Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 11 mei 2016

Duitse belastingbetaler draait op voor atoomafval van o.a. RWE en E-on.......

Gisteren op Energie Actueel het bericht, dat de door de Duitse regering ingestelde speciale (atoom) commissie met de aanbeveling is gekomen, om de 4 grote energiebedrijven 23,3 miljard euro te laten storten in een publiek fonds voor verwerking van atoomafval.

Deze afkoopsom (want dat is het in feite) is voor de bedrijven E-on, Vattenfall, RWE en EnBW. Deze bedrijven 'verkeren momenteel in zwaar weer', aldus het bericht van Energie Actueel. Daar zou ik aan toe willen voegen, dat de grootste oorzaak daarvoor, zwaar wanbeleid is, dat door de opvolgende grofgraai-directies is gevoerd...........

Over die 23,3 miljard: de kosten zijn volgens echte deskundigen amper te becijferen, alleen al vanwege het feit, dat nog nergens ter wereld een kerncentrale is afgebroken, met andere woorden: die 23,3 miljard is een veel te laag bedrag...... Waar nog bijkomt, dat de kosten voor opslag van duizenden jaren radioactief blijvend afval, al helemaal niet te berekenen zijn........ Inmiddels is er in die opslag van kernafval al vele miljarden gestoken, terwijl bijvoorbeeld de peperdure opslag in Duitse zoutkoepels is uitgedraaid op een grote mislukking. Men moet de grootste moeite doen, de troep weer naar boven te halen, al valt te vrezen, dat men het grootste deel van die kankerverwekkende troep 'gewoon' instabiel ondergronds laat, wat de kans op toekomstige rampen zeer waarschijnlijk maakt......... Zoals gezegd: deskundigen stellen dat de werkelijke kosten een veelvoud zijn van de eerder genoemde 23,3 miljard, maar een eindbedrag, of schatting daarvan is zoals ook al eerder opgemerkt niet te becijferen...........

Overigens had men met de 4 genoemde energiebedrijven al afgesproken, een totaal bedrag van 40 miljard te reserveren voor de verwerking van het atoomafval. Aangezien het niet zeker is, of deze bedrijven over een aantal jaren nog bestaan, wil de atoomcommissie een 'publiekfonds' met 23,3 miljard..... Je zou denken, daar zullen die bedrijven wel blij mee zijn, ten eerste daar die 23,3 miljard totaal ontoereikend is, maar met de handtekening van de overheid, zijn zij dan niet meer aansprakelijk voor de veel hogere kosten, die uiteindelijk betaald moet worden, een 'koopje' dus...... Ten tweede is die 23 miljard alweer aanzienlijk lager dan de 40 miljard waar deze 4  bedrijven al voor tekenden.......

Waarschijnlijk weten de grofgraaiers van die 4 bedrijven, dat hun bedrijf net lang genoeg zal bestaan, om te voldoen aan die 23,3 miljard, vandaar dat zij 17 miljard willen betalen (ha! ha! ha! Waar halen ze het gore lef vandaan??) en niet de 6,3 miljard extra risicopremie bovenop de 17 miljard........

Het voorstel van de 19 koppige atoomcommissie is een aanbeveling, die naar alle verwachting zal worden overgenomen door de regering Merkel........ Anders gezegd: weer mag de belastingbetaler opdraaien voor de rotzooi en wanbeleid van het grootkapitaal....... Moet u nagaan, zeker de Duitse consumenten (maar ook die in Frankrijk) hebben in de loop van de jaren al vele miljarden aan belastinggeld betaald, waarmee de kernenergiesector werd gesubsidieerd............

Vanaf het moment dat de kerncentrales van deze bedrijven voor het eerst stroom verkochten, had men een aanzienlijk bedrag moeten reserveren voor opslag van het kernafval en ontmanteling van de kerncentrales. Dat dit niet, of met veel te kleine bedragen is gebeurd, is de topgraaiers van deze bedrijven en de politiek aan te rekenen!! Kortom: een grof schandaal!!

Zoals vaker gesteld op deze plek: je snapt niet, dat men niet massaal in opstand komt, ongelofelijk!!!

Voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terugvindt, dit geldt niet voor het label 'EnBW'. U vindt daar overigens ook de labels Essent en Nuon, daar deze respectievelijk verbonden zijn met RWE en Vattenfall.

Zie ook:
'RWE (Essent) en Hambacher Forst: de eerste dode tijdens ontruiming bij val van hangbrug........'

'RWE (Essent) en Innogy: boycot deze bedrijven, verantwoordelijk voor slopen 12.000 jaar oud bos t.b.v. bruinkoolverbranding >> anno 2018.......'

'Duitse 'eco-terroristen' en het Hambacher Bos, of hoe het zorg dragen voor het milieu wordt gedemoniseerd......'

'RWE vernield 12.000 jaar oud Duits bos, om bruinkool te kunnen verbranden.........'

'Koning mede verantwoordelijk voor geheimhouding stukken, aangaande de nieuwe kolencentrales in de Eemshaven........'

'Kamp is lobbyist voor RWE en eist opsplitsing energiemarkt....'

'Essent doet klanten een cadeau van € 200,--, bekostigt door de belastingbetaler......'

'RWE schildert zich valsgroen in duurzame energie........'

Klik voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten