het afluisteren van telefoongesprekken, naar verhouding gebeurt dat hier meer dan waar ook ter wereld.

Donner, veiligheid en privacy vormen een onmogelijke combinatie, dat heeft het verleden ons wel geleerd, de woorden privacy en veiligheid hebben bij Donner een heel andere betekenis, dan ze gangbaar hebben.

Op 2 juni 2020 de tekst enigszins meer leesbaar gemaakt en het woord Schipholbrand toegevoegd, zonder dat de strekking is veranderd, ook het label 'overheidswebsites', veranderd in het kortere 'overheidssites' (zie de labels, direct onder dit bericht).

zaterdag 15 oktober 2011

COKE WAST WITTER DAN WIT!

 Deze week werd een cocaïnewasserij ontdekt in Amsterdam.

Rutte, één jaar (teveel)

Het zal u niet ontgaan zijn, dat het door fascisten geregisseerde kabinet Rutte intussen 1 jaar bestaat.
Als kers op de stinkende 'liberale' taart, is het voornemen dat weigerambtenaren op hun plaats mogen blijven zitten en zelfs aangenomen mogen worden als trouwambtenaar, dit als presentje voor de fundamentalisten van de SGP.
Stef Blok, het holle VVD vat, liet weten heel blij te zijn met het huidige marionettenkabinet en hij wil hierna nog wel zo'n kabinet. De ongelofelijke idioot liet weten, dat hij de SGP hervormingsgezinder vindt dan D66............

Wim Dik en de crisis

Afgelopen donderdag was o.a. Wim Dik te gast bij de VPRO op radio1 (na 16.00u.). Ook te gast hoogleraar en columnist Alfred Kleinknecht, deze noemde in het kader van de voortdurende crisis, de mogelijkheid zoals in Duitsland, de eigenaren van banken, (meestal) de aandeelhouders, te laten betalen voor de verliezen die worden geleden, immers bij winst delen zij daar ook in. Bij weigering van betaling kan dan het aandeel door de staat ingenomen worden. Dik, de hufter die er geen probleem mee heeft de grote onderklasse en daarmee ook de zwaksten het vel over de oren te trekken en die verantwoordelijk is voor het verpatsen van de postmarkt en daarmee de werkgelegenheid van velen, vindt dat geen goed idee. Nu maakte deze rechtse hufter het voorbehoud, dat er bijvoorbeeld heel goed gekeken zou moeten worden naar de sociale gevolgen bij uitvoering van zo'n plan, ja, hij durfde zelfs vraagtekens te zetten bij de rechtvaardigheid van die maatregel, jezus wat een klootzak!

Kleinknecht zei over de 'Griekse crisis', dat deze niets met de gewone Griek, maar van alles met banken te maken heeft, deze leenden immers geld aan de Griekse staat. Dat schoot dikkie Dik natuurlijk in het verkeerde keelgat en hij kwam met de dooddoener, dat 'wij' allemaal hebben geprofiteerd van ruime leningen en hypotheken (moet je nagaan, deze plork is hoogleraar geweest!).
Kleinknecht pareerde dat terecht met het feit, dat zelfs financieel deskundigen geen snars meer begrepen van veel hocus pocus producten die werden aangeboden. Jammer dat hij dat 'wij' van Dik niet onderuit haalde.

Over de export zei Kleinknecht, dat ons export overschot ten laste gaat van armlastige EU landen, u raadt het al: Dik is tegen deze logische conclusie. Daarna ging Kleinknecht geheel uit de bocht volgens Dik, met de idee, dat bedrijven die het goed doen (en die zijn er zat in Nederland), hun personeel meer zouden moeten betalen, teneinde de consumptie te stimuleren.

Jammer genoeg kwam alweer devaluatie van de euro niet aan de orde, wel de devaluatie van de voorlopers, uw Azijnpisser snapt daar geen bal (of euro) van.

Lees ook het bericht van 3 juni jl:
deazijnpisser.blogspot.com/2011/06/de-nieuwe-griekse-mythen-door-wim-dik.html

Reanimatie van ouderen en euthanasie, een staartje

Donderdag stond reanimatie weer op de agenda van Nieuwsuur. Er werd niets nieuws verteld, wat al niet aan bod kwam in een Zembla uitzending over dit onderwerp. Of toch wel: even werd er gewezen op de zorgkosten die gemaakt worden voor bepaalde ouderen (of terminale patiënten), dus is het zinvol veel geld uit te geven aan mensen, die 'toch al' ten dode zijn opgeschreven.

In deze maatschappij, waar alleen nog het economisch gewin telt, en het welzijn van de mens ten grave is gedragen, is het voorgaande pleidooi een voorbeeld om van te gruwen. Niet de topwinsten van farmaceuten, die van fabrikanten van medische apparatuur of  de topsalarissen in huisartsencentra, ziekenhuizen en zorgverzekeringen (die het ook nog eens nodig vinden zich te huisvesten in megalomane designgebouwen en menen uitgevertje te moeten spelen), staan ter discussie, maar de mens die zorg nodig heeft......
Dit laat onverlet, dat de wil van ouderen, die niet gereanimeerd willen worden, gevolgd dient te worden.

Zie ook mijn bericht van 6 oktober jl.:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/10/reanimatie-van-ouderen-en-euthanasie.html

Werk mee: help de wereld naar god!

Altijd al eens lekker tekeer willen gaan met een bladblazer: nu te koop bij Praxpis, een bladblazer voor maar
€ 49,--!!!! Op = op en weg = weg! (Onzin blijft onzin en dom blijft dat over het algemeen ook)

Sap op Kunduz pad

Het GroenLinks AsgrauwRechts bijtertje Sap is op oorlogspad, als ze maar even de kans krijgt, doet zij kond van de geweldige trainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. Dit alles tegen beter weten in, zelfs de één en twee hersencelligen in dit land begrijpen, dat de condities die Sap aan deze trainingsmissie stelde (voor de toekomstige religieuze politie in Afghanistan), grote flauwekul zijn. Afgelopen woensdag zat ze bij Pauw&Witteman, het liefst had ze een uniform aangetrokken, maar dat zou al te gretig lijken. Ook wil ze niet als lesbisch te kijk staan, dus geen colbert met stropdas. Sap kreeg een ingeving, dan maar netjes met een zakdoek om m'n nek, een waanzinnig idee, net als haar idee over de trainingsmissie.

Geldverspilling bij Nieuwsuur

De publieke omroep ligt de laatste jaren nogal eens onder vuur wat betreft de uitgaven. Opmerkelijk te zien, dat dit niet tot enige schroom leidt. In dit blog heb ik er ook al vaker op gewezen.
Deze week viel mij op, dat Nieuwsuur opmerkelijk vaak gebruik maakt van (onnodige) animatiefilmpjes. Nieuwsuur is een nieuws en 'actualiteiten' rubriek, dus de (vaak peperdure) animaties moeten op korte termijn gemaakt worden. De filmpjes zullen wel de bedoeling hebben het nieuws wat toegankelijker te maken, wat mij betreft wordt dit programma er alleen maar infantieler door.
Niet alleen de filmpjes, maar ook het decor is peperduur, met een extra 'fallusbeeldscherm', dat als een erectie omhooggaat, zodra de redactie dat nodig vindt.
Voorts nog het aantal presentatoren, waar je er elke uitzending minstens 3 van te zien krijgt en die bepaald niet voor het minimumloon werken.

Het is alsof de NOS een dikke vinger opsteekt naar de bevolking, waar de grote onderlaag de klappen mag opvangen, door de bezuinigingen, die 'noodzakelijk' zijn om de verliezen van de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere beursgokkers te compenseren.

donderdag 13 oktober 2011

Zo gaan wij om met dieren, deel 80

Vanmorgen ontstonden er lange files op de A2, door 2 koeien die aan het kuieren waren geslagen.
Een aantal knuppels konden de beesten niet van de weg leiden. Na de dieren een verdoving te hebben gegeven, zonder dat er een mogelijkheid was, de beesten daarna onmiddellijk van de weg te halen, kwam een van de beesten bij en logischerwijs in paniek, waarna werd besloten het dier dood te schieten, want files door dieren, dat gaat natuurlijk veel te ver......
In het nieuws werd er niet bijgezegd of de dierenpolitie van de PVV is ingeschakeld, dat zal wel niet, deze politie is voor klein dierenleed bedoeld, niet voor de veesector, waar miljoenen dieren dagelijks worden gemarteld en vernietigd.

Nederland en het dumpen van asbest

Gisteren werd bekend, dat er inzake de Otapan flink valsheid in geschrifte is gepleegd. De Otapan, het schip dat jaren aan de ketting lag, voordat Nederland het naar Turkije stuurde voor de sloop. Sloop werd niet in de papieren genoemd en de hoeveelheid asbest aan boord was fiks verminderd in de papieren. De huidige staatssecretaris van Milieu, de Friese boerenlul Atsma, voor wie de economie belangrijker is dan de volksgezondheid, durfde het gister weer te hebben over 'de kennis van nu', dus: "met de kennis van nu, is de Kamer verkeerd geïnformeerd". Dat is toch godverdomme weer niet te geloven, jezus wat een plork. Zelfs met de kennis van toen was dat een misdaad klootzak! Atsma had zelfs het gore lef om aan het eind van zijn radiopraatje, over deze zaak te spreken met het gezegde: 'schoon schip maken'. Als opvolger van zijn partijgenoot van Geel, is Atsma verantwoordelijk voor deze zaak.

Het OM liet weten geen vervolging in te stellen, daar de ambtenaren hadden gehandeld in het belang van de staat. Hoe is het mogelijk? Dus als de politie morgen vindt, dat het in het belang van de staat is een willekeurig iemand overhoop te schieten, kan dat ongestraft!

Voor meer blunders en vieze spelletjes van Atsma: Atsma rechts bovenaan deze pagina invullen in het zoekvlak.

Het monarchie debat deel 2

Nieuwsuur besteedde gisteravond nog een keer aandacht aan het koningshuis. In de aanhef bij het onderwerp vroeg het presentatie schaap of Zorreguieta aanwezig zou mogen zijn, bij de inhuldiging van ons nationale waterhoofd, Willem Alexander. Dit omdat Zorreguieta deel uitmaakte van het Videla regime, vervolgde het schaap met een domme, onwetende blik op haar gezicht. De presentatie had moeten zijn: "het fascistische en/of dictatoriale Videla regime". Dat gaat de kontenlikkers van de NOS te ver, je moet de kijker niet wijzer maken dan nodig is. Na de dochter van een slachtoffer, die door de Argentijnse fascisten is vermoord, vond de NOS het nodig om een dikke lul van de VVD in beeld te brengen, die de boel moest bagatelliseren. Deze zak durft te stellen dat we een aantal jaren verder zijn en zaken veranderen en we moeten rekening houden met de gevoelens van de pampa prinses Maxima.
De NOS vond het nodig nog wat cijfers uit haar 'representatieve' onderzoek te noemen: 37% van de bevolking is tegen de aanwezigheid bij de kroning van W.A., dat is 10% meer dan een paar jaar geleden, werd daar aan toegevoegd. Het is duidelijk dat de NOS dat een minderheid vindt, dus hop met de fascistische bok.

Vandaag is het debat over het koningshuis, dus het debat en onderzoek was een mooi opzetje voor het kabinet Wilders. Rutte liet vanmorgen weten, dat hij niets wil zeggen over de aanwezigheid van een fascist bij de inhuldiging. Rutte heeft de regeringsdeur opengezet voor fascisten, dus als het achterlijke middeleeuwse ceremonieel zal plaatsvinden, heeft hij geen probleem met de aanwezigheid van een fascist meer.

Over het inkomen van Beatrix, door Rutte steevast aangeduid als de koning (heeft zij een sekse veranderende operatie ondergaan?), stelde hij, dat het koningshuis al meer dan genoeg heeft ingeleverd. Het onzelfstandig blunderende VVD ventje Rutte vindt dat de koning voorop loopt met inleveren en "het is ongepast meer te bezuinigen". Voorts zegt hij over het belasten van de koning, dat deze al belasting betaalt. Door een truc van een paar decennia geleden, hoeft het koningshuis geen onderhoud te plegen aan haar eigendommen, die zijn zogenaamd van de staat, en belasting daar over betalen hoeft dus ook niet. Voorts hoeft de top van het koningshuis geen inkomstenbelasting en successierechten te betalen.

Nu is Standpunt NL bezig, de stelling is dat er genoeg is bezuinigd op het koningshuis, 69% van de stemmers is tegen (1.200 stemmers, dat is iets meer dan de 500 in het representatieve NOS onderzoek), dat zegt wel weer iets over het waanzinnig 'representatieve onderzoek' van de NOS.

woensdag 12 oktober 2011

Het monarchie debat

Afgelopen maandag was het breed aangekondigde monarchie debat van de NOS op tv te zien. Het onderzoek dat de NOS liet doen naar de steun van de bevolking voor de monarchie, was al een farce en het debat bevestigde dat alleen maar. Er zou een brede afspiegeling van voor en tegenstanders debatteren, het zal wel aan mij liggen, maar het aantal voorstanders had wat mij betreft de overhand. De twee 'grootste tegenstanders', het orakel van Rossem en de Amsterdamse helleveeg Etty, sputterden wat tegen. Er zijn werkelijk wel betere tegenstanders van het koningshuis te vinden.
Het over het paard getilde koningsschaap Geert Mak nam het zelfs op voor de zeer begaafde Willem Alexander: "hij wordt zwaar onderschat" en vervolgens haalde hij het feit aan, dat WA een zoon van Claus is. Mak heeft zeker ook de zeer begaafde afstudeerscriptie van WA gelezen.... Al het gekloot van ons nationale waterhoofd, is voor Mak van nul en generlei belang: diens verklaring over de junta van Videla, alle financiële malversaties van WA en zijn pampa prinses, de bouw van een vakantiehuis in Afrika en Argentinië, enz. Mak zegt eigenlijk republikein te zijn, wacht maar, als hij straks een sprookjeslintje krijgt, is hij zo trots als een blinde pauw (en de kans op zo'n lintje heeft hij met zijn optreden in dit debat, bijna onafwendbaar gemaakt).
Eigenlijk vond Mak, dat er nu wel belangrijker zaken zijn, dan dit debat over het (heel foute) koningshuis.

U merkt wel, dat ik niet het hele debat heb gezien, uw Azijnpisser moest regelmatig projectiel spugend naar de toilet, het programma nazien is mij door mijn arts afgeraden. 

Zie ook mijn bericht van afgelopen maandag:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/10/monarchie-likken-door-nos.html
Dat likken mag achteraf gezien best kontlikken genoemd worden.

De VS donderen nog een schep kolen extra op de fik in het Midden Oosten

Een verijdelde aanslag in de VS op de Ambassadeur van Saoedi-Arabië, wordt door de VS met beide handen aangegrepen om met de vinger naar Iran te wijzen. De onrust stijgt in het Midden Oosten en de aandacht komt steeds meer te liggen op het misdadige regime in Israël. De zogenaamde vredespolitiek wordt door Israël vormgegeven in de bouw van een flink aantal huizen op door Israël bezet gebied.
Dat steekt steeds meer landen in de wereld, dus het wordt tijd voor een fikse bliksemafleider, die nu gevonden is.
Voor de bevolking in het Midden Oosten zou een tijd van rust, een zeer welkome zijn en rust daar zou de totale wereldbevolking ten goede komen.

De veroordeling van Yulia Tymoshenko

De voormalig premier van Oekraïne, Yulia Tymoshenko werd gisteren veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf wegens vermeende malversaties bij de onderhandelingen met Rusland over gasleveringen aan de Oekraïne. Naar schatting is er 440 miljoen dollar teveel betaald voor deze gaslevering. Het is niet de eerste keer dat deze enge nationalistische huppeltrut in opspraak kwam, zo heeft zij eerder geld, dat bestemd was voor natuurbeheer in een ander potje gestopt en heeft zij 131 miljoen dollar aan staatsgelden gebruikt om auto's te kopen die zij gebruikte in de verkiezingscampagne voor het door haar begeerde presidentschap. Bovendien waren er al in 2003 en 2004 onderzoeken naar corruptie praktijken van deze dame met een vlecht als drol om haar hoofd gedrapeerd.
 
De pleuris brak uit toen haar straf gisteren bekend werd gemaakt. Zelf zei Tymoshenko dat de tijd van Stalin weer was aangebroken, wat aangeeft dat deze trut nodig wat geschiedenis onderwijs, wat betreft die Sovjet periode, nodig heeft. Vooral politici waren wereldwijd verontwaardigd, ja veronderstel, dat corrupte politici strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, dat gaat natuurlijk 10 (gas-) stations te ver.
Bovendien is er voor de Europese verontwaardiging nog een reden: Rusland. Men wil vooral Rusland niet tegen de schenen schoppen, Rusland speelt in deze zaak een bijna net zo kwalijke rol en dat verwoorden zou de Russische gasleveranties naar West en Zuid Europa maar in gevaar brengen.

Arabische lente?

Arabische lente? Een stormachtige herfst, zal je bedoelen, met een te verwachten ijskoude strenge islamitische winter.

dinsdag 11 oktober 2011

Leers laat zijn ware christelijke gezicht nog eens aan asielzoekers zien

Het smerige leugenachtige en sjoemelende CDA ventje Leers, trekt zich de kritiek aan van zijn achterban en gisteravond kwam hij bij Pauw&Witteman uitleggen, dat 'we' niet zo negatief over asielzoekers moeten doen. Na ze eerst als kansloos, dom, crimineel en gelukzoekers te hebben neergezet, wil hij nu dus, dat de Henken en Ingrids een beetje dimmen. De schoft stelt dat 'wij' best wel asielzoekers willen opnemen, mits ze een flinke zak geld meenemen, een goede opleiding en het liefst een bedrijf in de achterzak hebben.

De Limburgse leugenaar heeft inmiddels al weer excuus aangeboden voor zijn uitlatingen bij zijn grote baas, de valswitte haatprofeet Wilders, eveneens uit de bruinste provincie van Nederland. Niet voor zijn leugenachtige praatjes, maar voor zijn pleidooi wat aardiger te zijn voor asielzoekers.
Gadverdamme wat een goor ventje!

Slavenlonen in de landbouw, ook in de VS

Niet alleen in Nederland worden er slavenlonen betaalt aan buitenlandse arbeiders in de tuin/landbouw, ook de VS is daar al vele decennia 'groot' in (dan heb ik het niet eens over de slaventijd). In Alabama is een nieuwe anti-immigratiewet van kracht geworden, dat betekend voor de talloze Spaanstalige illegalen, dat de jacht op hen geopend is.
De wet werd er door het rechtse geteisem 'erdoor gejast' met het argument, dat er genoeg Noord Amerikanen zijn, die het werk kunnen doen, een bekend smerig populistisch argument. De tuinders/landbouwers zitten daar, net als hun collega's in Nederland, niet op te wachten: zij zijn niet van plan het wettelijk minimumloon te betalen. Dit geteisem heeft bedacht, dat het werk ook door gevangenen tegen een slaven-loon gedaan kunnen worden en de gore overheid van Alabama is het met hen eens.
Het 'leuke' van dit alles is, dat de werklozen in Alabama niet meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen, waarna deze bij langere wanbetaling in de cel verdwijnen en dan alsnog het werk voor de slavendrijvende tuinders en landbouwers kunnen doen, tegen de beloning van een appel en een ei!

Goed hè, een waanzinnig idee voor de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdA, CU, SGP en andere dappere populisten, natuurlijk al helemaal voor de PVV: als er Henken of Ingrids in deze de sjors zijn, kan de valswitte Limburgse aarsmade Wilders zich gewoon beroepen op de oude politiek die hij omarmt: compromissen sluiten! Een overduidelijke win win situatie, om nog eens een achterlijk cliché uit de kast te rukken.

Erwin Lensink, een oproep aan een buitenlandse advocaat

Gezien het meer dan achterlijke middeleeuwse proces, dat tegen Erwin Lensink, 'de waxinelichthouder gooier', is gevoerd hebben een aantal organisaties de hulp in geroepen van een buitenlandse advocaat. Dit omdat Nederlandse advocaten bij hun beëdiging trouw moeten zweren aan de koningin.

Hier de verklaring van Pro Republica en de brief die aan advocaat Jespers werd verzonden:

Steunoproep aan Mr. R. Jespers, mensenrechten-advocaat
Bestuur Pro Republica, 11 oktober 2011
ietsHoe vindt u het om in een land te wonen waar je geen antwoord krijgt als je een vraag stelt inzake het staatshoofd en haar familie, die door ons allen met tientallen miljoenen euro's worden gesubsidieerd? Zou u niet wanhopig worden als u werd genegeerd door alles en iedereen?
Hoe vindt u het om in een land te wonen waar iemand langer dan een jaar in een kerker moet zuchten omdat hij een voorwerp heeft gegooid naar een voorbijrijdende pantserkoets waarin het staatshoofd zit met haar zoon en schoondochter?
Erwin Lensink zit inmiddels al meer dan een jaar gevangen. Hij is door een Haagse rechter veroordeeld tot gedwongen opname in een psychiatrische inrichting op basis van haastig in elkaar geflanste oordelen van een zielkundige en een psychiater, die hem niet eens hebben kunnen spreken. Erwin heeft namelijk – dat is zijn recht – geweigerd aan de onderzoeken mee te werken.
Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, want immers: Wie tegen oranje is, is gek. Dat geldt dan volgens de Haagse rechter waarschijnlijk ook voor u, geachte lezer. Maar ondertussen zit Erwin nog steeds gewoon opgesloten in de gevangenis Grave.
Het is onvoorstelbaar aan welke chicanes en pesterijen hij daar wordt onderworpen. Hij krijgt geen papier om te schrijven, mensen die hem bezoeken, wordt de toegang geweigerd omdat de cipiers pas een dag vantevoren de geboortedatum van de betrefende bezoekers van Erwin hebben doorgekregen. Dat zou dan 'te laat' zijn! U moet namelijk weten dat wie een gevangene wil bezoeken, al zijn persoonsgegevens via de gevangene moet laten doorgeven aan de gevangenisautoriteiten.
Over middeleeuwse praktijken gesproken! Net zo middeleeuws, overtrokken en achterlijk als de aanklacht tegen Erwin Lensink.
Wij hebben het al meer dan eens op deze site geschreven: Erwin Lensink is een dissident en een politiek gevangene. Net als in de vroegere Sovjet-Unie, worden in het tegenwoordige Nederland (officieel een 'democratie') dergelijke mensen gek verklaard.
Vergist u zich niet: Nederland is geen haar, maar dan ook geen haar beter dan willekeurig welke bananenrepubliek, welke dictatuur dan ook. In Noord-Korea, China, Burma, Cuba, Saoedi-Arabië worden dissidenten niet veel anders behandeld.
U moet goed bedenken dat wat Erwin vandaag overkomt, morgen ook u of iemand uit uw omgeving kan overkomen. Wie zich neerlegt bij hoe Erwin Lensink wordt behandeld, opent de sluizen voor misbruik op veel grotere schaal dan nu het geval is.
Het is om die reden dat Pro Republica met enkele andere organisaties het initiatief heeft genomen om een buitenlandse advocaat te benaderen. Wij denken dat die meer voor Erwin zou kunnen doen dan een Nederlandse. Vergeet niet dat alle Nederlandse advocaten een eed van trouw aan het staatshoofd moeten afleggen.
Progress Lawyers Network
tav Mr. R. Jespers
Broederminstraat 38
2018 Antwerpen


9 october 2011

Geachte heer Jespers,

Namens de volgende zes Nederlandse organisaties:

Pro Republica (www.prorepublica.nl)
Erwin Lensink Vrij (www.erwinlensinkvrij.nl
Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl)
Argusoogradio (www.argusoog.org)
Anarchiel (www.anarchiel.com)
Stichting De Hoogste Tijd (www.dehoogstetijd.info)

wenden wij ons tot u met een zaak die een grove schending van mensenrechten betreft, en verzoeken wij u deze zaak te willen bekijken.
Sinds 21 september 2010 wordt de heer Erwin Lensink gevangen gehouden in de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland (Vught) voor het werpen van een glazen waxinelichthouder naar de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag 2010. U heeft het ongetwijfeld meegekregen via de Nederlandse pers (de zg. 'waxinelichtwerper').
De aanklacht luidde: beledigen van de koninklijke familie en het in levensgevaar brengen van de omringende lakeien. Het OM heeft vanaf begin volledige ontoerekeningsvatbaarheid geeist en opname in het Pieter Baan Centrum.
Nu een jaar later is er op 16 september 2011 eindelijk een uitspraak gedaan door de Haagse rechtbank, die de eis van het OM integraal heeft overgenomen: Ontslagen van rechtsvervolging, maar wel de maatregel van gedwongen opname in een psychiatrische kliniek (met de daarbij horende verplichte medicatie), voor de duur van maximaal 1 jaar.
Hieraan is een ontoelaatbaar langdurig (schijn)proces vooraf gegaan waarin zogenaamde getuigendeskundigen van het Nederlans Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP) gehoord zijn (een psychiater en een psycholoog ), en tevens een hele korte observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) is geschied. Vaststaand feit is dat niet of nauwelijks gesprekken met Erwin Lensink hebben plaatsgevonden, op grond waarvan enige valide uitspraak gedaan had mogen worden. Niettemin hebben de gedragsdeskundigen een hoog recidivegevaar vastgesteld (voortkomend uit zijn 'waan') en daaraan de conclusie verbonden dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is.
Aan beide activiteiten (NIFP en PBC) heeft Erwin Lensink geweigerd zijn medewerking te verlenen omdat hij niet ontoerekeningsvatbaar is, maar uitsluitend anti-monarchale overtuigingen heeft. Zijn visie op het koningshuis (het gedrag van bepaalde leden en de afstammingskwestie) deelt hij overigens met vele andere Nederlanders.
De enige contra-expertise die Erwin Lensink gegund is, werd tijdens de laatste zitting van het Hof op zeer onterechte gronden van tafel geveegd.
Erwin Lensink heeft direct na de uitspraak Hoger Beroep aangevraagd en zit nu -in afwachting van het nieuwe proces- in de P.I. Grave (locatie Oosthoek, Muntlaan 1, 5361 ME Grave). Zijn advocaat Mr. M. van Essen (van Korver en van Essen te Amsterdam), heeft na de uitspraak van het Hof intussen de handdoek in de ring gegooid en te kennen gegeven dat ze de verdediging van Erwin Lensink erbij neerlegt. Om redenen die ons tot dusver onduidelijk zijn, want contact krijgen met Erwin Lensink is vrijwel onmogelijk. Hij moet telefonisch contact danwel bezoek van buitenaf weken van te voren aanvragen en dan hopen dat hij het gehonoreerd krijgt. Op het laatste monent wordt bezoek geweigerd omdat bijvoorbeeld de geboortedatum van de bezoeker te laat (een dag van te voren) is doorgegeven. Briefpapier krijgt hij evenmin voor correspondentie. De verdediging is inmiddels in handen van Mr.Theo Hiddema (Amsterdam).
Mr. van Essen verdedigt – vreemd genoeg en uitsluitend toevallig volgens haar – eveneens andere piket-clienten die in aanvaring zijn gekomen met het koninklijk huis ('Damschreeuwer', 'Concertgebouw-preker'). In de jaren 1980 en 1990 werden plegers van feiten die vergelijkbaar zijn met wat Erwin Lensink heeft gedaan, nog nauwelijks gestraft. Zij kwamen er genadig vanaf met kleine geldboetes. De meest recente plegers overduidelijk niet, wat de opmerking rechtvaardigt dat hier niet meer sprake is van eerlijk en billijke rechtspleging, maar van het geven van een signaal ('Wie tegen Oranje is, is gek'). Ook deze verdedigingen heeft mr. Van Essen (na gedane arbeid) neergelegd en is inmiddels in handen van Mr.Theo Hiddema.
De rechtsgang inzake Erwin Lensink is een aanfluiting geweest, een farce en een totale dwaling. Zijn rechten als burger en als mens zijn in alle opzichten geschonden. De straf is buiten proporties en niet gebaseerd op enige valide onderbouwing. Zijn voorarrest is buiten-proportioneel geweest. Zijn recht tot communicatie met de buitenwacht is met voeten getreden. Op de hierboven vermelde websites is veel gedetailleerde informatie over de zaak te vinden.
Wij hebben contact opgenomen met de Vlaamse orde van advocaten en vernamen dat volgens een Europese richtlijn het toegestaan is om je door een Vlaamse advocaat te laten bijstaan. Van uw werk als mensenrechten-advocaat zijn wij onder de indruk (alsmede uw boek 'Big Brother in Europa').
Wij zijn van mening dat het in het belang van Erwin Lensink zou zijn als in dit stadium Het Hoger Beroep door u zou worden opgepakt. Uiteraard dient er eerst initieel contact gelegd te worden tussen u en Erwin Lensink over uw eventuele betrokkenheid en de financiele consequenties hiervan voor de heer Lensink.
Wij zijn van mening dat de zaak Lensink aan het licht brengt hoe slecht het in Nederland is gesteld met de onpartijdigheid van de rechtspraak en de situatie van de mensenrechten. Dat geldt volgens ons in grote lijnen ook voor de andere leden van de Europese Unie. Bovendien, wanneer in enige Europees land de mensenrechten worden geschonden, al betreft het maar één persoon, dan gaat dat ook de rest van de Europese Unie aan.
Maar vooruitlopend daarop vernemen wij graag van u of u in beginsel bereid zou zijn deze zaak op te pakken, hetzij op enige andere manier de zaak onder de aandacht te brengen buiten Nederland.
Met vriendelijke groet, namens alle genoemde partijen
Mevr. drs. M.L. Smits
Pro Republica

maandag 10 oktober 2011

Bleker de grote natuurverdelger

De sjoemelende CDA paardenbeffer Bleker presenteerde vorige week zijn nieuwe 'natuurwet'. Uw Azijnpisser heeft geen zin in te gaan op de onzin en leugens die in deze wet staan, de 'politiek oplettende' burger weet allang dat Bleker schijt heeft aan flora en fauna. Zijn nieuwe wet is daar de zoveelste bevestiging van.
Niet alleen heeft hij schijt aan Europese regels op dit gebied (die door Nederland zijn getekend), maar ook heeft hij schijt aan de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid van de Nederlander, dat is namelijk de uiteindelijke consequentie van zijn beleid. Daarmee rijdt hij ook de fascisten van de PVV in de wielen, De PVV die het dierenwelzijn en dat van Henk en Ingrid zo hoog in het vaandel hebben staan.
Zoals gewoonlijk is het uit de PVV hoek doodstil als het om Bleker gaat, dat heeft alles te maken met de oude politiek, die de PVV bedrijft: compromissen sluiten, ten koste van wat dan ook......

Aptroot zet burgers aan tot overtreding van de wet

VVD lamlul Aptroot heeft weer een idee uit zijn 2 cilinder hersenen gewurmd en toetert dit in het rond. Aptroot maakt zich druk over de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en deed daar vanmorgen kond van op radio1 na 11.00u. Wat is er aan de hand op dat stuk snelweg? Is de A2 daar een karrespoor? Heeft men van de A2 daar een hindernisbaan gemaakt? Wordt Aptroot gepest als hij daar rondzwalkt? Nee, driewerf nee, Aptroot vindt het idioot, dat je daar maar 100 mag rijden en dat nog wel op een weg met 5 rijstroken. De auto-idioot Aptroot begrijpt dat de meeste automobilisten daar de maximumsnelheid overschrijden, zelf doet hij dat niet, zo vertelde hij. Hier een citaat uit een 'interview' met deze gek uit 'CarwOman' van 24 januari 2010:

"Voor mijzelf was 2009 autotechnisch een fijn jaar. Ik heb een nieuwe Volvo V70 gekocht, met de nieuwe, zuinige 2.4 dieselmotor met 175 pk. Een heerlijke, comfortabele auto waaraan ik veel plezier beleef. In het verleden kreeg ik iedere maand wel een paar bekeuringen, van die kleintjes voor een paar kilometer te hard, op de mat. Die kleine boetes ergeren me wel, want het gaat dan niet om verkeersveiligheid maar gewoon om cashen, terwijl grote verkeersovertreders nauwelijks worden aangepakt. Daarom heb ik in het afgelopen half jaar erg op mijn snelheid gelet zodat er geen boetes meer binnen kwamen.”

Vanmorgen gaf Aptroot toe, dat snelwegen langs woonwijken, vanwege de invloed van luchtvervuiling, terecht een snelheidsbeperking kennen. Je kan van Aptroot natuurlijk niet verwachten, dat hij z'n verstand gebruikt, dat heeft hij niet. Luchtvervuiling is niet ineens verdwenen als je 50 meter van de snelweg staat, gezien het aantal inwoners rond de A2 aldaar is 100 kilometer eigenlijk nog te hard (vergeet niet dat jaarlijks 18.000 mensen voortijdig overlijden aan de gevolgen van luchtvervuiling door autoverkeer, dan spreek ik nog niet over het aantal kinderen met luchtwegklachten). Aptroot rijdt, zoals hij zelf aangaf in het 'interview', in een dieselauto, als hij had opgelet, hij is tenslotte woordvoerder verkeer en vervoer van de VVD, had hij al in 2008 kunnen weten, dat de roetfilters de meest gevaarlijke fijnstof (kleiner dan pm10) doorlaten. Dan kiezen voor een dieselauto, geeft te kennen, dat je of schijt hebt aan de volksgezondheid, of dat je ongelofelijk stom bent; ik vrees dat beide kwalificaties opgaan voor Aptroot. 

Niet alleen noemde Aptroot vanmorgen, de maximumsnelheid op de A2 een uitlokking tot wetsovertreding, maar zoals eerder gezegd, hij heeft er ook begrip voor, dat automobilisten daar de maximumsnelheid overtreden. Voldoende redenen voor het OM vervolging in te stellen tegen deze mafketel, wegens het aanzetten tot overtreding van de wet.
Godgloeiendegodverdomme, wat een gek!

Van Hijum en de vakbonden

De nieuw(op)lichter in de 2e Kamer van het CDA, van Hijum, roept vandaag op om CAO afspraken niet langer bindend te verklaren. Als banen of zelfs het voortbestaan van een bedrijf op de tocht komt te staan, zou men moeten kunnen afwijken van CAO afspraken. De blunderende nitwit, die graag wil scoren om z'n bek in de media te krijgen, weet natuurlijk niet, dat dit allang gebeurd. Of erger: hij weet het wel en wil via deze weg de 'macht' van de vakbonden verder inperken. De campagne om de vakbonden niet langer representatief te laten lijken voor de beroepsbevolking, is met glans geslaagd. Nu de volgende stap: de afschaffing van de vakbonden. Met figuren als Jongerius zou dat 'crescendo'  moeten gaan, met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig, om nog eens een cliché uit de kast te rukken.

Monarchie likken door NOS

De NOS heeft door het onderzoeksbedrijf Synovate laten onderzoeken hoe de Nederlander denkt over het koningschap. Het 'representatieve' onderzoek vond plaats door online ondervraging van 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Zojuist zei een woordvoerder van de NOS op radio1 (vlak voor 12.30u), dat de NOS het onderzoek en de uitzending van het programma vanavond, doet vanwege de 'speciale band van de monarchie met het Nederlandse volk' en de taak van de NOS in deze.....

In het onderzoek zou ook gevraagd zijn naar de rol van de vader van Maxima, de fascist Zorreguieta, in Nederland zou moeten zijn. Ik vraag me af hoeveel van die 500 ondervraagden weten wat er heeft plaatsgevonden in Argentinië onder het fascistische Videla bewind.

Natuurlijk heeft men in het onderzoek niet gewezen op het misdadig financieel marchanderen van 'ons' koningshuis, dat zou het onderzoek maar negatief beïnvloeden, de uitkomst van het onderzoek moest uiteraard een positieve uitkomst krijgen voor het koningshuis.

500 Nederlanders, en dat representatief noemen, gaat wel erg ver: Nederland heeft rond de 17 miljoen inwoners, stel het op 16 miljoen, dan is 1% altijd nog 160.000 en 1% daarvan is altijd nog 1.600. Je zou je kunnen afvragen of 1% van 16 miljoen al representatief is, maar dit aantal slaat nergens op.

zondag 9 oktober 2011

Zo gaan wij om met dieren

Zaterdagmiddag viel er een koe van een veewagen op de A4 richting Den Haag. De controle op het veevervoer is verworden tot een papieren tijger. 'We' hebben de pest aan regels en de controles die daar aan vastzitten, dus weg met die vermaledijde controleorganen, er is nu één controleorgaan die zo ongeveer alles moet controleren in Nederland, met zoveel personeel, dat men ongeveer één veewagen per jaar kan controleren.
Het stervende dier zorgde voor kilometerslange files aan beide zijden van de A4, daar hebben 'we' natuurlijk wel aandacht voor......

En de PVV met hun dierenpolitie? Die hebben schijt aan het grote dierenleed.

Schippers en de geestelijke gezondheidszorg 3

Deze week maakte de GGZ Expertgroep bekend, dat de bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg de veiligheid (en gezondheid) van mensen, die op die zorg zijn aangewezen plus de algemene 'gevoelde' veiligheid (het stokpaardje van de VVD boerenlul Opstelten), ernstig te lijden zullen hebben. Volgens de Expertgroep, zal dit veel meer inzet van de politie eisen. Kortom een meer dan achterlijke bezuiniging, die de maatschappij uiteindelijk veel meer zal gaan kosten, zelfs meer dan het huidige budget.
De rechtse VVD knuppelkut Schippers, die (net als de fascisten van de PVV) verantwoordelijk is voor deze bezuiniging, liet deze week weten, dat zij eigenlijk totaal geen geloof heeft in psychiatrie en ziekten van de geest in het algemeen (al verdienen haar vrinden in de farmaceutische industrie zich blauw aan deze ziekten). Laten we hopen, dat Schippers heel snel een flinke geestelijke stoornis oploopt, die het functioneren totaal onmogelijk maakt, ik weet dat ze nu al knettergek is, maar helaas maakt dat haar werk in dit kutkabinet niet onmogelijk, zoals we helaas telkens weer moeten opmerken.

De kwalijke rol van de PVV blijkt ook weer in dit dossier, tamboereren op de veiligheid tot ze er bij neerdonderen en als het er op aankomt zoals bij deze bezuiniging, zijn ze 'even' niet thuis voor Henk en Ingrid. Natuurlijk heeft dat weer alles te maken met de oude politiek die de PVV nu omarmt: compromissen sluiten! Of vindt de valswitte aarsmade Wilders psychiatrie een linkse hobby?

Zie ook mijn berichten van 28 juni en 30 juni 2011:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/06/schippers-en-de-geestelijke.html

http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/06/schippers-en-de-geestelijke_30.html

De 'Cohen crisis' is een PvdA crisis

Het geouwehoer over Cohen en Ploemen is niet meer weg te branden uit de media en daar voegt uw Azijnpisser graag nog een schep aan toe. Niet Cohen, maart de hele PvdA is al jaren onzichtbaar, onzichtbaar als socialistische partij, de PvdA is al decennia een regeringsgeile partij en in die hunkering naar macht heeft de partij zo ongeveer de hele sociale ideologie overboord gedonderd. Nu zit het oude wijf Cohen weer te zwatelen in Buitenhof en verdedigd voor de zoveelste keer het pensioenakkoord en de AOW leeftijd. De PvdA en de top van haar achterban zijn hoofdverantwoordelijken in het vergokken en leegroven van de pensioenspaarpot, en om dat te verhullen zal de partij door dik en dun het pensioenakkoord en de leeftijd verdedigen, er is geen weg terug (denken zij, al zijn er meer en meer deskundigen, die daar 180 graden anders over denken). Vasthouden of er nu wel of geen arbeidsparticipatie is voor oudere werknemers, bovendien voorbijgaand aan het feit, dat een grote groep jongeren pas ver over de 20 als werkloos worden aangemerkt, zij hebben immers zonder arbeidsverleden geen recht op een ww uitkering.
Hetzelfde geldt in feite ook voor de euro, een wanproduct dat mede uit de PvdA koker rolde. Zonder de euro was er veel minder geïnvesteerd in Zuid Europese armlastige landen.
Het hardst loopt de PvdA als het gaat om (politieke) baantjes te verdelen.
Laten we hopen dat de SP de ingeslagen machtsgeile weg verlaat en een echt een alternatief wordt voor de zogenaamde linkse partijen als de PvdA en GroenLinks.
En de PvdA? Het wordt tijd, dat dit gammele karkas voorgoed instort.

zaterdag 8 oktober 2011

Oudkerk, PvdA's vieze man

Deze week zei Oudkerk, de oud wethouder en huisarts die graag armlastige verslaafden neukt: "stop met het geblaat, dat het allemaal niet klopt", dit n.a.v. de 'Cohen-crisis'.
Hier hoeft uw Azijnpisser niets aan toe te voegen.

Sap over Afghanistan en sociale hervormingen

'GroenLinks' huppeltrut Sap was vanmorgen te beluisteren bij Kotskamerbreed (radio1 van 11.00-12.00u.), o.a. kwam Afghanistan aan bod. Op een héééél interessante manier zegt Sap, dat het werk nog lang niet klaar is in Afghanistan, de voorzitter van GroenLinks AsgrauwRechts durft Afghanistan te vergelijken met Bosnië!?!! Nog steeds durft ze haar voorbehoud en instemming met de Kunduz-missie te verdedigen. "GroenLinks heeft haar nek uitgestoken" en: "niets doen is geen optie", waar ze aan toevoegt dat niet alles zo gaat als je zou wensen, is logisch. Sap vervolgt met de verdediging van het GL standpunt, dat wanneer de doelen niet bereikt worden er wat haar betreft de stekker uitgaat, maar schieten is normaal voor de politie, als er maar geen offensieve acties worden ondernomen door de door ons op te leiden agenten. Sap is trots op het aantal weken training die Nederland gaat geven t.o.v. de 6 weken in NATO verband. Alsof je in een maand of 3 analfabeten kan opleiden tot politieagenten, die dan ook nog eens alles over mensenrechten moeten leren. Sap, het is oorlog in Afghanistan; dit is toch godverdomme niet te geloven, jezus wat een paardenkut!

Over de Nederlandse politiek, noemt ze wel 3 keer de progressieve agenda en sociale hervormingen. Als opvolgster van Halsema is zij met haar partij voor flexwerken, het ontslagrecht (dat al geen reet meer voorstelt) afschaffen en logisch vervolg geen vaste aanstellingen meer, dus eigenlijk moet iedereen ZZP'er worden, u weet wel mensen die voor 90% gedwongen zelfstandig moeten worden, tegen een aanzienlijk lagere vergoeding met een totale afschaffing van de Arbowet en zaken als pensioenopbouw. En dan komt het: ze wil wel meer rechten voor ZZP'ers!?!

Natuurlijk wil Sap in het kader van de crisis samenwerken met het door fascisten geregisseerde kabinet, als er maar aandacht is voor de kanttekeningen van GL. Nou dat heeft jou veel opgeleverd, achterlijke idioot! GroenLinks? Een yuppenpartij, o.a. gevuld met oud-hippies en punkers die hun idealen aan de wilgen hebben gehangen voor een lekkere zak geld.

PvdA hufter Berman was ook aanwezig, natuurlijk verdedigde hij de samenwerking met het kabinet Wilders, door te wijzen op het pensioenakkoord, dat is dan ook een waanzinnig succes.....