Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 31 juli 2010

Varkens in nood

NOVA liet gisteravond een boerin van 300 varkens zien. Deze kuthoer gaf een rondleiding op haar bedrijf. Uw Azijnpisser bereikte al na enige minuten het kookpunt en 'zapte' weg naar een ander net. Wat ik in die paar minuten zag is te goor voor woorden, toch een poging: Dat teringwijf benadrukte x op x dat haar varkens een geweldig leven hebben. Ze liet een aantal zeugen zien die tussen stangen gevangen hun biggen zogen, de arme beesten kunnen nog net liggen en staan, omdraaien is er niet bij. Als de biggen weg zijn (een heerlijk leven tegemoet), blijven die zeugen op de zelfde plek liggen en staan, dat is voor de dek, want ze moeten zo snel mogelijk weer werpen. Het hele item draaide erom, dat fokzeugen en andere fokdieren op een hongerregime worden gezet, dat is beter voor het nageslacht. Zoals gezegd ik was snel afgehaakt.
Kunnen dat kutwijf en al die andere 'boeren' die zo werken op dezelfde manier gehouden worden als die arme dieren, dieren die totaal geen verdediging hebben. En dat graag tot hun dood. Robert Long had groot gelijk, toen hij deze misdadige vorm van boeren vergeleek met het naziregime in de doodskampen.

muziektip: Pigstiles van Robert Wyatt.
Zoals gezegd binnenkort zal ik uitvoeriger ingaan op de vleesconsumptie.

Het minderheidskabinet KRutte 1

Het zal dus wel een minderheidskabinet worden met de grote verliezer CDA als pakezel, de VVD als trekpaard en de PVV als wagenmenner. Ons vals blondje Wilders vaagt de oude politiek met z'n stormram weg, door diezelfde oude politiek te gedogen (het CDA in verschillende vormen is al bijna 100 jaar aan het bewind). De een/twee hersencelligen die voor Wilders stemden zullen dit nooit begrijpen, maar wat wil je met zoveel hersencellen? Wat ze ook niet begrijpen is dat dit het eerste grote oor is dat ze aangenaaid kregen door de gebleekte frietboer Wilders en dat er nog veel van dit soort oren zullen volgen.
De weg is vrij voor: de ondernemers, de bonussen, afbraak van het arbeidsrecht, het slopen van maatregelen die de marktwerking nog enigszins binnen de perken houdt, haatpolitiek die het volk zal verdelen als nooit te voren, maatregelen die de zwaksten nog verder de goot inschoppen, het einde van de privacy en het aanpakken van de vrijheid van meningsuiting. Want als deze 3 partijen ergens een hekel aan hebben is het wel kritiek op henzelf en het door hun gevoerde beleid.

vrijdag 30 juli 2010

Ernst Hirsch Ballin en de vrijheid van meningsuiting

De al eerder gesjeesde minister, maar toch weer opnieuw minister, CDA's lispelende kakker Hirsch Ballin heeft als demissionair minister weer een nieuw wetsvoorstel, dit keer over internetcriminaliteit. Op 6 juli had ik een bericht over deze onbetrouwbare zak, toen nam hij het initiatief voor een nieuw politieonderdeel die 'gevaarlijke' eenlingen zou moeten monitoren en eventueel preventief arresteren. De huidige machthebbers weten zich geen raad met het internet. De kritiek komt van vele kanten tegelijk en klokkenluiders publiceren hun documenten en/of bevindingen op het net.
Als dit zo doorgaat is het binnenkort afgelopen met de door diezelfde machthebbers zo geprezen vrijheid van meningsuiting. Een vrijheid van meningsuiting met natuurlijk een vet 'maar' er achteraan. Dit 'maar' moet nu vertaald worden in wetgeving, niet omdat men kinderporno niet kan aanpakken, maar om onwelgevallige kritiek, zonder tussenkomst van de rechter, in de kiem te smoren. Samen met het eerdergenoemde politieonderdeel is het straks vrij arresteren en willekeurig 'uit de lucht' verwijderen van 'ongepaste' kritiek.

Het halleluja verhaal over Uruzgan

De top van het Nederlandse leger is ongelofelijk positief over onze missie in Uruzgan. Wij 'vertrekken' en het commando wordt overgedragen aan de VS. Vertrekken?
De officiële missie is afgelopen, maar we houden daar voorlopig nog F16 straaljagers en een aantal helikopters, daar is extra personeel voor nodig, maar hoeveel?
Zoals in de aanhef de top van het leger rolt over elkaar heen met halleluja verhalen.
Dwars op de gegevens die via Wikileaks wereldkundig zijn geworden en de ondervindingen van onafhankelijke journalisten zoals Arnold Karskens. Samen met de halleluja verhalen over wat er bereikt is, draait en liegt men weer over de gevallen Afghaanse burgerdoden.
Laten we hopen, dat we nooit weer aan zo'n onduidelijke dubbele oorlog zullen deelnemen. Dubbel? Ja! Onze missie vanuit de NAVO en een aparte oorlog van de VS, die ook nog eens deel uitmaakt van de NAVO, te belachelijk voor woorden.
Nu nog wachten op de arrestaties die onze militairen daar hebben verricht en dan vooral op wat er met die arrestanten is gebeurd na te zijn overgedragen aan de corrupte Afghaanse strijdkrachten. Marteling en niet uitzonderlijk met dodelijke afloop voor de arrestant is daar schering en inslag. Dat was en is bekend bij de Nederlandse overheid en de militaire top.
Zoals ik al eerder hier stelde, een volkomen nutteloze oorlog met 24 Nederlandse doden een gigantisch aantal Afghaanse burgerslachtoffers en laten we de gewonden niet vergeten. Oók na deze missie zullen er weer vele militairen met een posttraumatische stress-stoornis blijven zitten.

woensdag 28 juli 2010

NOVA en Wikileaks

Opvallend hoe veel mediakanalen omgaan met de uitgelekte Pentagondocumenten betreffende de oorlog in Afghanistan. Zo ook NOVA gisteravond. Weinig of niets over de door Nederland gemaakte burgerslachtoffers aldaar, des te meer over de banden van de Pakistaanse geheime dienst met de Afghaanse Taliban. Maar ook dat weer gebrekkig, zo zijn er in Pakistan diverse fundamentalistische islam fracties, die elkaar ook nog eens te vuur en zwaard bestrijden. Men laat een imam zien met op de achtergrond een klas gehersenspoelde jongetjes in wat waarschijnlijk een madrassa is.
En veel drukte over islamitische organisaties die de armsten in Pakistan nog van gezondheidszorg en voedsel voorzien, maar daarbij hun 'kwaadaardige' bedoelingen opdringen aan de gebruikers van die zorg. Niets over de 'drones' van de VS, die standrechtelijke executies uitvoeren, waar ook nog eens veel burgerslachtoffers bij vallen. Er is mij dunkt niet meer nodig als je familie is afgeslacht door westerlingen om het fundi-verzet te steunen of zich erbij aan te sluiten.

Ernst Hirsch Ballin een ware christen!

CDA's lispelende kakker Hirsch Ballin liet zich gisteravond in NOVA weer van zijn christelijkste kant horen. Over het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekerskinderen zei hij: "dat hij soms niet anders kan". Het gerechtshof van Den Haag heeft hem hierover op de vingers getikt. De barbaarse hufter krijgt nog 1 maand de tijd beterschap te tonen. Kunnen al die kutchristenen die het met Ballin eens zijn eens een keer hun bijbel over gastvrijheid e.d. lezen?

dinsdag 27 juli 2010

Nederland in Afghanistan en Wikileaks

Arnold Karskens was vanmorgen bij de EO te horen over Afghanistan. De presentatoren van de EO lieten geen middel ongemoeid om dhr. Karskens te kakken te zetten. Dat lukte deze christen-scherpslijpers natuurlijk niet. Voor de zoveelste keer maakte Karskens gehakt van het Nederlandse optreden in Uruzgan. Niet door met z'n vinger in de lucht de windrichting te raden, maar door gedegen onderzoek ter plaatse. Bovendien zijn de gelekte Pentagon documenten (gisteren: Wikileaks) het bewijs voor zijn vlijmscherpe analyses. Deze oorlog heeft Nederland tot nu toe 24 doden en 2,1 miljard euro belastinggeld gekost. De militaire operatie heeft Nederland tot nu toe 1,4 miljard euro gekost en 620 miljoen euro belastinggeld aan opbouwprojecten. Bijvoorbeeld een stuk asfaltweg van 16 kilometer, dat midden in de woestijn stopt,
à 15 miljoen euro, niet afgemaakte gebouwen, waar bijvoorbeeld alleen de fundering van is gelegd enz. enz. Nederland zegt volledige openheid te geven over onschuldige burgerslachtoffers, óók daar maakt Karskens gehakt van.
Het was verder ontluisterend te horen, hoe de legerleiding Karskens dwars probeert te zitten door bijvoorbeeld zijn gastheren onder druk te zetten om hem geen onderdak te verlenen, schandalig!

Treinongeluk Stavoren

De zondagavond verongelukte werktrein in Stavoren was bemand met door BAM ingehuurde Italianen. Deze bouwfrauderende ondernemer (BAM), zoekt volgens een verslaggever gisteren op de radio: "natuurlijk naar het goedkoopste in Europa" (de zin normaal formuleren was te moeilijk, maar hij bedoelde: goedkoopst personeel). Natuurlijk mijnheer de verslaggever en zoals het cliché het al zegt: "goedkoop is duurkoop!"

naschrift d.d. 30 juli 2010: het is niet alleen het personeel, ook de bewuste trein is van een Italiaanse onderneming, dapper is dit bedrijf nu de toegang tot het Nederlands spoor ontzegt, ongelofelijk!

Veiligheid, privacy en eigen verantwoordelijkheid

Dhr. Fransman van Binnenlandse Zaken was gisteren te horen op radio 1 (rond 14.05u.), het onderwerp was het rampenpakket, een pakket dat ieder huishouden in Nederland zou moeten hebben in geval van calamiteiten. Eén onderdeel is 9 liter water p.p. (voor 3 dagen). Volgens Fransman heeft 40% van de huishoudens zo'n pakket in huis. Dat betekent, dat een huishouden van 4 personen permanent 36 liter water ergens in huis opgeslagen heeft. Ik geloof daar geen barst van. Fransman stelt dat chronische patiënten een voorraad medicijnen moeten hebben in geval van diezelfde calamiteiten.
Deze flapdrol weet niet, dat het medicijngebruik door arts en apotheker wordt bijgehouden en je nooit een voorraad van heftige medicijnen kan aanleggen. Ja als je steenrijk bent kan alles, via het buitenland of internet.
Dit alles is mijns inziens onderdeel van een overheidscampagne om alle verantwoordelijkheid bij de burger zelf te leggen. Deze campagne is al een paar jaar aan de gang, onlangs wees de ex-burgemeester van Enschede (vuurwerkramp), de godvergeten arrogante Mans, als toelichting op zijn onderzoekscommissie naar de brandweer, op de 'mindsetting' bij de burger. Hij bedoelde hier, dat de burger de verantwoordelijkheid niet langer bij de overheid kan neerleggen, maar zijn/haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen. A.h.w. de overheid kan niet voor uw veiligheid zorgen. Waarom maakt diezelfde overheid zich dan wel druk om het roken? En waarom lapt die overheid dan de regels betreffende de privacy keer op keer aan de laars? (in het kader van de 'veiligheid'; vandaag weer een 'gewobt' rapport van Justitie, openbaar gemaakt door Bits of Freedom).
Waar betalen wij in godsnaam belasting voor, als we in het vervolg overal zelf voor moeten zorgen?

Hayward BP's witteboordencrimineel

Gisteren berichtte ik over het vertrek van Hayward bij BP. Vergeten was ik het opgebouwde aandelenbezit van deze figuur. Februari van dit jaar was dat een totaal aantal aandelen van 148.000 met een waarde op dat moment van 852.000 Engelse ponden. Die waarde is intussen flink gedaald, een schrale troost, want naar schatting is zijn totaal aantal aandelen op dit moment gestegen tot 200.000.
Ik noemde een schade voor de VS kust van de Golf van Mexico (door de BP olieramp), begroot op 14 miljard euro, vanmorgen berichtte BBC World Service dat dit bedrag intussen wordt geschat op 32 miljard dollar......

maandag 26 juli 2010

Hayward (BP) vertrekt

Vandaag werd bekend, dat de topman van BP, Hayward vertrekt met een bonus van 14 miljoen euro. Deze slecht functionerende topman verdiende per jaar: salaris 1 miljoen pond (ruim 1,3 miljoen euro), een jaarlijkse bonus van 2 miljoen pond en andere extraatjes ter waarde van 23.000 pond. Te gek voor woorden, een schade voor de kust van de Golf van Mexico (van de VS), tot nu toe begroot op zo'n 14 miljard dollar en dan vertrekken met een bonus van 14 miljoen euro.

Nog vreemder is het, dat de gemiddelde Nederlander het normaal vindt, dat deze figuren jaarlijks zo'n belachelijk hoog salaris verdienen, meer dan 600 keer het minimumloon. Dat was wat erg enthousiast van uw Azijnpisser uitgaande van 3,5 miljoen euro kom je op zo'n 185 keer het minimumloon, niet dat dit ook maar iets afdoet aan het belachelijke verschil. En diezelfde Nederlander vindt een bonus na behoorlijk presteren ook normaal. Of je alleen al met zo'n salaris niet voor meer dan 300% zou moeten presteren!
De gemiddelde 1 hersencellige Nederlander gaat er waarschijnlijk vanuit, dat hij/zij ook ooit zo'n salaris zal verdienen. Knettergek!!!!! En de eerstvolgende witteboordencrimineel die durft te stellen, dat we bij het niet betalen van deze inkomens talent verliezen aan het buitenland, zou tot in de eeuwigheid de toegang tot ons land moeten worden ontzegd!

Toevoeging op 28 juli 2010: de bonus zou aanmerkelijk lager zijn dan eerst (en ook door mij) gemeld, over het totaal verschillen de diverse bronnen, mijns inziens doet dit niets af aan het geheel, armlastig wordt hij er niet van.

Een vuil één twee drietje van het CDA

Via een vuil 1 2 3tje kan het CDA straks meeregeren met de VVD en de PVV. Eén: de psychokip Verhagen zegt na de verkiezingen dat hij niet kan meedoen met zo'n kabinet en herhaalt dat tot het oneindige aan de hijgende 'journalisten'. Twee: na veel omzwervingen (zie ook mijn vorige, uit ProRepublica overgenomen, artikel)
maant de vieze man met losse handjes Lubbers zijn CDA aan te schuiven bij de onderhandelingen met De VVD en de PVV. Een haastig fractieoverleg van het CDA afgelopen zaterdag ging akkoord met het overleg. Ondertussen blijft Verhagen 'dapper' volhouden een ander kabinet te willen. Drie: We rekken de boel nog wat langer om de periode tot de volgende provinciale staten verkiezingen zo veel mogelijk te bekorten. Dan kunnen Verhagen, Rutte en Wilders met een als door god ingegeven opdracht het land 'redden' met hun rechts kabinet.
Na de verkiezingen werd Wilders geïnterviewd voor NOVA, tijdens dat interview kwam Verhagen langs lopen en wat zagen we? de vieze man Verhagen, die zoveel commentaar heeft op valsblondje Wilders, likte nog net de aars van Wilders niet, maar daarmee is dan ook alles gezegd.....

ProRepublica 08-07-2010: Constitutionele staatsgreep de webredactie

Graag uw aandacht voor het volgende artikel uit ProRepublica van 8 juli j.l. Dit artikel had ik eerder moeten overnemen, het is te belangrijk voor ons aller toekomst. Beter laat dan nooit! (en niets zo gênant als een spreuk aan de wand). Via een link onder dit artikel komt u op de internetpagina van ProRepublica, maak er een bladwijzer van of abonneer u op de nieuwsbrief van ProRepublica! Zie ook de videobalk met filmpjes van Ton Biesemaat (ProRepublica). (Er staan filmpjes op die balk, waar ik niets mee heb, die krijg je er gratis bij en er niet vanaf; verder werkt het geheel bijzonder slecht, als u een tip heeft, graag! Tips naar: trippleu@gmail.com).


Het gebeurt heel dikwijls dat we iets niet zien omdat het te groot is.
Multatuli

Wellicht is dit het belangrijkste artikel van deze website. Het gaat om zéér verontrustend nieuws, dat wij aan u willen en moeten voorleggen. Het is een antwoord op de vraag die iedereen zich stelt wat er toch gebeurd is in de week dat Tjeenk Willink in opdracht van Beatrix informateurtje speelde: wat en hoe heeft hij toch voor elkaar gekregen, wat Rosenthal niet gelukt is? Waarom lukte het de VVD-informateur niet om verschillende politieke partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen en na het weekje Tjeenk Willink ineens wél? Immers, het gaat om nog steeds dezelfde verkiezingsuitslag met dezelfde koppige lijsttrekkers met dezelfde harstarrige houding jegens elkander. Zag Rutte eerst geen been in onderhandelingen met linkse coalitiepartners, nu blijkt die ruimte er ineens wél te zijn. Wat is er toch gebeurd?
De media heeft de mond vol over een 'regeerakkoord in grote lijnen', waarbij specifieke punten waar de coalitiepartners het niet over eens zijn, of waar hun standpunten te ver uit elkaar liggen, aan de Kamer overgelaten zullen worden. Klinkt op het eerste gezicht niet eens zo slecht, een regering van 150 man. Met z'n allen komen ze d'r altijd wel uit. Anderzijds: het idee van een 'regeerakkoord in grote lijnen' is nu ook weer niet zó'n geniale vondst, dat iemand als Rosenthal daar niet opgekomen zou kunnen zijn. Met alle respect voor de politieke vaardigheden van Tjeenk Willink is een voorstel om het regeerakkoord niet al te gedetailleerd uit te werken nu bepaald niet de heruitvinding van het buskruit. Kennelijk is er iets aan toegevoegd dat de betrokken partijen over de streep heeft kunnen trekken alsnog plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.
Wat die toevoeging precies is kunt u lezen in de bijlage van het advies dat Tjeenk Willink op 5 juli j.l. aan mevrouw Van Amsberg schreef. Naast een opsomming van de vermeende voordelen van zo'n 'regeerakkoord in grote lijnen' moet er een soort waarborg gegeven kunnen worden dat de zittende regering bij een dergelijke aanpak niet meteen als een bloemige aardappel uit elkaar zal vallen indien kwesties die niet in het regeerakkoord zijn opgenomen, aan de Kamer overgelaten worden. Dat zullen er namelijk nogal wat zijn. Om er maar een paar te noemen: bezuinigingsmaatregelen, de JSF, Uruzgan, hypotheekrenteaftrek - allemaal kwesties waar een coalitie, die een partijpolitiek spectrum van VVD tot GroenLinks beslaat, het nooit over eens zou kunnen worden. Maar zelfs al bij kleinere kwesties, zoals milieumaatregelen zoals de kilometerheffing zou een Paars Plus-kabinet er als een tandenloze tijger bij staan.
Het antwoord staat als laatste zin in paragraaf C1 van het advies van Tjeenk Willink aan mevrouw Van Amsberg. Op basis van deze aanbevelingen heeft het staatshoofd vervolgens aan de heren Rosenthal en Wallage opdracht gegeven alsnog een Paars Plus-kabinet te formeren. Het geheim schuilt in dit ene zinnetje: 'Het contraseign op initiatieven vanuit de Kamer wordt geweigerd als de beginselen van de democratische rechtsstaat, de internationale positie van Nederland of de financiële uitgangspunten van het beleid in het geding zijn.
Een contraseign is de handtekening die een minister ter bekrachtiging zet onder een wet(swijziging), naast die van het (ongekozen) staatshoofd. Zonder beide handtekeningen is een wet niet bekrachtigd en kan daardoor niet in werking treden.
 
Maar wat staat hier nu eigenlijk? Het is een advies van onderkoning Tjeenk Willink aan koningin Beatrix om de betrokken minister(s) hun handtekening niet te laten zetten onder initiatieven die vanuit het parlement komen. Zelfs bij een kamermeerderheid: botweg negeren. De voorwaarden waaronder de soevereiniteit van onze volksvertegenwoordiging geschonden mag worden strekken zich uit over zo ongeveer de gehele politieke werkelijkheid, namelijk als [1] de beginselen van de democratische rechtsstaat, [2] de internationale positie van Nederland of [3] de financiële uitgangspunten in het geding zijn. Dat is dus zo'n beetje alles. De JSF, Uruzgan, hypotheekrenteaftrek, maar ook het Europees toegestane methaangehalte in varkensmest is altijd wel op de één of andere manier onder een van deze drie categoriën te schuiven. Als de wettelijk gekozen volksvertegenwoordiging in meerderheid met een initiatief komt, dan is de aanbeveling dat desgewenst botweg te negeren. Dát staat er, dát is de democratische rechtsstaat waarin wij leven, dát is de opdracht waarmee Beatrix Rosenthal en Wallage aan het werk heeft gezet: negeer het parlement. Welkom in de Nederlandse constitutionele monarchie, waar men u probeert te laten geloven dat het staatshoofd geen politieke macht bezit. Terwijl Nederland massaal een hysterische oranjepolonaise host, wordt heimelijk de politieke klok teruggedraaid naar vóór 1840.
Het laat zich niet moeilijk meer raden wat er zich gedurende het lange gesprek tussen Tjeenk Willink en Beatrix heeft afgespeeld, alvorens hij in opdracht de fractievoorzitters ging masseren: 'Maak er een zeer beperkt coalitie-akkoord van en doe voorkomen alsof de Kamer mee mag regeren, maar houd achter de hand dat het parlement desgewenst op ieder moment genegeerd mag worden. Het kabinet kan zo nooit meer vallen. Als jij mij dit nu eind volgende week adviseert, dan geef ik Rosenthal en Wallage dit als wisselgeld mee om de coalitie-onderhandelingen te beginnen. Dan is er nog maar één die uitmaakt wat er gebeurt, en dat ben ik'.
Wie grijpt hier in? Het nieuwe parlement, dat na het zomerreces net zo goed thuis kan blijven? Neen, want die liggen aan het strand en willen maar één ding: aanstaande zondag Nederland op hun vuvuzela's door de finale van het WK heen toeteren, terwijl mevrouw Van Amsberg recht voor hun neus een hondsbrutale constitutionele staatsgreep pleegt.
 
Zie ook Leo Brabanticus, Bulletin 202

vrijdag 23 juli 2010

Trafigura, biggen en schoftentuig

Twee berichten uit het nieuws van deze vrijdag. Trafigura is het giftransport veroordeeld tot 1 miljoen euro boete. Het gaat dan om het gedoe met dat transport in Nederland, niet de catastrofale dumping in Ivoorkust.
Een boete van 1 miljoen is een schijntje voor Trafigura, maar ze gaan toch in beroep.
Het meest fnuikende in het bericht was de vrijstelling van rechtsvervolging van gemeente Amsterdam (o.a. mw. Vos van GroenLinks ik bedoel AsgrauwRechts) en afvalverwerkingsbedrijf APS. Mensen in 'nette' (3 delige) pakken draaien de hand niet om voor dit ronduit schandalige schoftengedrag!!!

Bericht twee: een vrachtwagen met 600 (ja zeshonderd!) biggen is gekanteld op de A1, gevolg 50 dode biggen er werd niet bijverteld hoeveel biggen er door verwondingen alsnog moeten worden afgemaakt.
Wanneer komt er een eind aan deze schoften praktijken! Mensen stop met vleeseten!
Binnenkort zal ik daar uitvoerig op terugkomen.

Professor Heertje, HBO fraude en politieke benoemingen

Vanmorgen was Arnold Heertje op bezoek bij de EO radio 1. Lang niet alles wat deze professor delibereert slik ik voor zoete koek, maar vandaag had hij een leuke analyse over de politieke benoemingen. Met name in de zorg, het onderwijs en de woningbouw zijn volgens hem vooral PvdA'ers schuldig aan veel ellende, die in die takken van sport te vinden zijn. Nu weer de fraude in de HBO, managers verdienen er meer als de betreffende opleidingen veel geslaagden hebben. Gevolg: veel ongekwalificeerde geslaagden.

CDA's 'losse handjes' Lubbers

Ruud 'losse handjes' Lubbers, in de tijd dat hij minister-president was, ontving hij de dames van lichte zeden in zijn appartement aan de Wassenaarseweg, deze griezel wordt nu afgeschilderd als een heilige die een nieuwe regering moet vormen. Met deze zet zijn we hard op weg naar een kabinet VVD, PVV en CDA of VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV. De sufferds die stemden voor een rechtse regering zullen binnen een paar jaar lelijk op hun gezicht gaan. Niets vernieuwende politiek, maar heel veel oude politiek met bescherming van de welgestelde en vaak frauderende Nederlanders. De inkomens tot 33.000 euro zullen flink in de portemonnee gepakt worden.

donderdag 22 juli 2010

Stivoro en roken in de auto

Stivoro laat weer eens een stinkwind. Roken in een auto waar kinderen inzitten moet verboden worden volgens Stivoro voorzitter (?) van Gennep. Ook een raampje openzetten heeft geen zin kakelt zij verder, dat heeft onderzoek uitgewezen. Ja huftertrut dan krijg je uitlaatgassen van auto's binnen, onderzoek heeft aangetoond dat zo'n 18.000 mensen voortijdig sterven aan de gevolgen van blootstelling aan die uitlaatgassen. Voorts veel astma en astmatische klachten bij kinderen. in met name stedelijke gebieden waar kinderen dag in dag uit in deze troep moeten wonen, spelen en leren.
Dus vanaf nu raampjes verplicht dicht met kinderen in de auto!
Overigens vind ik, dat je niet moet roken in de buurt van kinderen, maar wanneer gaat Stivoro pleiten voor waarschuwingsstickers op auto's? En reclame voor auto's verbieden? Een volledige campagne voeren om autorijden te ontmoedigen?
Van Gennep die wel astma bij kinderen noemt als gevolg van 'meeroken', maar in dit kader met geen woord rept over luchtvervuiling van autoverkeer, is die mevrouw op die functie gekomen door een politieke kleur? Ik vrees van wel....

De Inspectie Gezondheidszorg en de marktwerking

Vanmorgen op radio 1 (KRO) ellende over een thuiszorgorganisatie die met onmiddellijke ingang wegens wanprestaties is gesloten. Mw. van Veen van de Inspectie Gezondheidszorg en dhr. van Hoorn (ABVA-KABO) gaven commentaar. Volgens de nitwit van Veen weet de Inspectie niets, omdat er geen meldplicht is. Huppeltrut een inspectie orgaan bestaat toch bij de gratie van onderzoek doen?!!! En op de vraag of e.e.a. (het is niet het eerste ellende verhaal) te maken heeft met marktwerking antwoord ze dat ze daar geen uitlatingen over doet, "dat is politiek". Volgens van Hoorn doet de Inspectie niets met aantoonbare meldingen van thuiszorgmedewerkers. De trut ontkent dat gewoon, niet te geloven!
Welke politieke partij heeft deze godvergeten huppeltrut op die plaats gezet?
Nogmaals het moet eindelijk eens afgelopen zijn met deze politieke benoemingen, een echte deskundige op dat soort plekken!

Maria 'bescheten huppeltrut' Verhoeven en belastinggeld

Gisteravond was CDA'er Verhoeven in NOVA te zien tijdens een extra kamervergadering  over Organon/MSD. Deze huppeltrut die als minister van onderwijs geen bliksem heeft gedaan, óók niet voor Nederland-kennisland, zal Bakellende vragen nog eens een poging te doen MSD op andere gedachten te brengen, "natuurlijk niet op kosten van de belastingbetaler met het vliegtuig, maar per telefoon". Dit is toch godgloeiendegodverd... niet te geloven. Deze mislukte premier en voorzitter van het innovatieplatform doet niet anders dan belastinggeld vervliegen voor de meest onnozele zaken, maar niet voor een paar duizend arbeidsplaatsen. Het is al ongelofelijk dat deze zak zelf al niet bedenkt nu maar eens actie te ondernemen.
Voorts blijf ik van mening, dat e.e.a. 1 op 1 te maken heeft met het verwijderen van de pil uit het basiszorgpakket, en als zodanig valt er van het CDA dan ook niets te verwachten.

Asbest en de ontwikkelingslanden

De rij wordt welhaast onoverzichtelijk. Het chemischafval dat wij in Afrikaanse landen of voor de kusten van Afrika, het slopen van tankers en andere zeeschepen op de stranden van India, Vietnam enz., het leegvissen van de kustgebieden van Afrika (en maar janken om de Somalische piraten) en andere ontwikkelingslanden, fabrieken overbrengen naar ontwikkelingslanden voor slavenlonen en ontduiken van veilige arbeidsomstandigheden enz. enz... Onze witteboordencriminelen hebben er totaal geen moeite mee, DDT is al jaren verboden in het westen, maar we exporteren vrolijk door naar ontwikkelingslanden. Gisteren op de BBC Worldservice (radio) het licht op de asbestproductie in Canada. Twee procent van het gewonnen giftig goedje wordt in Canada zelf gebruikt onder zeer strikte veiligheidsregels. De rest, u raadt het al, gaat naar ontwikkelingslanden, met gigantische gezondheidsproblemen, zoals uit een onderzoek blijkt. 125 miljoen mensen lijden wereldwijd aan een asbest gerelateerde kanker (niet alleen longproblemen). 100.000 mensen wereldwijd sterven er jaarlijks aan deze kankers. Maar tegen alle wetenschap in blijft de Canadese overheid schermen met de fabel, dat witte asbest veilig is.
Zaterdag is er op BBC World tv een documentaire te zien over dit schandaal, de uitzendtijden weet ik nog niet, even opzoeken dus, kijken mensen!

dinsdag 20 juli 2010

Karzai en de Afghanistan conferentie

Op de Afghanistan conferentie liet de corrupte mensenrechtenschender Karzai weten, dat in 2014 de complete veiligheid in Afghanistan in handen van de Afghanen moet zijn. Hoe? Joost mag 't weten, nu is hij een veredelde burgemeester van Kabul. Voorts liet hij weten, dat hij 50% zeggenschap over de hulpgelden aan Afghanistan wil hebben, nu is dat 20%. Deze corrupte bluffer durft wel, hij zal wel denken: "Nee heb je en ja kan je krijgen (op je buitenlandse bankrekening)...........

Kathleen 'kijk mij is een slimme Surie zijn' Ferrier (CDA) over peilingen

De kakelende Ferrier van het CDA was vandaag op bezoek bij de EO (radio 1). Deze irritante CDA kip die constant door een gesprek van anderen ja ja of andere opmerkingen maakt, had het over Bouterse en de Surinamers. Ze had al eens meegedaan aan een lange Standpunt NL (radio 1) over Bouterse en het was opvallend volgens deze surikip, dat de inbellende Surinamers uit Nederland anti Bouterse waren in tegenstelling tot de inbellers uit Suriname. En, zo vervolgde het gare kippetje, "gisteren was er weer een Standpunt NL over Bouterse en 90 % van de Suries was tegen Bouterse". Daar is het CDA, in dit geval het te gare kippetje Ferrier echt geweldig in: feiten uit de context halen of gewoon helemaal omdraaien. Toevallig luisterde uw Azijnpisser ook naar de bewuste Standpunt NL: 90% van de stemmers was tegen de psychopaat Bouterse, maar van de inbellende Surinamers stond 95% achter Bouterse of wil hem in ieder geval een kans geven.

De ANWB en het vele flitsen

Dappere dodo Ad Vonk van de ANWB maakt zich druk om het vele flitsen bij wegwerkzaamheden. Volgens  dodo Ad moeten er andere maatregelen genomen worden als 60% van de automobilisten op een traject te hard rijdt. Gvd,, dit is weer niet te geloven! Er zijn al spotjes op de radio om automobilisten te waarschuwen voor wegwerkzaamheden, anders gaat de agressieve automotist de werkers bekogelen en andere gevaarlijke manoeuvres uithalen die het leven van de wegwerkers in gevaar brengen. Borden, matrixborden, enz., maar volgens dodo Ad is dat allemaal niet voldoende. Zeg Ad, die automobilisten hebben toch een rijbewijs?
ZAK!!!!!

maandag 19 juli 2010

Hongarije en de drastische bezuinigingen

Gisteren werd bekend dat de financiële situatie in Hongarije aanmerkelijk beter is, dan werd aangenomen. Toch blijven de EU en het IMF erop staan, dat de Hongaren drastisch moeten bezuinigen. Dus het ontslagrecht afschaffen, loonsverlaging, verlaging of afschaffing van uitkeringen, verhoging van de pensioenleeftijd en voluit steun voor de ondernemer. Wie regeert er nog wereldwijd en in Europa in het bijzonder? De EU, een grote lobbyclub van rechtse christelijk-fundamentalistische ondernemerlikkers en de misdadigers van het IMF, die al menig economie de nek hebben omgedraaid!

De kosten van de AFM

In het FD van 16 juli j.l. een artikel over de verdrievoudiging van de toezichthouderskosten. De AFM steekt daar met een vervijfvoudiging met kop en schouders boven uit. Wat heeft ons dat opgeleverd?
Miljardensteun voor wanbeleid van de banken! Maar ja, óók de AFM zit vol met de door de politiek benoemde personen i.p.v. echte deskundigen.

De JSF een parlementair onderzoek waard

NOVA vorige week over de JSF: een gevaarlijk toestel wat aan geen 1 beloofde taak kan voldoen.
Eindelijk is de tijd overrijp voor een parlementair onderzoek naar de hele (politieke-) lobby betreffende dit mislukte stuk schroot. Dat geld dubbel voor een voormalig werknemer van Defensie: de psychopaat Berlijn.
Maar ook figuren uit de politiek zoals de januskop van het CDA de Vries en het LPF hijgertje Mat Herben (communicatie deskundige, ha ha!). Nogmaals alle voorstanders dienen is goed onder de loep te worden genomen, wat was hun persoonlijk belang bij deze lobby. Wie weet komt er toch een ander licht op de dood van de praalhans Fortuyn.
Bekijk de uitzending over deze onzalige peperdure flutjager!
http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7935/Amerikaanse+twijfel+over+JSF#

vrijdag 16 juli 2010

ABP en de dekkingsgraad van de pensioenen

Gisteren in het nieuws: de dekkingsgraad van de pensioenen bij het ABP is gedaald tot 95%....
Volgens een woordvoerder komt dat door de rente stand.
Godgloeiendegodverdomme, in 10 jaar tijd 200 miljard verspeeld op de beurs! Dat is de reden!

Organon en het innovatieplatform

Organon gaat 2100 medewerkers van Organon Oss ontslaan. Waarom? Zwaar verlies geleden? Integendeel!
Maar er kan wat betreft de winst natuurlijk altijd een tandje bij, en aan de menselijke kant hebben dit soort bedrijven al een eeuw een broertje dood (letterlijk en figuurlijk). De lobby van de farmacie heeft gefaald: de pil wordt uit het zorgpakket wegbezuinigd (door gvd een demissionair kabinet), dus laat de BV Nederland dat maar eens flink voelen!
Flapdrol Bakellende heeft beloofd hij zijn 'best' (geen 6je maar een 2tje) zal doen voor het personeel. Deze zak was toch voorzitter van het innovatieplatform? Je best doen is dan wel erg mager.

Lodewijk Asscher over onderwijs en de Zuidas

Lodewijk Asscher was gisteren op bezoek bij de EO (radio 1). Op de vraag wat hij belangrijker vindt de Zuidas of onderwijs (in Amsterdam), was zijn antwoord: "De torens (van de Zuidas) zijn ook van de kinderen".
Commentaar bij deze koekwous uitlating lijkt mij geheel overbodig.

woensdag 14 juli 2010

De commissie Mans en de brandweer

Vandaag kwam het rapport van de commissie Mans over bezuinigingen bij de brandweer uit. Mans u weet wel de incapabele ex-burgemeester van Enschede. De zak die weigerde af te treden na de vuurwerkramp aldaar. Uitgerekend deze minkukel werd benoemd als voorzitter van deze commissie, hoe is het gvd mogelijk! Volgens Mans kunnen de controles op de brandveiligheid van gebouwen afgeschaft worden. Weet u nog Volendam 'het hemeltje' i.p.v. de controles verscherpen deze afschaffen, niet te filmen! En er kan met minder mensen uitgerukt worden, hij noemt dan als voorbeeld het 'redden' van katten uit bomen. Uw Azijnpisser is inmiddels 55 jaar oud en anders dan in films, heb ik van m'n leven geen brandweerman/vrouw een kat uit een boom zien redden. Arm Maastricht waar deze hufter nu waarnemend burgemeester is. Naar een bejaardentehuis met deze zak!

Hero Drinkman en de etniciteit

PVV'er Hero Drinkman op bezoek bij de EO op radio 1 vanmorgen, brak weer eens een lans voor de etnische registratie van criminelen. Dezelfde etnische registratie van witteboordencriminelen op bijvoorbeeld de Antillen is niet nodig, die is bekend: Nederlands. Daar lult deze hufter liever niet over. De financiële en economische schade van witteboordencriminelen overtreft die van criminelen met een Antilliaanse of Marokkaanse achtergrond met miljarden euro's.
Volgens Drinkman bestaan de Nederlandse waarden en normen uit Sinterklaas en een kerstboom in de aula.
Ha ha ha wat een gek, net zo maf als roepen dat je de oude politiek zal wegvagen en dan steun toezeggen aan het CDA en de VVD, wat een idioot!
En natuurlijk nog even de Joods/ Christelijke/ humanistische grondslag van onze identiteit. Joden zijn met name eeuwenlang vervolgd door christenen, de zak weet niet waar hij het over heeft. Of zou hij bedoelen dat we daar vooral mee door moeten gaan?

Winkeldiefstal

Weer veel gezeur over winkeldiefstal vandaag. wanneer worden de grootwinkelbedrijven aangepakt voor diefstal uit de huishoudkas van klanten? Veel producten zijn de laatste 10 jaar met percentages van 30 tot 100% (soms zelfs meer dan 100%) in prijs gestegen. Een prijsstijging die niets te maken heeft met de inflatie over dezelfde periode, simpel diefstal dus! Tel daarbij de zware onderbetaling van veelal heel jong personeel op, pure uitbuiting!

maandag 12 juli 2010

Inhuldiging voetbalteam

PvdA burgemeester van der Laan laat de inhuldiging van het Nederlandse voetbalteam morgen, toch met een boottocht gepaard gaan. Voor de veiligheid aldus deze nixnut, anders komen er te veel mensen naar het Museumplein.
Wat een gelul, 99% van de voetbalverdwaasden komen voor de officiële inhuldiging naar het...... (juist:) Museumplein!! Maar van der Laan kan zichzelf weer lekker promoten als voetballiefhebber, de extra kosten gaan ten laste van de belastingbetaler en de verdere inzetbaarheid van politie........

Laatst bijgewerkt op 23 september 2015.

Oranje troep

Het W.K. voetbal is (eindelijk) voorbij. Er hebben de laatste maanden 65 miljoen 'oranje gadgets' (oranje troep) de winkels verlaten. Dat is zes eengezinswoningen tjokvol oranje rotzooi. Weer een leuk record! Te gek voor woorden, wat is de totale milieubelasting van deze lelijk gekleurde baggerzooi? En wie draait er voor de vernietigingskosten op? Vernietiging die ook weer milieuschade oplevert...

zondag 11 juli 2010

Saskia Stuiveling en de politiek

Vrijdagmorgen was Saskia Stuiveling, directeur van de rekenkamer en PvdA lid, op bezoek bij BNR. Volgens haar heeft haar functie niets met politiek te maken, ze wordt daar zelfs boos van. Uw Azijnpisser weet wel beter, al jaren worden dit soort functies in een partijpolitieke roulette vergeven. Niet meer te handhaven op een functie of tijd voor je kinderen nodig? Hup burgemeester hier of directeur daar. Voor Stuiveling was ex-burgemeester Havermans van Den Haag directeur van de rekenkamer. Maar dat heeft niets met partijpolitiek te maken, hoe kom je erbij?
Wat die Stuiveling nou eigenlijk allemaal wel of niet heeft gepresteerd later meer.

Srebrenica herdenking

Vandaag de herdenking van het bloedbad nabij Srebrenica 15 jaar geleden. Als je nu denkt, dat de NOS dat 'live' brengt heb je het mis. Vanavond van 6 tot 7, als Nederland zit te eten met een voetbal i.p.v. een hoofd op de romp (maakt volgens mij wat betreft het verstand niet veel uit).
En de NOS heeft het veel te druk met de tour, het voetbal en nog wat triviale zaken.

donderdag 8 juli 2010

Ons nationale waterhoofd en de vuvuzela

Volgens welingelichte kringen, is er na de laatste 'fotoshoot' van het 'kroonprinselijk-gezin' een heftige ruzie uitgebroken tussen W.A. en Maxima. Wat gebeurde er? W.A. stond op de foto met Amalia die een vuvuzela aan de mond hield. Achteraf schijnt het zo te zijn, dat tijdens een seksspelletje van W.A. en M. de avond voorafgaand aan de 'fotoshoot', M. de vuvuzela rectaal had ingebracht bij ons nationale waterhoofd. En i.p.v. de vuvuzela de volgende dag weg te gooien, gaf W.A. het voorwerp aan A.......

Ger Rukker en de huizenmarkt

Volgens Ger Rukker, van NVM makelaars zit de huizenmarkt nog steeds in het slop. Dat komt volgens Rukker door de politieke onzekerheid. Leuk hè, hoe de verantwoordelijken, voor een totaal uit de bocht gevlogen kwestie, zoals de huizenmarkt, altijd de schuld bij anderen weten te leggen en eisen dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen.

DOM DOM DOM, het CDA en mensenrechten

In mijn bericht gisteren over de vieze minister... was ik het e.e.a. vergeten, bij de landen die ik noemde mag Israël natuurlijk niet ontbreken. En dat land is natuurlijk de grote liefde van de engerd Verhagen, bovendien is Syrië de aartsvijand van Israël. Wat ik eveneens vergat te vermelden is de manier waarop wij bepaalde uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitwerken (totaal gefixeerd), volgens diverse deskundigen, waaronder Amnesty International, een flagrante schending van de mensenrechten. Laten we verder nier vergeten dat we onder het CDA bewind tegenwoordig ook kinderen opsluiten, Nederland is herhaaldelijk door UNICEF op de vingers getikt voor de schending van kinderrechten....

woensdag 7 juli 2010

Vieze minister Verhagen maakt zich druk om mensenrechten

CDA griezel Verhagen maakt zich druk om mensenrechten, waar? China? Saoedi-Arabië? Afghanistan? India?
Indonesië? Nee: Syrië! dat is tenminste veilig, daar hebben we geen of weinig economische belangen.
Het is niet zo, dat hij dat niet mag, het gaat hierbij om een oude man, dhr. Almale (?) die vanwege uitlatingen 3 jaar gevangenisstraf kreeg, te gek voor woorden. Wat uw Azijnpisser met name steekt is de selectieve verontwaardiging van deze huichelaar. Op alle door mij genoemde landen kan je commentaar hebben wat betreft de mensenrechten. Neem bijvoorbeeld Afghanistan, de door onze militairen (en kap eindelijk eens met het: "onze jongens en meisjes") gevangengenomen verdachten worden overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten. Deze gevangenen worden bijna zonder uitzondering gemarteld. Daar lult deze zak natuurlijk niet over. En over de al eerder genoemde economische belangen is uitleg al helemaal overbodig. Bah!!!!

dinsdag 6 juli 2010

Ernst Hirsch Ballin en gevaarlijke mensen

De lispelende kakker Hirsch Ballin wil een nieuwe politie eenheid oprichten om preventief eenlingen te kunnen aanpakken, eenlingen die wel eens een gevaar voor de rechtsorde kunnen betekenen. Uit ervaring opgedaan in het buitenland is dit volgens de als minister al eens ontslagen Ballin hoogst noodzakelijk. Voorbeelden heeft hij niet, behalve de 'aanslag' vorig jaar koninginnedag (lees daar mijn stuk uit april van dit jaar over). Alleen was dat voorval in een buitenland dat Nederland heet en de aanslag geen aanslag. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit een mooi opzetje is om eens een flink aantal bloggers en andere critici aan te pakken, want de vrijheid van meningsuiting is iets waar men bij het CDA een broertje dood aan heeft.
Voorts dacht ik dat men de politie door bezuinigingen beter wilde laten functioneren (welke tovenaar ze daarvoor gebruiken is bij mij nog niet bekend), maar dit voorstel is totaal in tegenspraak met een goed functionerend politieapparaat.
Laten we hopen dat we nu eindelijk voorgoed van deze zak af zijn.

Muziektip: Know your rights van the Clash (op abn)

Politie schiet man dood

De politie heeft vanmorgen weer eens een verdachte neergeschoten. Op het hoe en waarom zal ik niet ingaan. De verdachte zal wel gevaarlijk zijn geweest. Maar waarom kan onze politie niet leren gericht op armen of benen te schieten? Geloof mij maar met een schotwond op een van die plaatsen vergaat je de aanvalslust wel. Trouwens met een dosis pepper-spray in je ogen vergaat de lust je ook wel.

Klokkenluider Bos opnieuw vervolgd

Ad Bos de klokkenluider die de bouwfraude in 2001 aan het licht bracht moet opnieuw vervolgd worden door het O.M., zo luidde de uitspraak van de Hoge Raad. De bouwondernemers zijn voor hun miljarden fraude 'gestraft' met taakstraffen en een paar miljoen boete, maar degene die het zaakje openbaar maakte moeten we tot het einde der dagen vervolgen. Waar zijn we gvd mee bezig in dit land?
De CDA griezel Brinkman was weer op de radio te horen met een klaagzang over zijn organisatie Bouwend Nederland. Uw Azijnpisser kan de stem van deze griezel niet meer horen zonder onmiddellijk te spugen. Dat is ook niet nodig, ik kan u zo vertellen wat deze psycho-kip te vertellen had: heel snel veel opdrachten van de overheid voor de arme bouwers en geen enkele belemmering meer door protesten van organisaties, lokale overheden of andere belanghebbenden. Wat betreft de belemmering is de zak al bediend door het flutkabinet Bakellende 4, maar er kan natuurlijk altijd nog een tandje bij.

zondag 4 juli 2010

Oranje lintje voor arts

De arts die de enige overlevende van de vliegtuigramp in Libië opereerde kreeg vandaag een 'ridderorde' (het woord alleen al). Waar slaat dit in godsnaam op? Overduidelijk een geval van promotie voor het koningshuis.
Hare grajesteit en de rest van de uitvreters laten geen gelegenheid onbenut om te laten zien hoe begaan ze wel niet zijn met het klootjesvolk. Hoelang tolereren we dit middeleeuwse fenomeen nog? Een fenomeen dat zijn wortels heeft in onderwerping en uitbuiting. Onderwerping die maar al te vaak gepaard ging met schending van mensenrechten, diefstal, brandschatting, uithongering, verkrachting en ordinaire moord. Uitbuiting tot op de dag van vandaag in de vorm van belachelijk hoge toelages en onkostenvergoedingen uit onze belastingpot, de enige daarvoor benodigde prestatie is op de juiste plek geboren te worden. Te achterlijk voor woorden.

zaterdag 3 juli 2010

De ware christen Hirsch Ballin

Op 1 juli was de CDA glibber Hirsch Ballin te zien met een reactie op een rapport over de behandeling van gedetineerde vreemdelingen. Deze opgekalefaterde kwast, die als minister al eens wegens wanbeleid moest aftreden, vond dat het rapport waardeloos en achterhaald was. Dat zei deze glibber, aan wie je je kinderen nog geen minuut zou toevertrouwen, natuurlijk niet op de door mij geschetste manier. Zijn eigen ambtenaren hebben de klok geluid en dan zeggen dat de meeste beweringen onwaar zijn, gaat toch wel erg ver. In het kort komt het er in het rapport, volgens professor van Kalmthout, op neer dat gedetineerde vreemdelingen, die als enige 'misdaad' het zogenaamd illegaal zijn hebben begaan, slechter worden behandeld dan 'normale' misdadigers. Kinderen die op bezoek komen, moeten als zij op schoot willen bij papa of mama eerst gevisiteerd worden. Op bezoek gaan bij een op sterven liggend familielid, of aanwezig zijn bij de bevalling van een eigen kind is niet toegestaan. Kinderen opsluiten was in het verleden al evenzeer geen probleem voor het CDA. De leden van het CDA, een christelijke partij, moeten toch echt eens de bijbel lezen en in zich opnemen, wat Jezus zei over het omgaan met vreemdelingen. Uw Azijnpisser heeft in het verleden al eens geprobeerd bij een CDA feest bijbels aan te reiken met het doel deze eens een keer echt te lezen over dit onderwerp en in praktijk te brengen. De aangereikte bijbels werden met een grijns en een zwaai over de schutting gegooid door de aanwezige CDA'ers....
Hoe zullen in de toekomst de landen waar wij heen vluchten bij een onderlopen van ons land reageren op massaal gevluchte Nederlanders?

donderdag 1 juli 2010

CDA Kakzever Wellink en zijn excuus

Gisteren bood Wellink zogenaamd zijn excuus aan in de kamer: "Het had misschien wat meer en beter gekund, en voor dat deel wil ik best mijn excuus voor aanbieden". Is dat een excuus? En over de gevraagde cultuuromslag zei deze kakzever, dat hij de afgelopen 10 jaar al voor een immense verandering binnen de Nederlandse Bank heeft gezorgd. Dat hebben we gemerkt. Hoe is het mogelijk, dat deze wanpresterende zak durft te blijven zitten op zijn immens overbetaalde baantje. Maar zijn CDA medepartijlid het roze gestrikt varkentje de Jager heeft nog alle vertrouwen in Nout.
De laan uit met die 2 en geen gouden handdruk voor Wellink. Nu zal u zeggen, dat is toch afgeschaft, die gouden handdruk of ontslagvergoeding? Ja wel als u tot 35.000 euro per jaar verdient, maar daarboven gelden natuurlijk andere regels. En ja natuurlijk heeft u weer gelijk als u stelt, dat werknemers met een inkomen tot 35.000 euro toch al geen gouden handdruk kregen, maar een schamele ontslagvergoeding of een verguld horloge.

Vaticaanse maffia bank

De bank van Vaticaanstad wordt verdacht van fraude. Het is niet de eerste keer, dat deze bank in opspraak komt. Het radio 1 programma Goede morgen Nederland besteedde hier vanmorgen aandacht aan. Wat wel nieuw was voor uw Azijnpisser is het feit, dat men bij deze bank anoniem (een nummer i.p.v. een naam of de naam van een 'heilige') een bankrekening kan openen. Godgloeiendegodverdomme deze R.K. kerk claimt zo ongeveer het alleenrecht op waarden en normen, dat ze dat niet hebben bleek de afgelopen jaren al, dit kan er ook nog wel bij.

Eén van CDA's harddrugsdealers roert zich in de media

Ger 'zonder roetfilter' Koopmans van het CDA zal niet toestaan, dat het Limburgs bier ten onder gaat. Wat is er aan de hand? Het eiwitgehalte van de gerst in Limburg is zo laag, dat de bierproductie in gevaar komt. Door milieumaatregelen mag er minder stikstof gebruikt worden in de landbouw, o.a. daardoor is het eiwitgehalte gedaald naar een 'gevaarlijk' dieptepunt. Stinkzak Koopmans, al nooit een voorstander van milieumaatregelen (erkende een paar jaar geleden trots op de radio, dat zijn 17 jaar oude roestbak geen roetfilter heeft), zal er dus voor zorgen dat Nederland ook op dat punt internationale regels aan de (stink-)laars zal lappen.


muziekadvies: Stinkfoot van Frank Zappa