Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 18 december 2018

Groenlandse ijsmassa smelt weg >> zeespiegelstijging tot 7 meter verwacht.....

Vrijdag 7 december jl. werd bekend gemaakt dat het afsmelten van de ijsmassa's op Groenland in een extreem hoog tempo verloopt, dit is uiterst verontrustend daar alleen het gesmolten ijs van Groenland al goed is voor een zeespiegelstijging met meters, aldus de diverse berichten, waarin het getal van 7 meter zeespiegelstijging werd genoemd......... 
Terwijl de lamme klimaatakkoorden die o.a. de zeespiegelstijging moeten tegengaan, rekenen met een beperkte stijging van 1,5 graad Celsius opwarming aan het eind van deze eeuw, een cijfer dat veel deskundigen belachelijk vinden....... Zo gaan er een aantal kritische deskundigen uit van een temperatuurstijging die de drie en zelfs de vier graden Celsius zal overtreffen.... 

Hoe hoog die stijging van aardtemperatuur uiteindelijk zal zijn is niet eens meer van belang als de zeespiegel daadwerkelijk met 7 meter zal stijgen, immers men sprak en spreekt op die klimaatconferenties over een zeespiegelstijging van 40 centimeter en in het slechtste geval 50 centimeter tegen het eind van deze eeuw (die 50 centimeter bij een stijging van de temperatuur met 2 graden Celsius tegen het jaar 2100), nooit wordt er gesproken over een zeespiegelstijging van hele meters.....

De klimaattop in het Poolse Katowice heeft eens te meer laten zien dat men niet tot een vergelijk zal komen op klimaatgebied....... Een peperdure top, waarvoor vliegtuigen gevuld met politici, topgraaiers van grote bedrijven (zoals die van de oliemaffia) en 'klimaatspecialisten' de wereld bij wijze van spreken zijn omgevlogen en waarmee ook deze klimaattop een fikse bijdrage heeft geleverd aan de verdere opwarming van ons aller aarde......

Niet alleen is het niet nemen van echte actie oorzaak van het steeds verder (cumulatief*) stijgen van de temperatuur, maar is daarmee ook verantwoordelijk voor de miljoenen die wereldwijd jaarlijks overlijden aan de gevolgen van luchtverontreiniging (en dat na een meestal langdurig en akelig ziekbed...**)........ Anders gezegd, men heeft in het kader van economische groei schijt aan: -de volksgezondheid en het grote aantal doden dat door de luchtvervuiling valt, -het stijgen van de zeespiegel waardoor miljoenen zullen moeten vluchten en al hebben moeten vluchten (ook Nederlanders zullen moeten vluchten als de zeespiegel met meters stijgt en wie zal deze xenofobe vluchtelingenhaters onderdak willen geven??) en -het uitsterven van een groot aantal diersoorten (en als het zo doorgaat ook aan -de diersoort die men als mens aanduidt.....)

*  Een cumulatieve stijging van temperatuur: door het afsmelten van de poolkappen zal de temperatuur steeds sneller stijgen, daar er meer gebied vrijkomt waar het ijs en sneeuw de zon niet meer weerkaatst en de zon het water/land nog makkelijker kan opwarmen. Het ontdooien van de permafrost zorgt voor een gigantische toename van het sterke broeikasgas methaan, door die toename van methaangas in de atmosfeer zal de aarde nog sterker opwarmen, waardoor er nog meer permafrost ontdooit en methaangas vrijkomt enz. enz....... Nederland voedt de toename van methaangas in de atmosfeer nog eens extra met de 'uitstoot' van 500 miljoen dieren die hier jaarlijks worden groot- en doodgemarteld in de intensieve veehouderij......... 

** Opvallend dat men het altijd heeft over jaren die men gemiddeld minder zal leven door luchtverontreiniging, terwijl er alleen in Nederland door autoverkeer jaarlijks daadwerkelijk al rond de 18.000 mensen vroegtijdig sterven (na een, zoals gezegd, veelal lang en akelig ziekbed)....... Ter vergelijking: aan de gevolgen van roken overlijden jaarlijks rond de 20.000 mensen na eenzelfde ziekbed...... Dit is dan ook een aanklacht tegen klimaatsceptici, zij liegen niet alleen het volk voor, maar vinden het blijkbaar normaal dat miljoenen wereldwijd sterven aan de gevolgen van luchtverontreiniging.....

Zie ook: 'Klimaatakkoord een schaamlap, waarmee de burgers worden uitgekleed en de grote vervuilers weer worden ontzien.....'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten