Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 31 mei 2019

VS ministerie van energie noemt fossiele brandstof 'vrijheidsmoleculen en vrijheidsgas....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Stapelgek, alsof intussen niet voldoende is bewezen dat de huidige snelle klimaatverandering is toe te schrijven aan de verbranding van fossiele brandstoffen, gaat de VS juist door op de doodlopende weg van fossiele brandstoffen..... De klimaatverandering is aan de verbranding van fossiele brandstoffen, dus aan de mens te danken, een feit dat door oliemaatschappijen ExxonMobil en Shell, na grondig eigen onderzoek, al werd onderschreven in respectievelijk de 70er en 80er jaren van de vorige eeuw....... (me dunkt geen verdachte partijen voor klimaatsceptici....)

Om het publiek in de VS dom te houden, noemt het huidige ministerie van energie (DoE) in de VS fossiele brandstoffen 'Molecules of Freedom' en 'Freedom Gas....' ha! ha! ha! ha! ha! Hoe knettergek moet je zijn om het volk op deze smerige manier te laten geloven dat de hele klimaatverandering een linkse leugen is om het zo bejubelde kapitalisme en de VS te vernietigen.....

Nee, vooral een zo zwaar mogelijk, suffe auto kopen en dan 4,5 liter benzine voor een paar dollar verstoken in een auto, die nog steeds veel te weinig kilometers rijdt op de verstookte hoeveelheid brandstof, zelfs met een tankinhoudt van meer dan 60 liter........

Moet je nagaan: de VS behoort tot de landen die nu al het hardst worden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering >> grote droogte en een toename van het aantal orkanen en een verheviging van die orkanen.......

Uitermate smerig allemaal en dan te bedenken dat vorig jaar ook in de VS de uitstoot van CO2 is gegroeid met 3%..... Waar het fracken voor olie en gas een enorme hoeveelheid zwaar vervuild water oplevert, dat zowel in grondwater weglekt, als wordt geloosd op rivieren en zelfs in de oceaan..... Bovendien wordt er na het fracken een vervuild kraterlandschap achtergelaten, waar de kans op aardbevingen groot wordt, zoals de aardgasbevingen in ons Groningen....... 

Over verontreiniging gesproken: door het verbranden van fossiele brandstoffen overlijden wereldwijd jaarlijks 7 miljoen mensen, alsof dat al niet 7 miljoen redenen zijn om als de bliksem te stoppen met deze onzalige verbranding..... Om over de honderdduizenden slachtoffers t.g.v. van verhevigde natuurrampen door de klimaatverandering maar te zwijgen... Ofwel de VS maakt liever een enorm aantal slachtoffers dan dat men stopt met de onzalige fossiele brandstof verbranding..... Ach ja, de VS wat wil je, de grootste terreurentiteit op onze kleine aarde.....

Het volgende artikel werd geschreven door Emma Fiala en werd gepubliceerd op The Mind Unleashed (Minds):

US Department of Energy Rebrands Fossil Fuels as "Molecules of Freedom" and "Freedom Gas"

Emma Fiala May 30, 2019


On Tuesday, the Department of Energy (DoE) published a news release promoting their approval of increased exports of natural gas from a new Freeport LNG liquefaction plant that will be built off the coast of Texas, on Quintana Island.

In the release, Mark W Menezes, the U.S. Under Secretary of Energy, referred to the fossil fuel as “freedom gas,” saying:
Increasing export capacity from the Freeport LNG project is critical to spreading freedom gas throughout the world by giving America’s allies a diverse and affordable source of clean energy.”


TFW you delete a DOE press release thinking it’s just another DOE press release. And then you realize it’s not just another DOE press release https://www.energy.gov/articles/department-energy-authorizes-additional-lng-exports-freeport-lng  pic.twitter.com/Pbbo5JTgDO
View image on TwitterThere is so much wrong with this that it’s hard to even know where to start.First of all, natural gas isn’t “clean energy.” Natural gas is a fossil fuel that is extracted from the Earth and burned. In fact, according to DeSmog:
Last year America’s carbon emissions rose over 3 percent, despite coal plants closing and being replaced in part by natural gas, the much-touted “bridge fuel” and “cleaner” fossil fuel alternative. 
As a new series from the sustainability think tank the Sightline Institute points out, the idea of natural gas as a bridge fuel is ‘alarmingly deceptive‘.

It also remains to be seen how a fossil fuel has anything to do with freedom. If anything, being so closely tied to an undeniable need for fossil fuels is restrictive, not freeing. Modern societies are so bound to fossil fuels that, if they were to suddenly vanish, virtually everything we do would come to a screeching halt and thrust us into chaos. Nothing about that really screams freedom.    

There’s also the simple fact that the Trump administration just reduced natural gas—the hydrocarbon gas mixture that consists primarily of methane—to “freedom gas.”
Whether or not Menezes or other members of the Trump administration intended this news release, and the included laughable new terminology to be humorous, remains to be seen.
View image on Twitter

The bizarre statements about natural gas exports don’t stop at Menezes. According to EURACTV, in early May, Energy Secretary Rick Perry told reporters in Brussels:    Seventy-five years after liberating Europe from Nazi Germany occupation, the United States is again delivering a form of freedom to the European continent. And rather than in the form of young American soldiers, it’s in the form of liquefied natural gas.”
Seventy-five years after liberating Europe from Nazi Germany occupation, the United States is again delivering a form of freedom to the European continent. And rather than in the form of young American soldiers, it’s in the form of liquefied natural gas.”
And in January 2018, Perry told Fox Business that exporting natural gas was a “priceless” kind of freedom for U.S. allies.
While commentary on the language used in the release spread on the internet like wildfire, it overshadowed the content and purpose of the announcement.
Texas accounted for 23% of natural gas produced in 2017, as the top natural gas-producing state in the country. According to the U.S. Energy Information Administration, production of natural gas in the United States has increased dramatically since 2005, after the introduction of hydraulic fracturing (fracking).
According to Greenpeace:
In order to frack, an enormous amount of water is mixed with various toxic chemical compounds to create frack fluid. This frack fluid is further contaminated by the heavy metals and radioactive elements that exist naturally in the shale. A significant portion of the frack fluid returns to the surface, where it can spill or be dumped into rivers and streams. Underground water supplies can also be contaminated by fracking, through migration of gas and frack fluid underground.”
An increase in earthquakes in areas not previously prone to them, flammable water, and negative health effects have all been blamed on fracking.

Americans are left wondering if, after writing the release, Menezes hopped into his freedom gas guzzling vehicle to burn some molecules of U.S. freedom on his way to the nearest drive-thru for a fresh pack of freedom fries to share with Perry, and if we’re supposed to feel more free as we continue to deal with the less than humorous consequences of natural gas fracking.

Jesse Klaver (GroenLinks) heeft spijt van zijn moddergooien tegen Zihni Özdil

Zihni Özdil, Tweede Kamerlid van GroenLinks, is het slachtoffer geworden van karaktermoord, puur en alleen omdat hij zich volkomen terecht heeft uitgesproken tegen het (a)sociaal leenstelsel. Klaver wachtte met het onder druk zetten van Özdil tot na de EU verkiezingen, om de studenten en andere jongeren die (onterecht) op GroenLinks stemmen, niet tegen zich in het harnas te jagen, immers zeker de studenten zijn voor het grootste deel tegen dit achterlijke leenstelsel, dat een verdere stap is richting de vervolmaking van klassenmaatschappij 2.0.....

Sterker nog: Klaver durfde te zeggen dat men in GL niet gelukkig is met het asociaal leenstelsel, maar zegt niet dat dit stelsel afgeschaft moet worden, terwijl hij eerder pal achter dit stelsel stond, zelfs toen een jaar na invoering in 2015 bleek dat met de invoering van dit onzalige stelsel, zoals verwacht. jongeren uit arme gezinnen het massaal lieten afweten wat betreft studeren aan hogeschool of universiteit......

Nu schijnt Klaver enige spijt te hebben van zijn (en dat van andere GL leden) besmeuren van Özdil..... De verontwaardiging onder studenten en andere welwillende GL stemmers is zo groot dat Klaver niet anders kon dan zijn spijt uit te spreken over de gang van zaken, echter zonder zijn excuus aan te bieden aan Özdil..........

Klaver heeft laten zien dat hij een autocratisch beleid voert in GroenLinks, of zeg maar gerust een dictatoriaal beleid...... Deze zogenaamde Jessias is een vuile politieke opportunist, die zo snel mogelijk moet worden gestraft voor zijn smerige manipulaties, jammer dat daarvoor de volgende landelijke verkiezingen nog even op zich laten wachten.......

GroenLinks is een volksverlakkers partij, waar zelfs de woorden 'groen en links' voor het overgrote deel niet meer gelden. Zo stemde GroenLinks EU grofgraaier Bas Eickhout voor het langer toestaan van het kankerverwekkende glyfosaat dat te vinden is in Roundup....... Er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden van handelen dat tegen de eerdere 'idealen' van de partij ingaat, neem het gifschip Trafigura drama waar GL wethouder in Amsterdam, Marijke Vos een uiterst smerige rol speelde, of neem de Haagse Centrum Ring, waardoor er veel meer verkeer door arme dan door meer welgestelde wijken wordt geleid...... Of wat dacht je van het bijstandsgerechtigden uitrookbeleid voorgesteld door GL wethouder Groot Wassink, zie: 'GroenLinks-wethouder Amsterdam gaat bijstandsgerechtigden op de grill leggen' (verder met aandacht voor 'de zaak Özdil')

Zie ook: 'GroenLinks in zicht van EU verkiezingen plotseling tegen 'Sociaal Leenstelsel''

Wereld Anti-Tabaksdag: volksverlakkerij en veel hypocriet gezeur

Beste bezoeker, het is vandaag Wereld Anti-Tabaksdag, mocht je dit nog niet weten. Daarom wordt er vandaag veel anti-tabakspropaganda gemaakt..... Propaganda? Jazeker, als je de hypocriete vertegenwoordigers van anti-rook organisaties als Clean Air Nederland hoort spreken, kan je niet anders dan daar het woord propaganda opplakken......

Het roken moet op muziekfestivals geheel worden verboden, aldus Tom Voeten van Clean Air Nederland..... Tja je wilt het nieuws halen op een dag als deze, althans als je van een organisatie als Clean Air Nederland bent en dan heb je 'uiteraard geen tijd' om even de feiten te checken, bijvoorbeeld dat je in de tenten op muziekfestivals al lang niet meer mag roken en zelfs dat is al bijna niet te controleren, zeker niet als de tent vol staat met mensen, aldus herhaalde ook Eric van Eerdenburg, directeur van de Lowlands organisatie, nog eens vanmorgen op BNR na 7.30 u..........

In Standpunt NL op Radio1 vanmorgen de stelling: 'Roken moet uit het openbare leven verbannen worden'. Eén van de sprekers tijdens de uitzending was Fons Nijpels, eertijds het gezicht van Clean Air Nederland, al werd het woord 'Nederland' later ingevoerd, eerder was dit 'Now', dus Clean Air Now. Deze Nijpels was uiteraard voor de stelling. Deze plork steekt eerst een natte vinger in de lucht voordat hij plaatsneemt op een terras, zodat hij zeker is geen molecuul aan sigarettenrook binnen te krijgen.....

Dat je op die terrassen wordt vergast door autoverkeer deert Nijpels blijkbaar niet (wedden dat hij een grote suffe auto rijdt?), waar elke auto gemiddeld nog steeds 3 pakjes shag (150 gram) aan letterlijke kankerzooi per kilometer uitstoot, een uitstoot die veel gevaarlijker is dan die van tabak.......

Ongelofelijk dat men het feit durfde aan te halen dat Nederland de koploper is wat betreft longkanker, alsof al die mensen door roken kanker opliepen.... 'Toevallig' heeft Nederland zo ongeveer de slechtste luchtkwaliteit in de EU en dat is niet vanwege het roken van sigaretten, maar is te danken aan autoverkeer, vliegverkeer, zeevaart (cruiseschepen nabij de binnenstad van Rotterdam en Amsterdam), tuinbouw, veelteelt, (grote) industrie en niet te vergeten de kolencentrales.......

Kortom het grote aantal longkankers hangt daarmee samen, vergeet niet dat er in Nederland rond de 18.000 mensen vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van langdurige auto-uitstoot inademing en dat na een akelig ziekbed, hoewel dat aantal m.i. aan de lage kant is.... Ter vergelijking aan roken overlijden jaarlijks 20.000 mensen en gegarandeerd dat daar rokers tussen zitten die kanker opliepen van het autoverkeer, zoals taxi- en vrachtwagenchauffeurs......

Hoorde overigens dat voor het meer dan achterlijke preventieakkoord van CU oplichter Blokhuis, de rokers niet mochten meedoen met de vorming van dit akkoord via hun belangenorganisatie stichting Rokersbelangen.......

Terzijde: sinds enige tijd gebruik ik een e-sigaret en dat bevalt prima, van de ongeveer 25 sigaretten die ik dagelijks rookte zijn er nog 6 over en ik moet zeggen dat de smaak van sigaretten me steeds meer gaat tegenstaan. Het 'vapen' smaakt zonder meer beter dan een sigaret en doet de zin in een sigaret met 1 trek verdwijnen. Het scheelt je bovendien een bak geld: een e-sigaret kan je al voor € 15,-- kopen en vulling met nicotine kostte me € 6,--, een flesje dat zelfs na 4 weken nog niet leeg is. Voordeel: je krijgt alleen de verslavende stof nicotine binnen (te krijgen in 3 sterktes) en niemand heeft last van de waterdamp die je uitblaast. (over de verslavende stoffen: in sigaretten is nicotine de minst verslavende stof, de huidige en de voorgaande kabinetten weigerden de tabaksindustrie op te dragen te stoppen met de toevoeging van extra en zelfs sterker verslavende stoffen.....)

Zie ook:
'Wanda de Kanter (longarts) wil naast de e-sigaret ook alcohol en autorijden verbieden'

'Rokers-schandpalen op stations moeten weg, veronderstel dat de trein echt een alternatief voor de auto wordt'

''De Sjoemelsigaret', roken: de kruistocht is nog lang niet voorbij'

'Luchtvervuiling en de geestelijke gezondheid van kinderen (2)'

'Luchtvervuiling veroorzaakt naast long- en luchtwegklachten, ook psychische aandoeningen bij kinderen'

'Roken: is rattengif in tabak reden tot ingrijpen van de overheid?'

'Hartklachten ook door lage niveau's van luchtvervuiling.....'

'Nederlander leeft 13 maanden korter door luchtvervuiling, dat zijn meer dan 260.000 mensenlevens'

'New York University: binnen afzienbare tijd zullen planten en bomen minder CO2 kunnen opnemen vanwege de droogte'

''Klimaatakkoord' >> Stientje van Veldhoven (D66 staatssecretaris) lult zich weer eens 'groen' en verdedigt het niet extra belasten van benzine auto's......'

'Klimaatakkoord doorrekening uh verrekening laat zien dat de doelen niet gehaald zullen worden >> het grote belazeren'

'Klimaatakkoord >> Rutte: er komt 'een verstandige CO2 heffing' voor bedrijven.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Rokers verenigt u: tijd voor een proces tegen de staat!'

'Verslavingszorg sluit zich aan bij aangifte wegens moord tegen tabaksindustrie en haar 'dealers.....''

'Longartsen tegen gebruik van dieselbrandstof'

'Paul Blokhuis (staatssecretaris CU): anti-rook politiek of hoe kan je het volk nog meer zand in de ogen strooien....'

'De Kanter (longarts) ontkent dat georganiseerde misdaad profiteert van elke verhoging tabaksaccijns....'

'Roken in openbaar moet verboden worden, aldus KWF.......' (alleen vergiftiging middels auto-uitstoot is toegestaan, maar ja dat brengt dan ook een berg geld in het belastinglaatje, waar men uiteraard geen rekening houdt met de kosten van autorijden en dan doel ik niet alleen op de kosten voor de gezondheidszorg..... Zo is de schade aan milieu niet in cijfers uit te drukken, maar dat het uiteindelijk om vele honderden miljarden gaat is wel zeker, neem alleen al de verheviging van orkanen en het veel vaker optreden van dit natuurgeweld....)

'Longarts Dekker (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk) wil dat werkgevers hun arbeiders verbieden te roken...............'

Trump stelt militair-industrieel complex aan als minister van defensie

Trump heeft Patrick ('Pat') Shanahan, ex-top Boeing en als zodanig de belichaming van het militair-industrieel complex, aangewezen als het hoofd van het Pentagon, ofwel de nieuwe minister van defensie...... Shanahan nam deze functie al waar na het vertrek van 'maddog Mattis' en wordt nu officieel door Trump aangesteld als minister van defensie ('echt te mooi om waar te zijn' een psychopathisch fascistische president te hebben met zoveel macht...)....

Shanahan heeft een groot deel van zijn leven voor Boeing gewerkt, waar Boeing één van de grootste leveranciers is van oorlogstuig in de VS. Zo geeft iedere VS burger elk jaar via de belasting alleen aan Boeing al 102 dollar uit, terwijl diezelfde burger 40 dollar per jaar kwijt is aan belasting voor huisvesting en dakloosheid (waar een enorm aantal mensen in de VS dakloos is, 'op z'n best' nog wonend in tenten......)..... De VS waar 60 miljoen mensen afhankelijk zijn van voedselbonnen...... De VS, het land van de ongekende mogelijkheden (voor de 'happy few').......

Niet vreemd dus dat Shanahan als interim minister van defensie en daarmee als topgraaier van het Pentagon, marine en strijdkrachten heeft gemanipuleerd om bij Boeing vliegend oorlogstuig aan te schaffen...... Een beschuldiging waar hij overigens van werd vrijgesproken, hoewel er over deze zaak geen twijfel bestaat bij deskundigen die de cijfers hebben 'ontleed.....'

Het volgende artikel werd geschreven door Jake Johnson en werd eerder gepubliceerd op Common Dreams en door mij overgenomen van Anti-Media:

Trump Nominates Military-Industrial Complex to Lead Pentagon

Afbeeldingsresultaat voor Trump Nominates Military-Industrial Complex to Lead Pentagon

May 10, 2019 at 9:38 am
Written by Jake Johnson

(CD— In a move critics warned could further deepen the ties between the sprawling and immensely profitable private weapons industry and the U.S. government, the White House announced Thursday that President Donald Trump will nominate former Boeing executive Patrick Shanahan to head the Pentagon.

Shanahan has been serving as acting secretary of defense since the departure of former Pentagon chief Jim Mattis in January.

When Patrick Shanahan was selected by Trump for a Pentagon post,” The Nation‘s John Nichols tweeted Thursday in response to Shanahan’s nomination, “the Seattle Times wrote: ‘Shanahan, 54, has no military or political experience. He is, however, familiar with defense procurement from the business side.’ Very, very familiar.”

In a column last year, Nichols described Shanahan—who worked at Boeing for 31 years before becoming Trump’s deputy defense secretary—as “the embodiment of the military-industrial complex.”

His main claim to fame in the deputy post was his ardent advocacy for Trump’s ‘space force’ scheme,” Nichols wrote. “So what experience does Shanahan have? He is, literally and figuratively, the embodiment of the military-industrial complex about which former President Dwight Eisenhower warned Americans at the close of his presidency in 1961.”

The Trouble With Patrick Shanahan

A 31-year Boeing employee, member of the Boeing Executive Council, and the embodiment of the military-industrial complex will soon be running the Pentagon. 
thenation.com

As NBC reported, Trump’s decision to nominate Shanahan—who must be confirmed by the Senate—comes “just weeks after the Pentagon’s internal watchdog cleared the longtime former Boeing executive of allegations he provided his old employer… with preferential treatment. Shanahan was accused of pushing Boeing fighter jets on the Air Force and Marines.”

The National Priorities Project (NPP) highlighted Shanahan’s potential conflicts of interest in a series of tweets following news of his nomination.

Patrick Shanahan, former Boeing executive, is poised to keep running the Pentagon as Defense Secretary with President Trump’s nomination,” NPP wrote. “Conflict of interest? Boeing is already the second-largest recipient of private contracts from the U.S. military.”

Last year, the average taxpayer paid $102 for contracts with Boeing, ” the group noted, “compared to just $40 for public housing and homeless assistance.”

=====================================
PS: er is overigens nog een Shanahan, ene John N.T. Shanahan ('Jack'), een luitenant generaal die in het Pentagon een belangrijke functie bekleedt voor de luchtmacht van de VS..... 'Shanahan een fijne familienaam......'

donderdag 30 mei 2019

Delek, een Israëlisch bedrijf, koopt Britse gas- en olievelden in de Noordzee van Chevron

De Beurs.nl meldde vandaag dat het Israëlische energiebedrijf Delek, van de Israëlische miljardair Yitzhak Tshuva, de Britse olie en gasvelden in de Noordzee van Chevron koopt.......

Als ik het goed heb begrepen, zijn deze olie en gasvelden in beheer bij Chevron, maar was het eigendom van Groot-Brittannië, vreemd dan dat de Britse regering deze verkoop goedkeurt...... Wellicht daar deze velden zich vooral in Schotse gebieden van de Noordzee bevinden en zoals je wellicht weet, de Schotten zijn van plan weer een onafhankelijkheidsreferendum uit te schrijven, waar de kans op slagen nu hoger ligt dan 50%........ Schotse onafhankelijkheid is vooralsnog alleen mogelijk als de regering daar de beschikking krijgt over deze olie en gasvelden.......

Delek is trouwens het bedrijf dat volgens de Beurs ook het enorme 'Israëlische gasveld' zal uitbaten..... 'Israëlisch gasveld?' Dit gasveld het zogenaamde Leviathan-gasveld bevindt zich voor een fiks deel voor de kust van Libanon en de Gazastrook...... Puur op basis van machtsmisbruik en steun van de grootste terreurentiteit op aarde, de VS, heeft Israël dit gasveld geclaimd en de rest van de westerse wereld vindt 't allemaal best.....

Schande!!'

Hier het bericht van de Beurs.nl:

Delek koopt Britse Noordzeevelden Chevron

Gepubliceerd op 30 mei 2019 om 08:40 | | Onderwerpen: Groot-Britannië 

TEL AVIV (AFN) - Het Israëlische energiebedrijf Delek van miljardair Yitzhak Tshuva koopt belangen in verschillende olie-en gasvelden in het Britse deel van de Noordzee. Daarvoor werd een deal gesloten met het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron, die een waarde heeft van ongeveer 2 miljard dollar.

Chevron North Sea wordt ondergebracht bij het Delek-onderdeel Ithaca Energy, dat olie- en gasvelden exploiteert. De transactie wordt waarschijnlijk in het derde kwartaal afgerond en heeft nog goedkeuring nodig van toezichthouders.

Het gaat onder meer om belangen in de velden Captain, Alba, Erskine, Alder en platform Britannia. Het belang van Chevron in het door BP gerunde Clair is niet meegenomen in de transactie. Delek kocht recent het belang van bijna 22,5 procent van Shell in het Caesar-Tonga-olieveld in de Golf van Mexico, voor bijna een miljard dollar.


Delek onderzocht sinds de vondst van de grootste gasreserves van Israël (.....) een notering op de beurs in Londen. Donderdag kondigde de onderneming aan het van origine Britse Ithaca, dat het in 2017 verwierf, in de Britse hoofdstad naar de beurs te brengen.

De sterkste beïnvloeding van de VS presidentsverkiezingen wordt als volkomen 'legaal' en normaal gezien

Caitlin Johnstone heeft een perfect artikel gepubliceerd waarin ze de flauwekul van Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in 2016 nogmaals de grond in schrijft, tevens stelt Johnstone dat zelfs het manipuleren van de zeer verouderde stemmachines in de VS niet op kan tegen de enorme beïnvloeding van de verkiezingen door de reguliere (massa-) media.......

Johnstone wijst o.a. op WaPo ofwel op de Washington Post (in handen van één van de rijkste personen ter wereld t.w. Jeff Bezos de oprichter, voorzitter en CEO van Amazon) dat tijdens de democratische voorverkiezingen in 2016 binnen 16 uur tijd 16 artikelen publiceerde waarin Bernie Sanders (publiekelijk) werd besmeurd........

Het zal in aanloop van de presidentsverkiezingen in 2020 niet anders zijn, sterker nog: nu al worden de democratische kandidaten al besmeurd met valse aanklachten zoals o.a. op de Daily Beast......

Logisch ook dat de reguliere media het hardst roepen om ingrijpen op de sociale media (en het aanpakken van 'Russische manipulaties'), daar men op de sociale media, i.t.t. die reguliere media, wel een afgewogen beeld kan krijgen over wat er toe doet in de wereld, uiteraard ook als het gaat om de presidentsverkiezingen in de VS.

Wie nog denkt dat de reguliere westerse media de waarheid brengen moet wel volkomen blind en doof zijn, immers die media hebben intussen kilometers aan bestanden die bomvol staan met 'fake news' (nepnieuws), neem alleen al de berichtgeving in die media voorafgaand aan en tijdens de illegale oorlogen die de VS met hulp van haar oorlogshond NAVO is begonnen, of het nu om Afghanistan, Irak, Libië, Oekraïne of Syrië gaat......

Het voorgaande waar de genocide in Jemen amper de aandacht van de reguliere media kan trekken.....* Als die media aandacht besteden aan die genocide, worden de Houthi rebellen keer op keer beschreven als Iraanse terroristen, terwijl deze organisatie met succes IS en Al Qaida bestreed, de reden voor ingrijpen door de soennitische terreurstaat Saoedi-Arabië...... De Houthi rebellen beschermen de sjiieten in Jemen, waar niemand anders deze kan bieden......

Lees het volgende artikel van Johnstone, eerder gepubliceerd op de site van A Medium Corporation en door mij overgenomen van Anti-Media. Geeft het door mensen, tijd dat de ogen van het grootste deel van de westerse bevolkingen worden geopend voordat de volgende illegale oorlog wordt aangegaan en voor verdere beïnvloeding van de verkiezingen door de reguliere media en dat geldt ook voor ons land!! (zo werd de SP gedemoniseerd in die media, dit voorafgaand aan de EU verkiezingen vorige week, waar diezelfde media nu durven te stellen dat de SP verkiezingscampagne is mislukt....)

The Worst 2020 Election Interference Will Be Perfectly Legal


May 28, 2019 at 3:57 pm
Written by Caitlin Johnstone

(CJ Opinion) — “After the Mueller report was released, our president called Vladimir Putin, spent an hour on the phone with him,” Democratic presidential candidate Beto O’Rourke said on CBS’s Face The Nation yesterday. “Described the report as a hoax, giving Putin a green light to further interfere in our democracy.”

Russia interfered in the 2016 election,” tweeted presidential candidate Kamala Harris the other day. “If we don’t do anything to upgrade our election infrastructure, we will leave our nation vulnerable to future attacks.”

We’ve been seeing many such hysterical warnings about Russian interference in the upcoming 2020 elections, and as the election gets nearer we are 100 percent guaranteed to see a lot more.

Lawmakers worry that elections will be held on woefully outdated voting machines and that any tampering by adversaries could lead to disputed results http://j.mp/2M2lopy 

Americans may vote in 2020 using old, unsecured machines

Lawmakers and experts worry elections will be held on voting machines woefully outdated and that tampering by adversaries could lead to disputed results.
rollcall.com

Another concern people have been voicing, which has far more legitimacy, is the fear of election tampering from domestic actors. An article published the other day by Roll Call reports that experts are warning America’s 2020 elections “will be held on voting machines that are woefully outdated and that any tampering by adversaries could lead to disputed results.” An article published last month by the Guardian warns that new voting machines aren’t necessarily an improvement.

The purchases replace machines from the turn of the century that raise serious security concerns,” the Guardian reports. “But the same companies that made and sold those machines are behind the new generation of technology, and a history of distrust between election security advocates and voting machine vendors has led to a bitter debate over the viability of the new voting equipment — leaving some campaigners wondering if America’s election system in 2020 might still be just as vulnerable to attack.”

Initiatives are sprouting up to bring more election security and reliability to the United States, which is currently ranked dead last in election integrity among all western democracies. Support for paper ballots is picking up steam with support from Senate Democrats and multiple presidential candidates, and rightly so; hand-counted paper ballots is considered the gold standard for election integrity, and every nation should want that for their voting systems.

But neither foreign interference nor domestic vote tampering will be the most egregious form of election meddling that we will see in America’s 2020 presidential elections.

Reminder: In 2016, Washington Post ran 16 negative stories about @SenSanders in 16 hours. Has to be a record of its kind. https://fair.org/home/washington-post-ran-16-negative-stories-on-bernie-sanders-in-16-hours/ @adamjohnsonNYC for @FAIRmediawatch
Negative stories on Bernie Sanders in the Washington Post
In what has to be some kind of record, the Washington Post ran 16 negative stories on Bernie Sanders in 16 hours, between roughly 10:20 PM EST Sunday, March 6, to 3:54 PM EST Monday, March 7—a window that includes the crucial Democratic debate in Flint, Michigan, and the next morning’s spin:


In 2016, at the single hottest and most contested moment of the Democratic presidential primaries, the Washington Post published no less than sixteen smear pieces against Bernie Sanders in the span of sixteen hours. This campaign by a newspaper which is solely owned by the richest man in the world (who also happens to be a CIA contractor and Pentagon advisory board member) was plainly geared at manipulating the 2016 presidential primary results. And, along with similar campaigns by the rest of the plutocrat-owned media which ranged from blacking out coverage on Sanders to deliberately manipulating narratives about him to circulating outright lies, it succeeded.

We are already seeing this same pattern repeated today, arguably in an even more egregious way. A recent article by Matt Taibbi for Rolling Stone titled “We’ve Hit a New Low in Campaign Hit Pieces” documents some jaw-droppingly obnoxious smears leveled against the two Democratic candidates who are taking the most flack from the mass media, Sanders and Tulsi Gabbard.

The Daily Beast added to the growing mountain of MSM Gabbard smears with an article titled “Tulsi Gabbard’s Campaign Is Being Boosted by Putin Apologists”, claiming on essentially zero evidence that the Hawaii congresswoman has a suspicious amount of support from Kremlin loyalists, a smear which was elevated into mainstream consciousness by ABC and CNN. Sanders was smeared by the New York Times for his previous opposition to US interventionism in Nicaragua.

We’re not even halfway through 2019 and there are already far too many of such mass media hit pieces for me to list in this article. These plutocrat-owned outlets are doing everything they can to make sure that Trump will be running against a more polite version of himself come November 2020. Hell, Fortune Magazine just published an article titled “Why Joe Biden Is the Only True Progressive Candidate”, which attempts to argue exactly what the headline promises. Once the primaries are over, this manipulation will shift toward whoever’s the oligarchic favorite for the general election.

Why Joe Biden is the only true progressive candidate http://bit.ly/2HOMHOS 

Commentary: Why Joe Biden Is the Only True Progressive Candidate

The presidential candidate has been attacked by President Trump on the right and Rep. Alexandria Ocasio-Cortez on the left. This only works in Biden's favor.
fortune.com

As soon as you see someone become extremely wealthy, you immediately see them start buying up public narrative control. They buy and invest in media outlets, they pour money into influential think tanks, they send lobbyists into government offices to persuade politicians to think a certain way about a given subject. Ordinary people can’t afford to do these things, so they have relatively little control over the dominant narratives about what’s going on in our society and our world.

It is therefore an indisputable fact that the very wealthy therefore have an immensely disproportionate influence over the way that people think and vote, which means the plutocratic class has the fully legal ability to practice election interference. Both the plutocratic media and the US government have already tacitly admitted that this is true in the frantic, hysterical way they’ve been talking about Russian Facebook memes as election interference, despite the fact that those social media posts are a microscopic drop in the barrel of the billions and billions of dollars that goes into mass media election coverage. If the Internet Research Agency of St Petersburg was election meddling, then the plutocratic class which consistently manipulates public narratives to its favor certainly is as well, to an extent that is greater by orders of magnitude.

Of course it’s good that people are pushing for paper ballots, and it’s not a bad idea to take precautions against foreign interference as well, but we must become aware that the greatest share of election interference happens before anyone sets foot in a polling booth. The way the American psyche is pummeled with mass media narratives designed to manufacture consent for war, economic injustice, ecocide, Orwellian government intrusiveness, and the politicians who promote these things will influence far more votes in 2020 than any other election tampering, foreign or domestic.


Mass media propaganda is the single most overlooked and under-appreciated aspect of our society. The ability of an elite class to control the way a supermajority of the population thinks, acts and votes has shaped our entire world in the favor of a few sociopaths driven by an insatiable lust for money and power who got to where they are because they were willing to do anything to get ahead. If we can’t find a way to get a handle on that, then it won’t matter how pristine your elections are, how ethical the DNC primary process becomes, or what the Russians are up to this year.

Do you want to live in a world which is built around the selfish desires of powerful, amoral manipulators and hoarders? No? Then you’re going to have to start doing what you can to oppose such a system, and to convince as many of your brothers and sisters as possible to join you.

Support Caitlin’s work on Patreon or Paypal.


Opinion by Caitlin Johnstone / Republished with permission / Medium / Report a typo
=======================================
* Immers je moet als mediaorgaan je best doen om de rol van de VS in die genocide te verzwijgen, daarnaast: als de Trump administratie het wil is de oorlog in Jemen morgen afgelopen......

Voor meer berichten over manipulatie van verkiezingen, klik op het label manipulatie, direct onder dit bericht. Let wel: na een aantal berichten wordt het laatst gelezen bericht telkens herhaald, dan onder dat laatst gelezen bericht even opnieuw op het label manipulatie klikken, enz. enz.

PS: nog steeds totaal belachelijk: de corrupte Palestijnenslachter Netanyahu sprak in 2016 het VS Congres toe, waar hij één grote reclame maakte voor Trump, een zaak die men blijkbaar niet ziet als beïnvloeding van de verkiezingen........

Zie ook (later toegevoegd):
'WaPo waarschuwt voor Russische digitale controle over de hersenen van VS burgers'

'Federale rechter stelt ten overvloede dat DNC geen grond heeft voor zaak te tegen Trumps verkiezingsteam'

''Geheime diensten in westen geven toe dat spioneren via het G5 netwerk praktisch onmogelijk is........'

'Britse regering weigert RT en Sputnik voor conferentie over persvrijheid..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'1984 het boek van George Orwell: niet langer fictie.......'

'Het westen vervolgt journalist Assange, Rusland laat journalist vrij na onrust over diens gevangenschap' (zie daarin ook de links naar andere berichten over Assange)

'Avaaz valt met fake news en desinformatie 'fake news en desinformatie' aan......' (zie in dat bericht ook de link naar een ander artikel met een smerige rol van Avaaz)

'Rob Jetten (D66 fractievoorzitter) liegt een fikse slag in de rondte in EU verkiezingspraatje'

'EU verkiezingen: manipulatie ook door lobbyisme is misdadig, zelfs Bas Eickhout (GroenLinks) doet hieraan mee'

'Intel processors al 10 jaar zo lek als een mandje, Intel niet een bedrijf uit Rusland of China, maar uit..... de VS!'

'Gelekte documenten tonen aan dat Google en Pinterest censuur uitoefenen'

'Facebook stelt klimaatsceptisch Daily Caller aan als 'factchecker...' ha! ha! ha! ha! ha!'

'Russiagate: nog overtuigd van bestaan daarvan? Lees dit!

'Robert Mueller lijdt aan dementie en maakt van Russiagate een nog belachelijker verhaal'

'Putin vraagt en Trump levert: een lijst met 'alle goede zaken die Trump voor Rusland regelde''