Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 3 september 2019

Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking

Je vraagt je af wat er met de wereld aan de hand is, als je een petitie onder ogen krijgt waarmee men het bestaan van kinderen wil garanderen, een garantie op een leven vrij van onrecht en onderdrukking. Alsof we niet in 2019 maar in 1819 leven, een jaar waarin de mensenrechten en kinderrechten nog een idee-fixe waren.

Zoals Israël omgaat met Palestijnse kinderen is niet alleen een schending van de kinderrechten, maar zelfs een misdaad tegen de menselijkheid, zeker als je ziet dat Israël gemiddeld eens per week een Palestijns kind vermoordt, waar deze kinderen als ze al een 'wapen' hadden, dit bestond uit een steen (als het leven van een zwaar bewapende Israëlische militair in levensgevaar komt, mogen deze Israëlische psychopaten op kinderen schieten en blijkbaar is de reden daarvoor ook het gooien van een steen...).....

Niet alleen dat: Israël houdt een groot aantal kinderen gevangen, veelal in militaire gevangenissen (dat zou al een vreselijke schending van mensenrechten moeten zijn en dus ook van kinderrechten, waar het kinderrechten 'verdrag' zelfs door Israël werd getekend)..... Het gros van die kinderen wordt niet eens fatsoenlijk berecht en niet zelden worden kinderen in Israëlische gevangenissen gemarteld (wat dan ook nog eens een misdaad tegen de menselijkheid is)......

Genoeg gezegd, lees de hieronder opgenomen tekst en die bij de petitie en teken deze ajb, een tekst en petitie gebracht door Stichting gate48, opgesteld door Defence for Children Nederland, Een Ander Joods Geluid, The Rights Forum, Kairos Sabeel Nederland, Palestine Link en uiteraard gate48. En mensen geeft het door, er moet een eind komen aan dit zware onrecht, ook Palestijnse kinderen hebben recht op een leven vrij van onrecht en moeten zonder trauma's door onderdrukking (nogmaals: in vrijheid) op kunnen groeien. Is dat teveel gevraagd anno 2019???

cid:image003.jpg@01D560C9.B922B450

Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie  (Defence for Children Nederland, Een Ander Joods Geluid, gate48, Kairos Sabeel Nederland, The Rights Forum, Palestine Link) vraagt Nederland om de militaire samenwerking met Israël te beëindigen, internationale afspraken te respecteren en geweld tegen kinderen te stoppen.

cid:image006.jpg@01D560C9.B922B450


Kinderen in het bezette Palestijns gebied groeien op in een militair gedomineerde omgeving waar politieke spanningen regelmatig resulteren in het uitbreken van geweld en waarbij hun leven op het spel staat. Veilige speelplekken zijn schaars, maar ook thuis, op school en in confrontaties met de Israëlische strijdkrachten worden kinderen geconfronteerd met geweld. Militaire arrestatie en detentie van kinderen vanaf 12 jaar komt veel voor met als gevolg dat kinderen weken of soms maandenlang in een cel zitten zonder eerlijk proces.

Een groot aantal Palestijnse kinderen wordt slachtoffer van gerichte acties door het Israëlische leger. Gemiddeld wordt er één kind per week gedood. De Israëlische regering slaagt er niet in Palestijnse kinderen te beschermen. Dit is het gevolg van de uitvoering van het schietbeleid.[1] In de praktijk wordt dit beleid ruim geïnterpreteerd: soldaten krijgen bevelen die in strijd zijn met de officiële richtlijnen. Wanneer er bijvoorbeeld geen levensbedreigende situatie is voor een Israëlische militair, zoals bij het gooien van stenen of het verbranden van banden tijdens protesten, wordt er ook hard opgetreden. Dit is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale Verdragen

Sinds begin 2010 zijn honderden Palestijnse kinderen gedood en meer dan tienduizend kinderen gewond geraakt. Tussen januari 2018 en juni 2019 werden 72 Palestijnse kinderen gedood en raakten 9.212 Palestijnse kinderen ernstig gewond als direct gevolg van acties van het Israëlische leger.[2]

Recht op leven

Kinderen in oorlogssituaties zijn extra kwetsbaar. Zij hebben recht op speciale bescherming volgens het VN-Kinderrechtenverdrag en het Verdrag van Genève ter bescherming van burgers in oorlogstijd (de Vierde Geneefse Conventie). Het VN-Kinderrechtenverdrag erkent het fundamentele recht van kinderen op leven en ontwikkeling. De betrokken staten moeten de regels van het internationaal humanitair recht, die betrekking hebben op kinderen, eerbiedigen. Dit betekent dat Israël, dat het Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, de plicht heeft ervoor te zorgen dat Palestijnse kinderen de bescherming krijgen die zij nodig hebben. Dat betekent dat kinderen niet gedood, verwond of inhumaan behandeld mogen worden, ook niet wanneer kinderen verdacht worden van een strafbaar feit, en dat er rekening moet worden gehouden met hun leeftijd en ontwikkeling. 

Internationale verplichtingen van Nederland

Nederland en Israël onderhouden een militaire samenwerking, waaronder kennisuitwisseling, training en wapenhandel.[3] Nederland heeft echter verplichtingen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag, het Verdrag van Genève ter bescherming van burgers in oorlogstijd en internationaal humanitair recht. Dit betekent dat kinderen geen slachtoffer mogen worden of schade mogen oplopen als gevolg van de Nederlands Israëlische militaire samenwerking.

Voorstaande politici in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels opgeroepen tot een wereldwijd verbod op de financiering van de militaire detentie van Palestijnse kinderen en tot een wapenembargo van landen waarvan het leger zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden.[4]

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie vraagt Nederland er alles aan te doen om Palestijnse kinderen te beschermen tegen militaire acties waarbij zij geconfronteerd worden met geweld, gewond raken of doodgaan. Door een actieve opstelling kan ook Nederland bijdragen aan de veiligheid van Palestijnse kinderen. Nederland zal haar internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderrechten kracht bij moeten zetten door te stoppen met de intensieve militaire samenwerking met Israël en de levering van wapens en militaire goederen.

Oproep aan de Nederlandse regering:

Sinds 2010 werden honderden Palestijnse kinderen gedood en raakten tienduizenden kinderen gewond.
Het doden en verwonden van onschuldige kinderen moet worden gestopt en de verantwoordelijken moeten verantwoording afleggen en worden gestraft. Help ons de Nederlandse regering te bewegen tot concrete en rechtvaardige maatregelen voor de bescherming van Palestijnse kinderen. Teken de petitie!

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie roept Nederland op om:
o Alle militaire samenwerking en wapenhandel met Israël te stoppen.
o Druk op Israël te leggen om geweld tegen kinderen in het bezette Palestijns gebied te stoppen.
o Druk op Israël te leggen om internationale afspraken na te leven.Steun het werk van de Palestijnse Kinderrechten CoalitieDonaties kunnen overgemaakt worden op:
N L  2 5  I N G B  0 0 0 5  0 7 8 9  7 5
ten name van Stichting gate48, te Amsterdam
Graag o.v.v. donatie Palestijnse Kinderrechten Coalitie
4 Verenigde Staten: wetsvoorstel om de mensenrechten voor Palestijnse kinderen te bevorderen: Op 30 april 2019 introduceerde het Democratische Congreslid Betty McCollum de ‘Wet voor bevordering van de mensenrechten voor Palestijnse kinderen die leven onder de Israëlische militaire bezetting (H.R.2407)’, een wetsvoorstel dat de financiering voor de militaire detentie van kinderen door elk land verbiedt, inclusief Israël. https://mccollum.house.gov/palestinianchildrensrights;

Verenigd Koninkrijk: oproep tot wapenembargo tegen Israël 
In maart 2019 riep fractievoorzitter Jeremy Corbyn op tot een Brits wapenembargo tegen Israël nadat de onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad verklaarde dat het Israëlische leger waarschijnlijk oorlogsmisdaden heeft begaan aan de grens met Gaza.

====================================
Zie ook:
'Israël wil Shuhada Street in Hebron vernietigen voor nieuwe Joodse nederzetting....'

'Israël gebruikt alweer nazi misdaden tegen het Palestijnse volk'

'Israëlische rechter wijst directeur Human Rights Watch het totaal absurde 'democratische' land uit'

'Mike Pompeo (VS minister van BuZa): nederzettingen op de West Bank gaan niet per se in tegen internationale rechtsregels'

'Al wat nog over is zijn hun schooluniformen: Israël vermoordt 8 Palestijnen'

'Israël steelt Palestijnse grond, als 'vergoeding krijgen' Palestijnen traangas, made in USA'

'Een volk dat leeft onder bezetting heeft het recht gewapend verzet te plegen, ook het Palestijnse volk' (je zou zelfs kunnen zeggen dat een ieder die onder illegale bezetting leeft, de plicht heeft verzet te plegen, denk daarbij ook aan de nazi-Duitse bezetting van Nederland tijdens WOII) (de link naar dat bericht op Facebook werd overigens door deze organisatie geblokkeerd....)

'"Israël heeft afgelopen nacht in de Gazastrook opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op terreurorganisatie Islamitische Jihad..." ahum....'

'Israëlische 'Friends Tweet' komt als een boemerang terug met de gruwelen die Israël begaat tegen het verdrukte Palestijnse volk'

'Israël valt doelen aan in Libanon, Syrië en Irak >> oorlogsmisdaden, zonder één woord van kritiek uit het westen'

'Israël houdt 24 uur per dag Palestijnen in de gaten met gezichtsherkenningsapparatuur en hulp Microsoft'

'Israël gebruikt sadistisch geweld bij vernietigen Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem'

'Zomaar een paar dagen uit 'het leven' van Palestijnen: vernederingen, beledigingen, vernietiging en moord door Israël'

'Huis van Afgevaardigden VS stemt massaal voor beperking vrijheid van meningsuiting: BDS in de ban en vrijbaan voor Israëls gewelddadig beleid tegen Palestijnen'

'Israël steelt 141 miljoen dollar aan belastinggeld van de Palestijnse Autoriteit'

'Israël gaat alweer haar boekje ver te buiten in Oost-Jeruzalem'

'De Israëlische VN ambassadeur: de weg naar vrede is overgave van de Palestijnen, waarbij ze nationalistisch suïcide moeten plegen..... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Israël maakte het onmogelijk voor arabieren terug te keren naar hun huizen'

'Israëlische kolonisten verantwoordelijk voor branden op de West Bank'

'Duitse razzia's: jacht op ondersteuners van Hamas en het verdrukte Palestijnse volk'

''Rechter' houdt Palestijns meisje van 16 jaar in gevangenschap, verder een invalide in rolstoel vermoord: 'leve het dappere Israëlische leger....''

'Israël vermoordde doelbewust journalisten'

'Gazastrook: 'de onafhankelijke verslaggeving' over de strijd van Israël tegen Palestijnse terroristen...'

'UNICEF is trots supporter van de bloedige Israëlische vervolging van Palestijnen en hun kinderen'

'Dode Israëlische militairen zijn meer waard dan burgers en de moord op 300 Palestijnen is terecht >> de verkiezingscampagne van Netanyahu'

'Great Return March: 1 jaar protest, 1 jaar massamoorden, 1 jaar westerse anti-Palestijnse propaganda'

'Gaza ‘On Brink Of Collapse’ As Residents Remain ‘Caged In’' (Video)

'Israël martelt 60% van de gevangengehouden Palestijnse kinderen........

'Israël voert standrechtelijke executies uit en martelt kinderen......'

'Israël bewijst nogmaals fascistisch te zijn >> journalist met kritiek wacht gevangenisstraf......' (en zie de links in dat bericht)

'Britse band boycot het Eurovisiesongfestival in Israël'

'CIDI vóór Israël vóór vrede, tegen racisme en antisemitisme....... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Eurovisiesongfestival 2019 in fascistische apartheidsstaat >> boycot dit festival!!'

'Simon Wiesenthal Center: antisemitische top tien 2018 >> o.a. moorden toegestaan voor Joden'

'Israël arresteert Palestijnen tijdens gewelddadige nachtelijke overvallen op de West Bank'

'Israëls huidige oorlog tegen de Palestijnen: o.a. de etnische zuivering van Oost-Jeruzalem'

'Israëlische 'helden' schieten invalide Palestijn in het achterhoofd'

''Antisemitisch bericht' >> Sinds 2000 heeft het Israëlische leger 2.070 Palestijnse kinderen vermoord, dit jaar 'staat de teller' op 52 kindermoorden.........'

'Ceremoniële beloning voor 'heldhaftige' Israëlische scherpschutters die ongewapende Palestijnse demonstranten vermoordden'

'Tien bedrijven die Israël helpen bij de massamoord op de Palestijnen'


'Vier spelende Palestijnse jongens werden doelbewust vermoord middels een Israëlische drone'

'Palestijnse man met syndroom van Down gearresteerd door 'dappere' Israëlische militairen: hand gebroken en 3 dagen opgesloten.......'

'Israël bestormt voor de zoveelste keer met groot machtsvertoon de Al-Aqsamoskee......'

'Israël vermoordt alweer 'zeer heldhaftig' 5 ongewapende Palestijnen, waaronder een 12 jarige en een 17 jarige jongen........'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten