Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 6 december 2018

Hans André de la Porte (VVE) vindt de OZB een groot onrecht: huurders moeten ook betalen

Vanmorgen rond 8.09 u. op BNR beklaagde Hans André de la Porte zich over de verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB), die weliswaar met 2,2% wordt verhoogd, maar in een enkele gemeente loopt deze zelfs op tot boven de 30%.

Volgens de la Porte gaat het geld al lang niet meer naar voorzieningen in de wijken, maar wordt deze belasting gebruikt om de begroting van gemeenten sluitend te krijgen.

Huurders gebruiken die voorzieningen wel, zo merkte de la Porte even later op (nogmaals: na gezegd te hebben dat de OZB daar niet voor wordt gebruikt......), maar betalen daar niet voor, noch wordt dit doorberekend in de huur..... Kortom onrecht aldus de la Porte. Hij wil dan ook dat iedereen wordt belast voor de voorzieningen in de buurt, ofwel de huurders moeten zich financieel nog verder uitkleden.......

De la Porte is een leugenaar en uiteraard weet hij dat, immers de huurders betalen wel degelijk voor die voorzieningen daar de woningcorporaties betalen voor die voorzieningen in de wijken waar ze veel huizen hebben. Daarnaast betalen de woningcorporaties al een paar jaar verhuurdersbelasting, geld dat naar het rijk gaat en waar de huurders niets voor terugzien, terwijl die gelden wel zijn opgebracht door de huurders!!!!

Het is al zo zot in dit land dat huurders meer dan kopers betalen voor een dak boven het hoofd, ronduit een grof schandaal, zeker als je ziet dat huurders praktisch geen rechten meer hebben en voor een groot deel niet geïsoleerde woningen huren in achterstandswijken....... Zelfs niet geïsoleerde huizen met een postzegel aan grootte van amper meer dan 50 vierkante meter naast de Utrechtsebaan (zware luchtvervuiling), betalen meer dan € 500,-- per maand.......

Als je gepakt wordt met wietteelt in je huis, zelfs al zijn het maar 5 planten, wordt je je huis uitgezet, terwijl dat bij kopers niet eens kan!! Ook meer dan 5 gram softdrugs in je huis kan reden zijn tot uitzetting, terwijl je wel 50 liter sterke drank in je huis mag hebben, alcohol de meest dodelijke harddrug........

Vanaf het moment dat je de sleutel krijgt van het huurhuis, moet je betalen, al moet je bij wijze van spreken een totaal uitgeleefd huis opknappen..... Bij overlijden krijgen de nabestaanden te maken met een onverbiddelijke woningcorporatie die eist dat je het huis binnen 14 dagen moet leegruimen, of je moet extra huur gaan betalen, iets dat maar weinig nabestaanden van huurders kunnen vanwege hun inkomen......

Zelfs al woon je ergens 50 jaar en heb je omgerekend het huis al in huur afbetaald, het huis blijft van de corporatie en je kan er totaal geen rechten op doen gelden...... Daarnaast betalen de huurders mee aan de huizenbubbel, de waanzinnige huizenprijzen vanwege de woningnood, men berekent die waanzinnige huizenprijs door in de huur.... Alweer: alsof de huurders ook een appel voor de dorst hebben als ze met pensioen gaan, of een hypotheek kunnen afsluiten voor een ander huis, met de overwaarde van het huidige huis mee berekent.......

Heb je klachten over buren, hoef je niet bij de woningcorporatie aan te kloppen, die geven niet thuis en geven je te verstaan dat je het zelf maar moet oplossen, of je krijgt het advies naar de politie te gaan.........

Het meest schandalig is wel het eerder aangehaalde niet geïsoleerd zijn van het grootste deel van de huurwoningen, woningen die wat betreft het bouwjaar veelal al lang zijn afbetaald...... Vergeet niet dat een groot deel van de huurders een laag inkomen hebben en met de slechte isolatie de hoofdprijs betalen voor het gasverbruik........

Tegenwoordig wordt de huur die je moet betalen berekend naar inkomen, een godgeklaagd schandaal, immers het gaat om de waarde van het huis, niet om wat je verdient, schunnig ook dat men huurders met een paar centen meer 'scheefwoners' durft te noemen, daar ze een 'goedkope' woning bezet zouden houden..... Terwijl de woningnood willens en wetens is gefabriceerd door de overheden in innige samenwerking met de commerciële woningcorporaties, de bouwmaffia en de grondspeculanten (tegenwoordig veelal de wethouders)........ Veronderstel dat ze kopers gaan verplichten meer te betalen als ze in het verleden een goedkoop huis kochten en hun inkomen in de tussentijd een vogelvlucht heeft genomen......

De woningcorporaties spelen liever met het geld van de huurders en laten waanzinnig dure designkantoren bouwen, i.p.v. de huizen te isoleren....... Zelf woon ik in een achterstandswijk waar de woningcorporatie een jaar of 7 terug peperdure design fietsenrekken hebben geplaatst, terwijl de bewoners vooral behoefte hadden (en nog steeds hebben) aan een goed geïsoleerde woning.... (een waanzinnig succes die fietsenrekken, regelmatig zie je fietsen staan met een krom geschopt wiel, dan wel met lek gestoken banden....)

Zelfs de SP vindt het normaal dat men één derde van zijn/haar inkomen verwoont, terwijl een groot deel van de huurders of op bijstandsniveau of iets daarboven aan inkomen hebben. Ga maar na wat je overhoudt als je als gezin € 1.800,-- in de maand ontvangt en daar moet al € 600,-- vanaf voor de huur...... Van het bedrag dat overblijft moet je dan nog de diverse belastingen betalen, voorts de zorgpremie plus gas (extra duur door ontbrekende isolatie) en licht....... Alleenstaanden zijn helemaal de klos, alsof ze gestraft worden voor het alleen zijn.....

Niet voor niets is het aantal huisuitzettingen hoog in dit land, een volkomen achterlijke handeling, immers huurders die worden uitgezet moeten toch geherhuisvest worden. De uitzetting is duur, de herhuisvesting is duur en als de huurders weer een beetje geld overhouden moeten ze weer verhuizen (velen willen dat ook omdat ze bepaald niet, om het maar zacht uit te drukken, in de mooiste huizen geherhuisvest worden.....).....

Kortom de huurders worden uitgebuit in ons land, een nationale schande!

De la Porte moet zich de oren van de kop schamen!!

PS: met de huurtoeslag wordt de huur iets makkelijker te betalen, echter veel huurders leven tegen, op, of onder de armoedegrens en kunnen derhalve letterlijk geen cent extra missen, toch gaat ook met de huurtoeslag de huur voor hen met één of meerdere euro's omhoog........

Zie ook:
'40.000 daklozen: Leger des Heils luidt de noodklok'

'Femke Halsema ('GroenLinks' burgemeester Amsterdam) dreigt dakloze met straf'

Dakloze gezinnen Den Haag: een enorme toename sinds 2015' (ook met GL in college)

'Femke Halsema (GL burgemeester Amsterdam) kondigt acties aan tegen krakers'

'Woningnood groot: 40.000 daklozen en verkoop sociale huurwoningen aan buitenlandse partijen, zonder verplichte verhuurdersbelasting'

'Ziek Nederland: jongeren woonruimte van 23 m² in buurt Leidseplein >> € 950,-- per maand'

'Marnix Norder (PvdA en opperhoofd Aedes) luidt hypocriet de noodklok over 'probleemwijken''

'Hans André de la Porte (VVE) vindt de OZB een groot onrecht: huurders moeten ook betalen' (waarin veel aandacht voor de financiële en andere negatieve gevolgen van het huren, zoals dit werd [en wordt] bekokstoofd door de kabinetten Balkenende en Rutte)

'Belastingdienst pakt de armsten: permanente bewoning op vakantieparken >> geen recht op huurtoeslag'

'Verwarde mensen verplicht 3 dagen opsluiten is een weg waarop we niet moeten gaan'

'Max van Weezel (presentator Argos): ik ben geen verwarde man......... 'Een grap' over verwarde mensen......'

'Kim Putters (SCP): Iedereen deelt in de lusten....... (behalve het grootste deel van de maatschappelijke onderlaag)'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten