Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 31 oktober 2014

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft zo min mogelijk schuldigen aangewezen, dat zou het vertrouwen in de politiek maar ondermijnen...............

Gisteren was het zover, het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties verscheen met veel tamtam. Eén ding is zeker, behalve de directies van de corporaties, werd er vooral niet met de vingers gewezen naar afzonderlijke politici en de bouwmaffia, die gemene zaak maakten met de corporaties.

Mensen ik werd er schijtziek van, van dat rapport wel te verstaan, na een paar pagina's kon je me opvegen. Ook de conclusies zijn uiterst slap, ja meer controle, dank je de koekoek!! De huurders moeten meer te vertellen krijgen, tenminste als het gaat om aanstelling van bestuursleden, alsof het grootste deel van de huurders daar verstand van heeft.... Waar ze wel verstand van hebben: het feit dat hun huis, gezien de buurt, kwaliteit en grootte veel te duur is*, daar mogen de huurders uiteraard niets over zeggen. Ook de schandalige slechte bescherming van de huurders, met alle anti-huurdersregels en de uiterst lamme 'Huurcommissie', die vol zit met welgestelden, die zelf in dure grote huizen wonen, was geen onderwerp voor deze lullige commissie. Al pleit de commissie voor 'experimenten' met huurders, die in coöperatief verband zelf hun huurderszaken regelen, helemaal terug naar de oude woningbouwverenigingen, alleen dat 'experimenteren' zal er niet van komen, dat is zeker. De commissie heeft een heel ander idee over hoge huren: huren tot € 600,-- worden door deze commissie als sociale huurwoningen neergezet...... ha! ha! ha! ha! ha! Even in oude guldens: meer dan fl. 1.200,-- per maand!!!!!

Die hele vermaledijde verzelfstandiging dient als de sodemieter teruggedraaid worden, terug naar de basis en ja, in feite concludeert de enquêtecommissie dit ook, maar dan alleen wat betreft de doelstellingen en de eerder genoemde 'experimenten....' Er moet echte onafhankelijke controle komen en de politiek moet als eerste buiten de corporaties blijven, wat betreft politieke benoemingen, verder moet de politiek met de poten van het huurdersgeld afblijven, want de greep die de overheid uit de kas van de corporaties doet, is in feite door de huurders opgebracht!!! De commissie stelde wel, dat de huurders op mogen draaien voor de vele fiasco's, maar waarom verder niets over de verhuurdersbelasting, dan te stellen, dat deze niet van toepassing mag zijn, voor nieuwe 'sociale huurwoningen' tot € 600,-- per maand??? Schande!!!

De salarissen moeten als de bliksem omlaag bij de corporaties, niet van de gewone medewerkers, maar van de top en de managers. Te veel verdienende baasjes hebben uiteindelijk nog maar één doel, of eigenlijk drie: zo veel mogelijk geld en macht binnenhalen en uitbreiden, immers hoe groter je bent, hoe meer macht en geld je vergaart. Oké het rapport pleit voor kleinere corporaties, maar hoe dat voor elkaar te krijgen, en hoe te garanderen dat die baasjes toch niet stiekem gaan uitbreiden, vind je niet terug...... Neem de banken, die zouden nooit meer zo groot mogen worden, dat ze niet 'om kunnen vallen', na een paar schaafacties, is bijvoorbeeld ING al weer bezig met groei in het buitenland......

Nogmaals een misser, er zijn veel te weinig schuldigen aangewezen: vreemd dat er niet veel meer naar de macht van wethouders is gekeken, die speelden onder één hoedje met de top van de corporaties en de bouwmaffia..... Ik stel voor, dat wethouders minstens twee keer per jaar verantwoording in het openbaar moeten afleggen, over hoe het ervoor staat met de woningcorporaties in hun gemeente en dan bedoel ik op alle vlakken, ook het financiële...
Geen bezoeken meer aan het internationale bouwmaffia feest in Cannes,  directies van corporaties en wethouders dienen bij verdenkingen van corruptie, of zelfs belangenverstrengeling (neem ex-PvdA wethouder  Norder en zijn vrouw) onmiddellijk op non actief gesteld te worden!!!
Verder dient er een grote afwaardering van de grondprijs te komen, de wethouders hebben de gemeenschap miljarden gekost met hun grondspeculatie, die bovendien de huizenprijs veel te hoog heeft gemaakt en nog maakt, ook al is dat niet de enige reden van die hoge prijs......

De voorzitter, van Vliet (ex-PVV) stelde dat met al deze ellende de huurders en woningzoekenden zijn gepakt. Niets uit zijn mond over het teruggeven van geld aan de huurders, middels fikse huurverlagingen......... Ik pikte vanmorgen nog een klein deel mee van het mediaforum, waar men durfde te stellen, dat het van de onafhankelijkheid wel goed zit met die parlementaire enquêtecommissie, daar van Vliet van de PVV was......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Alsof de PVV'ers, behalve dat het enge fascistische angst- en haatzaaiers zijn, verder zo schoon als een stralend wit gewassen laken zijn, i.p.v. de figuren die bewezen hebben, voor een groot deel uiterst dubieuze hufters te zijn, die geen moeite met sjoemelen hebben.......  ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Conclusie: een slap onderzoek met nog slappere conclusies en voorstellen.......

* Hoewel ook zonder de genoemde beperkingen de huren schandalig hoog zijn......

Stientje van Veldhoven wil trolleybussen, hoe is 't mogelijk???!!!!

D666 volksverlakker van Velthoven, zocht alweer de media: afgelopen woensdag pleitte ze voor nieuwe Nederlandse bussen, die geen schadelijke stoffen uitstoten..... Die bussen moeten collectief aangeschaft worden, om de kosten te drukken, aldus van Veldhoven. Dus ze wil trolleybussen!!!! Eindelijk, ik pleit er al jaren voor, behalve de banden, slijten deze bussen amper. Ze kunnen op de elektriciteit uit bovenleidingen rijden, net als trams, of de loodzware RandstadRail in Den Haag en Rotterdam, maar kunnen wel uitwijken, dus een stuk veiliger en lichter dan railvervoer, terwijl er voldoende snelheid gemaakt kan worden.

U begrijpt 't al, van Veldhoven zei niets over welke energiebron dan ook, ik vrees dat haar familie, vrienden, en/of kennissen, op de één of andere manier belang hebben in de 'gasbusiness', of de komende waterstofindustrie en daarom dit balletje opgooit. Hoewel er tegenwoordig ook bussen met grote accu's rijden, die op het eind of beginpunt heel snel geladen kunnen worden, maar dat geeft toch weer extra gewicht en die accu's zijn allesbehalve milieuvriendelijk...... Dat laatste geldt overigens ook voor waterstof, met de huidige stand van de techniek is er nog veel fossiele brandstof nodig om waterstof te maken, al is het op straat een stuk schoner, dat geef ik toe.... Ook rijden op gas is weliswaar schoner dan diesel of biodiesel, maar er blijft uitstoot over, inclusief ultrafijnstof......
Bij dit alles sluit ik niet uit, dat van Veldhoven ook zou kunnen lobbyen voor bussen die rijden op elektriciteit via accu's, of op gas, of op biodiesel.......

Participatie leidt tot 'dwangbehandelingen' van demente bejaarden in de thuis situatie....

Gisteren werd bekend gemaakt, dat zo'n 40% van de demente bejaarden, die thuis worden verzorgd door mantelzorgers, te maken hebben met dwang (lees: geweld), zoals gedwongen baden, medicijnen innemen en meer van die zaken en als deze ouderen 'te mobiel' zijn, worden ze vastgebonden....... Meestal is de oorzaak, zo werd verteld, overbelasting van de mantelzorgers, maar gelooft u mij maar, dat er ook veel onkunde is. Dat is dan ook precies de makke van de grote zwendel, die men participatie maatschappij noemt. Goedwillende vrijwilligers bezitten voor het grootste deel geen kennis over de opvang en begeleiding van in dit geval demente bejaarden. En ja, dat veroorzaakt inderdaad stress en gecombineerd met het zware werk* is overbelasting de uitkomst...... Neem daarbij straks de uitkleding van de thuiszorg (huishoudelijk) en het afknijpen van mantelzorger** en zie daar: het recept voor een groot aantal mensen, die gegarandeerde in de arbeidsongeschiktheid zullen belanden. Daar moeten ze dan weer verplicht naast gaan werken en gezien het verleden... juist, kunnen ze mooi voor een grijpstuiver in de geriatrie gaan werken!!! Om over het gevaar van mishandeling maar te zwijgen, door mensen die 'vrijwillig' zullen worden gedwongen, deze zorg te gaan verlenen......

Nee, echt een waanzinnig goed idee, die participatiemaatschappij en het uitkleden van de ouderenzorg, ook zo humaan van de PvdA, VVD, D666, 'Christen'Unie en SGP....... Ja, ook van die laatste drie partijen, door hun gedoogsteun aan Rutte 2, zijn ze verantwoordelijk voor het voortbestaan van dit onbeschofte, onmenselijke afbraakkabinet....

* Dat beseffen maar weinig mensen, maar het werken met demente bejaarden is zwaar en uitputtend werk. Daarom is het ook een schande dat het personeel in geriatrische instellingen zo schandalig weinig verdient, terwijl de directies en managers met een vet salaris naar huis gaan, verschil moet er zijn, niet waar???!!!!

** Klik op het label 'mantelzorgboete', onder dit bericht.

CBS: hoera! nog 'maar' 7.500 faillissementen dit jaar.........

Cijfergoochelinstituut CBS komt bijna elke dag met nieuwe cijfers en als die er niet zijn, verzint men deze desnoods ter plekke, als er maar 'cijfernieuws' is! Afgelopen woensdag kwam het CBS met de nieuwste faillissementscijfers en die zagen er 'geweldig' uit, aldus de woordvoerder, 20% minder faillissementen, dan in dezelfde tijd vorig jaar. Dit jaar nog 'maar' 7.500 faillissementen....... Volgens de woordvoerder gaat het vooral beter in de bouw, het CBS lobbyt tenslotte niet voor niets voor de bouwmaffia en Rutte 2, de huizenbubbel zal en moet blijven bestaan!!!! Niemand bij het CBS die bedenkt, dat er intussen zoveel 'bedrijven' (waaronder veel totaal overwerkte ZZP'ers*) failliet zijn gegaan, dat het normaal is, dat er minder bedrijven failliet gaan, immers het aantal bedrijven in de bouw is gigantisch afgenomen en 'bedrijven' die het tot nu toe wisten te bolwerken, lukt dat meestal nog wel een paar jaar........

* Hoewel er niet bij werd verteld, of in de cijfers de ZZP'ers zijn meegeteld, want tegen alle beweringen in, dat ZZP'ers 'gewone' ondernemers zijn, rekende zelfs het CBS in het verleden vaak deze ZZP'ers niet mee in de faillissementscijfers........ Die 20% is alvast klopt alvast niet, daar men hiervoor de cijfers had moeten vergelijken met die van 2012!!!

Joost van Egmond: Hongarije 'zou volgens critici de persvrijheid hebben aangetast.....'

Joost van Egmond, correspondent (J.v.E.: "correspondent zijn is inhoudelijk de mooiste vorm van journalistiek"), vertelde afgelopen woensdag op Radio1 (rond 8.10 u.) over het smerige plan van de Hongaarse corrupte fascist en dictator Orbán (met zijn partij Fidesz gelieerd aan het CDA in de EU) om het internet te gaan belasten. Een 'mooi' verhaal van van Egmond, maar helaas pindakaas, deze fascist heeft zijn land zo ver uitgezogen, dat hij van gekkigheid niet meer weet, waar hij het geld moet halen, dat heeft men in de EU en in de VS nog niet door..... Natuurlijk gelul, dat hebben ze wel, maar eigenlijk is men gewoon blij met dit corrupte varken (met excuus aan de varkens, die vergeleken bij Orbán edele dieren zijn). Intussen zijn de rapen gaar in Hongarije en trekken er meer mensen de straat op, dan in jaren is gezien, althans door tegenstanders van deze superschoft.

Tijdens het gesprek dat van Egmond met de presentator voerde, vertelde hij over de protesten in Hongarije van een paar jaar geleden, tegen het inperken van de persvrijheid door schoft Orbán en toen kwam het: 'althans dat beweren critici van Orbán.......' Godverdomme, als van Egmond zijn journalistieke werk had gedaan, had hij geweten, dat dit daadwerkelijk zo is, en dat de EU op een kleine opmerking na, het aan zich voorbij liet gaan...... Is dat een journalist? Jezus het gaat nog al om niets, zeker wat betreft de journalistiek, wat een lamlul!!!!!

Vandaag trok Orbán zijn voorstel voorlopig in, met de mededeling dat hij geen communist is, die niet luistert naar zijn volk......... ha! h! ha! ha! ha! Hoe durft deze autocratische schoft dit te zeggen, het is dat er teveel mensen de straat opgingen, anders had hij zijn plan doorgevoerd. Een plan waarmee hij in feite de internetbedrijven onder druk kan zetten, negatieve kritiek op hemzelf en zijn fascistische achterban van het internet te weren, zoals hij het grootste deel van de pers geheel naar zijn hand zette... Dat deed hij o.a. door kritische kranten zulke hoge boetes op te leggen, dat ze failliet gingen...... Het ziet er gelukkig niet naar uit, dat de protesten zullen stoppen, met deze halfslachtige intrekking van zijn voorstel, want Orbán heeft al aangekondigd, daar later op terug te komen, ook al wil 'zijn volk' dat niet....... 

NAVO zeurt over vliegbewegingen van de Russische luchtmacht......

Gisternacht bij BBC World Service (radio) na 01.00 u., een berg gezeur over de vliegbewegingen van de Russische luchtmacht, bijvoorbeeld boven de Noordzee, of ten westen van Portugal. Nu zult u ongetwijfeld denken, dat mag niet, maarrrrr....... Dat mag gewoon in internationaal luchtruim, dus zolang die vliegtuigen zich maar niet begeven in het 'territoriale luchtruim' van bijvoorbeeld 'NAVO landen'. En ja, beste lezer, daar houden die Russische vliegtuigen zich over het algemeen gewoon aan..... De NAVO weet dat en stelt daarom dat de Russische vliegtuigen te dicht op de grens vliegen....... ha! ha! ha! ha! Ach, de aandacht was weer een beetje teveel afgeleid van Rusland, door het IS (= ISIS) gebeuren in het Midden-Oosten, dus de NAVO die alweer loopt te schreeuwen om meer geld, vond het nodig, deze door en door verrotte boom op te zetten....... Terwijl de NAVO in totaal vele keren meer uitgeeft aan defensie, dan Rusland*, maar ja, grotere lobbyisten voor het militair-industrieel complex, dan binnen de NAVO, vindt je niet op deze planeet......

* De (onofficiële) baas van de NAVO, de VS geeft alleen al 7 keer meer uit aan defensie (!!!), dan Rusland, de NAVO landen Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland geven twee keer zoveel uit aan defensie dan Rusland!!!

donderdag 30 oktober 2014

Tweedeling in de maatschappij wordt groter, aldus CPB en WRR......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Vandaag werd een rapport van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) en de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) gepubliceerd, waarin wordt gewaarschuwd voor een verdere tweedeling in de maatschappij tussen hoog- en laagopgeleiden, men spreekt van 'verschillende werelden....' De kloof tussen deze groepen bestaat op sociaal en cultureel gebied, aldus het rapport......... ha! ha! ha! ha! ha! Ik zou van deze twee organisaties willen weten, wanneer deze tweedeling niet bestond, of een stuk minder was........ Deze kloof is van alle tijden!!

Het CPB en de WRR hadden beter een rapport kunnen schrijven over het optuigen van de oude klassenmaatschappij, die met de maand meer gezicht krijgt. Waarbij de laagopgeleiden constant het onderspit delven t.b.v. de hoogopgeleiden, of beter gezegd de welgestelden. Deze zich vergrotende klassenmaatschappij is een gigantisch gevaar voor de stabiliteit in een 'democratie' als de onze en dat lijkt me op z'n zachtst gezegd 'iets' belangrijker, dan de door de voornoemde organisaties opgemerkte, al millennia bestaande tweedeling. Zie de ellende waarin anno 2014 meer dan 4 miljoen mensen in dit land tegen-, op- of onder de armoedegrens moeten leven. Of zie de aanwas die de PVV weet te bereiken, met hun angst- en haatzaaien, aanwas die voornamelijk wordt behaald onder de grote onderlaag.........

De opvolgende regeringen hebben geluk dat die onderlaag amper doorheeft wat er gebeurt, dat is mede te danken aan het verdwijnen van het rechtvaardigheidsstreven in de politiek en bij maatschappelijke organisaties als vakbonden en organisaties die zich inzetten voor die onderlaag. Wat betreft die laatste organisaties, zijn er hoofdzakelijk nog voedselbanken en kerkelijke organisaties over, die de armoede proberen te verzachten, organisaties die hun doelgroep niet zullen vertellen, dat ze zich moeten verzetten, tegen het vaak ijskoude, inhumane regeringsbeleid van de laatste 20 jaar en de jaren daarvoor. Het laatste grote verzet tegen de klassenmaatschappij dateert alweer uit midden jaren 80, toen krakers* zich nog druk maakten over deze zaken. Veel van die krakers zijn intussen 'verzakelijkt' en werken vrolijk mee aan het verder optuigen van een klassenmaatschappij, niet in de laatste plaats in de politiek.......

Met dit soort rapporten, strooien het SCP en de WRR zand in de ogen van de grote onderlaag, alsof de tweedeling alleen maar bestaat op cultureel en sociaal gebied,  je reinste smerige volksverlakkerij dus!!!

* Toentertijd maakten de vakbonden zich daar ook nog wel eens druk over, al zette in die tijd al de neergang in, figuren als PvdA oplichter Kok (toen godbetert vakbondsvoorman), begonnen met het neerhalen van de vakbonden als organisaties, die zich inzetten tegen de tweedeling tussen arm en rijk, door veel minder inzet op gelijke behandeling...........

Voor meer berichten over de 'klassenmaatschappij', klik op het label met dit begrip, onder dit bericht.

Monasch keft door! Nu weer over zijn wens voor meer betaalbare huurhuizen......

Je zou toch zeggen, dat het normaal zou moeten zijn, dat er betaalbare sociale huurwoningen zijn, maar nee, dat is niet zo, volgens PvdA oplichter Monasch. Daarom wil hij zich inzetten, voor de bouw van meer betaalbare sociale huurwoningen, waarbij de regering voor die huizen geen greep mag doen, uit het door huurders gespaarde kapitaal, middels de verhuurdersbelasting...... Dat door huurders gespaarde kapitaal, had gebruikt moeten worden voor de bouw van betaalbare huurhuizen, maar mede door de PvdA, die de verzelfstandiging van de woningbouwverenigingen invoerde, werd dit gespaarde geld vrijgegeven voor speculatie, topsalarissen, megalomane projecten, veel te dure design kantoren voor die verzelfstandigde woningcorporaties, het uitgeven van tijdschriften en de bouw van veel te dure huizen......

Het is met name de PvdA die verantwoordelijk is voor de sloop van gigantische hoeveelheden, goede en vaak net gerenoveerde sociale huurwoningen. Daardoor ontstond er woningnood op de huurmarkt, dat loste de PvdA op, door de huurders met wat meer inkomen de schuld te geven van de schaarste en van hen een godsvermogen te eisen voor een huis, dat omgerekend vaak nog niet een vijfde waard is, gezien de staat en de grootte van dat huis..... Maar niet alleen dat: doordat de PvdA constant instemt met huurverhogingen, 'vallen' veel van die huizen 'over de rand' en zijn dan te duur, om nog als sociale huurwoning aangemerkt te worden....... Zo verdwijnt er 'op natuurlijke wijze' een fiks aantal woningen uit de voorraad sociale huurwoningen. Door het grondspeculantje spelen van veel (PvdA) wethouders en de één tweetjes die die wethouders spelen met de bouwmaffia, is de huizenprijs op een belachelijk hoog niveau gekomen, dat huizen aan deze kant van de grens, 1 soms zelfs 2 keer zo duur zijn, dan in onze buurlanden België en Duitsland. Al hebben de domme Nederlandse belastingvluchtelingen, de huizenprijs direct over de grens met België, al bijna op hetzelfde achterlijke prijsniveau gekregen, dan men hier betaalt, waarmee starters daar geen kans hebben om in hun dorp aan een huis te komen....

U snapt 't, Monasch was nog niet uit gekeft: volgens hem, is de verhuurdersbelasting goed tegen de sloop van huurwoningen........ ha! ha! ha! ha! Zie het voorgaande, als er één partij is, die gezorgd heeft voor de sloop van een groot aantal, goede sociale huurwoningen, is het goddomme de PvdA wel!!!
De schoft kwam op dreef en kefte in de telefoon, dat jonge starters best wat meer willen betalen voor woonruimte....... Godverdegodver! Monasch doelde op het uitkleden van jongeren door huisjesmelkers, die een godsvermogen voor een kamer durven te vragen en dat ongestraft mogen doen, met o.a. dank aan de ...... juist! PvdA!!! Alsof die jongeren naar de huisbaas stappen en vragen om een onbeschoft hoge huur....... Dus lege kantoorgebouwen ombouwen tot 'studio's' voor jongeren, lees: een hok waar je een godsvermogen voor neer mag tellen, terwijl diezelfde jongeren, als ze werk hebben, worden uitgebuit met een hongerloon, dat 'minimumjeugdloon' wordt genoemd..... Alweer mede te danken, aan het geteisem van de PvdA!!!

Monasch wil zo snel mogelijk van de puntentelling af..... Waarom dan, hoor ik u wanhopig jankend uitroepen, terwijl u een flinke drol op de eettafel draait, welnu: als je vindt dat jongeren uitgemolken mogen worden, zeg maar opgelicht met een schandalig hoge huur voor een hok, moet je natuurlijk geen puntentelling hebben, anders kunnen die jongeren zich verzetten tegen de veel te hoge huur, en dat wil je niet als sociaaldemocraat uh, neoliberaal!

Zie ook: 'Monasch hakt door, ook de handen van de huurders gaan eraf!!!'

NIX18: neukende Drop Shot varkens....

Zeer smaakvol, de reclame die de harddrugs fabrikant van Drop Shot gebruikt, om aan te geven, dat het uitzenden van films, mede door hen mogelijk wordt gemaakt. Er worden neukende varkens, getoond, waarna een fles Drop Shot over de scene wordt geplaatst. Nederland anno 2014, wat een achterlijk niveau...... Jongeren verbieden de harddrug alcohol te gebruiken, maar wel reclames toestaan voor deze harddrug, die alle andere harddrugs verreweg overtreft, als het gaat om directe- en indirecte schade, zowel aan het individu, als aan diens omgeving en aan de maatschappij in het geheel. Deze reclames worden uitgezonden voor films, die pubers graag zien, op een tijdstip, dat zij deze kunnen zien en de beelden, laten zoals gezegd 'niets te wensen over', al zeker niet voor een puber wiens hormonen door het lichaam gieren........ En dan zeggen, dat wanneer je geen 18 bent je geen druppel mag drinken, maar dat wanneer je drinkt, het seks hebben als het ware voor je openstaat.....  Oh ja en dan zóóóó 'grappig' joh, met de toevoeging: 'drop voor boven de 18!' Leuk hè.....??? Wat een achterlijk zootje en moet je de verontwaardiging in de Kamer horen, als er een paar drugsdoden vallen, terwijl er dagelijks mensen overlijden aan een te grote hoeveelheid alcohol en de psychiatrische inrichtingen vol zitten met alcoholisten, die dermate veel alcohol gebruikten, dat ze voor de rest van hun leven, niet meer zelfstandig kunnen functioneren.......

Samsom liegt door en hoopt dat de PvdA achterban het niet doorheeft......

De enorme PvdA oplichter Samsom, die al eens van kernenergie tegenstander, voorstander werd, maar daar een half jaar later schielijk op terug kwam, daar de kernramp in Fukushima  zich voltrok, komt nu weer terug op zijn gebroken belofte ten aanzien van de sociale werkplaatsen. Deze doortrapte schoft, die in de verkiezingscampagne zijn invalide dochter durfde te misbruiken, liet afgelopen week weten, dat hij bezorgd is voor zijn dochter, die hij daarmee alweer misbruikt voor zijn politieke oplichterij. Waarom bezorgd voor zijn dochter? Welnu: omdat de sociale werkplaatsen, die met zijn eigen handtekening onder het regeringsakkoord voor Rutte 2, moeten verdwijnen, nu wil Samsom, dat die werkplaatsen, voor mensen als zijn dochter openblijven..... Moet je nagaan deze ploert, durfde op 22 maart 2012 op het Malieveld, tijdens een demonstratie door medewerkers van sociale werkplaatsen te beloven, dat deze werkplaatsen niet zouden verdwijnen, bij wijze van spreken 'over zijn lijk...' Een belofte, die zoals gezegd nog geen half jaar stand hield!!!

De PvdA is bezig met een media offensief, vol leugens en bedrog, ik schreef de laatste week al over Monasch en Asscher die de boel openlijk besodemieteren, blijkbaar is men ervan overtuigd, dat de PvdA achterban, louter uit comateuze 'imbecielen' bestaat, die je openlijk kan voorliegen, ze zijn het 3 minuten later toch al vergeten....... Het lullige is, dat voor veel medewerkers van sociale werkplaatsen vanwege minderbegaaafdheid inderdaad geldt, dat zij zich beloften al snel niet meer kunnen herinneren, dat is nog wel het grofst, in deze nieuwe schurftige leugen van Samsom.......

Naked Rambler verliest zaak bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens......... AAAJAAAJAAAJ!!!!!

Steve Gough, of 'The Naked Rambler', oud marinier en vrachtwagenchauffeur, verloor afgelopen maandag een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij had een zaak aangespannen om naaktlopen als mensenrecht erkend te krijgen. Gough is al twee keer Groot-Brittannië van noord naar zuid doorkruist, met alleen schoenen en sokken aan, een rugzak en een hoed op. Sinds 2003 tot 2013 is Gough al 30 keer vastgezet en veroordeeld voor dit naaktlopen.
Pet af Steve, maar verder doe ik niets uit, bekijk 't maar!

Het is overigens maar goed, dat zijn achternaam niet: 'Cough' is, anders waren de 'leuke grappen' niet van de lucht geweest!

Hoffman Bedrijfsrecherche: Vertrouwen is goed, maar uw bedrijf naar de kloten helpen middels zwaar wantrouwen, met behulp van ons is beter........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha ha!

Barbara Baarsma: de lonen en de hoogste belastingschijf moeten omlaag..........

Het vleesgeworden kwaad, in de vorm van de 'economisch deskundige', die de hele bankencrisis niet zag aankomen, die het doorverkopen van hypotheek paketten wel lekker vond, Baarsma, was gisteren te gast in het Economen Panel, of het Graaischoften Panel bij BNR. Deze helleveeg, die godbetert kroonlid van de SER is, had uiteraard geen goed woord over voor de wil van Rutte2, de groei van de ZZP'ers te beperken. Men werd wakker in Den Haag en zag een ongelofelijk groot aantal 'faillissementen' van ZZP'ers, die eigenlijk het werk van een vaste kracht overnamen, bovendien valt het zelfs voor de oplichters van Rutte 2 niet meer te ontkennen, dat een groot deel van de ZZP'ers op of onder de armoedegrens leven. Bovendien zijn faillissementen een grote kostenpost voor de belastingpot, dus u snapt de gerechte redenering achter die beperking wel. Maar ook de wil om ZZP'ers te verplichten zich te verzekeren voor sociale voorzieningen, als arbeidsongeschiktheid en ziekte (en pensioen), juist om ellende als faillissementen te voorkomen, vielen volkomen in verkeerde aarde bij smeerlap Baarsma. De enorme hufter Baarsma noemde nog het lage aantal ziekmeldingen van ZZP'ers, als een wonderlijk mooi resultaat, van de totale onzekerheid, waar deze mensen in moeten leven. Veel ZZP ers lopen ziek door, daar ze als de dood zijn, de laan 'uit gebonjourd' te worden door hun ziekzijn, door het ziek doorwerken, blijven de meesten uiteindelijk met veel grotere klachten zitten en hen faillissement wacht........

Flexibilisering is nodig vanwege de opkomende markten*, aldus Baarsma, met andere woorden: 'we' moeten 'onze' arbeiders eigenlijk hetzelfde behandelen, als de arbeiders in die opkomende landen worden behandeld....... Dus terug naar de tijden van de 19de eeuw, loonslavernij in optima forma!!! Het stel zat lekker te 'filosoferen' en kwam bij sommige zaken, als het ware klaar, zoals bij het woord 'demotie' (loonsverlaging), die door Baarsma als eerste werd genoemd voor de oudere werknemers. U snapt hoop ik, dat wanneer dat gebeurt, die leeftijd binnen de kortste keren wordt verlaagd, naar 40+!!!!. Om deze stelling te bewijzen, kwam het stel na een paar minuten tot dezelfde conclusie en werd er dan ook voluit over demotie gesproken, dus zelfs voor nog 'jongere ouderen'..........

Vaste banen, oké, maar dan voor 5 of 6 jaar maximaal**, herhaalde Baarsma nog maar eens, want dit roept ze al een jaar of langer en daar is ze trots op, zo vertelde ze (waarschijnlijk) glunderend, met een blos op haar duivelse rotkop......

Nog een mooi plan, om ziekmeldingen tegen te gaan: een soort van sociale voorzieningen 'light', te nemen door ZZP'ers (maar met belastinggeld betaald, al zei de trut Baarsma dat er niet bij) en vaste werknemers......... Want niet alleen de toetreding is 'light', maar vooral de uitkering moet natuurlijk 'superlight' zijn, anders krijg je te veel ziekmeldingen. Alhoewel, als Baarsma haar zin zou krijgen, wordt iedereen zo flexibel als een ZZP'er, dat houdt de arbeidsgeest strak in het gelid, ja toch....???!!!

Tot slot hoorde ik Baarsma nog zeggen, dat de hoogste belastingschijf, van 52% veel te hoog is. 'Natuurlijk' heeft ze hier een punt, je zal maar met het schamele bedrag van € 200.000,-- per jaar naar huis gaan, dan hou je na het betalen van belasting niet eens een ton netto over en zeg nou zelf, wie kan daar in godsnaam van rondkomen????
Beetje dom van deze figuren, of zouden ze echt zo dom zijn, dat ze 52% betalen??? Als je zoveel geld te spenderen hebt, neem je een belastingdeskundige, die zorgt, dat je niet meer dan maximaal 20% betaalt!!! En geloof mij maar, er zijn legio welgestelden in ons land, die niet meer betalen dan 20%, sommigen komen zelfs amper boven de 15%!!!!

Dat laatste, die belasting, deed bij mij de kotszak geheel overlopen, dus heb niet verder kunnen luisteren en door het kotsen daaraan voorafgaand, heb ik niet alle vuiligheid gehoord, die Baarsma uit haar rotte kop wist te halen, mijn excuus, aan u wel te verstaan.......

* Onderzoeken wijzen uit, dat bedrijven, die drijven op louter flexibele krachten, aanmerkelijk minder presteren, dan bedrijven met vaste krachten. Dat is zo simpel als de rekensom 1 + 1, immers alleen al het feit, dat vaste krachten veel meer belang hebben bij het voortbestaan van hun bedrijf, dan een flexibele kracht, die weet, dat zij/hij over een half jaar, of een jaar weg zal zijn bij het bedrijf waar deze werkt.......

** Ook bij een 'vaste baan' van 5 of 6 jaar, spreek je in feite over flexibiliteit en geldt hetzelfde als bij de voorgaande noot (*)

woensdag 29 oktober 2014

Teeven: negatief reisadvies voor 'Ebola landen' is niet voor die ziekte, maar vanwege de 'onrustige toestand' in die landen......... AUW!!!!

VVD superschoft Teeven, durfde vanmiddag voor de radiomicrofoon (BNR na 16.30 u.) te zeggen, dat deportaties van niet zieken, naar 'Ebola landen' gewoon kan doorgaan en dat het negatieve reisadvies, niet is ingesteld vanwege het Ebola-virus, maar dat het een advies was, dat al eerder werd ingezet, vanwege de 'onrustige toestand' in die landen........... Met andere woorden, dubbel zoveel reden om niemand uit te zetten naar zo'n land: kans op een dodelijke ziekte* en daarnaast kans op een dodelijke kogel of andere grootschalige ellende door instabiliteit......... En Teeven durft daar gerust mensen naar toe te deporteren, jezus wat een tyfus schoft, hij zou zonder papieren en geld in zo'n land gedumpt moeten worden met z'n dikke kop, kijken hoe snel hij daar loopt te transpireren en Ebola oploopt......

* Teeven 'denkt' dat die landen met Nederland te vergelijken zijn, als het gaat om sanitaire- en medische voorzieningen en temperatuur.....

Zie ook: 'Attje Kuiken maakt zich voor de vorm druk over uitzettingen naar 'Ebola landen........''

Hennis-Plasschaert stelt mede verantwoordelijke voor gezondheidsproblemen van defensiepersoneel aan, om diezefde problemen te onderzoeken.......

Het was al te gek voor woorden, dat VVD stoephoer Hennis-Plasschaert, een volkomen overbodig onderzoek in liet stellen, naar de gezondheidsproblemen bij ex-defensiepersoneel van vliegveld Twente. Velen werden ziek van het werken met de gevaarlijke kankerverwekkende stof 'chroom-6', die werd gebruikt om de vliegtuigen mee te spuiten (verf). Daar zijn uitgebreide onderzoeken naar gedaan en de uitkomst van die onderzoeken wezen allen naar de gebruikte verf en/of slechte maskers, die het gezicht niet goed afsloten......

Hennis-Plasschaert ontkende tot nu toe, dat er iets aan de hand was geweest op vliegveld Twente en kondigde zoals gezegd een onderzoek aan..... Overigens wist Defensie al in 1987 van de problemen met de gebruikte 'gifverf', verf met zoals gezegd 'chroom-6'. Deeltjes van die verf kwamen overigens ook als stof vrij, bij verbouwingen op vliegveld Twente, ook daar zijn verschillende mensen ziek van geworden. Onder het door deze verf, of de stofdeeltjes daarvan, ziek geworden personeel, bevinden zich intussen terminaal zieke mensen......

Vandaag werd bekend gemaakt, dat Hennis-Plasschaert de oud luchtmachtcommandant, die jarenlang de verhalen over giftige verf, als onzin afdeed, ene Freek Groen, als leider van het onderzoek (een 'taskforce'), heeft aangesteld......... Hoe hard kan je oud-medewerkers voor hun schenen schoppen....... Jezus christus, wat een teringwijf!!!!!

Zie ook: 'Hennis-Plasschaert stelt mede verantwoordelijke voor gezondheidsproblemen...............'

       en: 'Hennis-Plasschaert: "vertrouwen komt te voet en gaat te paard......" ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Hennis-Plasschaert loog alweer, dit keer over het zwaar kankerverwekkende PX-10 reinigingsmiddel.........'

       en: 'Hennis-Plasschaert laat ondanks twee rapporten en terminale kankerpatiënten, weer een onderzoek uitvoeren......'

       en: 'Hennis Plasschaert laat Kamer weten, dat ondanks haar ongeloof, er nu toch een defensiemedewerker smartengeld krijgt.......'

       en: 'Chroom-6 slachtoffers reden voor boosheid bij RIVM...... AUW!!!'

Attje Kuiken maakt zich voor de vorm druk over uitzettingen naar 'Ebola landen........'

PvdA oplichter Kuiken 'maakte zich vandaag druk', over het deporteren van uitgeprocedeerden naar Ebola landen, als Liberia. Kijk als die mensen hier gezond zijn, is er niets aan de hand, dan mogen ze gerust Ebola oplopen in Afrika, maar als ze ziek zijn, vindt Kuiken het onverantwoord........ Daarom vroeg Kuiken in de Kamer vanmorgen aan Teeven, om van geval tot geval te kijken, of uitzetting mogelijk is...... Alsof je alleen doodgaat aan Ebola, als je al een andere ziekte onder de leden hebt.....
'Lekker' driftig doen, terwijl de PvdA leden van Rutte 2, totaal geen probleem hebben met het uitzetten van uitgeprocedeerden naar 'Ebola landen...'
Het gaat structureel slecht met de PvdA in de peilingen en dan zet je 'net even wat meer in' op het besodemieteren van je achterban, logisch toch...????!!! Jezus wat een tyfuswijf!!!

En de Amsterdamse VVD boerenlul Teeven? Die blijft gewoon inhumaan uitzetten, al houdt hij nu wel rekening met zieke uitgeprocedeerden........ Maar ja wat wil je, de VVD? Een neoliberale partij, waar elk menselijk medeleven, al lang is ingeruild voor lobbyisme t.b.v. ondernemend Nederland en de aandeelhouders. Wat verder nog telt voor de politici van deze schoftenpartij? Schoppen naar beneden, uiteraard naast geld en macht vergaren!!!

Zie ook: 'Teeven: negatief reisadvies voor 'Ebola landen' is niet voor die ziekte, maar vanwege de 'onrustige toestand' in die landen......... AUW!!!!'

Telegraaf wil ultrarechts alternatief journaal......

Grootschoft Paradijs van de Telegrof pleit voor een alternatief journaal, om de 'marktverstoring' van de publieke omroep te ondermijnen. Deze Paradijs richtte ook WNL op, een publieke omroep, die net als PowNed, onderdeel is van de Telegraaf Media Groep (TMG). Met andere woorden, die Paradijs heeft al twee commerciële omroepen, weten onder te brengen bij de publieke omroep, waar ze betaald worden met belastinggeld.......... Twee omroepen, die volkomen tegen de regels in, mochten blijven uitzenden, terwijl ze bij lange na niet aan het ledenaantal kwamen, 'zo belangrijk' vond de Nederlandse burger, dat hoognodige rechtse geluid, dat als argument diende, de twee te laten uitzenden en te blijven voorzien van belastinggeld...... Vergeet daarnaast niet, dat de TMG naast een groot aantal kranten en het commerciële radiostation BNR, al een heel groot deel van dom Nederland 'scherp' houdt, middels haat- en angstzaaien....... En dat voor een krant, die na WOII een permanent verschijningsverbod kreeg, wegens verregaande collaboratie met de nazi-Duitse bezetter. Dat verbod wist Hitlers stadhouder voor voor Nederland, prins Bernhard, na een paar jaar op te heffen....

De jaknikkende disfunctionerende VVD* idioot Dekker, die zich liet uitnodigen voor het overleg van het Genootschap van Hoofdredacteuren, vindt dit idee van Paradijs een uitstekend plan. Volgens Paradijs komt er met de plannen van Dekker, om andere producenten toe te laten op de publieke zenders, 300 miljoen vrij, voor zijn smerige plan, 300 miljoen aan belastinggeld, door u en mij betaald, gaat als het dus meezit naar een ultrarechts, angst en haat zaaiend journaal...... Dekker liet verder weten, dat hij de publieke omroepen ook marktverstorend vindt werken, als schat hij de invloed van de publieke omroepen, niet als groot in.....(??!!!???) ha! ha! ha! ha! ha! ha! Nee, en als je een avond actualiteiten en nieuws ziet bij de publieke omroepen, snap je niet, dat er een roep is om een meer rechts geluid, daar het gebodene bol staat van neoliberale retoriek en 'regeringsvolgzaamheid...'

De VVD is trouwens de partij die oververtegenwoordigd 'positief' aan bod komt, bij de 'publieke omroepen' PowNed en WNL. Dezelfde VVD is ook grote vrienden van BNR, waar de VVD leden van Rutte 2 vorig jaar, bij het zoveeljarig bestaan van die commerciële radiozender, uitgebreid reclame maakten voor de BNR microfoon...... 

Paradijs was altijd tegen het gebruik van belastinggeld voor de publieke omroepen, zelfs toen WNL en PowNed al uitzonden, al hoorde je geen negatief woord uit z'n vuilbek over die 2 omroepen. Nu het met zijn waardeloze krant slecht gaat, graait hij dolblij nog meer mee uit de belastingruif en schopt daarnaast keihard tegen de bestaande publieke omroepen, maar uiteraard alweer niet tegen PowNed en WNL....... Overigens noemde Paradijs als meedenkende partijen voor zijn oplichtersjournaal, de Persgroep en NRC, met geen woord repte hij over de TMG, die uiteraard (inclusief zijn haatzaai krant) de hoofdrol zal spelen in de redactie.....


Hamer wil ook een 'jongeren SER....' ha! ha! ha! ha! ha! ha!

PvdA oplichter Hamer, heeft weer een dik betaald baantje 'buiten de politiek', de ongelofelijke foute trut is gebombardeerd tot directeur van de SER, niet dat ze daar speciale capaciteiten voor heeft, behalve dan haar haar disfunctionerende capaciteit in de politiek.  Die waardeloze politieke loopbaan van Hamer is voldoende voor een dik betaalde baan 'buiten die politiek.....' Trouwens, wat moet een politicus in dit orgaan???

Hamer zei vandaag bij BNR, dat ze ook voor jongeren een SER wil oprichten, zodat die jongeren net als die van de PvdA, nog verder kan oplichten. Bij de 'Jonge Socialisten', zoals de jongerenbeweging van de PvdA heet, wordt jongeren de oplichterskunstjes van het politieke vak geleerd, onder de valse verwachting, dat de PvdA 'socialistisch' zou zijn. Waarom men dit doet? Jongeren hebben vaak nog een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, om ze in te palmen noem je hun afdeling 'socialistisch', terwijl men het socialisme een verfoeilijke ideologie vindt en je het niet in je kop moet halen, om de partij socialistisch te noemen. Nee, de PvdA zou een sociaaldemocratische partij zijn, terwijl de alledaagse praktijk laat zien, dat de PvdA allang een neoliberale partij is.......
En ach, als die jongeren wat ouder worden, zien ze vanzelf dat socialisme niets is en dat je de achterban moet laten geloven, dat de partij sociaaldemocratisch is i.p.v. neoliberaal, daar je die achterban anders verliest. Rechtvaardigheid bestaat immers niet, wel machtswellust en exorbitante zelfverrijking en daar draait het om in de politiek en de maatschappij........

Hamer wil jongeren via een 'jeugd-SER' laten geloven, dat ze inspraak hebben in de maatschappij en de politiek van adviezen kan voorzien, natuurlijk wel met een aantal politici in deze raad, bijvoorbeeld, de wat oudere gehersenspoelde jongeren van de Jonge Socialisten...........

Schippers vindt drugstesten onnodig...... En ach wat maakt 't uit, dat je met die testen ook nog 's extra voorlichting kan geven........

Hare VVD kwaadaardigheid Schippers stelde gisteren in de Kamer, dat zij de drugstesten op 'dance feesten' onzin vindt. Je kan tenslotte toch niets zeggen, over bijvoorbeeld de hoeveelheid werkzame stof DMA, die in een 'pil' zit, maar ook andere troep, kan je met die test niet vinden. Een minister met een echt hart en verstand, had de Kamer geantwoord, dat ze de tests opnieuw zou invoeren, al was het alleen maar, omdat je tegelijk jonge mensen voorlichting kan geven, over de drugs waar ze mee aankomen. Daarnaast had ze de Kamer kunnen melden, dat ze met spoed contact zou opnemen met laboratoria, om hen te vragen zo snel mogelijk met een deugdelijker test te komen, ook nog eens interessant als exportartikel!!! Maar niet Schippers, die toch al tot haar liezen in het bloed staat, bloed van bijvoorbeeld psychiatrisch patiënten, die zich ten einde raad  het leven benamen, of op een andere manier aan hun einde kwamen, door de uitkleding van de GGZ, die deze neoliberale schoft doorvoerde.

Dus wat drugsdoden extra, wat maakt 't uit? Een paar drugsdoden bovenop de berg drugsdoden met een alcoholvergiftiging, dat is ten slotte de harddrug die direct en indirect verreweg de meeste schade toebrengt aan zowel het individu, diens omgeving en de maatschappij..... Nee, daar zijn geen testen voor nodig, daar mag van deze stoephoer zelfs reclame voor gemaakt worden........
D666, die in Amsterdam pleitte voor herinvoering van die drugstests, moet zich de ogen uit de kop schamen, dat ze het voortbestaan van een kabinet waar dit mogelijk is, blijft steunen............ Excuseer: godgloeiendegodverdomme!!!!

Zie ook: 'Julius Terpstra wil nog veel meer drugsdoden, dat is namelijk hééééél christelijk!!!'

Gerard Schouw wil een schaamstoplicht op uw voedsel....... OEI!!!!!

Gerard Schouw, D66 Kamerlid, kwam gisteren weer met het voedsel schaamstoplicht op de proppen, zodat 'we' eindelijk eens van die 'keurmerkenjungle' af zijn en de klant in één oogopslag kan zien, of het voedsel gezond is, dat het goed zit met het dierenwelzijn* en of het verantwoord is geproduceerd. Dit voorstel was voorheen al een compromis, daar men eerder de voedselindustrie wilde verplichten, letterlijk alle gebruikte stoffen te vermelden op de etiketten. Dat laatste is, dat zult u hopelijk wel begrijpen, uiteraard volkomen belachelijk, veronderstel dat die mensen besluiten de etiketten echt te gaan lezen en je ziet dat er bijvoorbeeld in het snoep van je kind, gemalen botten zijn verwerkt, dat 'oogt' onmiddellijk wat minder 'kind vriendelijk'. Trouwens daar komen maar megaclaims van, wat dacht u van alle vegetariërs, die erachter komen, dat ze jarenlang gewoon op de één of andere manier, kadavers hebben gegeten en dus besodemieterd zijn, brrrrrr..... Tussen dat soort lui zitten ook nog eens een flink aantal juristen, veronderstel.......... Nee, het moet wel leuk blijven, met een 'mooi' schaamstoplicht van Schouw.....

Trouwens als Schouw dit zo belangrijk vindt, moet hij eens kijken naar alle letterlijke kankerzooi kijken, die in het voedsel wordt gepropt, met medeweten van het ministerie van Volksgezondheid, en de zwaar disfunctionerende baas, hare VVD kwaadaardigheid Schippers, die daar verder weigert in te grijpen. Schippers is niet voor niets o.a. grootlobbyist voor de voedselindustrie en zij stelde dat dit via afspraken veel beter kan worden geregeld, dan via wetgeving....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Voordat Schippers deze uitlating deed, zag de voedselindustrie de bui al hangen en verminderde daarop alvast de hoeveelheid suiker en zout in het door hen bereidde voedsel. Nadat Schippers stelde dit niet te willen verplichten, werden de oude hoeveelheden suiker en zout in noodtempo weer toegevoegd........

Schouw, als je 'ballen' had, zei je tegen jouw fractievoorzitter, dat de gezondheid van de burgers, die jij vertegenwoordigt, voor jou zo belangrijk is, dat je hierom een onmiddellijke invoering eist van een eerlijke etikettering, dus met alle ingrediënten erop en als dit geweigerd zou worden, dat je dan een eind aan de samenwerking van D666 met dit kutkabinet eist, zo niet dat je dan opstapt!!! Dan mag jij de media weer zoeken, hypocriete lul!!!!

* Het dierenwelzijn van dieren, die in een product zijn verwerkt, is uiteraard ongelofelijk geschonden, je kan moeilijk zeggen, dat het dierenwelzijn is gewaarborgd, als je een dier vermoord om als voedsel te dienen. Alleen de manier van groot en doodmartelen, kent nog verschillen, maar hou ajb op met die onzin term 'dierenwelzijn' in dit soort zaken!!!!

Voor meer 'enerverende' berichten over Schouw, klik op het label met zijn naam, onder dit bericht.

Dijsselbloem blijft zich verbazen, maar wijst naar Rutte, die had beter moeten weten, i.p.v. zich te verbazen...... ha! ha! ha! ha! ha!

De zwaar disfunctionerend minister van Financiën was al verbaasd, toen hij hoorde dat Nederland een substantieel bedrag moest nabetalen aan Brussel, vanwege een plots ingetreden grotere economie (die had niemand aan zien komen, anders hadden we zandzakken voor de deur kunnen leggen!). Maar Dijsselbloem blijft zich maar verbazen en niet alleen over het na te betalen bedrag, al moet gezegd, telkens als hij het bedrag ziet, kan hij zijn verbazing niet onderdrukken, zelfs na 20 keer kijken niet...... Gisteren was het ook zover, alleen kwam er toen een extra verbazing bij, zeg maar een 'überverbazing.....' Wat dan hoor ik u al wanhopig gillen, terwijl u uw buurman z'n huis uit sleurt en hem eens stevig op de bek begint te timmeren. Welnu: zijne PvdA verbaasdheid, was uiterst verbaasd, toen hij hoorde dat Rutte verbaasd was over het bericht, dat Nederland ruim meer dan een half miljard euro moet terugbetalen. Des te verbaasder was Dijsselbloem, toen hij van zijn topamtenaar, van de afdeling 'Verbaasuvooralniet' (ja volgt u 't nog?) hoorde, dat Rutte al op de hoogte was gesteld, zo'n 10 minuten voor hij in een thee krans ging met Cameron en andere smerige politieke oplichters. Dus u snapt 't: Dijsselbloem was verbaasd, dat Rutte verbaasd was, dat hij niets van de verbazing, uh ik bedoel van het bedrag wist, dat Nederland moest terugbetalen. Rutte had dit, naast de waarschuwing 'die ruim op tijd was uitgegaan', op de voorpagina van de kranten in Londen kunnen lezen, maar Rutte is niet zo 'van het lezen' en al helemaal niet als de tekst in het Engels is opgesteld, zoals u (en het ministerie van Dijsselbloem) intussen ook begrepen zult hebben.

Dijsselbloem liet verder nog weten, dat hij al wist dat we meer moesten betalen, alleen dat het bedrag hem verbaasde, althans hij wist 't al vorige week maandag, of dinsdag en had daar flink aan zitten rekenen, maar was niet echt verder gekomen dan de som 1+1=2. En eerlijk is eerlijk, dat is al een behoorlijke hersenkraker voor rassufferd Dijsselbloem!!!

Zie ook: 'Rutte en Dijsselbloem nu weer onaangenaam verrast, dat ze als 'leugenachtig' uit de bus komen...... ha! ha! ha! ha!'
       en: 'Dijsselbloem verbaasd over de naheffing van de EU................'

dinsdag 28 oktober 2014

Textielslavernij nog lang niet voorbij........

Vanmorgen op Radio1 (rond 8.12 u.) Jeroen van Dijke van brancheorganisatie VGT (vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel), hij was in de studio om te spreken over de toelevering voor textielfabrieken, waar nog van alles mis is........ Niet dat in die textielfabrieken nu alles goed is, alles behalve, na zo'n 35 jaar ellende berichten over die industrie, blijft het een puinhoop van uitbuiting en zelfs ronduit slavernij.... 'Maar goed' terug naar het spinnen en weven, nu blijkt dat daar veel jonge meisjes (13, 14 en 15 jaar) naar toe worden gelokt met mooie verhalen, zoals het in korte tijd een bruidschat bij elkaar sparen, maar waar de meisjes te werk worden gesteld als slaaf in een fabriek en zelfs moeten werken, tegen bedragen, die daar als onfatsoenlijk gelden en zelfs de fabrieksterreinen niet mogen verlaten.

De organisatie van van Dijke doet al jaren onderzoek naar deze zaken, maar ondanks dat is van Dijke tegen directe actie....... Dus ondanks dat van Dijke en zijn organisatie al jaren weten dat er van alles mis is, moet er eerst overlegd worden, anders moet de achterban van van Dijke, misschien 5 cent meer betalen op de ingekochte artikelen...... Dat H&M intussen bedrijven op de zwarte lijst heeft gezet en daar dus niet meer mee handelt, kijk daar heeft van Dijke geen mening over, dat moeten de afzonderlijke bedrijven zelf weten....... Nee, echt een heel humaan, begaan mens die van Dijke, godverdomme!!!!

Eén van CDA's topleeghoofden, Sterk was vanmiddag bij Radio1 te horen, waar zij over deze zaak sprak (na 16.00 u.). Deze trut durfde zelfs de grote winkelketens en kledingmerken te verdedigen, daar deze bedrijven eigenlijk alleen naar de textielfabrieken kijken, volgens Sterk en daar is volgens haar veel verbetering te zien...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Wat een gek! Alsof die bedrijven de afgelopen 30 jaar geen tijd hebben gehad, nadat er voor de zoveelste keer weer eens heibel was over slavernij praktijken, eindelijk eens die hele sector te bekijken wat betreft de hevige uitwassen en maatregelen te nemen, i.p.v. gretig gebruik te maken van die slavernij om de winsten zo hoog mogelijk te maken..... Over dat laatste, de giga winsten (goed voor de schurftige grofgraaiers aan de top van die bedrijven), hoor je figuren als van Dijke en Sterk niet, nee het is de klant, die maar op moet letten, of het te kopen shirt niet te goedkoop is........

Stresstest banken 'groot succes' voor Nederlandse banken........ ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Afgelopen zondag was het dan zover: 'de uiterst zorgvuldige' stresstest werd rond 12.00 u. bekend gemaakt. De 7 belangrijkste Nederlandse banken kwamen min of meer met glans door deze test...... ha! ha! ha! ha! De economie redacteur van de NOS, André Meinema (die godsdienst'wetenschappen' en filosofie studeerde... ha! ha! ha!), stelde in het Radio1 nieuws van 12.00 u. zondagmiddag, dat de buffers van de banken (3% van het uitbesteedde geld) voldoende zijn, om bijvoorbeeld een klap als het instorten van de beurs, of de huizenmarkt op te vangen........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

In Buitenhof sprak onder andere Lex Hoogduin over deze stresstest en ook hij stelde dat de buffer die de banken nu aanhouden, voldoende is, om grote klappen op te vangen, al stelde hij wel, dat die buffer eigenlijk te laag is (!!??!! ha! ha! ha!), zelfs de buffer die Dijsselbloem liever wil, één van 4% vindt Hoogduin te laag, Hoogduin noemde een getal van 10%, dat door deskundigen in het buitenland wordt genoemd, als minimale buffer...... Terwijl er in de VS (dat hij als land van die deskundigen noemde, weer zo'n drol die alles in de VS heilig verklaart....) zat economen zijn, die een buffer van 20, 25 en zelfs 30% noemen en zeg nou zelf, een bedrag aanhouden, dat minstens éénderde bedraagt, van het uitstaande kapitaal, lijkt mij niets te veel...... Hoogduin had het voortdurend over een 'exercitie', waarmee hij de stresstest bedoelde....

En die 'exercitie' was grondig en streng aldus Hoogduin, die verder stelde, dat er al veel is veranderd bij de banken en dat ze veel meer aan banden liggen...... ha! ha! ha! Ja, vandaar dat de topsalarissen met gigantische bedragen zijn opgehoogd, zodat de bonussen wat lager kunnen uitvallen in de toekomst......... ha! ha! ha! ha! Er zijn diverse scenario's doorgerekend, aldus Hoogduin, die daar best een hoge pet van opheeft, al voegde hij nu ook weer toe, dat er het e.e.a. was vergeten....... ha! ha! ha! ha! Kortom Hoogduin legde de kijker even uit, dat het goed zit, wat betreft de buffer bij banken en dat u vooral niet op alle manco's moet letten........ Onbenul Witteman, die het regeringsbeleid wel prima vindt, vroeg natuurlijk niets over de grote hypotheekschuld van Nederland, terwijl er wel werd gesproken over het instorten van de huizenmarkt........

Een dag later, afgelopen maandag zei Hoogduin bij BNR, dat je wel een heel grote hamer kan maken (maatregelen om de banken in toom te houden neem ik aan, al is dat wel een erg belachelijke vergelijking), maar dat je met zo'n hamer alles kapot slaat...... ha! ha! ha! ha! ha! En verdomd hij zat weer net zo krom te lullen, als een dag eerder in Buitenhof, dus de stresstest is prima verlopen, al zijn er heel wat opmerkingen bij te maken...... Over de 'leverage ratio', een ander woord voor de buffer die moet worden aangehouden en slaat op het evenwicht tussen uitstaande bedragen (zoals de hypotheekportefeuille van banken, een kleine 700 miljard euro...) en de dekking van die bedragen in allerlei bezit, zoals (onderwater staande) huizen, enz,. zit het wel goed, dus die kan een beurskrach, of instorting van de huizenmarkt wel opvangen, als je Hoogduin moet geloven...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! x 50.000! Maar af en toe even rusten, anders blijft u erin........

Zo nu weet u, dat er op bankengebied eigenlijk geen bliksem veranderd is, er integendeel nog steeds van alles mis is en dat men u van alle kanten probeert te besodemieteren en in coma probeert te lullen!!!

Dick Koerselman FNV Bouw: controle Shell en NAM schiet tekort wat betreft steigerbouw........

Vanmiddag bij BNR te gast: Dick Koerselman van FNV Bouw, hij was bij BNR om te spreken over het niet naleven van de CAO door steigerbouwers. Koerselman wees ook op grote bedrijven als Shell en de NAM, die geen controle uitoefenen, op werkzaamheden, die in hun opdracht worden uitgevoerd. Niets over de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, of dat daar ongelukken bij voorkomen. Koerselman sprak wel over de beloning, aan veelal Oost-Europeanen, die uiteraard tegen een schijntje de werkzaamheden uitvoeren en daarmee zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt (goedkoper dan Nederlandse arbeiders, die daardoor aan de kant staan).

Vanmorgen voerde de FNV actie bij Shell, waar men een petitie wilde aanbieden, deze werd geweigerd door Shell, die de verantwoordelijkheid bij de gecontracteerde aannemers neerlegt. Koerselman stelt dat Shell wel degelijk verantwoordelijk is en meer moet betalen......... Even voor de goede orde: dit is een vakbondsman...... Van Koersel slaat tien treden over, immers: bij een aanbesteding is toch echt de aannemer verantwoordelijk, die voor een veel te laag bedrag deze aanbesteding binnenhaalt, zelfs al is de opzet de werkzaamheden, via uitbuiting van Oost-Europeanen, uit te voeren. Daar zou Koerselman zich druk om moeten maken, maar dan moet hij schoppen tegen de schenen van de bouwmaffia en z'n politieke vrienden in de Tweede Kamer. Natuurlijk zou een puissant rijk bedrijf als Shell zich dood moeten schamen, dat er mensen worden uitgebuit, bij werkzaamheden, die in opdracht van het bedrijf worden uitgevoerd.

'Het spijt me heel erg' voor Koerselman, maar ik kan bijna niet anders concluderen, dan dat er wel bijzonder korte lijntjes bestaan tussen Koerselman en de bouwmaffia......... Niet in de laatste plaats, doordat Koerselman niets zegt over die aanbesteding, daarnaast zet hij zich bepaald niet voor de volle 100% in voor de leden van zijn vakbond, dit bleek wel toen hij akkoord ging met het uiterst asociale 'sociale akkoord' en de hervorming van zijn vakbond, door PvdA hufters als Klijnsma.....

Asscher wenst de zwarte piet niet toegespeeld te krijgen.......

De kleine PvdA oplichter Asscher, wil niet dat zijn partij 'de zwarte piet' toegespeeld krijgt, daarom is in geheim zwarte pieten overleg (ha! ha! ha!) besloten, dat zwarte piet 'weer' een feest van 'iedereen' moet worden....... Hoezo 'een feest van iedereen?' Was het dat dan ooit? Oh ja, natuurlijk voordat we 'het verschijnsel' gekleurde Nederlanders in 'onze' straten tegenkwamen!!!!

Natuurlijk schijten Asscher en diens partijgenoten in politiek bestuur, zeven kleuren stront, veronderstel, dat de laatste 5 leden de deur achter zich dicht doen, om zoiets ordinairs, als minderheden, die zich gediscrimineerd 'voelen' en waarom die laatste PvdA leden zich bij de fascistische zwarte pieten beweging PVV aansluiten.......' 'Ze, die gekleurde Nederlanders, passen zich maar aan, ja toch???!!!!!' 'Nee, die Wilders is zo gek nog niet......'

Nou en verder zoeken 'ze' het maar uit, al is die 'ze' in dit geval de gemeenten, die de sinterklaas intochten subsidiëren, o.a. met belastinggeld betaald door......... gekleurde Nederlanders!!!!
Dus we gaan lekker door met het belachelijk maken van onze gekleurde medelanders, 'ze wennen er maar aan! Ja toch????'

Oh en hou maar op te vertellen, dat zwarte piet, zwart is van het roet in schoorstenen, heeft u ooit een schoorsteenveger na zijn werkzaamheden, volledig zwart met knalrode lippen gezien????

En de PvdA? Ach een partij die net als de VVD discriminatie wel kan waarderen, zoals nu blijkt, bovendien een partij met schoftentuig, dat alleen op macht en geld uit is, maakt niet uit hoe en dat zal, vrees ik, nooit meer veranderen......

Voor meer berichten over dit achterlijke gebruik, klik op het label 'zwarte piet' onder dit bericht.


Philip Hammond onthult het nieuwe fascistische gezicht van de Britse regering: laat de vluchtelingen maar verzuipen in de Middellandse Zee..........

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Hammond doet niet meer mee, met de nieuwe reddingsacties, die de EU, middels Frontex in de Middellandse Zee onder de naam 'Triton' gaat voortzetten, om bootvluchtelingen uit het water of van zinkende bootjes te redden. Volgens Hammond zorgen deze reddingen voor een aanwas van vluchtelingen. Met andere woorden, laat de mensen, die oorlog en vervolging ontvluchten*, maar verzuipen, dat werkt afschrikwekkend voor nieuwe vluchtelingen, die de oversteek willen wagen. Hammond 'begrijpt niet' dat het overgrote deel van die vluchtelingen, het risico om te verdrinken nu al nemen, daar hen in het thuisland ook een zekere dood wacht........
Je zou deze fascistische schoft alle papieren en geld af moeten pakken en hem daarna droppen in oorlogsgebied, jezus wat een tyfushond!!!! (met excuus aan de 4voeters, die edele dieren zijn, vergeleken bij dit fascistische monster....)

* Moet u nagaan, een aantal conflicten, zijn met name door het westen veroorzaakt, neem de illegale oorlog tegen Irak, die volledig door Groot-Brittannië werd ondersteund.......

Monasch hakt door, ook de handen van de huurders gaan eraf!!!

'We nemen moeilijke beslissingen, wij zijn er om de mensen te helpen", waren woorden die PvdA oplichter Monasch afgelopen zaterdag veelvuldig in de mond nam, toen hij te gast was, in Kots Kamerbreed. Gisteren schreef ik al over zijn schunnige uitlatingen, betreffende de zorg*, die Monasch in hetzelfde programma uit z'n strot durfde te laten vallen.
Ook over de huren, had PvdA hufter Monasch nog het e.e.a. te zeggen, houdt u vast:

Met veel poeha vertelde de zakkenwasser, dat door inzet van de PvdA de woningcorporaties een stuk kleiner worden, alsof de huurders daarom gevraagd hadden. Daarnaast, met name de PvdA heeft de woningcorporaties de vrije hand gegeven, althans de grofgraaiende leiding van die corporaties, die naast goede banden met de bouwmaffia, vaak bijzonder korte lijnen hadden met de PvdA, als ze al niet lid waren van die oplichterspartij (soort zoekt soort, nietwaar?).... Zonder het gedonder van PvdA wethouders, in samenwerking met de top van die corporaties, waren er niet een gigantisch aantal, goede sociale huurwoningen gesloopt de laatste 25 jaar, waar een veel kleiner aantal, veel duurdere huurwoningen voor werden teruggebouwd. Niet in de laatste plaats, omdat bijvoorbeeld PvdA wethouders in Den Haag als Norder, Hilhorst, en Duivesteijn (ook ex-wethouder Almere) zich ook ontpopten als grondspeculanten, waarmee zij de huizenbubbel nog verder wisten te vergroten en de huizen onnodig duur maakten. Door die grondspeculatie zitten aardig wat gemeenten in Nederland met peperdure grond in hun maag, die ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Maar daar gaat het uiterst gore woonakkoord 'allemaal een eind aan maken' (niet dus) en ja hoor: 'Wij zijn niet bang om moeilijke beslissingen te nemen, wij zijn er om de mensen te helpen..... En ja dat het net als bij de zorg niet allemaal van een leien dak gaat, ach...... 'Een tandarts vraagt ook niet tijdens de behandeling aan de patiënt, of hij de behandeling moet stoppen......' , durfde Monasch te stellen. ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Oh ja, 'en wij zijn allemaal tandartsen en patiënten.....', vervolgde deze volksverlakker. Jezus waar haalt hij het gore lef vandaan, de PvdA is een arts die louter en alleen stinkende wonden achterlaat!!!

Monasch klopte zichzelf en z'n kutpartij nog even harder op de borst: 'wij hebben gezorgd, dat de loongrens voor sociale huurwoningen is verhoogd van € 33.000,-- naar € 38.000,-- per jaar......' Godverdomme, eerst de huurders uitkleden en als het dan mis gaat met een groot aantal huurders, die zogenaamd teveel verdienen, maar te weinig om een peperduur huis aan te schaffen, doet deze klootzak, of z'n partij de goedheid zelve is, door deze lamme reparatie aan te brengen, terwijl de huurders zich scheel betalen aan de gigantische huurverhogingen...... Verder beriep hij zich op het feit, dat de woningcorporaties, bij een nieuwe huurder niet ineens een torenhoge huur mogen vragen, een toezegging die de PvdA kreeg, daar de achterban furieus op de achterpoten stond, bovendien was dit een zo duidelijke schoftenstreek, dat deze onmogelijk nog als fatsoenlijk of noodzakelijk verkocht kon worden. Daarnaast is deze oplichtersstreek al jarenlang praktijk, zoals vele huurders weten. Pas nadat de verhalen in de media kwamen, kreeg de PvdA problemen met de ingeslapen achterban..... Bovendien mogen huurders, zoals Karabulut van de SP terecht opmerkte, bloeden voor de smerige verhuurdersbelasting, die de PvdA (en de VVD) oplegde aan de woningcorporaties, die deze weer mogen verhalen op de huurders. Vergeet niet, dat je kan stellen, dat de winsten die woningcorporaties maken, eigenlijk geld van huurders is, ook bedoeld om nieuwbouw mee te bekostigen, i.p.v. megalomane designgebouwen, tijdschriften en megasalarissen voor de top van deze corporaties mee te bekostigen. M.a.w. Rutte 2 steelt uit de spaarpot van huurders....

Boonman, de presentator noemde nog de klacht van de Woonbond** over de torenhoge huren. Driftig begon de leugenaar Monasch te vertellen, dat de huurverhogingen voor de zwakste huurders worden gecompenseerd in de huurtoeslag...... Deze smerige bedrieger weet dondersgoed, dat diezelfde zwakke huurders, ondanks die verhoogde toeslag, maandelijks euro's meer betalen, met elke huurverhoging, terwijl ze letterlijk geen cent meer kunnen missen..... Dan durfde deze knuppellul nog te stellen, dat in de huurverhogingen, ook de inflatie wordt gecompenseerd, alsof de huurder s niet met inflatie te maken hebben, alweer Karabulut van de SP merkte al eerder op, dat de inflatie in Nederland, bijna geheel te danken is aan de super onbeschofte huurverhogingen, de laatste 2 jaar, minimaal 8%!!!!! Dus om de inflatie te compenseren, die m.n. door de huurverhogingen is veroorzaakt, verhogen de woningcorporaties, met steun van de PvdA de huren........ Hoe kan je de huurders nog smeriger pakken, dan met dit soort dubbele oplichting???!!!!!

De inkomensafhankelijke huurverhoging zorgt voor doorstroming op de huurmarkt, begon klotenklapper Monasch weer, alsof er huizen zijn, voor de huurders die wat meer verdienen en alsof zij verantwoordelijk zijn voor de sloop van goede sociale huurwoningen......
Intussen groeit het aantal sociale huurwoningen, dat door de huurverhogingen tot boven de huurgrens van een sociale huurwoning stijgt, dus met het afbraakbeleid van de PvdA, worden langzaam maar zeker steeds meer huizen onttrokken aan de voorraad sociale huurwoningen....
Je snapt niet, dat dit soort schoften, hun rotkop nog in studio's durven te laten zien en dan zo openlijk durven aan te geven, grote oplichters te zijn, waar halen ze het gore lef vandaan?????!!!!!

*   Zie: 'Monasch: "We moeten moeilijke beslissingen nemen, zoals de bezuinigingen op de zorg........"'
** Zie: 'Woonbond beklaagt zich over veel te hoge huren......'

maandag 27 oktober 2014

Australië weigert inwoners 'Ebola-landen......', een nieuw staaltje xenofobie van deze fascistoïde staat!

Australië maakte vandaag bekend, dat het de burgers uit 'Ebola-landen' in Afrika, de toegang tot het land weigert. Wat een stel hysterische, xenofobe hufters, die deze griezelstaat leiden!!! Zo houdt Australië vluchtelingen, als die al op Australisch grondgebied worden toegelaten, o.a. in een onherbergzaam gebied 'gehuisvest' (in een soort tenten), waar de hitte niet te dragen is............

Wedden dat Australiërs die in deze 'Ebola-landen' werken, wel gewoon toelaat als zij terugkeren???!!!

Woonbond beklaagt zich over veel te hoge huren......

Afgelopen vrijdag zocht de Woonbond de media, met het bericht, dat steeds meer huurders in zware financiële problemen komen, door de onbeschoft hoge huren (al snapt, u, dat de Woonbond andere woorden gebruikte..... ha! ha! ha!). Ronald Paping de voorzitter van de Woonbond beklaagde zich op Radio1, na 15.30 u.

Ondanks dat ik het wat dit betreft eens ben met Paping, krijg ik toch de kriebels van die man. Waarom dan, vraagt u zich wanhopig af, terwijl u het huis van de buren in de fik steekt. Welnu: de Woonbond was in eerste instantie voor het uiterst asociale woonakkoord, waarin stond, dat de huren jaarlijks twee procent mogen stijgen, bovenop de inflatie....... Alleen dat laatste al, waarom zouden woningcorporaties de inflatie wel vergoed krijgen, terwijl een groot deel van de huurders al jaren geen correctie kregen op hun inkomen, voor diezelfde inflatie..... Dan nog: waarom elk jaar 2% huurverhoging? Paping beklaagt zich over de negen procent huurverhoging, die de huurders de laatste twee jaar voor hun kiezen kregen, dat moet zijn: minimaal 8%, voor de laagste inkomens.... En meneer Paping, hoe is die acht procent opgebouwd??? Juist! Met een jaarlijkse huurverhoging van 2% en een compensatie van twee procent voor de inflatie.......... Moet u nagaan, diezelfde Paping stelde terecht, dat de inflatie waar we mee te maken hebben, voor het overgrote deel aan die huurverhogingen is te danken...... Dus de woningcorporaties voeren inflatie aan, als één van de redenen voor de huurverhoging, terwijl die inflatie is veroorzaakt, door onbeschoft hoge huurverhoging van diezelfde woningcorporaties. Pure oplichterij dus..... Dan spreek ik niet over de inkomensafhankelijke huurverhogingen, zogenaamd om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen*.......  Terwijl de huidige huurwoningnood is veroorzaakt, door de sloop van een grote voorraad goede sociale huurwoningen de laatste 25 jaar, door m.n. PvdA wethouders..........
Zelfs de huurders die op of onder de armoedegrens leven, betalen met een verhoogde huurtoeslag, maandelijks toch hele euro's meer aan huur, ondanks dat ze letterlijk geen cent meer kunnen missen!!!

Meneer Paping ik stel derhalve voor, dat u per onmiddellijk vertrekt bij de Woonbond, want 'als ik mij niet vergis', was u toch echt zelf betrokken bij die besprekingen en was u al akkoord met de belachelijke verhogingen, die zelfs de laagste inkomens troffen en treffen!!!

* Zie: 'Johan Conijn pleit voor kwalitatief goede en duurzame huizenbouw.............'
     en:  'Hypotheekrente verder verlaagd.......'
     en: 'Monasch hakt door, ook de handen van de huurders gaan eraf!!!'

Bas Eickhout vond het benoemingencircus in het EU parlement fascinerend...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

GroenLinks (of Asgrauw Rechts, zo u wilt) EU sufferd Eickhout, was afgelopen zaterdag te gast, om een partijtje mee te ouwehoeren in Kots Kamerbreed. Hier zei hij o.a. dat hij de poppenkast van de benoemingen in Brussel fascinerend vond. Dit terwijl hij daaraan voorafgaand stelde, dat de sociaaldemocraten van de PES en de 'christendemocraten' van de EVP, de twee grootste fracties in de EU, de boel wat betreft de verdeling van posten, onderling geregeld hadden....... Heel fascinerend, zo'n volksverlakkers spel ha! ha! ha! ha! Sinds hij tot groenste politicus van het jaar is benoemd, loopt deze kwast, met een stem als een reutelend burlend hert, geheel naast z'n schoenen en weet van verwaandheid niet meer, wat hij twee minuten eerder zei....
Jezus wat een paljas!!!

Voor meer 'enerverende' berichten over Eickhout, klik op het label met zijn naam, onder dit bericht.

Brandweerwoordvoerder Flevoland komt er niet uit.....

In het nieuws van Radio1 van afgelopen zaterdagmorgen een woordvoerder van brandweer Flevoland, over een brand op een bedrijventerrein in Emmeloord, waar een garage in de fik was 'gevlogen', in die garage stonden oldtimers en andere auto's. Of de rook schadelijk was, werd de brandweerwoordvoerder gevraagd... De woordvoerder begon uit te leggen, dat toen 'we' (de brandweer) aankwamen, het erg rookte, maar dat het nu, wat betreft de rook een stuk minder was.... Na veel vijven en zessen zei de woordvoerder, dat omwonenden deuren en ramen gesloten moesten houden en dat je niet in de rook moest gaan staan....... Nee, dat lijkt me logisch, maar zeg dat dan meteen, bij een autobrand komen overigens andere heftig giftige stoffen vrij, dan bij een brand van bijvoorbeeld een stapel hout..... Vreemde man, die woordvoerder......

Wat ik nooit begrijp, is dat commandanten of brandweerwoordvoerders niet allemaal de instructie krijgen, dat wanneer zij de pers te woord staan, zij die gelegenheid moeten gebruiken, zoals sommige van hun collega's al wel doen, te waarschuwen dat rook van een brand altijd gevaarlijk is. Kunnen ze meteen de gelegenheid gebruiken om te vertellen, dat je bijvoorbeeld met oud & nieuw eigenlijk met perslucht en een passend masker de straat op moet gaan, daar er dan zelfs het zwaar kankerverwekkende strontium in de lucht zit.......
brandweerwoordvoerders, of commandanten, die bij een brand nog durven te zeggen, dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is, moeten onmiddellijk worden ontslagen!

Asielzoeker mag uitgezet worden naar Liberia, ondanks negatief reisadvies i.v.m. Ebola

De rechter heeft vandaag beslist, dat de asielzoeker, die uitzetting naar Liberia wilde voorkomen, omdat daar Ebola heerst, gewoon uitgezet mag worden, zoals het inhumane VVD hondsvot (excuus aan de 4voeters) Teeven eerder besliste...... De man kan zelf zorgen, dat hij besmetting voorkomt, aldus de rechter....... Zelf voorkomen? Liberia is een tropisch land, waar mensen vanwege de warmte al veel zweten en dus overal lichaamsvocht achterlaten, een bijzonder arm land, waar de sanitaire voorzieningen, nog voorzichtig gesteld, zwaar onvoldoende genoemd kunnen worden.......

Voor Nederlanders geldt een negatief reisadvies voor Liberia, maar dan gaat het 'natuurlijk' om eerste klas mensen.....

Je zou de rechter, de officier van Justitie en Teeven, zonder geld en papieren, moeten dumpen in Monrovia....

Jezus wat een schandalige uitspraak, we slaan weer een 'mooi' pleefiguur in het buitenland godverdomme!

Kees van Baar, Nederlands mensenrechtenambassadeur: 'ondernemers willen niet investeren in landen waar de mensenrechten worden geschonden....... ha! ha! ha! ha! ha!

Kees van Baar, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur was afgelopen donderdag te gast bij BNR (rond 10.14 u.). Hier vertelde deze janjoker, of beter gezegd keesjoker, dat ondernemers niet willen investeren in landen, waar de mensenrechten worden geschonden...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Waarom dan niet, hoor ik u alweer wanhopig uitschreeuwen, terwijl u de vensterbank in noodtempo ledigt, op de hoofden van passanten onder uw raam. Welnu: daar het gewone recht in die landen ook niet werkt....... ha! ha! ha! ha! ha! Hé van Baar, dat is juist in het belang van die ondernemers, zo kunnen ze bijvoorbeeld ongestraft kleine boeren van hun, al door generaties lang, bewerkte grond gooien, om daar bijvoorbeeld bloemen en/of groente voor onze markt en veestapel te verbouwen........ Ook kunnen ze ongestoord ambtenaren omkopen..... Verder hoeven die 'innovatieve' ondernemers zich niet te storen aan de strengere milieuregels hier, of aan de arbeidsvoorwaarden en lonen die hier gelden, ongestraft uitbuiten dus..... Jezus wat een lul! Trouwens zelfs in Nederland worden de mensenrechten regelmatig geschonden en ons rechtssysteem is niet anders te zien dan een gemaskeerde klassenjustitie........

Ik geloof dat Baars ook ambassadeur van Ghana is, maar ook in Afrika is deze zak ziende blind, Nederlandse ondernemers te over, die daar hun bedrijf voeren in landen, waar de mensenrechten op grove manier worden geschonden* en dat is niet alleen wat betreft het verbouwen van bloemen en groente......
Ongelofelijk!!!!

* Maar ook in landen elders op de wereld, zijn Nederlandse ondernemers goed in het centen verdienen, uitbuiten van arbeiders en het schijt hebben aan het milieu, bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, de Golfstaten, Bangladesh, Pakistan, India, China, Vietnam,. Indonesië, Brazilië, enz. enz.  

Monasch: "We moeten moeilijke beslissingen nemen, zoals de bezuinigingen op de zorg........"

In Kots Kamerbreed afgelopen zaterdagmiddag, o.a. PvdA gordijnkwast Monasch. Het 'we moesten' of 'moeten moeilijke beslissingen nemen', kwam een ontelbaar aantal keren uit de oplichtersbek van deze volksverlakker rollen. Zoals de bezuinigingen op de zorg, die zijn nodig, daar die zorg anders niet meer te betalen is, aldus deze oplichter. Monasch wil natuurlijk niet bezuinigen op de peperdure designbouw van ziekenhuizen, al zullen die intussen wel voor een groot deel gebouwd zijn. Monasch vindt het normaal dat de kabinetten geld uit de pot van de AWBZ neemt om vervolgens de bevolking te zeggen, dat de AWBZ sterk vereenvoudigd (lees uitgekleed) moet worden, daar deze niet meer betaalbaar is..... Monasch vindt het normaal, dat de medicijnprijs niet verder wordt aangepakt, hij lobbyt tenslotte niet voor niets voor de farmaceuten en hij heeft vast wel familie en vrienden, die aandelen hebben in de medicijnindustrie. Hetzelfde geldt overigens ook voor de oplichters, die hun medische apparatuur veel te duur verkopen, zoals Siemens en Philips, zij verkochten hun apparatuur voor een lagere prijs aan Oost-Europese landen, met n.b. steekgeld voor de ondertekenaars van de contracten, ook deze bedrijven en andere fabrikanten staan genoteerd aan de beurs...... Of wat dacht u van de zorgverzekeraars, die niet alleen winst maken op de zorgpolissen, maar ook een fiks deel gebruiken voor hun designgebouwen, loodzware top met grofgraai inkomens en bonussen, naast hun allejezus grote reclamebudget...... Allemaal geld, van verzekerden, dat niet voor de zorg wordt gebruikt.........

Nee, volgens Monasch hoort bijvoorbeeld huishoudelijke zorg voor ouderen niet in de zorg..... Hoe durft de klootzak dit uit z'n goorbek te laten vallen! Thuiszorg voor ouderen, is er ook om te zorgen, dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Nu een groot aantal tehuizen wordt gesloten, is de tijd voor de PvdA blijkbaar aangebroken, om te gaan vertellen, dat ouderen zelf maar moeten betalen, als ze zorg nodig hebben, of dat ze maar gaan bedelen om zorg bij familie of buren..... Je zou goddomme bijna hopen, dat een groot aantal thuiszorgers zwart gaat werken voor ouderen, daar vraagt dit kutkabinet wel om! Die thuiszorg is bovendien ook een middel om de eenzaamheid bij oude mensen wat te verminderen en nog enig contact met de buitenwereld te houden. Bovendien kan die thuiszorg nog een beetje controle houden op de lichamelijk en geestelijke gesteldheid van die ouderen. Me dunkt, hoe vaak heb ik niet gehoord uit de vuilbek van PvdA'ers, dat zij de laatste twee zaken, eenzaamheid en controle op de gezondheid van ouderen, bijzonder belangrijk vinden...... Maar voor het schoftentuig van de PvdA is de thuiszorg voorgoed losgekoppeld van de zorg.....

Nee, Monasch en zijn neoliberale partij de PvdA nemen moeilijke beslissingen en zijn er om de mensen te helpen, dat laatste durfde hij keihard te zeggen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Zie ook: 'Bram Bakker: eenzaamheid en obesitas in grote steden te danken aan Facebook en te weinig bewegen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

zondag 26 oktober 2014

Obama liegt door......

Ongeveer een maand geleden, meldde de president van de VS, de sociopathische slang Obama, dat het de oliewinning van IS (= ISIS) onmogelijk had gemaakt door de boel plat te bombarderen. Wat het is, weet ik niet, maar blijkbaar vindt Obama dat er intussen te weinig aandacht is voor de strijd tegen IS (.....), dus kondigde hij afgelopen vrijdag aan, dat landen, die olie kopen van IS, zwaar gepakt zullen worden door de VS. Volgens Obama zou IS één miljard dollar per dag verdienen aan die oliewinning........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Met andere woorden, de VS heeft eerder de bewuste olie-installaties niet gebombardeerd, maar voert wel aanvallen uit waarbij burgerslachtoffers vallen, terwijl dat bij die olie-installaties bijna uitgesloten is...... Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik moet zeggen, dat ik wel 'enige twijfel' heb bij de woorden, van deze aartsleugenaar!

JACK BRUCE 14 MEI 1943 - 25 OKTOBER 2014

Eén van de beste blues, rock en jazz bassisten en uiterst begaafd zanger, is gisteren overleden, Jack Bruce. Jack Bruce werd bekend als zanger en bassist van Cream, waar hij het merendeel van de nummers voor schreef, componeerde en zong, zoals de nummers White Room, Sunshine Of Your Love en I Feel Free. Hoewel Jack Bruce na Cream, volkomen onterecht, aanzienlijk minder succes had onder eigen naam, neemt dit niet weg, dat hij ons een berg prachtige muziek naliet, hier een link naar zijn eerste solo album 'Songs For A Tailor'. Dan nog een link naar een live concert in Montreux 2012 van Spectrum Road, de laatste geweldige band van Jack Bruce en gitarist John Mc Laughlin.

Jack Bruce.jpg

Jack dank voor al jouw mooie muziek, en de geweldige erfenis die je voor ons hebt nagelaten!!!

zaterdag 25 oktober 2014

Zweden en NAVO gestopt met onderzee actie, doel bereikt!!!

Zweden is gestopt met de jacht op een Russische fantoom onderzeeër, die voor haar kust in de Oostzee zou hebben geopereerd.... Het doel is bereikt: er wordt in Zweden meer geld voor de marine uitgetrokken en het debat in Zweden, over toetreding tot de NAVO is opgelaaid, waarbij zich langzaam maar zeker een meerderheid voor toetreding lijkt te vormen....

Alles in ogenschouw genomen, zou de bewering, dat een Nederlandse duikboot*, verantwoordelijk was voor het spoken onder water, niet zo vreemd zijn, als men hier en in Zweden in eerste instantie liet weten......

* Die 'geheel toevallig' in het gebied was, vanwege een gecombineerde marineoefening van de NAVO en Zweden.

Zie ook: 'Zweden ziet ze weer vliegen......... onder water!!!'

       en: 'Zweden, het is weer zover: Russische duikboten 'duiken weer op.......''

      en: 'Zweedse minister geeft toe, dat 'Russische onderzeeër' van Zweedse en Duitse 'komaf was...''

Kiesbom of bomkies, een SF wapen, of....???

Het wachten is op een krachtige bom, die in één of twee holle kiezen kan worden vervoerd. Als reactie zal iedereen, voor het plaatsnemen in een vliegtuig, schip, trein, metro, tram en bus, eerst zijn/haar waffel moeten laten ontdoen van de kiezen en hoektanden (mits de bommen niet zo klein zijn, dat ze zelfs in voortanden passen...). Dat biedt nieuwe kansen voor inventieve figuren, zo zou je een fabriek op kunnen zetten, waar men wegwerp protheses maakt (kunstgebitten, met een emulsie annex plakmiddel, die de vorm van uw kaak aannemen) , zodat u voor het inchecken uw huidige prothese wegwerpt en op het vliegveld van aankomst een nieuwe kan aanschaffen, tenminste als u daarna niet bijvoorbeeld weer een bus of metro moet nemen.......
Onlangs hoorde ik dit geweldige idee..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!
Hoewel de kans, dat men allerlei mensen een reisverbod zal opleggen, veel groter is.......

NS levert niet: Jongeren gestrand in slecht weer op station Harderwijk......

Een bericht, dat ik in eerste instantie 'voor lief nam', maarrr even de feiten: Een halloweenfeest in Walibi was vannacht om 01.00 u. afgelopen, zo'n 200 jongeren strandden op station Harderwijk, daar de laatste trein rond 24.00 u. was vertrokken. Na zelf voor alternatief vervoer te hebben gevonden, bleven er 70 jongeren achter op het station, waar zij op de eerste trein van vanmorgen bleven wachten. De politie trof de jongeren aan, die intussen doornat waren vanwege het slechte weer en deelde dekens uit. Echter de situatie leek de politie niet verantwoord en zorgden ervoor dat de jongeren werden opgevangen in een sporthal, waar met voedsel en warme dranken werd voorkomen, dat deze jongeren onderkoeld raakten. Alle lof voor de politie aldaar!

Het openbaar vervoer zou een alternatief voor de auto moeten zijn, daar deze krengen voor gigantische luchtvervuiling zorgen (jaarlijks rond de 18.000 vroegtijdige doden en een groot aantal kinderen met long- en luchtklachten). Hoe is het dan mogelijk, dat jongeren zelfs na een feest, dat tot 01.00 u. duurt, niet meer met de trein naar huis kunnen??? Buiten dat dit een grote fout van de organisatoren is, maar ook van de gemeente Harderwijk, die de vergunning voor het feest afgaf, ik bedoel, het is toch wel allerbelabberdst, dat men geen rekening hield met het feit, dat er na middernacht geen treinen meer rijden....... Het lijkt me duidelijk, dat de 200 jongeren, die hier gisteren mee werden geconfronteerd, als de sodemieter hun rijbewijs gaan halen en zich maar een oude stinkauto zullen aanschaffen. Hoe kan je mensen nog sneller de auto injagen???

Treinen, bussen en ander grootschalig OV, vervullen een basisbehoefte, simpel die van vervoer...... Ja, dat kan een aardige cent kosten, maar wat zijn de kosten voor de gezondheidszorg, puur en alleen veroorzaakt door autoverkeer??? De hoogste tijd voor een speciale belasting, die iedere Nederlander naar vermogen moet lappen, zodat het openbaar vervoer gratis gemaakt kan worden. Kan meteen de meer dan achterlijke OV-chipkaart de prullenbak in (oh nee, die kaarten zijn van plastic), zijn we van het gedonder met zwartrijders, poortjes en de hele rimram af en kan er eindelijk werk gemaakt worden van echte actie tegen de luchtvervuiling!!!!!! Kan er eindelijk een volwaardig OV worden opgebouwd en kunnen degenen, die alsnog een auto willen blijven rijden, afwegen of het verstandig is, na betaling van belasting voor OV, een auto aan te houden. Helaas vindt de huidige regering, inclusief een groot aantal oppositiepartijen, dit onzin, omdat ze allang zijn ingepakt door de auto-industrie* en afhankelijk denken te zijn, van de inkomsten van het autorijden........ Waar men geen rekening wenst te houden met de kosten voor de gezondheidszorg en de aanleg, het onderhoud, of de verbreding van wegen........
Maar zelfs als je 'ethisch' vindt, dat de opbrengsten van het autorijden, voor de volksgezondheid moeten gaan, is het de vraag, of de opbrengsten van autorijden, de kosten overtreffen........

* Betere lobbyisten voor autorijden, dan in de politiek, vind je niet...

Voor meer berichten over 'gratis openbaar vervoer', klik op het label met dit begrip, onder dit bericht.

Dijsselbloem was zo blij: onze economie was groter dan gedacht, die blijdschap is nu omgeslagen in suffe verbazing...... ha! ha! ha! ha!

De enorm disfunctionerende PvdA flop Dijsselbloem, was eerder dit jaar blij verrast, dat onze economie, door nieuwe berekeningen, groter bleek te zijn dan gedacht. Gisteren werd deze blijdschap omgedraaid in grote verbazing bij de neoliberale kwezel. Waarom dan, hoor ik u wanhopig schreeuwen, terwijl u een pan met soep door uw woonkamer keilt. Welnu, de EU was net zo blij als Dijsselbloem met die vergroting van onze economie en stelde daarom dat we bijna 700 miljoen euro terug moeten betalen..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! De 'uiterst deskundige' Dijsselbloem, die godbetert minister van Financiën mag spelen en daarnaast voorzitter is van de Eurogroep, begrijpt niet waarom wij terug moeten betalen, terwijl dit zo simpel is als de optelsom '1 + 1'.
Ach ja, als u nog een hoge pet op had van Dijsselbloem, moet u wel ziende blind zijn geweest, zie alle records die Rutte 2 heeft geslagen, negatieve records op gebied van werkloosheid, armoede, faillissementen, huisuitzettingen en suïcides wel te verstaan......

Bram Bakker: eenzaamheid en obesitas in grote steden te danken aan Facebook en te weinig bewegen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Vanmiddag stemde ik weer eens af op Radio2 (voor 13.00 u.) het programma de Spijkers met Koppen, met de 'o zo leuke' Dolf Jansen en Felix Meurders. Op dat moment werd de huis, tuin en keuken 'psychiater' Bram Bakker geïntroduceerd. Het gesprek ging over het bericht, dat de eenzaamheid en obesitas onder ouderen, in de grote steden toeneemt (het bericht was gisteren m.n. op Den Haag gericht, maar dit geldt voor alle grote steden). Dat heeft van alles te maken met Facebook en de daarmee gepaard gaande minder beweging, aldus de fantast........ Niets over het angstzaaien in de media, dat mensen op straat 'massaal' worden overvallen en 'alle' agressie van probleemjongeren. Of over het feit, dat veel ouderen in stille armoede leven en simpelweg geen geld hebben om weg te gaan met de idee, onder weg ergens een kop koffie/thee te drinken.

Stille armoede, daar die mensen zich schamen voor hun armoede en daar met niemand over spreken. Ik zag onlangs een advertentie, waarin wordt gesteld, dat mensen met weinig inkomen, voor tegemoetkomingen in aanmerking komen, maar dat ze wel zelf aan de bel moeten trekken..... Alsof men bij de overheid niet weet, dat ouderen zich niet alleen schamen voor hun armoede en daarom ook niet snel om financiële hulp zullen vragen, dat is hen namelijk geleerd in hun jeugd, want wat moeten de buren wel niet denken..... Voorts wordt de huishoudelijke hulp voor ouderen wegbezuinigd en veel ouderen zijn daadwerkelijk hun huishoudelijke hulp kwijtgeraakt, waardoor ze nog meer contact met de buitenwereld verloren/verliezen...... Dan nog de eigen bijdragen voor de zorg: het is allang bewezen, dat mensen daardoor zorg gaan mijden, laat staan, dat ze met depressiviteit (die ze zelf vaak niet eens herkennen), naar de dokter gaan......

Wat betreft obesitas: dat heeft niet alleen met te weinig beweging te maken, maar ook met valse voorlichting over voedsel, de goedkoopste troep zit bomvol suiker, zout en foute vetten. Velen, maar vooral ouderen kunnen vaak niet door de leugens heen kijken, die op de verpakkingen staan gedrukt, tel daar de prijs bij op en zie daar, mensen eten troep, die ze beter kunnen laten staan, dat geldt al helemaal voor ouderen. Zolang wij regeringen hebben, die daar schijt aan hebben en de volksgezondheid ondergeschikt maken aan economisch gewin, zal daar niets aan veranderen. Sterker nog, na een aanvankelijke verlaging van voornoemde stoffen, vind je nu in veel producten dezelfde grote hoeveelheden zout, suiker en foute vetten terug in de producten, alsof er niet een discussie over deze stoffen is gevoerd........

Ach, je kan van de 'boerenslimme' joker Bakker niet verwachten, dat hij zich deze zaken kan voorstellen, hij verdient een aardige duit met zijn gekoekwous en net als bij de meeste politici, verwacht deze knurft, dat anderen daar precies zo naar kunnen leven....... De zakkenwasser weet niet eens, dat een groot deel van de ouderen, niet eens een computer, laptop, tablet of smartphone heeft, laat staan dat ze de hele dag met Facebook bezig zijn....

Daarover gesproken: Bakker heeft alweer een boek over deze problematiek geschreven, lekker in de boekhandel laten liggen, u kan daar beter een kop koffie voor kopen, eventueel met een joint of een borrel ernaast!!

Voor meer berichten over deze fantast psychiater, klik op het label 'Bram Bakker' onder dit bericht.

Eerder stond in dit bericht het programma Rode Haan, die moet uiteraard Spijkers met Koppen zijn.

Hypotheekrente verder verlaagd.......

'De rentetarieven zijn verder gedaald en dat is goed nieuws voor de huizenkoper', zo luidde dit bericht in het BNR nieuws van 10.30 u.. Zo is de hypotheekrente, voor 10 jaar vast, met een nationale hypotheekgarantie, verlaagd naar 3,1%..... Met een 'nationale hypotheekgarantie', dus het risico is verlegd van de bank naar de belastingbetaler. De banken maken hiermee reclame over de rug van de belastingbetaler, met de opzet de huizenbubbel (de veel te hoge prijs van huizen) in stand te houden, zodat die banken zo min mogelijk verliezen op hun hypotheekportefeuille. Eigenlijk houden de banken hiermee de politiek aan de lijn, waar ze vanuit de politiek in gesteund worden door de bankenlobbypartijen VVD, PvdA, CDA, D666 en een groot deel van de kleine partijen. Dit alles terwijl de echte economische deskundigen en zelfs instanties als het IMF en de Wereldbank grote bezwaren hebben tegen de gigantische hypotheekschuld van Nederland, intussen zo'n 700 miljard euro!!! Maar niet alleen dat, die hele huizenbubbel houdt zelfs de huizenbouw in de tang, er wordt veel te weinig gebouwd en al een paar decennia veel te veel gesloopt, gevolg: een groot tekort aan huizen, dat is prijsopdrijvend en past precies in het straatje van de banken........

De grote verliezers in dit verhaal, zijn de huurders, zij zien dat hun huur al bijna op het kostenniveau van een veel te duur huis is beland, waar zij echter geen hypotheekrenteaftrek kunnen claimen. Die hypotheekrenteaftrek is intussen amper gedaald (1% in twee jaar, terwijl de woningcorporaties de huren de laatste 2 jaar, met minimaal 8% verhoogden). Gisteren trok de Woonbond weer eens aan de bel, vanwege de grote financiële problemen bij huurders, door die veel te hoge huren, daarover later meer.

De huizenkopers zitten intussen klem, velen hebben de waarde van hun huis ver onder het aankoopbedrag zien dalen en hebben dus een huis 'dat onder water staat'. Zolang er voldoende geld binnenkomt, is er weinig aan de hand (behalve dat een ander huis kopen moeilijk is), maar bij werkloosheid is de ellende niet te overzien. Vandaar dat de VVD zo groot is geworden, de grote aanwas is van mensen, die eigenlijk niets bij deze partij te zoeken hebben, maar omdat de VVD belooft de huizenkoper zoveel mogelijk te ontzien en daar met name in verkiezingstijd op hamert, kiezen deze huizenkopers voor de VVD. Al moet gezegd worden, zoals eerder gesteld, dat praktisch alle partijen het opnemen voor de huizenkoper, lees: voor het in stand houden van de huizenbubbel, in navolging van de VVD, om stemverlies te voorkomen, of zelfs aanwas te genereren.........

Alle halleluja verhalen over de stijgende woningprijs en meer verkochte woningen, zijn te danken aan voordelen die via de belasting worden gegeven, zoals de hiervoor beschreven nationale hypotheekgarantie en het belastingvrij schenken van grote bedragen, door welgestelden aan hun kinderen, die voor 75% (!!) aan een koophuis moeten worden besteed........

Zie ook: 'Woonbond beklaagt zich over veel te hoge huren......'

Samsom las Hollande de les....... AUW!!!!

Afgelopen donderdag werd Samsom gevraagd naar de EU klimaattop in Parijs*. Daarna werd deze PvdA leugenaar nog even gewezen op de economische toestand in Frankrijk, waarop hij, op zijn keffende manier vertelde dat hij Hollande de les had gelezen..... Hollande moet hervormingen doorvoeren, aldus Samsom, waar hij mee bedoelde, dat de arbeider zo ongeveer alle bevochten rechten moeten worden ontnomen, voorts moet Hollande investeren in de economie.... Oeps!!!! Wat heb ik nu aan mijn Azijnpisserfiets hangen? Investeren in de economie? Maar gelukkig had de keffende hondenkop (excuus aan de 4voeters) door, dat hij hier een 'kleine uitglijder' maakte, dus herstelde hij met de EU, die moet investeren in de economie.... Tja, zelf investeert Nederland amper, dit nog naast alle andere wanprestaties, die het afbraakkabinet Rutte neerzette, zoals een record aantal werklozen van meer dan 1,2 miljoen, het echte cijfer, of het grote aantal faillissementen, sinds dit waardeloze kabinet zit, of het record aantal huisuitzettingen, suïcides, enz. enz.

Zie: 'Samsom blij met EU klimaattop....... AAJAAJAAJ!!!'

vrijdag 24 oktober 2014

Fietser kind van vele rekeningen, volgens SWOV.....

Alweer een bericht uit 'De ondernemer' van gisteren: de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een rapport uitgebracht, dat er niet om liegt, als het gaat over de veiligheid van de fietser en fietspaden. Veel fietspaden voldoen niet aan de richtlijnen, die daarvoor op zijn opgesteld. Voorts moeten fietsers vaak onnodig lang wachten voor een rood stoplicht en dat is 'heel lekker' voor je longen, die staan door de inspanning lekker open en worden zo lekker volgezogen met: grote wolken gif gevuld met o.a. blauwzuur, zware metalen en ultrafijnstof.......... Verder zijn er te veel obstakels op de paden, zoals paaltjes, maar ook werkzaamheden staan vaak slecht aangegeven en de paden zijn vaak te smal. Het onderhoud van de fietspaden werd niet genoemd in het artikel, maar het is zeker, dat daar van alles aan mankeert, dat merkt u als fietser zelf het best, maar ja wat wilt u als fietser? U bent als fietser nu eenmaal de sterkste verkeersdeelnemer, dus kuilen en bulten in het wegdek zijn geen probleem voor u..... Toch...???

U moet maar zo denken: eigen schuld van die vieze stinkfietsers, ze verzieken de luchtkwaliteit en verpesten het uitzicht op het landschap maar met al dat gefiets heen en weer!!!!!!

Samsom blij met EU klimaattop....... AAJAAJAAJ!!!

Gistermiddag was de grootste bedrieger van de PvdA, leugenaar Samsom bij BNR te horen (rond 13.10 u.), hier vertelde deze oplichter, wiens woorden een houdbaarheid van 30 seconden amper overstijgen, dat hij blij is met de voorstellen, die er voor de EU klimaattop in Parijs* lagen.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Net als bij het Nederlandse energieakkoord is ook dit akkoord veel te weinig en veel te laat, bovendien zal dit uitermate lamme akkoord, alweer net als het Nederlandse, net zo snel haarscheuren, wat zeg ik grote kloven laten zien, in de doelstellingen.....

De grote truc op deze EU klimaattop was, dat men de Oost-Europese landen nog een aantal jaren flink wil laten vervuilen, met hun kolencentrales en smerige industrie, 'gelegitimeerd' door de welgestelde landen in de EU, die de boel steunen met hun emissierechten, of hoe kan je de boel nog harder bedonderen...... U moet maar zo denken, de figuren in de EU hebben geen kinderen en er dus geen belang bij, om onmiddellijk aan de rem te trekken, om zo de aarde voor hen en hun kinderen veilig te stellen....... Of vergis ik me wat die kinderen betreft? Wat betreft de aarde vergis ik me zeker niet!

In Parijs is afgesproken, dat de CO2 uitstoot in 2030 'maar liefst' 40% lager moet zijn, dan in 1990...... ha! ha! ha! ha! Nee, daar gaan we de aarde mee redden voor het nageslacht!!! Met het zwaar ondergraven, al veel te slappe Nederlandse energieakkoord, gaat dit zeker niet lukken, maar ook de uitstoot van de Oost-Europese EU landen, zal tegen die tijd veel hoger liggen. Totaal idioot, VVD hufter Remco Dijkstra vindt 't een goed akkoord, omdat het rekening houdt met de concurrentie....... ha! ha! ha! ha! ha! Ja, Dijkstra en zoals wij allen weten, is concurrentie waanzinnig goed voor het milieu.... ha! ha! ha! ha! ha! De lul legt met deze uiterst domme uitlating, precies de vinger op een van de uiterst zere plekken, in dit klote-akkoord. Ach, zoals u wellicht weet: de VVD blaast nog liever de aarde op, dan dat het de concurrentie 'geweld' zal aandoen!!

* Waarom in Parijs? Alsof het verhuiscircus tussen de peperdure vestigingen, van dit oplichters parlement, nog niet kostbaar genoeg is!!!

Voor meer 'enerverende' berichten over Dijkstra, of Samsom, klik op hun naam, onder dit bericht.

Zie ook: 'Samsom las Hollande de les........ AUW!!!!'

Bankenbagger: 'Geen extraatjes meer voor de bankier......'

Gisteren in het online blad 'De Ondernemer', de volgende kop boven een bericht: 'Geen extraatjes meer voor de bankier'. Zo dacht uw Azijnpisser, terwijl hij zich in de handen wreef, dat mocht tijd worden. Maar zult u vertwijfeld uitroepen, zo'n toevoeging geeft aan, dat er minstens een 15 meter lange Anaconda onder het gras verborgen ligt en terwijl u wanhopig uw tong in het tostiapparaat steekt en het als het ware uitschreeuwt (wat niet kan met je tong in een tostiapparaat): wat dan Azijnpisser???? Welnu ik zal u niet langer in het donker houden, maar het pad richting het licht wijzen, er niet meer omheen draaien, maar recht op het doel afgaan, voordat u uw neus ook nog in hetzelfde tostiapparaat steekt: dit bericht handelde over de korting op de hypotheekrente, van soms 30%, die wordt afgeschaft voor 'bankiers'. U snapt alweer, dat dit dus het lagere personeel van de banken treft........
Terwijl de echte bankiers hun inkomen zo drastisch hebben verhoogd*, dat ze geen bonus meer nodig hebben, die het eigen jaarsalaris met 200% overtreft!!!

'Logisch hoor': dat meer dan rotte lagere personeel was de oorzaak dat de dik betaalde bazen, zich wanhopig als corrupte misdadigers gedroegen, waardoor de belastingbetaler in vele landen, bij elkaar zo'n triljard euro moesten ophoesten, om de banken overeind te houden. Door die bankencrisis werd een groot deel van de wereld in een diepe crisis gestort, die in feite nog steeds voortduurt, wat men u ook tracht wijs te maken! En u weet het intussen, niet alleen u zelf, maar met name de grote onderlaag mocht opdraaien voor de gore machinaties van de echte 'bankiers!!!'

* Zelfs met hulp van de zwaar wanpresterende PvdA kloot Dijsselbloem, zo krijgt de grofgraaier Hamers die ING leidt, maar liefst 1,27 miljoen per jaar, goedgekeurd door dezelfde PvdA drollenpoetser....

Zie ook: 'Ralph Hamers over ING groei in buitenland.......... AUW!!!!'

Ton de Kok: "De wachtgeldregeling is te vergelijkken met de WW...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Oud CDA Tweede Kamer(c)lid Ton de Kok, was gistermiddag te horen in de Topic bij BNR (rond 13.17 u.), hier sprak deze kwast over de wachtgeldregeling voor politici*. Volgens dit enorme leeghoofdig dwaallicht is een wachtgeldregeling te vergelijken met de WW........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dat mochten de WW'ers willen!!! Maar waar de opmerking vandaan kwam, uit zijn lege schedel, had de Kok nog veel meer onzin opgeslagen (ruimte zat tenslotte), dus ging hij verder: als een politicus bijvoorbeeld de Kamer moet verlaten (vanwege verkiezingsuitslag), gaat deze in feite failliet...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!ha! ha!

Het is dus overduidelijk, ondanks dat de Kok de 70 is gepasseerd, heeft hij nog steeds niets van de maatschappelijke werkelijkheid begrepen en van een faillissement snapt hij al helemaal geen snars!

Triest te horen: een inbeller vertelde, dat hij onlangs werkloos werd en dat hij recht heeft op 30 maanden WW, vanwege ik meen dertig dienstjaren. Deze inbeller dacht voor het grootste deel van die 30 maanden, recht te hebben op 70% van het laatst verdiende salaris...... Helaas: de eerste 2 maanden krijgt deze man 75%, vervolgens nog 10 maanden 70% van datzelfde salaris, maarrrrr de rest van de tijd, dus 18 maanden lang, zal deze werkloze oudere 70% van het minimumloon ontvangen....... En dat is gegarandeerd een heel stuk minder, dan deze man verwacht. De regels zijn per 1 juli jl., met behulp van de neoliberale PvdA veranderd....

* Zie ook: 'Burgemeesters en wethouders 'op leeftijd', moeten 10 jaar wachtgeld behouden en geen gezeik daarover, goed begrepen!!!'