Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 31 december 2018

Rutte vindt 't onaanvaardbaar dat hulpverleners met vuurwerk worden bestookt, maar is tegen een vuurwerkverbod.... ha! ha! ha! ha! ha!

Vanmorgen liet aartsleugenaar en bedrieger Rutte weten dat het onaanvaardbaar is dat hulpverleners als politie, medisch personeel en brandweerlieden met vuurwerk en flessen worden bestookt. Niet naar aanleiding van oud en nieuw, immers dat staat pas straks te gebeuren, maar n.a.v. onder andere gebeurtenissen in Utrecht en de wijk Paddepoel in Groningen, waar de hulpverleners van politie en brandweer werden belaagd......

Dezelfde Rutte die eerder dit jaar liet weten aan een meisje in Den Haag dat hem een brief stuurde over de jaarwisseling van afgelopen jaar, dat zij verstandige woorden sprak , maar verder eigenlijk geen flikker wilde doen.... Het meisje klaagde erover dat ze niet kon slapen en dat haar hond doodsbang was voor de harde vuurwerk knallen. Het volgende antwoorden:

'Hartelijk dank voor je brief. Wat vervelend dat je niet goed kon slapen doordat er vuurwerk werd afgestoken', begint Mark Rutte zijn antwoord. In de brief gaf Maika aan dat er wat haar betreft een vuurwerkbod moet komen. De premier belooft Maika dat er het nodige wordt gedaan om de overlast aan te pakken. 'En ik vind dat je heel goed hebt nagedacht hoe dit kan', aldus de premier. 

Rutte hoopt dat de maatregelen zoals het verkorten van de afsteektijden ervoor zorgen dat de overlast voor Maika minder wordt. 'Nogmaals bedankt voor je brief en ik hoop dat je volgend jaar minder last hebt van vuurwerk', schrijft de premier tot besluit (citaat van TV West site).

Nou dat hebben we geweten in Den Haag, afsteektijden beperken: gistermiddag reed ik rond 13.20 u. aan de rand van Den Haag, op het punt waarop ik een sigaret aansteek. Heb daar 5 minuten gestaan en geloof, me hoewel ik tegenwind had (wat het geluid in tegengestelde richting doet 'verwaaien'), hoorde ik elke seconde een knal, voor 4 minuten op rij, van veraf tot redelijk dichtbij (de eerste huizen van Den Haag bevinden zich een meter of 800 verderop...)..... 

Rutte bewijst met deze valse woorden aan (hoe durft) hij, een kind nogmaals dat hij een smerige bedrieger is. CDA Justitie en Veiligheid opperhoofd Grapperhaus bakte ze ook bruin, deze schoft durfde een paar maanden geleden te zeggen dat een vuurwerkverbod niet meer zou kunnen worden doorgevoerd...... Dus het tegenhouden van een vergiftiging van het milieu en de mensen die zich daarin bevinden, met stoffen als strontium en andere zwaar kankerverwekkende stoffen, inclusief het uitermate kankerverwekkende ultrafijnstof, is niet opgewassen tegen de opbrengsten of zelfs schadeloosstelling van vuurwerkhandelaren......... Dit nog buiten alle vuurwerkslachtoffers (NB een ingeburgerd woord...) die jaarlijks verwond raken en in uitzonderlijke gevallen zelfs overlijden.....

Ofwel het CDA is niets veranderd, de volksgezondheid staat daar als bij de VVD, D66 en 'Christen'Unie 1.000 treden lager dan de inkomsten voor de bedrijven en de schatkist*, waar de enorme kosten voor de gezondheidszorg totaal buiten de rekening worden gehouden (wat een schande ook dat er dit jaar ziekenhuizen failliet zijn gegaan, de schoften van zorgverzekeraars hebben het pleit gewonnen, schunnig!!!)

Het voorgaande brengt ons terug bij het vuurwerk, immers de regering is de eerst verantwoordelijke voor elk vuurwerkslachtoffer, of die zich nu onder de hulpverleners bevindt, of onder het publiek...... Geld is belangrijker dan de ellende die zaken als vuurwerk veroorzaken... Oude mensen die zich bij wijze van spreken bijna doodschrikken en dan alle dieren, niet allen de huisdieren, maar ook de vogels die zich geen raad weten en bebouwd gebied ontvluchten.......

Rutte moet zich doodschamen dat hij nog commentaar durft te geven, terwijl hij het kabinet al bij het aantreden van Rutte 1 te verstaan moeten geven dat Nederland stopt met  met het meer dan achterlijke afsteken van vuurwerk.....

Nogmaals: ik woon in de buurt van het centrum van Den Haag, en de hele dag gaat het knallen door, het is dan ook schier onmogelijk voor de politie om e.e.a. in de gaten te houden, zelfs camera's kunnen daar niets aan veranderen....... 

Bijkomend 'leuk effect' van het afsteken van vuurwerk: het roept hoe dan ook agressie op, niet zo vreemd als je de knallen hoort..... Vanmorgen op BBC World Service een terugblik op 2018, waarbij ook geluiden uit oorlogsgebied te horen waren, verdomd weinig verschil met wat ik op dat moment buiten hoorde......

Verantwoordelijk staatssecretaris infrastructuur en waterstaat, van de zogenaamd groene partij D66, Stientje van Veldhoven vindt het ook te vroeg voor een vuurwerkverbod..... Ach ja na jaren aandringen op statiegeld voor kleine plastic flessen, was van Veldhoven daar als staatssecretaris tegen, althans ze heeft het voorlopig van de baan geschoven....... Wat een viespeuk, gadver!! 

Dan te bedenken dat in 1990 oud en nieuw al goed was voor dezelfde grote hoeveelheid giftige uitstoot dan die van de kolengestookte Hoogovens in IJmuiden, dat moet intussen bijna 2 keer zoveel zijn, al is die nog steeds kolengestookte 'metaalproducent', nu in het bezit van Tata Steel....... (let wel: de vuurwerkuitstoot met oud en nieuwe is nog giftiger dan die van de hoogovens in IJmuiden.....)

Oh vergeet ik Rutte nog: deze grijnzende kwezel denkt dat als wel opgelost kan worden aan de tafel van praatshows, nou nee, dat denkt hij niet, hij zegt het alleen, maar hij wenst gewoon niets te doen, ook niet voor de ambtenaren in dienst van de politie en voor mensen in andere hulpdiensten......... Hoe is 't mogelijk??!!!

Mensen veel plezier vanavond, hopelijk zonder teveel geknal en stank (vlak bij mijn huis stond vanmiddag een plein al in de donkerblauwe kruitdampen...)

Op een mooi, gelukkig en strijdbaar 2019!!! 

* Zoals met de Q-koorts, waar CDA'ers Klink en Verburg mensen in feite hebben vermoord en voor het leven arbeidsongeschikt gemaakt, door te weigeren door te geven welke intensieve geitenhouders (dierenbeulen) deze ziekte onder 'hun' dieren hadden.....

Zie ook: 
'Vuurwerkslachtoffers: Rutte 3 hoofdverantwoordelijke.....

'Vuurwerk groenwasserij met Actie Knetterbal'

'Vuurwerk: ook dit jaar zullen hulpverleners worden blootgesteld aan kankerverwekkend vuurwerk, 'het groenste kabinet ooit' wenst hier niets tegen te doen......'
'Rutte wil het liefst raddraaiers in elkaar slaan, terwijl hij het vuurwerkgeweld voor en tijdens oud en nieuw keer op keer weigert aan te pakken'

'Vuurtornado's en met oud en nieuw zie je pas goed waar de gemiddelde leeftijd van de Nederlander ligt: rond de 14 jaar'

'Rutte vindt 't onaanvaardbaar dat hulpverleners met vuurwerk worden bestookt, maar is tegen een vuurwerkverbod.... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Vuurwerk: Rutte 3 plus burgemeesters en wethouders verantwoordelijk voor alle ellende met oud & nieuw!'

'VVD voor het bestoken van dienstverleners als politie met (zwaar) knalvuurwerk........'

'Van der Steur vindt eigen nalatigheid op vuurwerkgeweld 'onacceptabel....' ha! ha! ha! ha! ha!'

'RIVM ziet maar weinig vervuiling vanwege vuurwerk in glazen weekeind-bol..... AUW!!!'

'RIVM voorspelde maar weinig luchtvervuiling op oudejaarsavond en tijdens de jaarwisseling....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Rutte 2 'waakt over uw veiligheid': vuurwerk mag tot 120 decibel knallen.......... Alweer gaan de centen voor op de gezondheid......... Teken het Vuurwerkmanif'est!'

'Illegaal vuurwerk 'ziet dip in verkoop....' Vuurwerkterreur zat? Zet uw handtekening!'

'Vuurwerkverbod is dictatoriaal, aldus advocaat Willem Jan Ausma'

'Vuurpijlen zijn het best in voorkomen luchtvervuiling, 'denkt' hoogleraar Krol.......'

'2016, alweer een jaar dat begon met terreur..........'


'Vuurwerk afsteken is cultureel erfgoed...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Democraten VS laten ten overvloede zien dat ze geen probleem hebben met de klimaatverandering en de sociale ongelijkheid

Jake Johnson van Common Dreams publiceerde afgelopen vrijdag een artikel waarin hij de top van de Democratische Partij beschuldigd van het niet serieus nemen van de klimaatverandering en de grote sociale ongelijkheid in de VS. Reden daarvoor is een handeling van Nancy Pelosi, zij is de partijleider van de democraten in het huis van afgevaardigden....

Pelosi heeft in het huis van afgevaardigden officieel aangekondigd dat de republikeinse afgevaardigde Kathy Castor de voorzitter zal worden van een nieuw comité dat over de klimaatcrisis zal gaan.....

Progressieve leden van de Democratische Partij verwijten Pelosi volkomen terecht dat ze op de doodlopende weg voortgaat met een slap congressioneel panel, i.p.v. te luisteren naar de eis voor een sterk en visionair 'Green Deal' comité.......

Justice Democrats, een lobbygroep die hielp bij de organisatie voor het mobiliseren van draagkracht voor een 'Green New Deal Select Comittee', stelde in een verklaring dat de leiding van de democraten (zoals gezegd) op een dood spoor zit, het pad van de minste weerstand....

De woordvoerder van de Justice Democrats, Waleed Shahid stelde in een reactie dat de partijleiding uit is op een zwak comité, dat bovendien niet de bevoegdheid zal hebben mensen te dagvaarden en waarin politici zullen worden toegelaten die donaties hebben aangenomen van de oliemaffia.......

Beetje vreemd wel overigens die reactie in de VS, immers al onder Obama begon de VS (als Australië) met de dumping van steenkool op de wereldmarkt, waardoor de prijs op ongekende laagte uitkwam en zelfs Nederland de gascentrales uitschakelde en volop ging inzetten op steenkoolverbranding.....

De wolf in schaapskleren Obama, had zelfs geen moeite met de bouw van een door de VS ontworpen en gebouwde kolencentrale in Bangladesh, de grootste in dat land en dat godbetert in de Sundarbans, een groot natuurpark.......... 

Maar god wat was Obama toch geweldig op het gebied van de klimaatverandering (volgens de reguliere westerse massamedia), zoals hij ook 'een geweldige heraut voor de vrede' was, terwijl Obama als eerste VS president de volledige 2 termijnen in oorlogen was verwikkeld en zelf 2 illegale oorlogen begon...... 

Het voorgaande nog naast het vermoorden, in feite door Obama (daar hij zijn goedkeuring moest geven) van een duizenden mensen middels drones, waarbij meer dan 90% van de slachtoffers niet eens werd verdacht..... Verder was Obama verantwoordelijk voor het opzetten van 2 staatsgrepen, t.w. in Honduras en Oekraïne, waarbij en waardoor ook al grote aantallen mensen werden vermoord......* Het voorgaande nog naast illegale militaire VS operaties in andere delen van Afrika (anders dan Noord-Afrika >> Libië) en de Filipijnen (in eerste instantie was de VS daar illegaal bezig)........

Ach ja, het doel van het verzet in de Democratische partij, ingaan tegen de smerige machinaties van Pelosi, is niet verkeerd moet je maar denken.....

Lees het volgende verhaal en zegt het voort, veel teveel mensen denken nog steeds dat de Democratische Partij ver is te prefereren boven de Republikeinse Partij, terwijl de twee bijzonder weinig van elkaar verschillen en het juist de hoogste tijd is dat een nieuwe echt linkse partij opstaat in de VS. Wellicht krijgen de landen waar deze terreurstaat haar massamoorden begaat eindelijk rust en behoeven democratisch gekozen regeringen niet langer bang te zijn voor machinaties uit Washington en Langley (CIA zetel).......


Published on Friday, December 28, 2018 by Common Dreams

'Not the Leadership This Moment Calls For': Progressives Slam Pelosi for Pushing 'Weak' Climate Panel Over Green New Deal Committee

"The party of the resistance is recklessly taking the path of least resistance on climate and inequality."


Presumptive House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) speaks during her weekly news conference December 6, 2018 in Washington, D.C. (Photo: Alex Wong/Getty Images)

Following presumptive House Speaker Nancy Pelosi's (D-Calif.) official announcementon Friday that Rep. Kathy Castor (D-Fla.) will chair the new Select Committee on the Climate Crisis, progressives accused the Democratic leadership of moving ahead with a "weak" congressional panel instead of listening to grassroots demands for a more bold and visionary Green New Deal Select Committee.

Justice Democrats—an advocacy group that helped organize recent mobilizations in support of a Green New Deal—declared in a statement that the Democratic leadership appears dead-set on taking the "path of least resistance" when it comes to tackling the climate crisis.

"Nancy Pelosi and the Democratic Party leadership seem to be pushing forward a weak Select Committee that has no subpoena power, that allows participation from members of Congress who take donations from the fossil fuel industry, and that has no explicit goals regarding the mass economic mobilization needed to match the [United Nations'] recommendations on scale and timeline," Justice Democrats spokesman Waleed Shahid said in a statement.

The party of the resistance is recklessly taking the path of least resistance on climate and inequality.

Varshini Prakash, founder of the youth-led Sunrise Movement, said refusal to embrace a Green New Deal "would be a dereliction of duty from Nancy Pelosi and Democratic leadership."

As Common Dreams reported last week, green groups and youth climate leaders warned that the Democratic leadership is working to undermine the surging demand for a Green New Deal Select Committee by reviving an old climate panel that could have even less authority than its previous iteration, which had subpoena power.

Without this power, critics argue, the committee will be unable to compel fossil fuel executives to testify and turn over key documents.

"It's extremely disappointing that the current proposal may be even weaker than Pelosi's previous Select Committee on climate in 2007," Shahid said on Friday. "Democratic leadership still has time to create a Select Committee on a Green New Deal and support a serious proposal that holds fossil fuel billionaires accountable and is based on what science demands."

"We have yet to hear from leader Nancy Pelosi what the mandate of the 'Select Committee on the Climate Crisis' will be," added Prakash. "If what we're hearing is true... then such a committee will be even weaker than the one from a decade ago. This is not the leadership this moment calls for."
According to the U.N.'s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), carbon emissions must be cut in half by 2030 if the world is to avert catastrophe.

After Pelosi's announcement on Friday, critics argued once more that Democrats must commit to pushing ahead with a bold climate plan that matches the alarming scientific reality, not just more hearings:


Nancy Pelosi
@NancyPelosi
It is with great enthusiasm that I appoint @USRepKCastor as the Chair of our new Select Committee on the Climate Crisis. We know she will bring great experience, energy & urgency to confronting this existential threat. https://goo.gl/G5rx5s
View image on Twitter

Thanks to a groundswell of organizing and protests at the offices of key congressional leaders like Pelosi and incoming House Majority Leader Steny Hoyer (D-Md.), nearly 40 House Democrats have expressed support for a Green New Deal Select Committee.

"By developing a plan for a Green New Deal, we have an opportunity to create millions of good-paying jobs, virtually eliminate poverty in the United States, and invest in a just transition for communities that have been left behind by racism and corporate greed," Prakash said.

But in an interview with E&E News last week, Castor said that while Green New Deal proponents "have some terrific ideas," the bold proposal supported by 81 percent of Americans will not be the "sole focus" of the new Select Committee on the Climate Crisis.

In response, Justice Democrats asked, "Your sole focus won't be to propose solutions that match the urgency and scale recommended by the U.N.'s IPCC climate report?"


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License
============================
* Waar de coup in Oekraïne is uitgelopen op een barbaarse oorlog tegen de bewoners van Oost-Oekraïne, die zich terecht hebben afgescheiden van Oekraïne. Eén en ander daar hun democratisch gekozen regering werd afgezet en vervangen door een neonazi-junta, geparachuteerd door de VS, een grap die de VS belastingbetaler 4 miljard dollar kostte...... Eén en ander onder regie van Hillary Clinton, destijds VS minister van buitenlandse zaken (ook was zij mede hoofdverantwoordelijke voor de coup in Honduras.....)...... 

Facebooks departement voor censuur: een hoognodige uitleg over een maatregel die alleen in een dictatuur thuishoort

Facebook doet aan censuur, waarbij de echte 'fake news' brengers van de reguliere massamedia ongemoeid worden gelaten en waarbij de alternatieve echt onafhankelijke nieuws en actualiteiten media op het internet worden aangewezen als de brengers van 'fake news' (nepnieuws) en worden geweerd van haar platform.

Zoals al vaker op deze plek betoogd, censuur hoort thuis in dictaturen, de enige censuur die zou mogen worden toegepast zijn de haat- en angstzaaiers op het internet, figuren die anderen het leven werkelijk onmogelijk maken en fascisten die in het verleden al hebben laten zien dat ze lak hebben aan democratie zo gauw ze groot genoeg zijn om alleen te regeren, groepen die minderheden opjagen en vermoorden. echter die groepen, partijen en bewegingen worden amper gecensureerd op Facebook........

Zie ook hoe Facebook omgaat met de Palestijnen, het door Israël zo vervolgde volk >> als één van hen de waarheid over Israël vertelt wordt deze van Facebook geknikkerd...... Terwijl de enorme haatzaaiers in o.a. de Israëlische regering zelfs op Facebook kunnen stellen dat ze het liefst de Palestijnen zouden uitmoorden.......

Vikram Kumar is een klokkenluider van Facebook die tot zijn verbazing zag dat shows als die van The Jimmy Dore Show en Agressive Progressives van Facebook werden verwijderd. Volgens Kumar heeft dit alles te maken met een 'multi-miljoenen' contract dat Facebook sloot met grote nieuwsorganen als CNN, Fox News en ABC. Deze nieuwsorganen zien dat ze het jonge publiek niet meer bedienen en derhalve veel geld verliezen..... Als schuldigen worden alternatieve nieuws en actualiteiten organen aangewezen, organen als The Jimmy Dore Show, Agressive Progressives, Anti-Media en vele anderen......... 

Met het blokkeren van deze alternatieve media op Facebook hopen de reguliere westerse massamedia hun publiek terug te krijgen, zodat ze ook de jonge mensen kunnen hersenspoelen met hun leugens en verdachtmakingen, waarmee men haat en angst wil zaaien tegen/voor landen als Rusland, China, Iran, Syrië, Venezuela en Noord-Korea....... 

Ofwel deze reguliere media zijn vooral bezig met het bewaren van de huidige westerse inhumane en fascistoïde neoliberale status quo, daarbij brengen ze propaganda waarmee o.a. de redenen voor de illegale oorlogen die de VS keer op keer start worden gelegitimeerd (ook al zijn die redenen bijna altijd volledig gebaseerd op leugens....).....

Wat wel lullig is voor die reguliere media, is het feit dat steeds meer jonge mensen afhaken als het om Facebook gaat.

Zie de volgende video van Brasscheck TV en luister wat Facebook klokkenluider Vikram Kumar over deze censuur te zeggen heeft en hoe e.e.a. in elkaar steekt (een video van 14 minuten):

FACEBOOK’S POLITICAL CENSORSHIP DEPARTMENT

HOW IT WORKSKEEPING THE NEWS SAFE FOR SNOWFLAKES

Yes, Facebook has a political censorship department.

Vikram Kumar explains how it works.

It’s worse than you think.

One of the things that can get you in trouble: “Acting a little too Russian.”
What’s behind it?

FOX, CNN, and MSNBC gave Facebook a ton of money to make like “difficult” for annoying news outlets that make an attempt to actually tell the truth, like the Jimmy Dore show.

It’s all about indoctrination.


Click here to support Brasscheck

====================================
Zie ook:
'Warren (democratisch presidentskandidaat) toont met hulp van Facebook aan dat dit bedrijf niet hoort te gaan over wat wel en niet is toegestaan'

'Lichtgelovige 'atheïst' gelooft Russiagate leugens....'

'New York Times te kakken gezet met haar berichtgeving over Russische manipulatie voor midterm verkiezingen'

'VS begint 'troll farm', alsof Hollywood en de massamedia al niet genoeg VS propaganda maken..........'

'Bedrijf dat voor 'Russische bots' waarschuwde, heeft een leger met nep-Russische bots'

'Waarom de burgers van de VS de illegale oorlogen steunen'

'Facebook: uit gelekte documenten worden de steeds veranderende regels voor censuur op dit platform openbaar gemaakt: Facebook als geheime tak van de VS overheid'

'Two More Spiegel Employees Out After Fake News Scandal ExpandsOfwel: het zoveelste 'gevalletje fake news', gebracht door de reguliere massamedia........

'Facebook censureert foto's van verhongerende Jemenitische kinderen als 'sexual content''

'Google manipuleerde VS presidentsverkiezingen van 2016 en censureert niet alleen linkse/alternatieve sociale media'

'Facebook gebruikte 'fake news' beschuldiging om de aandacht voor schandalen af te leiden'

'Google Maps veegt Palestijns gebied van de kaart'

'Twitter weert waarheid: Paul Craig Roberts in de ban, Roberts >> de grote criticus van de illegale oorlogen die de VS voert'

'Russiagate sprookje ondermijnt VS democratie en de midterm verkiezingen'

'Bolsonaro, de fascistische nieuwe president van Brazilië, werd volgens Avaaz en fake news brengers als de NYT gekozen door manipulatie via WhatsApp'

'Facebooks zuivering van de alternatieve (nieuws) media staat nog in de kinderschoenen'

'Politico rapport bevestigt: Russiagate is een hoax' (Russiagate, de enorme leugen op basis waaraan we de huidige censuurgolf te danken hebben......)

'The US military’s vision for state censorship'

'Israël en VS werken samen in tegenwerken van critici op beleid t.a.v. Palestijnen'

'Facebook censureert de waarheid over Columbus en de verovering van de Amerika's.......'

'Facebook censuur gestuurd door het westers militair-industrieel complex en de NAVO in het bijzonder..........'

'Why the Coordinated Alternative Media Purge Should Terrify Everyone' (Tyler Durden op Zero Hedge)

'First They Came for Alex Jones — We Told You We Were Next — We Were' (Matt Agorist op The Free Thought Project)

'CNN, de grote brenger van 'fake news!!!''

'Facebook en Twitter verwijderen nu volledige accounts.........'

'Facebook (en Twitter) onderdrukt meningsvorming door het verwijderen van (echt) onafhankelijke media'

'Wie het nieuws controleert, controleert de wereld......'

'Facebook en Twitter verwijderen de eerlijke journalistiek en oprechte opinie >> censuur.....'

Facebook verlaat 'tranding news' voor 'brekend nieuws' van 80 reguliere mediaorganen, ofwel nog meer 'fake news.....''

'Facebook komt met nieuwsshows van betrouwbare media als CNN en Fox News.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Censuur op het internet met vliegende start in de VS, 'het land van het vrije woord....''

'Facebook en NAVO werken samen in censuur op niet welgevallig nieuws......'

'Facebook helpt Saoedi-Arabië: doodstraf door onthoofding van vrouw die het waagde kritiek te uiten.....'

'Aanval op alternatieve media 'succesvol': meer en meer sites worden van het net geweerd.........'

'ThinkProgress eiste censuur van Facebook en werd inderdaad gecensureerd.... ha! ha! ha! ha!'

'VS staatscensuur op Facebook (ook in de EU)'

'Facebook stelt perstituee van New York Times aan als censuur-agent...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Het echte Facebook schandaal: manipulatie van de gebruikers en gratis diensten voor eertijds presidentskandidaat Obama.......'

'Mark Zuckerberg, Facebook doneerde aan de politici die hem in de VS aan de tand voelden >> in het EU parlement maakte hij gebruik van megalomane EU politici.....'

'Facebook wil samen met door Saoedi-Arabië gesubsidieerde denktank censureren.... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Media Too Busy Defending John McCain to Report the News That Actually Affects You' Onder andere aandacht voor PRISM.

'Westerse massa misleiding in aanloop naar WOIII......'

'VS gebruikt sociale media om 'fake comment' te verspreiden en de bevolking te hersenspoelen met leugens, ofwel 'fake news....''

'Eis een nee tegen censuur op het internet!

'Facebook e.a. hebben lak aan AVG (GDPR), misbruik persoonsgegevens gaat gewoon door.......'

'Jeremy Corbyn wordt gedemoniseerd als antisemiet.......'

'VS gebruikt sociale media om 'fake comment' te verspreiden en de bevolking te hersenspoelen met leugens, ofwel 'fake news....''

'Facebook: verrijking van oliemaatschappijen en andere grote bedrijven, plus wereldwijde corruptie.......'

'Rusland krijgt alweer de schuld van hacken, nu van oplichters Symantec en Facebook....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

zaterdag 29 december 2018

'Pernis' vervuilt de lucht nog even grondig, voor de grote giflozing door vuurwerk toeslaat

'Altijd fijn' als je 's avonds in je slaapkamer komt en de stank van de petrochemische industrie in 'Pernis' je de adem bijna afsluit, let wel bij het centrum van Den Haag...!! Het voorgaande overkwam mij ook gisteravond weer (vaak kan je het buiten nog goed ruiken als je vroeg op bent, terwijl de petrochemische industrie 's nachts begint met het lozen van de ziekmakende 'kankergassen.......')

Moet je je raam maar dicht doen, denk je wellicht, echter je weet niet wanneer het weer zover is.... In nachten met weinig wind (voor Den Haag uit zuidwestelijke richting), wordt de stank over grote gebieden verspreid, zoals gezegd tot het centrum van Den Haag......

Een aantal decennia geleden kon je bellen met Milieudienst Rijnmond en je beklag doen, waar bij voldoende klachten een alarm werd afgegeven, waarna de petrochemische industrie het lozen van giftige gassen moest stoppen....... Voor die alarmtelefoon van Milieudienst Rijnmond werd middels spotjes zelfs aandacht gevestigd op tv.....

Tegenwoordig vindt men het blijkbaar normaal dat je buiten en zelfs in huis vergiftigd wordt door de petrochemische industrie....... Tja, de centen gaan nu eenmaal ver voor op onze volksgezondheid, 'logisch toch...??'

Beste bezoeker dit is de zoveelste keer dit jaar dat mijn slaapkamer vergeven was van de petrochemische stank en ik ben allang gestopt met daarover te klagen bij Milieudienst Rijnmond, daar er niets met je klacht gebeurt, anders dan een bevestiging voor de ontvangst van de klacht.......

Het is werkelijk ongelofelijk hoe de overheid, in dit geval Rutte 3, met onze gezondheid denkt om te kunnen gaan en intussen hypocriet de ene na de andere maatregel en prijsverhoging tegen roken neemt, als zou men in het kabinet en de Kamer echt bezorgd zijn over de gezondheid van de burgers.......

Ondertussen weigert dezelfde overheid de tabaksfabrikanten te gebieden de extra verslavende stoffen uit de tabak te halen (nicotine is de minst verslavende stof in tabak), zodat de jongeren die beginnen te roken, makkelijker van het roken losgemaakt kunnen worden....... Hare D66 kwaadaardigheid Borst had het gore lef als minister te stellen dat met een dergelijke maatregel het roken zou worden gestimuleerd......

Door roken overlijden jaarlijks rond de 20.000 Nederlanders en dat na een akelig ziekbed, ter vergelijking: aan de uitstoot van alleen het autoverkeer, overlijden jaarlijks rond de 18.000 mensen vroegtijdig, na een al even akelig ziekbed........ Echter maatregelen nemen om het autoverkeer te beperken en in te perken worden niet genomen door de landelijke overheid, onder verantwoording van Rutte 3 (al hebben veel steden tegenwoordig een milieuzone, echter die worden door de lokale overheid ingesteld)........ Nee, Rutte 2 en 3 hebben zelfs de maximumsnelheid verhoogd, ook op 80 kilometerzones in de buurt van bebouwd gebied, naast de aanleg van extra asfalt voor vele miljarden aan belastinggeld....

Het is bijna oud en nieuw, de nacht waarop in Nederland met vuurwerk meer zwaar gif (o.a. met het uiterst kankerverwekkende strontium en andere zwaar ziekmakende stoffen) en fijnstof, inclusief het kankerverwekkende ultrafijnstof wordt uitgestoten, dan de kolengestookte hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in een jaar tijd voor elkaar weten te krijgen......

Volgens bewezen oplichter en leugenaar Rutte, 'onze' premier van misdadigers partij VVD, moeten de mensen dit soort problemen zelf maar oplossen, alsof hij niet de uiteindelijke hoofdverantwoordelijke is voor de gezondheid en veiligheid van politieagenten, andere hulpverleners en in feite van het hele volk...... Die hulpverleners zullen ook de komende nieuwjaarsnacht bestookt worden met donderslagen, zelf gemaakt vuurwerk en vuurpijlen, ondanks dat dit al vele tientallen jaren zo is, laten Rutte en zijn misdadigersbende ook dit jaar het vuurwerk weer ongemoeid.....

Vergeet niet dat Nederland niet als enig land vuurwerk afsteken door burgers toelaat, waardoor het zeker is dat ook de komende jaarwisseling de klimaatverandering weer met een fikste stoot wordt aangejaagd........

Bestuurders als Rutte zouden strafrechtelijk moeten worden vervolgd voor het willens en wetens in gevaar brengen van hulpverleners als politie, brandweer en medische diensten, dit nog naast het in gevaar brengen van vele burgers met zwaar kankerverwekkende stoffen!!! (dit nog buiten de doden en verminkten door het achterlijk gebruik van vuurwerk afsteken......) Het is in mijn buurt alweer de hele dag bal met vuurwerk, blijkbaar zet de politie veel minder op het handhaven van het vuurwerkverbod buiten de uren op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht........

Voor meldingen van vuurwerkoverlast: dat bestaat niet meer, je kan het nu melden bij de politie via Facebook en Twitter.

Hier de reden voor het stoppen:


Meldpunt vuurwerkoverlast is gestopt: het doel is bereikt

Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft zijn doel bereikt. Het was opgericht om zichtbaar te maken hoe groot de overlast rond Oud en Nieuw was. Door het Meldpunt Vuurwerkoverlast is er een kentering gekomen in het denken over het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerkvrije zones

Mede hierdoor heeft het k
abinet besloten dat gemeentes een vuurwerkvrije zone kunnen inrichten. De stadsbesturen van o.a. Rotterdam en Amsterdam besloten daarna dat vuurwerk vanaf december 2019 alleen nog mag worden afgestoken in speciaal aangewezen vuurwerkzones. Wij hopen dat andere gemeentes dit voorbeeld zullen volgen.

Overlast

Nu het meldpunt is gesloten kunt u overlast melden bij de lokale politie: 0900-8844 (en zoals gezegd via Facebook en Twitter >> benieuwd of illegale vuurwerk afstekers dan ook kunnen zien of hun buren hebben geklaagd.....)

Totaal belachelijk tekst: de lobby die vuurwerk wil behouden voor de afzonderlijke burgers is sterker dan ooit tevoren en vuurwerkvrije zones mag je nu zelf instellen met je buren, maar de politie handhaaft niet........ Schunnig!!! Benieuwd of die nieuwe zones voor de genoemde grote steden waar in 2019 vuurwerk mag worden afgestoken, de vuurwerkoverlast in die steden zal doen afnemen..... De vraag stellen is haar beantwoorden: nee dus!!