Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 23 augustus 2016

Henk Bleker, voorstander dierenmishandeling over hitteprotocol veetransporten........

CDA paardenbeffer Bleker is sinds enige tijd voorzitter van Vee&Logistiek Nederland. Hij timmert behoorlijk aan de weg en licht zelfs kinderen op over deze transporten..... Dit deed hij onder meer door schoolkinderen zo'n transport te laten bezoeken, uiteraard niet tijdens of na de reis, maar voorafgaand aan dit transport.....

Uiteraard was dit een transport dat aan alle eisen heeft voldaan. U begrijpt dat Bleker niet gaat vertellen, dat er vele transporten met bijvoorbeeld varkens plaatsvinden naar Italië en Polen, juist bij die transporten gaat er van alles mis en is de 'diervriendelijkheid' (die toch al een farce is, als het gaat om intensieve veeteelt en transporten met levende dieren) ver te zoeken.......

Wat betreft controle op deze transporten hebben de veetransporteurs en Vee&Logistiek al helemaal niets te vrezen, de kans dat de NVWA of een ander inspectieorgaan, deze wagens controleert, is vrijwel nihil...... Dit is te danken aan één van de CDA kabinetten Balkenende, waar men de inspecties in Nederland tot een onaanvaardbaar niveau heeft terug bezuinigd........

Vanmorgen was de Groningse schoft Bleker te horen op BNR, dit i.v.m. de verwachtte hoge temperaturen die men vanaf vandaag verwacht. Bleker vertelde dat er bij grote hitte extra maatregelen worden getroffen voor veetransporten, zoals minder dieren in een vrachtwagen en bij stilstand in een file, het nathouden van de vrachtwagen door de plaatselijke brandweer.......

Vreemd, zoiets zou gegarandeerd de aandacht trekken van de pers, maar tot nu toe zag ik hier nooit beelden van. Ik neem dan ook aan, dat een enkele chauffeur met nog een beetje hart voor de dieren, incidenteel om assistentie van de brandweer verzoekt. Bleker sprak over uitvallen van de airco in zo'n wagen...... De meeste vrachtwagens voor diertransporten zijn aan de zijkanten open en daar heeft de hitte i.p.v. de airco vrij spel.......

Keer op keer hoor je in de media, dat er van alles mis is met het drenken van dieren tijdens diertransporten. Dieren die vaak een paar dagen onderweg zijn en desondanks amper te drinken krijgen..... Ook de installatie in de vrachtwagens, waardoor de dieren tijdens het transport kunnen drinken, is in veel gevalle defect, of werkt onvoldoende......

Daarover gesproken: Bleker verklaarde dat de transporten zo kort mogelijk moeten duren tijdens de hitte, wat hij daaronder verstaat werd niet duidelijk, maar ik schat dat hij een rit naar Polen, tot een korte reis rekent....... De flapdrol vertelde, dat dit niet alleen goed is voor de dieren, maar ook voor de portemonnee van de boer, daar de dieren anders te veel gewicht verliezen........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Zelfs voor z'n nieuwe baan is deze CDA joker ongeschikt, immers hier vertelt hij in feite openlijk, dat veel transporten zo lang duren, dat de dieren zelfs aanzienlijk gewicht verliezen!!!

Vanaf 35 graden wordt er geen vee meer vervoerd, zo vertelde Bleker, alsof dat een uiterst grootmoedig besluit is........ Dieren zouden al niet meer vervoerd moeten worden vanaf 25 graden en hoger, immers dan is de temperatuur in de wagen al niet meer te harden (de dieren geven onderling ook nog eens warmte af..) en een airco op een veetransport heb ik alleen gezien, als de dieren al geslacht zijn, nou ja airco? Diepvries natuurlijk!

Moet u nagaan, heb ik niet eens gesproken over het feit, dat regelmatig het bloed uit deze vrachtwagens druipt, doordat dieren, teveel op elkaar gepropt, gewond raken tijdens het transport.......

Zie ook: 'Hitteprotocol varkens (en ander vee), gaat lang niet ver genoeg: dierenmishandeling zoals verwacht.....'

       en: 'Oplaat, CDA kippenbeul, is voor gigastallen en noemt tegenstanders terroristen......... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Carla Dik-Faber (ChristenUnie): dieren zijn schepselen van god, daar moeten we voor zorgen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Je moet alleen niet vragen hoe!!'

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'Vee&Logistiek NL' (volgens mij een redelijk nieuw orgaan, opgericht om de kadavereters zand in de ogen te strooien!).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten