Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 31 mei 2010

Bakellende en excuses

Toch nog even over de achterlijke uitlating van onze hakkelende autistische gemuteerde CDA kleiaardappel Bakellende aan een van de presentatoren van het verkiezingsdebat vorige week ("u kijkt zo lief"). Als het nu nog niet duidelijk is, dat deze hufter totaal ongeschikt is als regeringsleider, weet ik het niet meer. Na zo'n idiote uitglijder maak je meteen excuus. Wat doet deze plork, hij laat de media weten, dat hij mocht de betreffende vrouw dat nodig vinden, geneigd is zijn excuus aan te bieden............

Uw Azijnpisser zou niet weten waar deze gebrilde bal gehakt wel geschikt voor is.

Israël, het hulpkonvooi en Verhagen

Israël viel vannacht het hulpkonvooi met goederen voor de bevolking van de Gazastrook aan. Op 65 km. voor de kust van Gaza, het konvooi was onderweg van Cyprus naar de Gazastrook. Gevolg een aantal doden en gewonden. Voor Radio 1 zei minister Verhagen geschokt te zijn, maar hield wel zo'n 10 x de interviewer voor dat het allemaal niet duidelijk was en dat de Israëlische commando's zouden zijn aangevallen. En, zo vervolgde de engste man van het CDA, "We wachten het onderzoek van Israël af". Ja Verhagen, dat is een onderzoek dat jij met alle vertrouwen tegemoet ziet. Janlul een hulpkonvooi dat in internationale wateren wordt aangevallen, wordt per definitie illegaal aangevallen en aangezien het hier een natie betreft, zou je een veroordeling moeten uitspreken. Voorts natuurlijk onmiddellijk aandringen op een spoedvergadering van de VN veiligheidsraad, eikel!

zondag 30 mei 2010

Record aantal gesmokklede sigaretten

Vorig jaar is er weer een nieuw record aantal gesmokkelde sigaretten 'gevonden', zo werd afgelopen week gemeld in de media. Dat betekent, dat de niet gevonden hoeveelheden minstens het dubbele zijn. Jaar in jaar uit hetzelfde liedje. Stivoro komt ieder jaar met het optimistische verhaaltje, dat er minder rokers zijn in Nederland. Bij voortduring bepleit Stivoro dat de accijns op tabak nog verder omhoog moeten. Gezien de vangst van het aantal gesmokkelde sigaretten is dat natuurlijk 'de kat op het spek binden'. Hoe duurder hoe meer criminaliteit, het wordt immers steeds lucratiever sigaretten te smokkelen. Uw Azijnpisser vraagt zich werkelijk af hoe betrouwbaar de cijfers over het minder roken zijn. Voorts zou het eens tijd worden, dat Stivoro gaat pleiten voor waarschuwingsstickers op auto's. Niemand kan beweren dat hij verslaafd is aan autorijden. Wel gaan er jaarlijks zo'n 18.000 mensen voortijdig dood aan de gevolgen van de uitstoot van die auto's. Kinderen in stedelijke gebieden met een aan de luchtvervuiling gerelateerde astma.
Maar eisen, dat er waarschuwingen op auto's komen doet Stivoro natuurlijk niet, de auto is heilig!

donderdag 27 mei 2010

Trutje Rutte en de muppetshow

Het onzelfstandig ventje Rutte (VVD) liet gisteren weten, dat de huren fors omhoog moeten, let op: 60%! Natuurlijk gaat hij de kleine beurs ontzien, zo liet hij weten. En 'meneer' Rutte wat is de kleine beurs? Kampioen bijstand en uitkeringen afzeiken Rutte vindt de bijstand nog te hoog. Heeft hij een nieuwe nog te creëren groep op het oog? Een soort kamp-dorp voor de armsten, waar men nog wat zakgeld krijgt?
We pakken alle subsidies aan behalve die op eigen huis bezit! Ook de gemuteerde zeeuwse kleiaardappel Bakellende (CDA) liet in "volstrekte helderheid" weten, dat de hypotheekrenteaftrek qua heiligheid boven de drie-eenheid van god gaat.
Over een inkomensafhankelijke zorgpolis was dappere dodo J.P.B weer volstrekt duidelijk, die komt er niet. Tutje Rutte durft de inkomensafhankelijke zorgpolis zelfs een woekerpolis te noemen. In Nova hekelde het gemankeerde orakel Flip de Kam (PvdA?) dit soort zorgpolis, want zo lispelde hij: "Je zal er maar net een euro boven zitten, dan heb je nergens meer recht op", ja ambtenaren kunnen niet meer zelfstandig nadenken waar je de grens moet stellen. Dat klopt inderdaad, ambtenaren kunnen die grens niet op een normale manier stellen, daar zijn ze echt te stom voor. Maar dat wil niet zeggen, dat dit niet kan.
Uw Azijnpisser heeft het advies van zijn arts gekregen onmiddellijk weg te 'zappen', als er stoom uit zijn oren komt. Dat was gisteravond heel snel, bij Nova nog 1 keer geprobeerd, maar het kookpunt trad direct weer in. Ik koos voor een andere muppetshow, die van Starwars, een stuk leuker met het voordeel van acteurs, niet een show met echte liegende en bedriegende politici.
Ondanks de belachelijke grens voor het afschaffen van hypotheekrenteaftrek boven de 350.000 euro, stak Emile Roemer duidelijk met kop en schouders uit boven de rest, in integer politicus!

woensdag 26 mei 2010

Bezuinigingsvoorstellen

Uw Azijnpisser was afgelopen zondag geheel en al abuis. Ik dacht dat KRO's Goedemorgen Nederland bezuinigingsvoorstellen van de luisteraar zou behandelen in haar programma van maandag 24 mei. En zoals u zult zien, uw Azijnpisser is niet alleen negatief, maar wil wel degelijk positief nadenken over maatregelen.

Geachte redactie, n.a.v. uw vraag om bezuinigingsvoorstellen hier 2 voorstellen van mij.

Voorstel 1:
Er wordt in de politiek veel gesproken over bezuinigingen op radio en tv. Daar ben ik, als het gaat om de landelijke omroepen, pertinent tegen. Wel kan ik mij voorstellen, dat er drastisch bezuinigd kan worden op lokale omroepen. Deze omroepen voegen niets toe aan het landelijke aanbod, en series als de Twentse "Van oude mensen en dingen die voorbijgaan", met een hoge kwaliteit, kunnen ook landelijk worden uitgezonden. Dat is zelfs te prefereren, zo kan dat andere Nederlanders ook een kijkje geven in het leven van medeburgers verder weg dan Hilversum, Amsterdam of Den Haag.
De budgetten voor deze omroepen moeten niet misselijk zijn, als je de studio's van deze omroepen ziet, het eerste beste ontwikkelingsland zou er jaloers op zijn.

Voorstel 2:
De Nederlandse hypotheekschuld bedraagt zo'n 610 miljard euro. De hypotheekrente aftrek is een giga kostenpost voor de overheid.
Als we nu afspreken, dat we de hypotheekschuld halveren, en daarmee de huizenprijs halveren, scheelt dat alweer een slok op een borrel (al is uiteindelijk de hele hypotheekrenteaftrek niet te handhaven). Een huis aan de Nederlandse kant van de Nederlands-Duitse grens is meestal 100% of meer duurder, dan een vergelijkbaar huis aan Duitse kant.
Aan de Belgische kant hebben Nederlandse belastingvluchtelingen de markt ook al behoorlijk verziekt met veel te hoge huizenprijzen, gevolg daar: starters komen nog amper aan een huis met een fatsoenlijke prijs.
Wie profiteren het meest van deze torenhoge huizenprijzen? De hypotheekverstrekkers, de bouwondernemers (zie de bouwfraude, die telkens weer de kop opsteekt), de vastgoedhandelaren (idem), de grondspeculanten (idem), de gemeenten die hun grond veel te duur verkopen en in de laatste plaats de huizenbezitters zelf. Bij de laatste groep kan nog een opmerking gemaakt worden: wat heb je aan het vertegenwoordigd kapitaal van een huis, als minstens de helft gebakken lucht is? Laat met name de eerste 5 groepen flink bloeden voor deze waardevermindering, immers zij hebben er ook het meest aan verdiend. Voor de meeste huiseigenaren, zal dit een hele verlichting betekenen van hun situatie. Bijkomend voordeel: veel minder gedwongen huis verkopen, ook daar draait de belastingbetaler voor het grootste deel voor op.

Niet bezuinigen op ontwikkelingshulp. Nog steeds komt er voor elke uitgegeven euro € 1,10 terug naar Nederland

Tijdens het programma was het mogelijk te reageren (niet dat men daar iets mee deed, maar goed hier komt-ie:

Geachte redactie,

ik heb 4 chronische aandoeningen. 1 van de medicijnen die ik dagelijks moet gebruiken is OxyContin, een soort kunstmatig geproduceerde morfine. Per maand gebruik ik iets meer dan 4 doosjes, die kosten per 4 doosjes € 70,--. Dit medicijn gebruik ik al jaren, waarom wordt de farmaceutische niet aangepakt? De kosten van ontwikkeling zijn allang terugverdiend.
Misschien een idee om commerciële lobbygroepen de toegang tot de diverse parlementen te ontzeggen, dat zal miljarden euro's besparen.
Zoals gezegd in uw uitzending: ik ben allang door mijn eigen risico heen. Ik krijg een WAO uitkering, mijn huur is meer dan 30% van mijn netto inkomen, ondanks de huursubsidie, die ik ontvang. Het is nu al moeilijk om rond te komen, laat staan als de eigen bijdrage wordt verhoogd.

Het CDA en Europa

Opvallend, dat het CDA altijd zo voor 1 Europa, zich inzet voor de JSF en niet voor de Europese variant. Deze jager kan je, in tegenstelling tot de JSF, gebruiken wanneer je wilt, je steunt dan Europese bedrijven, dus ook Europese werknemers en ook door die keuze zou er extra werkgelegenheid in Nederland gecreëerd worden.
Vreemd hè.
Wat uw Azijnpisser betreft komt er in het geheel geen nieuwe straaljager.

Ditzelfde, wat betreft de keuze voor de JSF, geldt natuurlijk ook voor de VVD.

Rechtvaardigheid kan wel wat VVD gebruiken

Deze reclame kwam ik gisteren tegen, niet te geloven! Of zou de partij van het onzelfstandig ventje Rutten bedoelen, dat ze nu eindelijk de ware schuldigen van de kredietcrisis gaan aanpakken? Dat ze Bouwend Nederland nu eindelijk de miljarden euro's gestolen belastinggeld laten ophoesten? Of de frauderende topambtenaren? Misschien de lonen van de kamerleden en regering verminderen met 50%? Multinationals aanpakken voor milieuvervuiling of uitknijpen van werknemers in ontwikkelingslanden?
Belastingvluchtelingen eindelijk eens echt aanpakken?
U raadt het al: natuurlijk niet! De echte schuldigen zijn volgens de VVD de groep mensen met een inkomen tot 33.000 euro, de huizenhuurders, de Nederlandse ouderen en armen die nu al niet kunnen rondkomen, de wat simpeler oude werknemers, natuurlijk de door de crisis ontslagen werknemers en daaraan vastgekoppeld de uitkeringstrekkers.
En dan het oude lijk Kroes: "Zo'n geweldig mens!", wacht maar, laat iemand eens peuteren in haar dossier mededinging in Europa. Wedden dat er achter elk succesje een paar bedrijven willens en wetens uit de wind zijn gehouden. Haar politieke verleden in Nederland spreekt al boekdelen en dan bepaald niet in positieve zin.
Rechtvaardigheid en VVD? Een goed idee!

De Partij voor De Dieren

Hier een bericht, dat uw Azijnpisser vandaag zond aan de Partij voor De Dieren:

Geachte heer/mevrouw,

gisteren hoorde ik mw. Thieme zeggen, dat ze voor het bekorten van de WW en het verhogen van de pensioenleeftijd is. Reden voor mij om op 9 juni niet op uw partij te stemmen. Als ik dat geweten had voor de gemeenteraadsverkiezingen, had ik ook toen niet op u gestemd.
Nederland staat in de landen top 3 van Europa met de minste werkloosheid. Als u voor beperking van de WW bent, zal u ook voor inperking van het ontslagrecht zijn. Door meerdere, ter zake doende, hoogleraren is er op gewezen, dat beide maatregelen nergens op slaan. Het is in Nederland al heel simpel een werknemer te ontslaan. Het argument, dat er een flink aantal openstaande vacatures voor werklozen zijn, is al door mij en mijn collega's van de centrale directie van de PTT in de 70er jaren onderuit gehaald. Het is zo dat er altijd een flink aantal openstaande vacatures zullen zijn, dat komt door dat mensen een andere functie binnen een bedrijf gaan vervullen of van bedrijf veranderen, uitval door ziektes en ongevallen, de tijd die het kost een vacature te vervullen en heel belangrijk het aantal faillissementen. Toen kwamen wij op een blijvend aantal van 50.000 vacatures uit. Gezien de toename van het aantal bedrijven en werkenden zou je nu rond de 250.000 uitkomen.
Dan de pensioenleeftijd: het grootste deel van de werkenden zit in het lage en middensegment. Het grootste deel van deze groep is eenvoudig gezegd op tegen de tijd, dat ze 65 jaar oud zijn. Vergrijzing? belangrijk voor de zorg en het onderwijs, ook is hier weer een groot aantal mensen letterlijk op. Jarenlang is er bezuinigd en gesneden in het onderwijs en de zorg, het beroep is niet aanlokkelijk en dan denken, dat je dat oplost met een latere uittreding is te suf voor woorden. Tel daarbij op de hoge werkloosheid bij 50 plussers en het plaatje is compleet. Wat zal men doen om de leeftijd op 67 te krijgen?: loonsverlaging, zware subsidiëring van banen en bij het minste of geringste een schop onder je kont!
De huidige crisis is niet de verdienste van de door mij beschreven groepen, wel draaien met name zij op voor de gevolgen.
Veel mensen heb ik geadviseerd op uw partij te stemmen, ik zal deze mensen waarschuwen, dat niet meer te doen!
Met (niet zo vriendelijke) groet,
Willem Wachtmeester,
Den Haag.

dinsdag 25 mei 2010

Bakellende en taakstraffen

Het leugenachtig uit de klei getrokken CDA aardappeltje Bakellende kon z'n billen weer niet bij elkaar houden, gevolg een natte scheet. Deze volkomen van de maatschappij losgezwatelde lummel, liet weten te menen, dat de taakstraffen geen indruk meer maken. Hakkelend liet hij een en ander, natuurlijk met z'n belachelijk ernstige aardappel kop, weten aan de pers. Deze viespeuk die de bevolking ooit zoet beloofde, liet in een debat weten, dat wat het CDA betreft de eigen bijdrage voor de zorg met maar liefst 40% omhoog kan. De zwaksten weten nu al niet waar het geld vandaan te halen, maar deze christelijke nep-fatsoensrakker zit daar niet mee. Zoals gebruikelijk kunnen de armsten en zwaksten opdraaien voor het mismanagement en de mega-graailust van de top van ons land.
God heeft nog een aardappeltje te schillen met deze houtenklaas, zie het bericht daarover op dit weblog van woensdag 19 mei jongstleden.

zondag 23 mei 2010

Oranje

Kan justitie a.u.b. nu actie ondernemen tegen al de bedrijven, die met oranjetroep op de markt komen? Milieu-, zicht- en geluids-vervuiling!
Weg met die pokken zooi!

vrijdag 21 mei 2010

De JSF

De PvdA wil af van de JSF, nou ja wie weet ziet de PvdA dat over een paar maanden weer heel anders. Stork trekt meteen aan de bel, want dat gaat duizenden banen kosten.
Is dat zo? Laten we eens kijken wat het aantal beloofde banen voor de F16 was, geloof mij maar: nog niet 1 tiende werd gerealiseerd. Weg met die nu al verouderde trut jager! En geen gezeur dat er al 800 miljoen is geïnvesteerd. Toen die eerste 800 miljoen werd geïnvesteerd is er van alle kanten verzekerd, dat dit argument niet gebruikt zou worden. De hoge heren van het militair-industrieel complex en een aantal politici weten, dat het geheugen van o.a. de pers niet ver reikt, maar er zijn genoeg mensen die dat nog wel weten.
Dus kap met die drogreden, liever een joint zonder SF!

Radio 1 nieuws

Het radio 1 nieuws van 13.30u. wist te melden, dat de Efteling een nieuwe attractie krijgt....... En we gaan weer vrolijk verder spelen in de ballenbak.

donderdag 20 mei 2010

Geert 'vals blondje' Wilders

Hij heeft weer een scheet laten analyseren: de kosten van de verse Nederlander. Laten we eens uitrekenen wat de kosten van enge partijen als de PVV zijn. Een partij die mensen ongenuanceerd tegen elkaar opzet. En reken maar, dat door al dit opgeklopte gezeur Wilders zelf zorgt, dat mensen minder snel integreren. Wat te denken van het onveiligheidsgevoel de burger aangepraat door het gelul van Wilder's clubje. Hoe hoog zijn de kosten van alle onzin maatregelen die in het kader van onveiligheidsgevoelens genomen zijn en genomen worden? Gelukkig vliegen de Nederlanders elkaar niet massaal in de haren (of die nou valsblond zijn of niet), als reactie op het crypto-fascistisch geouwehoer van deze peroxide zak. Mocht deze hufter dat in de toekomst wel voor elkaar krijgen, zullen de kosten om het een en ander weer in het gareel te krijgen, de 7 miljard ver overtreffen.

De 'rekenmeesters' van het CPB

De hysterie is weer compleet, de verkiezingsprogramma's zijn door het orakel CPB gewogen en van cijfertjes voorzien. Het CPB, u weet wel de club die ons zo 'goed' voorlichtte over de kredietcrisis in 2008. Elke partij roept om het hardst, dat zij gelijk hebben gekregen met hun programma en als het iets tegenvalt lult men er een punt aan. Het is toch triest, dat we naast stemwijzers, stemadviezen ook deze onzin nodig hebben. De Nederlander is niet in staat om zelf na te gaan op wie men zou moeten stemmen. Dat heeft volgens mij alles te maken met het opportunisme van de meeste burgers. Het gemiddelde inkomen in Nederland is € 33.000,--, maar men denkt zichzelf rijk en laat zich verleiden om een huis en auto aan te schaffen ver boven het huishoud budget. Natuurlijk is dat ook de schuld van de banken en andere kredietverschaffers, maar enige realiteitszin zou wel op z'n plaats zijn. Maar nee, uiteindelijk droomt men zichzelf miljonair en eeuwig gezond. Zie bijvoorbeeld ook het ontslagrecht: de gemiddelde Nederlander vindt, dat dit wel versoepeld kan worden. Even vergetend dat zij/hij zelf ook ouder wordt en dan minder zal presteren, door ziekte minder interessant wordt voor de werkgever of het bedrijf waar men werkt failliet kan gaan. Net als bij de zorgverzekering waar men bijvoorbeeld de kraamzorg wegstreept en dat vaak als men zelf kinderen heeft, de sufferds begrijpen niet, dat hun eigen kinderen later misschien ook voor kinderen kiezen.

woensdag 19 mei 2010

God en het CDA

God liet vandaag middels een perscommuniqué weten zwaar vertoornd te zijn op het CDA en op J.P.B. in het bijzonder. Het moet nu gvd maar eens een keer afgelopen zijn met de leugens, misleiding en het onchristelijk gedrag van dat CDA rapaile, aldus god. Zelfs als Bakellende en zijn club hun gedrag veranderen, zullen zij er de eerste 1000 jaar hier flink van langs krijgen, zo vervolgde god. Voor J.P.B. heeft god al het een en ander uitgedacht. Zo zal hij zich de eerste 1000 jaar, snikkelnaakt moeten geselen ten overstaan van de hemelbevolking in een hemels Nieuwspoort. Snikkelnaakt zodat een ieder kan zien wat hij te compenseren had en zo voegde god toe: "ik zal er persoonlijk op toe zien, dat er een gewicht van 5 kilo aan dat friemeltje van hem zal hangen". Dagelijks zal hij de aarsmadenverzamelende G. W. Bush jr. in de hel moeten bezoeken en daar diens gat schoonlikken. Wat kan god toch groot zijn!

De kuthoer Verdonk

Verdonk was vanmiddag op bezoek bij de VPRO op radio 1 na 15.00u. Ze heeft een meer dan achterlijk filmpje gemaakt met een hoog crypto-fascistisch karakter. Er komt bijvoorbeeld in voor: "Dat onze dochters weer veilig over straat kunnen lopen", dat kunnen ze volgens tonnetje Rita niet door het gedrag van 'allochtonen'. Tijdens het maken van dat filmpje is ze volgens eigen zeggen belaagd door 'Marokkaanse' jongeren. Zo werd ze uitgemaakt voor kuthoer en racist, verder werd ze bekogeld met eieren en een hard 'afgeschoten' voetbal. Ze voegde er nog net niet aan toe, dat de voetbal vlak bij haar hoofd explodeerde.
Haar programma? Te veel werklozen (in werkelijkheid staan we in de top 3 met de laagste werkloosheid in Europa), ontwikkelingshulp met tweederde beperken (voor elke uitgegeven euro komt er €1,10 terug) en een vlaktaks van 25% (ja ze doet alles voor de ondernemers en rijken van dit land). Dit alles wil onze tonnige kuthoer, die eerder al door de krakerswereld werd uitgekotst.

dinsdag 18 mei 2010

de 'reisjes' van het koningshuis

De privéreizen van het koningshuis worden gehalveerd. In de toekomst mogen ze 'nog maar' 305.000,-- euro per jaar uitgeven aan reizen. En dat geld niet voor hare grajesteit zelve, al haar reizen worden gezien als 'in het landsbelang'. Dus ook als zij op vakantie gaat. Te gek voor woorden. Het koninklijk huis schaamt zich er niet voor geld buiten de belasting te houden en weg te sluizen naar belastingparadijzen. Hoeveel slepen ze mee als ze op reis gaan? Gegarandeerd, dat ze niet aan een douaneonderzoek worden onderworpen
Wordt het niet eens tijd, deze nietsnutten gewoon voor alles te laten betalen en ze bij het op reis gaan aan een normale controle door de douane te onderwerpen?

De schreeuwer van de Dam

Het is toch niet te geloven, de gestoorde man, die mede de dodenherdenking op de Dam verstoorde, zit nog steeds vast, erger nog hij moet nog 3 maanden in voorarrest blijven zitten. Zijn ze nou gvd helemaal gek geworden? Wat moet je hier in godsnaam nog over zeggen? Het is een godgeklaagd schandaal!

Lees ook mijn bericht van 5 mei over deze zaak.

Europa en onze huurhuizen

de Europese unie heeft Nederland terecht gewezen op ons beleid aangaande sociale huurwoningen. Gezinnen met een inkomen van € 33.000,-- of meer, mogen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dat betekent voor een gezin met een netto inkomen van ongeveer € 1.800,-- per maand een uitgave aan huur van 35% of meer van dat inkomen. Waar Europa niet naar kijkt is het belachelijke prijspeil van onze huizenmarkt. Een prijs, die vergeleken met een zelfde huis in bijvoorbeeld Duitsland, vaak 1 x of meer over de kop gaat. Oorzaak, zoals ik al eerder op deze plek opmerkte, is foute/corrupte bestuurders, frauderende vastgoedhandelaren, foute grondspeculanten, frauderende bouwondernemers en niet op de laatste plaats hebberige burgers met maar een doel voor ogen: zo veel mogelijk 'verdienen' op hun huis. Met een totale hypotheekschuld in Nederland van 610 miljard euro zou het beter zijn als de Europese unie daar eens actie op onderneemt. Immers de hele kredietcrisis heeft te maken met veel te hoge schuldenlast in diverse landen. Halveer de huizenprijzen en laat daar de banken en alle foute en frauderende instanties/bedrijven voor opdraaien. En laten we eerlijk zijn: iemand die een huis kocht van 80.000,-- gulden en nu datzelfde huis gewaardeerd ziet voor 300.000 euro of meer (= 660.000 gulden), kan ook best wat inleveren.
Maar zo als met heel veel zaken tegenwoordig, de ellende en lasten worden afgewenteld op de zwakste schouders, zij hebben immers geen vette lobby-clubs in Den Haag of Brussel.

zondag 16 mei 2010

Echte christelijke politiek en Rawagede

Deze week werd bekend, dat de Nederlandse overheid eindelijk de oorlogsmisdaad erkent, die plaatsvond tijdens de 'politionele' oorlog eind 40er jaren van de vorige eeuw in Indonesië. Onder leiding van de moordenaar Westerling werden toen enkele honderden mannen afgeslacht in de plaats Rawagede.
Onze huidige demissionaire regering, bestaande uit CDA en ChristenUnie, voegden daaraan toe dat dit verder niet tot acties, zoals schadevergoeding zal leiden, de misdaden zijn immers verjaard.....
Dat is pas echt christelijke politiek!

Overigens werkte uw Azijnpisser in de 70er jaren bij de Centrale Directie van de PTT.
Een werkplek die vergeven was van de oud Indiëgangers. Een collega kon op sommige gelegenheden trots vertellen hoe hij met zijn peloton een aantal malen kampongs voor de dageraad omsingelde. Men vertrok pas als iedereen dood was: mannen, vrouwen, kinderen en de rest van de levende have (Honden, katten, kippen enz.).

zaterdag 15 mei 2010

Het respect voor de Vries en stiekum een nieuwe landmachtdoctrine

De superlatieven zijn weer niet van de lucht, na het aftreden van de Vries als staatssecretaris van defensie. Respect en begrip voor deze CDA fraudeur met z'n januskop. De voorzitter van de vakbond voor defensiepersoneel (ACOM), Jan Kleian, vond en vindt Jack de Vries een waardeloze staatssecretaris. Zo heeft hij geen oog voor veteranen, geen genderbeleid ingevoerd en onvoldoende inspanning geleverd voor de diversiteit binnen defensie.
In de Pers van vandaag het bericht over een nieuwe landmachtdoctrine. Wat is het geval: in het vervolg wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen vredesmissies en vechtmissies! GGGVD! hoe is het mogelijk, de leugens die ons op de mouw zijn gespeld in het verleden worden gelegaliseerd. Dus in het vervolg gaan we op vredesmissies en geen gezeur meer als we daarbij eens lekker wat lokale burgers naar god helpen.
Wie denkt u dat er verantwoordelijk is voor dit misbaksel? Juist: CDA januskop de Vries!

Het schandelijk gedrag van de Telegraaf

Nova huilde gisteravond mee met de wolven over het schandelijk gedrag van de Telegraaf. De Telegrof publiceerde het telefoongesprek met de jongen die de vliegramp in Libië overleefde. Het 'leuke' is natuurlijk, dat je als je een 'actualiteiten' programma brengt, je alle sappige details en opnames weer eens even kan laten zien. Zelfs als je zogenaamd verontwaardigd bent over het brengen van die details en beelden. Sterker nog je kan teruggrijpen op een eerder vliegtuigongeluk waar een Franse meid de enige overlevende was. Nog meer sappige beelden! En tot slot kondigt het jasje-handjes fenomeen Polak aan dat we morgen kunnen kijken naar een reportage over Mexico met veel gruwelijke moorden! Dat wordt genieten!
En natuurlijk ook Pauw en Witteman deden lekker mee aan deze nep-verontwaardiging over de Telegrof: "Het is een schande!" en los komen de beelden.

Infantiel nieuws

Het is allang geen uitzondering meer, maar vanmiddag in het radio 1 nieuws van 12 uur, was het weer zover. De redactie had een paar minuten gereserveerd voor het 'zeilmeisje' uit Australië. De correspondent ter plaatse had allerhande ontzettend belangrijke zaken te melden...
Naluisteren! Je weet niet wat je hoort!

Het nationaal Historisch Museum en Nout Wellink

Zojuist luisterde uw Azijnpisser naar Argos (VPRO radio 1), het Nationaal Historisch Museum was het hoofdonderwerp. Ik ga niet in op al het geklooi rond dit te bouwen Museum, dat nu al een paar miljoen euro heeft gekost. Aan de orde kwam de rol in dit geheel van de bekakt murmelende Nout Wellink (CDA), u weet wel, een van de hoofdverantwoordelijken van de giga schuldenlast die Nederland de afgelopen jaren heeft opgelopen. Deze Wellink heeft zich, als voorzitter van de raad van toezicht voor het Nederlands Openlucht Museum, in 2008 en 2009 bemoeit met het N.H.M.
De jaren 2008 en 2009, de jaren van het debacle van de ABN bank en Icesave, waar deze 'toezichthouder' zo voortreffelijk zijn functie vervulde. Hoe is het mogelijk, dat deze brokkenpiloot nog tijd had voor dat museum gepruts. Welke bijbaantjes vervult deze zak nog meer?

donderdag 13 mei 2010

Nabestaanden slachtoffers vliegramp

De Hysterie was en is niet van de lucht. Voor 'liefhebbers' van rampenradio: luister radio 1 van gistermiddag na via de internetpagina, niet te geloven hoe kunnen we de tijd vol lullen met 20 x dezelfde vraag en andere onzin.
Vandaag worden de nabestaanden van de slachtoffers op een geheime locatie ontvangen door..........jawel: Bakellende en zijn psycho adjudant Verhagen. Het zal je maar gebeuren, ontroostbare ellende en dan ook nog deze 2 kwezels te moeten aanhoren.
Maar weer laat de CDA top het volk zien hoe begaan zij wel niet zijn. Waar de complete politiek de verkiezingspropaganda even in de koelkast heeft gezet, kan het CDA dubbel misbruik maken van de ontstane situatie.

woensdag 12 mei 2010

Bakellende en de vliegramp in het Libische Tripoli.

De verkiezingscampagne van het CDA gaat nu al zover, dat Balkenende het volk, na een ongeval met een vliegtuig, via de radio toespreekt. Kijk mij als premier eens betrokken zijn! Het is natuurlijk ook een 'mooie' gebeurtenis om eens even de aandacht van Jack de Vries af te leiden. Wat een vertoning! Gaat deze houten klaas in het vervolg bij elk ongeval, waar meer dan 2 slachtoffers te betreuren zijn, het volk toespreken? Gadverdamme wat een vuile engerd!

De waarden en normen van CDAer Jack de Vries

Verhagen (CDA) bij Pauw en Witteman gisteravond over Jack de Vries: "het is triest" en "hij doet nu even een stapje terug, hij heeft tijd nodig voor zijn vrouw en kinderen" (over de waarden en normen ridder de Vries die zijn lul achternaloopt).
Ook de aanwezige Pieter Broertjes, die van de Volkskrant een veredelde Telegraaf heeft gemaakt, neemt het op voor de januskop van het CDA.
Bart Chabot, aangekondigd als 'politic watcher', had een kleuter docu gemaakt over de houten klaas Balkenende met daaronder een nummer van Bob Dylan (uit zijn beste periode, de 60er jaren). Niet te filmen wat een zak die Chabot: "de mensen onderschatten hem" en "ik zag het in zijn ogen, hij ging aan met een blik van ik lust ze rauw" en dat over de man die na het zuur het zoet beloofde, die zichzelf boven de wet plaatst, liegt dat het gedrukt staat en 1 van de hoofdverantwoordelijken voor de giga schuldenlast van Nederland. Deze Bakellende als held neer zetten, ja dan ben je echt een geweldige politic watcher, draai hier maar all along the watchtower van Bob Dylan onder. Chabot zou in de 2e wereldoorlog Rost van Tonningen nog als aimabel man neerzetten. Klink die Chabot vast aan een rollator en snel afvoeren naar een aanleunwoning.
Vanmorgen bij BNR mw. Toorenburg van het CDA over Jack de Vries: "het is intens triest". Op de vraag dat met name de Vries achter de waarden en normen campagne van het CDA zat: "het is intens triest". Moet hij weg? "daar doe ik geen uitlatingen over en nogmaals het is intens triest"................

dinsdag 11 mei 2010

Jack de Vries en de media

Eindelijk de januskop van het CDA met zijn ingebakken grijns zet zijn optreden even op een lager pitje. De JSF en kernwapen fanaat is vreemdgegaan en moet nu zijn 'vertrouwenwekkend' optreden even in de koelkast zetten. Hij woont tijdelijk in een kazerne. Daar zijn ook cellen: opsluiten en de sleutel vernietigen!

Hoera! Nederland weer in de top 3 van illegale afvaldumping

Waar een klein land al niet groot in kan zijn. Het was al langer bekend, maar weer bevestigd (in de Pers): Italië, België, en Nederland zijn de top 3 landen die de helft van hun ingezamelde apparaten illegaal dumpen in ontwikkelingslanden. Zware gezondheidsproblemen bij onder andere kinderen in die landen tot gevolg. Wij betalen een verwijderingsbijdrage voor onze apparaten, maar de Nederlandse ondernemer kan er nog een lekker slaatje uit slaan. Op deze plek heb ik het al eerder gezegd: Het gezeur dat Nederland te veel ontwikkelingshulp betaald is een vette leugen. Voor elke euro ontwikkelingshulp die Nederland uitgeeft komt er minstens 1 euro 10 terug. Laten we het tuig, dat op deze manier hun smerige geld verdient en degenen die dat faciliteren opsluiten en financieel helemaal uitkleden!

Commissie de Wit

Het rapport van de commissie de Wit had wat mij betreft wat grondiger gekund, maar goed het is er. Van de schuldigen die zijn aangewezen, staan Wouter 'draaikont' Bos (PvdA) en de onnavolgbare kakker Nout Wellink (Nederlandse Bank) bovenaan. Men probeert met het rapport in de hand te bewijzen, dat iedereen eigenlijk schuldig is. Bij het afscheid van de 'populaire' Bos zei ik het al: de reden voor zijn vertrek is een drogreden wacht maar tot de lijken uit de kast van Bos vallen. Het lijk van bijvoorbeeld de ABN bank voor een waarde van 31 miljard euro. Wat betreft Wellink, hoe langer deze zak blijft zitten hoe gevaarlijker (financieel) het wordt.
De opvolger van Bos, het vuile CDA zwijntje de Jager, heeft al aangekondigd niet op de lijst te willen voor de volgende verkiezingen. Logisch want in de korte tijd, dat hij zit heeft hij al aardig wat lijken verstopt in zijn kast. Tot nu het laatste lijk, dat van het gecreëerde fonds voor toekomstige Europese schuldenlanden. Een pot waar Nederland voor 26 miljard garant staat, en geloof mij maar, dat belastinggeld zijn we kwijt. Of zoals Willem Middelkoop het gisteravond in Pauw en Witteman bracht: "een kredietcrisis kan je niet oplossen met het maken van meer schulden".

zondag 9 mei 2010

Het Buitenhof met Griekenland en Emile Roemer

In het Buitenhof weer een staaltje volksverlakkerij van de eerste orde. Een discussie over de schuldenaanpak aangaande Griekenland. Drie heren die het op de meeste punten eens zijn over de gekozen aanpak: een flinke bak belastinggeld via Griekenland aan foute investeerders (grootaandeelhouders) geven. Over aandeelhouders spreken deze heren natuurlijk niet, of slechts in de marge, nee Griekenland en zijn bewoners zijn de grote schuldigen. Eén van de drie 'heren' was de Horst-Wessel Billie Turf van de VVD van Baalen. Niet één deskundige die de zaak heel anders ziet is uitgenodigd en geloof mij maar: deskundigen zat die het niet eens zijn met deze aanpak. U wordt belazerd waar u bij staat. Lees ook mijn commentaar van afgelopen week over deze zaak.
Dan Emile Roemer in debat met mw. Baarsma, een barbie met 2 i.p.v.1 hersencel, over het verkiezingsprogramma van de SP. Een vertoning die je tegenwoordig steeds vaker ziet en hoort: Barbie zegt tot 4/5 keer toe, dat ze geen antwoord krijgt op haar vraag en telkens voegt ze daar dan een onderwerp aan toe. Als ze dan toch de mist ingaat zeg ze gewoon: "dat is niet waar", of: "dat klopt niet". Te triest voor woorden.... Maar ja: Buitenhof en de PvdA.........
Voor de goede orde, ik ben geen fan van de SP.

Executies in Waziristan

Vandaag weer een aanval met een onbemand vliegtuigje op een huis in Waziristan, een Pakistaanse provincie grenzend aan Afghanistan. Opvallend het is de zoveelste keer dat zoiets gebeurd. Een executie zonder enige vorm van rechtspraak. Opvallend omdat ik bijna niemand hoor in de media, die dit aan de kaak stelt. Het is een manier van handelen, die eerst werd gebruikt in de Sovjet-unie, later in Nazi-Duitsland en al lang vast beleid is van de Israëlische regering. Sinds de rechtszaak tegen Eric O.*, bleek onze Eric ook aan geheime operaties in het buitenland te hebben deelgenomen. Ervan uitgaand dat tijdens die operaties geen spiegeltjes en kralen werden uitgedeeld, kunnen we concluderen dat Nederland ook standrechtelijk executies op zijn/haar naam heeft staan.
Wordt het geen tijd, dat wij en zeker de regulaire media eens aan de politieke deur gaan kloppen over dit soort illegale acties?

*Eric O.: u weet wel de soldaat die in Irak een burger in de rug schoot met een wonderkogel, die via een baan rond de maan zijn slachtoffer maakt.

zaterdag 8 mei 2010

Jan Kees de Jager (CDA), de beul van Griekenland

Jan Kees de Jager, het vuile zwijntje van het CDA, was gisteravond weer eens op bezoek bij Pauw en Witteman. Onderwerp: de meer dan 4 miljard, die de Nederlandse belastingbetaler in de Griekse schuldenpot stort. Op de vraag van P & W of er sancties of straffen zijn voor het gedrag van de Griekse overheid en bij eventueel niet terugbetalen van de lening,antwoordde het zwijntje:  "Ja, sterker nog de Grieken worden nu al gestraft". De lonen en de pensioenen worden verlaagd en de pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar. Antoine Bodar, de pedolikker, was ook aanwezig en voegde nog even toe, dat de Grieken op hun  53ste  jaar met pensioen gaan, en dat kan toch niet, zo voegde hij toe. U snapt het al uw Azijnpisser bereikte het kookpunt. Al weken maak ik me pissig over het beeld, dat van de Grieken in de media wordt geschetst. Behalve de pensioenleeftijd op 53 jaar, zijn de Grieken schathemelrijk, leven als god in Frankrijk en 1 op de 3 Grieken is ambtenaar. In het verleden ben ik vaak in Griekenland geweest, zowel op het vaste land als op een groot aantal eilanden. Op een enkel notabele en ambtenaar na heb ik de mensen zien werken tot hun dood, het gemiddelde inkomen is een fractie van dat inkomen in Nederland en dat 1 op de 3 Grieken ambtenaar zou zijn is volkomen uit de lucht gegrepen. Men doet of alle Grieken misdadigers zijn die het verdienen nu eens goed aangepakt te worden. Wie heeft er geld geïnvesteerd in Griekenland en is minstens zo schuldig? De grootaandeelhouders zoals onze banken en pensioenfondsen. Daarnaast een groep aandeelhouders, die speculeren op de ondergang van dat land. Dus eigenlijk krijgen onze banken weer een giga financiële injectie uit ons belastinggeld. Bij de pensioenfondsen is het nog erger, zij hebben ons pensioengeld verspeeld, voor de 2e keer, zonder dat er ook maar 1 sanctie op staat, laat staan straf. De aandeelhouders die gokken op ellende worden ook geheel ontzien. Onze overheid en toezichthouders hebben gigantisch hun taak verzaakt. Heel interessant was het volgende ronkende geknor van het CDA zwijntje: de Nederlandse burgers moeten er ook rekening mee houden, dat zij in de toekomst getroffen zullen worden met maatregelen, die de burgers in Griekenland nu voor hun kiezen krijgen. Dus: inkomensdaling en langer doorwerken...... Onthou dat mensen, als u in juni gaat stemmen.

vrijdag 7 mei 2010

De rapportage van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Nog even over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (zie 6 mei j.l. Turkish Airlines) . Terloops werd in de berichtgeving gemeld, dat de conclusies van die raad niet gebruikt mogen worden in een rechtszaak. Hoe is het mogelijk, een raad ingesteld door onze overheid mag van alles onderzoeken, maar de uitkomsten mogen verder niet juridisch worden gebruikt. Behoorlijk krankzinnig! In wiens belang zal dat zijn? In ieder geval niet van de 'normale' burger.

donderdag 6 mei 2010

Jack de Vries en censuur

Jack de Vries, u weet wel de januskop van het CDA met een intussen flink psychopathische uitstraling. deze de Vries verbied het militairen te spreken met tweede kamer leden. Zoals ik al eerder schreef: het is opvallend, dat sinds de Vries staatssecretaris van defensie is, er geen onvertogen woord uit de mond van militairen over Uruzgan valt, dat was voor zijn aantreden wel anders. Nu draait het om de omgang met de problemen die ex-Uruzgan-gangers of veteranen ondervinden na terugkomst in Nederland.
Kan deze kleine dictator met zijn vervelende ingebakken glimlach nu eindelijk eens voorgoed naar huis?
Graag met een uitkering op bijstandsniveau.

De fatale vlucht van Turkish Airlines

Vandaag de uitslag van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de fatale vlucht van Turkish Airlines februari vorig jaar op Schiphol. Het zal allemaal best zo zijn, de piloten hebben min of meer de schuld gekregen. Boeing heeft intussen een aardige reputatie wat betreft neerstortende vliegtuigen. Nu is er weer een hoogtemeter defect.
Maar alles bij elkaar begrijp ik 1 ding niet: ziet de luchtverkeersleiding op hun peperdure radarsystemen en andere apparatuur niet, dat er iets mis gaat?

woensdag 5 mei 2010

4 mei, Nederland ontsnapt aan een aanslag

Alweer is het koningshuis in populariteit gestegen. Wat is er gebeurd?
Tijdens de dodenherdenking op de Dam In Amsterdam trok een gestoorde man eens even stevig aan de stemband. Paniek! En o god, een eenzaam koffertje! Bom! bom! bom! klinkt uit een andere gestreste stemband.
Paniek, een dranghek valt om, geschreeuw uit de menigte en mensen worden omver gelopen.
Naarstig wordt de 'koninklijke' familie in veiligheid gebracht. Enkele seconden later laat de stadsomroeper weten dat er iemand onwel is geworden. Dan voltrekt zich het wonder: De grajesteit beent, met een brede glimlach, stevig terug naar de eerder zo snel verlaten koninklijke plek met in haar kielzog ons nationale waterhoofd, behangen met wasmiddel-medailles. Langzaam maar zeker klinkt het applaus uit het publiek op.
Nederland en met name ons alom geprezen koningshuis is ontsnapt aan wat een vreselijke aanslag had kunnen zijn.

Lees ook het artikel over de dodenherdenking door Anna Wit op Pro Republica: 
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=dodenherdenking_2010&t=Dodenherdenking+2010

dinsdag 4 mei 2010

4 mei en de woonwagenbewoners

Vandaag 4 mei weer de dodenherdenking, en voor mij vooral die van wereldoorlog 2.
Misschien kunnen we vandaag eens extra stilstaan bij de moord op de woonwagenbewoners. Deze mensen hebben nooit in tegenstelling tot onze Joodse medelanders de zwarte vervolgingskaart uitgespeeld in Nederland. Dat onze Joodse medelanders dat wel deden is volkomen terecht. Razzia's, met de hulp van de toenmalige Nederlandse politie, het afvoeren van deze mensen met veel hulp van foute Nederlanders.
En hoe hebben wij deze mensen sinds de oorlog behandeld?
Vooral de laatste 20 jaar weer regelrechte razzia's door de Nederlandse overheid/politie. Hier in Den Haag met de hulp van de PvdA wethouder Marnix 'stokoude kleuter' Norder, die het heeft over 'normalisatie'.
We blijven deze mensen schaamteloos schofferen, laten we daar maar eens aan denken tijdens de 2 minuten stilte en het daaropvolgend jaar.

De avonturen van Pauw en Witteman met de Somalische piraten

Gisteravond was de bemanning van een marineschip, dat terug was van een missie tegen de Somalische piraten, op bezoek bij Pauw en Witteman. Een paar uitspraken met het kwijl in de mondhoeken door Jeroen Pauw: "straks praten we over de avonturen van de marinemensen, die voor de kust van Somalië de piraten afhouden" en: "Dat schieten is dat lekker?" of: "Hadden jullie dan ook niet antitankgranaten gebruikt?".  En Frits Barend die ook aanwezig was: "als je daarboven hangt (in een helikopter) stroomt dan niet de adrenaline door je bloed?".
Niet of amper werd er ingegaan op de redenen van de piraterij. Bevelvoerend officier Hans Lodder vertelde dat er nog steeds gewone  plaatselijke vissers hun werk doen, er werd niet gevraagd of die vissers daar nog iets vangen. Er werd niet gesproken over de daar aanwezige visfabrieksschepen uit bijvoorbeeld Europa. Op radio 1, 15 december 2009 werd er gemeld, dat er 15 van deze schepen uit Frankrijk met een continue aanwezigheid van 3 of 4 mariniers aan boord voor de kust van Somalië de wateren leegvissen. Natuurlijk werd er ook met geen woord gerept over het dumpen van chemisch afval uit Europa voor de kust van Somalië. Eerst hebben we deze praktijken uitgeoefend voor de kust van West-Afrika met als gevolg een totaal failliet van de kleine vissers aldaar, nu doen we het dunnetjes over voor de kust van Oost-Afrika.
Maar ja, hier hebben we visquota en een overheid, die dat controleert. Als er in Afrikaanse landen al sprake is van een overheid, hebben deze overheden noch de middelen noch de financiën hun kusten te beschermen tegen leegroof of  chemische vernieling van hun territoriale wateren.
En wij maar dapper doen over de 'avonturen' van onze marine mensen aldaar......

maandag 3 mei 2010

Griekenland's schuldenlast en de aandeelhouders

Het is weer zover, opnieuw worden de aandeelhouders schadeloos gesteld met belastinggeld.
Niet te geloven, in tijden dat de spreekwoordelijke broekriem aangehaald moet worden, gaan er weer miljarden belastinggeld naar de aandeelhouders! En wie kan er voor alle tekorten opdraaien? Niet de sterkste maar de zwakste schouders!
Luister in dit geval vandaag naar het verhelderende betoog van Kees de Kort, elke dag te beluisteren op BNR nieuwsradio (wat een naam) om ± 12.15uur (is ook na te luisteren via de site van BNR)

zondag 2 mei 2010

Kijkers naar koninginnedag

Volgens de berichten keken er zo'n 2,5 miljoen mensen naar het tv verslag van grajesteitdag. Aanmerkelijk meer dan het gemiddelde cijfer van de afgelopen 10 jaar. Jammer dat er niets gebeurde hè. En dat na een fikse mediacampagne waarbij het woord aanslag niet weg was te branden. Over deze leugen verwijs ik naar mijn bericht op zondag 18 april.

Halsema's GroenLinks

Het stokoude meisje Halsema, was op bezoek bij Buitenhof. Terloops plakte Halsema zichzelf het etiket liberaal op. Degenen die dit log lezen, weten dat ik al vaker de naam GroenLinks verfoeide, AsGrauwRechts is beter op z'n plek. Geluk is een belangrijk onderdeel in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Geluk, als je pleit voor het zwaar inperken van het ontslagrecht? De gemiddelde kiezer van GroenLinks zal zo'n slordige 40.000 euro per jaar verdienen, een heel ander en veel hoger bedrag dan de vroegere PSP of CPN  kiezer aan inkomen had.
Het uitkleden van het ontslagrecht zal met name de laagstbetaalden treffen. Het geluk van deze groep is voor GroenLinks dan ook oninteressant.
Verander de partijnaam met pijlspoed, met links en groen heeft deze partij, net als de PvdA al lang niets meer te maken.

zaterdag 1 mei 2010

Bakellende en de mensenrechten in China

Balkenende heeft een ere doctoraat ontvangen in China (als je de foto ziet moet je oppassen dat je je niet doodlacht). Over Tibet natuurlijk geen woord, zo is met de Chinese autoriteiten afgesproken........

Zie ook: dinsdag 23 maart 2010 en zaterdag 17 april 2010

De slang Obama en CDA kerncentrales

Obama de man met de fluitende s, heeft een paar maanden geleden het moratorium op 'offshore' boren opgeheven en dat is een waanzinnig succes, zoals nu blijkt in de Golf van Mexico (de BP olieramp). Obama als president is wat mij betreft 100 x beter dan zijn voorganger G. W. Bush. Toch bekruipt mij steeds meer het gevoel, dat deze man iets te veel foute beslissingen neemt en een aantal beloftes niet nakomt (zoals de sluiting van de illegale gevangenis op Guantanamo bay). Verder heeft hij 8 miljard dollar uitgetrokken voor de bouw van nieuwe kerncentrales.

In Argos (Radio 1) van vandaag, het onderwerp de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Ger Koopmans (u weet wel de zak van het CDA, die een paar jaar geleden in Standpunt nl trots wist te vertellen, dat hij een 17 jaar oude dieselauto rijdt zonder roetfilter) hield een pleidooi voor kernenergie.
Volgens Koopmans gaat het bij kernenergie om duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid. Duurzaam? We weten niet hoe we van het afval afkomen, opslag is een tijdelijke oplossing, een oplossing waar we komende generaties mee opzadelen. De bouw van een centrale is nog te berekenen, de afbraak niet, ook dat is voor vele generaties in de toekomst een probleem, zowel financieel als op gebied van fysieke veiligheid. Leveringszekerheid, ja voor de energie die eruit komt (zolang er niets mis gaat), niet de levering van nucleaire grondstoffen, die zijn eindig en komen voor het grootste deel uit politiek zeer instabiele landen. Over betaalbaarheid moeten we het maar helemaal niet hebben zie de 2 vorige punten en dan heb ik het niet over de miljarden die in onderzoek zijn gestopt, in tegenstelling tot wat er in onderzoek naar alternatieve energie is geïnvesteerd. De psycho-kip Verhagen (CDA) liet zich onlangs ontvangen in de kerncentrale van Borssele, ook hij liet zich dapper kakelend uit over kernenergie en dat er minstens 2 nieuwe gebouwd moeten worden.

Koopmans liet weten, dat het CDA natuurlijk ook voor wind en zonne-energie is. Dat hebben we gezien ja, van Geel die als staatssecretaris van milieu tweederde van een windmolenpark afschoot en de beperking van subsidies op alternatieve energie voor zijn rekening nam (dat was trouwens een constante in het CDA beleid van de afgelopen 9 jaar). Het CDA, waar bij het hoofdgebouw in Den Haag de eerste anderhalfjaar alle buitenverlichting 24 uur per dag, 7 dagen per week brandde, zomer en winter en dat was bepaald niet 1 'lampje......'

Zie ook: dinsdag 20maart, dinsdag 6 april en zaterdag 17 april 2010

1 Mei, dag van de arbeid

Vandaag, 1 mei, is in Nederland nooit een officiële vrije dag geweest. Deze week werd er op 
BNR radio gemeld, dat de SP voor 5 mei als vrije dag staat. 
Dat standpunt heb ik verder niet in het nieuws noch op de website van de SP kunnen vinden. Het zou nogal vreemd zijn, gezien de positie van 1 mei. Op hetzelfde radiostation werd gemeld, dat er jaarlijks 3000 mensen in Nederland sterven als direct gevolg van hun werk of gerelateerd aan dat werk. Onder deze 3000 mensen  zijn er 1350, die sterven als gevolg van blootstelling aan asbest of chemische stoffen. Al jaren laat ik personen, die het cliché 'van werken is nog nooit iemand dood gegaan' figuurlijk alle hoeken van de kamer zien. Het gaat hier over doden, er werd niet gesproken over de duizenden, die als gevolg van hun werk chronisch ziek of invalide thuis zitten. En geloof mij maar de kwaliteit van dat leven is zwaar onder de maat. 
Onze koningin is eind januari jarig, niet op 30 april, waarom denkt u dat dit zo is? Juist zo kunnen  de machthebbers voorkomen dat 1 mei een officiële vrije dag wordt. Mijns inziens een grof schandaal. 
Nu over bevrijdingsdag. Welke vrijheid? Die van de bevrijding van de nazi's? Als de nazi's van toen zouden zien hoe Nederland er nu uitziet, zullen ze zien, dat veel maatregelen die zij voorstonden nu gemeengoed zijn geworden, neem alleen al de identificatieplicht ( zelfs nu met vingerafdrukken en straks met irisscan). Het credo 'arbeit macht frei', heeft zo ongeveer elke partij in Nederland wel omarmd. Angst inboezemen is al evenzeer gemeengoed geworden. Laten we eerst maar eens flink werken aan echte vrijheid, inclusief het terugdraaien van enge zaken, die onze privacy treffen en gedwongen levenswijze voorstaan, eer we van 5 mei een vrije dag maken.