Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 31 mei 2016

Typhoon voor de zoveelste keer staande gehouden, ofwel etnisch profileren in Zwolle!! Van der Steur vraagt om hulp.... ha! ha! ha! ha!

Geheel onverwacht slikte ik vanmorgen bijna m'n tandenborstel in. Wat was er aan de hand: had Rutte Rusland de oorlog verklaard, of was ons nationale waterhoofd Willem Alexander vergeten z'n zoveelste nieuwe auto te betalen, of had Obama toegegeven dat hij een bloederig presidentschap voert??? Nee, nee, driewerf neen!! Op BNR rond 7.40 u. het bericht dat Typhoon de Nederlandse rapper/zanger voor de zoveelste keer was aangehouden, daar hij als jong gekleurd mens in een dure auto rond reed.......... Het Zwolse politiekorps heeft intussen excuses aangeboden en toegegeven, dat hier sprake was van etnisch profileren........

Samsom struikelde bijna over z'n telefoon, toen hij als eerste politicus een reactie wilde geven op de radio. De PvdA hufter durfde te zeggen, dat hij boos en verdrietig was over dit voorval........ ha! ha! ha! ha! ha! Etnisch profileren is al meer dan 20 jaar aan de gang in de meeste Nederlandse steden. Intussen zijn er dus zo'n 4 kabinetten geweest, waar de PvdA aan deelnam of zelfs een kabinet leidde. In diezelfde 20 jaar, is er door de PvdA geen bliksem tegen gedaan........ Nee, nu het een bekende Nederlander is, waarmee Samsom als jong en kritisch probeert over te komen, om daar kiezers voor zichzelf en de PvdA mee te winnen, is Samsom boos en verdrietig....... Vuile hypocriet!!

De rechtse knuppellul Wynia (Elsevier) vond dat hij Sylvana in het BNR Journalisten Panel nog wel even een trap mocht nageven en stelde dat de smerige racistische bagger, die ze over zich heen kreeg, terecht was, althans hij stelde dat ze daar zelf om gevraagd had......... De zak vindt dat het 'slachtofferschap' in Nederland gedijt , m.a.w. die Simons en anderen die vinden dat ze gediscrimineerd worden, vinden het fijn om het slachtoffer 'te spelen.....' Ja ja, die durft hè, wat een stuk geteisem! Het kon nog sterker mensen: daarna noemde hij Typhoon in combinatie met datzelfde slachtofferschap.........

De andere gast in dit gezelschap Casper Sikkema van VICE, vond dat er nog wel een schepje bovenop kon, dus die begon te emmeren over een (wit) Nederlands meisje, dat opmerkingen krijgt van Surinamers en als het meisje daar niet op ingaat, stellen dat het meisje racistisch is....... Zo zie ja maar, 'die zwarten vragen er gewoon om.......'

De lopende VVD wanprestatie, draaikont Van der Steur is een slinkse klootzak: hij riep Typhoon op mee te doen aan lessen tegen etnisch profileren voor agenten...... Met andere woorden: van der Steur stelt dat er geen aandacht wordt gegeven aan etnisch profileren tijdens de opleiding en in bijlessen voor agenten die al in dienst zijn........ Deze lul heeft de rellen in Den Haag meegemaakt, na de dood van Mitch Henriquez, rellen die mede waren ingegeven door het etnisch profileren van de politie aan de Heemstraat in Den Haag......

Bovendien is gebleken uit onderzoek, dat etnisch profileren inderdaad veelvuldig gebeurd, dit onderzoek werd uitgevoerd, daar de ontkenners in het kabinet, zoals destijds Opstelten en Teeven, min of meer niet anders konden doen, dat een onderzoek gelasten....... Ook van der Steur heeft geen reet gedaan, nadat dit onderzoek werd gepubliceerd en nu de mensenrechten activist spelen, gaat tien stations te ver!! Nogmaals: dat alleen omdat het nu een keer een bekende Nederlander is.........

Van der Steur durfde te zeggen, dat er incidenteel sprake is van etnisch profileren (o.a. vanmiddag op BNR rond 16.09 u.), daarmee gaf hij Typhoon een harde schop na, immers Typhoon is meermaals staande gehouden en niet incidenteel of per ongeluk één keer een echt foute controle n.a.v. de huidskleur!!! Dit alles terwijl van der Steur toegaf, dat uit onderzoek is gebleken, dat dit voorkomt (etnisch profileren bij staande- en/of aanhoudingen....).........

Ongelofelijk mensen!!!

Hé Typhoon, de hoogste tijd, dat je met veel liefde fiks kritische teksten gaat schrijven, bijvoorbeeld over de mislukte sierkwast van der Steur en/of oplichter Samsom!

Zie ook: 'Etnisch profileren in Den Haag nog steeds ter discussie.....'

       en: 'Bas van Werven (AVROTROS) en Carlo Brantsen hebben dikke pret over Typhoon en z'n advocaat.........'

       en: 'Louis Bontes liegt dat het gedrukt staat, of alweer haatzaaien tegen Marokkanen......'

       en: 'Asscher voor etnisch profileren.........M.a.w: ook angst- en haatzaaien is normaal!'

       en: 'Politie geeft toe structureel etnisch te profileren.......'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Sikkema en Typhoon. Als u in het zoekvlak aan de rechterkant van deze pagina Typhoon invult, komt u nog een paar berichten tegen met deze artiest.

Investeerders kunnen regeringen vervolgen, als hun winst in gevaar komt, een beslissing van volksvertegenwoordigers............

Afgelopen zaterdag een bericht op het blog van Stan van Houcke, waarin ten overvloede weer een bewijs werd gegeven, dat bedrijven steeds meer macht opeisen, en deze op een fluwelen kussen krijgen aangereikt door politici. Dit gebeurt door lobbypolitici van de grote partijen (VVD, CDA, PvdA en D66), die allen in de ban zijn van het inhumane, asociale neoliberalisme, uiteraard wel met de verwachting dat voor de bewezen diensten t.z.t. een beloning in één of andere vorm volgt......

Het ging in het artikel over het samenwerkingsverband AFFGN (Oostenrijk, Frankrijk, Finland Duitsland en Nederland), dat een voorstel ter EU tafel heeft gebracht, om tot een multinationale overeenkomst tussen EU lidstaten te komen, dit ter vervanging van Intra-EU BITs*.

Met die nieuwe overeenkomst kunnen investeerders regeringen nog makkelijker voor de rechter dagen*, als hun (ook toekomstige) winsten, door landelijk beleid in gevaar komen....

Met andere woorden alweer wordt het belang van de 1% en de ondernemers gediend, i.p.v. het belang van het volk, wat de 'volksvertegenwoordigers' zouden moeten dienen........ Oh nu vergeet ik het belang van de politici zelf, dat ze uiteraard wel goed dienen: vooruitzichten op een carrière na de politiek en daarmee de eigen dikke portemonnee..........

Intussen zijn met bestaande wetgeving al 117 keer EU lidstaten voor de rechter gedaagd, in hoofdzaak landen uit Midden en Oost-Europa. Met het nieuwe voorstel gaat het hek helemaal van de dam en als TTIP ondertekend wordt, is dat de kers op de taart voor bedrijven en de welgestelden.......

Met deze wet en regelgeving kunnen schoften, die oninbare schulden voor een appel en een ei hebben opgekocht, zoals bijvoorbeeld van landen als Griekenland, deze landen voor de rechter dagen en alsnog het volledige schuldbedrag, inclusief enorme bedragen aan rente en boete innen........

Hare PvdA leeghoofdige hufterigheid Ploumen stelde eerder, dat ISDS*,de geheime tribunalen waar bedrijven regeringen ter verantwoording kunnen roepen, allang uit de TTIP onderhandelingen werd gehaald en we ons daar geen zorgen over hoeven te maken...... ha! ha! ha! ha! ha! Nee, die tribunalen functioneren al en met een simpele verwijzing gelden die straks ook voor de TTIP....... ISDS bepalingen maken meteen duidelijk, waarom Dijsselbloem zo weigerachtig is, om Griekse schulden kwijt te schelden. Immers met de bestaande regelgeving, kunnen ook bedrijven (die ook investeerders zijn) landen voor de rechter dagen (in geheime rechtszaken, de naam van het bedrijf mag niet bezoedeld worden, 'zoals u begrijpt....')......

* Intra-EU BITs  (Intra-EU Bilateral Investment Treaties): zijn overeenkomsten tussen de meeste westerse EU lidstaten en veel landen in Midden- en Oost-Europa (CEE). Al deze verdragen (198 stuks!) geven investeerders bescherming en middels ISDS mechanismen (Invester - State Dispute Settlement) kunnen investeerders de landelijke justitiële regels omzeilen en landen voor een (geheim) internationaal tribunaal dagen, als zij vinden dat hun winsten en zelfs toekomstige winsten in gevaar komen, of dreigen te komen (bijvoorbeeld door de aankoop tegen een appel en een ei, van oninbare schulden door landen gemaakt en daar vervolgens het volledige bedrag voor opeisen)....... De meeste zaken die tot nu toe zijn gevoerd, werden tegen Midden- en Oost-Europese landen gevoerd......

Zie ook: 'We Have Entered The Looting Stage Of Capitalism' — Paul Craig Roberts

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden

Keteleiland: Rijkswaterstaat laat groot aantal bomen kappen, midden in broedseizoen........

Vorige week zondag en afgelopen zondag in Vroege Vogels het bericht, dat Rijkswaterstaat opdracht heeft gegeven op het Keteleiland (aan de monding van de IJssel) een strook van zo'n 10 meter breed, bomenvrij te maken....... Let wel: middenin het broedseizoen!! Met grof geweld haalt men bomen omver, in een relatief klein gebied waar o.a haviken broeden (die op de lijst van bedreigde vogels staan)......

Het verweer van een Rijkswaterstaat woordvoerder kwam erop neer, dat alles volgens de regels ging (de kap was vorige week nog aan de gang) en dat er speciaal een deskundige was ingehuurd, die de strook met bomen had bekeken en daarop 'toestemming' had geven tot de kap...... Het zijn geen lichten op de redactie van Vroege Vogels, dus niet vreemd dat ze de verslaggever niet hadden gevraagd te achterhalen, wie die specialist was, dan wel, waar hij zijn kennis had opgedaan en voor welk bedrijf of bureau deze nep deskundige werkt........

Een opname uit de video van de kapwerkzaamheden.

Opname uit video van de Stentor, hier de link naar het artikel van de webpagina van die krant.

Overigens uitermate belachelijke dat Rijkswaterstaat onder en boven de wet staat, als het om de Flora en Faunawetgeving gaat, dat werd duidelijk uit het betoog van de woordvoerder. Het gaat hier namelijk om een noodgeval....... ha! ha! ha! ha! ha! De scheepvaart zou gevaar kunnen lopen..... Alsof men dat vorig jaar al niet had kunnen weten, te zot voor woorden!! Gelukkig zat de Rijkswaterstaattrut uiteindelijk met een houten bek en kon niet meer duidelijk verantwoorden, waarom men deze belachelijke beslissing had genomen.....

Afgelopen zondag kwam dit onderwerp weer even ter sprake, waarin nog eens een bijzondere vogel werd genoemd. De hoofdreden was echter de inzet van de een of andere PvdA kloot, die zich tegen het lamme excuus van Rijkswaterstaat verzet en de zaak aanhangig wil maken bij de staatssecretarissen van Milieu en Natuur. Daar dit werd gemeld in Vroege Vogels, kan je natuurlijk niet verwachten, dat daar de namen van die staatssecretarissen en hun partij werden genoemd. Vroege Vogels is een VARA programma en de VARA is de propagandazender van de PvdA. 'Geheel toevallig' zijn deze staatssecretarissen van de PvdA, respectievelijk volksverlakkers van Dam en Dijksma............

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht aantreft, dit geldt niet voor de labels: broedseizoen, Flora en Faunawet en Keteleiland.

Nederland wil België de JSF door de strot duwen.......

Ongelofelijk mensen, afgelopen vrijdag was commandant  van de Luchtstrijdkrachten Alexander Schnitger, te horen in het BNR nieuws van 13.00 u. Deze Schnitger wil dat Nederland en België hun luchtmacht samenvoegen, zodat er één 'daadkrachtiger' luchtmacht ontstaat, voor ondersteuning van de buitenlandse VS terreur.......

Deze knupplellul is duidelijk lobbyist van het militair-industrieel complex en dan m.n. voor Lockheed Martin, immers België heeft nog geen vervanger aangewezen voor de F16. Bij samenwerking wil deze Commissie uiteraard, dat er dan wel met dezelfde waardeloze straaljager wordt gevlogen: de JSF..... ha! ha! ha! ha! ha!

Overigens liet Schnitger eerder al weten, dat hij vindt dat de Belgen moeten kiezen voor de JSF, dat zou de samenwerking vergemakkelijken....... ha! ha! ha! ha! Ja, één grote luchtmacht met waardeloze peperdure straalvliegtuigen. Daarover gesproken: het disfunctionerende kabinet Rutte 2 houdt nu rekening met een bedrag van meer dan 5 miljard, voor de aanschaf van dit prutstraalvliegtuig, aanvankelijk rekende men op een prijs van 4 miljard......

België laat u niet foppen door Schnitger en andere lobbyisten van Lockheed Martin!!

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande (maar vooral voor de JSF), klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

maandag 30 mei 2016

Palmolie oorzaak landjepik en moord, ook in Zuid-Amerka..........

Vanmorgen op BBC World Service Radio (na het nieuws van 9.30 u. CET) een bericht over palmolie plantages in Columbia en andere Zuid-Amerikaanse landen.

Via een dikke lobby bij corrupte Zuid-Amerikaanse regeringen, krijgen grote palmoliebedrijven toestemming om land van kleine boeren in te pikken (waar ze al vele generaties hun groente en fruit teelden). Dit gebeurde al in het begin van de 90er jaren, ook in Colombia.

Daar het relaas van een vrouw die man en kind was verloren door doodseskaders, die de twee vermoordden, daar de man weigerde van zijn grond te vertrekken......... Overigens helpen ook politie en leger in bepaalde gebieden in Zuid-Amerika, om onwillige boeren van hun grond te verdrijven en ook dat schijnt met zwaar geweld gepaard te gaan........

Als u dacht, dat dit oude politiek is, dan heeft u het mis, grote palmoliebedrijven hebben onevenredig veel macht en heden ten dage maken ze nog steeds gebruik van 'bewapende milities' (lees: psychopathische moordenaars), die de boel gladstrijken, mocht dat nodig zijn........

Dan is er nog de vernieling van oerwoud voor het vrijmaken van gebied ten behoeve van palmolie plantages en een behoorlijke vervuiling van de bodem, door gif dat men gebruikt. Mede door dat laatste wordt ook het grondwater voor lange tijd giftig en daarmee onbruikbaar.......

Er bestaat certificering van 'nette' palmoliebedrijven, die geen gif gebruiken, die geen oerwoud kappen dan wel platbranden en die hun arbeiders fatsoenlijk behandelen..... Althans dat denkt men >> in de verslaggeving op BBC W.S. aandacht voor die certificering en u vermoedde het al na de voorgaande woorden: die hele certificering is één grote zwendelarij....... Gecontroleerde hoeveelheden palmolie bevatten wel degelijk gif en onderzoek naar de oorsprong van de olie, leverden bedrijven op die schijt hebben aan het milieu en het welzijn van hun arbeiders, dit werd overigens in meerdere Zuid-Amerikaanse landen gevonden........

De hoogste tijd voor een verbod op het gebruik van palmolie en het zoeken naar een vervanger van palmolie, dan wel het geheel weglaten van deze olie. De vraag naar palmolie is gigantisch en het zit in een ongelofelijk aantal producten, zelfs in meer dan de helft van de supermarktproducten en bepaald niet alleen in levensmiddelen.......... Zolang die vraag zo hoog blijft, zal men de wet met voeten treden, op geld beluste ondernemers verkopen desnoods hun moeder als het zo uitkomt, laat staan, dat ze zich iets aantrekken van regels op gebied van milieu en welzijn........

Mocht TTIP getekend worden, is het hek wat dit soort zaken betreft al helemaal van de dam......

Wat mij betreft zet dit nog eens extra vraagtekens bij de claim van Unilever, dat zij gecertificeerde en daarmee het welzijn van de arbeiders en milieuvriendelijke palmolie gebruiken.......

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande op één van de labels, die u onder dit bericht terugvindt.

Gert-Jan Segers tegen legale wietteelt, zoals bepleit met universitair onderzoek.........

'Christen'Unie plork Gert-Jan Segers was er vanmorgen als de donder bij, om een universitair onderzoek onderuit te halen. In het eindrapport van dit onderzoek geleid door Piet Hein van Kempen, wordt o.a. geconcludeerd, dat het verbod op cannabisteelt de mensenrechten schaadt. De regulering van de wietteelt geeft volgens het rapport 'een positieve verplichting tot het beschermen van mensenrechten'. Zoals het recht op gezondheid en de rechten op leven en tegen onmenselijke behandeling.

Deze conclusie vloeit voort uit de huidige gang van zaken, zoals een niet gegarandeerde kwaliteitsbescherming betreffende gewasbeschermingsmiddelen (en het gehalte aan THC, al blijkt dit na onderzoek altijd beneden het door de overheid gestelde maximale percentage te liggen....). Maar ook zaken als controle krijgen op de keten, waarmee misdaad kan worden tegengegaan. Of wat dacht u van de veiligheid van omwonenden bij wietteelt in woonhuizen, dit vanwege brandgevaar.......

Volgens Segers is het hek van de dam, als de wietteelt wordt gelegaliseerd (onder strikte controle, wel te verstaan). Deze 'christenbroeder' stelt dat cannabis verslavend is en het de opmaat is voor harddrug gebruik........ ha! ha! ha! ha! Deze belachelijke drollenpoetser spreekt zich alleen al in deze paar woorden tegen, immers softdrugs zijn niet verslavend, terwijl harddrugs dat wel zijn. De overheid houdt een belachelijk percentage aan THC aan, waarboven de wiet een harddrug en dus verslavend wordt. Daar is totaal geen bewijs voor, daar de problematische wietgebruikers, steevast stevige gebruikers zijn van de harddrug alcohol en/of psychofarmaca, dan wel zware pijnstillers, waar je de laatste twee ook als harddrugs moet zien...... Zoals gezegd: in Nederland is er geen cannabis te krijgen met een percentage aan THC van 15 of hoger!

Dan het argument, dat cannabis de opmaat is naar harddrug gebruik...... ha! ha! ha! ha! De eerste harddrug die daar wel verantwoordelijk voor is, is alcohol! Al op jonge leeftijd worden kinderen geconfronteerd met het alcohol gebruik van hun ouders, waar ze in veel gevallen ook de eerste 'slokjes' van krijgen toegediend, vaak al op 12 jarige leeftijd!! Bovendien zijn er de achterlijke reclames voor alcohol, waar de belachelijke campagne 'Nix18' totaal zinloos is. Als je jonge mensen in reclames laat zien, dat volwassenen 'ongelofelijk veel plezier hebben' met alcohol (althans die reclames willen dat beeld oproepen, middels achterlijke filmpjes), moet je niet denken, dat die pubers, die zich al afzetten tegen hun ouders en de maatschappij, geen alcohol zullen aanraken, te zot voor woorden!!!

Er is nooit iemand overleden aan de gevolgen van overmatig cannabis gebruik, terwijl er dagelijks in Nederland 12 mensen overlijden aan de gevolgen van alcohol gebruik. Segers hoor je niet wekelijks het kabinet bestoken met de eis, dat alcohol reclames volledig moeten worden verboden, of dat alcohol moet worden verboden. Sterker nog: Segers zal alcohol nooit een harddrug noemen, terwijl dit wel degelijk een harddrug is, daarnaast is alcohol de harddrug die verreweg de meeste schade oplevert, zelfs meer dan alle andere drugs bij elkaar opgeteld. Door alcoholgebruik wordt niet alleen de gebruiker geschaad, zowel fysiek als geestelijk, maar ook diens omgeving en de maatschappij in het geheel, zowel direct als indirect (bijvoorbeeld via de zorgkosten)!!!

Segers: het is de hoogste tijd, dat je eens cannabis probeert, als je niet rookt, kan dat heel goed met een 'vaporizer', dat zal je zicht op de maatschappij in positieve zin, een stevig stuk verbreden en verbeteren!!

Zie ook: 'Madeleine van Toorenburg wil alle koffieshops sluiten....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

        en: 'Gert-Jan Segers alleen voor alcoholgebruik, dat eist immers maar 12 doden per dag.......'

       en: 'Gert-Jan Segers wil alleen de harddrug alcohol in Nederland zien, omdat daar geen problemen meer mee zijn.....ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Gert-Jan Segers in het cannabishol van de duivel'

Voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'van Kempen'.

Sander Dekker: 'de publieke omroep is niet voor commerciële evenementen......'

Radio Sportzomer (ik kan de woorden niet meer horen), gaat op 10 juni a.s. van start en zal maar liefst tot 21 augustus voortduren......... Zelfs het stomvervelende rode hoedje van de PvdA, Plasterk maakte zich er onlangs nog druk om, geen achtergrondprogramma's meer, dus ook niet op tv..... ha! ha! ha! ha! ha!

Nu is achtergrond informatie (bij het nieuws) toch echt iets dat ver te zoeken is op de landelijke radio en tv zenders, die zich met nieuws en actualiteiten bemoeien......... Meermaals krijg je ongezouten propaganda te horen, inclusief alle bijbehorende leugens en verdraaiingen van standpunten en dan vooral standpunten die in het Rutte 2 straatje en dat van de VS passen.... Neem het afgelopen Oekraïne-referendum, of het promoten van de JSF, zoals de laatste weken op Radio1 te horen..........

De publieke omroep is voor cultuur en educatie, daar wordt je mee doodgegooid door o.a. VVD plork Dekker; mag ik dan even weten, wat sport met cultuur of educatie te maken heeft (wat dat laatste betreft, hooguit lessen in takken van sport, maar daar heb je geen Olympisch Spelen voor nodig..).....

Desondanks dus tien weken lang kloteradio, althans nog slechter dan normaal...... Gisteren hoorde ik dat zelfs de zondagmorgen op Radio1 er aan gaat, dus geen Vroege Vogels of OVT. Al verdenk ik het grofgraaituig dat daar werkt ervan, dat ze wel blij zijn met een 'welverdiende vakantie' van 10 weken.........

Alles tot meerdere eer en glorie van de heilige luistercijfers, die met sport al snel een procent of 5 hoger zijn, dan 'normaal'. Kijk, dat je daar serieuze luisteraars mee verliest: het zal de grofgraaiers aan de top een rotzorg zijn.... Zoals men luisteraars wegjaagt met muziek op Radio1, muziek waar geen hond op zit te wachten, veelal ook nog muziek uit de oude doos......

Met dat soort vormen van programmering in berichtgeving en actualiteiten, wil men jongeren lokken........ ha! ha! ha! ha! Eerder had men bij het NOS journaal twee presentatoren, die het jongere publiek moesten trekken, maar wel met de verplichte lullige muziekjes tussendoor en onderwerpen, die in het ter ziele gegane 'Van Gewest tot Gewest', nog als te beschamend zouden zijn afgewezen........ De twee presentatoren van het NOS Radio1 Journaal zijn ontslagen en ter vervanging heeft men het oud-geboren leeghoofd Jurgen van den Berg als presentator aangenomen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Zo, weten we dat ook weer: 10 weken lang een slot op Radio1, lullig dat we daar met z'n allen voor mee moeten betalen via de belastingpot...........

Intussen kondigt de mislukte jaren 50 zakkenwasser Hoogendoorn (de publieke aankondiger op Radio1, ook al zo'n 'trekker' van jongeren... ha! ha!), op z'n achterlijke halleluja huppellullen manier aan, dat de NPO Radio1 Sportzomer het nieuws 'van alle kanten' ten gehore zal brengen......... Van geen kant zal de oetlul bedoelen....... Brood en spelen om het volk rustig te houden!

Waar blijft VVD sukkel Sander Dekker nu met z'n praatjes, waarin hij maar niet op kan houden te zeggen, dat de publieke omroep niet bedoeld is voor programmeringen, die commerciële omroepen ook kunnen brengen.......

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden. Excuus: tussen de labels, had ik per abuis het label 'Dekker' geplaatst, i.p.v. 'Sander Dekker', de eerste is Sybilla Dekker, de zwaar wanpresterend ex-minister Volkshuisvesting, die mede hoofdverantwoordelijk is, voor de woningnood en de daaruit voortvloeiende huizenbubbel en daar weer uit voortvloeiende schandalige huurverhogingen.

Minstens 700 verdronken 'gelukzoekers' in Middellandse Zee afgelopen weekeinde......

De kurken kunnen er weer af bij de PVV: er zijn afgelopen weekeinde zo'n 700 'gelukzoekers' verdronken in de Middellandse Zee, aldus de UNHCR. Al zullen bij een paar andere partijen de kurken er stiekem afgaan. Zoals daar zijn: de VVD (voorop), het CDA, de PvdA en D66, al vraag ik me af of de harten van prominente SP'ers ook niet een klein huppeltje maken, bij zoveel 'weldadig' nieuws........ Ja, er valt toch ook een beetje een last van je af, zeg nou zelf...!!

Overigens meldden een aantal bootvluchtelingen gisteren, dat ze vluchtelingen van hun eigen en andere veel te volle boten in zee hadden zien vallen, mensen die in zee werden achtergelaten.......

'Fijn te weten ook', dat deze mensen voor het grootste deel op de vlucht zijn geslagen vanwege conflicten, waar het westen op de één of andere manier bij betrokken is...... Al was het alleen al door de wapenhandel naar conflictgebieden, waar de westerse handelaren niet discrimineren en beide partijen van wapens voorzien..... Het meest smerige aan het geheel is wel, dat de partijen die hoofdverantwoordelijk zijn voor veel conflicten (neem de oorlogen in Irak, Libië, Afghanistan en Syrië): de westerse landen onder aanvoering van de VS, geen, of anders zo min mogelijk vluchtelingen wensen op te nemen....... 'Beschaving' anno 2016.......  

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Oh u had nog een vraag? Of dit grote aantal doden invloed zal hebben op het inhumane EU vluchtelingenbeleid en dat van de lidstaten....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Nee hoor, mevrouw en meneer, als het er maar niet 'teveel' verdrinken, blijft het in de EU en het kabinet doodstil........ ' Uh doodstil? Wat betreft het angstzaaien voor en haatzaaien tegen diezelfde vluchtelingen, is dat bepaald niet het geval....... 'Dat is dan ook weer logisch....' Toch???
Mocht er zich de komende tijd een ramp voordoen, waarbij meer dan 1.500 vluchtelingen verdrinken, zal men weer ach en wee roepen in de politiek (bij minder dan 1.000 doden kijkt men in de politiek niet meer op), waarna men gewoon doorgaat op de onbeschoft inhumane weg.......

Mark Verheijen (VVD) schreef biografie over VVD'er van Riel.......

N.a.v. de biografie, die Mark Verheijen (VVD) schreef over Harm van Riel (VVD), was de schrijver gisteren te gast in Buitenhof. Van Riel werd omschreven als een 'markant' politicus en het oude wijf Witteman, die Buitenhof presenteerde, vroeg aan Verheijen hoe het komt, dat van Riel in de vergetelheid is geraakt. Dit lokte veel gelul uit, mede aangegeven door de presentator als: van Riel was een oude, stijve politicus, die eenvoudigweg is vergeten door zijn ouderwetse uitstraling....... ha! ha! ha! ha! ha! Als dat zo zou zijn, waarom dan wel keer op keer aandacht voor figuren als VVD hufter-mastodonten Wiegel en Bolkestein??? Die laatste was NB mede één van de hoofdverantwoordelijken voor de levering van enorme hoeveelheden grondstoffen voor gifgas aan Irak in de 80er jaren en daarmee voor de daarmee begane zware misdaden tegen de menselijkheid.......

Belachelijk dat Witteman en de redactie van Buitenhof niet in het verleden van van Riel zijn gedoken, immers al jaren wordt er van meerdere kanten gewezen op de pedofiele kant van van Riel. Vandaar ook de 'vergetelheid' waarin de naam van Riel is ondergedompeld.......... 'Uiteraard' werd er geen kritische vraag gesteld door Witteman, over het leven van van Riel..........

Witteman noemde het boek van Verheijen een goed boek, m.a.w. kopen kijkers!! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Opvallend overigens dat er veel kritische berichten over van Riel van het net zijn 'verdwenen......'

Hier een reactie waarin e.e.a. kort wordt besproken, dit n.a.v. een bericht op 'Het Haags Complot', met de titel 'De laatste adem':

Van Het Haagse Complot 1 juli 2015

(Micha Kat) WERDEN ECHTGENOTES WIEGEL VERMOORD WEGENS PEDO-KENNIS? THE PLOT THICKENS BY THE MINUTE: WAS HANS WIEGEL GAST OP DE PEDO-HORROR BOOT VAN EDWARD HEATH? * WISTEN DE VROUWEN VAN WIEGEL VAN ZIJN WERKELIJKE SEKSUELE VOORKEUR EN WERDEN ZIJ DAAROM VERMOORD? * DEZE SITE KREEG DE AFGELOPEN JAREN TALLOZE TIPS OVER ‘DE ECHTE HANS WIEGEL’

Het kan natuurlijk toeval zijn, dat tot twee keer toe de vrouw van een van ‘s lands meest invloedrijke politici ‘omkomt’ bij ‘een verkeersongeluk’. Maar het kan even zo goed moord zijn. En die laatste hypothese wint aanzienlijk aan waarschijnlijkheid op basis van de pedo-onthullingen van de laatste maanden. 

Deze site beschikt al jaren over info dat Hans Wiegel een van de ‘pedo-godfathers’ is van de VVD. Voor de ‘buitenwereld’ en voor zijn ‘loopbaan’ ging hij schijnhuwelijken aan met vrouwen net als pedo-politicus Ed van Tijn deed. De hypothese dringt zich aan, dat deze vrouwen ontdekten waar Hans werkelijk mee bezig was, net als de Hongaarse vrouw van Camiel Eurlings. Die laatste
wist de Nederlandse pedo-horror-movie te ontvluchten door de benen te nemen naar Hongarije, maar de vrouwen van Hans waren minder gelukkig: die werden -volgens deze redenering- afgeslacht als Fred de Brouwer en Theo van Gogh. 


Zoals we onthulden in dit artikel is de VVD in de greep van de pedofielen sinds het leiderschap van Harm van Riel. Wiegel werd ‘ontdekt’ door de pedofiel Van Riel (hij was diens schandknaap) zoals Ed Nijpels de schandknaap was van Hans Wiegel. Alle puzzelstukjes vallen nu op hun plaats. Misschien kan het onderzoek naar de dood van de vrouwen van Wiegel worden heropend en kan Hans worden gearresteerd wegens kindermisbruik en moord. Misschien. Misschien ook niet.

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'van Riel'. Wat betreft de leveringen van grondstoffen voor gifgas aan Irak, klik ook op het label 'van Anraat'.

Mijn excuus voor de gebrekkige opmaak.

zondag 29 mei 2016

Slag om Verdun herdacht door Merkel en Hollande

Vandaag herdenken Duitsland en Frankrijk de naar schatting 300.000 (zinloze) doden, die vielen in de slag om Verdun tijdens de Eerste Wereldoorlog een slag die aanving op 21 februari 2016 en duurde tot 20 december 2016. Naast een enorm aantal doden, raakten maar liefst 400.000 soldaten (zwaar) gewond in deze slag.........Opvallend: in de uitzending van OVT vanmorgen (Radio1), geen woord over de herdenking, die NB vandaag plaatsvond.......

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Neonazi reclame op BBC World Service inzake Oost-Oekraïne.............

Afgelopen vrijdagmiddag (na 15.30 u.) op BBC World Service (radio) een verslag uit Oost-Oekraïne van een verslaggever wiens naam ik helaas niet hoorde. Omslachtig legde deze figuur uit, dat Oekraïne niet anders kan, dan de de pro-Russische etnische Russen in (hun steden in) Oost-Oekraïne bestoken, daar deze grondgebied van Oekraïne hebben 'geannexeerd.........'

De flapdrol was duidelijk in het strijdgebied aan de kant van o.a. neonazi-bataljons van Porosjenko, die de daar al generaties lang wonende bevolking met zware artillerie en machinegeweren bestookt. Dit alles, daar het overgrote deel van de Oost-Oekraïense bevolking het er niet mee eens is, dat de door hun democratisch gekozen president Janoekovytsj middels een door de VS geregisseerde en gefinancierde opstand en daaropvolgende staatsgreep werd afgezet*.

Tijdens de reportage werd een duidelijk oude vrouw gevraagd, naar haar mening, zij stelde, dat de opstandelingen moeten ophouden met de strijd....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Deze vrouw zat in het gebied waar de neonazi's van Porosjenko zich 'diepe hebben ingegraven' (aldus de verslaggever). Uiteraard gaat die vrouw niet zeggen, dat de neonazi's op moeten rotten, dan overleeft ze het eind van de dag niet.......... 

Vergeet niet, dat er geen zware wapens in dat gebied mogen zijn, een afspraak die vanaf de start werd geschonden door de troepen van Porosjenko's junta..... In het westen werd na de eerste schending van deze bepaling, gesteld dat het de 'pro-Russchische' troepen waren, die zich niet aan de afspraak hielden, totdat het bewijs van het tegenovergestelde op meerdere plekken opdook, daar werd amper een woord aan vuil gemaakt. Lulliger: in 9 van de 10 gevallen, als een verslaggever of presentator hier over spreekt, stelt deze gewoon dat de eerste leugen: 'de opstandelingen zijn schuldig', de werkelijke situatie was en is......

Over dat laatste gesproken: Volgens de verslaggever vervelen de Oekraïense troepen zich, daar had hij een mooi voorbeeld van: je hoorde een paar schoten in de verte en daarop de enorme knallen van zware artillerie, en dat in een bepaald ritme, waarop de soldaten naast de verslaggever begonnen te lachen...... Ja leuk hè, als men in ritme op stedelijk gebied schiet??? Op stedelijk gebied schieten, wat op zich al een oorlogsmisdaad, ofwel zware terreur is......... Het was me overigens niet duidelijk, of de verslaggever mee grinnikte, het zou me niet verbazen.......

Mensen, op dit soort smerige propagandistisch berichtgeving kan ik maar op één manier reageren (excuseer): GODGLOEIENDEGODVERDOMME!!!

Het viel me mee, dat de verslaggever niet repte over het Russische leger, dat zou meevechten aan de kant van de opstandelingen, een leugen die je nog steeds regelmatig hoort in de reguliere westerse media...... Een uiterst domme leugen overigens, immers als het Russische leger zou vechten in Oost-Oekraine, ware de neonazi troepen van Porosjenko allang verslagen! Sterker nog: dan was Porosjenko gevlucht naar het westen, daar de Russen dan maanden geleden al, heel Oekraïne hadden gezuiverd van de neonazi moordenaars.....

In Jemen stapte de door Saoedi-Arabië geparachuteerde president zelf af en daar zette de VS zich juist in, om die waardeloze marionet, die IS en Al Qaida bases de vrije hand gaf in Jemen, weer in het zadel te krijgen...... Saoedi-Arabië zette de ex-president onder druk, om zich niet als ex-president te afficheren, zodat hij Saoedi-Arabië om hulp kon vragen, tegen de Houthi's die hem geen andere mogelijkheid overlieten, dan op te stappen. Inmiddels zijn er ontelbare oorlogsmisdaden begaan door de reli-fascistische coalitie van Saoedi-Arabië (o.a met Egypte), in de strijd tegen de Houthi's (die NB als één van de weinigen met succes IS en Al Qaida bestreden, tot Rusland in 2015 Syrie te hulp schoot). Waar de VS en Groot-Brittannië deze reli-fascistische Saoedische coalitie van wapens en munitie voorzag en -ziet, inclusief verboden clusterbommen........ Ook over deze strijd liegen de reguliere westerse media op grote schaal, Saoedi-Arabië is de goede partij, volgens deze media........

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Ditzo....Ditzo----alarm.....alarm----klote reclame.....klote reclame-----duim omlaag-----kwaad gezicht------niet vergeten......niet vergeten-----Ditzo verzekering opzeggen!!!

Hennis-Plasschaert krijgt steun: de JSF is een waardeloze herriemaker, maar niet volgens de 'onafhankelijke' NOS..........

Afgelopen donderdag was het voor de omwonenden van vliegbasis Volkel en Leeuwarden een 'belevingsdag' met 'belevingsvluchten' van de JSF (F35)........ Met een zo licht mogelijk JSF straalvliegtuig* ging men het geluid van dit straalvliegtuig ten gehore brengen. Men was er van te voren van overtuigd, dat het vliegend wrakstuk minder herrie maakte dan de F16, politici als hare leeghoofdige hufterigheid Hennis-Plasschaert en piloten die al met het ding hadden gevlogen, stelden dat de JSF inderdaad minder herrie maakte....... ha! ha! ha! ha! Dit terwijl in de VS allang bekend was dat de motoren veel meer herrie maakten, dan die van de F16.......

Na de proef verklaarden omwonenden en deskundigen dat het onding inderdaad veel meer herrie maakte en dat ook nog eens middels een veel irritanter geluid. Dat was een dikke domper op alle reclame die men al op Radio1 voor dit belasting verslindend stuk elektronica schroot had gemaakt, ook door de 'onafhankelijke' zendgemachtigde NOS.

Na de melding over de negatieve bevindingen van deskundigen (o.a. middels decibel meting) en omwonenden op de 'belevingsvluchten', vrijdagmorgen (heel even) in het nieuws, was het op de zender stil over de 'belevingsvluchten' tot 15.00 u. In het nieuws van 15.00 u. werd even snel gemeld, dat uit metingen van...... Defensie en uit verklaringen van omwonenden, was gebleken dat de JSF 'niet veel meer lawaai' maakt dan de JSF.......... Wat is dit godverdomme!! Zo overduidelijk liegen: staat de NOS onder censuur van Rutte 2 en/of krijgt de NOS een toelage van het militair-industrieel complex.........??!!!

Jezus christus!!!

* De JSF kan naar de huidige maatstaven, waar een straaljager aan moet voldoen, niet snel genoeg klimmen, wenden of rennen. Bovendien is de stealth technologie van het onding al door de Russen gekraakt, die het ding gewoon op de radar van hun wel echte Sukhoi 35 straaljager zien. De Chinezen hebben via een hack de blauwdruk van het peperdure wanproduct achterhaald........ Daarnaast is de uiteindelijke prijs nog steeds niet bekend en als het zo uitkomt en we hebben dat ding (als 't zo doorgaat tegen 2030), kan de VS op afstand de bediening uitschakelen mocht het gebruik van het toestel door Nederland, niet in het straatje passen van het Pentagon....... ha! ha! ha! Vorig jaar werd na onderzoek gemeld, dat de JSF onderdoet voor de A-10 Thunderbolt II uit de 70er jaren van de vorige eeuw....... ha! ha! ha! ha! ha! Als je alles op een rij zet, wordt 't steeds ongeloofwaardiger dat politici-lobbyisten in en buiten Rutte 2, voor dit klote ding hebben gekozen.... Let wel: terwijl men van al het voorgaande op de hoogte was!!! Hier is geen ander conclusie mogelijk, dan dat we hier te maken hebben met corruptie en belangenverstrengeling, kortom zware misdaad!!

Zie ook:
'JSF: 'feest' in Leeuwarden'

'JSF, tweede peperdure waardeloze toestel valt uit de lucht

'Peter Wijninga (HCSS) probeert tevergeefs de JSF, de nieuwste aanwinst voor Defensie, de lucht in te prijzen'


'JSF belevingsvlucht moest worden afgebroken vanwege gebrek aan kerosine...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Hennis-Plasschaert vangt bot met JSF 'belevingsvluchten': de slaapzandsproeiers voor omwonenden functioneerden niet...... ha! ha! ha! ha!'

'Hennis Plasschaerts JSF 'belevingsvlucht' ging niet door.........'

'Hennis-Plasschaert zorgde persoonlijk voor JSF oplichting van de Volkelse burgers........'

'Hennis-Plasschaert: de JSF is nodig voor onze verdediging en missies als de Russen tegenhouden, als ze de Baltische staten dreigen in te nemen......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

vrijdag 27 mei 2016

Superbacterie gevonden in VS, leve Schippers en de antibiotica verspilling in de veehouderij!!

In het BBC World Service radionieuws afgelopen nacht (2.00 u. onze tijd), het bericht dat een vrouw in de VS een niet met antibiotica bestrijdbare bacterie is aangetroffen....... Dit betekent dat de vrouw ten dode is opgeschreven....... Hiermee is de verwachting, dat er over een aantal jaren geen antibiotica over zou zijn, die bestand is tegen bacteriële infecties, nu al uitgekomen......

Hare VVD kwaadaardigheid Schippers, stelde eerder dat Nederland goed bezig is wat betreft antibiotica gebruik in de intensieve veeteelt. Volgens de oplichter is een halvering van dit gebruik een uitstekend resultaat....... ha! ha! ha! ha! ha! Het hierboven beschreven geval, had ook hier kunnen plaatsvinden en het toont aan dat er nog steeds veel teveel antibiotica wordt gebruikt, of anders gezegd: we moeten als de donder af van de intensieve martelveehouderij.......... In Sint-Oedenrode wil men een megastal bouwen voor 18.000 varkens...... Excuseer: godverdomme!!

Tot slot toont de farmaceutische maffia aan, dat het onverantwoord veel antibiotica op de markt heeft gebracht, waarmee de resistente bacteriën steeds sneller nieuwe antibiotica konden overwinnen. Artsen (vooral in armere landen) werden gefêteerd als zij hun patiënten zoveel mogelijk antibiotica voorschreven. Overigens zijn er ook in Nederland nog steeds artsen, die veel te veel antibiotica voorschrijven...... Dit nog naast de enorme onverantwoorde hoeveelheden, die dit tuig zoals gezegd aan de intensieve veeteelt leverde...... Nu stelt deze georganiseerde misdaad farma, dat het geen nieuwe antibiotica wenst te ontwikkelen, daar het niet de moeite loont...... Terwijl dit geteisem jaarlijks meer dan 1 triljard dollar verdient op de veel te dure andere medicijnen........

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

TiSA, een voorproef van wat ons te wachten staat met TTIP, ofwel macht aan het grootbedrijf......

Op het blog van Stan van Houcke afgelopen dinsdag een bericht over nieuwe Wikileaks. Het betreft geheime documenten uit het overleg aangaande het 'Trade in Services Agreement' (TiSA). Daarin valt o.a. te lezen dat 'State Owned Enterprises' (SOEs), ofwel staatsbedrijven, dan wel bedrijven met een overheidsbelang (zoals ABN Amro), zich dienen te gedragen als waren het private ondernemingen.....

Deze verzelfstandiging gaat tot hetzelfde niveau, als in het onlangs gesloten TTP verdrag*. Het is tevens de volgende stap richting privatisering van SOEs, in de (geheime) neoliberale agenda achter de grote 3 verdragen: TTIP, TiSA en TPP (volgens mij had waar TiSA staat, CETA [eenzelfde verdrag tussen de EU en Canada] moeten staan, 'maar goed..').

Volgens het artikel geven andere documenten in de Wikileaks aan, dat eerdere in Wikileaks gepubliceerde documenten zijn aangepast, daarin tonen deze geheime documenten de 'vooruitgang' aan in de geheime onderhandelingen tussen TiSA partijen bij onderwerpen als: landelijke, regionale en lokale regelingen (voor bedrijven, zoals eisen voor veilig werken), transparantie (die er uiteraard niet op vooruit zal gaan, neem de etikettering), handel in elektronica, financiële dienstverlening, telecommunicatie diensten (zodat de hoogste tarieven bijvoorbeeld leidend worden, met een verbod voor overheden zich hier verder mee te bemoeien), professionele dienstverlening (zoals het verdelgen van 'ongedierte....' en het gebruik van gif, zoals glyfosaat) en het verkeer van natuurlijke personen (over de grenzen en de voorwaarden daarvoor, zoals het werken onder slechtere arbeidsvoorwaarden...)....

U zult waarschijnlijk wel begrijpen, dat de neoliberale 'waarden' uit de VS leidend zullen zijn in meer dan 90% van de gevallen......

Een verdrag van de VS met landen uit het (verre) oosten, zoals Australië en Zuid-Korea, een verdrag waarmee maar liefst 40% van de totale wereldeconomie is gemoeid!!

Hier de link naar het artikel op Stan van Houcke: Neoliberal Democracy: 'Trade in Services Agreement', waaronder u een fiks aantal links aantreft naar eerdere publicaties.

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht aantreft.

Hennis-Plasschaert vangt bot met JSF 'belevingsvluchten': de slaapzandsproeiers voor omwonenden functioneerden niet...... ha! ha! ha! ha!

Gisteren was het 'belevingsdag' voor de omwonenden van de luchtmachtbases Leeuwarden en Volkel. Met  fiks uitgeklede JSF straalvliegtuigen, die onderweg vanaf de VS alsnog zo'n keer of tien moesten bijtanken*, werden gisteren 'belevingsvluchten' gemaakt, om zo aan te tonen, dat deze waardeloze toestellen niet meer herrie maken dan de F16...... Dit terwijl men in de VS allang weet, dat de JSF aanmerkelijk meer herrie maakt dan de F16........ Resultaat van deze 'belevingsvluchten': de JSF produceert aanmerkelijk meer decibellen en dat met nog onaangenamer geluid, dan de F16...... ha! ha! ha! ha! ha!

Het was trouwens in aanloop van deze 'belevingsvluchten' al een aantal dagen JSF propaganda geblazen op de twee landelijke radio nieuwszenders. Zelfs bij de onafhankelijke zendgemachtigde NOS op Radio1, werd enorm reclame voor het toestel gemaakt..... Zoals in het NOS Radio1 Journaal in de ochtend, gepresenteerd door super leeghoofd en opperhufter Jurgen van den Berg. Hij sprak met een piloot van zo'n onding en presteerde het om niets over alle negatieve eigenschappen van dit toestel te zeggen, dan wel daar vragen over te stellen...... Terwijl de piloot en lobbyist voor Lockheed-Martin, over de kritiek stelde, dat er in de sociale media een ongelofelijke berg onzin wordt verteld over de JSF..... Zelfs het Pentagon heeft veel kritiek geuit op de JSF.........

Zo kan de JSF naar de huidige eisen voor een straaljager niet snel genoeg rennen, klimmen en wenden..... Ook dat heeft men in het Pentagon erkend, al verbond men er daar niet de conclusie aan, dat de JSF geen straaljager is naar de huidige normen..... Voorts is de stealth technologie al gekraakt door de Russen en hun nieuwste (wel echte) straaljager, de Sukhoi 35 ziet het kreng van Lockheed-Martin gewoon op de radar..... De Chinezen hebben via een hack zelfs de blauwdrukken van de JSF weten te bemachtigen........

Men vergelijkt de JSF al met de Fyratrein, echter ik 'vrees' dat de Fyratrein nog heilig is vergeleken met deze vliegende mislukking, waarvan de uiteindelijke prijs nog steeds niet bekend is, terwijl de verwachte prijs al gigantisch is overschreden........

Kortom de truc om omwonenden van vliegbases Leeuwarden en Volkel te besodemieteren is mislukt!! Helaas, het bedonderen van het volk door lobby-politici van VVD, CDA, D66 en zelfs PvdA, voor de aankoop van dit peperdure straalvliegtuigje, is wel gelukt...........

Hennis-Plasschaert en andere lobbyisten-politici wisten een paar jaar geleden al te vertellen, dat de JSF aanmerkelijk minder geluidsoverlast zou opleveren, dan de F16........ Over een paar jaar, als de JSF operatief is (naar verwachting vanaf 2020), zal men ook moeten erkennen, dat alle andere negatieve eigenschappen, die men eerder ontkende, 'gewoon' kloppen.........

* De JSF zit zo bomvol (veelal waardeloze) elektronica, dat er zelfs moest worden bezuinigd op de tankinhoud..........

Zie ook:
'JSF: 'feest' in Leeuwarden'

'JSF, tweede peperdure waardeloze toestel valt uit de lucht'

'Peter Wijninga (HCSS) probeert tevergeefs de JSF, de nieuwste aanwinst voor Defensie, de lucht in te prijzen'

'Schrijf de JSF af, niet de F-16 >> keus voor JSF moet strafrechtelijk worden onderzocht'

'Hennis-Plasschaert krijgt steun: de JSF is een waardeloze herriemaker, maar niet volgens de 'onafhankelijke' NOS..........'

'Hennis Plasschaerts JSF 'belevingsvlucht' ging niet door.........'

'JSF belevingsvlucht moest worden afgebroken vanwege gebrek aan kerosine...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Hennis-Plasschaert zorgde persoonlijk voor JSF oplichting van de Volkelse burgers........'

'Hennis-Plasschaert: de JSF is nodig voor onze verdediging en missies als de Russen tegenhouden, als ze de Baltische staten dreigen in te nemen......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'


Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Obama bezocht Hiroshima, maar bood geen excuus aan voor de 2 VS kernaanvallen, ofwel enorme oorlogsmisdaden tegen Japan........

Obama is bezig met een 'goodwill tour' door Azië, met veel geslijm en het voorhouden van vette worsten, is Obama bezig de aanwezigheid van het militaire VS imperium nog verder uit te bouwen, zodat de VS naast Rusland, ook China op de knieën probeert te krijgen.........

Onlangs was hij in Vietnam, dat hij meteen wapens beloofde*, om het land te verdedigen tegen China...... Eigenlijk doel was het bemachtigen van een strategisch punt in Vietnam, vanwaar de VS China zou kunnen dwarsbomen, in de poging van dat land, de territoriale wateren te vergroten.....

'Uiteraard' bood Obama geen excuus aan voor de 2,5 miljoen Vietnamezen, de door toedoen van de VS 'de dood vonden' in een oorlog die de VS nooit had mogen aangaan en in feite net zo illegaal was, als de oorlog tegen Irak in 2003.......

Obama is momenteel in Japan, ook daar wil de VS de aanwezigheid van haar troepen uitbreiden. De valse slang Obama is de eerste president, die Hiroshima bezocht, dat deed hij vandaag, waar hij ook een krans legde voor de burgerslachtoffers. Hiroshima, net als Nagasaki, een stad die door de VS middels een atoombom met de grond gelijk gemaakt werd, inclusief de inwoners....... Precies als in Vietnam, zal Obama ook in Japan geen excuus aan bieden voor de enorme oorlogsmisdaden, die de VS daar beging in 1945 met de twee genoemde kernaanvallen.....

De meeste geschiedkundigen, gespecialiseerd in WOII en dan m.n. de strijd in de Stille Oceaan en het afwerpen van de eerste atoombommen, zijn ervan overtuigd, dat het excuus van de VS voor het afwerpen van deze atoombommen, een leugen is...... Het excuus dat de oorlog anders nog veel meer mensenlevens had gekost, voordat Japan zich over zou geven. Er waren allang vredesonderhandelingen met Japan aan de gang, toen de VS besloot de bommen af te werpen, sterker nog men stond op het punt de handtekeningen te zetten......... Het was dan ook de bedoeling de atoombommen te testen en een vroegtijdige wapenstilstand zou roet in het eten gooien.......

Ondanks dat er heden ten dage nog mensen behandeld worden, vanwege de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, ging Obama naar Hiroshima en was hij zo ongelofelijk onbeschoft, dat hij geen excuus aanbood en dat heeft hij zelfs van te voren aangekondigd......... Obama doet dit niet, daar men in de VS de leugen volhoudt, waarmee men deze vreselijke oorlogsmisdaden beging.........

Overigens plaatste de New York Times een paar dagen geleden nog een artikel waarin het lamme VS atoombom-excuus nog eens werd herhaald....... Ach ja, in de VS staan de geschiedenisboeken voor het onderwijs bomvol leugens en heel wat meer dan er te vinden zijn in de Nederlandse geschiedenisboeken.........

* Zie: 'Obama strijkt over z'n ijskoude hart: Vietnam mag VS wapens kopen......... ha! ha! ha! ha! ha!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Dijksma belooft als zoveelste staatssecretaris, dat vervoer gevaarlijke stoffen aangepakt zal worden.........

Na een lekkende treinwagon in Tilburg heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek gedaan naar registratie van gevaarlijke stoffen in treinwagons, die stilstaan (soms dagenlang) op spoorwegemplacementen.

Zoals te verwachten en precies zoals eerder bij ChemiePack* is de registratie zwaar onder de maat, die registratie is uitermate belangrijk voor de brandweer, mocht er wat mis gaan met zo'n wagon..... Volgens PvdA trol en lobbyist megastallen Dijksma is dat een slechte zaak........ ha! ha! ha! ha! ha! Je meent 't??!!!

Dijksma vond dat zo slecht, dat ze niet besloot extra controles in te zetten, maar dat bij aantreffen van slechte registratie er zwaarder beboet zal worden....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! De inspectieorganen die nog over zijn, zijn allen zwaar onderbemenst, m.a.w. de kans dat er snel iemand beboet zal worden, is uitermate klein........ Waarmee de gevaarlijke situatie op spoorwegemplacementen zal voortduren, 'leuk' voor de bewoners die in de directe nabijheid van deze terreinen wonen........

Voorts liet hare leeghoofdigheid Dijksma de Kamer weten, dat er in Brabant teveel goederentreinen over een paar trajecten gaan, daar de bestaande sporen richting Duitsland worden uitgebreid...... Alweer met andere woorden: treinen met uitermate gevaarlijke stoffen gaan over de sporen voor personenvervoer, over trajecten waar deze gevaarlijke transporten normaal gesproken niet, of zeer incidenteel plaatsvinden, dwars door steden dus!!

Volgens Dijksma zijn dat weliswaar teveel goederentreinen, maar er ontstaat geen onverantwoorde situatie aldus de trut, die nu blijkbaar met een glazen bol in de toekomst kan kijken...... Niet alleen ontbreekt het aan registratie van gevaarlijke stoffen in treinwagons, je kan er donder opzeggen, dat die wagons zelf ook amper worden gecontroleerd op de staat waarin ze verkeren..... Immers de inspecties in Nederland zijn deels wegbezuinigd onder Balkenende en de inspectieorganen die er nog zijn, zoals de NVWA zijn, zoals gezegd, zwaar onderbemenst..........

Ondanks dat 'de situatie niet onverantwoord is', gaat Dijksma wel overleggen met ProRail en de vervoerders hoe de risico's teruggebracht kunnen worden......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Kortom volksverlakkerij van de bovenste plank en dat door een staatssecretaris die 'iets te vaak' heeft laten zien, dat ze totaal incapabel is........

Overigens valt dit ook de voorganger van Dijksma aan te rekenen, de wanpresterende PvdA kakzever en volksverlakker Wilma Mansveld.

* Hetzelfde was aan de hand bij ChemiePack, uit onderzoek na de brand op het terrein van ChemiePack, bleek dat de registratie van opgeslagen gevaarlijke stoffen van geen kant deugde, iets dat een professionele inspectie allang geconstateerd zou hebben en daar actie op zou hebben genomen...... Actie, zodat de brandweer van meet af aan had geweten, wat er waar opgeslagen lag. Overigens was er ook van alles mis in de omgang met gevaarlijke stoffen bij ChemiePack, ook dat had een professionele inspectie al veel eerder getackeld, zodat die brand niet eens was ontstaan........ Ach ja, economische belangen (geldgewin), gaan ver voor op de volksgezondheid en veiligheid van de bevolking, een situatie die al sinds de industriële revolutie voortduurt in ons land (en de meeste andere landen..).......

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht aantreft.

donderdag 26 mei 2016

Teevendeal doofpot? Oosting zelf is een doofpot aldus Kustaw Bessems..........

Mensen, ik had een bericht in voorbereiding over de overduidelijke Commissie Oosting doofpot, betreffende 'het bonnetje' in de Teevendeal en die deal zelf.

Vanmorgen hoorde ik de column van Kustaw Bessems op BNR. Vaak ben ik het niet eens met Bessems, maar aan deze uitstekende column over de Teevendeal, heb ik eigenlijk niets toe te voegen. Vandaar voor de tweede keer* een column van Bessems over deze zaak, op deze plek:


JE BENT ZELF EEN DOOFPOT


Marten Oosting had een paar soundbites gisteren. Op het ministerie van Veiligheid en Justitie was geen sprake van een doofpot, zei hij, want daarvoor heb je organisatorisch vermogen en bestuurskracht nodig en die ontbraken daar.

Dit klinkt logisch, maar het is nonsens. Een doofpot hoef je niet in kleine kring bij schemerig licht aan een mahoniehouten vergadertafel hardop af te spreken. Realistischer is het stilzwijgend besef dat je vooral niet te erg je best moet doen om feiten boven water te krijgen die de bewindspersoon onwelgevallig zijn. Voor dit gedrag barst het in de bonnetjesaffaire van de aanwijzingen.
Oosting suggereerde dat klungeligheid eigenlijk erger is dan een doofpot. Wie zegt zoiets? Wie beweert dat toedekken van informatie over een deal tussen de overheid en een crimineel minder erg is dan fouten maken? Alleen iemand die geen flauw benul heeft van goed en fout óf iemand die ontoerekeningsvatbaar is óf iemand die er tot het uiterste op is gebrand om de conclusie van een doofpot te vermijden.
Al met zijn eerste rapport diskwalificeerde Oosting zich. Hij schoof zo veel mogelijk schuld in de schoenen van Fred Teeven en spaarde alle anderen, in het bijzonder goede bekende Ivo Opstelten. Ook gisteren kon hij het weer niet laten die in een interview expliciet te verdedigen.
Nieuwsuur bewees dat Oosting de eerste keer essentiële informatie niet vond: ambtenaren hadden van hogerhand opdracht gekregen om te stoppen met zoeken naar details over de Teevendeal. Dat Oosting vervolgens gewoon weer als onderzoeker aan de slag mocht, is ongelofelijk.
Maar daar heeft hij wat op bedacht. Kijk in zijn tweede rapport even onder het kafkaëske kopje ’zelfevaluatie’. Daar heeft de commissie-Oosting namelijk ook even de commissie-Oosting onderzocht. En wat blijkt? De commissie Oosting II concludeert dat de commissie-Oosting I - we hebben het dus over dezelfde mensen - toch beter had kunnen uitzoeken waarom het zo gewilde bonnetje niet eerder was opgediept uit oude bestanden. Maar oh wat een wonder, toch ziet de commissie-Oosting II slechts een bevestiging van de conclusies van de commissie-Oosting I.
Dit is niet verzonnen.
29 concepten werden gemaakt van een Kamerbrief over de Teevendeal, in overleg met parlementariërs, maar volgens Oosting was sprake van ’gebrek aan politieke sensiviteit’.
Tegenstrijdigheden over de rol van Rutte? Oosting laat ze voor wat ze zijn.
Moet de Kamer de voormalige hoogste ambtenaar van Justitie onder ede horen, die aan spontaan geheugenverlies lijdt? Ach, ’het horen onder ede wordt overschat’, zegt Oosting.
Dit is een man die het gewoon allemaal niet wil weten.
Het onderzoek naar de affaire is inmiddels een schandaal op zich. Je kunt alleen maar hopen en smeken dat Kamerleden zich over de politieke en publicitaire vermoeidheid heen zetten, eindelijk hun werk gaan doen en alles zelf tot de bodem gaan uitzoeken.

                  KUSTAW BESSEMSVoor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Willem Alexander, antidemocraat, spreekt het EU parlement toe.........

Gisteren was Willem Alexander te gast in het Brusselse Europarlement. Wat een figuur met een titel, die beiden in de Middeleeuwen thuishoren, in het EU parlement te zoeken had en daar ook nog een lullige mening verkondigde, is mij een raadsel.....

Het nationale waterhoofd bemoeide zich ook nog eens met het komenden 'Brexit-referendum' in Groot-Brittannië..... Dus een figuur met een (ondemocratische) titel, die het tegenovergestelde belichaamd van een democratie, durfde zich anno 2016 te bemoeien met een democratisch proces en dat in een ander land, knettergek!!

De figuur W.A. die niet eens in staat is 20 regels onder elkaar te schrijven, kwam met een bloemenvergelijking: de EU is een boeket, waar de Engelse Roos in thuishoort......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! De grofgraaier zal toch niet een rode roos bedoelen...?? ha! ha! ha! ha! ha!

We moeten samenwerken aldus W.A. ha! ha! ha! ha! Dus het samenwerkingsverband van Europese landen, waar dat 'verband' ook voor werd opgericht, moet Europees samenwerken........ ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Hoe vaak zou W.A. de tekst hebben herhaald, voordat hij deze redelijk foutloos kon oplepelen en hoeveel zal z'n tekstschrijver voor deze 'geweldige tekst' aan belastinggeld hebben ontvangen????

Ongelóóóóóófefefefefelijk!! Jezus!

Fortuyn Prijs voor Leon de Winter, ofwel fascisten prijs voor fascist..... De Winter is natuurlijk apetrots........ ha! ha! ha! ha! ha!

De Boer (VNO-NCW) 'neemt het op voor oudere werkloze........' ha! ha! ha! ha! ha! ha!

ADHD knupppellul de Boer, van werkgeversorganisatie VNO-NCW hield gistermiddag een pleidooi voor de oudere werkloze. Volgens de Boer hebben deze mensen zich in hun werkzame leven ingezet voor Nederland en is er nu veel te weinig aandacht voor hun situatie....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Zakkenwasser de Boer, met z'n 'hippe brillen', was eerder voorzitter van werkgeversorganisatie MKB Nederland en behartigde in die en z'n huidige functie de belangen van de werkgevers. Deze werkgevers hebben de laatste 15 jaar niet anders gedaan dan klagen over de 'dure oude werknemers', die ook minder zouden presteren en veel te ruime arbeidsvoorwaarden hebben, zoals de 'oude lullen' dagen..... Sterker nog: als er één persoon was, die daar de laatste 15 jaar, keer op keer een grote bek over had, was het de Boer zelf wel!!!

Waar haalt opperhufter de Boer het lef vandaan.......???? Oh, dat is dom van mij: hoogstwaarschijnlijk mist een groot aantal van de werkgevers, die mede door de praatjes van de Boer, hun oudere werknemers hebben kunnen lozen, nu de kennis van deze ex-werknemers.......

Wedden dat de Boer binnenkort komt met een pleidooi, waarin hij zal stellen dat de overheid deze werkloze ouderen subsidie mee moet geven, zodat de dames/heren ondernemers hen weer aan kunnen nemen en dat voor een appel en een ei, i.p.v. het eerder genoten salaris.......... Uiteraard geen oude lullen dagen, of andere voordelen, waar ouderen hun leven lang voor hebben gewerkt. Voordelen waarvoor de arbeiders en vakbonden niet voor niets strijd hebben gevoerd, mede daar veel ouderen nu eenmaal sneller fysieke klachten oplopen, dan jongere mensen...........

Daarover gesproken: de wezenloze, onethische hufter Böhm spreekt sinds een paar weken weer UWV spotjes in, waar hij werkgevers vraagt, m.n. 50 plussers in dienst te nemen, daar heeft het UWV zelfs een aparte webpagina voor ingericht...... Wedden dat daar al sprake is van subsidie op het aannemen van 50 plus werklozen?? Oh ja: in die spotjes, vallen niet één keer de letters UWV...... ha! ha! ha! ha!

Klik voor meer berichten n.a.v. bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Radio1 verslaggever op expeditie in Wageningen..........

Gisteren hoorde ik rond 16.14 u. een nieuwe Radio1 verslaggever (althans voor mij nieuw). Zij was in Wageningen om daar met een wetenschapper te spreken. Ik weet m'n god het onderwerp niet, deze was niet te achterhalen vanwege alweer een vernieuwde Radio1 internetpagina....... Op die pagina kan je niet zoals voorheen op tijd terugluisteren, daar betalen we tenslotte geen belasting voor.........

Ik kwam midden in het onderwerp uit en na de volgende uitlating zat de koffie tegen de ruiten en heb ik de rest niet meer kunnen horen. De verslaggever* merkte op dat ze brilletjes wetenschappers voor zich zag, toen ze op weg was naar Wageningen Universiteit. Nee, ze had geen Engelse woorden verwacht in het relaas van de brilletjes in Wageningen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Engels is de laatste 20 jaar meer en meer de 'voertaal.......'

Ongelofelijk mensen, dat is verslaggever......

* De presentator van wie ik naam dus ook niet kan terughalen, daar dit onderwerp niet tussen de héééééél interessante tegels op de Radio1 webpagina is opgenomen..... Excuseer: godverdomme!!

Voor meer berichten n.a.v. het hierbovenstaande, klik op één van de labels onder dit bericht..........

Machiel de Graaf (PVV): niet welgevallige PVV opmerkingen zijn niet door PVV'ers gedaan....... ha! ha! ha! ha! ha!

Het hufterige PVV keffertje de Graaf liet zich gistermiddag op BNR (nieuws van 17.00 u.) uit over de ophef, die ontstond rond racistische uitlatingen van PVV'ers op de sociale media. 'PVV Aanhangers', is een groep die racistische uitlatingen deed over Sylvana Simons. De Graaf 'verklaarde' geheel hopeloos en met veel gehakketak, dat het ondoenlijk is voor de PVV om alle uitlatingen op de sociale media gedaan, na te trekken (en afstand van zogenaamde PVV uitlatingen te doen..).... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Dat lijkt me in het geheel niet moeilijk, immers de PVV is geen partij maar een beweging, daardoor kan iedereen die het in z'n kop krijgt, zich uitgeven voor PVV'er!! Uiteraard zijn er de landelijke en lokale politici van de PVV die via Facebook pagina van de groep 'PVV Aanhangers', anoniem, of onder een valse naam uitlatingen doen, uiteraard voor opmerkingen die niet in de Kamer of media gemaakt kunnen worden, zoals in het geval van Simons.........

Sterker nog, zoals gezegd: de Graaf stelde dat het ondoenlijk is om alle uitlatingen gedaan op het internet na te trekken en zodoende is het onmogelijk om afstand te nemen van alle uitlatingen, gedaan onder PVV vlag. Terwijl het hier om een groep gaat die zich 'PVV Aanhangers' noemt...... Hoe moeilijk is het om openlijk in de media te stellen, dat de PVV afstand neemt van die groep en haar uitlatingen verfoeid??? Daar de PVV dit niet doet, kan je niet anders concluderen, dan dat er wel degelijk PVV'ers zijn, die uitlatingen doen via de Facebook pagina van die groep!! Die 'PVV'ers' moeten wel politici zijn, daar dit de enige echte PVV'ers zijn. Dat is één van de redenen dat de PVV geen afstand wenst te nemen van de groep 'PVV Aanhangers'.

Daarnaast doet de Graaf in deze net of PVV politici nooit een onvertogen woord in de mond nemen, of keihard liegen als ze weer eens angst- en/of haatzaaien..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Uiteraard is de verklaring van de Graaf niets anders dan een poging niet voor racisten uitgemaakt te worden. Binnen de PVV heeft men daar schijt aan, dat blijkt wel uit alle uitlatingen door PVV politici in het verleden gedaan........ Daarnaast: met afstand nemen van 'PVV Aanhangers', zou de PVV haar eigen 'haat- en angstglazen' ingooien en een groot deel van de PVV kiezers van zich vervreemden........

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

woensdag 25 mei 2016

Bussemaker vraagt zich af wat de OESO vindt van ongelijke onderwijs kansen........

Hare leeghoofdige PvdA kwaadaardigheid Jet 'uh uh uh' Bussemaker was gistermorgen te gast bij BNR's Hemmen (na het nieuws van 9.30 u.). De regelmatige lezer weet dat ik, als het om Bussemaker gaat, geen half uur lang kan luisteren, zonder hevig ongesteld te worden en hoe het mogelijk is 'weet ik niet': maar in het even dat ik luisterde, lazerde ik bijna uit m'n stoel......

Na eerder ontkend te hebben, dat er sociale ongelijkheid is in het basisonderwijs, waar docenten kinderen van goed opgeleide ouders een hoger schooladvies geven, dan kinderen van minder goed opgeleide ouders, zei ze nu, onderbroken met veel uh's, dat dit haar zorgen baart..... Het is volgens Bussemaker zeer belangrijk dat er gelijke kansen zijn in het onderwijs...... Ja ja, valt niet tegen hè??!!!

U had toch niet verwacht, dat Bussemaker hier onmiddellijk actie op zou ondernemen, of wel?? Nee dus, Bussemaker gaat hierover een oordeel aan de OESO vragen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)........ Uiteraard kon ze het niet laten, nog even te stellen, dat ongelijkheid ook van alles te maken heeft met de huidige maatschappij......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja wat wil je met een kabinet, dat een asociaal, inhumaan beleid voert en daarbovenop het onderwijs als ondergeschikt ziet!!!

De klassen zijn nog steeds veel te groot in Nederland, voor goed basisonderwijs aan iedereen, zou je een maximum klassengrootte moeten hebben van 20 kinderen, terwijl de praktijk op de reguliere scholen nog steeds 30 of meer is. Docenten werken zich over de kop, hebben het meest contact met goed opgeleide ouders, daar die zich tot de docenten richten en met hen overleggen..... Natuurlijk komen die docenten dan met adviezen, die niet wenselijk zijn voor het kind van minder goed opgeleide ouders, die deels uit schaamte en deels uit angst zaken niet te begrijpen, contacten met docenten uit de weg gaan.....

Nee Bussemaker gaat eens zien, wat men in Chili van deze zaken vindt..... Terwijl ze het voorbeeld in het land heeft, particulier onderwijs, waar men klassen heeft met maximaal 16 kinderen, zijn de prestaties (oh 'wonder') aanmerkelijk beter, dan in het reguliere onderwijs........

Al jaren en wat betreft Bussemaker intussen al bijna 4 jaar, weet men dat de klassen in het reguliere onderwijs te groot zijn en desondanks doet Bussemaker daar geen flikker aan. De jeugd is onze letterlijke toekomst, hoe ongelofelijk dom moet je zijn, als je bezuinigt op het onderwijs in het algemeen en het basisonderwijs in het bijzonder.....

Het is als met het achterlijke (A)Sociale Leenstelsel: iedereen waarschuwde Bussemaker, dat dit de klassenmaatschappij in het onderwijs zou doen herleven. Dit daar de kinderen van relatief arme en/of minder goed opgeleide ouders, met dit stelsel de universiteit en hogeschool links zouden laten liggen, nu e.e.a. een feit is, durft Bussemaker alsnog te twijfelen aan dit effect, al ligt het levensgroot op straat.......

Butsenmaker is een passender achternaam voor deze zwaar disfunctionerende PvdA helleveeg!!

Vanmorgen maakte de OESO bekend, dat het tevreden is over het Nederlandse onderwijs..... Leerlingen hebben in Nederland gelijke kansen, aldus de grofgraaiers van dit orgaan....... De OESO had alleen commentaar op het opleidingsniveau van de docenten en stelde voorts, dat docenten meer moeten overleggen met collega's, daar kunnen ze van leren...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Met andere woorden: nog meer werkdruk voor de docenten!!

Zie ook: 'Bussemaker had geen tijd voor protesterende docenten....... Ze heeft het te druk, met het nog verder opvoeren van de werkdruk voor die docenten.......'

       en: 'Bussemaker teleurgesteld over....... eigen falen!! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Bussemaker: instroomverlaging hoger onderwijs heeft niets met asociaal leenstelsel te maken....... ha! ha! ha! ha! ha! Nee en we leven met z'n allen in sprookjesland!!!'

Voor meer berichten n.a.v. het hierboven staande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

DuPont schuldig aan ziekte werknemers...... Arbeidsinspectie schiet zwaar tekort: te vaak onbeschermd werken met gevaarlijke stoffen.....

Gistermiddag op Radio1, het verhaal van ex-werknemers van DuPont, die ofwel zwaar ziek werden van het onbeschermd werken met formaldehyde, dan wel daar aan overleden. Een vrouw vertelde dat ze haar ongeboren kind verloor door het werken met formaldehyde. Ze werkte voor DuPont met 20 vrouwen op één afdeling, waar 3 vrouwen in betrekkelijk korte tijd hun kind verloren. Voorts verhalen over werknemers die overleden aan kanker, opgelopen door het werken met formaldehyde....

Atie Verschoor, die werkt voor een expertise centrum van het Rijnstate Ziekenhuis, stelde dat onderzoek heeft uitgewezen, dat op heel veel werkplekken, nog steeds onbeschermd wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen zoals formaldehyde........ Met andere woorden: de arbeidsinspectie schiet na een flink aantal incidenten, nog steeds zwaar tekort...... In het kader van het afbouwen van de regeldruk, die veel te hoog zou zijn, is er vooral onder een paar kabinetten Balkenende (CDA......) onbeschoft gesneden in de inspecties, waaronder de arbeidsinspectie.....

Overigens wist DuPont al in 1980 dat het werken met formaldehyde gevaarlijk is en dat werknemers beschermd moesten worden....... Zoals u al begreep: dat heeft DuPont nagelaten.........

De kans dat een bedrijf, waar men werkt met gevaarlijke stoffen, wordt gecontroleerd door de arbeidsinspectie, is eens in de 125 jaar......... Leuk te weten, zeker als je denkt aan een ramp als bij Chemie-Pack.........

Klik voor meer berichten n.a.v. het hierbovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dat geldt niet voor de labels: DuPont en A. Verschoor.

Miskraam: Maria Teresa Rivera vrij na bijna 5 jaar gevangenschap....... Viva El Salvador & paus Franciscus.........

Kreeg gisteren het bericht van Amnesty International (VS), dat Maria Teresa Rivera, voor wie Amnesty een petitie begon, na bijna 5 jaar is vrijgelaten uit de gevangenis....... Rivera werd in El Salvador veroordeeld voor opzettelijke doodslag van een kind (aggravated homicide, in de VS en El Salvador wordt er anders naar doodslag gekeken, daar kan wel een opzet in tijd mee worden bedoeld, vreemd....)... Rivera werd tot 40 jaar gevangenisstraf veroordeeld........

Dit terwijl Rivera een miskraam had......... Men is in El Salvador extreem fanatiek op abortus en het is in alle gevallen verboden, dus ook na verkrachting, incest en zelfs als de abortus gebeurde, daar het leven van de moeder in gevaar dreigde te komen tijdens de zwangerschap en/of bevalling......... Vandaar dat het regelmatig voorkomt, dat vrouwen worden beschuldigd voor het plegen van abortus, als zij een miskraam hebben gehad........ De tyfusidioten!!

Veel vrouwen zitten tientallen jaren in de gevangenis en zoals u kon lezen: de straffen zijn niet misselijk..... Zo ook in het geval van Teodora del Carmen Vásquez, die werd na complicaties tijdens de zwangerschap, waarbij haar ongeboren kind overleed, veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf........

Moet u nagaan: deze vrouwen hadden al een trauma dat ze hun kind kwijtraakten en worden daarna ook nog eens onmenselijk gestraft......... Trouwens al hadden ze gewoon besloten, dat ze geen kind, of nog een kind wilden hebben en daarop tot abortus besloten, was het alsnog te gek geweest als men hen strafrechtelijk had vervolgd........

El Salvador, een katholiek land, de katholieke kerk is gefundeerd op kwaadaardige sprookjes en ondanks dat, schrijft het in feite indirect de wetten voor. Als de wolf in schaapskleren, paus Bergoglio, alias Franciscus morgen stelt dat abortus niet meer verboden is, is het snel afgelopen met dergelijke barbaarse wetgeving. Kan die klootzak meteen even het celibaat afschaffen en het verbod op anticonceptie teniet doen....... Door het verbod van de kerk op anticonceptie, raken veel vrouwen in Zuid-, en Midden Amerika (en andere ontwikkelingslanden) ongewild keer op keer zwanger...... Bovendien is met het anticonceptieverbod, de rk kerk verantwoordelijk voor het grote aantal aidsdoden in arme katholieke landen en daardoor verantwoordelijk voor het grote aantal wezen.....

Paus Franciscus staat tot z'n kin in het bloed en de tranen, wat een schoft!!

Zie ook:
'Pauspost: geen begrip van paus Franciscus voor mensen die hun geslacht laten veranderen...'

'Noa Pothovens suïcide reden voor paus commentaar te leveren op basis van foute berichtgeving'

'Paus Benedictus XVI: kindermisbruik gevolg van seksuele revolutie......'

'Rooms katholieke priesters misbruiken nonnen op grote schaal'

'Vaticaan maant bisschoppen niet te snel te reageren op beschuldigingen van kindermisbruik door rk geestelijken.....'

'Paus Franciscus beschuldigt vrouwen die een abortus laten uitvoeren van huurmoord........'

'Paus Franciscus weet het zeker: het kindermisbruik door rk 'geestelijken' is het werk van de duivel..... ha! ha! ha! ha! ha! ha ha!'

'Bovenklasse ontloopt elke verantwoording, waar de onderlaag zoveel mogelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor elke misstap' (met een artikel van Caitlin Johnstone over de rk kerk en de paus)

'Kindermisbruik: rk oproep in The Guardian, het biechtgeheim ook voor kinderverkrachters te eerbiedigen...........'

''Urbi et orbi.....' hypocriete praatjes van een valse profeet!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Dijsselbloem blij: de financiële oorlog tegen Griekenland is zo goed als geslaagd.......

Een paar jaar te laat, 'maar goed', De doffe, bebrilde PvdA sierdrol Dijsselbloem maakte gisteren bekend (toen hij niet anders kon), dat hij wil kijken of de schuld die Griekenland heeft, wel op te brengen is, door dit land........ Hij kon niet anders, daar NB het IMF de EU voor het blok zette: waardeer de schuld af, anders trekt het IMF zich terug (als lid van de inhumane trojka: de andere leden van de trojka zijn de ECB en de Europese Commissie).

Dijsselbloem wil kijken of de schuld niet te hoog is........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dat zegt alles over zijn 'deskundigheid' op financieel gebied, een kleuter kan nog uitrekenen, dat Griekenland nooit aan de verplichtingen kan voldoen. Het bedrag dat Griekenland per maand moet betalen, is groter dan het bedrag dat Griekenland maandelijks aan aflossing en rente moet betalen....... Met andere woorden: de schuld kan alleen maar groeien.......

Mensen deze PvdA plork is zelfs voorzitter van de Eurogroep....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Na een vergadering van 11 uur, liet Dijsselbloem vanmorgen weten dat hij tevreden is met het resultaat. Het straatarme Griekenland krijgt een deel van een lening in ruil voor toegezegde 'hervormingen', bezuinigingen (ook op de pensioenen, terwijl men daar al niet van rond kan komen) en verdere privatisering, kortom met een verdere uitverkoop van het land aan de EU. Er is geen kwijtschelding van schulden aangekondigd, maar wel een herkapitalisering van de schulden tegen een langdurig lage rente en een aflossing op lange termijn.......

Information Clearing House plaatste vandaag een interview met Michael Hudson, een 'onderzoek professor in de economie'  aan de universiteit van Missouri-Kansas City. Hudson schreef het boek: 'Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroyed the Global Economy'.

Hudson stelt dat er een nieuw soort oorlog is ontstaan, een financiële oorlog, waarvan de Grieken het slachtoffer zijn. Hudson wijst m.n. naar het IMF als boosdoener, die van de EU eist, de schulden van Griekenland deels kwijt te schelden (met het argument, dat dit veelal schulden aan banken waren, die de EU en EU landen hebben overgenomen van die banken, bij de redding van die banken). Het IMF wil geen cent kwijtschelden van de schulden, die Griekenland bij het IMF zelf heeft...... Het IMF stelt dat Griekenland de schulden die het bij het IMF heeft, langdurig niet hoeft af te lossen en dat tegen een vaststaande lage rente......

In feite niet veel anders, dan wat de EU eist en wat nu overeengekomen is. Echter door de bezuinigingen en 'hervormingen' zal de Griekse economie verder krimpen, waardoor zelfs die rentebetalingen in gevaar komen!! ha! ha! ha! ha! Ja, ik lach wel, maar in feite zijn de Grieken totaal de regie kwijt over hun eigen land, alsof een vreemde mogendheid na een inval de macht heeft overgenomen........

De Griekse pensioenen moeten onder druk van de EU en het IMF in feite naar nul worden afgewaardeerd en de 'hervormingen' die Griekenland moet doorvoeren, zijn een teruggang naar het feodale stelsel, zo stelt Hudson. Juist met hervormingen na WOII kon Griekenland zich ontworstelen aan een feodaal stelsel, hervormingen die werden ingesteld richting een eerlijke economie, met eerlijke belastingen en een pensioen (voor de grote onderlaag in de Griekse bevolking). Hudson stelt dan ook, dat de 'hervormingen' die de EU en het IMF eisen, het tegenovergestelde zijn van hervormingen en een teruggang zijn naar een (nieuw) feodaal stelsel......

Aan deze 'hervormings leugen' werkt de reguliere westerse pers 'mooi' mee, zoals men nu in de politiek en de reguliere pers durft te stellen, dat je conservatief bent, als je de neoliberale hervormingen op de arbeidsmarkt afwijst, ook hier zijn we met het sociaal akkoord in tijd een stuk teruggezet: alles waar de arbeiders voor gestreden hebben, een eerlijk salaris met eerlijke en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden, wordt in noodtempo afgebroken....... Als je je daar tegen verzet, wordt je als conservatief afgeschilderd, te zot voor woorden!!

Volgens Hudson blijft er voor de Grieken niet veel anders over, dan het land, dat niet meer van hen is, te verlaten, zoals veel jongeren de laatste jaren al hebben gedaan.........

BNR's 'buitenland deskundige', de volvette oliebol Hammelburg stelde vanmorgen in z'n gebruikelijk waardeloze column, dat Tsipras, de Griekse premier, ultra links is....... Een 'ultra linkse premier', die het land weggeeft en akkoord gaat met 'hervormingen' richting een feodaal stelsel  ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Kortom Hammelburg is een vol-idoot!! (passend germanisme!)

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terugvindt.

dinsdag 24 mei 2016

Klijnsma gaat eindelijk iets doen aan schuldhulpverlening.......

Vanmorgen na het 8.00 u. nieuws op BNR, PvdA rollatorslet Klijnsma, die zich een veer in de vieze reet stak, over het eindelijk toepassen van wetgeving op schuldhulpverlening. Als een halleluja huppeltrut verklaarde ze, dat mensen die in de schuldhulpverlening zitten, een half jaar lang met rust worden gelaten, wat betreft rekeningen en deurwaarders.

Al vijf jaar bestond daar de mogelijkheid toe, maar Klijnsma weigerde de wetgeving toe te passen...... En ach, wat maakt 't uit dat daardoor duizenden mensen onnodig in grote stress moesten leven en hun kinderen een trauma opliepen..... Al 5 jaar in voorbereiding en als u nu denkt, dat dit per 1 juni, of maximaal 1 juli a.s. zal ingaan, heeft u het mis, pas per 1 januari 2017 gaat e.e.a. van start.......

Klijnsma was te gast in Standpunt NL vanmorgen (Radio1), dit n.a.v. een stelling over deze zaak. Hier stelde ze 'hartstikke' trots tot een paar keer toe, dat ze al jaren druk is met het implementeren van deze wet...... "Dat doe je niet in één nachie", aldus de wezenloze PvdA infantiel, waar ze aan toevoegde dat dit ook niet in één week tijd gaat, maar zoals ze al eerder opmerkte, daar is ze jaren mee bezig geweest...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Laat Klijnsma maar eens wat doen tegen de oorzaak dat mensen in grote armoede terechtkomen. De huren zijn niet meer te betalen, hetzelfde geldt voor de zorgpolis en alle extra's die je moet betalen voor gezondheidszorg, zoals eigen risico. Voor deze zaken is de PvdA (inclusief Klijnsma) mede-hoofdverantwoordelijk..... Dan zijn er een fiks aantal belastingen, waar de grote onderlaag in onze maatschappij onevenredig veel betaalt...... Neem de inkomstenbelasting, die is onder Rutte 2 voor de grote onderlaag opgeschroefd naar 37%!! Overigens zijn de toeslagen (als men daar al recht op heeft) volkomen ontoereikend, voor mensen die in armoede moeten leven........

Over die belastingen gesproken: die kunnen niet kwijtgescholden worden aldus Klijnsma........ ha! ha! ha! ha! Nee, de belastingdienst laat alleen de welgestelden en bedrijven door de mazen schieten, als zij de belasting hier ontduiken (of ontwijken, dat middels totaal kromme wetgeving 'legaal' is...).... Via constructies wordt op die manier naar schatting 50 miljard op jaarbasis onthouden aan de Nederlandse belastingpot.......

Rutte 2 heeft een absoluut record neergezet wat betreft het aantal mensen, dat in armoede moet leven: meer dan 4 miljoen mensen (inclusief zo'n 600.000 kinderen) leven tegen-, op-, of onder de armoedegrens en dat is een leven in armoede........ Gelijk daarmee opgaand, heeft Rutte 2 records gevestigd wat betreft: de werkloosheid (meer dan 1 miljoen, het echte cijfer), het aantal huisuitzettingen en het aantal faillissementen....... Voortvloeiend uit alle ellende, hebben een record aantal mensen zich het leven benomen onder het wanbeleid van Rutte 2........

Klijnsma moet zich de ogen uit haar kop schamen!!

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Braziliaanse minister van Planning betrokken bij coup tegen Rousseff.........

Meer en meer bewijzen stapelen zich op, dat de Braziliaanse president Rousseff middels een geplande staatsgreep moest verdwijnen. Vannacht om 2.00 u. maakte BBC World Service bekend, dat de huidige minister van Planning, Romero Jucá betrokken was bij de 'planning' voor afzetting van president Dilma Rousseff........

Uit een telefoongesprek, dat superschoft Jucá voerde, is duidelijk geworden, dat men Rousseff wilde afzetten, vanwege het door haar ingestelde onderzoek naar grootscheepse corruptie bij het staatsoliebedrijf Petrobras.........

Overigens is het niet uit te sluiten, dat de VS een rol speelde in het achterhalen en publiceren van dit telefoongesprek, dit daar de VS fikse kritiek krijgt voor haar bemoeienis met de staatsgreep tegen president Rousseff.........

Overigens is Jucá een goede vriend van de huidige rechtse hufter Temer, die de taak van Rousseff waarneemt en deze taak misbruikt om hervormingen door te voeren en bijvoorbeeld het ministerie van Cultuur op te heffen: 'Temer, interim-president Brazilië heft ministerie van cultuur op......'

Zie ook: 'To See the Real Story in Brazil, Look at Who Is Being Installed as President — and Finance Chiefs'

       en: 'Washington Launches Its Attack Against BRICS'

       en: 'Brazil Is Engulfed by Ruling Class Corruption — and a Dangerous Subversion of Democracy'

       en: 'The Empire of Chaos Strikes Back'

       en: 'Brazil: Dilma – Don’t Let Go! Open Letter to President Dilma Rousseff'

       en: 'VS betrokken bij afzetting Braziliaanse president Rousseff........'

       en: 'Dilma Rousseff afgezet, CIA coup gelukt........'

       en: 'VS steunt rechtse coalitie (MUD) in Venezuela.........'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Jucá en Petrobras.

UWV wil basisartsen inzetten voor herkeuringen........ Zandzakken voor de deur!

Het UWV heeft al één geweldige naam' als het gaat om de behandeling van haar cliënten, daar willen de topgraaiers van deze inhumane organisatie nog het e.e.a. aan toevoegen. Vandaar dat die top bedacht dat de herkeuringen van arbeidsongeschikten, die fikse vertragingen oplopen, ook wel gedaan kan worden door 'basisartsen', dat zijn net afgestudeerde artsen......

Ja, wat maakt 't uit, die aanstellers zijn toch niet echt arbeidsongeschikt, desnoods kan iemand die z'n armen en benen niet kan gebruiken, dagelijks de reet van één van de UWV topgraaiers schoonlikken, in de super-de-luxe peperdure toiletten van het UWV.........

Om alles van een legitiem tintje te voorzien, komt er onder de rapportage een handtekening van een ervaren verzekeringsarts (voor wat dit waard is...*).....

Een UWV arts vertelde gisteren op BNR (na 8.30 u.), dat een secretaresse de taak van een verzekeringsarts al voor een flink deel kan ontlasten. Dit is al meer dan een jaar geleden gemeld aan de top van het UWV, maar die hebben daar tot op heden niets mee gedaan.......

Kortom dit is de opmaat naar nog veel meer UWV ellende!!

* UWV artsen handelen voor een groot deel niet zoals van een arts verwacht kan worden, m.a.w.: deze artsen dienen het belang van het UWV en daarmee van het inhumane, neoliberale beleid van Rutte 2, i.p.v. het belang van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers.......

Klik voor meer berichten n.a.v. het hierboven gestelde, op één van de labels die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'verzekeringsarts'.

Obama strijkt over z'n ijskoude hart: Vietnam mag VS wapens kopen......... ha! ha! ha! ha! ha!

De valse schijnheil Obama is er uit: Vietnam mag wapens kopen van de VS. Deze plork, die godbetert de Nobelprijs voor de vrede kreeg, terwijl er geen president voor hem was, die zolang achter elkaar oorlog voerde, durfde eerder te zeggen, dat hij niet van zins was, Vietnam verontschuldigingen aan te bieden, voor de enorme terreur waar de VS dit land in heeft ondergedompeld.

Terreur die zelfs heden ten dage nog te zien is in de Vietnamese maatschappij, bijvoorbeeld bij de overlevenden van VS bombardementen, die daardoor ledematen kwijtraakten, of overlevenden van napalm bombardementen met hun vreselijke littekens en misvormingen, of de slachtoffers die in aanraking kwamen (of ronduit werden onder gesproeid) met Agent Orange, waardoor zelfs nu nog kinderen met (zichtbare) afwijkingen worden geboren.........

Wat Obama wel kon doen voor de Vietnamezen, was hen VS wapens verkopen, hij gaat de boycot voor VS wapenleveranties opheffen........ Obama is een toplobbyist van het militair-industrieel complex, dat heeft hij uit en te na bewezen tijdens zijn presidentschap en nu dus ten overvloede nog eens......

Volgens Obama is dit nodig, daar Vietnam zich moet kunnen verdedigen...... Tegen wie dan? De VS dat maar liefst 2,5 miljoen slachtoffers maakte, in een land waar het niets te zoeken had??? Heden ten dage betalen de Vietnamezen nog geld terug aan China en Rusland, vanwege de wederopbouw na de enorme terreur van de VS, tijdens de Vietnamoorlog. De VS heeft zelfs de wederopbouw van het land dwarsgezeten met hun boycot, die allesbehalve alleen wapens betrof..........

De VS is bezig om rond China en Rusland zoveel mogelijk bases aan te leggen en u hoeft er niet van op te zien, dat binnen een paar jaar, ook Vietnam weer een VS basis op haar grondgebied zal hebben. Sterker nog: daarover is de VS al in onderhandeling met Vietnam, waar de VS een strategisch punt als basis wil hebben, 'tegen de Chinese expansiedrift.....' Als 't niet zo godvergeten onbeschoft en triest was, zou je je daadwerkelijk doodlachen, jezus!!

Bovendien is deze smerige streek van Obama, de zoveelste provocatie aan het adres Rusland, dat redelijk goede banden onderhoudt met Vietnam en het land o.a. wapens leverde.....

Obama? Die zou door het Internationaal Strafhof moeten worden aangeklaagd, vanwege het grote aantal oorlogsmisdaden en moorden (standrechtelijke executies van verdachten middels drones) die hij heeft laten begaan!!

Zie ook: 'Vietnam eist genoegdoening voor gebruik Agent Orange door VS in Vietnam oorlog'

Voor meer berichten n.a.v. het hierboven gestelde, klik op één van de labels, die u onder dit bericht aantreft.