Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 31 augustus 2016

Schippers wil actie tegen verwarde personen......... AUW!!!

Afgelopen maandag bij BNR (rond 8.35 u.) Jan Laurier van de Federatie Opvang. Laurier vertelde over het 'aanjaagteam*' dat door VVD kwaadaardigheid Schippers in het leven werd geroepen, dit om de problemen met verwarde mensen op te lossen.....

Problemen, die door Schippers zelf zijn veroorzaakt, met de inhumane en uiterst onbeschofte bezuinigingen op de GGZ. Destijds werd Schippers gewaarschuwd door deskundigen en de politie, waarschuwingen waar Schippers schijt aan had.....

Door die bezuinigingen kregen GGZ patiënten minder vergoed voor therapeutische hulp en werden (voor deze mensen) hoge eigen bijdragen gevraagd...... Psychiatrische patiënten zijn vaak al niet therapie trouw, hetzelfde geldt voor hun medicatie, daarop inhumaan** bezuinigen is vragen om enorme problemen....

Gevolg van stoppen met medicatie en/of therapie: mensen raken verward >> betalen de huur en andere vaste lasten niet >> worden hun huis uitgezet >> verwarde mensen (patiënten) op straat >> anno 2016 >> een grof schandaal!!

Uiteraard hebben intussen een groot aantal van deze mensen zich het leven benomen, maar ja, dat waren psychiatrische patiënten........ Bewijs maar eens dat dit ligt aan het inhumane, ijskoude neoliberale afbraakbeleid van Schippers en PvdA hufter Martin 'die vrouw' van Rijn...... Al moet gezegd worden, dat het aantal suïcides fiks is gestegen de laatste jaren!!

Zoals voorspeld, voordat Schippers deze bezuinigingen doorvoede: het saldo van de bezuinigingen zal uiteindelijk een enorme toename, i.p.v. een afname van de kosten te zien geven, kosten waarvoor die van 'het aanjaagteam' nog maar een klein onderdeel zijn...... De kosten die de politie intussen heeft moeten maken, kosten voor het van de straat halen van verwarde mensen en/of hen hun huis uitzetten, zijn al uitgegroeid tot een enorm kapitaal....... Zie wat dat laatste betreft nog eens: >> **

En dan durven 'journalisten en politiek deskundigen' als Kockelman en Boonman te zeggen dat Schippers een geweldige minister is......... Ach, zoals de Engelsen zeggen: think with your head, not with your dick! (ja ja, er zouden mannen zijn, die op Schippers vallen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!)

Maar wat een hypocriete oplichter die Schippers: eerst de boel naar de kloten helpen en dan dapper en 'bezorgd' roepen dat er direct actie moet worden ondernomen...... Ongelofelijk en ongeloofwaardig!

* 'Aanjaagteam Verwarde Personen...' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Zeg dan meteen: 'Opjaagteam Verwarde Personen'; hoe maak je psychiatrische patiënten (of cliënten, wat u wilt) kopschuw??!!

** Inhumaan: daar deze mensen zich niet of slecht kunnen verdedigen tegen letterlijk en figuurlijk overheidsgeweld....... In Amsterdam en nog een paar steden is er een ambulancedienst ingesteld, speciaal voor verwarde personen (zoveel verwarde mensen, dat daar een dienst voor werd opgezet.....).....

Zie ook: 'Schippers GGZ beleid: 5 mensen benemen zich per dag het leven in ons 'geweldige' land........'

        en: 'Commissie Hoekstra verklaart verwarde mensen de oorlog, van der Steur steekt de 'helpende hand' toe........'

       en: 'Schippers en van Rijn: Zelfdoding Enige Uitweg Uit Onaflosbare Schulden? Ons Neoliberale Inhumane Kabinet.......'

      en: 'CBS meldt 31.000 daklozen in ons puissant rijke land.......... Lang leve Rutte 2!!'

     en: 'Zelfdodingen in 2015 gestegen naar 5 per dag....... Alweer een 'geweldige prestatie' van Rutte 2!!'

     en: 'Huisuitzettingen: 25 per dag (minstens)!!!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, de u onder dit bericht aantreft, dit geldt niet voor het label 'aanjaagteam'.

Milošević zat onschuldig in Nederlandse cel..... 'Fijn' dat u dit niet hoort in de reguliere media........

Las vorige week woensdag op Information Clearing House (ICH) een artikel, waarin o.a. werd gemeld, dat de ex-president van Servië, Slobodan Milošević, onterecht is veroordeeld door het Joegoslavië Tribunaal. Met andere woorden, de man zat voor niets in de Scheveningse gevangenis en is daar in 2006 zelfs overleden.......

Het wordt nog gekker mensen: Milošević werd een hartoperatie geweigerd, een operatie die wellicht zijn leven had gered!! De VS hield m.n. toezicht op de gezondheid van Milošević.......

Milošević was een tegenstander van Karadžić en was tegen de etnische zuiveringen, zo bleek bij de postume vrijspraak van Milošević.......

Het Joegoslavië-tribunaal wordt op ICH afgeschilderd als een door de VS geïnitieerd tribunaal, dat er vooral op gericht was, de enorme bloedbaden die de NAVO onder aanvoering van de VS aanrichtte in Joegoslavië, onder tafel te houden....... Gezien de vervolgingen door dit tribunaal en de manier waarop e.e.a. zich voltrok, is daar weinig of niets tegen in te brengen....... Del Ponte, vanaf 1999 hoofdaanklager bij het Joegoslavië-tribunaal, erkende later dat ze onder druk werd gezet, vooral geen NAVO oorlogsmisdaden te onderzoeken......

De ellende in Kosovo, die voor NAVO ingrijpen zorgde, was één grote leugen en de massagraven, waar de Serviërs, de door hen omgebrachte etnische Albanezen zouden hebben begraven, werden nooit gevonden...... Net zo min als de 225.000 Albanese doden, die destijds (en vaak nog tot op de dag van vandaag) door de westerse politici en de reguliere westerse media als een feit werden gepresenteerd, nou zeg maar: 'gepropageerd.......'

Uiteindelijk werden er 2.780 doden gevonden, onder hen bevonden zich veel strijders van beide kanten en Roma..... De laatsten werden vermoord door de Albanese terreurgroep UÇK, nadat deze bepaalde gebieden hadden veroverd met hulp van de NAVO........ Deze massamoord door het UÇK werd door deskundigen zelfs als een genocide aangeduid....... Het UÇK, u weet wel dezelfde terreurgroep die rond de 300 Serviërs vermoordde voor hun organen, zoals Del Ponte in 2003 beschreef in een boek van haar hand......

Het bod dat oorlogsmisdadiger Albright (die 500.000 dode Iraakse kinderen, de moeite van de VS boycot waard vond) aan Milošević deed, zou geen (westerse) leider hebben geaccepteerd. Een schandalig aanbod waarbij de NAVO (en daarmee de VS) het voor het zeggen zou krijgen in Servië en er in dit land een neoliberale marktpolitiek zou worden ingevoerd........

Gevolg van deze terechte weigering door Milošević: bombardementen op voornamelijk Servische burgerdoelen (>> oorlogsmisdaden...)...... VS opperschoft generaal Wesley Clark, die destijds het opperbevel voerde over de NAVO troepen, liet zelfs clusterbommen gebruiken bij het bombarderen van Servië...... Voorts liet Clark 'precisieraketten' gebruiken, die volgens de reguliere westerse media de burgers ongemoeid lieten, maar in werkelijkheid juist wel burgerdoelen raakten, daarnaast werd de Chinese ambassade in Belgrado getroffen.......

De westerse reguliere pers, was destijds een geweldig instrument voor de VS en de NAVO, zoals diezelfde pers dat nog steeds is, zoals u ook in het bericht onder de volgende link kan vinden.

Hier de link naar het volledige bericht, met veel meer voorbeelden van valse berichtgeving door de reguliere afhankelijke media, met verwijzingen naar de illegale oorlogen in voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libie, Syrië en de belegering van Aleppo. Waar de schrijver en filmmaker John Pilger voorts waarschuwt voor het risico van een nucleaire oorlog, ofwel WOIII......

Zie ook: 'VS maakt (met NAVO) taak in Kosovo af, de rest van de oorspronkelijke bewoners het leven onmogelijk maken........ 500 extra VS militairen naar Kosovo!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Belgrado, Clark en Del Ponte.

Rutte propageerde misdaad in Silicon Valley!!

Oké ik weet 't: Rutte is een grijnzende, neoliberale leeghoofdhufter, maar toch lazerde ik afgelopen maandag uit m'n stoel, toen ik op BNR (na het nieuws van 9.00 u.) hoorde, dat Rutte in Silicon Valley een groot aantal bedrijven erop heeft gewezen, dat ze in Nederland gunstige afspraken kunnen maken met de belastingdienst........

Bedrijven waaronder Microsoft, Apple en Douglas kregen van Rutte het advies om contact op te nemen met de Nederlandse belastingdienst en hun voorwaarden voor 'vestiging' in Nederland op te geven aan die dienst...... 'Vestiging?' Nou ja, van een brievenbusfirma.......

Terwijl de onderlaag het vel over de oren wordt getrokken (waaronder een groot aantal ouderen), belooft Rutte rijke bedrijven dus groot financieel voordeel in Nederland middels 'belastingontwijking.....' Terwijl dezelfde onderlaag voor het grootste deel godbetert 37% belasting betaalt..... 'Belastingontwijking': lees belastingontduiking, een grote misdaad, gelegaliseerd met uitermate kromme wetgeving!! M.a.w.: Rutte propageert misdaad......

Gisteren was Apple in het nieuws, daar de EU heeft besloten, dat de constructie waarmee dit bedrijf zich in Ierland vestigde, niet klopt. Dit tegen het zere been van Apple en Ierland....... Apple betaalt per miljard euro jaarlijkse omzet, houdt u vast: € 500,-- aan belasting...... Het bedrijf heeft mede op deze manier zo'n slordige 230 miljard euro bij elkaar gegraaid........

Ook werd gisteren bekend gemaakt, dat zwartspaarders een zaak van de belastingdienst tegen hen, zo lang rekken, dat ze op tijd het geld elders (zwart) kunnen onderbrengen, dat is te zeggen, als ze al gecontroleerd worden door die dienst..... Zoals hier al vaker opgemerkt, personeel van de belastingdienst heeft al een aantal malen geklaagd, dat ze zelfs bij grote verdenking van fraude door welgestelden, geen onderzoek mogen instellen, daar het teveel tijd zou kosten........

Ondanks het 'tijdgebrek' valt er een groot aantal ontslagen bij de belastingdienst..... Kortom de kans dat welgestelde zwartspaarders worden gepakt, is vrijwel nihil...... In totaal wordt er jaarlijks zo'n kleine 20 miljard aan Nederlandse belasting ontdoken door welgestelde 'Nederlanders.....'

De grote Nederlandse bedrijven ontduiken door constructies, zoals door Rutte gepropageerd in Silicon Valley, jaarlijks voor 30 miljard aan Nederlandse belasting.........

Dit alles, terwijl meer dan 4 miljoen mensen tegen-, op- of onder de armoedegrens leven in dit land en geloof me, dat is drie keer in armoede leven, i.t.t. wat het CBS en de regering u op de mouw proberen te spelden!!

Om over de enorme inhumane, neoliberale bezuinigingen elders nog maar te zwijgen.......

Rutte zou strafrechtelijk vervolgd moeten worden!!

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terugvindt, dit geldt niet voor het label: 'Silicon Valley'.

Hammelburg slaat alweer de Syrische plank mis en het Turkse leger nam terroristen van IS op.......

Mensen, ik moet het eerlijk zeggen: Hammelburg was afgelopen maandagmiddag op BNR terecht fiks pissig te horen. De hobbezak maakte zich kwaad op de VS, die de Koerden hebben laten vallen, om bij Turkije in een goed blaadje te komen.

Hammelburg sprak over Turkije en de VS, die de Koerden de wacht aan hebben gezegd, te vertrekken uit Manbij, dat deze groep op IS had herovert (met de hulp van de VS!!).

Echter even later toonde Hammelburg wel begrip voor de Turken, die willen voorkomen dat de Koerden het gebied over de Turks/Syrische grens tot een autonoom Koerdisch gebied willen omvormen....... Alsof het logisch is, dat een buurland zich bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden van het andere land........

Uiteraard weinig commentaar van de bolronde BNR 'buitenlanddeskundige' Hammelburg, op de enorme agressie waarmee Turkije Syrië is binnen gewalst..... Laat staan dat hij commentaar leverde op de Turkse bombardementen op twee Koerdische dorpen aan de Syrische kant van de grens met Turkije, dat zal wel normaal zijn.......

Bombardementen waarbij een groot aantal burgerslachtoffers zijn gevallen, o.a. een familie van 15 personen......* Al hoef je niet op te kijken, als deze feiten niet eens bekend zijn bij de 'buitenlanddeskundige' Hammelburg.......

U begrijpt natuurlijk wel, dat Hammelburg na het voorgaande, al helemaal niet sprak over de bufferzone, die Turkije, bezig is in te richten op Syrische grondgebied, een zone van 20 tot 30 kilometer breed........ Nogmaals: Turkije is illegaal aanwezig op Syrisch grondgebied >> een enorme oorlogsmisdaad!!

Volgens Hammelburg zijn door het gedoe in Syrië en het agressieve gedrag van Turkije (ook tegen Koerden in Irak), de spanningen in het zuidoostelijk deel van Turkije opgelopen, een gebied dat door Koerden wordt bewoond...... Volgens Hammelburg pleegt de PKK daarom aanslagen in dat gebied en andere delen van Turkije.

Dit is feitelijk onjuist, immers Turkije voert al jaren oorlog tegen de Koerdische bevolking in dat gebied, een gebied, een gebied waar pottenkijkers niet welkom zijn en waar Turkije het ene bloedbad na het andere aanricht......... Hé Hammelburg, wat denk je? Zou dat niet de reden zijn, dat de Koerden zich verzetten met aanslagen????

Want daar mensen, komt het gelul van Hammelburg op neer, de Koerden plegen aanslagen en de Turken gedragen zich als een normale wetshandhaver in het Koerdisch gebied...........

Hammelburg ga toch naar huis, jouw versheidsdatum is al decennia geleden verstreken en neem je zoon, die plotsklaps weer VS deskundige is (eerder o.a. Midden-Oosten deskundige), mee naar huis, kan je lekker potjes 'mens erger je nieten', en hoef je de luisteraar niet meer te ergeren met je gelul!!

Overigens heeft Rusland intussen de illegale inval van Turkije op Syrisch grondgebied veroordeeld. 'Leuk feit': bij  het innemen van de stad Jarablus en de omgeving door Turkije: Turkije heeft niet één kogel afgevuurd op de IS strijders....... Sterker nog, het Turkse commando heeft deze psychopathische terroristen gevraagd deel te nemen aan de strijd tegen de Koerden, daar was en is de inval van de Turken dan ook voor bedoeld, de Koerden verdrijven uit dit grensgebied (zoals u onder andere hierboven al kon lezen...)....

Een Turkse opperbevelhebber durfde afgelopen week plompverloren de Koerden met 'ongedierte' te vergelijken, ongedierte dat uitgeroeid dient te worden.......... Zie wat de Turkse inval betreft, ook het volgende artikel, gevonden op het blog van Stan van Houcke en geschreven door prof. Michel Chossudovsky: 'Erdogan's War Crimes - ERDOGAN, YOU ARE A WAR CRIMINAL UNDER INTERNATIONAL LAW. TURKEY INVADES SYRIA, KILLS CIVILIANS. THE “INTERNATIONAL COMMUNITY” APPLAUDS'

Zie ook: 'Hammelburg met 'een frisse kijk' op Aleppo........ VS neemt terreur-voortouw in Syrië.....'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden dit geldt niet voor het label 'Jarablus'.

dinsdag 30 augustus 2016

Kennemerduinen: herten mogen worden afgeschoten, ze vormen een gevaar voor het verkeer........ ha! ha! ha! ha! ha!

Uiteraard is het met terugwerkende kracht te zot voor woorden, dat men grote grazers herintroduceerde in het afgesloten natuurgebied de Kennemerduinen. Dit gebeurde vooral door welgestelden met een landgoed en uiteraard door psychopaten, die nergens meer van genieten dan moord op weerloze dieren, u weet wel 'jagers.......'

Nu dat toch is gebeurd, klaagt men in kakgemeenten als Bloemendaal over de herten, die nog wel eens een tuinplant verorberen. Bovendien vormen herten een gevaar voor het verkeer, aldus de Haarlemse rechter vandaag........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!  Alsof die herten in auto's rondtuffen en argeloze wandelaars en fietsers platrijden! Met die redenering zou je ook kunnen gaan jagen op fietsers en voetgangers, die 'een gevaar voor auto's zijn......' Belachelijk!!

De Haarlemse rechter deed vandaag uitspraak in een zaak, die De Faunabescherming en de Dierenbescherming hadden aangespannen tegen de provincie, die de ontheffing voor de massamoord op herten verleende.........

Er dient als de sodemieter werk gemaakt te worden van het weer oppakken van de ecologische hoofdstructuur. Als dit niet binnen een afzienbaar aantal jaren gerealiseerd kan worden, dienen de herten te worden gevangen en te worden uitgezet in gebieden waar ze zich wel voort kunnen planten, dat zou in een paar natuurgebieden aan de Duitse grens kunnen. Al zal dit niet voor alle herten kunnen, die dienen buiten Nederland te worden uitgezet.

Afschieten heeft bovendien als effect dat de populatie zich razendsnel zal herstellen, dat bleek wel, nadat men de eerste herten had afgeschoten in de Kennemerduinen.....

Benieuwd trouwens, of ook hier in het buitenland jachtreizen voor worden georganiseerd, zoals voor ganzen vermoorden. In de VS kan men voor de jacht op ganzen in Nederland, een 'all in reis' boeken......

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Faunabescherming en Kennemerduinen.  

TTIP onderhandelingen gaan door zoals gepland, aldus Europese Commissie......

De voorzitter van de Duitse SPD, tevens minister en vice-kanselier, de volvette Sigmar Gabriel, liet afgelopen zondag weten, dat de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, TTIP, zijn mislukt. Zo bezien wenst Duitsland zich (gelukkig) niet te onderwerpen aan de eisen van de VS en het zich daarmee onderwerpen aan de willekeur van het bedrijfsleven.

Daarop liet de Europese Commissie geheel autocratisch weten, dat de onderhandelingen over TTIP gewoon doorgaan en dat men volgens plan aan het eind van het jaar klaar zal zijn (om het verdrag te tekenen, al werd dit er 'natuurlijk' niet bijgezegd.....)..... Vandaag liet de VS delegatie, die onderhandelt over TTIP hetzelfde weten, ook zij zien geen bomen op de weg......

Over vandaag gesproken: de Franse regering liet bij monde van staatssecretaris Fekl weten, geen gat meer te zien in TTIP, daar de VS niet wenst toe te geven aan de EU eisen. President Hollande, die vanmorgen de verzamelde ambassadeurs in Frankrijk toesprak, liet weten, dat TTIP op zeker niet voor het eind van het jaar zal worden getekend......

Dat laatste was de vurige wens van slang Obama, die dit vrijhandelsverdrag nog tijdens zijn presidentschap rond wilde krijgen.... Hare oorlogsmisdadigheid Clinton en fascist Trump lieten beiden al weten, geen heil in TTIP te zien. Al moet je daar wat betreft oplichter Clinton grote vraagtekens bij zetten, het is maar de vraag is of ze dit ook nog zegt, mocht ze tot president van de VS worden verkozen.......

Datzelfde geldt voor PvdA kwaadaardigheid en leeghoofdhufter Ploumen. Deze volksverlakker was eerder een groot voorstander van TTIP en volgens haar waren de TTIP tegenstanders niet realistisch, alle bezwaren wimpelde ze weg als onzin.

Nu landen als Duitsland en Frankrijk grote bezwaren hebben met TTIP, is oplichter Ploumen plotsklaps in mening gedraaid en stelt ze dat de VS concessies moet doen, uiteraard heeft dit ook met de komende Kamerverkiezingen te maken........ Die concessies zouden voor de VS delegatie geen probleem zijn, zo verklaarde Ploumen eerder...... Wat een smerige leugenaar!!

Het overgrote deel van de EU is tegen dit verdrag, waarmee bedrijven macht krijgen over 'soevereine staten', dat is voor de Europese Commissie geen reden, om dit verdrag niet 'gewoon' door te drukken........ Gelukkig dat Duitsland en Frankrijk nu beiden tegen zijn!!

Mensen, gezien de houding van de Europese Commissie zeg ik het nog maar eens: Nexit nu!! Voor het te laat is!!

Zie ook: 'Ploumen: de clausule in TTIP over aparte, geheime rechtspraak is dood en begraven....... Een leugen van formaat!!'

       en: 'TTIP en antidemocratisch handelen in Brussel......'

       en: 'Ploumen is blij met protest tegen TTIP......... AUW!!!!'

       en: 'TTIP en de witgewassen diesel Volkswagen..........'

       en: 'Cora van Nieuwenhuizen (VVD: EU) ik heb trots gezegd, dat ik voor TTIP heb gestemd...... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en:  'Ploumen belooft de belangen van de bevolking te waarborgen, terwijl TTIP vooral wordt gestuurd door de lobby van de financiële sector en de grote farmaceuten.......'

      en: 'TTIP 'schakelt' straks publieke diensten uit.............'

      en: 'TPP is Disastrous'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: Frekl en Gabriel.

Samsom met lam excuus voor 4 jaar Rutte 2

PvdA topoplichter Samsom had het gore lef z'n fractie een excuus te maken voor het gebrek aan aandacht voor die fractie de afgelopen 4 jaar, maar niet over het gevoerde inhumane neoliberale beleid dat de PvdA heeft gevoerd in diezelfde periode........

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA ging 4 jaar geleden de prullenbak in, nadat Samsom en Rutte 5 minuten samen waren om te spreken over een coalitie op grond van de verkiezingen in 2012..... Dit stelde Samsom op een later tijdstip, tijdens een interview, met een grote grijns op z'n gore oplichterskop..... Schunnig dat Samsom zelfs niet het fatsoen had, de PvdA stemmers een enorm excuus aan te bieden.......

Joost Vullings ('politiek verslaggever') constateerde volgens de NOS webpagina, dat zowel de disfunctionerend VVD premier Rutte* als Samsom op dezelfde dag hun excuus aanboden...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, je moet wel een ervaren 'politiek verslaggever' zijn om die constatering te kunnen maken!!

Vullings stelde voorts: "Ze (Rutte en Samsom) hebben allebei fouten gemaakt en het is zeer nuttig om aan het begin van de verkiezingscampagne de lei even schoon te maken en sorry te zeggen". ha! ha! ha! ha! ha! De lei schoonmaken?? Die lei valt nooit meer schoon te maken, de kiezers zo ongelofelijk voorliegen zou gegrift moeten staan in het geheugen..... Helaas is dit niet het geval, het gros van de kiezers trapt zo weer in de nieuwe verkiezingsleugens......

Na de voorgaande uitspraak vervolgde Vullings met te zeggen: "Daarna kun je met frisse moed weer ten strijde trekken." De NOS redactie concludeerde vervolgens: Vullings noemt het handig dat de politici dit doen. "Je hoopt dat de fouten niet te lang achter je aan blijven rennen", aldus Vullings...... Fouten?? Moedwillige de kiezers voorliegen zal de mislukte drollenpoetser bedoelen!! Vullings ziet dit in het geval van de uitlatingen die Rutte deed, niet als keihard liegen, maar: 'tegen beter weten in beloften doen....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Jezus wat een gek die Vullings!!

Hoewel Vullings de excuses als zinvol ziet, twijfelt hij of deze verontschuldigingen effect zullen hebben....... Ook hier ontbreekt het Vullings aan inzicht: immers (zoals gezegd) het langetermijngeheugen ontbreekt bij het grootste deel van de kiezers, althans wat betreft de politiek........

Het is duidelijk: Vullings is een afhankelijk verslaggever voor het afhankelijke orgaan NOS, dat onafhankelijk zou moeten berichten...... Ach ja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt...... Schande!! Let wel u en ik, de belastingbetalers draaien op voor het salaris van Vullings en het budget van de NOS. Dat 'brood' voor de NOS komt dan ook uit de portemonnee van de belastingbetaler.........

* Zie: 'Rutte maakt excuus voor oude verkiezingsleugens 2012 >> Nu geheel verse VVD verkiezingsleugens!!'

Zie ook: het betreffende artikel op de NOS internetpagina 

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Dierenmishandeling in Australië: grootschalig gebruik barbaars gif tegen dingo's en vossen........

Gisteren was het weer eens zover: ik kon niet geloven wat ik voor me zag. In een bericht van Care2 aandacht voor gif '1080', een gif dat Australië heeft goedgekeurd voor inzet tegen dingo's en vossen........

Dit gif 1080, of sodium fluoroacetate (natriumfluoracetaat), maakt de ingewanden van de dieren vloeibaar, waarna deze uit hun bek loopt. De dieren hebben een vreselijke en lange doodstrijd, die voor kleine dieren 5 uur kan duren en voor grotere zoogdieren 3 tot 5 dagen......

Het gif blijft 9 maanden werkzaam in het kadaver, waardoor ook veel aas- en roofvogels worden getroffen. o.a. haviken en adelaars sterven door dit gif.........

Afbeeldingsresultaat voor Sodium fluoroacetate

Natriumfluoracetaat gebruik past prima bij de neoliberale, fascistische (politie-) staat, waarin Australië is veranderd de laatste 10 jaar........

Uiteraard dient aan deze praktijk onmiddellijk een eind te worden gemaakt! Care2 heeft dan ook een petitie gemaakt voor de regering van Australië, met de eis deze inhumane, uiterst wrede, schoften methode van dieren vermoorden, onmiddellijk te stoppen!Hier een link naar de petitie, lees en teken deze a.ub. en geeft het a.u.b. door aan familie, vrienden en bekenden!

Je zou de makers van dit gif, zelf een fikse schep van deze tyfuszooi moeten voeren...... (nee hoor, ik ben tegen de doodstraf, maar fiks wat jaren in het gevang zou zeker niet misstaan!!)

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, onder dit bericht, dit geldt niet voor het label 'natriumfluoracetaat'.

Koenders ging naar Turkije voor 72 punten visumvrij reizen, ondanks grootschalige mensenrechtenschendingen......

Als u gisteren de media een beetje volgde, zou u de indruk over hebben kunnen houden, dat de mislukte PvdA sierdrol Koenders naar Turkije ging, om ze daar eens even flink te wijzen op de enorme mensenrechtenschendingen. Schendingen die diverse mensenrechtenorganisaties en ngo's hebben gemeld, mensenrechtenschendingen die daar verhevigd en nog grootschaliger plaatsvinden, na de 'mislukte coup'*.

Echter de jaknikkende PvdA hansworst ging vooral naar Turkije om de Turkije-deal te redden. Daar hangen meteen 72 punten aan, waaraan Turkije moet voldoen, om in aanmerking te komen, voor EU-visumvrij reizen...... E.e.a. verklaarde Koenders gistermiddag NB zelf op BNR (17.11 u.), al was dit 'in iets andere bewoordingen', dan die ik hier gebruik.......

Hoe is 't in godsnaam mogelijk, dat PvdA leeghoofd Koenders naar Turkije gaat voor het visumvrij reizen (en daarmee voor de Turkije-deal en eventuele toetreding tot de EU), terwijl de Turkse regering zich schuldig maakt aan de grootste mensenrechtenschendingen (moord en marteling) sinds jaren??

Dezelfde Turkse regering die bovendien met de terroristische inval en aanval op Syrisch grondgebied, een enorme oorlogsmisdaad beging...... Dit alles nog naast de voortdurende bloedbaden die Turkije in het zuidoosten van het eigen land aanricht, massamoorden op de Koerdische bevolking die hoofdzakelijk in dat gebied woont........ Of zijn dit soort misdaden niet van belang voor dit visumvrij reizen????

* Een mislukte coup? Voor de corrupte reli-fascist Erdogan is deze 'coup' volledig geslaagd, met die 'coup' heeft Erdogan bijna bereikt wat hij wilde: de totale macht verwerven!!

Zie ook: 'Koenders, Piri, Ploumen en media stil: Turkije bombardeert 2 Syrische dorpen, veel burgerslachtoffers........'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

maandag 29 augustus 2016

Jan Roos fractievoorzitter VNL........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Hoorde zojuist op BNR in het mediaoverzicht voor 17.00 u., dat ADHD keffer Jan Roos fractievoorzitter wordt van VNL...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Succes verzekerd, dat wordt vechten!

De Krim, Georgië en Syrië >> de anti-Russische propaganda.......

Het volgende bericht vond ik afgelopen zaterdag op Information Clearing House. Het betreft een analyse van de reacties op de VS buitenland politiek en de algemene westerse agressie tegen Rusland, in woord en daad, dus zowel van politiek, zogenaamde deskundigen, als de reguliere afhankelijke media.

Aan bod komen de leugens over de Russische agressie tegen Georgië en Oekraïne, waar zoals u wellicht weet, de zaken volledig worden omgedraaid, immers het is niet de Russische agressie die tot veel bloedvergieten heeft geleid, maar juist de gewelddadige bemoeienis van de VS, met de hielenlikkende andere NAVO landen aan de hand......

Neem Oekraïne: met 4 miljard dollar (!!) financierde en regisseerde de VS de opstand en staatsgreep tegen de democratisch gekozen regering Janoekovytsj..... Dit onder de 'bezielende leiding' van oorlogsmisdadiger Hillary Clinton, zij trof de eerste voorbereidingen (in 2011) voor de opstand, die uiteindelijke in een staatsgreep uitmondde in dat land, de coup die plaatsvond in 2014......

Dit alles was nodig om de NAVO agressie van een legitiem tintje te voorzien, immers sinds 1991 schoof de NAVO tegen de met Gorbatsjov gemaakte afspraken in, steeds verder op richting Moskou..... Nog een paar relatief kleine stukken grens bleven over, zoals die van Oekraïne.

De opzet was duidelijk: Rusland heeft haar belangrijkste marine havens op De Krim, dus rekende de VS (en daarmee de NAVO) op een Russische (agressieve) bezetting van De Krim...... Immers voor Rusland waren deze marinehavens te belangrijk, hun enige ijsvrije marinehavens. Waarna men de bevolking van de EU en Noord-Amerika kon laten zien, dat Rusland een groot gevaar was voor het westen.

Mocht het mislukken: niets aan de hand, immers dan had de door de VS geïnstalleerde neonazi-junta uit Kiev het voor het zeggen op De Krim!! En de NAVO zou dan toch 'mooi' aan de grens met Rusland staan. Waar Rusland vroeg of laat troepen zou samentrekken, zodat men alsnog Rusland van agressieve handelingen kon beschuldigen........... Maar totaal onwaarschijnlijk, daar Rusland het zich niet kan veroorloven haar ijsvrije marinehavens op te zeggen......

Men hield echter geen rekening met de bevolking van De Krim, die de fascistische door de VS geïnstalleerde junta in Kiev met lede ogen aanzag. Vandaar dat de bevolking een referendum organiseerde over aansluiting bij Rusland. Zowel de oorspronkelijke bevolking, als de etnische Russen op De Krim, kozen massaal voor aansluiting bij Rusland!! Let wel: in een door internationale waarnemers goedgekeurd referendum!

Nog steeds liegt men men in de politiek en de reguliere westerse media keihard en stelt, dat Rusland De Krim annexeerde.......

Men deinsde er zelfs niet voor terug een passagiersvliegtuig uit de lucht te halen, om zo Rusland nog verder te demoniseren: dat was vlucht MH17.......

Onder het artikel kan u klikken voor een Nederlandse vertaling, dat neemt wel enige tijd in beslag:

Crimea, Georgia and the New Olympic Sport - Russia Bashing
By Felicity Arbuthnot
In every age it has been the tyrant, the oppressor and the exploiter who has wrapped himself in the cloak of patriotism, or religion, or both to deceive and overawe the People.” (Eugene Victor Debs, 1855-1926.)
August 26, 2016 "Information Clearing House" - "Global Research" - Oh dear, as the fantasy of Vladimir Putin as “Vlad the Terrible” ratchets up in the US-UK-NATO driven new Cold War, the Independent runs a piece headed: “What lies behind the new Russian threat to Ukraine”, (1) the sub-heading is:
Vladimir Putin, his opponents repeatedly point out, has form on this. The war between Russia and Georgia took place in 2008 at the time of the Beijing Olympics”
Trying to find the “Russian threat to the Ukraine” is, as ever, a hard task. It was of course the US which organized the February 2014 coup which replaced the legitimate government and reduced yet another country to chaos. Russia however also appears the victim in a recent incident which triggered the Independent article which Katehon (2) describes with admirably clarity:
A Ukrainian group of saboteurs was arrested last week (10th August) by Russia’s secret service, the FSB. It was revealed that the Ukrainians had intended to organize terrorist attacks in Russian Crimea. During the arrest, two Russian citizens from the Federal Security Service and military of the Armed Forces were killed. This tragic incident has provoked tensions between Ukraine and Russia. The Ukrainian regime has begun to move its troops towards the border with Russia and the republics of Donbass, preparing for an invasion.”
Thus Ukrainian forces are thus encroaching on Russia, not the other way round. Moreover, according to The Telegraph (10th August): “Russian security agencies said on Wednesday that two Russians were killed as they thwarted Ukrainian commando raids into Crimea over the weekend.” (Emphasis added.) The paper expands:
The FSB said the agent who died was killed during an overnight operation on Saturday and Sunday, when officers smashed a ‘terrorist’ group and seized an arms cache including twenty homemade explosive devices. The Agency claimed Ukrainian forces tried to ‘break through’ twice more on Sunday night and Monday morning, killing a Russian soldier.”
Katehon further comments:
Obviously, this hostile activity is coordinated with the United States and NATO, which want to unleash a new war on the border with Russia. At the same time, the US leadership believes that Russia will not inflict a crushing defeat on Ukraine and thereby objectively lower its status in the geopolitical confrontation by trying to solve an insolvable conflict. At the same time, the United States wants to show ‘Russia’s aggressiveness’ to Europe.”
Faithfully toeing the West’s misteaching mantra, the Independent article dropped in: “Crimea has not experienced serious military action since it was annexed from Ukraine by the Kremlin in the chaotic aftermath of the Maidan protests.”
Crimea of course, was not “annexed” by a marauding Russia as is implicated.
Only two years ago the paper wrote (3) of the referendum 16th March 2014 ( held in Crimea – arranged by Crimea, not Russia – in which over 95% of voters made their feelings clear over the US engineered coup:
Fireworks exploded and Russian flags fluttered above jubilant crowds on Sunday after residents in Crimea voted overwhelmingly to secede from Ukraine and join Russia … after the polls closed late on Sunday, crowds of ethnic Russians in the regional Crimean capital of Simferopol erupted with jubilant chants in the main square, overjoyed at the prospect of once again becoming part of Russia.” The referendum was monitored by 135 international observers from 23 countries.*
Russia thus had not aggressively “annexed” Crimea, the people had voted to secede. Definition of referendum: “A general vote by the electorate on a single political question which has been referred to them for a direct decision.” (Oxford Dictionary.) At the time of the referendum Russia anyway had a lease on Crimea until 2042 under the Kharkiv Pact.
On the day of the referendum the White House released a statement ending, apparently without irony:
In this century, we are long past the days when the international community will stand quietly by while one country forcibly seizes the territory of another.  We call on all members of the international community to continue to condemn such actions, to take concrete steps to impose costs, and to stand together …” Breathtaking.
This from a country that has, since the end of World War 11, “forcibly seized”, invaded, interfered in or decimated thirty three countries to 2011 (4) – not counting Syria and Ukraine subsequently.
As for:
The war between Russia and Georgia took place in 2008 at the time of the Beijing Olympics”, in the Independent’s epic bit of Russia bashing:
Leaked State Department documents provide further evidence that United States authorities knew that the ex-Soviet republic of Georgia, a key ally of Washington in the Caucasus region, initiated the August 2008 war with Russia.
Cables from US diplomats in the Georgian capital, Tbilisi, were released through the whistleblower website WikiLeaks. They show that Washington was well aware that the Georgian government was intensifying its military build-up near the breakaway province of South Ossetia in the weeks before the outbreak of full-scale hostilities.” (5)
Further:
A cable records that US embassy observers witnessed 30 government buses ‘carrying uniformed men heading north’ towards South Ossetia the day of the Georgian attack.
The Georgian assault on South Ossetia, launched August 7, involved the shelling of the main city of Tskhinvali followed by a ground invasion by 1,500 troops. The operation destroyed hundreds of civilian properties and claimed the lives of an estimated 160 South Ossetians and 48 Russian military personnel.
Despite this knowledge of Georgian military preparations, once the war began, US ambassador John Tefft simply relayed the claims of Georgian President Mikhail Saakashvili that Russia was the aggressor.”
The pretext for the attack was US ally Georgia’s allegation of an imminent Russian attack.
The subsequent investigation into the invasion and destruction, held under Swiss diplomat Heidi Tagliavini, found that: “None of the explanations given by the Georgian authorities in order to provide some form of legal justification for the attack”, were valid.
In particular, there was no massive Russian military invasion under way, which had to be stopped by Georgian military forces,” Tagliavini confirmed.
There is the question of whether the force by Georgia during the night of 7/8 August was justifiable under international law. It was not …”, the investigators found.
It was:
The shelling of Tskhinvali by the Georgian armed forces during the night of 7 to 8 August 2008” which “marked the beginning of the large-scale armed conflict in Georgia”, the Report stated. Thus Georgia’s belligerence triggered Russia’s response in defence of an allied country, Russia’s own military personnel and Russia’s three military bases there.
The parallels between the Georgia and Crimea disinformation are stark, whether orchestrated by political Western Cold Warriors, or media ones.
Russian Minister of Foreign Affairs, Sergey Lavrov has said relating to the Crimea insurgents:
We really don’t conceal what is known, we show people who were detained, stores with weapons and munitions, which were detected in the Crimea. Of course we cannot show everything on TV, but we have irrefutable evidence that it was sabotage, which had been masterminded by the main directorate of intelligence of the Ukrainian Defence Ministry and aimed to destabilize the Russian Crimea.” (6)
He added:
Russia is open for provision of additional facts … to our Western partners, who are seriously interested in avoidance (of a repeat) of what happened in the future. For that to happen, one should influence Kiev”, he added pointedly.
So why the Independent’s strange interpretation of above events and creating a fantasy of Russia planning an Olympic timed war? Heaven forbid it would be anything to do with their owner, Russian billionaire and former KGB agent (7) Alexander Lebedev, who bought the ailing newspaper for just a £1 in March 2010, pledging major financial backing.
The Independent, built a name on foreign policy expertise, but this year has been forced to shut down the main daily print version and the Independent on Sunday. Whilst the Independent is still on line, the only hard copy in it’s stable is the good, but more limited daily “I.”
Billionaire backers are rare in these straightened times. Mr Lebedev is a Putin critic. The cynic might say there could be a connection given the slant of the Crimea story. However with titles Alexander Lebedev has backed (8) at home and abroad, he has always vowed never to interfere with editorial policy, so many would surely regard such thoughts as conspiratorial rubbish.
Notes 

Click for SpanishGermanDutchDanishFrench, translation- Note- Translation may take a moment to load.
==============================
Zie ook:
'Brief aan de Russische bevolking over 'Defender 2020', de zoveelste militaire NAVO oefening langs de grens van hun land

'MH17 proces op Radio1' (en zie de links in dat bericht naar meer over rampvlucht MH17)

'Oekraïne en NAVO bezig met uitlokking WOIII.........'

'Porosjenko (Oekraïne) roept de NAVO op tot oorlog tegen Rusland'

'Oekraïne kondigt staat van beleg af vanwege 'Russische agressie' in de Zee van Azov'

'Election ploy? Poroshenko declares martial law in Ukraine after Kerch standoff'

'VS senator Rand Paul stelt n.a.v. NAVO-top dat men de zaak moet bekijken vanuit het Russische perspectief'

'Putin en Trump halen spanning uit de lucht >> de westerse wereld schreeuwt moord en brand......'

'Afspraken met de VS maken? Voor je het weet heb je te maken met een 'verspreking' van de president..... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Oekraïne, Georgië en Moldavië hebben oud bondgenootschap doen herleven, in voorbereiding op NAVO lidmaatschap en verdere actie tegen Rusland........'

'Van Kappen (VVD en ex-opperhoofd mariniers) over de doos van Pandora en Oekraïne....... OEI!!!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden'.

Melchior: na Fukushima lachte Frankrijk de Duitsers uit, daar men 'gratis' kernenergie afzwoer........

Geschiedvervalser en fantast Willem Melchior was afgelopen zaterdag te gast in de Kots Nieuwsshow. Hier liet hij zijn 'licht schijnen' over de oproep van de Duitse regering aan het volk, een noodvoorraad voedsel en water aan te leggen voor 10 dagen*.

Volgens Melchior zijn er jaren aan voorbereiding vooraf gegaan aan deze oproep....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, daar heb je wel een hersenstorm van 5 jaar voor nodig!!

Zo'n beslissing kan binnen een dag genomen worden, maar dat snapt Melchior niet. Zo heeft de Nederlandse overheid draaiboeken klaar liggen, voor als er een ramp plaats vindt, of dreigt plaats te vinden (zoals een instabiele kerncentrale in Nederland of België), naast o.a. evacuatie**, is er uiteraard een lijst met...... voedingsmiddelen en hoeveelheden water p.p., die ingeslagen zouden moeten worden!!

Melchior had dit kunnen weten, daar hij zelf met de achterlijke adviezen van de Nederlandse regering in de 60er jaren op de proppen kwam, adviezen in geval van een eventuele kernaanval..........

Het is dan ook overduidelijk, dat Duitsland rekening houdt met het gevaar van een oorlog met Rusland, geen wonder als je ziet hoe het westen Rusland uitdaagt aan haar grenzen (waar Duitsland NB aan meewerkt!!). Als Rusland een militaire oefening houdt aan haar grenzen, is dat onmiddellijk negatief in het nieuws, terwijl de NAVO de ene grote oefening na de andere houdt aan de grens met Rusland. Precies de reden waarom de NAVO eist dat de leden meer geld inleggen, immers die oefeningen moeten intussen al miljarden euro's hebben gekost......

Daarnaast bouwt de VS een raketschild langs de grens met Rusland, zogenaamd tegen Iraanse raketten, maar deze 'defensieve' raketten, kunnen in mum van tijd worden omgetoverd in aanvalsraketten met kernkoppen.....

Als Rusland zich met dit soort zaken langs de grens met de VS had beziggehouden, waren we allang in een 'volschalige' WOIII beland......

Melchior wijdt e.e.a ook aan de Duitse geest. Ze stelde hij dat Duitsland na de ramp in Fukushima onmiddellijk alle kerncentrales sloot, terwijl de Fransen lachten, immers zij hadden 'gratis atoomstroom' uit het stopcontact.....

Melchior begrijpt niet, dat de Franse kerncentrales een groot aantal gebreken vertonen, zelfs zozeer dat het aantal incidenten allang niet meer te tellen is (waar veel incidenten niet eens worden gemeld...)...... Wat Melchior al helemaal niet begrijpt is het feit, dat atoomstroom de duurste energievorm is, die de aarde de laatste paar honderd jaar had.......

In geen vorm van energieopwekking is zoveel belastinggeld aan subsidie gestoken. Oude kerncentrales zijn nog nergens afgebroken, althans men is bezig er één te slopen, dat duurt nu al meer dan tien jaar en de kosten zijn al niet meer te overzien.... Daarnaast: kerncentrales zijn niet te verzekeren, vandaar dat de belastingbetaler bij grote calamiteiten zal moeten opdraaien voor de kosten, zoals dit ook in Japan het geval is, na de kernramp in Fukushima....

Deze centrales zouden een pot hebben:  -voor de opslag van kernafval op lange termijn, -voor het afbreken van de centrale en -voor calamiteiten als een ernstig ongeval. De gelden in die pot zwaar onvoldoende zoals men concludeerde na onderzoek.... Zo is er voor de centrale in Borssele veel te weinig geld apart gezet, als ik me niet vergis, niet eens één tiende van wat nodig zou zijn, ingeval van bijvoorbeeld een ernstig ongeval...... De kosten voor transport en opslag van kernafval zijn al voor het grootste deel uit de belastingpot betaald......

Kernafval is een paar decennia lang in zee gedonderd, men ging daar mee door, terwijl de eerste hoeveelheid vaten, die 15 jaar daarvoor werden gedumpt, al lekten...... Opslag in zoutkoepels in Duitsland is uitgedraaid op een enorme mislukking, al is dit, in tegenstelling tot de lekkende vaten in zee, met een gigantische bak belastinggeld nog te herstellen....... Rutte 2 had het gore lef de vraag hoe kernafval op te slaan, voor 100 jaar uit te stellen.........

'Gratis kernenergie......' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

* Zie: 'Duitse regering maant de burger voedsel en baar geld te hamsteren......... WOIII op uitbreken??'

**  Evacuatie is voor grote steden in feite onmogelijk, daar de wegen onmiddellijk bomvol zouden staan.

Zie ook:
'Radioactieve deeltjes van Fukushima ramp gevonden in de Beringstraat'
Klik voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Koenders, Piri, Ploumen en media stil: Turkije bombardeert 2 Syrische dorpen, veel burgerslachtoffers........

Gistermorgen meldde BBC World Service, dat Turkije 2 (Koerdische) dorpen in Syrië  heeft gebombardeerd...... De dorpen liggen in het gebied, waar Turkije illegaal met een legermacht (o.a. tanks) de Syrische grens overschreed, 'om IS te bestrijden', terwijl het echte doel is, te voorkomen dat er een autonoom Koerdisch gebied aan de andere kant van het Turkse grensgebied ontstaat.......

Niemand die het opneemt voor de Koerden, zelfs de VS niet, terwijl dit 'land' de Koerden steun gaf, met hun wel echte aanval op de psychopathische fascisten van IS....... Zoals meestal doet ook de opperflaprdol van de VN, Ban-Ki Moon, er het zwijgen toe......

BBC meldde dat er een groot aantal burgerslachtoffers te betreuren is, waaronder 1 familie van 15 personen..... Dit terwijl Turkije beweert, dat de dorpen alleen militaire stellingen van de Koerden herbergen.......

Als het reguliere Syrische leger op haar eigen grondgebied een bom in de buurt van VS terreurgroepen ('gematigde rebellen') afwerpt, heeft John Kerry en de rest van de VS politiek een grote bek, maar als Turkije hetzelfde doet en daadwerkelijk veel slachtoffers maakt, is het doodstil in de VS...... Dit gebeurde afgelopen week nog, toen Syrië te dicht in de buurt van dezelfde Koerden kwam, die Turkije nu openlijk bestrijdt', onmiddellijk begonnen Kerry en anderen in de VS te blazen.......

Jon Kerry heeft de Syrische regering de wacht aangezegd en eiste dat het Syrische leger weg moest blijven uit het desbetreffende gebied en zelfs een 'no fly zone' voor de Syrische luchtmacht instelde........ Dit op Syrisch grondgebied, waar de VS illegaal aanwezig is....... Zojuist werd in het BNR nieuws van 12.00 u. gemeld, dat de Koerden die vorige week de stad Manbij innamen, weigeren op de eisen van Turkije en de VS in te gaan, en deze stad te  verlaten.....

Nul komma nada op de reguliere Nederlandse media, over deze Turkse bombardementen, tot 11.00 u. gistermorgen volgde ik het Radio1 nieuws, maar geen woord....... Ach ja, die Turken hebben het al zo moeilijk na de coup....... Dat Turkije in eigen land het ene bloedbad na het andere aanricht onder de Koerden, daar hoor je de politiek en de reguliere media amper over... BNR meldt zelfs vandaag niet, dat er gisteren veel burgerdoden zijn gevallen, door deze Turkse bombardementen........

Over dat 'moeilijk hebben', daar kwam hare valse PvdA kwaadaardigheid Ploumen als eerste mee, toen ze afgelopen week terecht werd gewezen op haar zakenbezoek aan Turkije.....* Zakendoen terwijl dit land bezig is met enorme mensenrechtenschendingen, zoals detentie zonder aanklacht, barbaarse marteling en zelfs moord.......

Ook PvdA zwetskont Piri kwam afgelopen vrijdag/zaterdag ('Met het oog op morgen' >> Radio1) met dezelfde riedel, dus dat we niet begrijpen hoe moeilijk de Turken het nu hebben, alsof er buiten de Koerdische partij, ook nog maar 1 serieuze oppositiepartij is in Turkije, stelt men dat alle Turken na 'de coup' achter Erdogan staan........ ha! ha! ha! ha!

Logisch, als je je niet solidair verklaart, loop je voor 99% kans op illegaal verklaard te worden door de reli-fascist Erdogan..... Illegaal en uiteraard met gevangenneming van de partijtop en veel aanhangers....... Al werd vanmorgen gemeld dat de grootste Turkse 'oppositie partij' nu commentaar begint te leveren op de grootschalige mensenrechtenschendingen......

Piri is Turkije rapporteur voor het EU parlement en was in die hoedanigheid in Turkije. Uiteraard om Turkije te laten weten, dat ook de EU tegen 'de coup' was en daarmee de Turken (lees: Turkse regering) een hart onder de riem te steken, alsof alles wat Erdogan nu flikt, de normaalste zaak van de wereld is..... Alsof het normaal is, dat Erdogan al voor 'de coup'  de lijsten met mensen had klaarliggen, die gevangengenomen en gemarteld moesten worden...... Wel heel toevallig hè...??!!!

Volgens Piri heeft de Turkse overheid de verhalen over marteling weersproken, marteling van de onlangs gevangengenomen mensen, die met de coup te maken zouden hebben..... De verwondingen die daarop wijzen, zouden zijn ontstaan bij de arrestatie....... Een EU delegatie krijgt de kans om Turkse gevangenissen te bezoeken, om zo zelf te constateren, dat Turkije geen gevangenen martelt, aldus Piri........ ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De vraag is welke gevangenissen, die EU delegatie mag bezoeken (er zijn een fiks aantal geheime, provisorische gevangenissen in Turkije) en welke gevangenen de delegatie mag spreken....... Natuurlijk zal alles tiptop in orde zijn, in de gevangenissen die deze EU delegatie mag bezoeken......

Nee, volgens Piri begrijpen wij in Nederland niet met welk een trauma de Turken zijn achtergebleven na de coup...... U snapt 't al: Piri moest even de druk van de PvdA Ploumen/Koenders ketel halen....... Oh ja: ook Koenders is naar Turkije om daar de smerige aars van Erdogan schoon te likken...... Uiteraard heeft deze oplichter gezegd, dat hij achter gesloten deuren de mensenrechten bovenaan z'n lijst heeft staan, naast de inmenging van de Turkse overheid met de binnenlandpolitiek in Nederland......

Of u deze ladelichter maar even op z'n blauwe ogen wil geloven...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! U begrijpt 't: Koenders brengt vooral zijn zorgen m.b.t. de situatie in Turkije over aan de meereizende Nederlandse pers en is hij vooral op missie om de Turkije-deal te redden en het NAVO-lidmaatschap van Turkije veilig te stellen....... U snapt uiteraard wel, dat Koenders niets zal zeggen over de illegale grensoverschrijding van Turkije op Syrisch grondgebied......

De PvdA heeft het meer dan verdiend, dat de partij bij de volgende verkiezingen geheel wordt weggevaagd!!!

Overigens was één van de 'Denk' leiders, Tunahan Kuzu, gisteren te gast in Buitenhof: deze idioot liet weten waar zijn partij voor staat: Erdogan!! Je zou verwachten dat zo'n hufter van te voren een omzichtig verhaal instudeert, maar nee hoor, alle kritiek op Erdogan na 'de coup' is uitermate fout. Alsof een fascist in Nederland bepleit, dat we begrip moeten hebben voor de moordpartijen die in nazi-Duitsland zijn begaan voor WOII....... Godverdomme wat een ploert!!!

* Zie: 'Ploumen legt geheel hees uit, dat ze in Turkije over mensenrechten sprak..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

zaterdag 27 augustus 2016

Rutte maakt excuus voor oude verkiezingsleugens 2012 >> Nu geheel verse VVD verkiezingsleugens!!

De zwaar disfunctionerende VVD premier*, de grijnzende koekwaus Rutte, maakte vandaag in de Telegrof zijn excuses aan de VVD stemmers van 2012. Excuus voor de leugens die hij toen in aanloop van de verkiezingen rondstrooide, zoals € 1.000,-- extra voor werkenden, de belofte dat er niet gemorreld zou worden aan de hypotheekrenteaftrek**, of de afspraak dat er geen cent naar Griekenland zou gaan........***

Rutte maakte meteen een paar verse verkiezingsleugens bekend voor de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Rutte beloofde alvast dat er belastingverlaging zal komen, als de VVD weer gaat regeren (op basis van leugens). Rutte kan dit niet beloven, daar de kans op een het verdiepen van de huidige crisis (die in 2008 begon) levensgroot aanwezig is, dit nog naast het feit, dat de VVD enorme bedragen extra aan defensie, geheime diensten en politie wil geven, m.a.w.: waar wil hij dat geld vandaan halen??

Bovendien stelde de VVD eerder deze week dat met de VVD in een nieuw kabinet, de ouderen er niet in koopkracht op achteruit zullen gaan..... Terwijl de partij al een reparatie moest maken in het beleidsvoornemen voor volgend jaar, waardoor ouderen er in 2017 in inkomen op vooruit zullen gaan......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Die ouderen moeten dan natuurlijk niet tot de onderlaag behoren en in een koophuis wonen!! Huurders (waaronder heel veel ouderen) zullen ook volgend jaar weer meer, voor hun meestal al veel te dure huis moeten betalen, daar kan de huurtoeslag geen bliksem aan veranderen.............

Verder 'beloofde' Rutte, dat hij niet 'verwacht' dat de VVD zal samenwerken met de PVV...... ha! ha! ha! ha! U weet het: als Rutte 'verwacht' zegt, betekent dit absoluut niet, dat dit niet zal gebeuren......... Vandaar ook, dat het VVD verkiezingsprogramma veel PVV verkiezingspunten uit 2012 heeft overgenomen!!

Wat een enorme oplichter, jezus christus!!

*  Als Rutte 2 alleen op de winkel had gepast, hadden we er intussen een stuk beter voor gestaan....... De minimale groei van de economie, is vooral aan de Duitse economie te danken! Met op de winkel passen, had Nederland de buitenlandse avonturen moeten afbouwen.......Nederland had dan niet meegedaan aan het verder brengen van grootschalige terreur in het Midden-Oosten en Afrika, dat had miljarden aan belastinggeld bespaard..... Bovendien had daarmee de terreurdreiging voor Nederland teruggeschaald kunnen worden naar een bijna nulpunt, ook daarmee hadden we flink geld kunnen besparen.....

** De maatregelen voor hypotheekrenteaftrek, kunnen niet in de schaduw staan van de enorme huurverhogingen die Rutte 2 doorvoerde. Terwijl de kopers jaarlijks een half procent minder hypotheekrenteaftrek hebben, zijn de huren jaarlijks met meerdere procenten gestegen!! En dat voor huizen die vaak niet geïsoleerd zijn en veelal te vinden zijn in achterstandswijken en/of wijken waar de luchtvervuiling door autoverkeer huishoudt...... Luchtvervuiling die jaarlijks 18.000 mensen een vroegtijdig overlijden 'oplevert', vroegtijdig overlijden na een meestal akelig ziekbed...... Dan spreek ik nog niet over de kinderen die long- en/of luchtwegklachten oplopen door diezelfde uitstoot........

*** Eigenlijk was dat een nog meer doortrapte leugen, daar de miljarden voor Griekenland, voor het overgrote deel naar onze banken gingen..... Zie: 'Who Profited From the $440 Billion Greek Bailout? Not Greeks' (onder dat artikel kan u voor een vertaling klikken)

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Segers bepleit aanrechtsubsidie terwijl 'Christen'Unie tegen een basisinkomen is......

In Kots Kamerbreed vanmiddag o.a. Segers, die voor de 1.000ste keer een pleidooi hield voor 'aanrechtsubsidie'. Dit verdedigde hij door te zeggen, dat in een gezin met een werkende partner, de niet werkende partner (de vrouw, zoals u begrijpt...) moet zorgen voor een gehandicapt kind........ ha! ha! ha! ha Voor zo'n gezin zijn er al extra potjes, wat een bedrieger!!

Dit terwijl de Partij van Segers, de 'Christen'Unie, tegen een (volkomen rechtvaardig) basisinkomen is........ 'Christelijke' hypocrisie in optima forma!!

Zie ook: 'Segers voor 'christelijke aanpak' Syrië-gangers...... AUW!!!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

FNV delft onderspit in geschil met KLM, een sterk staaltje klassenjustitie!!

De FNV trok gisteren andermaal aan het kortste eind, de rechter bepaalde in hoger beroep, dat een staking van het grondpersoneel onwettig is....... Staken is een grondrecht, maar de rechter vindt dat een staking nu, 'maatschappij ontwrichtend' zou werken....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Ja, de hele maatschappij komt tot stilstand als het KLM grondpersoneel staakt, om maar niet over het enorme aantal dodelijke slachtoffers te spreken, dat door een staking van 1,5 uur zal vallen.........

De grofgraaitop van KLM betoogde eerder dat met de dreiging van terrorisme, een stakingsverbod meer dan op z'n plaats was. Waar de schoften ook nog eens durfden te reppen over een miljoenenverlies, door zo'n staking......

Terwijl diezelfde top te besodemieterd is om het personeel, dat op het tandvlees loopt*, o.a. een fatsoenlijke loonsverhoging te geven..... Intussen is die top er vanaf 2009 met minstens 15% op het al belachelijk hoge salaris vooruitgegaan, terwijl het grondpersoneel vanaf 2009 met nog bijna hetzelfde salaris naar huis gaat..........

Het meest belachelijke aan deze uitspraak is, dat volgens de flapdrolrechter het gevaar van maatschappelijke ontwrichting per 5 september a.s. geweken en er dan wel gestaakt mag worden........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dit is geen rechtspreken, maar krom lullen op een onvoorstelbaar niveau!!!

Het vonnis van de rechter kan dan ook niet anders worden gezien, dan als pure klassenjustitie!!

Moet u nagaan: dan durven de valswitte Venlose haatprofeet Wilders en zijn discipelen in de PVV, te zeggen, dat de rechterlijke macht in Nederland links is....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

*  Personeel dat op het tandvlees loopt? Ja, vanwege veel ontslagen collega's, waardoor het overgebleven personeel, meer met minder mensen moet doen en alsnog de productiviteit heeft weten te vergroten!!

Zie ook: 'Rechter past klassenjustitie toe op grondpersoneel KLM.....'

       en: 'FNV wil 'koninklijk' predicaat afpakken van KLM..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.