Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 26 augustus 2016

Hitteprotocol varkens (en ander vee), gaat lang niet ver genoeg: dierenmishandeling zoals verwacht.....

Een paar dagen geleden berichtte ik al over het onlangs ingevoerde 'hitteprotocol' en dan m.n. over het vervoer van varkens*. Gisteren ontving ik van Varkens in Nood een persbericht over hittestress bij varkens en het hitteprotocol voor de stallen (hel op aarde).....

Hitteprotocol varkens gaat niet ver genoeg

Nu de zomer eindelijk losbarst in Nederland, hebben varkens het zwaar. Zodra de temperatuur boven 25 °C uitstijgt, krijgen zij namelijk last van hittestress; een aandoening die potentieel dodelijk is. Het nieuwe hitteprotocol, dat deze dagen voor het eerst van kracht is, is een stap in de goede richting, maar gaat nog lang niet ver genoeg.

Anders dan mensen kunnen varkens niet zweten. Daardoor ontstaat snel oververhitting, met apathie, miskramen bij zeugen, uitdroging en hartfalen als gevolg. De enige effectieve manier voor varkens om warmte kwijt te raken, is door een duik in een modderig poeltje. Maar modderbaden zijn in de vee-industrie een ongekende luxe. Nu het buiten 31 °C is, en de staltemperatuur gemiddeld nog 5 graden hoger ligt, hebben varkens het daarom loodzwaar.Sommige boeren proberen hun dieren verkoeling te bieden door het dak van de stal nat te spuiten of extra water aan de dieren te geven, maar deze maatregelen hebben het effect van een druppel op een gloeiende plaat. Stallen zijn namelijk vaak overvol en zitten potdicht, en er wordt te weinig geïnvesteerd in maatregelen om de stallen te koelen. En anders dan bijvoorbeeld in Engeland, Denemarken en Duitsland, zijn boeren niet wettelijk verplicht om aan warmtebeheersing te doen.

Daarom eist Varkens in Nood dat het onlangs ingevoerde hitteprotocol wordt uitgebreid. Op dit moment gelden er al regels voor transport, waarvan het belangrijkste is dat varkens bij een maximumtemperatuur van 27 °C al ’s ochtends vroeg ingeladen worden en dat er bij temperaturen van boven de 35 °C helemaal niet meer wordt gereden. Vooral deze laatste temperatuur zou drastisch moeten worden verlaagd. Minstens even belangrijk: het hitteprotocol moet worden uitgebreid met bindende afspraken voor de temperatuur in de stal.

Hier de link naar een Varkens in Nood rapport betreffende hittestress Dit is een pdf dat je via 'dropbox' kan inzien (aanmelden is niet nodig).

God's eigen CDA rentmeester Bleker durfde eerder deze week nog te zeggen, dat de varkens in Nederland er verreweg het beste vanaf zijn....... Ach ja, eens een oplichter, fraudeur en leugenaar........

Vanmorgen was Bleker (Vee&Logistiek NL) nog eens te horen over het hitteprotocol op Radio1 (na 9.30 u.). De schoft durfde te zeggen, dat er amper problemen zijn met de hitte. Met het transport gaat het prima, alleen als de (vracht-) auto's stil komen te staan, kunnen er problemen optreden. Met het transport is niets mis en ja, er was gezeur over een vrachtwagen waar één van de twaalf ventilatoren waren uitgevallen, dat vond Bleker maar gezeur van de NVWA...... Bleker slikte het bijna in, maar hij wilde toevoegen, dat ventilatoren in het buitenland niet eens worden gebruikt...... In één vrachtwagen werd een temperatuur van 45 graden gemeten, dat vond zelfs Bleker te gortig...... Voorts stelde hij dat de NVWA de controles, voorafgaand aan het transport, goed uitvoert: dat is gezien de capaciteit bij de NVWA maar zeer de vraag......**

Margreet Steendijk van Eyes on Animals (EoA, de godbetert zoveelste organisaties voor dieren....), stelde dat haar organisatie had gecontroleerd buiten een grote slachterij. Deze dierenbeschermer stelde, dat temperaturen boven de 35 graden echt niet kunnen......... Jezus op een mank paard! Temperaturen boven de 25 graden zijn al veel te hoog, gezien de warmte die de dieren zelf ook nog eens uitstralen....... Ach ja, je richt een organisatie ter bescherming van dieren op en voor je het weet, verdien je als directeur een bedrag met 6 cijfers (voor de komma)!!

Goed dat Varkens in Nood ook aandacht schenkt aan de situatie in de (mega-) stallen, toch al een hel op aarde en met de huidige hitte ook in temperatuur een echte hel......

* Zie: 'Henk Bleker, voorstander dierenmishandeling over hitteprotocol veetransporten........'

** Gezien de capaciteit van de NVWA is het maar zeer de vraag of er niet veel meer mis is met de vrachtwagens en dan doel ik niet alleen op het meten van de temperatuur en de ventilatoren...... Met andere woorden: de kans dat zo'n vrachtwagen echt goed wordt gecontroleerd, is minimaal.....

Zie ook:  'Oplaat, CDA kippenbeul, is voor gigastallen en noemt tegenstanders terroristen......... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Carla Dik-Faber (ChristenUnie): dieren zijn schepselen van god, daar moeten we voor zorgen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Je moet alleen niet vragen hoe!!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor de labels: EoA en Steendijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten