Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 13 december 2018

Extreme armoede >> One.org: houdt 'druk op de ketel'

Ontving gisteren een mail van One.org waarin werd gemeld dat vandaag 27 regeringsleiders van EU-lidstaten bij elkaar komen om te spreken over het EU budget voor de komende 7 jaar.

De volgende tekst vond ik prominent in m'n mail:

"Morgen komen de 27 staatshoofden van de EU in Brussel bijeen om het volgende zeven jaren budget van de EU te bespreken – een cruciale stap in de onderhandelingen. Hét moment om aan premier Rutte te laten zien dat we hem volgen, en aan hem duidelijk te maken dat we een toekomst zonder extreme armoede eisen".

Kortom One.org kan heel goed met gewone armoede leven, terwijl 8 mannen evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking...... Terwijl we in een wereld leven waarin managers en de top van grote bedrijven een auto rijden tegen een maandbedrag dat een groot deel van de Nederlanders (en in het groot van de wereldbevolking) niet eens kan opbrengen voor de huur van een dak boven het hoofd........

Armoede moet en kan makkelijk de wereld uit, echter dat wordt juist door de welgestelden, grote bedrijven en hun lakeien in de politiek tegengehouden...... Hoe is het mogelijk dat EU landen nog steeds voedsel tegen afbraakprijzen mogen dumpen op de wereldmarkt, zodat boeren in arme landen brodeloos worden? (en zijn geworden, zie wat dat betreft ook de visserij en de Somalische piraten >>) Hoe is het mogelijk dat de grote westerse vissers de kusten van arme landen leegvissen, waar kleine vissers in arme landen hun brood moeten verdienen (en waardoor velen van hen ook brodeloos zijn geworden)?

Hoe is het mogelijk dat het westen niet stabiele arme landen volpropt met wapens, terwijl de wapenfabrikanten zich helemaal scheel verdienen met de opbrengsten van de in feite door hen gezaaide dood en verderf?

Waarom wordt er vanuit het westen altijd gerept over corruptie in arme landen, terwijl deze corruptie wordt gecultiveerd door westerse bedrijven, die in die landen mensen tegen slavenlonen laten werken en daar de boel precies zo mogen vervuilen als hen zelf goeddunkt? Hoe is het mogelijk dat grote westerse bedrijven in arme landen middels corruptie over grote arealen aan landbouwgrond kunnen beschikken, waar de oorspronkelijke kleine boeren van hun land worden gesodemieterd middels corrupte deals van grote westerse bedrijven met de machthebbers* (ofwel: 'gelegaliseerde' landjepik)?

Revolutie is het enige antwoord tegen het onnoemelijk lijden van de wereldbevolking en revolutie is voorts belangrijk om echt iets te kunnen doen om de stijging van de wereldtemperatuur nog enigszins af te remmen.... (als we dat aan overheden en bedrijven overlaten zal de boel echt spaak lopen) Echter een revolutie zal er voorlopig niet komen en ik vrees ook op de lange duur niet, immers de machthebbers, bedrijven en welgestelden zullen dat tegen elke prijs willen voorkomen.

Daarover gesproken: het voorkomen van revoluties wordt met de innovaties van huidige i-techmaatschappij steeds makkelijker.... De overheid kan je nu al voor een groot deel controleren vanaf dat je opstaat tot dat je naar bed gaat, dit middels je smartphone en computer, plus het enorme aantal camera's in de openbare ruimte (en zelfs nog terwijl je slaapt, althans als je de smartphone naast je bed hebt liggen.. Een paar jaar geleden werd bekend gemaakt dat zelfs de smartphone van de Duitse premier Merkel werd gehackt door de NSA)...

Met drones zo klein als insecten kunnen in de toekomst niet alleen ieders stappen worden gecontroleerd, maar kan men ook eenvoudig voor het fascistische neoliberale systeem 'gevaarlijke mensen' (mensen die nadenken en dat aan de buitenwacht laten weten) uitschakelen en wel op een manier waarop een arts alleen maar een natuurlijke dood kan vaststellen.......

Beste bezoeker ik hoop dat ik ongelijk heb en men toch in opstand kan en zal komen tegen:

  • uitbuiting 
  • slavernij
  • illegale oorlogsvoering (die enorme vluchtelingenstromen opgang brengen...) 
  • standrechtelijke executies van verdachten (middels drones)
  • willekeur
  • hebzucht, 
  • de macht van bedrijven en banken
  • milieu vervuiling (waar de luchtvervuiling alleen in Nederland al meer dan 18.000 mensen vroegtijdig doet overlijden en dat na een akelig ziekbed....)
  • de doodsindustrie die men 'vleesindustrie' noemt
 en zo kan ik nog wel even doorgaan.

* De reguliere westerse media kunnen er maar geen genoeg van krijgen >> China demoniseren, omdat China ook gebruik maakt van landbouwgronden, mijnen e.d. in arme landen. Waar China nog het fatsoen heeft om deze landen te helpen met de modernisering van de infrastructuur. Men doet daar in de reguliere westerse media en politiek zeer laatdunkend over, terwijl de westerse bedrijven die in arme landen werkzaam zijn, verder niets doen om de economie te stimuleren..... (dat zou dan 'ook niet' in het belang zijn van die bedrijven, immers als het economisch goed gaat in een land, gaan als eerste de inkomens omhoog.....)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten