Revolutie een noodzaak!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 19 maart 2018

Terry Gilliam (o.a. Monty Python) is dement en een akelige seksist......

Terry Gilliam, één van de helden uit m'n jeugd, heeft het opgenomen voor Harvey Weinstein, de ploert die vrouwen een kans gaf, als zij hem van alles toestonden en zelfs voor hem uit de broek gingen.....

Volgens Gilliam was een nacht met Weinstein goed voor de carrière van een aantal vrouwen.......

Voorts vindt Gilliam dat de '#Me Too-beweging' bestaat uit een stel hysterische figuren, die een heksenjacht ontketend hebben..... Alsof machtsmisbruik maken van mensen en dan m.n. van vrouwen de normaalste zaak van de wereld is.........

Hoogstwaarschijnlijk heeft Gilliam zich precies hetzelfde gedragen als Weinstein......

Jezus wat een klootzak, bah!

Ruslands nieuwe kernwapensysteem.......

De anti-Rusland hysterie is ontoombaar, Rusland is agressief, dit vanwege haar nieuwe kernwapensysteem: eerst was er verontwaardiging over dit wapensysteem, toen begon men te vertellen dat Rusland dit systeem niet kan hebben en nu houden de reguliere westerse media en westerse politici dit wel 'voor waar'*.  

Rusland breidt agressief haar territorium uit (één grote leugen), Rusland is verantwoordelijk voor de Brexit (.... ha! ha! ha!), Rusland is verantwoordelijk voor de eis tot onafhankelijkheid van het Catalaanse volk....., Rusland is verantwoordelijk voor de gifgas aanval op Skripal en zijn dochter (alsof Rusland dit niet zou kunnen doen, zonder ook maar één spoor na te laten.....), kortom Rusland is verantwoordelijk voor een groot deel van het kwaad en de ellende in het westen en het Midden-Oosten, althans als je de leugens van de reguliere westerse media en het grootste deel van de westerse politici moet geloven......

Hier een video (op Information Clearing House) waarin simpel wordt uitgelegd dat de werkelijkheid volkomen omgekeerd is en het westen o.l.v. De VS de grote agressor is en bepaald niet alleen in Europa. Zo heeft de VS Rusland en China omsingeld met meer dan 400 militaire bases......

Nogal logisch dat Rusland zich probeert te wapenen tegen de VS agressie, de VS met haar oorlogshond NAVO aan de lijn..... De VS houdt zich immers nooit aan afspraken, zie Irak en Libië. Daarnaast staan de VS en de NAVO intussen op meer plekken aan de grens met Rusland, volkomen tegen de gemaakte afspraken in...... Bedenk daarbij dat de VS desnoods de ene na de andere illegale oorlog start en de wil van een land om zich op alle mogelijke manieren te verweren tegen de VS agressie, kan niet meer dan als normaal worden gezien...... 

De VS heeft meer dan 800 militaire bases over de wereld, vecht officieel in 3 landen een illegale oorlog uit, t.w.: Afghanistan, Irak en Syrië en vecht mee in minstens 2 oorlogen in Afrika, waar sinds eind vorig jaar (ik dacht vanaf oktober 2017) Nigeria aan toegevoegd kan worden.......

Dezelfde VS die vanaf WOII tot nu toe verantwoordelijk is voor meer dan 22 miljoen doden (ofwel: moorden), dit in illegale oorlogen, geheime militaire operaties (veelal onder regie van de CIA), standrechtelijke executies middels drones, via andere moordaanslagen ('spionnen werk'), opstanden en waar deze laatsten gepland in moeten uitmonden: staatsgrepen..... (al kan dat 'natuurlijk' ook zonder opstand, door het militaire en politieapparaat van een land om te kopen.......) Voor al deze zaken is een stapel bewijzen, waar je steil van achteroverslaat.......

Presentator in de volgende video is Mike Maloney, die o.a. wijst op het raketschild van de VS in Roemenië, dat destijds (de video dateert van 2016) nog in aanbouw was, maar dat nu klaar zou moeten zijn ('leuk' dat de westerse media daar ook 'zo uitgebreid over hebben bericht en berichten', de bouw van een 'rakeschild' op 'schootsafstand' van Moskou.....). Maloney vergat te vertellen dat een tweede deel van dat schild in Polen staat, nog dichter op Moskou.....

In Case You Missed it

Map Shows Why Russia Developed New Nuclear Weapons System

Watch

Mike Maloney explains how NATO/USA has eaten away at Russia's defenses.

March 16, 2018 - Originally posted 2016* Waarschijnlijk zijn een aantal lobbygroepen, het militair-industrieel complex en veel westerse politici zich rot geschrokken van het cynisme in het westen over dit nieuwe nucleaire wapensysteem, daar dit verhaal prima in de anti-Russische propaganda van angst- en haatzaaien past..... Vandaar dat men in de politiek en media nu weer met weerzin over deze zaak spreekt......

Ruttes valse praatje om a.s. woensdag voor de sleepwet te stemmen......

Rutte maakt met z'n gemaakte ernstige stem (uiterst lachwekkend!) op de radio reclame voor de sleepwet, ofwel de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Hij gebruikt meermaals het woord veiligheid en dat in combinatie met veiligheid en het belang van die wet 'in uw buurt....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Met andere woorden: Rutte geeft toe dat de sleepwet op iedereen van toepassing zal zijn, of daar nu wel of geen reden voor is......

Er zou met de sleepwet betere controle komen op wat de geheime diensten (inlichtingen- en veiligheidsdiensten') doen, echter die controle is niet openbaar en gezien het verleden is dat bepaald geen reden om gerustgesteld te zijn...... Immers hoe vaak hebben de AIVD en MIVD de laatste 17 jaar geen inlichtingen over 'gevaarlijke islamstrijders' gegeven, waarna een groot aantal mensen volkomen ten onrechte werd aangehouden en vastgezet..??

Dan nog: onze veiligheid? Als deze geheime diensten (ook die uit andere westerse landen) al echt gevaarlijke figuren in het vizier hebben, wisten dezen alsnog een aanslag te plegen, zoals keer op keer na een terreuraanslag blijkt...... Waarom dan deze diensten nog meer werk geven, als ze nu al de gepleegde aanslagen niet konden tegenhouden?? Deze diensten schermen jaar op jaar met het argument dat ze weer aanslagen hebben tegengehouden, vreemd genoeg mag het volk dan niet weten wie (hoe, wat en waar) een aanslag gepland zouden hebben........

De opzet is dan ook niet veiligheid bevorderen zoals oplichter Rutte beweert, maar simpelweg deze diensten meer macht geven en dat is pas echt levensgevaarlijk! Bovendien wordt ons recht op privacy nog verder afgebroken met dit monstrum........

TNO deed op verzoek van PvdA volksverlakker Plasterk in 2016 (destijds verantwoordelijk minister onder Rutte 2) onderzoek naar de sleepwet en stelde dat deze niet in het belang van het volk is, dat deze de privacy ernstig aantast, terwijl de noodzaak daartoe totaal onduidelijk is!! De verzamelde informatie mag zelfs gedeeld worden met buitenlandse geheime diensten....*

Stemt woensdag tegen de sleepwet en tegen alle partijen van wie de vertegenwoordigers voor deze sleepwet zijn (de meeste partijen)!! Overigens is het ook van belang tegen de partijen te stemmen, die voor de afschaffing van het referendum waren, alweer het grootste deel van  de landelijke partijen. Het referendum is het laatste gereedschap voor het volk om slechte en zelfs waanzinnige 'democratische besluitvorming' te beïnvloeden en tegen te houden.....

Hoe is het mogelijk dat 'democratische partijen' daar tegen zijn, sterker nog hoe is het mogelijk dat Ollongren, D66 minister dit door de beide Kamers heeft gekregen, immers D66 was altijd de grote pleitbezorger voor het referendum....... Stem woensdag dan ook vooral niet op de oplichters van D66 (op de affiche voor de gemeenteraadsverkiezingen boogt D66 op haar duurzame en groene karakter..... ha! ha! ha! ha! De leugenaars, van Veldhoven is zelfs tegen het heffen van statiegeld op kleine plastic flessen en blik, verder is D66 o.a. voor het openhouden van kolencentrales tot 2030 en voor de verhoging van de maximum snelheid.. Zie: 'Gerbrandy (D66) en Dik-Faber ('Chisten'Unie) groenste politici van het jaar....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!' >> van Veldhoven was 2 maal de groenste politicus van het jaar......)

En Rutte? Lid van een misdadigers partij en volleerd oplichter!

* Zie voor meer informatie over de TNO analyse: 'Plasterk liegt glashard over nieuwe wet op geheime diensten........'

Turkije bombardeert ziekenhuis in Afrin, waar blijft de westerse verontwaardiging zoals die over de bevrijding van Oost-Ghouta?

Turkije heeft afgelopen vrijdag een ziekenhuis in Afrin aangevallen, zo meldden meerdere bronnen. Je had waarschijnlijk al begrepen dat Turkije gewoon ontkent dat iets dergelijks is gebeurd, zoals dit land ook cijfers van het aantal slachtoffers niet wil bevestigen, beter gezegd zelfs zegt tot nu toe geen burgerdoden te hebben gemaakt tijdens de moorddadige, illegale inval in Syrië.......

Hoorde dit bericht o.a. afgelopen vrijdagmiddag op WDR 5, waar de presentator stelde dat e.e.a niet te controleren is, daar volgens haar geen gevluchte Koerd dit kon bevestigen...... Niet zo vreemd als je ziet dat dit bombardement net was gebeurd en vluchtelingen veelal minstens een dag nodig hebben om veilig gebied te bereiken......

De YPG, de Koerdische strijdgroep (ter bescherming van de bevolking) waartegen Turkije vecht staat niet bekend om het verspreiden van leugens, terwijl Turkije niet anders doet. Neem de reden voor de inval in Syrië, deze zou gedaan zijn om 'terreurgroep' YPG te bestrijden, aldus de reli-fascistische dictatuur Turkije.... Echter de YPG heeft tot nu toe niet één aanslag gepleegd in Turkije!!

Bovendien is Turkije illegaal een ander, soeverein land binnengevallen, een enorme oorlogsmisdaad en toch doet men net of Turkije een land is dat terecht een ander land aanvalt en het daar op grote schaal vermoorden van burgers de normaalste zaak van de wereld is....... Nogmaals dit is een enorme oorlogsmisdaad en in feite grootschalige terreur!!

Vergelijk dat eens met westerse hysterische berichtgeving (herhaald door het grootste deel van de westerse politici, 'deskundigen en opiniemakers') over Oost-Ghouta, waar het Syrische leger terecht probeert dit stadsdeel schoon te vegen van psychopathische moordenaars, verkrachters en martelbeulen, geteisem dat men hier liefkozen 'gematigde rebellen' durft te noemen.........

Waar is de verontwaardiging over de Turkse agressie? De YPG laat graag westerse journalisten toe, maar helaas die hebben daar voor het overgrote deel geen zin in...... 

Ach ja, het gaat om Turkije een NAVO bondgenoot, die willen 'we' vooral niet voor de benen schoppen, zeker niet voor 'een futiliteit' als vermoorde Koerden, die in de EU (na Turkse druk) veelal worden aangeduid als 'terroristen......'

zondag 18 maart 2018

Novitsjok (Novichok) een Russisch chemische wapen >> één grote leugen, zoals de massavernietigingswapen van Saddam Hoessein

In twee artikelen, van Craig Murray die Information Cleariung House publiceerde, geeft hij aan wat een enorm oor ons werd en word aangenaaid aangaande het gifgas 'novitsjok' en de aanslag op Sergei Skripal en zijn dochter.......

De constatering van May dat deze stof alleen in militaire laboratoria kan worden gemaakt, is een leugen van formaat...

Nog één: Porton Down, het onderzoekscentrum gaf aan dat 'de gevonden novitsjok' uit Rusland kwam, echter dat is volkomen onmogelijk, daar Porton Down nooit beschikte over een Russische staal van dit spul. Porton Down heeft op basis van de formule het spul gemaakt, maar dat kan overal ter wereld gemaakt worden en bepaald niet alleen in 'militaire laboratoria!'

Niet voor niets dan ook, dat de Britse regering een onafhankelijk onderzoek naar het gevonden gif weigert...... Dit weigert deze regering zelfs aan de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Deze VN organisatie is trouwens 10 jaar lang bezig geweest met het vernietigen van de Russische voorraden chemische wapens en ook de centra waar deze stoffen werden gemaakt, zijn ontmanteld, ook die waar volgens een Russische getuige, Mirzayanov zogenaamd novitsjok werd gemaakt, zijn ontmanteld......

Waar niemand over lult, zijn de Israëliërs, die enorme voorraden gifgas hebben en nog steeds chemische wapens maakt en ontwikkelt...... Israël maakt geen deel uit van de Chemical Weapons Convention (CWC), een organisatie die een internationaal verbod op chemische wapens wil bewerkstelligen, noch is Israël lid van de eerder genoemde OPCW. Ook buurland Egypte beschikt over grote voorraden chemische wapens. De gifgasaanvallen in Syrië door de 'gematigde rebellen' werden dan ook gedaan met voorraden uit of Israël dan wel Egypte, beiden landen die schijt hebben aan mensenrechten en/of oorlogsmisdaden........

Het hele novitsjok verhaal is daarom precies zo betrouwbaar als het verhaal over de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, de enorme leugen die tot de illegale oorlog tegen Irak leidden, deze heeft tot nu toe aan dik meer dan 1,5 miljoen doden geleid.......

'Je zou bijna gaan denken' dat de VS en/of GB deze gifgasaanval hebben gepleegd om Rusland verder te demoniseren, ofwel de aanslag zou heel goed een 'false flag operatie' kunnen zijn............. ('false flag' in dit geval: een aanslag plegen en deze op zo'n manier doen dat het op een vijandige aanslag lijkt....)
Lees en het volgende artikel en geeft het ajb door, de kring van leugens moet doorbroken worden, voordat er echt grote ongelukken gebeuren!
The Novichok Story Is Indeed Another Iraqi WMD Scam
By Craig Murray
March 16, 2018 "Information Clearing House" - As recently as 2016 Dr Robin Black, Head of the Detection Laboratory at the UK’s only chemical weapons facility at Porton Down, a former colleague of Dr David Kelly, published in an extremely prestigious scientific journal that the evidence for the existence of Novichoks was scant and their composition unknown.
In recent years, there has been much speculation that a fourth generation of nerve agents, ‘Novichoks’ (newcomer), was developed in Russia, beginning in the 1970s as part of the ‘Foliant’ programme, with the aim of finding agents that would compromise defensive countermeasures. Information on these compounds has been sparse in the public domain, mostly originating from a dissident Russian military chemist, Vil Mirzayanov. No independent confirmation of the structures or the properties of such compounds has been published. (Black, 2016)
Robin Black. (2016) Development, Historical Use and Properties of Chemical Warfare Agents. Royal Society of Chemistry

Yet now, the British Government is claiming to be able instantly to identify a substance which its only biological weapons research centre has never seen before and was unsure of its existence. Worse, it claims to be able not only to identify it, but to pinpoint its origin. Given Dr Black’s publication, it is plain that claim cannot be true.

The world’s international chemical weapons experts share Dr Black’s opinion. The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) is a UN body based in the Hague. In 2013 this was the report of its Scientific Advisory Board, which included US, French, German and Russian government representatives and on which Dr Black was the UK representative:
[The SAB] emphasised that the definition of toxic chemicals in the Convention would cover all potential candidate chemicals that might be utilised as chemical weapons. Regarding new toxic chemicals not listed in the Annex on Chemicals but which may nevertheless pose a risk to the Convention, the SAB makes reference to “Novichoks”. The name “Novichok” is used in a publication of a former Soviet scientist who reported investigating a new class of nerve agents suitable for use as binary chemical weapons. The SAB states that it has insufficient information to comment on the existence or properties of “Novichoks”. (OPCW, 2013)
OPCW: Report of the Scientific Advisory Board on developments in science and technology for the Third Review Conference 27 March 2013

Indeed the OPCW was so sceptical of the viability of “novichoks” that it decided – with US and UK agreement – not to add them nor their alleged precursors to its banned list. In short, the scientific community broadly accepts Mirzayanov was working on “novichoks” but doubts he succeeded.

Given that the OPCW has taken the view the evidence for the existence of “Novichoks” is dubious, if the UK actually has a sample of one it is extremely important the UK presents that sample to the OPCW. Indeed the UK has a binding treaty obligation to present that sample to OPCW. Russa has – unreported by the corporate media – entered a demand at the OPCW that Britain submit a sample of the Salisbury material for international analysis.

Yet Britain refuses to submit it to the OPCW.

Why?

A second part of May’s accusation is that “Novichoks” could only be made in certain military installations. But that is also demonstrably untrue. If they exist at all, Novichoks were allegedly designed to be able to be made at bench level in any commercial chemical facility – that was a major point of them. The only real evidence for the existence of Novichoks was the testimony of the ex-Soviet scientist Mizayanov. And this is what Mirzayanov actually wrote.
One should be mindful that the chemical components or precursors of A-232 or its binary version novichok-5 are ordinary organophosphates that can be made at commercial chemical companies that manufacture such products as fertilizers and pesticides.
Vil S. Mirzayanov, “Dismantling the Soviet/Russian Chemical Weapons Complex: An Insider’s View,” in Amy E. Smithson, Dr. Vil S. Mirzayanov, Gen Roland Lajoie, and Michael Krepon, Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects, Stimson Report No. 17, October 1995, p. 21.

It is a scientific impossibility for Porton Down to have been able to test for Russian novichoks if they have never possessed a Russian sample to compare them to. They can analyse a sample as conforming to a Mirzayanov formula, but as he published those to the world twenty years ago, that is no proof of Russian Nukus origin. If Porton Down can synthesise it, so can many others, not just the Russians.

And finally – Mirzayanov is an Uzbek name and the novichok programme, assuming it existed, was in the Soviet Union but far away from modern Russia, at Nukus in modern Uzbekistan. I have visited the Nukus chemical weapons site myself. It was dismantled and made safe and all the stocks destroyed and the equipment removed by the American government, as I recall finishing while I was Ambassador there. There has in fact never been any evidence that any “novichok” ever existed in Russia itself.

To summarise:
  1) Porton Down has acknowledged in publications it has never seen any Russian “novichoks”. The UK government has absolutely no “fingerprint” information such as impurities that can safely attribute this substance to Russia.
  2) Until now, neither Porton Down nor the world’s experts at the Organisation for the Prevention of Chemical Weapons (OPCW) were convinced “Novichoks” even exist.
  3) The UK is refusing to provide a sample to the OPCW.
  4) “Novichoks” were specifically designed to be able to be manufactured from common ingredients on any scientific bench. The Americans dismantled and studied the facility that allegedly developed them. It is completely untrue only the Russians could make them, if anybody can.
  5) The “Novichok” programme was in Uzbekistan not in Russia. Its legacy was inherited by the Americans during their alliance with Karimov, not by the Russians.

With a great many thanks to sources who cannot be named at this moment.

Of A Type Developed By Liars

By Craig Murray

March 16, 2018 "Information Clearing House" -  I have now received confirmation from a well placed FCO source that Porton Down scientists are not able to identify the nerve gas as being of Russian manufacture, and have been resentful of the pressure being placed on them to do so. Porton Down would only sign up to the formulation “of a type developed by Russia” after a rather difficult meeting where this was agreed as a compromise formulation. The Russians were allegedly researching, in the “Novichok” programme a generation of nerve agents which could be produced from commercially available precursors such as insecticides and fertilisers. This substance is a “novichok” in that sense. It is of that type. Just as I am typing on a laptop of a type developed by the United States, though this one was made in China.

To anybody with a Whitehall background this has been obvious for several days. The government has never said the nerve agent was made in Russia, or that it can only be made in Russia. The exact formulation “of a type developed by Russia” was used by Theresa May in parliament, used by the UK at the UN Security Council, used by Boris Johnson on the BBC yesterday and, most tellingly of all, “of a type developed by Russia” is the precise phrase used in the joint communique issued by the UK, USA, France and Germany yesterday:
This use of a military-grade nerve agent, of a type developed by Russia, constitutes the first offensive use of a nerve agent in Europe since the Second World War.
When the same extremely careful phrasing is never deviated from, you know it is the result of a very delicate Whitehall compromise. My FCO source, like me, remembers the extreme pressure put on FCO staff and other civil servants to sign off the dirty dossier on Iraqi WMD, some of which pressure I recount in my memoir Murder in Samarkand. She volunteered the comparison to what is happening now, particularly at Porton Down, with no prompting from me.

Separately I have written to the media office at OPCW to ask them to confirm that there has never been any physical evidence of the existence of Russian Novichoks, and the programme of inspection and destruction of Russian chemical weapons was completed last year.

Did you know these interesting facts?

OPCW inspectors have had full access to all known Russian chemical weapons facilities for over a decade – including those identified by the “Novichok” alleged whistleblower Mirzayanov – and last year OPCW inspectors completed the destruction of the last of 40,000 tonnes of Russian chemical weapons.

By contrast the programme of destruction of US chemical weapons stocks still has five years to run.

Israel has extensive stocks of chemical weapons but has always refused to declare any of them to the OPCW. Israel is not a state party to the Chemical Weapons Convention nor a member of the OPCW. Israel signed in 1993 but refused to ratify as this would mean inspection and destruction of its chemical weapons. Israel undoubtedly has as much technical capacity as any state to synthesise “Novichoks”.

Until this week, the near universal belief among chemical weapons experts, and the official position of the OPCW, was that “Novichoks” were at most a theoretical research programme which the Russians had never succeeded in actually synthesising and manufacturing. That is why they are not on the OPCW list of banned chemical weapons.

Porton Down is still not certain it is the Russians who have apparently synthesised a “Novichok”. Hence “Of a type developed by Russia”. Note developed, not made, produced or manufactured.

It is very carefully worded propaganda. Of a type developed by liars.

UPDATE

This post prompted another old colleague to get in touch. On the bright side, the FCO have persuaded Boris he has to let the OPCW investigate a sample. But not just yet. The expectation is the inquiry committee will be chaired by a Chinese delegate. The Boris plan is to get the OPCW also to sign up to the “as developed by Russia” formula, and diplomacy to this end is being undertaken in Beijing right now.

I don’t suppose there is any sign of the BBC doing any actual journalism on this?

Craig Murray is an author, broadcaster and human rights activist. He was British Ambassador to Uzbekistan from August 2002 to October 2004 and Rector of the University of Dundee from 2007 to 2010. https://www.craigmurray.org.uk
=====
 • See Also -

The jingoistic fear of Russia is out of controlThe Salisbury poisoning has exposed the hysteria of Britain’s rulers.
===============================

Zie ook: 'Rusland schuldig verklaard voor aanslag op Skripal, echter onafhankelijke controle van 'het bewijsmateriaal' wordt geweigerd......'

Dat was het voor deze dag mensen, morgen meer berichten; maak er als het even mogelijk is, een mooie dag van.

zaterdag 17 maart 2018

Trump administratie blaast onzin verhaal over Russische hack op VS elektriciteitsnet nieuw leven in........

Waarschijnlijk bij gebrek aan leugens, daar het Witte Huis, de CIA, FBI en NSA er al zoveel hebben gebruikt als het gaat om Russische hacks en manipulaties, heeft men daar een dode koe uit de sloot gehaald.

Het gaat hier om het verhaal dat Rusland het elektriciteitsnet van de VS zou hebben aangevallen. Zoals gezegd dit verhaal werd al eens ontmaskerd als onzin. Op één enkele computer van een elektriciteitsfirma werd in Rusland gemaakte malware aangetroffen, echter dit soort malware wordt overal ter wereld gebruikt en heeft niets maar dan ook helemaal niets te maken met de Russische overheid, zoals na onderzoek in 2016 bleek...... Overigens was de computer, een laptop, niet eens aangesloten op het elektriticteitsnetwerk.......

Lullig genoeg zou je het tegenovergestelde wel kunnen zeggen: in de VS door de overheid gemaakte malware werd door de VS op meerdere plekken ter wereld en dat herhaald gebruikt voor computer inbraak, manipulatie en zelfs vernieling van computers, zoals o.a. blijkt uit de Vault 7 en 8 documenten op Wikileaks......... 

Trouwens al voor de publicatie van Vault 7 was bekend dat de NSA zelfs de 'slimme telefoon' van Merkel had gehackt, een zaak die na enige ophef als de bliksem verdween uit de westerse berichtgeving door de reguliere (massa-) media.......

Verontrustend is echter wel dat dit soort beschuldigingen gebruikt kunnen worden voor een aanval op Rusland en zelfs één met kernraketten, immers dat heeft dezelfde Trump administratie eerder laten weten niet uit te sluiten als reactie 'op een cyberaanval van een vijandige staat......'

US Revives Debunked Conspiracy Theories About Russia Hacking the Electrical Grid

Afbeeldingsresultaat voor US Revives Debunked Conspiracy Theories About Russia Hacking the Electrical Grid

March 16, 2018 at 7:16 am
Written by Jason Ditz

(ANTIWAR.COM— While they always stopped short of official allegations in the past, US officials have, since 2016, repeatedly insinuated that Russia had been trying to hack the US electrical grid. Thursday say the Trump Administration directly making those allegations for the first time.

This new report appears to be timed to come out with new US sanctions against Russia, which cited “malicious cyberattacks” as one of their justifications. The allegations, however, stem from accusations which have been out since the Obama Administration-era, and have long since been discredited.

The report itself is largely just a whitepaper on how hacking in general works, with scant mention of what Russia is even alleged to have done. The report dates the incidents to “since 2016,” however, and the description clearly mirrors the much vaunted Burlington Electric hack in Vermont in 2016.

The problem is that this Burlington story was preposterously overblown. Far from an attack on the US electrical grid, it represented a single computer that happened to be owned by a single electrical company, but which wasn’t attached to the grid system in the first place, getting infected with malware.

The type of malware this single laptop was infected with was similar to types that were Russian made.

This led to the conclusion that this was a Russian plot, despite similar malware being common worldwide. This was then spun into a Russian attack on the electrical grid, despite it having nothing to do with the grid, no definitive link to Russia, and only tangential links to anything electrical.

Still it was a popular story for the Washington Post (WaPo) in 2016, and even though it was complete nonsense, the Trump Administration seems comfortable trotting it back out in 2018, assuming that media outlets will again report it unquestioningly. So far, that appears to be the case for many outlets.

By Jason Ditz / Republished with permission / ANTIWAR.COM / Report a typo
===============================

Zie ook: 'Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump' (bericht in het Nederlands over het boek met dezelfde titel))

Afbeeldingsresultaat voor With the CIA Mike Pompeo Now in Charge of US Foreign Policy, Anything Is Possible
'With the CIA Mike Pompeo Now in Charge of US Foreign Policy, Anything Is Possible'

Washington haalt valse Befehl ist Befehl cliché van stal voor nieuwe CIA directeur 'Bloody Gina.....'

Tijdens de Neurenberg processen werd het excuus 'Befehl ist Befehl' onderuit gehaald als onzin, immers je hebt je ten allen tijde aan de (internationale) rechtsorde te houden en als dat niet kan valt het toch echt onder jouw eigen verantwoording als je je schuldig maakt aan (oorlogs-) misdaden..... Ondanks deze juridische geschiedenis, gebruikt Washington dit valse 'Befehl ist Befehl' excuus voor de nieuwe directeur van de CIA, Gina Haspel.......  

Gina Haspel, een psychopaat die niet alleen toezag op martelingen, maar ook voor de lol zelf mensen martelde in een geheime CIA gevangenis in Thailand, is dus door Trump benoemd tot de nieuwe directeur van de CIA....... Dit nadat Mike Pompeo, tot nu directeur van de CIA, een al even grote psychopaat en voorstander van het disfunctionerende martelen, tot minister van buitenlandse zaken werd benoemd....... 

Pompeo heeft meermaals gezegd dat martelen wel effectief is (wetenschappelijk bewezen onjuist) en dat alles volgens de (VS) wet is toegestaan...... (dat is niet zo, maar slimme juristen vinden wel een zwak punt in de wet, waarmee bij wijze van spreken alles gerechtvaardigd kan worden, ook als het bijvoorbeeld gaat om martelen.....)

Lees de volgende stap van de VS in het proces richting het Vierde Rijk (dat al net zo fascistisch zal zijn als het Derde Rijk, dat blijkt ten overvloede weer uit het volgende artikel van The Intercept):

WASHINGTON BREAKS OUT THE “JUST FOLLOWING ORDERS” NAZI DEFENSE FOR CIA DIRECTOR-DESIGNATE GINA HASPEL


Written by Jon Schwarz
Mar. 15

DURING THE NUREMBERG TRIALS after World War II, several Nazis, including top German generals Alfred Jodl and Wilhelm Keitel, claimed they were not guilty of the tribunal’s charges because they had been acting at the directive of their superiors.

Ever since, this justification has been popularly known as the “Nuremberg defense,” in which the accused states they were “only following orders.”

The Nuremberg judges rejected the Nuremberg defense, and both Jodl and Keitel were hanged. The United Nations International Law Commission later codified the underlying principle from Nuremberg as “the fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.”

This is likely the most famous declaration in the history of international law and is as settled as anything possibly can be.

However, many members of the Washington, D.C. elite are now stating that it, in fact, is a legitimate defense for American officials who violate international law to claim they were just following orders.

View of some of the nazi leaders accused of war crimes during the world war II during the war crimes trial at Nuremberg International Military Tribunal (IMT) court, held between November 20, 1945 and October 1, 1946. (From L to R) At the first row, Hermann Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, at the Second row, Karl Doenitz, Erich Raeder, Baldur Von Schirach, Fritz Sauckel. AFP PHOTO    (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)
View of some of the Nazi leaders accused of war crimes during World War II during the war crimes trial at Nuremberg International Military Tribunal court, held between Nov. 20, 1945 and Oct. 1, 1946. Photo: Stringer/AFP/Getty Images


Specifically, they say Gina Haspel, a top CIA officer whom President Donald Trump has designated to be the agency’s next director, bears no responsibility for the torture she supervised during George W. Bush’s administration.
Haspel oversaw a secret “black site” in Thailand, at which prisoners were waterboarded and subjected to other severe forms of abuse. Haspel later participated in the destruction of the CIA’s videotapes of some of its torture sessions. There is informed speculation that part of the CIA’s motivation for destroying these records may have been that they showed operatives employing torture to generate false “intelligence” used to justify the invasion of Iraq.

John Kiriakou, a former CIA operative who helped capture many Al Qaeda prisoners, recently said that Haspel was known to some at the agency as “Bloody Gina” and that “Gina and people like Gina did it, I think, because they enjoyed doing it. They tortured just for the sake of torture, not for the sake of gathering information.” (In 2012, in a convoluted case, Kiriakou pleaded guilty to leaking the identity of a covert CIA officer to the press and spent a year in prison.)

Some of Haspel’s champions have used the exact language of the popular version of the Nuremberg defense, while others have paraphrased it.

One who paraphrased it is Michael Hayden, former director of both the CIA and the National Security Agency. In a Wednesday op-ed, Hayden endorsed Haspel as head of the CIA, writing that “Haspel did nothing more and nothing less than what the nation and the agency asked her to do, and she did it well.”

Hayden later said on Twitter that Haspel’s actions were “consistent with U.S. law as interpreted by the department of justice.” This is true: In 2002, the Office of Legal Counsel at the Justice Department declared in a series of notorious memosthat it was legal for the U.S. to engage in “enhanced interrogation techniques” that were obviously torture. Of course, the actions of the Nuremberg defendants had also been “legal” under German law.

John Brennan, who ran the CIA under President Barack Obama, made similar remarks on Tuesday when asked about Haspel. The Bush administration had decided that its torture program was legal, said Brennan, and Haspel “tried to carry out her duties at CIA to the best of her ability, even when the CIA was asked to do some very difficult things.”

Texas Republican Rep. Will Hurd used the precise language of the Nuremberg defense during a Tuesday appearance on CNN when Wolf Blitzer asked him to respond to a statement from Sen. John McCain, R-Ariz.: “The Senate must do its job in scrutinizing the record and involvement of Gina Haspel in this disgraceful program.”

Hurd, a member of the House Intelligence Committee and a former CIA operative as well, told Blitzer that “this wasn’t Gina’s idea. She was following orders. … She implemented orders and was doing her job.”
Hurd also told Blitzer, “You have to remember where we were at that moment, thinking that another attack was going to happen.”

This is another defense that is explicitly illegitimate under international law. The U.N. Convention Against Torture, which was transmitted to the Senate by Ronald Reagan in 1988, statesthat “no exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat or war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.”

Notably, Blitzer did not have any follow-up questions for Hurd about his jarring comments.

Samantha Winograd, who served on President Obama’s National Security Council and now is an analyst for CNN, likewise used Nuremberg defense language in an appearance on the network. Haspel, she said, “was implementing the lawful orders of the president. You could argue she should have quit because the program was so abhorrent. But she was following orders.”

Last but not least there’s Rich Lowry, editor of National Review, who issued a ringing defense of Haspel in Politico, claiming she was merely acting “in response to what she was told were lawful orders.”

Remarkably, this perspective has even seeped into the viewpoint of regular journalists. At a recent press conference at which Kentucky Republican Sen. Rand Paul criticized Haspel, a reporter asked him to respond to “the counterargument” that “these policies were signed off by the Bush administration. … They were considered lawful at the time.”

It fell to Paul to make the obvious observation that appears to have eluded almost everyone else in official Washington: “This has been historically a question we’ve asked in every war: Is there a point at which soldiers say ‘no’? … Horrendous things happened in World War II, and people said, well, the German soldiers were just obeying orders. … I think there’s a point at which, even suffering repercussions, that if someone asks you to torture someone that you should say no.”

(Thank you to @jeanbilly545 and Scott Horton for telling me about Hurd and Paul’s remarks, respectively.)

Top photo: Gina Haspel speaks at the 2017 William J. Donovan Award Dinner.
Voor een begeleidende video, zie het origineel

Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump

Michael Isikoff, is een flapdrol, die eerder werkte voor de Washington Post (WaPo), Newsweek en NBC News en nu de functie van chef onderzoek correspondent voor Yahoo News vervult. David Corn, wordt beschreven als een 'veteraan journalist', is nu chef redacteur voor Mother Jones (tijdschrift) en is daarnaast analist van MSNBC.

Deze 'heren' hebben het boek 'Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump' geschreven.

Gistermiddag waren Isikoff en Corn te horen bij CBC Canada ofwel radio Nova Scotia, om hun schrijfsel te promoten.

Uiteraard kwam de hele leugenbrij over Russiagate weer voorbij en zoals het brave 'journalisten' van de reguliere media betaamt, daar twijfelen deze 'heren' niet aan...... Nee, sterker nog: hun boek moet de lezer overtuigen dat alles op waarheid berust...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Natuurlijk werden Sputnik en RT weer als kwaadaardige mediakanalen neergezet, terwijl er bijvoorbeeld heel wat journalisten uit de VS werken........ Men één voorbeeld dachten de heren dit te kunnen bewijzen; als het bewijs voor het brengen van 'fake news' (nepnieuws) afhankelijk is van één voorbeeld, kan je de reguliere massamedia al helemaal aanwijzen als fake news brengers, verdedigers van ijskoud, inhumaan neoliberaal beleid en de steunpilaren van illegale oorlogen die door de VS zijn aangegaan, waarbij de valse redenen daartoe door die media als waarheid werden en worden gebracht......

Je zou denken: "Is daar al niet alles over gezegd", maar beste bezoeker, dat is niet zo volgens Corn en Isikoff..... Dat zit zo: de Miss World verkiezing in 2013 was ook al onderdeel van Russiagate (althans volgens Corn en Isikoff)...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Hier de uitleg (volgens Corn en Isikoff): Trump wilde die Miss World verkiezing, die in Rusland plaatsvond, gebruiken voor een ontmoeting met Putin, om zo toestemming te krijgen voor de bouw van wolkenkrabbers en dan m.n. een Trumptower in  Moskou..... Tja en daarmee is volgens deze heren al genoeg gezegd...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als we alle directeuren van westerse bedrijven die in Rusland zaken doen zo gaan bekijken, lopen er heel wat 'verraders' rond........

Corn en Isikoff gingen nog verder en haalden ook 'de annexatie van De Krim' en 'het oorlogvoeren in Oost-Oekraïne' door Rusland aan, waarmee de heren Rusland nog eens verder dachten te kunnen demoniseren...... Echter deze voorbeelden zijn beide ook al gelul van een dronken aardbei, immers de bevolking van De Krim (inclusief de oorspronkelijke bewoners) kozen massaal, in een door internationale waarnemers goedgekeurd referendum, voor aansluiting bij Rusland, i.p.v. te leven onder een door de VS geparachuteerde neonazi-junta in Kiev......

Hetzelfde geldt voor het zogenaamd oorlogvoeren door het Russische leger in Oost-Oekraïne, als dit het geval was geweest, was heel Oekraïne al lang gezuiverd geweest van neonazi's (van wie de bataljons m.n. oorlogvoeren tegen de burgerbevolking in Oost-Oekraïne) en had men de zwaar corrupte figuren als juntaleider Porosjenko al een paar jaar geleden het land uitgezet dan wel gevangengezet......

Volgens de twee 'journalisten' is Rusland bezig het hele westen te ontwrichten, ondermijnt het de westerse democratie en hebben de veiligheidsdiensten in de VS niets gedaan met een waarschuwing uit 2014 dat Rusland de komende presidentsverkiezingen wilde manipuleren....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Met bedragen die vergeleken met de uitgaven voor deze verkiezingen 'peanuts' waren, 'heeft Rusland, of beter gezegd Putin de verkiezingen in de VS van 2016 gewonnen........' Voor het ondermijnen van de democratie hebben we in het westen bepaald Rusland niet nodig, dat regelen de regeringen en hun steeds machtiger wordende geheime diensten zelf wel......* (natuurlijk geholpen door de reguliere massamedia)

Volgens Corn en Isikoff was de kans groot dat Rusland het elektriciteitsnet in de VS plat zou hebben gelegd, als Obama als reactie op de bemoeienis van Rusland met de verkiezingen, een cyberaanval op Rusland had bevolen......** ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ofwel: Obama werd nog even neergezet als een slappe president die Rusland veel harder had moeten aanpakken en dat gebaseerd op een niet gedane reactie op een niet bestaande Russische manipulatie, de bewijzen voor dat laatste zijn intussen metershoog....

Ongelofelijk maar waar: Corn en Isikoff hebben zelfs het meer dan achterlijke 'Steele dossier'*** er met de haren bijgesleept. Het Steele dossier moet gezien worden als een document dat nog niet af was en niet bestemd was voor de argeloze lezer..........ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Het Steele dossier was een soort advies aan de DNC om te zien of ze er wat mee konden doen, zo beweerden de heren...... (DNC: Democratic National Committee: een comité van de democratische partij t.b.v. de verkiezing van destijds Hillary Clinton tot president...... )

Presentatieschaap Mora Lynch (ben niet zeker hoe die naam te schrijven, kan haar naam niet terugvinden op het net) stelde werkelijk niet één kritische vraag en grinnikte veelal om de leugens die voor de zoveelste keer werden herhaald........

*   Zo mogen wij a.s. woensdag ook in een referendum voor of tegen de sleepwet stemmen, terwijl de geheime diensten met die sleepwet geen 'Lone Wolfs' ('loon woelfs....') kunnen tegenhouden, bovendien als er een aanslag wordt gepleegd blijkt steevast dat de geheime diensten (en soms de politie) de aanslagplegers al lang in het vizier hadden... Kortom stemt en stem tegen >> de sleepwet is de volgende klap van de bijl aan onze democratie!

**  Daarover gesproken, een aanval nop het elektriciteitsnet van de VS, een eerdere leugen van de VS dat Rusland dit had gedaan in 2016, een claim die als onzin werd doorgeprikt, wordt nu weer van stal gehaald en opgepoetst door de Trump administratie: 'Trump administratie blaast onzin verhaal over Russische hack op VS elektriciteitsnet nieuw leven in.......'

*** Zie: 'Democraten VS kochten informatie over Trump >> Forgetting the ‘Dirty Dossier’ on Trump'
en: 'Hillary Clinton moet op de hoogte zijn geweest van aankoop Steele dossier over Trump........'

Zie ook: 'WikiLeaks: Seth Rich Leaked Clinton Emails, Not Russia'

       en: 'Hillary Clinton en haar oorlog tegen de waarheid........ Ofwel een potje Rusland en Assange schoppen!'

       en: 'Murray, ex-ambassadeur van GB: de Russen hebben de VS verkiezingen niet gemanipuleerd'

      en: ''Russische manipulaties uitgevoerd' door later vermoord staflid Clintons campagneteam Seth Rich......... AIVD en MIVD moeten hiervan weten!!'

      en: 'Obama gaf toe dat de DNC e-mails expres door de DNC werden gelekt naar Wikileaks....!!!!'

      en: 'VS 'democratie' aan het werk, een onthutsende en uitermate humoristische video!'

      en: 'Flashback: Clinton Allies Met With Ukrainian Govt Officials to Dig up Dirt on Trump During 2016 Election'

      en: 'FBI Director Comey Leaked Trump Memos Containing Classified Information'

      en: 'Publicly Available Evidence Doesn’t Support Russian Gov Hacking of 2016 Election'

      en: 'Russia Is Trolling the Shit out of Hillary Clinton and the Mainstream Media'

      en: 'CIA chef Pompeo waarschuwt voor complot van WikiLeaks om de VS op alle mogelijke manieren neer te halen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

      en: 'Russische 'hacks' door deskundigen nogmaals als fake news doorgeprikt >> Intel Vets Challenge ‘Russia Hack’ Evidence'

      en: 'Rusland krijgt alweer de schuld van hacken, nu van oplichters Symantec en Facebook....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Russiagate, of: hoe de media u belazeren met verhalen over Russische bemoeienis met de VS presidentsverkiezingen........'

       en: 'CIA de ware hacker en manipulator van verkiezingen, ofwel de laatste Wikileaks documenten.........'

       en: 'CIA speelt zoals gewoonlijk vuil spel: uit Wikileaks documenten blijkt dat CIA zelf de verkiezingen manipuleerde, waar het Rusland van beschuldigde........'

      en: 'CIA malware voor manipulaties en spionage >> vervolg Wikileaks Vault 7'

       en: 'Campagne Clinton, smeriger dan gedacht............' (met daarin daarin opgenomen de volgende artikelen: 'Donna Brazile Bombshell: ‘Proof’ Hillary ‘Rigged’ Primary Against Bernie' en 'Democrats in Denial After Donna Brazile Says Primary Was Rigged for Hillary')

       en: 'Clinton te kakken gezet: Brazile (Democratische Partij VS) draagt haar boek op aan Seth Rich, het vermoorde lid van DNC die belastende documenten lekte'

       en: 'CIA deed zich voor als het Russische Kaspersky Lab, aldus Wikileaks Vault 8.....'

       en: 'Kajsa Ollongren (D66 vicepremier): Nederland staat in het vizier van Russische inlichtingendiensten....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Ollongren gesteund door Thomas Boesgaard (AD), 'Rusland verpakt het nepnieuws gekoppeld aan echt nieuws.....' Oei!!'

       en: 'RT America één van de eerste slachtoffers in een heksenjacht op westerse alternatieve media en nadenkend links......'

       en: 'WannaCry niet door Noord-Korea 'gelanceerd!''

       en:  'False flag terror' bestaat wel degelijk: bekentenissen en feiten over heel smerige zaken..........'

       en:  'FBI, de spin in het Russiagate web........'

       en:  'CIA 70 jaar: 70 jaar moorden, martelen, coups plegen, nazi's beschermen, media manipulatie enz. enz.........'

       en: 'CIA en 70 jaar desinformatie in Europese opiniebladen............'

       en: 'Rusland zou onafhankelijkheid Californië willen uitlokken met reclame voor borsjt.......'

Dan nog bewijs voor het tegenovergestelde, zoals de VS die verkiezingen elders manipuleert: 'Former CIA Chief Admits US Meddles in Foreign Elections… For Their Own Good'