Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 29 februari 2020

Idlib: westerse anti-Syrische en -Russische propaganda

Ongelofelijk zoals de westerse reguliere (massa-) media en politiek liegen over de situatie in Idlib, de Syrische provincie waar de Turken na hun illegale inval alle terreurgroepen hebben bevrijd uit Koerdische gevangenschap....... Deze terreurgroepen, waaronder IS (ISIS) kraaien victorie en laten hun terreur weer los op de bevolking....... 

Zoals gewoonlijk doet BBC World Service één van de grootste duiten in de leugenzak, zoals gistermiddag, waar de Turkse correspondent voor de BBC durfde te zeggen dat Syrië zelfs ambulances en ziekenhuizen bombardeert..... Hoe hij dat wist? Wel door het citeren van Twitterberichten (van terreurgroepen en het Syrische Observatorium voor Mensenrechten [SOHR], spreekbuis van diezelfde terreurgroepen)....... Je begrijpt wel dat deze verslaggever niet één keer het woord 'terreur' gebruikte, nee de terreurgroepen bestaan gewoon niet en werden weer eens als 'rebellen' neergezet..... 'Rebellen' die burgers martelen, verkrachten en op de vreselijkste manieren vermoorden, dit nog naast het meisjes met geweld dwingen tot seksslavernij....... (trouwens wist niet dat ook IS schoften tot de rebellen behoren, oh nee dom van mij, hetzelfde gebeurde bij de strijd om Aleppo*, ook toen werden IS strijders weggezet als 'rebellen....')

Volgens de BBC correspondent verhongeren kinderen in Idlib, waar deze ploert even vergat te vertellen dat kinderen als vliegen zijn gestorven in de gevangenkampen van de Koerden, daar het westen weigerde hulp te verlenen, of zoals Nederland keer op keer heeft geweigerd deze kinderen op te halen...... Voorts weigerde Nederland ook IS strijders te halen om hen hier te berechten, deze strijders zijn nu vrij en kunnen nu onder de radar naar Nederland afreizen..... Dank daarvoor Rutte en je kompanen in misdaad en bedrog, waar jullie bovendien verantwoordelijk zijn voor de enorme terreur die het westen op het Midden-Oosten heeft losgelaten en die de wieg vormden voor terreurgroepen als IS en wat daarnaast ook nog eens terreur op de straten van Europa creëerde! Om nog maar te zwijgen over de grote vluchtelingenstromen die het gevolg waren van die ongebreidelde westerse terreur.........

Intussen durft de corrupte Turkse psychopaat Erdogan de EU te dreigen hem te helpen bij zijn illegale oorlog in Syrië, daar hij anders alle Syrische vluchtelingen laat vertrekken naar de EU, waar gisteren al drie bussen met vluchtelingen aankwamen bij de grens met Griekenland....... Je reinste chantage, maar ja dat kan je verwachten van een misdadige psychopaat als Erdogan en zijn bende rovers. Ook eist Erdogan dat de NAVO helpt tegen de aanvallen van het Syrische leger en de Russische luchtmacht, terwijl hij NB het Turkse leger opdracht heeft gegeven illegaal Syrië binnen te vallen, ofwel de Turken zijn illegaal bezig in Syrië en eisen daarbij steun van terreurorganisatie NAVO..... De VS heeft daar wel oren naar en daar sprak Pompeo van een walgelijk offensief van Syrië en Rusland..... 'Ja, walgelijk de wil van een soeverein land terreurgroepen en een vijandig leger uit haar provincie te schoppen.....' Veronderstel dat in Den Haag een aantal IS leden een wijk terroriseren en dat Nederland dan internationaal terecht wordt gewezen als het hier een eind aan wil maken......

Turkije zit zo in het nauw dat het gisteren van de internationale gemeenschap (en m.n. van de VS) zelfs een vliegverbod eiste boven Idlib...... Alsof Turkije het volste recht heeft om een soeverein land binnen te vallen en dan ook nog eens eisen kan stellen als een vliegverbod...... (Turkije leverde een maand geleden nog schouderraketten aan de terreurgroepen waarmee men vliegtuigen kan neerhalen....)

Terug naar de BBC waar de correspondent durfde te stellen dat Syrië weigert om corridors in te stellen zodat mensen kunnen vluchten, terwijl Syrië wil weten wie er hun land binnenkomt, immers tussen de vluchtelingen zitten vooral veel terroristen en hun aanhang..... Bovendien bij eerdere pogingen corridors in te stellen, zoals bij de strijd om Aleppo, werden de vluchtelingen die daar gebruik van wilden maken onder vuur genomen door de terreurgroepen (eerst probeerde men dit het Syrische leger in de schoenen te schuiven, echter toen het tegendeel waar bleek te zijn, hield men er in de westerse media en politiek verder de mond over dicht....)..... Overigens was dit vermoorden van vluchtelingen door terreurgroepen van meet af aan het geval als men een corridor wilde instellen...... 

De presentator van het BBC programma liet weten dat er militair moet worden ingegrepen, ofwel de NAVO moet blijkbaar in Syrië de Turken en terreurgroepen beschermen tegen de aanvallen van het Syrische leger, zodat zij door kunnen gaan met het geweld tegen burgers die niet passen in het plaatje van terreurgroepen en Turkije, bijvoorbeeld de Koerden, of mensen die een ander geloof aanhangen dan de islam, dan wel sjiieten...... Tja onder de regering Assad leefden alle geloven in vrede naast elkaar, kom daar maar eens voor in de conflictgebieden die het westen heeft gecreëerd in het Midden-Oosten, Afghanistan en in Afrikaanse landen als Libië...... (intussen leven de burgers met verschillende geloven en dat zijn er heel wat in Syrië, weer vreedzaam naast elkaar in door het Syrische leger bevrijdde gebieden, zoals in Aleppo)

De BBC liet nog even geluiden van beschietingen horen die het Turkse leger heeft verspreid, alsof de luisteraar kan uitmaken wanneer en waar dat is opgenomen en wat de betekenis van die beschietingen kan inschatten...... Maar 'klinkt lekker' hè, mortiergranaten e.d. die afgeschoten worden en die inslaan.... Sensatie radio, die kant nog wal raakt.....

In hetzelfde programma nog de mededeling dat de NAVO Syrië en Rusland heeft opgeroepen de strijd te staken..... Hoe durven topgraaiende schoften als Stoltenberg dergelijke geluiden te laten horen terwijl ze niets hebben ondernomen toen Turkije Syrië binnenviel en Erdogan niet hebben gewaarschuwd te stoppen daar Turkije anders geen beroep zou kunnen doen op artikel 5 van de NAVO, waarin is beschreven dat een aanval op één lidstaat een aanval is op alle lidstaten...... Nee nu Syrië aan de winnende hand is kan de NAVO eindelijk de vuilbek opentrekken (en in feite dreigen met ingrijpen...)....

Tot slot nog dit: waar waren de westerse scherpslijpers toen Turkije NB voor de tweede keer Syrië binnenviel en daarbij grote groepen burgers op de vlucht deed slaan en dat waren allesbehalve alleen Koerden, mensen die nog steeds niet terug kunnen naar hun huis (als dat er nog staat....).... Vuile oorloghitsende hypocrieten!!

* Aleppo waar het grootste deel van de gevluchte bevolking terug is gekeerd, daar de situatie veilig is, door de aanwezigheid van het Syrische leger...... Deze mensen hebben de terreur moeten ondergaan van IS en andere terreurgroepen..... Zet dat eens af tegen de leugens dat de bevolking van Aleppo niet meer wenst te leven onder een Assad regering.... Als alle leugens van het westen over Aleppo waar zouden zijn geweest, was geen burger teruggekeerd naar die stad, zeker niet onder het bewind van de democratisch gekozen president Assad......

Zie ook:
'Syrië: uitleg over de geologische en psychische oorlogsvoering tegen dit land'

'Turkije vermoordt meer dan 50 Syrische militairen: artikel 5 van de NAVO komt in beeld....' (waar in het westen met verontwaardiging op werd gereageerd, terwijl het westen stil is als er Syrische militairen worden vermoord door terreurstaat Turkije en de terreurgroepen die dit land steunt....)

'Anna Timmer (ex-HRW, nu opperhoofd PAX) voor meer oorlogsvoering........

'BBC weer met anti-Syrische propaganda en veel aandacht voor de geweldige Turken en hun leider Erdogan'

'Idlib (Syrië), weer gekleurd nieuws van de 'onafhankelijke' NOS' (met meer links o.a. naar berichten over de gifgasaanvallen in Syrië)

'Turkije's illegale oorlog in Syrië: Rutte wil wel pleiten voor een strenger wapenembargo, al zal dat geen zin hebben......'

'Turkije helpt ISIS gevangenen: minstens 750 IS strijders zijn al gevlucht'

'Syrië en wat de reguliere media je niet vertellen'

'Syrisch leger neemt posities in voor de strijd met de Turkse agressor'

'Turkije's oorlog tegen de Koerden in Syrië: media hebben niets geleerd en gaan door op de oude voet'

'Turkse illegale inval in Syrië verdedigd op Radio1' (zie ook de links in dat bericht naar de eerdere Turkse inval in Syrië)

'Syrië: de etnische, culturele en religieuze zuivering door Turks leger en islamitische terreurgroep'

'Lucas Waagmeester, NOS correspondent in Turkije, met 5 km/u. uit de 'Koerdenbocht''

'Turkije bombardeert eerste Koerdische doelen in Syrië nadat Erdogan aankondigde dat Turkije snel een 'geplande inval' zal uitvoeren'

'New York Post geeft 5 jaar te laat toe: IS werd en wordt gesteund door Turkije

Cosmeticaproducenten gebruiken asbest in hun producten

Het Care2 team is in de VS een actie begonnen tegen het toestaan van asbest in cosmeticaproducten. Nadat een grote cosmeticafabrikant een paar keer haar producten moest terugroepen vanwege te grote hoeveelheden asbest in haar producten, bleek dat de wetgever in de VS het gebruik van asbest in cosmeticaproducten toestaat..... Te zot voor woorden uiteraard en volkomen terecht dat het Care2 team gebruikers en anderen vraagt te tekenen om een verbod op het gebruik van asbest af te dwingen (wij kunnen daarvoor niet tekenen). 

Voor alle duidelijkheid: asbest is zwaar kankerverwekkend, de ultrakleine deeltjes asbest hechten zich aan de longwand en op den duur ontstaat daardoor kanker....

De vraag is hoe het in de EU en dan m.n. In ons land is geregeld, daar er in 2018 ophef ontstond nadat er in talkpoeder asbest vervuiling werd gevonden. De NVWA, het meer dan wanpresterend inspectieorgaan dat door een Balkenende kabinet werd opgetuigd en waarbij de goed functionerende inspectieorganen die we eerder hadden werden opgedoekt, om in een zwaar afgezwakte vorm op te worden opgenomen in de NVWA.......

Men sprak in 2018 alleen over talkpoeder, echter als ik het bericht van het Care2 team goed heb gelezen, zou het bepaald niet gaan om vervuiling van alleen talkpoeder, maar zou asbest ook in andere cosmeticaproducten worden gebruikt...... Vraag me dan ook af of de NVWA alleen naar talkpoeder heeft gekeken, of dat men ook andere cosmetica heeft gecontroleerd op asbest vervuiling......

Wat betreft de wet- en regelgeving op asbest gebruik is de zaak op bepaalde gebieden onduidelijk: de regering wilde asbest daken verbieden vanaf 2024 echter het lobbyorgaan voor het (grote) bedrijfsleven en voor de welgestelden, ofwel de Eerste kamer zette een streep door dat verbod...... Gezien de wetgeving is het zo dat er geen asbest meer mag worden gebruikt in bouwmaterialen, kookplaatjes e.d. Nergens wordt over asbest in cosmetica gesproken en gezien de ophef in 2018 zal dit wel verboden zijn, echter je weet maar nooit waar je aan toe bent in het huidige inhumane en ijskoude neoliberalisme waarin het grootste deel van het westen is gedompeld.......

Verder nog het volgende: vergeet niet dat voor heel veel cosmetische producten dierproeven werden uitgevoerd, iets dat nu verboden zou zijn in de EU. Reken maar 'gerust' dat met bijvoorbeeld het CETA vrijhandelsverdrag er gegarandeerd meer cosmetische producten op de markt zullen komen, waarvoor dierproeven werden en worden uitgevoerd, immers een verbod zou de cosmeticaproducenten uit Canada benadelen...... (Canadese cosmeticaproducenten kunnen overigens ook bestaan uit VS bedrijven die een fabriek in Canada hebben, dan wel die een kantoor in Canada hebben....) Het is dan ook zonder meer schunnig dat het CETA verdrag al door de Tweede Kamer is goedgekeurd en het is welhaast zeker dat het bedrijven lobbyorgaan Eerste Kamer instemt met dit schandalige verdrag.....*

Hier de tekst van het Care2 team:

Sign now to get asbestos banned from cosmetics!

The U.S. Government Has Been Letting Beauty Companies Poison Their Customers. Ban the Use of Asbestos in Cosmetics Now!


Once asbestos enters the body, it never dissolves. While the lungs and stomach can eventually push many of the fibers out, others remain trapped deep inside us. These particles can spend years quietly poisoning our internal organs before we ever show symptoms — ultimately causing chronic obstructive pulmonary disease, lung disease, and even cancers.
 
Yet, so far, the United States Food and Drug Administration (FDA) hasn't cared much about certain forms of asbestos.

The FDA seems particularly fine with letting people absorb asbestos through skin-based beauty products. It turns out that, despite its many known health risks, asbestos is not banned from use in cosmetic products.

While it is generally against U.S. law to use any ingredient in a cosmetic that makes the product harmful to consumers when used as directed, the list of prohibited ingredients does not explicitly mention asbestos. The results have been disastrous. Every year, asbestos has been found in yet another major cosmetics supplier's products, putting even more people in danger.

This is outrageous. Right now, millions of people are unwittingly rubbing products containing toxic fibers all over their bodies — and just assuming they're safe. The U.S. government has a responsibility and duty to protect consumers from known lethal contaminants. It is disgusting and enraging that officials have waited so long to do anything about this. The FDA must take action now! 
 
Please sign this petition urging the FDA to ban the use of asbestos in all cosmetic and beauty products. Our health and safety depend on it.

Thank you for all that you do,

Miranda B.
The Care2 Petitions Team

P.S. Deadly asbestos isn't banned from use in cosmetic products — but it absolutely should be Sign the petition to demand that the U.S. government take action, now!
===================================
* Het is de vraag of we ooit zullen horen welke producten die eigenlijk verboden zijn in Nederland of de EU, middels een geheime rechtszaak (ISDS) alsnog in de Nederlandse winkelschappen zullen belanden, immers de naam van het bewuste bedrijf mag niet genoemd worden, daar ook dit ten koste zou kunnen gaan van de concurrentie positie van zo'n bedrijf (immers Nederlandse consumenten zouden die producten kunnen mijden.....) ISDS: Investeerder-staatsarbitrage, geheime rechtbanken waar bedrijven een land kunnen dagen voor het verbieden van haar producten.... Bestaande vrijhandelsverdragen laten zien dat landen in dit soort zaken voor meer dan 95% in het ongelijk worden gesteld en ze alsnog producten moeten toestaan op hun markten.....

Voor meer berichten over asbest, proefdieren, CETA en TTIP, klik op het betreffende label, direct onder dit bericht (TTIP is een vrijhandelsverdrag van de EU met de VS, dat vooralsnog wordt geweigerd door de Trump administratie, maar waarvoor de EU al vanaf zijn aantreden een peperdure lobby voert in Washington......).

Palestijnen en hun kinderen nog eens nageschopt door BBC's Stephen Sackur

Na een paar jaar lang Jeremy Corbyn te hebben besmeurd als antisemiet, wat Corbyn zelfs de verkiezingen heeft gekost, sprak de neoliberale BBC hufter Stephen Sackur met dr. Yasser Abu Jamei, een psychiater die in de Gazastrook woont en werkt..... (Corbyn werd besmeurd door BBC's Sackur, plus andere BBC presentatoren en verslaggevers)

Het beeld dat Jamei schetst over de Palestijnse kinderen in de Gazastrook is werkelijk hopeloos, hij doet wat hij kan, echter leven in een getto waarbij een vijandig land ook nog eens te pas en te onpas (beter nog: te onpas en te onpas) het leven van de bevolking, dus ook van de kinderen onmogelijk maakt....... Als de ouders zijn ook de kinderen in de Gazastrook zwaar getraumatiseerd en ook zij lijden aan collectieve wanhoop......

Uiteraard kwam Sackur met de gebruikelijke leugens over de Palestijnen, als zouden de Palestijnse kinderen vanaf 6 jaar al worden geleerd Joden te haten en dat zelfs op school......... Dr. Jamei moest waarschijnlijk voor de zoveelste keer aangeven dat dit (smerige) leugens zijn...... Dit terwijl Israël sinds de illegale stichting van haar staat in 1948 intussen verantwoordelijk is voor de dood van een paar duizend kinderen, waar Israël nog steeds kinderen vermoord tijdens (volkomen terechte) protesten van Palestijnen en hen zelfs martelt in gevangenissen..... 

Om over de bombardementen door Israël nog maar te zwijgen, bombardementen op wijken waarbij uiteraard ook Palestijnse kinderen om het leven komen..... Zo bezien is het leren van kinderen haat tegen Joden te hebben niet nodig, het bloedige moorddadige Israëlische beleid zorgt daar vanzelf voor.......

In het bijschrift op BBC World Servie o.a. de zin dat de Islamic Jihad group werd gebombardeerd door Israël daar ze raketten hadden afgevuurd op Israël.... Alsof de Palestijnen zonder enige reden hun veredelde vuurpijlen afvuren op de fascistische apartheidsstaat Israël en dat dit arme land (Israël) zich moet verdedigen tegen islam terreur...... Niets over de mensen die Israël de laatste weken weer doodschoot en dat niet op het eigen, van de Palestijnen gestolen, land maar op grondgebied van de Gazastrook (en de West Bank), dus zogenaamd Palestijns grondgebied.......

In werkelijkheid is de Gazastrook een grote openluchtgevangenis van Israël dat zoals gezegd te onpas en te onpas tekeer gaat in die gevangenis, die het best is te vergelijken met het Warschau getto tijdens WOII...... Verder moet niet vergeten worden dat Israël met grote regelmaat transporten met diverse goederen tegenhoudt voor 'import' in de Gazastrook......

'Hardly unusual' het afschieten van 'raketten' en de wraakacties van Israël, aldus de BBC redactie, alsof inderdaad de Palestijnen het probleem zijn....... Nee de westerse reguliere media doen net of het normaal is dat een klein gebied dat de Gazastrook is met bijna 2 miljoen inwoners (!!!), zoals het getto van Warschau wordt afgegrendeld van de buitenwereld...... Een gebied waar Israël haar militairen toestaat op eigen initiatief het vuur te openen op ongewapende Palestijnen, die NB op eigen bodem protesteren tegen de smerige en fascistische behandeling van mensen, die in feite geen leven hebben in die kleine strook land waar zij gevangen zitten en daar ook geen leven op kunnen bouwen......

Het valt me nog mee dat de BBC redactie  stelt dat de economie van de Gazastrook al lang is vernietigd door de Israëlische blokkade van deze kleine strook land, waardoor de situatie voor de Palestijnen alleen uitzichtlozer is geworden..... Je kan dan ook stellen dat Israël op twee fronten oorlog voert tegen het verdrukte Palestijnse volk: één met militaire hardware, de tweede is een psychologische oorlogsvoering die in feite alle Palestijnse mensen treft en dat niet alleen in de Gazastrook, maar ook op de West bank en de vluchtelingen die in aangrenzende landen in vluchtelingenkampen moeten leven...... 

Voor de Palestijnen die in hun voormalig, door Israël gestolen land leven, dus ofwel in de Gazastrook als de West Bank, is deze psychologische oorlogsvoering reden om uiteindelijk maar naar het buitenland te vertrekken, ofwel deze oorlogsvoering is tevens een langzame etnische zuivering van door Israël illegaal bezet gebied en de door Israël illegaal afgegrendelde Gazastrook.......

Sackur wilde nog even weten wat dr. Jamei vindt van de 'Deal of the Century' die Israël en de VS sloten over de 'toekomst' van het Palestijnse volk, waarbij de ploert stelde dat de VS 50 miljard dollar heeft gereserveerd voor de Palestijnen, hulp die voor de infrastructuur van de Palestijnen moet worden gebruikt, het aanleggen van autotunnels en wegen zodat er eindelijk van een echte Palestijnse staat kan worden gesproken, daar de gebieden met elkaar verbonden worden....... Jamei stelde volkomen terecht, dat er dan geen sprake zal zijn van één Palestijnse staat maar van zes Palestijnse staatjes...... Voorts moest dr. Jamei Sackur nog duidelijk maken dat dit geen 'deal' is waar de Palestijnen aan mee hebben gewerkt, noch dat Palestijnen hiermee akkoord zullen gaan, immers beloften door Israël in het verleden gedaan aan de Palestijnen draaien telkens weer op niets uit, zo wijst de geschiedenis uit....

Voorts moet niet vergeten worden dat met deze schunnige 'deal' de Palestijnen in feite amper eigen zeggenschap hebben en om te bewijzen dat deze 'deal' zo kan worden opgezegd door Israël, heeft dit land al een nederzetting goedgekeurd in een klein gebied dat volgens de deal aan de Palestijnen zou toekomen.......

Wat betreft de beloofde 50 miljard dollar dient nog opgemerkt te worden dat de vele miljarden die de EU aan projecten voor Palestijnen heeft besteed voor niets zijn geweest, Israël heeft die projecten of plat gewalst of opgeblazen middels luchtaanvallen....... (deze projecten werden mede door Nederland bekostigd)Dr Yasser Abu Jamei

Hier de tekst op de site van BBC W.S. voor het programma Hard Talk:

Released On: 26 Feb 2020

HARDtalk’s Stephen Sackur speaks to Dr Yasser Abu Jamei, director of Gaza’s biggest mental health program. The past few days have seen rising tension in Gaza – Islamist militants fired rockets into Israel; the Israelis responded with air strikes aimed at the Islamic Jihad group. Hardly unusual and certainly not the stuff of international headlines but that in itself is telling. In Gaza conflict is the norm, so too an economic blockade that has long choked the economy. What happens to a people living with trauma and collective despair?
=============================
Zie ook:
'Puma beklaagt zich over een boycotoproep vanwege haar steun voor illegale Israëlische nederzettingen'

''Deal of the Century' niet genoeg voor Israël dat dit meer dan belachelijke verdrag nu al schendt'

'Studente Mays wordt gemarteld in Israëlische gevangenis

'Trump en Netanyahu komen met 'vredesplan' voor Israël, waar de Palestijnen zoals gewoonlijk het nakijken hebben'

'Albert Einstein, één van de vooraanstaande Joden die al in 1948 grote vraagtekens bij de staat Israël zette'

'Israël wil Shuhada Street in Hebron vernietigen voor nieuwe Joodse nederzetting....'

'Israël gebruikt alweer nazi misdaden tegen het Palestijnse volk'

'Israëlische rechter wijst directeur Human Rights Watch het totaal absurde 'democratische' land uit'

'Israël steelt Palestijnse grond, als 'vergoeding krijgen' Palestijnen traangas, made in USA'

'Mike Pompeo (VS minister van BuZa): nederzettingen op de West Bank gaan niet per se in tegen internationale rechtsregels'

'Een volk dat leeft onder bezetting heeft het recht gewapend verzet te plegen, ook het Palestijnse volk' Je zou zelfs kunnen zeggen dat een ieder die onder illegale bezetting leeft, de plicht heeft verzet te plegen, denk daarbij ook aan de nazi-Duitse bezetting van Nederland tijdens WOII >> de link naar dat bericht op Facebook werd door deze organisatie eerder geblokkeerd....

'Al wat nog over is zijn hun schooluniformen: Israël vermoordt 8 Palestijnen'

'"Israël heeft afgelopen nacht in de Gazastrook opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op terreurorganisatie Islamitische Jihad..." ahum....'

'Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking'

'Israël: het vormen van een kabinet zou al lang rond zijn als de grootste Palestijnse politieke partij een kans zou krijgen mee te regeren'

'Jackie Walker, een joods journalist, spreekt over de met beschuldigingen van antisemitisme gevoede heksenjacht op Labour en haarzelf' (ook van belang voor dit bericht)

'Israëlische 'Friends Tweet' komt als een boemerang terug met de gruwelen die Israël begaat tegen het verdrukte Palestijnse volk'

'Israël valt doelen aan in Libanon, Syrië en Irak >> oorlogsmisdaden, zonder één woord van kritiek uit het westen'

'Israël houdt 24 uur per dag Palestijnen in de gaten met gezichtsherkenningsapparatuur en hulp Microsoft'

'Israël gebruikt sadistisch geweld bij vernietigen Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem'

'Zomaar een paar dagen uit 'het leven' van Palestijnen: vernederingen, beledigingen, vernietiging en moord door Israël'

'Huis van Afgevaardigden VS stemt massaal voor beperking vrijheid van meningsuiting: BDS in de ban en vrijbaan voor Israëls gewelddadig beleid tegen Palestijnen'

'Israël steelt 141 miljoen dollar aan belastinggeld van de Palestijnse Autoriteit'

'Israël gaat alweer haar boekje ver te buiten in Oost-Jeruzalem'

'De Israëlische VN ambassadeur: de weg naar vrede is overgave van de Palestijnen, waarbij ze nationalistisch suïcide moeten plegen..... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Israël maakte het onmogelijk voor arabieren terug te keren naar hun huizen'

'Israëlische kolonisten verantwoordelijk voor branden op de West Bank'

'Duitse razzia's: jacht op ondersteuners van Hamas en het verdrukte Palestijnse volk'

''Rechter' houdt Palestijns meisje van 16 jaar in gevangenschap, verder een invalide in rolstoel vermoord: 'leve het dappere Israëlische leger....''

'Israël vermoordde doelbewust journalisten'


'Gazastrook: 'de onafhankelijke verslaggeving' over de strijd van Israël tegen Palestijnse terroristen...'

'UNICEF is trots supporter van de bloedige Israëlische vervolging van Palestijnen en hun kinderen'

'Dode Israëlische militairen zijn meer waard dan burgers en de moord op 300 Palestijnen is terecht >> de verkiezingscampagne van Netanyahu'

'Great Return March: 1 jaar protest, 1 jaar massamoorden, 1 jaar westerse anti-Palestijnse propaganda'

'Gaza ‘On Brink Of Collapse’ As Residents Remain ‘Caged In’' (Video)

'Israël martelt 60% van de gevangengehouden Palestijnse kinderen........

'Israël voert standrechtelijke executies uit en martelt kinderen......'

'Israël bewijst nogmaals fascistisch te zijn >> journalist met kritiek wacht gevangenisstraf......' (en zie de links in dat bericht)

'Britse band boycot het Eurovisiesongfestival in Israël'

'CIDI vóór Israël vóór vrede, tegen racisme en antisemitisme....... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Eurovisiesongfestival 2019 in fascistische apartheidsstaat >> boycot dit festival!!'

'Simon Wiesenthal Center: antisemitische top tien 2018 >> o.a. moorden toegestaan voor Joden'

'Israël arresteert Palestijnen tijdens gewelddadige nachtelijke overvallen op de West Bank'

'Israëls huidige oorlog tegen de Palestijnen: o.a. de etnische zuivering van Oost-Jeruzalem'

'Israëlische 'helden' schieten invalide Palestijn in het achterhoofd'

''Antisemitisch bericht' >> Sinds 2000 heeft het Israëlische leger 2.070 Palestijnse kinderen vermoord, dit jaar 'staat de teller' op 52 kindermoorden.........'

'Ceremoniële beloning voor 'heldhaftige' Israëlische scherpschutters die ongewapende Palestijnse demonstranten vermoordden'

'Tien bedrijven die Israël helpen bij de massamoord op de Palestijnen''Vier spelende Palestijnse jongens werden doelbewust vermoord middels een Israëlische drone'

'Palestijnse man met syndroom van Down gearresteerd door 'dappere' Israëlische militairen: hand gebroken en 3 dagen opgesloten.......'

'Israël bestormt voor de zoveelste keer met groot machtsvertoon de Al-Aqsamoskee......'

'Israël vermoordt alweer 'zeer heldhaftig' 5 ongewapende Palestijnen, waaronder een 12 jarige en een 17 jarige jongen........'

vrijdag 28 februari 2020

Albert Heijn let op haar kleintjes

AH had vorige week kiwi's 'in de aanbieding', 1 kiwi voor 49 cent, terwijl een bak met 8 kiwi's € 2,89 kostte. Vandaag zag ik dat ze nu een nieuwe 'kiwi aanbieding' hebben: 3 voor 99 cent. Dat betekent dat je vorige week € 1,03 meer betaalde als je 8 'losse kiwi's' kocht i.p.v. een bak kiwi's..... Deze week haal je daarentegen de meer dan geweldige winst van 25 cent als je 8 kiwi's los koopt.......

Overigens zie ik heel veel mensen stoer zeggen dat ze geen kassabon wensen, ontzettend dom daar je gemiddeld per jaar 25 euro meer kwijt bent als je je bon niet controleert, dit omdat of aanbiedingen niet in de 'kassacomputer' zitten en dat niet zelden op vrijdag (terwijl de aanbieding op maandag ingaat), ofwel dan hebben heel veel mensen door de week heen niet eens gemerkt dat ze het volle bedrag betaalden, terwijl ze dachten een aanbieding te kopen....... Opvallend ook dat wanneer bonus artikelen niet door de kassa 'worden herkend', dit niet wordt hersteld.....

Verder gebeurt het regelmatig dat wanneer je meerdere aantallen koopt van één product de kassamedewerkers niet goed hebben geteld en je met regelmaat voor meer artikelen betaalt dan je werkelijk in je karretje had (ja vreemd genoeg valt dit slechte tellen meestal uit in het nadeel van de klant, althans dat is mij regelmatig opgevallen).

Ik weet het een beetje een onzin bericht, als je ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld, echter ik vergeet nooit de misleidende reclame van AH dat ze op de kleintjes letten (zogenaamd voor de klant, echter het tegendeel is meestal het geval).....

Coronavirus en carnaval: 'een gouden combinatie' en BBC W.S. verslaggever voor Iran hekelt de aanpak van het virus in dat land

Ongelofelijk het westers commentaar op de aanpak van het Coronavirus door China, terwijl men een feest als carnaval in een aantal EU-lidstaten gewoon heeft laten plaatsvinden, of hoe snel wil je dat het Coronavirus echt een pandemie wordt..??!!! 

Gistermiddag op BBC World Service radio na 15.30 u. (CET) de BBC correspondent voor Iran (kan z'n naam niet terugvinden op de waardeloze site van de BBC). Deze figuur hekelde de aanpak van het Coronavirus door de autoriteiten in Iran, alles zou te weinig en te laat zijn, terwijl daar volgens mij geen sprake van is, zo hebben de autoriteiten al een paar steden op slot gedaan. Maar ja het gaat om Iran en dat land moet nu eenmaal altijd gedemoniseerd worden....... Ook stelde deze figuur (m) dat er waarschijnlijk veel meer besmettingen en doden te betreuren zijn dan de autoriteiten willen toegeven..... Waarom zou Iran dat doen? Om geen paniek te zaaien en tegelijkertijd wel steden isoleren?? Nogmaals: het gaat om Iran en de autoriteiten daar zijn volgens het westen altijd fout....

Nee, in Saoedi-Arabië is het allemaal veel beter aldus de fantast, als er één land is dat haar burgers voorliegt is het wel de reli-fascistische dictatuur van S-A...... Volgens de BBC verslaggever heeft de WHO de situatie in Saoedi-Arabië de zaak goed in de hand.... Ofwel: niet de Saoedische autoriteiten maar de WHO is daar om verspreiding tegen te gaan..... 

Trouwens ook wat betreft geweld overtreft S-A Iran met meer dan 100% en dat is alleen nog het geweld in eigen land, als je de genocide meerekent die dat land in Jemen uitvoert, worden de verhoudingen al helemaal scheef..... Zo moeten er in Jemen intussen minstens al 500.000 doden te betreuren zijn vanwege de grootschalige terreur van de Saoedische coalitie in Jemen, terreur die zelfs een genocide genoemd kan worden....(met steun van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, plus wapenhulp vanuit o.a. Nederland en Duitsland) Verder moet je niet vergeten dat Saoedi-Arabië een groot aantal terreurgroepen heeft gesteund, eerst in Irak en daarna in Syrië..... 

Gezien het voorgaande: wat doet het westen? Juist: commentaar leveren op de hulp die Iran gaf en geeft aan Syrië, terwijl met die hulp juist de terreurgroepen werden en worden bestreden..... Hetzelfde wat over S-A gezegd kan worden geldt overigens ook voor Turkije dat in Idlib de terreurgroepen heeft bevrijd en bewapend......

Tja aan het soennitische Saoedi-Arabië verdient GB kapitalen met de verkoop van wapens en munitie (wapens in de breedste zij van het woord, dus inclusief rollend, varend en vliegend oorlogstuig), daarnaast levert GB training aan Saoedische militairen zodat ze zo effectief mogelijk sjiieten in Jemen kunnen vermoorden.....

Het is als met China, een hele berg commentaar op de aanpak van het virus, terwijl westerse landen gewoon de maatregelen overnemen die China heeft genomen, waarop men nu uiteraard geen commentaar levert.... Sterker nog en zoals gezegd: zelfs het alcohol festijn* carnaval afgelasten was er niet bij in westerse landen als Italië, Nederland en Duitsland, terwijl de festiviteiten in China voor het nieuwe jaar niet of amper werden gevierd..... 

* Alcohol, ook zonder het Coronavirus, al de dodelijkste harddrug in ons land, een harddrug die door min of meer langdurig gebruik dagelijks gemiddeld 12 doden eist....


Zie ook:
'Coronavirus: Rutte heeft de regie.... 'God zij dank!' Deel 2

'Coronavirus: Iran extra getroffen vanwege illegale VS sancties' 

'Coronavirus en WOIII'   

'Coronavirus: Rutte heeft de regie, 'god zij dank......''

'Corona antivirusbescherming'

'Coronavirus, Bruno Bruins (minister Medische Zorg): geen reden om grote evenementen te verbieden'

'Coronavirus sensatie op Radio1: een thema-uitzending......'

'Coronavirus tragedie misbruikt voor racisme en het zaaien van haat

'Coronavirus: 'een probaat middel' tegen de klimaatverandering en de luchtvervuiling..... 

'A Most Convenient Virus' (een ICH artikel, waarin de stelling is dat dit virus uit een VS laboratorium komt)

'Coronavirus: Bruno Bruins (VVD 'minister' Volksgezondheid) slaat rood uit' (ja ik weet het, Bruins is minister 'Medische Zorg')

'Coronavirus hysterie: Corona vs. griep' 

GroenLinks-wethouder Groot Wassink, de gesel van Amsterdamse bijstandsgerechtigden

Gisteren schreef ik over de meer dan onmenselijke omgang van het Britse 'ministerie van Sociale Zaken' met klanten, waarbij mensen die hun uitkering kwijtraakten zelfs verhongerden, zich suïcideerden of zelfs omkwamen doordat ze zijn afgesneden van elektriciteit*. Dezelfde dag ontving ik een bericht van Doorbraak in m'n mail over de aanpak van bijstandsgerechtigden in Amsterdam, een bericht waardoor ik van m'n stoel donderde: GroenLinks wethouder Groot Wassink knijpt deze mensen af op een uiterst inhumane en onrechtvaardige manier.

Groot Wassink staat een 'cohorten-aanpak' voor, een streng beleid waarmee hij zoveel mogelijk mensen uit de bijstand wil jagen, een betere manier om dit genadeloze beleid aan te duiden is er niet.....

Nogmaals laat een politicus van GroenLinks zien, bepaald niet links te zijn en wat betreft de rest van de politici in zijn partij, is Groot Wassink allesbehalve alleen!

Lees het artikel van P. van der Lende, met een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat men totaal geen compassie heeft met mensen in de bijstand en zelfs mensen met psychische problemen kort op de uitkering**, dit 'daar gesprekken niet goed verliepen.....' Het volgende artikel verscheen eerder op het blog van de Bijstandsbond:

Klachten over de genadeloze aanpak van bijstandsgerechtigden door GroenLinks-wethouder Groot Wassink

Geplaatst op 18 februari 2020

                          Logo van de Bijstandsbond.
                          Logo Bijstandsbond

De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink van Sociale Zaken heeft in december 2019 via een brief nieuw streng beleid tegen bijstandsgerechtigden bekendgemaakt. Het gaat om de zogenaamde “cohorten-aanpak”, die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te jagen. Iedereen wordt door de gemeente opgeroepen en onder druk gezet, ook arbeidsongeschikten. Hieronder een greep uit de verhalen die inmiddels bij de Bijstandsbond zijn binnengekomen.


GL opperploert Groot Wassink

Een man is zwaar psychiatrisch patiënt en heeft gesprekken gehad die niet goed verliepen. Hij heeft een strafkorting van dertig procent gekregen.

– Een man die al jaren in de bijstand zit, zinvol vrijwilligerswerk doet en daardoor enigszins stabiel is, wordt onder druk gezet om in zee te gaan met een jobhunter. Tijdens het gesprek doet de klantmanager allerlei vervelende uitspraken. De klantmanager zegt onder meer: “Ik heb het dossier niet gelezen”.

Een man die onder andere in detentie heeft gezeten en psychisch labiel is, zou zijn klantmanager onheus hebben bejegend, aldus de klantmanager. De man heeft voor die onheuse bejegening een boete gekregen van maar liefst drie maanden dertig procent korting op zijn uitkering. De wet staat dat soort boetes toe, maar de gemeente Amsterdam paste die hoge strafkortingen vroeger niet of nauwelijks toe. Ze kwamen weinig voor, maar in het kader van de cohorten-aanpak hebben we al twee gevallen gehad. Blijkbaar gaat men bij die cohorten-aanpak meer strafkortingen uitdelen. Een scheldwoordje richting de klantmanager? Hup, drie maanden dertig procent korten.

Een man die al vaker met een bepaalde klantmanager te maken heeft gehad, krijgt van hem een brief voor een “kennismakingsgesprek”. De klantmanager is blijkbaar vergeten dat hij de man al kent. De man heeft al een stuk of tien reïntegratietrajecten achter de rug, sinds de Megabanenmarkt van vijftien jaar geleden.

Een psychiatrisch patiënte krijgt een oproep voor een gesprek om over toeleiding naar werk te praten. Ze reageert eerst niet en wordt dan gebeld.

Een vrouw van in de zestig heeft een gesprek over aan het werk gaan en krijgt een “werkervaringsplaats” van een half jaar werken met behoud van uitkering aangeboden.

Bij een man verlopen de gesprekken niet goed. Hij wordt voor straf doorgestuurd naar het reïntegratiecentrum aan de Van der Madeweg, de opvolger van het dwangarbeidscentrum aan de Laarderhoogtweg.

Een man heeft een diagnose gekregen dat hij een zware ziekte heeft en moet na een gesprek bewijzen van de internist opsturen naar de klantmanager. Dat is een onjuiste procedure. Als een bijstandsgerechtigde ziek is, dan moet die persoon worden gekeurd. Medische rapporten van specialisten horen niet thuis in het dossier.

Amsterdamse bijstandsgerechtigden kunnen klachten over de cohorten-aanpak doorgeven aan de Bijstandsbond, Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam, tel: 020-6898806, mail: info@bijstandsbond.org.

Piet van der Lende

(Dit artikel verscheen eerder op de site van de Bijstandsbond)
=====================================
*  Zie: 'Brits ministerie van 'Sociale Zaken' vernietigde gegevens over suïcides en andere sterfgevallen van uitkeringsgerechtigden

** Schandalig genoeg zitten er mensen in de bijstand die chronisch psychisch ziek zijn, dan wel chronisch lichamelijk ziek zijn of bijvoorbeeld zitten met zware chronische rugklachten terwijl deze mensen in een fatsoenlijk land al lang waren afgekeurd.....

Voor meer berichten over de bijstand, GroenLinks en/of Groot Wassink, klik op het betreffende label, direct onder dit bericht.

donderdag 27 februari 2020

GroenLinks Den Haag werkt de daklozen de stad uit

Ongelofelijk maar waar: GL wethouder Sociale Zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang Bert van Alphen heeft wel een heel vreemd beeld van armoedebestrijding en Maatschappelijke Opvang, daar hij daklozen de stad uit wil werken en wil verkassen naar krimpgebieden...... 

Eén en ander vanwege de woningnood, die van Alphen en zijn partij NB zelf mee hebben helpen vergroten door in eerdere colleges mee te stemmen met de sloop van bijna hele wijken met sociale huurwoningen, niet dat deze niet goed waren, maar om de stad meer 'allure' te geven, wat mij betreft totaal mislukt, 'maar goed...' Natuurlijk was de bedoeling ook om de huren flink te kunnen verhogen en dat is wel gelukt zoals we intussen allemaal kunnen weten...... (echt iets om trots op te zijn voor de politici van een zogenaamd linkse en groene partij.....)

Sloop van goede huurwoningen waarvoor veel te weinig huizen teruggebouwd werden en daarbij nog een vermindering van sociale huurwoningen ten gunste van een fiks aantal koopwoningen (zie de spuuglelijke en nu al weer verlopen Vaillantlaan*)...... Wel moet ik toegeven dat één van de hoofdverantwoordelijken PvdA hufter Marnix** 'normalisatie' Norder is, maar dat heeft GL nooit weerhouden mee te gaan in de uiterst vervuilende sloop en bouw van nieuwbouwprojecten....... Het voorgaande was (en is dat nog steeds) bovendien een enorme vernietiging van kapitaal.....

Nee, van Alphen vindt die daklozen maar niets en ach die hebben niets te willen, opkrassen, het 'bruisende Den Haag' heeft geen plaats voor daklozen..... Alsof die mensen zitten tre wachten op een plek in een dorp waar totaal niets meer is te beleven...... Reken trouwens maar niet dat de bewoners van een 'krimpdorp' zitten te wachten op daklozen uit Den Haag, men zal deze mensen mijden als de pest.... Wellicht rekent van Alphen erop dat deze daklozen zo ongelukkig worden in zo'n krimpgemeente dat ze zich het leven benemen >> klus geklaard!!

Waar haalt van Alphen het gore lef vandaan??!!!

*  De Vaillantlaan: een racebaan dwars door een deel van de Schilderswijk en onderdeel van de 'Centrum Ring', ook al met steun van GL gerealiseerd..... Waar nog aan toegevoegd moet worden dat deze racebaan, die op fiks wat tijden filevorming kent, NB vlak langs een grote basisschool loopt....

** Marnix Norder is de gesel van de woonwagenbewoners.... Deze mensen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse politie gepakt tijdens razzia's en daarna afgevoerd en vermoord in de dodenkampen van de nazi's.... Norder vond het wel kies om deze mensen van hun standplaatsen te gooien en de vrijgekomen grond te verkopen als lag er een goudmijn onder (o.a. woonwagencentrum Escamplaan)..... Norder had het gore lef om te zeggen dat dit de normalisatie was van woonwagenbewoners, hij wilde ze het liefst in huizen stoppen.... Later heeft de rechter dit 'normaliseren verboden.....' Schoft Norder was tot 1 januari dit jaar topgraaier van Aedes, de koepel van woningcorporaties en op die manier heeft ook hij meegeholpen aan het verder uitkleden van huurders, die nu bijna 10% meer betalen voor een dak boven het hoofd, dan kopers, maar in vergelijking nog amper rechten hebben..... Dezelfde ploert is sinds 2014 mede eigenaar van 'Steenvlinder' een bedrijf dat mensen helpt bij de bouw van een eigen huis, ofwel hij heeft zijn werk als wethouder misbruikt om een bedrijf te beginnen, hoe corrupt wil je het hebben...???

Coronavirus sensatie op Radio1: een thema-uitzending......

Vanmorgen was één van de onderwerpen in het Radio1 Journaal kleutertje luister onderdeel: 'Eén, twee, drie voor de dag' (vlak voor 9.30 u.), totaal belachelijk aangekondigd door de uiterst vervelende Hans Hogendoorn en zijn vrouwelijke onderdaan Eva Zeijlstra*, de boodschap dat het programma 'Nieuws & Co' ('leuk verzonnen hè?') na 16.00 u. vanmiddag een thema-uitzending zal brengen over het Coronavirus. De vreselijke presentator van dat programma, Lara Rense, vertelde dat men o.a. belangrijke vragen van luisteraars zal beantwoorden..... 

Vragen als: is het verstandig om je handen te wassen tijdens een uitbraak van het Coronavirus.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! 'Benieuwd wat het antwoord zal zijn', je zou toch denken dat dit bevestigend beantwoord zal worden, 'maar je weet het maar nooit.....' Nog zo één: is het verstandig om gebruik te maken van het openbaar vervoer tijdens een uitbraak van het Coronavirus..... Kijk dit wordt listig daar het de openbaar vervoer bedrijven fiks zal raken als het antwoord negatief is en uiteraard is het uitermate onverstandig om het OV te gebruiken tijdens zo'n uitbraak, hoe is het mogelijk dat men daar nog vragen over moet stellen..... (vermoed dan ook dat een aantal vragen door de redactie zelf zijn bedacht tijdens een heftige hersenstorm met windkracht 9 op de schaal van Beaufort) 

Uiteraard zal er weer gevraagd worden of mondkapjes dragen verstandig is, welnu dat heeft voor gewone stervelingen geen zin, alleen voor medisch personeel is dit verstandig, zo hebben we de afgelopen weken al van meerdere deskundigen keer op keer gehoord, maar dat zal de redactie van het programma wel zijn ontgaan met de zoektocht naar 'positief, humoristisch' nieuws.....

Vraag me af of men ook aandacht zal schenken aan de hatelijke opmerkingen tegen mensen van Chinese komaf**, alsof zij er iets aan kunnen doen dat het virus als eerste in China slachtoffers eiste, echter ik vrees dat men dit niet zal doen.... (en heb zelfs geen zin om 3 minuten naar die thema-uitzending te luisteren om dat te controleren, ik moet er niet aan denken, gadver!)

Het is meer dan duidelijk dat Radio1 en dan m.n. de NOS deze thema-uitzending gebruikt om zoveel mogelijk luisteraars te trekken, immers sensatie vinden de bobo's van Radio1 het lekkerst......

Ach ja, Radio1, de meer dan waardeloze zender die verantwoordelijk is voor veel sensatie, sport, suffe zogenaamde actualiteiten (vergeleken daarbij was het tv programma Van Gewest tot Gewest nog spannend), muziek, reclame en een beetje echt nieuws, al moet dat laatste het liefst wel 'positief nieuws' zijn....... En daarvoor betalen we met z'n allen belastinggeld....

Radio1, de meer dan belachelijke nationale sensatiezender van Nederland!

*  Eva Zeijlstra mag voor spek en bonen onderdelen van programma's mee aankondigen, daar men op Radio1 vindt dat mannen nu eenmaal beter zijn in een groot aantal zaken en dan ook recht hebben op een groter deel van de financiële taart.....

** Zie: 'Coronavirus tragedie misbruikt voor racisme en het zaaien van haat

Zie ook:
'Coronavirus: Rutte heeft de regie.... 'God zij dank!' Deel 2

'Coronavirus: Iran extra getroffen vanwege illegale VS sancties' 

'Coronavirus en WOIII'   

'Coronavirus: Rutte heeft de regie, 'god zij dank......''

'Corona antivirusbescherming'

'Coronavirus, Bruno Bruins (minister Medische Zorg): geen reden om grote evenementen te verbieden'

'Coronavirus en carnaval: 'een gouden combinatie' en BBC W.S. verslaggever voor Iran hekelt de aanpak van het virus in dat land

'Coronavirus: 'een probaat middel' tegen de klimaatverandering en de luchtvervuiling..... 

'Coronavirus tragedie misbruikt voor racisme en het zaaien van haat

'A Most Convenient Virus' (een ICH artikel, waarin de stelling is dat dit virus uit een VS laboratorium komt)

'Coronavirus: Bruno Bruins (VVD 'minister' Volksgezondheid) slaat rood uit' (ja ik weet het, Bruins is minister 'Medische Zorg')

'Coronavirus hysterie: Corona vs. griep' 

PFAS vergiftiging grondwater in delen van Californië

WorldBeyond War (WBW) brengt o.a. een artikel waarin het leger van de VS wordt aangewezen als schuldige voor PFAS vergiftigingen van waterbronnen, iets waar wij in Nederland wat betreft de PFAS crisis geen of veel te weinig aandacht voor hebben gehad, immers de niet afbreekbare PFAS chemicaliën belanden uiteindelijk in het grondwater en het is maar de vraag of de waterzuiveringsinstallaties deze verontreiniging kunnen verwijderen uit het water dat wij drinken......

In Californië zoals gezegd vervuiling door jarenlange oefening met foute blusvloeistoffen/poeders door het Amerikaanse leger, dat zo nogmaals en geheel ten overvloede nog eens laat zien, dat het niet alleen in het buitenland, maar ook binnenlands terreur uitoefent......

Nog een 'mooi feitje': ook de PFAS vergiftiging van grond in ons land is voor een fiks deel terug te brengen op een blusvloeistof/poeder, waar al in de 70er jaren van de vorige eeuw over bekend was dat ze o.a. kanker veroorzaken, ofwel ook in Nederland moet men hebben beseft dat deze stoffen gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid (uit het artikel van WBW blijkt dat men dit inderdaad al in de 70er jaren wist!!!).... Toch is men in de VS gewoon doorgegaan met het gebruikt van deze stoffen en hetzelfde moet hier zijn gebeurd........

In het artikel van WBW dat ik overnam wordt m.n. over 1 plek in Californië bericht, echter daar zijn veel meer van deze plakken te vinden, waar het grondwater al is verontreinigd met een aantal gevaarlijke PFAS chemicaliën en zoals de schrijver van het artikel terecht opmerkt: alle chemicaliën in PFAS zijn gevaarlijk!! (zie ook de lijst met aandoeningen in het artikel hieronder, aandoeningen die je over kan houden aan PFAS inname of anders gezegd: vergiftiging met PFAS chemicaliën

In Nederland passen we nu de normen aan, zodat er meer PFAS chemicaliën in de grond mogen zitten als men deze grond wil verplaatsen of op andere manier wil gebruiken......* Te zot voor woorden en levensgevaarlijk!

PFAS Contamination Near George Air Force Base Threatens Public Health

The groundwater in Victorville and throughout much of California is contaminated with PFAS, the “forever chemicals.”

By Pat Elder, February 23, 2020, World BEYOND War

On September 10, 2018 the Lahontan Regional Water Board tested the well water of the home owned by Mr. and Mrs. Kenneth Culberton located at 18399 Shay Road in Victorville, California. The water was found to contain high levels of 25 separate PFAS chemicals, several that are known to be human carcinogens. Culberton’s home is a few hundred feet from the eastern boundary of the shuttered George Air Force Base.

Culberton declined to be interviewed so we’ll rely on the public record. The letter he received from the Lahontan Regional Water Quality Control Board on February 11, 2019 states:

Based on the Air Force’s interview with you, we understand that you and your tenant use bottled water as your water source, and this well is being used only for irrigation purposes. 
 The comparison of the combined PFOS and PFOA concentration with USEPA’s concentration level (see the table below) suggests that this well water may not be suitable for human consumption as it exceeds the lifetime HA level.”

The house next door, located at 18401 Shay Road, was found to have a similarly contaminated well. The property was sold on June 19, 2018 to Matthew Arnold Villarreal as sole owner. The transfer took place three months before the well was tested by the water board. Villarreal is the Water Supply Supervisor of the City of Victorville Water Department. 

The level of contaminants of other private wells in the vicinity of George AFB is unknown.
George Air Force Base, which shut down in 1992, used aqueous film-forming foam (AFFF) in routine fire training exercises, along with nearly 50 other bases in the state. Per- and poly fluoroalkyl substances, or PFAS, are the active ingredient in the foams, which were allowed to leach into groundwater and surface water.

Despite knowing since the 1970’s that the practice threatened human health, the military continues to use the chemicals at installations in the U.S. and around the world.

Groundwater collected on September 19, 2018 at Production Well Adelanto 4 Victorville, near the intersection of Turner Road and Phantom East, also showed the presence of dangerous levels of various PFAS chemicals. The notice from the Lahontan Regional Water Quality Control Board (RWQCB) was addressed to: Ray Cordero, Water Superintendent, City of Adelanto, Water Department.

The view from Phantom Road East at its intersection with Turner Road.

According to the October, 2005 George AFB Restoration Advisory Board (RAB) Adjournment Report, groundwater plumes containing contaminants had not
migrated into drinking water wells or in the Mojave River. “The drinking water in the community continues to be safe for consumption,” according to the final report.

People in the community have likely been drinking poisoned water for two generations. Restoration Advisory Boards have been criticized for trivializing severe environmental contamination caused by the military while serving to track and contain community resistance.

Culberton’s water puts the PFAS epidemic into perspective. The following chart is taken from the water board’s letter to Mr. and Mrs. Kenneth Culberton:

Name                                                               ug/L                ppt
6:2 Fluorotelomer sulfonate                            .0066               6.6
8:2 Fluorotelomer sulfonate                            .0066               6.6
EtFOSA                                                          .0100               10
EtFOSAA                                                       .0033               3.3
EtFOSE                                                           .0079               7.9
MeFOSA                                                        .0130               13
MeFOSAA                                                     .0029               2.9
MeFOSE                                                         .012                 12
Perfluorobutanoic acid                                    .013                 13
Perfluorobutane Sulfonate                              .020                 20
Perfluorodecane Sulfonate                              .0060               6
Perfluoroheptanoic Acid (PFHpA)                .037                 37
Perfluoroheptane sulfonate                             .016                 16
Perfluorohexanoic Acid (PFHxA)                   .072                 72
Perfluorohexane Sulfonate (PFHxS)               .540                 540
Perfluorononanoic acid (PFNA)                     .0087               8.7
Perfluourooctane Sulonamide (PFOSA)         .0034               3.4
Perfluoropentanoic Acid PFPeA                    .051                 51
Perfluourotetradecanoic Acid                         .0027               2.7
Perfluourotridacanoic Acid                             .0038               3.8
Perfluouroundecanoic Acid (PFUnA)             .0050               5.0
Perfluourodecanoic Acid (PFDA)                  .0061               6.1
Perfluorododecanoic Acid (PFDoA)              .0050               5.0
Perfluouro-n-Octanoic Acid (PFOA)             .069                 69
Perfluourooctane Sulfonate (PFOS)               .019                 19

The 25 PFAS compounds found in the Culberton well totaled 940 parts per trillion (ppt.) 
Neither the federal government nor the state of California track or regulate contamination in private wells. Meanwhile, public health scientists have warned of the cumulative effect of these carcinogens. The nation’s top public health officials say 1 ppt of PFAS in drinking water is potentially dangerous. The NIH’s National Library of Medicine provides a brilliant search engine that provides the toxicological effects of the contaminants above, along with others regularly found in our drinking water and environment.

Many of the substances are harmful if they come into contact with the skin. Simply click on the link to the NIH site above to begin the process of investigating the disastrous impacts on human health. Some of these chemicals are used with pesticides as the active ingredient for ant bait traps. In addition, many PFAS chemicals described above either cause or contribute to the following conditions:
 • Alterations in thyroid hormone levels, especially in in aging populations
 • Death from cerebrovascular disease
 • Increased serum cholesterol and triglycerides levels
 • Positive association between PFAS levels and ADHD
 • Maternal PFAS levels in early pregnancy were associated with smaller abdominal circumference and birth length.
 • Polycystic Ovary Syndrome
 • Positive association between the maternal concentrations of PFOA and the number of episodes of common cold for the children
 • Increased episodes of gastroenteritis.
 • Mutations of DNA
 • Increased levels of prostate, liver and kidney cancer
 • Liver and brain dysfunction
 • Airway inflammation and altered airway function
 • Male reproductive disorders
 • Hypoactive response to nicotine
At the risk of beating the dead horse mutagen, two of the most prevalent PFAS contaminants in Culberton’s water – PFHxS (540 ppt) and PFHxA (72 ppt) are extraordinarily present in California’s municipal water wells used for drinking water. Neither the federal government nor the state seem too concerned with these contaminants. Instead, they’re fixated on just two of the 6,000 types of PFAS chemicals – PFOS & PFOA – which are no longer produced or used.

On February 6, 2020 the California State Water Resources Control Board (CSWRCB) lowered its “Response Level” to 10 parts per trillion (ppt) for PFOA and 40 ppt for PFOS. If a water system exceeds the response levels for these carcinogens, the system is required to take the water source out of service or provide public notification within 30 days of the confirmed detection. Meanwhile, of the 568 wells tested by the state in 2019 164 were found to contain PFHxS and 111 contained PFHxA.

Specifically, PFHxS has been detected in umbilical cord blood and is transmitted to the embryo to a larger extent than what is reported for PFOS. Prenatal exposure to PFHxS is associated with occurrence of infectious diseases, such as ottis media, pneumonia, RS virus, and varicella in early life.

PFHxA exposure may be associated with Gilbert Syndrome, a genetic liver disorder, although the material has not been widely studied. The following charts detail the state’s water systems with the highest levels of PFHxS and PFHxS in wells used for drinking water, based on the very limited 2019 data:

Water System                                         PFHxS in ppt.
San Luis Obispo Partners                               360
JM Sims – San Luis Obispo                        260
CB & I Constructors (S.L.O.                      240
Strasbaugh, Inc.(S.L.O.)                            110
Whitson Ind. Park San Luis Obispo             200
Golden Eagle – Contra Costa Co.                 187
Oroville                                                    175
Zone 7 Livermore                                      90
Pleasanton                                                77
Corona                                                     61

============
Water System                                         FFHxA in ppt.

San Luis Obispo Partners                               300
JM Sims – San Luis Obispo                      220
Mariposa                                                  77
Burbank                                                   73
Pactiv LLC                                               59
Santa Clarita                                             52
Friendly Acres – Tehama Co.                      43
Pactiv LLC                                               59
Valencia                                                   37
Corona                                                     34

=============
All PFAS chemicals are dangerous. They’re toxic, highly mobile in groundwater and surface water, and bio accumulative. Pregnant woman in Victorville and everyone else everywhere else should be warned not to drink water containing PFAS
==============================================
* Zie: 'PFAS-norm wordt aangepast, zoals het stikstofbeleid >> dansend op de vulkaan'

Zie ook:
'Klimaattop Madrid bij voorbaat mislukt'