Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zondag 31 maart 2013

Muzikaal recept: vandaag geen uitgebreid recept

Vandaag geen uitgebreid recept van blogdokter Pisser, hij schijnt bezig te zijn met de verspreiding van explosieve paaseieren bij zijn geliefde politici. De dokter gaf aan, dat de lezer van zijn recepten, zelf wat geschikte anti-religieuze muziek moet opsnorren, dat volgens hem ruim voorradig is. Zelf zei hij vanavond de albums 'Der Osten Ist Rot', Rome Remains Rome' en 'Movies' van Holger Czukay te gaan afspelen, albums waar lekker de draak wordt gestoken met o.a. de rooms katholieke kerk, volmaakte muziek en zo nu en dan uiterst humoristisch!

Buitenlandse werknemers moeten het Nederlands goed beheersen

Het waardeloze afbraakkabinet Rutte 2, wil dat buitenlandse werknemers in Nederland, met gevaarlijke beroepen, het Nederlands goed beheersen....... Dat is godgloeiendegodverdomme weer totaal niet te geloven, de arbeidsinspectie is verworden tot een wassen neus, de inspecties op bedrijven, die met gevaarlijke stoffen, of gevaarlijke productiemethoden te maken hebben, zijn tot een minimum teruggebracht en dan gaan zeuren over de beheersing van de Nederlandse taal. Dat is dan ook het eerste dat aangepakt moet worden, naast een veel betere opleiding voor mensen in die beroepen (dan kan je meteen het Nederlands meenemen). Tot slot zou een betere betaling van die beroepen helpen, nu kunnen werkgevers in die beroepen, voor slavenlonen 'flexibele' Oost-Europeanen aannemen. U gelooft toch niet dat deze werkgevers één nacht wakker liggen met zorgen over hun werknemers en de gevaren die zij lopen. Hoe goedkoper hoe beter is het devies en ach waar gehakt wordt vallen spaanders...........
Werkelijk ongelofelijk en daar is de PvdA mede verantwoordelijk voor!

Lex Hoogduin wil een groene investeringsbank

Hoogleraar monetaire economie Hoogduin wil een groene investeringsbank in Nederland. Groen en duurzaam zijn hip en als je het slim aanpakt, krijg je ook nog eens bakken subsidie, terwijl je meestal niet meer hoeft te doen, dan in je bedrijfsstrategie minstens 20 keer de woorden groen en duurzaam te noemen.

Hoogduin is zo groen, dat hij als hoogleraar niet weet wat hij van schaliegaswinning moet vinden...... Alsof er niet meer dan voldoende wetenschappelijke rapporten liggen, die stellen, dat deze winning uiterst milieuvervuilend is en zonder subsidie's veel te duur is.

Voorts vindt Hoogduin, net als PvdA hufter Jan Vos* dat de bijmenging uit voedselgewassen in biobrandstoffen moet kunnen, maar maakt u zich vooral niet ongerust, 'maar' voor 5% van die bijmenging........ Naast 'Actionaid' heeft zelfs de Wereldbank zich hiertegen gekeerd.

Zo zijn we weer terug bij het begin van dit bericht, dit alles geeft eens te meer aan, dat deze groene investeringsbank weer een mooi vehikel is, om subsidies los te peuteren, terwijl er grote vraagtekens bij het groene gehalte gezet kunnen worden en dat voor een bank die nog opgericht moet worden.....

*Niet te verwarren met de muzikant, componist, cabaretier Clous van Mechelen , die als artiestennaam een tijdlang deze naam droeg in geweldige Wim T. Schippers producties.

Bron: BNR Duurzaam 30 maart jl.

Staphorster scherpslijpers steken SM bungalow in de fik

Gereformeerde scherpslijpers uit Staphorst hebben vannacht een bungalow op een vakantiepark in de fik gestoken. Dit zou de bungalow zijn van een SM meesteres, die daar SM 'lessen' geeft ("als je nu niet luistert, ga ik je blote kont zwepen!" "o graag meesteres!"). De gelovige fundi's hadden zich in de zenuwen vergist in de bungalow en de verkeerde in de fik gestoken...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!
Uw Azijnpisser vindt wel dat de daders een afranseling verdienen van de meesteres, die ze dan wel zelf moeten betalen!

Lutz Jacobi, een echte deskundige als het om 'groen' gaat

Lutz Jacobi, de 'groenste politicus van Nederland' (ha! ha! ha!ha!), zat vanmorgen aan bij Vroege Vogels, een onderdeel van de PvdA propaganda machine VARA. Natuurlijk zat de ongelofelijke huppeltrut, die het werk aan haar medewerkers overlaat (zelf tweet ze zich groen*), zichzelf en de andere PvdA volksverlakkers veren in de vieze reet te steken. *Zie: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/01/lutz-jacobi-groenste-politicus-van.html. Ook nu liet ze weer zien, dat ze zich zelfs niet normaal kan voorbereiden op een radioprogramma, samen met GroenLinks en nog wat partijen wil ook de PvdA de plezierjacht verbieden, Jacobi noemde onder andere reeën als vrij bejaagbaar, hoewel ze voor andere namen geholpen moest worden door de presentatrice. Daar komt dan bij, dat de, of het ree, evenals de patrijs (die ook werd genoemd), allang niet meer vrij bejaagbaar zijn.....

Het ergste van het geheel is nog wel, dat men het deed voorkomen, of dit voorstel uit de 'vieze leugenachtige' pen van Jacobi kwam, het zijn echter 2 initiatief wetsvoorstellen van de PvdD zijn, ingediend door Thieme van die partij. Vreemd is wel, dat men op Radio1 de laatste dagen precies hetzelfde deed, sterker nog: de Partij voor de Dieren werd, net als vandaag bij Vroege Vogels in die berichten stelselmatig weggelaten. Het verschil met Vroege Vogels is, dat NOS nieuws onafhankelijk zou moeten zijn.

Het is duidelijk de PvdA moet en zal gepromoot worden, maakt niet uit welke zendgemachtigde aan het woord is. De PvdA u weet wel, de partij die schijt heeft aan de bewoners in arme wijken, die rond de grote wegen liggen, en daar met een snelheidsverhoging van 20 km per uur te maken hebben gekregen, zodat het verkeer de bewoners daar met 100 km per uur kan vergassen, met toestemming van de PvdA en dit is nog maar één van de vele voorbeelden........ Wat dat laatste betreft: het PvdA leeghoofd, staatssecretaris Dijksma, die ook over het autoverkeer gaat, kreeg van Lutz nog even apart van de rest een 'groene veer' in de vieze dikke reet gestoken.

zaterdag 30 maart 2013

Belastingparadijs verdediging

Je gelooft je oren niet meer tegenwoordig, als je hoogleraren en andere (VVD) top-idioten belastingparadijs Nederland hoort verdedigen. Of men vindt Nederland geen belastingparadijs, of gaat nog verder, door te stellen, dat onze economie niet zonder 'al' de miljarden uit misdadig belasting ontduiken door brievenbusmaatschappijen kan. Om met dat laatste te beginnen, eindelijk werd vandaag bekend gemaakt, dat veel grote Nederlandse bedrijven, de belasting hier ontduiken in een belastingparadijs elders, geloof mij maar, dat het hier net zo goed om vele miljarden gaat. Voorts worden landen benadeeld, door ontduiking van de belasting, die hier met regels door de politiek mogelijk is gemaakt, verder met hulp van accountantskantoren. Het gaat hier o.a. om landen die wij, of met ontwikkelingshulp helpen (dat is nog iets gunstiger dan omkoping van corrupte dictatoriale regeringen), of zoals de laatste jaren de schuldenlanden in Zuid-Europa, waar wij intussen al vele miljarden aan belastinggeld hebben gespendeerd. Moet je nagaan, wij steunen die landen met vele miljarden aan belastinggeld, ondertussen ontduiken grote bedrijven de belasting daar voor vele miljarden....... Dan nog durven zeggen, dat wij baad hebben bij deze misdadige handelswijze, is wel bijzonder wrang. Misdadig? Ja, ronduit misdadig, ook al komt men 1.000 keer met het argument, dat er gebruik gemaakt wordt van regels. Die regels zijn in essentie misdadig, dat kan je de opstellers van die regels en de politici die dit goedkeurden 1 op 1 aanrekenen.

Afgelopen woensdag zat 'hoogleraar' Kavelaars bij Pauw&Witteman, deze kwast heeft totaal geen probleem met het ontduiken van belasting en vindt dat Nederland geen belastingparadijs is. Kavelaars liet eerder van zich horen, toen hij de NS, die de belasting hier ontdook, verdedigde. Hij durfde toen te stellen, dat de NS niets fout deed, zie: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2012/09/de-ns-ontdook-de-belasting-en-een-blik.html . Kavelaars kwam nog eens met de dooddoener: 'als wij het niet doen, dan doet een ander het wel', dus als een ander een vrouw verkracht, kan Kavelaars dat ook doen. K. loog aantoonbaar, toen hij durfde te zeggen, dat ons omringende landen hetzelfde doen, ook zij zouden buitenlandse bedrijven faciliteren de belasting in hun eigen land te ontduiken...  Waarschijnlijk zat Kavelaars bij de 2 ouwe wijven P&W om alvast de PvdA uit de wind te houden, mocht deze partij besluiten toch niets te doen aan deze schandalige, misdadige situatie, want dat is de taak die dit suffe stel tegenwoordig uitoefent, propaganda maken voor het huidige afbraak-kabinet Rutte 2 en de PvdA in het bijzonder.

De erg soepel draaiende PvdA windvaan Samsom heeft gisteren een pleidooi gehouden voor het onmogelijk maken van deze vorm van misdaad (zo noemt hij het niet), reken maar, dat er niet snel een PvdA handtekening onder een wetsvoorstel tegen brievenbusmaatschappijen en andere vormen van belastingontduiking komt, ook bij de PvdA gaat het geld voor de moraal (zelfs als dat een mank argument is). Maar ja, dat had u waarschijnlijk ook al begrepen, Samsom was niet voor niets volksverlakker van het jaar 2012 en wat hij nu vindt, kan over een goed half uur volkomen omgedraaid zijn.

Vanmorgen in Kotskamerbreed (Radio1 van 11.00-12.00u.) durfden de CDA houtenklompkop, de nitwit van Aersma Buma en VVD Horst Wessel van Baalen te zeggen dat zij niets willen doen aan het belastingparadijs Nederland, van Aersma Buma wil alleen wat doen, als er internationaal regels komen, van Baalen, wil er in het geheel geen bliksem aan doen. Volgens de 2 verdienen wij er geld aan, met dat argument, kan de staat ook harddrugs gaan pushen, of gaan plunderen in andere landen, o nee, slecht voorbeeld, dat doen 'wij' al. Maar dat 'geld verdienen' wil ik nog wel eens zien, als je wegstreept, wat hier wordt binnengehaald door misdadige ontduiking tegen wat hier wordt ontdoken aan belasting, wedden dat dit laatste het eerste ver overtreft? Deze 2 heren hebben godbetert ook altijd de bek vol van waarden en normen........

Vuile oorlog..... Bestaan er ook schone oorlogen?

Van Haersma Buma 'blij' met verblijfsvergunning Mauro

CDA nitwit en houten kop de luxe van Aersma Buma, liet vanmorgen in Kotskamerbreed (Radio1 van 11.00-12.00u.) weten, dat hij blij is met het 'pardon' voor Mauro. 'Maaaaar (de zak laat sinds kort heel 'interessant' de klinkers langer aanhouden in zijn woorden, ha! ha! ha!) wij waren verdeeld bij hèèèt CDAaaa', hier doelde hij op de houding van toenmalig CDA minister en sjoemelende leugenaar Leers. 'Wij hebben toen gekeken naar een oplossing ('gezocht' bedoelt hij) binnen de regels', dus wij hebben niets fout gedaan bij het CDA, althans daar komt de redenatie van klomphoofd Buma op neer. Gelukkig zat VVD Billie Turf van Baalen aan tafel, die Buma fijntjes de mogelijkheid van de discretionaire bevoegdheid van de minister onder de neus wreef, dus Leers had voor Mauro een uitzondering kunnen maken, wat hij niet deed, o.a. met steun van van Aersma Buma en het overgrote deel van de CDA fractie in de 2e Kamer. Van Aersma Buma kon zich hier niet meer uit redden, dat was duidelijk te horen.

Ongelofelijk maar dit gebeurde echt, in het Radio1 journaal van 13.00u.: de nieuwslezer liet weten, dat van Aersma Buma aangaf blij te zijn met het pardon voor Mauro, men liet een fragment uit Kotskamerbreed horen, maar geen woord over de woorden van Buma over het eerdere standpunt van Leers en het CDA en het uiteindelijk hakkelen over de eerder ingenomen houding van Leers en het CDA...

Van Aaaaaaersmaaaaa gaaaaaaaaa ajb naaaaaaaaaaaar huis en laaaaat je kop nooooooooit meeeer zien in de Kaaaaaamer!

KiKa 'fantastische prijzen'

Op 18 maart jl. berichtte ik al over de nieuwe reclame actie van KiKa (u weet wel, de organisatie die in november 2012 nog onder vuur lag vanwege fraude), zie: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/03/kika-steentjes-reclame.html . In de spotjes op Radio1 worden 'fantastische prijzen' beloofd, aan de kinderen, die hun ouders, zo veel mogelijk stenen à € 5,-- per stuk laten kopen. 'Fantastisch', afgeleid van het woord 'fantast', zo zal het ook met de beloofde prijzen zijn........

Nog smeriger zijn de boodschappen van KiKa, waarin je een 'app' kan aanschaffen, waarmee je kan zien, hoeveel steentjes jouw vriendjes en vriendinnetjes al gekocht hebben, zodat de kinderen hun ouders nog meer onder druk kunnen zetten voor het kopen van die klote 'steentjes....'

Benieuwd wat de kosten van deze campagne zijn, m.a.w. hoeveel u, als u zich hebt laten verleiden, al hebt betaalt aan een duur extern bureau, dat deze campagne heeft georganiseerd, dat bekostig je hoogstwaarschijnlijk niet eens met de eerste 500.000 steentjes...........

Van Baalen pleit voor wapenleveranties aan oppositie Syrië

VVD Billie Turf, Horst Wessel van Baalen, de wapenlobbyist van zijn partij in het Europese, liet vanmorgen bij Kotskamerbreed (Radio1 van 11.00-12.00u.) weten, dat er nu wapens geleverd moeten worden aan de zwaar verdeelde oppositie in Syrië, die voor een fiks deel uit islam fundi's bestaat. Op de tegenwerping, dat dit nogal eens mis gaat, zie de training van manschappen en levering van wapens aan de Afghaanse fundamentalistische Taliban door de VS in de jaren 80, wierp van Baalen tegen, dat we ook aan de oppositie in Libië gaven en dat weliswaar 'niet alles koek en ei is' daar, maar dat er veel is bereikt in Libië............. ha! ha! ha! ha! ha! ha! 

Opstelten 'pakt faillissementsfraude aan'

De lobbyist van de georganiseerde misdaad en alom wanpresterende minister van Veiligheid en Justitie, de VVD'er Opstelten liet gisteren weten, dat hij faillissementsfraude gaat aanpakken. Aanpakken? Nou, Opstelten wil ondernemers die zich schuldig maken aan deze fraude, 5 jaar lang bestuursfuncties ontzeggen in BV's, NV's en andere rechtspersonen...... Dus tuig dat de boel oplicht, waar de werknemers de lul zijn (zo gaan BV's in de bouw 'op de fles', waarna één of twee dagen later de eigenaar een nieuwe BV begint, zonder vast personeel, dat vervangen is door flexibele loonslaven uit Oost-Europa) en waar de belastingbetaler deels voor de schade opdraait (niet alleen voor de uitkeringen van ontslagen personeel, maar ook voor schulden afwikkeling), dat tuig krijgt in feite een tik op de vingers, i.p.v. gevangenisstraf, ontneming van persoonlijke bezittingen en bankrekeningen en levenslange ontzegging van bestuursfuncties, voor wat voor rechtspersoon dan ook.

Dezelfde Opstelten had er geen moeite mee, dat de regels voor het beginnen van een BV fiks werden versoepeld per 1 oktober 2012(!!), daarnaast is het niet de eerste keer, dat deze eikel belooft iets te doen aan faillissementsfraude  (zie: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/01/opstelten-en-teeven-faillissementsfraud.html ). Gezien de voorgestelde maatregelen van Opstelten zal er geen flikker veranderen, zoveel is nu alweer duidelijk........


Klaas Knot slaat alweer de 'bankenplank' mis

Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank (en daardoor toezichthouder op de financiële 'wereld' binnen Nederland) liet deze week weten, dat de banken snel orde op zaken moeten stellen, waar hij aan toe voegde, dat de overheid de schaarse winsten die banken maken, niet te zwaar moeten belasten. Bijvoorbeeld dat deze banken, die tegen praktisch nul procent rente (belasting)geld kunnen lenen bij de ECB, en dat geleende geld dan met giga winsten doorlenen aan bijvoorbeeld de overheid, van deze winst moet de overheid het liefst met de poten afblijven, ook al is de overheid op papier de eigenaar van een aantal banken en is de ECB een overheidsbank van de EU......

Met het Cyprus debacle zou je van toezichthouder Knot verwachten, dat hij pleit voor een onmiddellijk goed doorlichten van Nederlandse banken op wanbeheer en te grote lasten, die tot een debacle als op Cyprus kunnen leiden, en op de landelijke politiek grote druk uitoefenen, zodat die dit binnen de EU ter sprake brengen en alle EU banken echt worden onderzocht op 'waterhoofd achtige' grootheid en wanbeleid. Want Cyprus toont eens te meer aan, dat er geen bliksem is veranderd in de bankwereld, ondanks de 'geweldige, heilzame' stress-test......

Klaas Knot? Het wordt tijd voor de politiek deze financiële onbenul een baan als staatssecretaris aan te bieden, gegarandeerd dat de wanpresterend VVD minister-president Rutte hem als bijzonder deskundig ziet*, dan moet daar natuurlijk wel een flinke 'loonsverhoging' tegenover staan, Knot verdient nu namelijk een slordige 4 ton per jaar, daar komt pas verandering in, als hij in 2018 herbenoemd zou worden als president van de Nederlandse Bank....

*Zoals Rutte Dijsselbloem prees, toen deze onbenul nog maar net een kwartier aan het werk was.

vrijdag 29 maart 2013

Muzikaal recept voor meer kritiek op de NS en tegen geweld, vandaag vooral die vanuit straaljagers en drones

Een nieuwe avond, een nieuw geneeskrachtig recept van jouw eigen blogdokter P. Pisser.

Voor-voorgerecht: Benny Goodman met 'Benny Goodman World wide' (Bangkok concert 1956), een mooi album, dat jammerlijk slecht is opgenomen, al ligt dat niet aan het jaar, er was toen voldoende goede apparatuur voorhanden. gelukkig blijft de kwaliteit van de band overeind, ook al moet je je best doen, alles goed te horen. Voorgerecht: het verzamelalbum en label presentatie: 'Radical Duke // HD 009', geweldig mooi album met namen als Prima Donkey, DAAU, Mogil e.a, schiterendosio! Volgend liflafje Speeka met 'Bespoke', vreemde pakkende elektro, soms jazzy met psychedelisch randje dan weer trance achtig, kortom meerdere stijlen gecombineerd tot een schitterend alternatief geheel, genieten piepels! (let op de mooie cover van het Clash nummer 'London Calling'). Hier sluit Faithless mooi op aan met het album 'Reverence', wat anders te zeggen, dan perfectie op en top! Hoofdgerecht: Yello met 'Motion Picture', shake & shiver!!!! Geniaal mooi! Toegerecht: Shaolin Afronauts met 'Flight Of The Ancients', geniet en laat je meevoeren op de magische klanken van deze volmaakte muziek!

Veel plezier!

Veiligheid, een ministerie en volksverlakkerij

We hebben een ministerie van Veiligheid, je mag ervan uitgaan, dat hier het beschermen van de veiligheid van de burger mee bedoeld wordt. Verder hebben we een ministerie van Volksgezondheid, die het vergiftigen van burgers met schadelijke voedingsstoffen als zout, vet, suikers en een aantal gore hulpstoffen goedkeurt, evenals het vergiftigen van burgers met luchtvervuiling door uitstoot van autoverkeer en zware industrie en nog wat zaken, ook de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de intensieve martelveehouderij, zijn nooit een zorg voor dit ministerie, dat uw veiligheid zou moeten beschermen.

Gezien al deze zaken, kan je maar één conclusie trekken, dat hele ministerie van Veiligheid is een wassen neus, of zo u wilt, een lange neus, die de overheid trekt naar de burgers. Kortom u wordt zwaar besodemieterd door met uw belastinggeld betaalde ambtenaren en politici!!!

Weekers top-idioot tegen wil en dank

Afgelopen woensdag durfde VVD leeghoofd Weekers te zeggen, dat de belastingdienst bedrijven, die zich in Nederland hebben gevestigd, 'wel' in de gaten houdt...... ha! ha! ha! ha! Hij zei dit op vragen over Russische bedrijven die zich in Nederland zouden willen vestigen, bedrijven waar nog wel eens een 'luchtje aan hangt'. Ja Weekers, die controle hebben we gezien en zien we telkens weer bij alle bouwfraudes en andere fraudeschandalen in bedrijven, die hier gevestigd zijn, jezus wat een enorme klootzak!
Zet dit ook nog eens af tegen de uitlating van belastingmedewerkers, die stellen, dat zij hun taak niet goed kunnen uitvoeren, en zelfs bij vermoeden van fraude, niet mogen ingrijpen, zie ook: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/03/weekers-alle-belastingaangiften-worden.html

JSF is lobbyproject van Clingendael

Afgelopen woensdag liet Ko 'de woestijnwachter' Colijn weten, dat met het kopen van 30 tot 36 JSF toestellen, de luchtmacht haar taken goed kan uitvoeren. Opvallend, daar nu juist de PvdA, ook de partij van Colijn, zich weer bij het kamp van de tegenstanders van de JSF heeft gevoegd. Weer? Ja, je weet het maar nooit met deze volksverlakkers partij de luxe, zo zijn ze tegen en 10 minuten later kunnen ze alweer voor het aanschaffen van dit waardeloze toestel zijn, een toestel dat geen van de taken, die het uit zou moeten kunnen voeren, kan uitvoeren, althans lang niet voor 60% van alle afzonderlijke taken, zie: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2012/10/jsf-tegen-wil-en-dank-saskia-stuiveling.html

Nog opmerkelijker is het feit, dat vanaf 2002 Colijn zich tegen de aanschaf van de JSF opstelde, maar ja, toen was Colijn noch niet werkzaam voor Clingendael en als directeur van dit centrum is Colijn pas echt interessant voor Lockheed-Martin lobbyisten, die zo veel mogelijk defensie-vip's aan hun lobbygroep toevoegen (uiteraard tegen een of andere beloning te zijner tijd). Het is duidelijk dat voornoemde lobbyisten geslaagd zijn in hun opzet, als het om Colijn gaat.

VVD nitwit Vuijk kan wel leven met 36 JSF toestellen of zelfs een ander toestel. Er zijn intussen zoveel technische gegevens over de JSF bekend, dat het zelfs voor de VVD moeilijk wordt, zich nog langer voor dit waardeloze toestel in te zetten, daarbovenop zijn de exploitatiekosten (gebruikskosten) van de JSF, volgens het Pentagon en de rekenkamer van de VS, 60% hoger dan voor bestaande jachtvliegtuigen. Dat is even wat anders dan wat onze rekenkamer over dit moordtuig wist te melden (zie weer bovenstaande link). Vergeet daarnaast niet, dat het aantal te bestellen JSF's met het jaar minder wordt, de prijs, die nu al zo'n 50% hoger ligt, dan bij de start van dit onzalige project werd berekend, wordt door minder te fabriceren toestellen nog veel hoger.....

'Defensiedeskundigen' meldden over die prijsverhoging smalend, dat de prijs van de alternatieven ook stijgen, ja, maar die rollen allang van de band en vliegen al volop, bovendien zijn de prijsverhogingen daar het gevolg van indexering.

Begrijp me goed, wat mij betreft koopt Nederland in het geheel geen nieuwe straaljagers, maar een jager kopen, die de gestelde taken zwaar onvoldoende kan uitvoeren, puur en alleen omdat de VS alleen onder een in de VS gefabriceerd toestel, haar atoombommen wil zien, gaat wel helemaal 10 stations te ver........

Die stress-test voor banken is echt een doorslaand succes, dat is intussen wel bewezen!!!!

'Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf', "Het houdt niet op"

Volgens onderzoek van de universiteit van Lutjebroek, zorgt het spotje op de radio van 'eenveiligthuis.nl', voor extra agressie bij de luisteraar. Met name het 'gezongen' deel van deze boodschap, met de woorden: "het houdt niet op", wekt deze agressie op. De onderzoekers bemerken op, dat het 3 maal, binnen 2 uur, horen van deze boodschap, leidt tot bijzonder agressief gedrag bij de luisteraar. Opmerkelijk is, dat de mate van agressie bij mannen en vrouwen even groot is, aldus professor Slamaarraak, die het onderzoek leidde. De professor merkt voorts op, het verontrustend te vinden, dat de agressie maar bijzonder langzaam afneemt en pas helemaal verdwenen is 24 uur na het horen van de laatste boodschap. De aanbeveling van de onderzoeksgroep is dan ook, als eerste aan de luisteraar, die deze boodschap te horen krijgt onmiddellijk de radio uit te zetten en mocht de luisteraar agressie bij zichzelf bemerken, onmiddellijk contact op te nemen met het dichtstbijzijnde crisis interventie team. Daarnaast heeft professor Slamaarraak 'eenveiligthuis.nl' gemaand het gezongen deel zo snel mogelijk te verwijderen uit deze boodschap.
Tot slot is het advies aan omstanders, die een 'veiligthuispsychose' bemerken bij een naaste, bezoeker of collega, vooral niets te zeggen of te zingen en langzaam achteruit lopend het pand te verlaten (verlies het oogcontact niet, voor het verlaten van het pand!), waarna men het buiten op een lopen moet zetten......

NS is niet gediend van kritiek, daarom willen zij zelf bepalen hoe de klanttevredenheid wordt onderzocht..... ha! ha! ha! ha!

donderdag 28 maart 2013

Muzikaal recept voor het geluk van iedere aardbewoner en tegen schofterig egoïsme

Blogdokter Pisser's persoonlijke geneeskrachtig recepten blok op het net, voor uw gemoedsrust en voor het versterken van verzet tegen frauduleuze, neoliberale politiek en het bedonderen van burgers in het algemeen.

Het recept van deze dag: als eerste 'Horror Shorties' een thema album met namen als Eric Stone, David Beast, Rijszard Szeremeta, Walter Heinisch en Peter Hunt. Waanziinig mooie korte griezel muziek, elektronica van de bovenste plank, sjkit'r'nd!!!! Steel met 'Audio-Cynicism sluit hier mooi op aan, prachtige 'industrial triphop', in 1 woord geweldig!! Kijk hier sluit het album 'Second Toughest In The Infants' van Underworld mooi op aan, jezus wat is dit sterk! We vervolgen de reis met LCD Soundsystem met hun gelijknamig eerste album (de eerste 2 kanten of 1ste cd), sluit ook alweer wonderlijk mooi aan op Underworld, en godverdomme wat is dit goed! LCD Soundsystem is beïnvloed door veel bands, zoals je in het eerste nummer hoort, de invloed van the Fall is wel heel duidelijk te horen op dit album. Vandaar het Album 'Your Future Our Clutter' van the Fall als hoofdgerecht, een geweldig album waarvan de titel van toepassing is op alle neoliberale rechts-conservatieve krachten, zoals het hypocriete volksverlakkers geteisem van de PvdA. Toegerecht: 'Papua New Guinea' van The Future Sound Of London', niet echt wat je noemt traditionele muziek, maar godverdepielekes, wat mooi, mooi? fabulotasticohoho!!!!

Voor een goede werking alles afspelen op ABN!

Veel plezier!

Geluk en diepe machteloze armoede

'Wij' in Nederland en burgers in het Westen in het groot, vinden dat wij alle recht hebben op ons 'geluk' (sociale welvaart enz.) en weigeren dit te delen met de armen op deze aarde, sterker nog, als het even kan persen we zelfs de armsten nog verder uit t.b.v. ons 'geluk' en houden daarmee de armoede elders in stand.

Mensen die de armoede en ellende willen ontsnappen, worden als gelukzoekers weggezet en misdadig genoemd, daar zij 'illegaal' zijn. Terwijl een ieder van ons met kinderen, die zeker weet dat als hij niet zou vertrekken uit de armoede en andere ellende, er minstens één kind zal overlijden aan de gevolgen van deze armoede of ellende, zou vinden dat hij/zij het grootste gelijk van de wereld had om te vertrekken, teneinde elders meer geluk te vinden*.

Om het nog even over ontwikkelingshulp te hebben, voor elke uitgegeven euro, komen er intussen minstens 100 terug, dat vindt PvdA leeghoofd Ploumen nog te weinig, vandaar dat zij nu inzet op minstens 150 euro retour en heeft ze tegelijkertijd een flink deel van de ontwikkelingshulp wegbezuinigd.....

Lullig voor de machteloze armen in de wereld, weegt dit 'geluk' van ons niet eens op tegen de grote armoede waar zij in moeten leven........

Hier een link naar een eerder bericht over machteloosheid: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/03/consumentburger-machteloos-in-huidige.html

Dat geldt overigens ook voor alleenstaanden, overleven zit in onze genen; wie zijn wij, dat we denken dat anderen te mogen ontzeggen?

Dijsselbloem heeft 'wat' geleerd.......

De wanpresterend minister van Financiën en net zo slecht presterend voorzitter van de Eurogroep, PvdA kloot Dijsselbloem, hield aan het begin van de week bij hoog en bij laag vol, dat hij het woord 'blauwdruk' niet had genoemd, als het gaat om de herziene aanpak van de crisis op Cyprus. Helaas voor hem, hij gebruikte het woord 'template' en dat kan je wel degelijk vertalen als blauwdruk.

Waarom was hij zo bang voor het woord blauwdruk? Eindelijk werden de echte verantwoordelijken voor financieel wanbeleid bij banken gepakt, i.p.v. de belastingbetaler. Was het laffe ventje zo bang voor kritiek vanuit de financiële wereld? Dat moet wel, als je zijn eerdere reacties in ogenschouw neemt. Te gek voor woorden eigenlijk, nu Dijsselbloem eindelijk doorheeft, dat de door hem gesteunde maatregelen goed vallen bij een heel groot deel van de Europese burgers, is zijn angst verdwenen.

Wat moet je met een figuur, die zoveel stommiteiten op een rij laat zien en die door VVD premier Rutte, al voor dat hij iets had gepresteerd (waar intussen veel te weinig aan toegevoegd is), als kundig minister van Financiën werd betiteld?
Weg met deze scherts figuur en het hele afbraakkabinet Rutte 2!

Vreemdelingenhaat en de moord op Marianne Vaatstra

Hoe zit 't nu eigenlijk met mensen, die kort na de door Jasper S. gepleegde moord en verkrachting, spuugden op vreemdelingen en asielzoekers? Daar er in het eerste jaar na deze laffe daad, met name met de vinger werd gewezen naar het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Weten deze mensen nu nog op welke basis zij zich tegen vreemdelingen en vluchtelingen keerden?
Ik vrees dat de meesten dat niet beseffen en als het maar even kan 'fijn' bruin gedachtegoed ventileren in het openbaar......

Jasper S. volkomen toerekeningsvatbaar

Wie zegt dat Jasper S. , de moordenaar en verkrachter van Marianne Vaatstra, volkomen toerekeningsvatbaar is, zegt in feite, dat iedereen zo'n laffe en smerige daad kan begaan, inclusief de persoon zelf die deze stelling neerzet............
Wees eerlijk, als je zoiets doet, moet je wel volkomen knettergek zijn!

Weekers: "alle belastingaangiften worden gecontroleerd....." ha! ha! ha!

Belastingmedewerkers hebben weer aan de bel getrokken, door onvoldoende controles worden er miljarden  aan belasting niet geïnd, oorzaak: te weinig geld en tijd. Dat is niet de eerste keer, dat dit wordt gemeld. De wanpresterende staatssecretaris van Financiën  VVD nitwit Weekers ontkent in alle toonaarden, dat deze medewerkers terecht klagen. Hij liet in het Radio1 nieuws van 13.00u. weten, dat bestrijding van fraude één van de drie prioriteiten is, die hij bij zijn aantreden 2,5 jaar geleden heeft gesteld, m.a.w. hij heeft dat gesteld, dus de klacht dat er geen actie wordt ondernomen op fraude door de belastingdienst is onzin...... ha! ha! ha! ha! Weekers durft zelfs te zeggen, dat niemand de dans ontspringt (conclusie: geen aangifte blijft ongecontroleerd)....... ha! ha! ha! ha! Je hoeft bepaald geen medewerker van de belastingdienst te zijn, om te weten, dat het grootste aantal aangiften niet wordt gecontroleerd, Weekers is de enige die het tegendeel gelooft, sterker nog: geen aangifte leidt ongecontroleerd tot teruggave (iets anders kan je niet afleiden uit zijn woorden). Aan het slot van de weergave van dit gesprek met hem, zegt Weekers, dat hij alle klachten serieus neemt.....?!? Ongelofelijk wat een enorme klootzak, eerst stelt hij dat de klachten van belastingdienst medewerkers, die stellen dat zij zelfs bij vermoeden van fraude geen actie mogen ondernemen,  grote onzin is en aan het eind stelt deze minkukel eigenlijk, dat hij onzin serieus neemt.... ha! ha! ha! ha!

Als je ziet hoe Weekers met deze materie omgaat, kan je raden wat dat betekent voor de rijken die voor vele miljarden, misdadig belasting ontduiken. Hij durfde in dit gesprek te zeggen, dat niet alleen de groten worden gepakt, maar ook de kleintjes. Terwijl de groten zoals gezegd, naar voorzichtige schattingen jaarlijks voor 20 miljard aan belasting ontduiken. De 'kleintjes' worden gepakt en de grote ontlopen wel degelijk de dans.

Weekers zit nu 2,5 jaar op zijn positie, in al die tijd is er geen verbetering opgetreden, ziehier de 'kwaliteit' van het kabinet Rutte 2 in optima forma en dat in een tijd van crisis.........

woensdag 27 maart 2013

Muzikaal recept voor het roken in kleine café's en tegen gaswinning Waddenzee

Blogdokter P. Pisser heeft weer een uitgelezen recept klaargestoomd tegen voorjaarsmoeheid en depressie.

Als eerste op het menu vandaag: 'Psishow', muziek voor tv, radio en films. Een grote band, die niet nader met naam wordt genoemd, neem aan dat dit PSI moet zijn. Vooral in het begin een hoog halleluja huppelkut gehalte, maar er staan wel degelijk een aantal 'juwelen' op, houdt de afstandsbediening in de buurt! Dan de prettig gestoorde muziek van Die Salon Löwen met 'A-Fair', een 'hoorspelachtig' geheel, a capella, wat covers, maar vooral veel lol! Je zou hier mooi het album 'It Crawled Into My Hands Honest' van The Fugs kunnen draaien, maar de dokter kiest voor iets geheel anders: Le Groupe Mistral met 'Le Groupe Mistral Présente Jean Jacky', Afrikaanse latin reggae is misschien de beste omschrijving voor deze muziek, vrolijk en mooi! En wat een bassist die Guy n'Sangue!! Het is alweer bijna kerst, dus tijd voor de prettig gestoorde muziek van The Chandler Travis Philharmonic met 'Kitty', fenomenaal mooie muziek en lol, gvd wat mooi! Hoofdgerecht Vincent Van Go Go met 'Do U Know', Deense zotheid, gecombineerd met geniale stuurmenskunst. Hekkensluiter: 'Celtic Dreams' Vol. 1 (ondertitel: 'The Ultimate Ambient Celtic Dance Hits') Jezus wat een kul. Het gaat hier om een aan dr. Pisser toegezonden album, door 1 van zijn fans, een album met een aantal klotenummers, maar er staan wel degelijk wat mooie dingen op, namen? Natuurlijk: Enya, Whelan, Hardiman e.a. Huu je zappert in de buurt!

Veel plezier!

Verhuizing Nachtwacht topnieuws.......

In het Radio1 nieuws van 13.00 besteedde men 3 minuten aan de verhuizing van de Nachtwacht, die 30 meter verderop opgehangen moet worden, de presentator wist op het laatst niet meer hoe hij het gesprek met de verslaggever aan de gang moest houden........

Trailer Trash Travellers, Tr Tr Tr, u weet wel het geluid dat men maakt om een machinepistool na te doen.......

Pierre Heijnen pleit voor het oprollen van kleine partijen

PvdA nitwit de luxe, de jaknikkende idioot Heijnen pleitte gisteren in GMN (na 10.00u.) voor het verkleinen van gemeenteraden. Dat zegt deze wanpresterende dwaas op het moment, dat er een (veel te) groot aantal taken van de landelijke overheid worden overgeheveld naar de gemeenten. De lul was natuurlijk al even niet in het nieuws, maar zo'n dom pleidooi zou op dit moment, is als het niet om politiek zou gaan, volkomen ondenkbaar zijn geweest (zoals u weet, is in de politiek werkelijk alles mogelijk). De zak durft nog te stellen, dat dit geen vermindering is van het aantal raadsleden, daar hij uitgaat van het moment, dat de dualisering werd ingevoerd in 2002 en wethouders geen deel meer uitmaakten van de gemeenteraad, waarna deze raden met zo'n 11% werden 'uitgebreid' (wat daadwerkelijk niet zo was). Dus als je nu 15 raadsleden hebt en er verdwijnen er 2, blijven er volgens de 'logica' van Heijnen nog altijd 15 over...... ha! ha! ha!

Natuurlijk ontkende Heijnen, dat dit pleidooi een aanval op kleine partijen is, wat het natuurlijk wel is!

CSO, koepel ouderen organisatie is zwarte ketel en pot tegelijk

Vanmorgen liet de directeur van de koepel van ouderenorganisaties CSO Wim van Minnen weten, dat de 50Plus partij van Henk Krol voor polarisatie zorgt. Deze enorme hondenlul vergeet even, dat al ver voor het ontstaan van de 50Plus partij, ouderen door allerlei organisaties, volgzame media en politieke partijen werden neergezet als profiteurs en parasieten, volkomen onterecht, maar toen hoorde je van Minnen niet. De lul is jaloers op het succes van 50Plus en ziet langzaam de kritiek op de organisaties die hij vertegenwoordigt groeien, zoals gesteld volkomen terecht.

Het CPB voegde onlangs nog haar steen bij aan de berg verwijten aan ouderen, daar zij volgens het CPB, niet extra worden gepakt door het kabinet, natuurlijk keek het CPB niet naar de stapeling van maatregelen die ouderen treffen, zoals de aanstaande korting op de meeste pensioenen per 1 april a.s. Het CPB ziet geen vergroting van armoede bij ouderen, nee, als je met je neus onder water staat, maakt het niet meer uit of je oren ook onder water komen te staan.... Bovendien, de cijfers van het CPB.... ha! ha! ha! ha! ha!

Het is met de ouderenorganisaties als met de patiënten-belangenorganisaties, zij dienen allang niet meer het belang dat zij zouden moeten dienen, maar zitten alleen nog voor hun eigen veel te ruime inkomen te lullen. Sterker nog, je ziet bij de patiëntenorganisaties zelfs een zwaar heulen met de partijen, waar patiënten tegen in het geweer komen.... Leuk om eens te onderzoeken, welke belangen van Minnen en zijn organisaties behartigen. Gelukkig liet ANBO vanmiddag in StanpuntNL weten het totaal oneens te zijn met van Minnen!

Schultz van Haegen en de A27, of hoe je de bevolking een giga oor kan aannaaien

De commissie Schoof, u weet wel, Schoof de D66 burgemeester die bijzonder korte lijntjes heeft met het bedrijfsleven en de bouwmaffia, bracht gisteren haar rapport uit over de verbreding van de A27. De commissie Schoof, die van te voren de uitkomst als opdracht kreeg van de wanpresterende VVD minister van Infrastructuur, Milieuvernietiging en Euathanasie Schultz van Haegen, bood ditzelfde VVD misbaksel gisteren haar eerder afgesproken uitkomst van het onderzoek aan. De A27 mag dus verbreed worden, niet dat dit nodig is, maar Schultz van Haegen is natuurlijk niet voor niets lobbyist van de bouwmaffia........ Benieuwd wat Schoof en Schultz van Haegen hier t.z.t. als tegenprestatie voor toegeschoven krijgen. Schultz haalt hierbij nog een persoonlijk succes, daar zij zwaar de schijt heeft aan burgers, die zich inzetten voor natuurbehoud en het terugdringen van het autoverkeer, dat laatste zorgt jaarlijks voor 18.000 vroegtijdige doden.....


Roken in kleine café's verboden

Het gerechtshof in Den haag, bepaalde gisteren, dat het rookverbod in kleine café's (waar alleen de eigenaar achter de bar staat), gehandhaafd dient te worden. De rechtbank verwijst onder andere naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Je zal dit gerechtshof niet horen over het vergassen van burgers buiten, door de uitstoot van autoverkeer, zoals in (de buurt van) Rotterdam, in tegenstelling tot 'meeroken', overlijden hier jaarlijks wel 18.000 mensen vroegtijdig door, om over het veroorzaken van luchtwegklachten bij een goot aantal kinderen nog maar te zwijgen.........

Wat een zotte wereld en idem 'rechtspraak!'

Kamp garandeert probleemloze gaswinning onder de Waddenzee

VVD Obersturmbannführer Kamp garandeerde gisteren, dat de extra gaswinning vanonder de Waddenzee, geen problemen zal opleveren. Dat echte deskundigen en de praktijk uitwijzen, dat er wel degelijk grote problemen zullen ontstaan (de bodem daalt te sterk en te snel door aardgaswinning), zelfs met de huidige gaswinning, interesseert deze neoliberale nitwit geen ene reet, geld is waar het om  gaat bij Kamp. De wanpresterende kwast wordt wel door door het Nederlandse volk betaald, en dat hij een uniek natuurgebied te grabbel gooit, zal hem een zorg zijn. De bewoners van Groningen, die last hebben van de aardgasbevingen, werd onlangs door deze VVD hufter een groot oor aangenaaid, onder hun voeten wordt het gasveld gewoon verder leeggepompt en de lul beloofde hen een volkomen overbodig onderzoek. Het lijkt godverdomme wel of Kamp er een sport van maakt om volkomen tegen kennis en feiten in, gewoon lekker door te gaan, met het treiteren van bewoners en het vernielen van een bijzonder belangrijk natuurgebied.

Tegen de tijd, dat het te laat is, om de Waddenzee te behouden voor latere generaties, heeft Kamp al een dik betaalde 'lobbybaan', die hij  krijgt vanwege zijn smerige politieke (lobby-) loopbaan.........

maandag 25 maart 2013

Nijpels het 'groene' ventje van de VVD

VVD'er Ed Nijpels wordt meestal is een 'duurzame' politicus neergezet, maar is dat in de praktijk lang niet altijd. Zo liet hij zaterdagmorgen in BNR Duurzaam weten een groot voorstander van schaliegas te zijn. Hoewel hij niet zonder meer de nadelen opzij wil schuiven, de voor- en nadelen moeten goed bekeken worden, aldus Nijpels. Ik weet niet hoeveel commissariaten Nijpels nog heeft, nadat hij flink 'nat ging' op zijn commissariaat voor de DSB, maar veel tijd steken in het lezen van bestaande onderzoeken, heeft hij niet gedaan, anders had hij geweten, dat schaliegas alleen winstgevend is bij grote subsidies van de overheid, om over het uiterst vervuilende karakter van schaliegaswinning nog maar te zwijgen......

Over de VS en de schaliegaswinning zei Nijpels dat dit gebeurd in gebieden waar verder geen activiteiten zijn, dus verniel de natuur maar, voor schaliegaswinning moet men telkens opnieuw nieuwe putten slaan, in tegenstelling tot het winnen van aardgas zoals dat in Nederland gebeurt.

NOS, het belastinggeld klotst weer eens over de plinten

'Crisis? What Crisis?' De titel van dit album van Supertramp lijkt wel bijzonder van toepassing op de NOS. Vandaag hoorde ik op Radio1 (het nieuws van 12.00u.), dat de NOS op Cyprus 2 verslaggevers heeft, Conny Keesen, de vaste correspondent voor de NOS in Griekenland en een kwast, die de Griekse taal niet machtig is. Conny Keesen is een kundig correspondent en de extra kracht, die vanuit Nederland die kant werd opgestuurd, kan dan ook niet veel anders doen, dan vragen stellen aan Conny Keesen......
Werkelijk ongelofelijk, het wordt de hoogste tijd, dat er financieel orde op zaken wordt gesteld bij de NOS en andere zendgemachtigden van de publieke omroep, zoals telkens weer blijkt klotst het belastinggeld niet alleen tegen de plinten op, maar het gaat er zelfs dik overheen. Weg met alle door de politiek benoemde functies en een strak financieel beleid, met maximale salarissen van € 50.000,-- per jaar! (dat is nog steeds 110.000 oude guldens!).

Ben niet zo'n fan van Supertramp, maar vooruit, draai dat album maar eens vandaag of morgen. (het is zeker geen slecht album).

Het valt me trouwens mee, dat nitwit Dekkers niet op Cyprus zit, of doet die vanavond het commentaar voor Nieuwsuur? Je kijkt tegenwoordig nergens meer van op.........

Dijsselbloem en zijn schuldigverklaring

Vorige week liet de zwaar disfunctionerende minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, Dijsselbloem weten, dat hij verantwoordelijk is voor de onrust die onder spaarders is ontstaan, nadat hij zijn akkoord gaf op het voornemen de kleine spaarder ook te pakken op Cyprus. Ja hij was de verantwoordelijke,  maarrrrrrrrrrr vanmorgen liet hij op Radio1 (na 8.00u.) weten, dat hij het beter had moeten uitleggen en dat hij bepaald niet de enige verantwoordelijke was......... Met andere woorden: hem valt niets te verwijten; jezus wat een ongelofelijke klootzak!
Intussen kan hij één ding niet meer uitleggen aan de kleine spaarder, dat diens spaargeld bepaald niet veilig is op de bank, want de unieke situatie van vandaag is de algehele situatie van morgen........

Teeven wil particuliere gevangenissen

De Amsterdamse disfunctionerende VVD boerenlul Teeven was er weer vroeg bij vandaag, nadat hij vorige week aankondigde gevangenissen te willen sluiten, kwam hij nu met het plan, gevangenissen te privatiseren. Dat er in de VS, waar particuliere gevangenissen de normaalste zaak zijn, een grote discussie gaande is, is deze brulkikker ontgaan, maar dat kan je iemand met 2 hersencellen niet kwalijk nemen. Ook alle misstanden in dit soort gevangenissen is Teeven totaal ontgaan. Tot slot blijkt keer op keer, dat de door de VVD zo gepropageerde privatisering, in een groot aantal gevallen leidt tot het opjagen van de kosten voor de burger, zie de zorgverzekering, het spoor enz.

Teeven schijnt vorige week ook nog eens gepleit heeft voor het betalen van hun verblijf in gevangenissen door gevangenen..... ha! ha! ha! ha! Kat in 't bakkie, kan die betalende gevangene meteen eisen, dat hij/zij minstens 70% van het laatst verdiende loon ontvangt in de cel en een huis opeisen voor het moment dat hij/zij vrijkomt. De lul weet echt niet waar hij 't over heeft!

Oranje propaganda voor schoolkinderen

Vandaag meldde het NOS nieuws op Radio1, dat er voor de 'koningsspelen' die op 26 april worden gehouden ter ere van de troonswisseling en inhuldiging van 'ons' nationale waterhoofd en zijn pampaprinses, zich in een week tijd 4.000 scholen hebben aangemeld, het gaat om in totaal 800.000 kinderen. Sporten voor het koningshuis, natuurlijk ga je je kind niet thuis houden, als je de pest hebt aan het sjoemelende, belastingvretende stel, dat met koningshuis wordt aangeduid. Een schandalige gang van zaken, benieuwd of ze op de scholen, die meedoen, ook vertellen, wat het koningshuis allemaal flikt, bijvoorbeeld de rol van Bernhard, die voor Hitler wel stadhouder wilde worden in Nederland, of zijn rol bij het helpen vluchten van nazi-kopstukken, of het plan van koningin Wilhelmina en Bernhard, het kabinet na de oorlog naar huis te sturen, of zijn lobbywerk voor straaljagerfabrikant Lockheed, of de financiële malversaties van koningshuisleden, of de huizenbouwprojecten van het nationale waterhoofd, enz. enz.
De vraag stellen is 'm beantwoorden, nee dus! De kinderen moeten leren dat het normaal is, dat wij een 'democratie' hebben, die wordt aangeduid als constitutionele parlementaire monarchie........ ha! ha! ha! ha! ha!

Dan te bedenken, dat het huidig koningshuis geen bliksem te maken heeft met de oude oranjes, dat overigens voor 't grootste deel ook al tuig van de richel was

Het is 2013 en wij leren onze kinderen, dat een koningshuis de normaalste zaak van de wereld is, monarchie een instituut uit de donkere middeleeuwen en dan klagen dat het beroerd gesteld is met het onderwijs......

Trouwens extra wrang is het feit dat deze sportdag voor scholen flink wordt gepropageerd, als je bedenkt, dat sport tegenwoordig op de allerlaatste plaats komt in het onderwijs en veel te weinig wordt gegeven, vaak nog door niet in dat vak opgeleide leerkrachten, dit alles vanwege bezuinigingen. Nu het achterlijke koningssprookje wordt opgepoetst met een kroning, kan er ineens een berg geld vrijgemaakt worden voor sportende kinderen.....

Arnoud Boot, de PvdA schaduwminister van Financiën

In het Radio1 programma degids.fm heeft men een schaduwkabinet aangesteld. Degids.fm is een VARA programma, de propaganda omroep van de PvdA. Bij mijn weten is het nog nooit vertoond, dat een propaganda orgaan van een regeringspartij een schaduwkabinet samenstelt. Een schaduwkabinet is een middel voor oppositiepartijen, die om de een of andere reden, totaal geen invloed hebben op het regeringsbeleid terwijl er verregaande beslissingen worden genomen, of de situatie in ondemocratische samenlevingen waar oppositie niet wordt getolereerd, opereren schaduwkabinetten vaak vanuit het buitenland. Waarschijnlijk was men bij de PvdA en de VARA bang voor een echt schaduwkabinet in Nederland, daar de kiezer juist niet vroeg om een VVD/PvdA kabinet, iets dat de volksverlakkers hebben omgedraaid in: "het was de wens van de kiezer" (GGGVD!), vandaar dat de VARA met de PvdA op de achtergrond, besloten tot dit volkomen belachelijke schaduwkabinet. Een schaduwkabinet bestaande uit louter voorstanders van het huidige waardeloze, sloop-kabinet Rutte 2, o.k. er wordt wel eens een beetje gebromd, maar de hoofdzaak is het verdedigen van het waardeloze beleid dat gevoerd wordt, en dat intussen het land 2 jaar in recessie houdt, een topwerkloosheid van ruim boven één miljoen werklozen (de cijfers van het CBS zijn veel te laag, meer dan 400.000 mensen worden niet meegerekend, maar zijn wel degelijk werkloos), mensen in armoede: meer dan 1,2 miljoen, een top aantal faillissementen en het dumpen van miljarden aan belastinggeld in bodemloze Europese putten, terwijl de voedselbanken hier, de klanten niet meer kunnen voorzien van basisbenodigdheden, als klap op de vuurpijl heeft Dijsselbloem het vertrouwen in de banken, als het gaat om spaargeld, te grabbel gegooid.

Over de laatste ging het vandaag met de 'schaduwminister van Financiën'  Arnoud Boot, u weet wel zo'n figuur die net als veel andere 'deskundigen' de ellende niet aan hebben zien komen, en zelfs echte deskundigen de grond in boorden, als zij kritiek op de gang van zaken gaven en waarschuwden voor een grote crisis. Boot zei bij zijn 'aanstelling' op 2 januari jl. als schaduwkloot, dat het goed is, dat Dijsselbloem luistert en niet zo de media zoekt. De lul wist natuurlijk niet, dat Dijsselbloem in de maand voorafgaand aan dit gesprek, het vuur uit zijn sloffen liep in Europa, voor steun van zijn kandidaatstelling als voorzitter van de Eurogroep, maar daar had hij dan ook alle tijd voor, het ging en het gaat in Nederland tenslotte veel beter, dan in de ons omringende landen........ Oh, nee, het is juist andersom, en hoe dat komt? Simpel door het gevoerde beleid onder de kabinetten Balkenende 4 en Rutte 1 en 2!!!

Nu mag u raden wat Boor vandaag liet weten op Radio1 (na 11.00u.), verdedigde hij het beleid, of had hij kritiek? Natuurlijk verdedigde Boot de zwaar disfunctionerend minister van Financiën en eenzelfde kwalificatie voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Lange dagen, veel besluiten, bla bla bla...........zondag 24 maart 2013

Muzikaal recept voor echte journalisten en tegen militaire oefeningen in stedelijk gebied

Blogdokter heeft weer een geheel vers menu samengesteld, met geneeskrachtige muziek voor de vermoeide geest van de hedendaagse mens, die bijna dagelijks wel één keer wordt belazerd door m.n. de politiek.

Als eerste een verzamelalbum met de titel 'Mire de Barre jazz vol.10', met namen als Xavier Richardeau, Philippe Laudet, Ted Nash e.v.a., een mooi album met verschillende jazz stijlen. iets geheel anders is de muziek van Creedence Clearwater Revival met hun 1ste gelijknamige album, met geweldige covers z.a. 'I Put A Spell On You' en het andere beroemde nummer van Jay Hawkins 'Suzie Q', practig album, geniet van de geweldige stem van John Fogerty in zijn jonge jaren, zweterige blues met een psychedelisch tintje. Je zou verwachten dat de band uit Louisiana, of uit de buurt van dat gebied zou komen, maar ze komen toch echt uit San Francisco. Nog een heel bijzondere stem en 'zwetende muziek': Captain Beefheart and the Magic Band met 'Doc At Radar Station', jammer dat de man zo'n psychopathisch genoegen schepte in mensen pesten. Een mooi album met schitterende 'Da Da achtige' teksten. Zweten? Daar weten ze zelfs in Scandinavië alles van: The Mutants met 'Voodoo Blues', allemachtig geniaal mooi e muziek, perfect! Genieten piepels! Van Scandinavie naar de zweterige psychedelische bluesrock van Jesus Volt met 'Electro Button coXXX', met de swamp gitaar van Tony Joe White op één nummer (jammer dat zijn stem er niet op staat, die is ook zeer bijzonder). Ook het mooie gitaargeluid van Jean Marie Aerts is op dit album te horen en hij deed de productie. Een bijzonder en schitterend album! Hoofdgerecht: een zweterige soep van Beck (2013 Beck jaar!) en het space-bluesrock album 'Odelay', godvergeten mooi! Toegerecht: om je helemaal op het verkeerde been te zetten (goed voor je hersenen) het album: 'Comes Alive' van Gruppo Fantasma, overweldigende latin-rock met een zware cumbia onderlaag. Opgenomen in Austin, Texas, deze 'redneck' staat verkleurt steeds meer, en dat is maar goed ook, kan er eindelijk een eind komen aan de witte inteelt daar. Jezus mensen wat een band, wat een energie, overweldigend!

Veel plezier!

Van Haersma Buma, CDA leeghoofd de luxe, heeft geen tijd om te schaatsen, wat hem betreurt, maar wel om naar de wedstrijden te kijken....... ha! ha! ha! ha! Weet je hoeveel tijd het kost om alle schaatswedstrijden te zien?

Chris Kijne en Frenk van der Linden houden van brave interviews

Afgelopen woensdagavond vond het 'Grote Interviewgala' plaats, na afloop werden o.a. Chris Kijne en Frenk van der Linden gevraagd naar confronterende interviews, Frenk van der Linden zag nog wel een kleine mogelijkheid voor een 'breekijzer interview', maar met name Chris Kijne ziet er helemaal niets in, Kijne u weet wel, de 'journalist' die er geen moeite mee heeft, om bepaalde zaken niet te melden als 'journalist' (dat is hij dus ook niet). E.e.a. was afgelopen donderdag te horen op Radio1, iets na 12.18u.

Het is wat confronterende journalistiek betreft dan ook treurig gesteld in ons land, overheidsbeleid wordt behandeld, zoals fundi-christenen met de bijbel omgaan: bijzonder voorzichtig en men kijkt wel uit flink kritisch te zijn.
Een hopeloze zaak, en dan verzucht de dagbladpers dat zij het zo moeilijk hebben (vind je 't gek?), en zijn actualiteiten programma's op radio en tv verworden tot meestal treurige kleutertje luister rubrieken........

En die prijs voor het beste interview? In het land van de blinden, is zelfs iemand met 10% gezichtsvermogen koning.

Gelukkig zijn er nog altijd goede uitzonderingen te vinden in Nederland.

Legeroefening in Twente en 'niet ondenkbare' opstanden

Nadat bekend werd, dat de Nederlandse justitie haar burgers niet alleen met camera's, maar ook met 'drones' in de gaten houdt, werd afgelopen week een begin gemaakt met een oefening van het leger in het stedelijk gebied van Twente. Dat is om de militairen te oefenen in het controleren van een gebied, waar het leger in wordt gestuurd. Er werd nog net aan toegevoegd, dat dit om buitenlandse gebieden en steden gaat. Maar bij dat laatste kan je grote vraagtekens zetten, zeker gezien de politieke situatie in Europa, waar steeds grotere groepen in opstand komen, tegen bezuinigingen die ingevoerd worden om het gokken met geld van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overheden recht te trekken met het uitpersen van de bevolking met belastingmaatregelen, die deze burgers met name treffen. Dijsselbloem voegde daar ruim een week geleden nog even fijntjes een goedkeuring aan toe, met zijn fiat voor het uitkleden van kleine spaarders (het zou hier om een unieke situatie gaan, maar zoals de geschiedenis laat zien, zijn dit soort unieke situaties redelijk snel gemeengoed.......).

De kans dat er grote opstanden zullen ontstaan in Europa is niet ondenkbaar en op dat moment zal een deel van de politie achter deze opstanden staan, daar zij zelf ook getroffen worden door bijzonder onredelijke bezuinigingen, zoals die nu al plaatsvinden, terwijl de echte schuldigen niet of nauwelijks worden gepakt, hetzij financieel hetzij strafrechtelijk. Voor dat moment van opstanden worden de troepen her en der geoefend in het controleren van stedelijke gebieden en in het isoleren en opbrengen van 'opruiende en opstandige elementen' in grote opvangkampen. Uw Azijnpisser wil de politici en militairen het advies geven, even hun oor te luister te leggen bij de CIA, die grote ervaring heeft in het opbrengen van grote groepen burgers, deze vast te houden in bijvoorbeeld voetbalstadions, of militaire kampementen, hen te martelen en eventueel vermoord te laten verdwijnen, zoals de CIA fascist Pinochet hielp in het Chili van 1973 (11 september......). In Argentinië kan de fascistische vader van pampaprinses Maxima, smeerlap Jorge Zorreguieta,  nog wel wat advies geven.....

Voor dergelijke situaties worden er militaire oefeningen gehouden in stedelijke gebieden, oefeningen die betaald worden met belastinggeld, net zoals de militairen, de hardware, de wapens, de voertuigen en het vliegend tuig wordt betaald met dat geld...........

Zie ook: ''Uw' leger oefent alvast op u, voor het geval dat.......'
       En:  'Legeroefening in het onder de knoet houden van het Nederlandse volk'

Belasting ping pING........

Frans Lomans, Irak, en hypocrisie

De hoofdredacteur van Panorama, liet afgelopen woensdag op Radio1 (na 12.30u.) zijn 'licht' schijnen over het jaarlijkse prijzenfestival, voor de beste 'interviewer'. Lomans wees nog even, op het feit, dat de journalisten in aanloop naar de illegale oorlog in Irak, wel erg mak waren geweest. Terwijl er genoeg journalisten waren, die door de bewijs-leugen van inlichtingendiensten heen prikten, maar dat is Lomans met zijn suffe weekblad natuurlijk niet opgevallen, terwijl zelfs op de Nederlandse tv regelmatig actualiteiten programma's grote vraagtekens bij de 'bewijzen' voor massavernietigingswapens zetten. Zo was wapeninspecteur Blix meermaals op de Nederlandse tv te zien, hij stelde meermaals, dat Irak deze wapens niet had en zelfs niet kon maken, gezien de resultaten van de VN inspecties onder zijn leiding.

Het sterkste staaltje hypocrisie dat ik de laatste jaren hoorde, werd even later opgevoerd, toen Lomans meldde, dat hij ontslagen had moeten worden, voor het onzorgvuldig aannemen van een medewerker, die er een potje van had gemaakt en daarop ontslagen moest worden..... Dat gaat ver hè, zeggen dat je het verdiend had ontslagen te moeten worden en dan zo onbeschoft zijn, deze conclusie niet om te zetten in het aanbieden van je functie, dus zelf ontslag nemen. Je denkt vaak dat het niet gekker kan, verbazingwekkend dat deze conclusie telkens weer sneuvelt..........

Israël en de hypocriete houding van Nederland i.z. schending van mensenrechten


HIER EEN BERICHT DAT STAN VAN HOUCKE VANDAAG OP ZIJN SITE PLAATSTE, COMMENTAAR IS WAT MIJ BETREFT NIET NODIG, VAN HOUCKE LEGT DE VINGER OP DE ETTERENDE 'HYPOCRIETE PUIST', DIE TYPEERT HOE NEDERLAND VERSCHILLENDE MATEN HEEFT AANGELEGD EN VOLGT, ALS HET GAAT OM HET VEROORDELEN VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN, ZOALS MOORDEN BEGAAN DOOR DE ISRAËLISCHE OVERHEID:

ZONDAG 24 MAART 2013

Minister Asscher's Antisemitisme 6Minister Asscher,
Bekend is nu dat

Netanyahu biedt Turkije excuses aan voor bestorming schip bij Gaza,

waarbij ik aanteken dat de NRC bewust een foutieve kop boven het artikel heeft geplaatst omdat mijn collega's nog steeds niet durven te schrijven dat Israel zijn excuses aanbiedt voor het van dichtbij door het hoofd schieten van negen Turkse burgers om onze Turkse NAVO-bondgenoot duidelijk te maken waar in internationale wateren de grenzen liggen volgens de natie die zich graag 'de Joodse staat' noemt. 

Deze terreuraanslag leidde in het Westen niet tot politieke stappen tegen Israel, terwijl wanneer negen joodse burgers door een Turks doodseskader waren vermoord dit wel tot politieke repercussies had geleid. Deze hypocriete houding van u en uw collega's en de mainstream-opiniemakers illustreert de wijze waarop u allen in de praktijk laat zien dat de rechten van de mens niet universeel zijn, maar beperkt blijven tot ons soort mensen zal ik maar zeggen. Het is dan ook niet volkomen onverklaarbaar dat een deel van de zogeheten 'Turkse jongeren' een weerzin heeft ontwikkeld tegen niet alleen joden, maar ook westerse christenen en atheïsten die altijd de mond vol hebben over democratie en mensenrechten. Minister Asscher, u en de andere zwijgers tonen het disrespect voor het internationaal recht en het is dan ook niet meer dan een gotspe dat juist u en de andere politici en mainstream journalisten nu juist deze zogeheten 'Turkse jongeren' op hoge toon moreel veroordelen. Nu Israël heeft bekend dat negen Turkse burgers door zijn commando's ten onrechte zijn vermoord, is de vraag: wat zijn de repercussies van de Nederlandse regering waarvan u vice premier bent naar aanleiding van de impliciete bekentenis dat dit een Israelische terreurdaad is geweest? Volgen er wel repercussies of is een Turks leven minder waard dan een joods leven? En tenslotte: vreest u niet dat uw hardnekkig zwijgen de wederzijdse minachting en haat alleen maar zullen vergroten? En wat betreft de foto van Netanyahu met de leider van het kabinet waarin u zit: wat voor een beeld moet men krijgen van onze democratische rechtstaat waarvan de minister president zijn collega Netanyahu zo vriendelijk begroet, terwijl bekend is dat deze politicus nooit de Oslo-Akkoorden heeft erkend en nog steeds het internationaal recht op grote schaal schendt door almaar meer land van de Palestijnse bevolking te stelen?

In afwachting van uw antwoord,

Stan van Houcke,
Journalist/schrijver
Amsterdam.

                      Een Nederlandse zionist begroet een Israëlische zionist. 

Dat kan je wel stellen ja, Rosenthal had dan ook als eerste baas de Israëlische overheid, daarna de VS en pas op de derde plaats diende hij de Nederlandse burger.

zaterdag 23 maart 2013

Elfstedenkruisje officiële onderscheiding

Gisteren bereikte mij het zeer belangwekkende nieuws, dat het Elfstedenkruisje is gebombardeerd tot een officiële onderscheiding en mag dus bij gelegenheden, als het suffe achterlijke, middeleeuwse kroningssprookje, gedragen worden. Ons nationale waterhoofd had zeker niet genoeg onderscheidingen voor z'n kroning, kan deze prins pils dat elfstedenkruisje ook opspelden.

Hoera! Alsof het godverdomme 1613 is........ (hoewel de toenmalige echte oranjes in die tijd, niet moesten proberen zich tot koning te laten kronen.......)

Koranscholen en Noordanus over het slaan van leerlingen op die 'scholen'

De disfunctionerende burgemeester van Tilburg, PvdA kloot Noord-anus liet zich gistermorgen op Radio1 (na 10.00u.) uit over het slaan van leerlingen op 2 koranscholen, binnen de grenzen van 'zijn' stad. Noordanus heeft een protocol opgesteld, zodat dit niet nog eens gebeurt........ Godgloeiendegodverdomme, is deze 'socialistische' zak nou helemaal van de pot gerukt? Slaan mag niet, zelfs niet thuis, dan ga je toch godverdomme niet een apart protocol opstellen voor geitenneukers, die 'les' geven op 'school' en daar hun handen niet thuis kunnen houden?

Als het nog eens gebeurt, gaat Noordanus niet 'zomaar' de betreffende scholen sluiten, zo liet hij presentator de Zwart weten. Niets over het op non actief stellen van de betreffende 'docenten', werkelijk ongelofelijk!!!!! (je zou er bijna toe komen Noordanus een klap te verkopen)

Werkloosheidscijfer volgens CBS net zo hoog als in 1984, als het CBS op dezelfde manier zou tellen als in 1984, zou dit aantal nu ruim boven het miljoen liggen!

Nilgün Yerli wil complimenten, maar verdient zij die ook?

Sinds enige tijd, heeft GMN op vrijdag (Radio1 rond 10.15u.) een nieuwe columnist, Nilgün Yerli, die de vervelende draak Dresselhuys vervangt. Veel zijn we er niet mee opgeschoten, vervelende praatjes, die met de actualiteiten geen reet te maken hebben. Nu hoeft een column niet altijd over actualiteiten te gaan, maar elke keer nietszeggende lulverhalen ophangen op een actualiteitenzender gaat wel erg ver, zo had ze het vorige week over alle woorden, die in het Nederlandse taalgebruik worden verkleind met de toevoeging 'je'.

Gistermorgen was het de beurt aan Nederlandse begrafenissen, waar toespraken worden gehouden over de goede kwaliteiten van de overledene. Die moet je tijdens het leven geven, zo schopte Yerli nog eens een wijd openstaande deur in. Ze besloot haar column, waarin minstens 2 verkleinwoorden zaten, met de verzuchting, dat ze nu complimenten wil, niet na haar dood. Welnu Yerli, van mij krijg jij zeker geen compliment voor je lullige, suffe verhaaltjes. Verhaaltjes? Ja zo worden lullige nietszeggende verhalen aangeduid in Nederland, daarmee geeft de spreker aan, dat het om waardeloze kutpraatjes gaat. Kap alsjeblieft met je column, misschien dat de KRO een echte columnist kan aanstellen, hoewel dat bijna een ijdele hoop genoemd moet worden, als je hoort wat er dagelijks in GMN voorbijkomt......

Consument/burger machteloos in huidige maatschappij

De machteloosheid van de burger/consument is niet afgenomen, door de ver ingetreden marktwerking in onze maatschappij, in tegendeel, die machteloosheid neemt met de dag toe. Dat is niet in de laatste plaats aan de neoliberale politici van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en in iets mindere mate CU, te danken. Politici van deze partijen hebben voortvarend de 'regeldruk' voor dienstverlening en ondernemers in het algemeen, flink teruggebracht, dit betekend minder regels die de consument/burger moeten beschermen tegen willekeur en oplichting, dit nog naast het feit, dat inspectiediensten tot een onaanvaardbaar minimum zijn teruggebracht (onder Rutte2 wordt dit nog minder, zo liet PvdA huppelkut Mansveld onlangs weten). De gevolgen daarvan bleek onlangs weer met het paardenvlees schandaal, waar nog minimale gezondheidsrisico's aan vast kleefden, maar al te vaak blijkt, dat er op de een of andere manier stoffen in voedsel en drank zit, die daar niet in thuishoren en wel schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De kans dat het met de voedselveiligheid nog verder bergafwaarts gaat, is dan ook levensgroot.

Ongelofelijk dat met name politici, winkelpersoneel en dienstverleners (maar ook journalisten) durven te spreken van het korte lontje bij de hedendaagse burger/consument. Oorzaak en gevolg in acht genomen, zie je dat de overheid, dienstverleners en ondernemingen wijzen op het onbeschofte, asociale gedrag van de burger/consument, terwijl zij dit gedrag hebben uitgelokt met...... zwaar onbeschoft, asociaal en zelfs misdadig gedrag en dat gedrag wordt nog verder gefaciliteerd ook!!!!!!

En de burger/consument? Die wordt van het totale gevoel van machteloosheid ofwel apathisch, ofwel opstandig, ofwel totaal opgefokt, door dit totaal schijt hebben aan haar/zijn belangen en veiligheid.  Ondertussen hebben we lekker hypocriet, wel een ministerie van Veiligheid..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Teeven zet gevangenbewaarders alweer te kakken

De Amsterdamse disfunctionerende VVD boerenlul Teeven, de sidekick van de murmelende VVD pad Opstelten, die gezamenlijk de politie er een berg werk bijgegeven hebben, die het werk voor dit orgaan totaal onoverzichtelijk maakt, wil een aantal gevangenissen sluiten en gevangenen verplichten met 2 in één cel te verblijven (en in de nabije toekomst waarschijnlijk met nog meer gevangenen).

Ach het is alweer even geleden, dat de media berichtten over de te grote belasting van gevangenbewaarders, die grote onveiligheid (en psychische klachten) met zich meebrengt. Aangezien het geheugen van de burger bijzonder kort is, lanceerde Teeven zijn nieuwe zompige plan. 'Leuk' voor de gevangenen, die hiermee in een onveilige situatie worden gedwongen, maar ronduit schandalig voor de gevangenbewaarders, die hiermee te verstaan krijgen van de disfunctionerende hufter Teeven, dat er best 'nog wel een grote schep' bovenop kan. Teeven u weet wel, van het ministerie van Veiligheid en Justitie.....

We leven in een tijd van crisis, zoals u ongetwijfeld weet, Teeven is daar duidelijk niet van op de hoogte, net als de andere kabinetsleden van Rutte 2, die de economie in hoog tempo naar de kloten helpen. In crisistijd neemt niet alleen de werkloosheid, het aantal faillissementen en de armoede toe, ook het aantal misdaden zal flink toenemen, dus zal de vraag naar celruimte evenredig groter worden. Op dit moment gevangenissen sluiten, is dan ook een ongelofelijk domme en lullige beslissing, die naar ik hoop onmiddellijk lek wordt geschoten in de Eerste Kamer.......

Vanmorgen was VVD leeghoofd Ard van der Steur, te horen in het Radio1 Journaal (rond 8.20u.). De zak had de afgelopen nacht in een cel in Veenhuizen doorgebracht, 'daar hij wil weten waar hij het over heeft', als het om gevangenisstraf gaat. Dus ervaringsdeskundige na 1 nacht cel..... ha! ha! ha! ha! ha! De lul vindt 2 op 1 cel geen probleem, ook goed voor de resocialisatie aldus het stuk onbenul. "Natuurlijk moet er goed gescreend worden", hij doelde hier op gevangenen, die bij elkaar moeten passen.......... Dit terwijl buiten de gevangenis 2 op de 3 huwelijken al mislopen! Over de grote psychische druk bij gevangenbewaarders sprak de presentator niet (lekker voorbereid hè), maar van der Steur al helemaal niet, die weet zeker, dat dit 2 op 1 cel geen probleem is voor deze cipiers. Van der Steur zat gelukkig voor hemzelf in Veenhuizen, deze gevangenis met licht regime, blijft bestaan en de cipiers daar hadden dus ook geen reden van der Steur aan te spreken op de kwalijke plannen van zijn partijgenoot Teeven.........

Kamp gooit de Waddenzee te grabbel

VVD Obersturmbannführer Kamp, heeft op eigen houtje de vergunning van de NAM verruimd, om gas onder de Waddenzee vandaan te halen. De NAM kreeg eerder al toestemming meer gas naar boven te halen, dan was afgesproken, mits er geen bodemdaling plaats zou vinden, die afspraak is met de huidige verruiming nog eens vastgelegd. Maar wat heeft dat voor zin? Immers de grond daalt niet een honderdste van een nanometer, als er gas naar boven wordt gepompt, dit kan op (veel) later tijdstip plaatsvinden.

Heel vreemd allemaal, zeker gezien het bezoek onlangs van Kamp aan de Groningers, die 'getroffen' zijn door de aardgasbevingen, hier beloofde Kamp zorgvuldigheid en een (overbodig) onderzoek aan die bewoners, waarna hij meteen stelde, dat de 'gasproductie' niet verminderd zal worden. De enorme neoliberale hufter zei het niet letterlijk, maar als er een aard(gas)beving met dodelijke slachtoffers te betreuren valt in de toekomst, dan zal Kamp de NAM vragen de 'gasproductie' stil te leggen. Iets dat dan niet nodig zal zijn, daar men bij de NAM intussen wel overtuigd is, van de kwalijke gevolgen van gaswinning, iets dat zij eerst ontkenden en uiteraard zal de NAM zelf de productie na zo'n rampzalig moment stil leggen.

Gezien dat laatste is het al helemaal te zot voor woorden, dat de enorme klootzak Kamp toestemming geeft tot een hogere 'aardgasproducie' en durft te stellen, dat bodemdaling niet aan de orde is, als het om de Waddenzee gaat. Bodemdaling door aardgaswinning in Nederland is wetenschappelijk aangetoond, wat Kamp of de NAM ook aan geruststellende woorden laten vallen, dat valt niet meer te ontkennen, althans dat zou je denken............

Ik vrees, dat de Waddenzee als natuurgebied in de toekomst niet meer zal bestaan en gezien de wetenschappelijke feiten, is dat onontkoombaar. Kamp zet daar nu dus nog even wat meer vaart achter........

Kim de Gelder: levenslang, farmaceuten blijven buiten schot

Kim De Gelder werd gisteren tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegen de slachting die hij in een kinderdagverblijf aanrichtte, volgens de jury en de rechter was de Gelder volkomen toerekeningsvatbaar........ Een bijzonder vreemde conclusie, hoe kan je iemand die zo tekeerging toerekeningsvatbaar verklaren, je moet dan toch, om een platte uitdrukking te gebruiken, minstens knettergek zijn? De Gelder was de dader van het bloedbad, maar in hoeverre zou je derden verantwoordelijk kunnen stellen? In dit geval zou je de farmaceutische industrie, artsen (daar vallen in dit geval natuurlijk ook psychiaters en psychologen onder) en apothekers aan kunnen klagen, zij propageren het gebruik van psychofarmaca voor kinderen. Is je kind druk, of gedraagt het zich niet geheel volgens wens? Hup flikker er maar wat pillen in, net zo veel, tot de ouder(s), de school en tot slot de maatschappij tevreden zijn over het gedrag. Het kind mag geen kind meer zijn in onze maatschappij, het kind is verworden tot een individu, die zich van heel jonge leeftijd af, dient te gedragen en te presteren. Wat dat laatste betreft, zie ook het bijzonder zieke besluit, de Cito-toets verplicht te stellen: http://deazijnpisser.blogspot.nl/2013/03/cito-toets-verplicht-alweer-een.html

Geen hond, of althans heel weinig mensen maken zich zorgen over het grote gebruik van psychofarmaca voor kinderen. Niet alleen mag het kind, zich niet meer als kind gedragen, maar misschien nog wel erger: maar weinigen wijzen op de bijwerkingen van deze medicatie, die kan leiden tot depressie, psychose en andere psychiatrische aandoeningen, aandoeningen die vaak levenslang aanwezig zullen blijven. Eén man maakt zich hier al jaren boos over: De Belgische oud-apotheker Fernand Haesbrouck. Lees zijn menig over de zaak de Gelder in deze link (klik voor de duidelijkheid ook de links in dat artikel aan!), deze pagina is niet heel duidelijk, in eerste instantie lijkt het om een heel ander artikel te gaan, naar beneden 'scrollen' voor het artikel over de Gelder: http://www.adhdfraude.net/blog/?p=6323&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+adhdfraude%2FgOlq+%28Fernand+Haesbrouck%29

vrijdag 22 maart 2013

Muzikaal recept tegen ongefundeerd wantrouwen en een verplichte Cito-toets

Een geneeskrachtig recept, speciaal voor jou samengesteld door dr. P. Pisser, dit om je geest te sterken, en niet alles over je kant te laten gaan.

het eerste onderdeel van deze vrijdag: 'EGEA' een labelpresentatie van het Italiaanse EGEA records, met namen Ex Voto, Il Circo, Barcarola, Radici e.a. Een mooi album met jazz, kamermuziek en folkloristische muziek, vergelijkbaar met muziek van bijvoorbeeld DAAU, schitterend! Nog een verzamelaar: het thema-album van Cosmos met de titel 'Winter Sport', niet dat ik van dat soort sport ben, maar dit is een leuk album, met namen als: Eric Stone, Ron Rich, Bognermayr-Resl, Jim Glass, Peter Hunt e.v.a.30 nummers met een aantal juwelen. Nog een verzamel album (dubbel-): Ambient 4 'Isolatianism' met namen als D'Bang, Aphex Twin, Ice, AMM, KK Null/Jim Plotkin, Zoviet France e.a. Dit is zoals men in het Engels zegt 'heavy shit', neem nr. 4 van cd 2: .O. Rang met 'Little Sister', prachtig! Tot slot Nederlandse trance uit de oertijd: oB1, on-Nederlands mooi!  

Alles geheel afspelen op ABN voor het beste resultaat!

Veel plezier!                  

Wielaert draaide gisteren in Lijn 1 'Cold Turkey' van John Lennon, omdat het programma over Turkije ging....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft geld nodig, of het oppoken van wantrouwen

Hoffmann bedrijfsrecherche begint de gevolgen van de crisis te merken, dus gaat het bedrijf weer eens de boer op. Uit eigen onderzoek blijkt volgens dit vreemde bedrijf, met verdiensten uit wantrouwen, dat vrouwen die goed hun best doen en altijd vriendelijk zijn, extra in de gaten moeten worden gehouden, zij zijn niet te vertrouwen. Ongelofelijk!

Hoffmann Bedrijfsrecherche voor het volledig verpesten van de werksfeer op uw bedrijf, schakel ze vandaag nog in........

Brink's overval gepleegd door Marokkanen en Algerijnen

In het Radio1 Nieuws van 10.00u. vanmorgen, werd er melding gemaakt, dat de overvallers, die een Brink's filiaal overvielen, vanuit België opereerden, het zou gaan om daders van Noord-Afrikaanse origine. In het nieuws van 10.30u. maakte het nieuwsoverzicht op dezelfde zender melding, dat het om Marokkaanse en Algerijnse daders zou gaan. Niet dat er al daders zijn aangehouden, maar als een 'deskundige' vermoedt dat het om Algerijnen en Marokkanen gaat, moet dit voluit op de radio. Bovendien, wat heeft het voor zin, om in dit geval te spreken over de afkomst van de daders? Dat je als je overvallen wordt door figuren met bivakmuts en pistool, onmiddellijk denkt, o, het gaat natuurlijk om Marokkanen en Algerijnen....?

Cito-toets verplicht, alweer een waanzinnig succes!

Hoera! Alweer een waanzinnig succes geboekt door Rutte 2, maar met name, door VVD superkleuter en tuimelaar Dekker. De Cito-toets verplicht voor alle scholen, met een verplichte openbaarmaking van de resultaten.

We hebben nog lang niet genoeg problemen met gefrustreerde tieners en ellende met scholen, gelukkig brengt onbenul Dekker daar nu verandering in (met de hulp van een groot aantal andere politici). Weet u tenminste wie u moet bedanken met een stem bij de volgende verkiezingen, als uw kind de vernieling indraait, of de school van uw kinderen zo slecht beoordeeld wordt vanwege de resultaten, dat er geen andere oplossing is, dan een andere school te zoeken voor uw kroost.......

Dat alles terwijl de Cito-toets er net zo vaak naast zit, als dat de uitkomst in de richting van een betrouwbaar beeld komt....... (en begin maar niet over die beoordeling die de school geeft aan hun leerlingen, waar de toets werd afgenomen,, daar zal men lak aan hebben).

Peter de Koster over de film 'Exit'

Gistermiddag Op Radio1 rond 12.15u. het hoofd van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), Peter de Koster, DT&V is een afsplitsing van de IND en valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Koster gaf commentaar op de film 'Exit' waarin op z'n zachtst gezegd nogal onbeschoft met uitgeprocedeerden wordt omgegaan. Koster gaf toe dat er veel mis was bij DT&V, maar dat was vooral toen DT&V nog niet bestond (voor 2007)......(?!?), tegenwoordig is alles dik in orde als je de woorden van Koster moet geloven. Om deze woorden te kunnen geloven, moet je vooral het nieuws niet volgen, anders kan je alleen maar vraagtekens bij zijn uitlating plaatsen. 

Koster weet nog een paar halleluja verhalen te vertellen over uitgeprocedeerden, die terug werden gestuurd, en nu een bedrijfje hebben opgezet (met hulp van Nederland). Niets over de gedeporteerden van wie men nooit meer iets terug hoorde en die van de aardbodem verdwenen zijn. Niets over foutieve ambtsberichten van Buitenlandse Zaken, die gebieden als veilig verklaren, terwijl daar op grote schaal wordt geroofd, gemarteld, verkracht en gemoord. Of de uitzetting naar gebieden, die 'veilig' zijn, in de buurt van het land van herkomst, ook al is dat 1.000 kilometer verderop..... Ach, dat zal Koster aan z'n reet roesten, bevel is bevel en Koster liet weten, dat hij leuk werk doet..........

De film Exit wordt morgenavond uitgezonden op Nederland 2 vanaf 20.20u.

Pauw&Witteman een smerige PvdA propaganda machine

Peter Kee is politiek redacteur van Pauw&Witteman volgens website Joop. Peter Kee heeft volgens mij iets meer te vertellen in dit programma, dan alleen zijn 'deskundige' politieke analyses, althans dat kan je afleiden uit zijn gesprek met Jurgen 'jahaha' van den Berg op Radio1, gistermiddag rond 12.17u. Kee sprak o.a. over de 'glorie' van PvdA volksverlakker 2012 Samsom, die hij bij zijn voornaam noemt: Diederik..... De politiek 'deskundige' heeft grote bewondering voor Samsom, o.a. door zijn rol als deskundige na de ramp met de kerncentrales van Fukushima in Japan. Je kan het van den Berg, die door Vrij Nederland de beste in zijn vak werd genoemd (ha! ha! ha! ha! ha!)*, niet kwalijk nemen, dat hij informatie over de houding van Samsom t.a.v. kernenergie niet paraat heeft, bijvoorbeeld, dat Samsom amper een half jaar voor de ramp van Fukushima, kernenergie niet meer afwees als 'duurzame' energiebron...... Van Kee hoef je in deze al helemaal niets te verwachten, hij is er met name, om de PvdA politici zoveel mogelijk uit de wind te houden en zo veel mogelijk veren in de vieze 'rode' reet te steken. Dat laatste liet hij fijntjes weten, toen hem gevraagd werd, of politici zichzelf kunnen uitnodigen: 'als een voorzitter van een grote politieke partij een goede pitch heeft, is deze natuurlijk van harte welkom', aldus Kee, wie die 'pitch' of dat idee beoordeelt op 'goed' of relevantie , laat zich raden, maar dat Kee daar een dikke vieze vinger in de gore propaganda pap heeft, is duidelijk. Zo schaamt Kee zich er niet voor, dat er van te voren afspraken worden gemaakt met o.a. politici, welke onderwerpen wel of niet ter sprake mogen worden gebracht door het suffe ouwe wijven t-leuten stel P&W, iets dat ik hier al vaker aan de kaak heb gesteld.

Let dus op als u weer eens afstemt op het trivialiteiten programma Pauw&Witteman, u wordt belazerd en er wordt een braaf, bijzonder vervelend toneelstuk opgevoerd en dan nog van heel slechte kwaliteit.

En Jurgen van den Berg? Zeg Jurgen kom jij eens hier, Jurgen, jij gaat nu je knapzak inpakken Jurgen, vergeet je paspoort niet Jurgen, en dan Jurgen, ga jij als de sodemieter naar Schiphol en Jurgen, dan neem jij met een enkele reis Jurgen, het eerste beste vliegtuig naar Siberië, goed begrepen Jurgen? Opzouten Jurgen!

*In het land van de stekeblinden is zelfs iemand met 10% zicht koning!

woensdag 20 maart 2013

Muzikaal recept tegen Turkse inmenging en voor een humaan vluchtelingen beleid

Blogdokter P. Pisser heeft weer een uitgekiend geneeskrachtig recept voor jou samengesteld, zelfs al komt bij hem de stoom uit z'n oren vanwege het onbeschofte, inhumane Nederlandse asiel- en uitzettingsbeleid.

Vandaag heeft de dokter een paar albums op het recept staan, die door lezers zijn opgestuurd. Als eerste het album 'Terrae' een verzamelalbum, onderverdeeld in 'Antarctic', 'Lands' en 'Desert'. Ambient op een bijzondere manier, uiterst gerustgevend, namen o.a.: M. Rozeville, Ph. Yosta, Ph. Davies, R. Covver en Y. Trigger. Dan een ouwetje Rough Trade met een maxi-cd, getrokken van hun eerste album (dat komt later nog ter sprake), best leuk weer eens te horen, al werkt (kreun-) zangeres Carol Pope bij tijd en wijle op de lachspieren. Bij het nummer 'Grade B-Movie' moet ik zelfs de pretsigaret gebruikers waarschuwen, dit maar over te slaan, voor je het weet, blijf je erin! Vervolgens wilde de dokter Barbara Stromberger opnemen in het recept, maar zag daar na 5 nummers luisteren vanaf, afgekeurd! Jammer Piet 85, volgende keer beter. Volgend onderdeel: Roméo Dika met 'Experience', schitterende vrolijke 'high-life', dit keer uit Kameroen, en wat een bassisten! (3 verschillende). Over Afrika gesproken wat dacht je van Cornelius Claudio Kreusch met het minialbum 'Fèfè', een internationale band met o.a. muzikanten uit Kameroen en de VS. Zo speelt ook Will Calhoun mee op de drums (o.a. Living Colour en Jungle Funx), prachtig album! Internationaal? Chet Nuneta met 'Pangea' al vaker in dit blogtheater aan de orde geweest, uiterst geneeskrachtige alternatieve muziek, geniaal! Alweer tijd voor iets geheel anders: Mr. Oizo met 'Analog Worms Attack', waanzinnig mooi, ook al eens eerder besproken, nogmaals dank aan zijn hoge doorluchtigheid Lucos Bravos Primeros. Tot slot Lumina met 'Zéphyr', een aloud middel om zacht bij weg te dromen.

Veel plezier!

Radio1 Journaal 'vernieuwd' met muziek, of hoe misbruiken we belastinggeld?

De NOS loog deze week even de ogen uit de infantiele rotkop, met de mededeling, dat er in het vervolg muziek in de Radio1 Journaal programmering zit. Liegen? Nou als je weet dat ze dit al jaren doen, is het op zeker een hoop gelul. Volgens een woordvoerder heeft onderzoek uitgewezen, dat de luisteraar daar behoefte aan heeft. Hoe gaat zo'n onderzoek? Meneer/Mevrouw, heeft u er bezwaar tegen als wij bij gebrek aan onderwerpen of storing een muziekje draaien? Nee hoor meneer de volksverlakker, gaat u gerust uw gang, ik luister tenslotte niet voor niets naar een actualiteiten programma.

Het is hetzelfde met de belachelijke duo-presentatie, volgens ingestoken onderzoek heeft de luisteraar behoefte aan infantiele presentatoren, die kinderachtige grappen maken en 'ooooohhhh' roepen als de woorden drugs en militairen in één zin vallen, zoals vanmorgen huppelkut Lara 'gekke koe' Rensen deed, vlak voor 9.30u.

Ook voor de Radio Sportzomer liet de NOS een onderzoek doen, met een van te voren vast staande uitslag:
de luisteraar vond dit een geweldig programma, zeg maar (smegma) een waanzinnig succes!

Morgenmiddag en vrijdagmiddag schaatsen op de 'actualiteitenzender' Radio1, dat betekent een berg muziek en bijzonder dom gelul. Ach in huize Azijnpisser staat meestal BNR of de BBC op de radio aan. Alleen wel lullig dat ik voor die zenders geen belasting betaal, maar wel voor de meer dan waardeloze zender Radio1 en het nog lulliger programma het Radio1 Journaal....

Ach het kost een hele berg belastinggeld, maar dan heb je ook niets, op en top Nederland anno 2013!

Guantanamo Bay 166 gevangenen, die al 11 jaar zonder aanklacht vastzitten

Vandaag zijn er meer gevangenen in Guantanamo Bay in hongerstaking gegaan, het zijn er nu 24 in totaal. Werkelijk ongelofelijk dat deze gang van zaken, een bijzonder grove schending van mensenrechten, maar door kan gaan, zeker nadat de president van de VS, de slang Obama, intussen al meer dan 4 jaar geleden beloofde een eind aan deze totaal rechteloze zaak te zullen maken. Benieuwd of de wanpresterend minister van Buitenlandse Zaken, PvdA vissenbek Timmermans, die mensenrechten 'hoog' zou hebben zitten, de ambassadeur van de VS 'op het matje roept', de vraag stellen is 'm beantwoorden...... niet dus!

Asscher doet eindelijk eens wat zinnigs, is Bot boos....

PvdA slaapbol Asscher doet eindelijk eens iets goed, volkomen terecht de Turkse premier Erdogan op z'n kloten geven, vanwege diens bemoeienis met het Nederlandse adoptie beleid i.z. de jongen Yunus, die al jaren bij lesbische ouders woont. Oud-minister van Buitenlandse Zaken, CDA zak Ben Bot, vond dit ongepast van Asscher, de economische belangen staan nu eenmaal altijd voorop bij het CDA (of het moet om Suriname en andere weinig economisch belangrijke landen gaan). Vergeet naast dit alles niet, dat de broer van moslim fundi Erdogan, de baas van een tv zender, deze zaak heeft opgeklopt in Turkije.......

SP Kamerlid van Bommel, die meestal achter z'n pik aanloopt, liet gistermorgen bij GMN (Radio1 rond 10.10u.) weten, dat hij het met Asscher eens is, maar ook met Bot, al gaat zijn voorkeur uit naar Asscher...... Ziehier, waarom de SP vorig jaar bij de verkiezingen zo op z'n sodemieter kreeg, halfslachtig gelul is gelul van de 'hoogste orde!'

Sander de Rouwe schiet een dode 'privacy bok'

CDA nitwit de Rouwe was alweer even niet in de media geweest, dus kwam hij met een 'geweldig' plan. Vanmorgen zei hij bij BNR, dat er duizenden mensen drinken achter het stuur (hij zal vooraf bedoelen) en dat er velen niet gepakt worden. Hij liet weten dat hij bij alcoholcontroles wil werken met nummerplaatherkenning camera's, om zo bekende drinkers die achter het stuur zitten een garantie op controle te geven en andere automobilisten bij deze controles ongemoeid te laten........ ha! ha! ha! ha! ha! Dus er worden te weinig dronken chauffeurs gepakt (die niet bekend zijn bij justitie), daarom controleren we vooral de bij de politie al bekende drinkers, jezus wat een enorme klaplul!

Later vanochtend was hij te gast bij Radio1 (na 11.00u.). Waarschijnlijk was hij intussen al flink uitgelachen, dus voegde hij er nu de misdaad aan toe, ook al bleek uit een rapport van vorig jaar, dat nummerplaatherkenning, de misdaad niet bestrijdt en zelfs kentekenplaat fraude in de hand werkt. De Rouwe bleef maar hameren op het lage oplossingspercentage van misdaden, letterlijk: "10% slagingspercentages van misdrijven, dat moet naar 100%......." ha! ha! ha! ha! Dat vinden de misdadigers ook!  Misschien moet de Rouwe eens kijken waarom politie-inzet onevenredig groot wordt ingezet op de totaal zinloze bestrijding van zaken als softdrugs, dat is voornamelijk aan CDA en VVD kortzichtigheid te danken (en geloof mij maar, zo zijn er nog wat zaken te bedenken).

De Kamer is breed voor het bewaren van kenteken gegevens, die met camera's boven wegen worden verzameld, iets dat nu nog niet mag. Dat is voornamelijk te danken aan privacy regels, daar wil de Rouwe dan ook snel verandering in zien, ook voor het inzetten van drones door de politie, dus niet elke keer gezeur over privacy, hup gewoon doen, ook al helpt het niet tegen de misdaad, zoals bij kentekenregistratie. De Rouwe stelt dat om de privacy van de burger te beschermen, de privacy van (notoire drinkers en) misdadigers moet sneuvelen.... Jezus wat een hopeloze klootzak en volksverlakker, alsof daarmee niet automatisch de privacy van iedereen te grabbel wordt gegooid!!!!

Cyprus en Dijsselbloem en Cyprus

De disfunctionerende PvdA 'socialist' Dijsselbloem, de overige leden van Rutte 2 en de PvdA (plus een flink aantal andere onbenullen), waren zo blij met de uitverkiezing van Dijsselbloem tot voorzitter van de Eurogroep, dat ze zich niet afvroegen, waarom verder niemand zich binnen de EU kandideerde voor deze functie. Intussen blijkt wel waarom, Dijsselbloem heeft zich (na anderhalve maand lang niets anders gedaan te hebben dan zich te promoten in de EU), flink in de nesten gewerkt, als het gaat om de ontstane crisis op Cyprus. De kleine spaarders aanpakken, 'omdat het hier om een volkomen unieke situatie gaat'.

Na het debacle met Icesave en andere banken van IJsland, waar PvdA nitwit Bos, de garantie voor spaarders verhoogde van 50 naar 100 duizend euro*, heeft de EU geen ene flikker gedaan om te onderzoeken of er meerdere (kleien) EU  landen met een dergelijke veel te grote bankensector hadden. De hele bankencrisis die op de IJslandse crisis volgde, liet al zien, dat veel banken te groot waren, om ze failliet te laten gaan, ook in Nederland. Dan zeggen, dat het hier om een 'unieke situatie' gaat, is een wel bijzonder grove leugen.

Ook het verhaal, dat de Russische criminelen hun rekeningen hebben opgeknipt, om binnen het Depositogarantiestelsel (DGS) te blijven vallen na faillissement, is een direct gevolg van het handelen van PvdA klootvogel Bos, zoals hiervoor beschreven, die de Nederlandse regel goed wist te 'exporteren' naar de EU. Die Russen hebben dan ook hun rekeningen opgeknipt, na de aanpassing van het DGS, m.a.h.w. 'we' hebben slapende honden wakker gemaakt. Ook worden we er nog eens met de neus opgedrukt, dat er binnen de EU op flinke schaal wordt witgewassen en belasting ontdoken, in het geval van Cyprus de Russen en in het geval van Nederland de brievenbusmaatschappijen, die o.a. in de schuldenlanden van Zuid-Europa de belastingontduiken (waardoor wij belastinggeld in die landen moeten steken!). Misdadige zaken waartegen de EU geen ene kloten doet, nog een reden om zo snel mogelijk uit de EU te stappen.

De topman van van Lanschot Bankiers voegde vanmorgen bij GMN (radio1 na 9.30u.) aan dit alles nog een  'mooi' punt toe: hij vindt het vreemd, dat alleen de spaarders op Cyprus gepakt worden, terwijl de investeerders in die banken, aandeelhouders en andere groepen, weten dat ze een risico lopen met hun investering in een bank, worden gevrijwaard. Datzelfde geldt trouwens voor de hele bankencrisis: aandeelhouders en obligatiehouders werden ontzien, de belastingbetaler mag bloeden. Ook wees deze topman op het feit, dat met dit handelen een komende 'bankrun' elders op korte termijn bepaald niet ondenkbaar is, er is immers geopperd dat het pakken van spaarders een mogelijkheid is, ook al gaat het hier om een 'unieke situatie'....... ha! ha! ha! ha!

Benieuwd wanneer de volgende unieke situatie zich voordoet en men spaarders wil pakken.........

*Voor nederlandse kruideniers, die voor een half procent meer, hun geld verkastten, bovendien is de term kleine spaarders voor mensen met meer dan € 50.000,-- op de bank, belachelijk, intussen blijkt, dat IJsland niet van zins is alle schade voor bijvoorbeeld de Nederlandse belastingbetaler te vergoeden, in tegenstelling tot wat Bos en het fout gestrikte CDA varken de Jager, de bevolking toentertijd bezwoeren..... .

Blokkade IND Zwolle: sluit u aan!

Hier een bericht dat ik zojuist ontving, bent u ook beschaamd over het inhumane Nederlandse asiel- en uitzettingsbeleid (en een zelfde beleid t.a.v. vluchtelingen) en woont u in de buurt van Zwolle, sluit u dan aan bij deze demonstratie!


Persbericht – No Border Netwerk Nederland

Demonstratieve blokkade bij IND-kantoor Zwolle

Zwolle, 20 maart 2013 – Als protest tegen het inhumane asiel- en
uitzettingsbeleid van Nederland demonstreert het No Border Netwerk
Nederlands vanaf 13.30 uur vandaag door middel van een blokkadeactie bij
het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zwolle
(Zuiderzeelaan 43-51).

De IND is het uitvoerend orgaan van het Nederlandse asielbeleid. Het is
een cruciale schakel in het geheel van de uitvoering van het
vreemdelingenbeleid en van de repressie waarmee deze samengaat. Het zijn
IND-medewerkers die beslissen of iemand hier wel of niet mag blijven.
Vluchtelingen, inclusief kinderen, die volgens de IND het land uit moeten
worden vastgezet in detentiecentra of vrijheidsbeperkende locaties, in
afwachting van deportatie of het op straat gegooid worden. Ook probeert de
IND vluchtelingen te dwingen terug te keren naar een vaak verscheurd en
vijandig geboorteland, waar hen geweld, onderdrukking, armoede en/of
honger wacht.

Vorig jaar augustus protesteerden uitgeprocedeerde asielzoekers zelf met
een kamp bij het IND-kantoor in Zwolle. Na enkele dagen werden zij met
geweld en enige tientallen arrestaties door de politie verwijderd, nadat
burgemeester Meijer (VVD) de demonstratie op oneigenlijke gronden had
verboden.

Het No Border Netwerk Nederland is opgericht in 2012. Het netwerk gaat uit
van onder meer vrijheid van beweging (“no borders, no nations”) en van een
antikapitalistische beweging en wil op buitenparlementaire wijze
veranderingen teweeg brengen. Iedereen die op een grassroots-achtige wijze
actief wil zijn tegen het migratiebeleid kan gebruik maken van de
mogelijkheden van het netwerk.

Alle vluchtelingen vrij! Geen mens is illegaal! Solidariteit met de
protesterende vluchtelingen in Den Haag en Amsterdam!

-----

Voor meer informatie: perstelefoon (06-36251822)

Zie ook: http://www.no-border.nl