Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 31 augustus 2010

Steun voor Verhagen!

Laten we ajb bidden en hopen dat Verhagen alle steun krijgt voor zijn gewelddadig nieuwe kabinet. Nu nog 15 zetels in de peiling, het gaat de goede kant op!

De VS laat terroristen naar en boven Nederland vliegen

Vandaag werd bekend, dat met medeweten van autoriteiten uit de VS, 2 terroristen van de VS naar Nederland zijn gevlogen.
Potverjandosio zijn ze nou geheel en al betoeterd?
Uw Azijnpisser eist van burgers en andere reizigers uit de VS dat zij:
- een inreisvisum moeten hebben.
- volledige inzage geven in hun bankrekeningen en andere persoonlijke gegevens zoals: het medisch dossier, schoolloopbaan, werkervaring, computergegevens, religie, eetpatroon en seksuele geaardheid.
- welke kleding en dan met name het merk, de maat en soort stof van ondergoed en sokken.
We zullen ze eens een poepie laten ruiken!

De PVV en het seksueel misbruik in de r.k. kerk

Waar blijft de dappere beweging van de valswitte bokkenrijder uit Venlo als het gaat om het seksueel misbruik van kinderen door 'ambtsdragers' binnen de r.k.kerk?
Waar blijft Wilders met een beschuldiging dat de r.k.kerk eigenlijk een ordinaire sekte is? De oproep om alle geschriften van die kerk openbaar te verbranden? De top van die r.k. kerk aan te merken als terroristen? In de toekomst asielzoekers enz te weigeren als zij de leer van de r.k.kerk aanhangen?
Deze fascisten en crypto-fascisten houden van de r.k. kerk en het liefst een zwaar conservatieve vorm van dat geloof, dat heeft het verleden maar al te vaak bewezen.
Tenslotte gaat het seksueel misbruik van kinderen wel wat verder dan het wangedrag van Marokkaanse straatboefjes

Een nieuw superministerie met D. 'fout' Berlijn aan de top

Alsof het oorlog is! Er gaan geruchten dat er plannen zijn voor een superministerie voor veiligheid, een ministerie voor politie en landstrijdkrachten met de psychokop Berlijn als minister. Berlijn, u weet wel, de ex-opperbevelhebber, die in zijn ex-functie, te pas en te onpas meende zich met de politiek te moeten bemoeien. Kortom een bevelhebber die het goed zou doen in een land na een militaire coup.
Heel eng!
Intussen wil 'tricky' Dick ook ex-legerofficieren in het bedrijfsleven als manager, de ambities van deze griezel kennen geen grenzen.

Het roze gestrikt CDA varkentje deelt cadeautjes uit

De Jager, demissionair minister van financiën deelt cadeautjes uit aan zijn vrienden. Allereerst aan vieze CDA man Brinkman van Bouwend Nederland: de btw op de loonkosten voor verbouwingen wordt per 1 oktober 2010 verlaagd van 19 naar 6%. Als klanten hiervan profiteren dan zijn dat de 'zwaarst' getroffenen door de huidige financiële crisis. Wie anders kan zich immers veroorloven dat soort werkzaamheden te laten doen, i.p.v. de werkzaamheden zelf met hulp van vrienden/familie te doen. En de aannemers zijn natuurlijk ook de hongerdood nabij, nadat zij jaren lang miljarden hebben gestolen van hun klanten en de belastingpot.
Op BNR had men een aannemer en klant voor de microfoon, beiden flink opgetogen zoals u zal begrijpen. De aannemer gaf nog een leuke kwinkslag: de werkzaamheden die hij nu uitvoert voor zijn klant, gaat hij pas na 1 oktober a.s. factureren, zodat de klant kan profiteren van het verlaagde btw tarief......
Eerst een extra bezuiniging van 3,2 miljard voor de nieuwe regering regelen als demissionair minister en nu deze streek weer van de Jager, gvd!!!
En wie draait er op voor dit extra cadeau?

zondag 29 augustus 2010

De valswitte boktorfundi Wilders en de sharia

Het 'leuke' van Wilders 'gedachtegoed' is dat de lijfstraffen, waar hij een voorstander van is, parallel zijn aan de gedachte achter de sharia, die immers ook lijfstraffen kent. Zo zie je eens te meer dat de PVV beweging, net als de mening daar, dat de Islam een politieke ideologie zou zijn, telkens in haar eigen voet schiet. Je zou dat namelijk ook over het christendom kunnen zeggen, zie mijn bericht van gisteren: Het CDA en de PVV

Privacy: "Ik heb niets te verbergen"

Mensen die zeggen in het kader van de privacy niets te verbergen te hebben, zeggen omgekeerd evenredig dat de Joden, in aanloop van en tijdens de tweede wereldoorlog, wel iets te verbergen hadden. Immers met dat 'iets' wordt een negatief aspect uit het leven van een persoon bedoeld.
Meer over privacy op de volgende website:
http://www.denaaktemens.nl/

Toevoeging op 31 augustus 2010:
De crypto-fascist Wilders wil de etniciteit van mensen registreren, een registratie voor het eerst geïntroduceerd door de nazi's en u weet vast nog wel waar dat toe heeft geleid...

zaterdag 28 augustus 2010

Het CDA en de PVV

De ophef binnen het CDA over de gedoogsteun van de PVV voor een eventuele nieuwe regering begint wel erg hypocriete trekjes te krijgen. Wat is het zwaartepunt van al die oppositie? De uitlating van de PVV, dat de Islam geen godsdienst maar een politieke ideologie. Men is bang dat straks hetzelfde etiket op de christelijke godsdiensten zal worden geplakt. Dit, terwijl de valswitte boktor Wilders al meermalen heeft gezegd, dat voor hem (en dus voor zijn beweging) de joods/christelijke wortels van deze maatschappij alles bepalend zijn. Dat zullen de door de christenen vervolgde joden achteraf gezien wel een geweldig uitgangspunt vinden, maar goed verder met het CDA. De autist Bakellende heeft niet zo lang geleden nog geroepen, dat alleen gelovigen in het bezit zijn van waarden en normen. Als men ziet wat het CDA de afgelopen jaren, met de bijbel in de hand, heeft gepresteerd is die uitlating van Bakellende al helemaal te achterlijk voor woorden: keer op keer de zwaksten pakken, onschuldigen opsluiten (z.g. illegalen ook vrouwen en kinderen), liegen dat het gedrukt staat, steun aan een illegale oorlog, steun en promotie van de smerige intensieve veehouderij enz enz. Ik weet het ik herhaal mezelf, maar dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. Bovendien ontkennen de z.g. gelovigen dat mensen recht hebben op abortus of euthanasie. De r.k. kerk bemoeit zich in Afrika en Zuid-Amerika met de politiek, de paus verbiedt het condoomgebruik en abortus, dat heeft intussen al geleid tot honderdduizenden doden met name in deze werelddelen. Al deze zaken op een rijtje gezet kan je je inderdaad afvragen hoever een godsdienst, die de intermenselijke en sociale verhoudingen wil bepalen, afstaat van een politieke ideologie.
En dan nogmaals waar waren al die CDA dissidenten de afgelopen jaren? Behalve van Agt en Aantjes hielden zij toen de ogen, oren en mond gesloten.

Bisschop Danneels betrapt op grove leugen

Vandaag werd bekend, dat bisschop Danneels wel degelijk wist van het seksueel misbruik gepleegd door een 'collega' bisschop. In een eerdere verklaring zei de bisschop niets van dit misbruik te weten en het geval dus ook niet in de doofpot heeft gestopt. In het verleden heeft de bisschop het slachtoffer van deze zaak benaderd met het verzoek de zaak te laten rusten in het belang van de r.k. kerk.
Wat de bisschop niet wist is dat het slachtoffer een bandopname van het gesprek heeft gemaakt. Journalisten van de Standaard hebben de opname gehoord en toestemming van het slachtoffer gekregen hier een transcriptie van te maken.
Voor de zoveelste x is er nu een hoge religieuze ambtsdrager betrapt op een vuile/grove leugen. Deze 'leiders' menen het alleenrecht te hebben op waarden en normen door hun godsdienst. Zij staan zo dicht naast hun zelfbedachte god, dat zij blijkbaar mogen liegen dat het gedrukt staat. Godverdomme! zou uw Azijnpisser daar aan toe willen voegen.

vrijdag 27 augustus 2010

Gerda 'mijn boerenhart huilt' Verburg en de bijensterfte

Sinds 2004 is er wereldwijd een ongekende bijenvolkensterfte aan de gang. Zonder bijen krijgen we wereldwijd met hongersnood te maken, de mens zal niet kunnen overleven zonder de noodzakelijke bijenbestuiving van planten. Lang heeft men gezocht naar de oorzaak. Intussen is bekend geworden dat de sterfte te wijten is aan een nieuw insecticide voor de landbouw namelijk: het neo-nicotine insecticide Imidacloprid. Dit middel zorgt ervoor dat de plant giftig wordt voor insecten, het zou geen gevaar opleveren voor de (menselijke-) consument, maar is wel 7000x giftiger dan DDT.
Een petitie met 40.000 handtekeningen is in november 2009 aangeboden aan de vaste kamercommissie landbouw. Als u dan denkt dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen heeft u het mis. In plaats daarvan heeft de ongelofelijke huppeltrut Verburg, demissionair CDA minister landbouw, gemeend het gebruik van dit middel te moeten verruimen naar golfparcours en openbaar groen.
Onbegrijpelijk, ook Tineke 'christenjet' Huizinga, demissionair minister milieu, heeft haar christenoogjes gesloten. Schande!

Nederland spelletjesland

Nederland is niet alleen een prutsland, maar intussen ook een spelletjesland. De tv kan je niet aanzetten of er is wel een quiz of ander spelletje aan de gang. Radio 1 meent ook dat serieuze actualiteiten programma's (voor zover je nog van actualiteiten kan spreken) niet alleen opgesierd moet worden met meestal flutmuziekjes maar ook met een nieuwsquiz en 'ranking the news' (bwèè).
Nu is er een spelletje ontworpen voor ambtenaren: een integriteitsspel! Hoe is het godverredomme mogelijk! Ja integriteit moet je telkens opnieuw onder de aandacht brengen, want anders...... Juist! anders laten zij zich omkopen! Een ambtenaar moet een eed of gelofte afleggen, maar dat is voor de doorsnee ambtenaar niet genoeg, die heeft een spel nodig! Wat kost die onzin en als dat al nodig is (een spel ontwerpen), is het volgens mij hoogtijd voor een diepgaand onderzoek naar corruptie bij ambtenaren en een onderzoek naar de straf die deze witteboordencriminelen krijgen. Want deze straf is een lachertje, het betreft meestal hoge ambtenaren met een lange loopbaan, deze figuren worden of op een zijspoor gezet of worden gedwongen ontslag te nemen (waar natuurlijk wel een vette goudenhanddruk bij hoort). Een flinke gevangenisstraf met een kaalplukmaatregel is hier op z'n plaats!

donderdag 26 augustus 2010

De valswitte bokkenrijder zegt het CDA de wacht aan

Wilders zegt het CDA de wacht aan. Deze engerd zit niet in de regering, wil er niet in zitten, maar wil gedoogsteun geven aan een kabinet van de VVD en het CDA. Ook deze regering bestaat nog niet en toch zegt Wilders nu al het CDA de wacht aan, anders doet hij niet meer 'mee'. Hoeveel geouwehoer hebben de 'redelijke' CDA leden nog nodig om definitief nee te zeggen tegen deze onzalige formatie? Een congres dat het CDA wijselijk houdt voor dat de valswitte bokkenrijder zijn 'speech' kan afsteken in New York, anders loopt de spreekwoordelijke emmer natuurlijk helemaal over.
Het zal wel ijdele hoop zijn, maar wat wil je het CDA een partij die de zwaksten heeft gepakt de afgelopen 9 jaar, zijn steun gaf aan een illegale oorlog, kinderen opsloot (omdat ze 'illegaal' waren), asielzoekers een waarschijnlijke dood instuurde,
de smerige intensieve veehouderij de handen boven het hoofd hield, enz. enz.

De ophef over de internetpublicatie van foute kranten

De koninklijke bibliotheek gaat foute kranten van voor en tijdens W.O.II op het net weergeven. Daar is ophef over ontstaan, het zou mensen op foute gedachten kunnen brengen. Uw Azijnpisser heeft al eens wat van die publicaties gezien en geloof me als je dat heden ten dage nog serieus neemt is er serieus wat mis met je. Onleesbaar en een onzingehalte dat de 100% nog overstijgt. Mijns inziens kan het juist verhelderend werken, je ziet hoe zaken afglijden om uiteindelijk in de beerput van nazi Duitsland te eindigen. Wel hoop ik dat ook de Telegraaf publicaties van voor en tijdens W.O.II op het net worden gepubliceerd. Na de oorlog is de Telegraaf vanwege de dubieuze rol in de oorlog verboden. Onze foute prins Bernhard heeft dat na een paar jaar teruggedraaid. Het is ontluisterend te zien hoe een krant als de Telegraaf in de oorlog met chocoladeletters tamboereerde tegen alles en iedereen, die anti-nazi waren, in vergelijk met de huidige Telegraaf ophemeling van Wilders en het trappen naar zijn tegenstanders. Vergeet niet dat onze witvalse bokkenrijder Wilders al pleit voor straat-commando's, deportaties en het in de knieën schieten van kleine misdadigers. Dat is bijvoorbeeld niet zo verschillend van de uitlatingen door de NSB beweging voor en tijdens de oorlog gedaan.
Met een beetje geluk opent de publicatie van deze foute kranten en bladen de ogen van de dombo's die op een beweging als de PVV stemmen

woensdag 25 augustus 2010

Gedeugstoon............

Tineke 'christenjet' Huizinga

Demissionair minister van VROM Huizinga (Christen Unie) kwam voor een verkeerd geplande vergadering, van haar vakantieadres in Italië even over wippen in een privéjet. Kosten € 11.800,--. Reizen is niet haar sterkste kant gezien het debacle met de O.V. chipkaart, het ding is simpel te kraken. Ze liegt over de reisprijs, volgens haar wordt het reizen met deze kaart niet duurder. Vanuit Den Haag gezien: een ritje tot 7 kilometer buiten de stadsgrens gaat maar liefst met meer dan 30% omhoog!
Intussen heeft deze uitgestreken christen-fundi aangekondigd de Italië reis zelf te betalen. Ja dank je de koekoek als dit niet was uitgekomen had ze geen stuiver terugbetaald. Bovendien wat een belachelijk gedrag voor een minister, deze ophef had ze zelf kunnen voorzien en dan nog liegen dat dit de enige manier was!
Trouwens een leuk voorbeeld van een minister, die milieu in haar portefeuille heeft.
Dan nog wat vragen: Wat doet zij in Italië, een puur katholiek land, heeft zij daar aan zending gedaan? Hoe is de terugreis gegaan? Ook met een privéjet? en heeft ze toen misschien een zak aarsdappels en hagelslag meegenomen?
Vragen, vragen, vragen........

De pensioenen

Nog even dit over de pensioenen, het is eigenlijk ongelofelijk, dat de pensioengerechtigden het gelag van mismanagement, ontoereikend toezicht en simpel gokken op de aandelenmarkt moeten betalen. Weet u nog wat er gebeurde bij Ice Safe?
Nederlandse krenten hadden daar hun spaargeld geparkeerd voor een procentje meer rente. De bank (Ice Safe) kon niet terugbetalen. Binnen de kortste keren werden de regels veranderd, zo viel deze bank niet onder de Europese bankgarantie, dat werd veranderd. Gespaard geld werd onder diezelfde garantie vergoed tot 50.000 euro, dat werd veranderd in 100.000 euro. Als klap gaf de nitwit Bos (PvdA) een paar miljard aan IJsland, het is maar de vraag wat daar van terugkomt.
Nu zijn de pensioenen van duizenden mensen in gevaar, mensen die geen ton op een buitenlandse bank of waar dan ook hebben en wie draait er op voor de ellende? Niet onze belastingkas zoals hierboven beschreven, niet de bedrijven die miljarden kregen uit de pensioenpot, maar de simpele mens, die dat pensioengeld echt nodig hebben om niet te verzuipen in alle lasten en de te verwachten lastenverzwaringen.

dinsdag 24 augustus 2010

Wethouder Mira Koomen en regels zijn regels

Te achterlijk om waar te zijn, maar wethouder Mira Koomen (werk en inkomen)van Enschede houdt voet bij stuk: uitkeringsgerechtigden die door de IJslandse aswolk te laat van vakantie terugkeerden, zijn uit de uitkering gezet. "Ja we hebben ze daarna natuurlijk wel weer snel aan een uitkering geholpen, maar de regels zijn er niet voor niets". Van welke partij is deze bezopen huppeltrut? Weet deze nitwit wel wat de kosten zijn om een uitkering stop te zetten en even later weer, na het invullen van een hele papierwinkel en gesprekken van ambtenaren met uitkeringsgerechtigden, op te starten?
Ja Mira, befehl ist befehl!
Snel bij het vuilnis, deze idioot!

Bedrijfspensioenfondsen over de tekorten

Vandaag durfde een witteboordencrimineel, een woordvoerder van de bedrijfspensioenfondsen, op de radio te vertellen dat de tekorten van de pensioenfondsen te wijten zijn aan de lage rente. Het gore lef! De bij elkaar gespaarde pensioenen verspelen op de beurs en dan de schuld te leggen bij de lage rentestand. Als de pensioenfondsen nooit naar de beurs waren gegaan hadden we totaal geen tekort gehad en hadden we al deze leugens nooit over ons heen gekregen. Sterker nog, de gespaarde gelden waren flink vermeerderd door jarenlange rentestapeling en uitbating van onroerendgoed. Wat verdienen al die niet functionerende topfiguren van de fondsen eigenlijk? Het is nu wel duidelijk geworden waarom de vakbonden akkoord gingen met een verhoging van de AOW/pensioenleeftijd, zij zagen deze bui vorig jaar al hangen, immers zij zaten en zitten in de besturen van de pensioenfondsen

maandag 23 augustus 2010

Komkommers, kastanjes en prutsland

Uw Azijnpisser heeft vanmiddag zijn onvolprezen tzatziki gemaakt. Komkommertijd dus.
De kastanjeboom van het Anne Frank huis is vanmiddag omgewaaid. Dit is toch weer niet te gelooooooooooven, er staat een peperdure stellage omheen, diverse deskundigen hebben zich ertegenaan bemoeid en toch. We slaan niet alleen een pleefiguur in het buitenland met Wilders, Venlo's valswitte bokkenrijder, nu dit weer. Op Kos (Griekenland) staat de boom waar Hippocratis ooit onder zou hebben gezeten, een 'iets' oudere boom dan die van Anne Frank. Onder en om die boom staat al meer dan 100 jaar een stellage, stormen en aardbevingen heeft deze boom met stellage doorstaan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocrates (hier is o.a. een foto van de boom met stellage te zien)
Het is weer eens bewezen: Nederland prutsland!

Muziektip: Cucumber slumber van Material (met de geniale Bill Laswell)

Voor het recept van de tzatziki even mailen naar: trippleu@gmail.com

donderdag 19 augustus 2010

De jihad van EO's Knekel en Flink tegen softdrugs

In dezelfde uitzending van Knekel en Flink op Ned.1 afgelopen dinsdagavond (23.00u.), had men de wasmiddelpsychiater Bram Bakker uitgenodigd om te bevestigen dat iemand zich kan suïcideren na het roken van 1 joint. Deze psychiater, met dubieuze zaken op zijn c.v., heeft er geen probleem mee de meest belachelijke dingen te roepen over het gebruik van cannabis. De EO heeft nog zo'n figuur achter de hand een zichzelf tot ex-verslaafde uitgeroepen flapdrol afkomstig uit de VS, maar nu verder over het voornoemde programma. Zoals in mijn bericht gisteren al gemeld was de gereformeerde CDA griezel Donner ook aanwezig en u snapt het al, ook hij moest nog even een duit in het zakje doen. Volgens hem gaat het in de grensstreek een stuk beter door gevoerd beleid, hij doelde hier op de sluiting van koffieshops. Als je de bewoners uit die steden spreekt krijg je echter een heel ander beeld, de overlast is juist toegenomen na de sluiting van die shops. De trant was voor de sluiting trouwens al zo dat er minder 'cannabis toeristen' kwamen door het gedoogbeleid in landen als België en Frankrijk. Bovendien wordt er in die landen steeds meer cannabis verbouwd. De wasmiddelpsychiater Bakker wist nog te vertellen, dat het met alcohol de goede kant op gaat. Ja dat merken we Bakker, het is een waanzinnig succes!

woensdag 18 augustus 2010

Donner, de Jager, Zalm en uw pensioenen

Zalm en Donner bij EO's Knekel en Flink gisteravond (Ned.1 23.00u.). Het was me weer een lol van hier tot Timboektoe. De Nederlandse Bank grijpt in bij 14 pensioenfondsen. D.N.B is van mening dat de reserves te laag zijn en dat er vanaf januari 2011 minder uitbetaald kan worden. Donner en Zalm zijn het daar natuurlijk geheel mee eens.
De pensioenfondsen hebben de afgelopen 11 jaar zo'n 200 miljard verspeeld op de beurs.
Zalm was mede verantwoordelijk voor de toestemming tot het spelen op de beurs van de pensioenfondsen. Het CDA is verantwoordelijk voor het afromen van de pensioenfondsen en u snapt waarschijnlijk ook wel, dat dit geld nooit zal terugkeren bij de pensioenfondsen.
De bekakte CDA schijnheil Donner samen met de waanzinnig slecht functionerende CDA zever Wellink (directeur D.N.B.) zijn mede verantwoordelijk voor het niet toezicht houden op de pensioenfondsen. Toezicht houden was en is hun werk. Wat lachbek Zalm en Donner met zijn uitgestreken bek natuurlijk niet openlijk vertellen, is dat we er nog lang niet zijn wat de recessie betreft. Er komt nog veel meer ellende aan, meer dan wij ooit verwacht hebben. En ook het huispotje (de gebakken lucht meerwaarde van uw huis) zal sneuvelen.
Zie ook de reactie van een lezeres op een eerder bericht van mij over de pensioenfondsen op 11 april 2010: Ons pensioen en de Nederlandse Bank.

Boodschap van dit alles: u denkt dat u recht en zeggenschap hebt op wat u spaarde, en dat de overheid, die u verplichtte deel te nemen aan een pensioenfonds, uw belangen zou beschermen. Helaas geheel verkeerd gedacht: uw overheid (betaald met uw belastinggeld) heeft schijt aan u en uw gespaard potje pensioengeld!
Dus: 'kind' van de rekening ....u zelf!

Hier het bedoelde commentaar:
Nelly zei...
Brussel heeft de plannen al in de maak om naar een "europees stelsel van pensioenvoorziening" te gaan. De meeste EU-landen werken echter met een z.g. "omslag-systeem". D.w.z. dat je de pensioenen van nu betaalt met de belastingen van nu. U in NL spaart echter zélf voor uw pensioen. Deze potten zullen nu helaas pindakaas moeten opgaan in een nieuw te maken europese voorziening. Mocht de EU rond 2025 nog bestaan, dan zult u door uw overheid wederom zijn bestolen.
11 april 2010

dinsdag 17 augustus 2010

Marnix Norder heeft zijn zin

De enge blaag Norder van de PvdA heeft zijn zin, het woonwagencentrum aan de Escamplaan in Den Haag is niet meer. genormaliseerd zoals hij dat noemt. Weer een stukje grond dat veel te duur ter verkoop aangeboden wordt door dit enge wethoudertje. Vervolgingen voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog uiteindelijk bekroond door gedwongen 'normalisatie' van deze engnek.
Het wordt tijd dat men eens gaat onderzoeken wat de banden van Norder met Bouwend Nederland zijn, wie weet met heel interessante conclusies....

De Jager, Wellink, DNB en commando's

Afgelopen vrijdag was ons roze gestrikt varkentje de Jager (CDA) op tv te zien. met een ernstig gezicht had hij eigenlijk niets (nieuws) te melden. Bij de autistische aardappel Bakellende kom ik al niet meer bij (van het lachen) als hij een serieus gezicht probeert te trekken, bij de Jager is dat dubbel het geval: huilen van het lachen dus. Nu heeft deze zak iets nieuws verzonnen: omdat zijn CDA partijgenoot Wellink niet zelf wil aftreden als directeur van de Nederlandse Bank, gaat hij een nieuwe wet maken, die de termijn van deze functie beperkt tot 14 jaar (= 2 termijnen). Te gek voor woorden weer, Wellink de disfunctionerende bekakte zever kan zo nog een goed jaar blijven zitten. Tegelijk wordt er bij de Nederlandse Bank een commandoteam opgericht om te kunnen interveniëren op de financiële markten. Hoe is het gvd mogelijk, 1 van de belangrijkste taken van de Nederlandse Bank is te voorkomen dat er onregelmatigheden op die markten ontstaan. Dat is dus duidelijk niet gelukt, de hoofdverantwoordelijke wordt ontzien en als klap op de vuurpijl gaan we een commandoteam oprichten om alsnog in te grijpen! En om het geheel nog interessanter te maken geven we het team een militaire naam mee. Net als al de 'taskforces' die we intussen hebben.
Het is duidelijk het CDA houdt de eigen disfunctionerende bewindslieden uit de wind.
Nogmaals zoals ik al vaker heb betoogd op deze plek: het moet nu eindelijk eens afgelopen zijn met de politieke benoemingen, echte deskundigen, zonder welke politieke binding dan ook, op de juiste plek!

maandag 16 augustus 2010

Raad van State doet uitspraak over Awacs Brunssum

Afgelopen donderdag deed de Raad van State uitspraak over de bomenkap nabij Brunssum ten behoeve van de NAVO Awacs vliegtuigen. De actievoerders zijn terecht in het gelijk gesteld en e.e.a. moet worden teruggedraaid, wat natuurlijk niet zo maar kan, bomen zijn niet zomaar 'volwassen'.
Heel opmerkelijk vond uw Azijnpisser de uitlating van de Raad over het aanvaardbare geluidsniveau van de vliegtuigen n.l. 99,9 decibel! Godgloeiendegodverd... voorzitter van de Raad is de oud-wanpresterende-burgemeester Deetman van Den Haag. Kunnen we a.j.b. met onmiddellijke ingang de leden van de Raad van State herhuisvesten op een plek, waar ze dit geluidsniveau het grootste deel van de dag over zich heen krijgen? Kijken hoelang ze deze 99,9 decibel aanvaardbaar vinden.

De Jan Schaeferbrug in Amsterdam

Afgelopen zaterdag werd de Jan Schaeferbrug in Amsterdam gedeeltelijk onttakeld ten behoeve van Sail Amsterdam. Iedere 5 jaar wordt er een Sail georganiseerd in Amsterdam, dit jaar voor de 8ste keer. Welke ongelofelijke zak bedenkt er een brug, die je eens in de 5 jaar moet demonteren? Jan Schaefer zelf is mede verantwoordelijk voor de aanzet tot bouwen van dit wanproduct. Een fan van Schaefer ben ik nooit geweest en dit is mijns inziens weer typerend een gevolg van het door hem gevoerde beleid in Amsterdam. Wat zijn de kosten in godsnaam van dit 5 jaarlijks terugkerend fenomeen? Nederland prutsland!

Marc Calon en de huren deel 2

Uw Azijnpisser is natuurlijk weer eens het een en ander vergeten in zijn laatste bericht over Marc Calon, voorzitter van de woningbouwcorporaties. Bijvoorbeeld: Marc wat zijn de kosten van de koepel waar jij voor werkt? Dat jijzelf een giga salaris verdient lijkt me wel duidelijk. Verder: Marc hoeveel vermogen van de verschillende woningbouwcorporaties is er op de beurs verspeeld de afgelopen 11 jaar?

donderdag 12 augustus 2010

Marc Calon en de huren

Marc Calon, voorzitter van de koepel woningcorporaties, was afgelopen dinsdag in Goede Morgen Nederland (KRO, radio 1, even na 9.30u.). Deze dure kwast is bevreesd voor de kaalslag in het hurenland ten gevolge van het komend rechtse kabinet. Kaalslag, hoe durft hij die term nog in de mond te nemen, na de gigantische afbraak van sociale huurwoningen de afgelopen 15 jaar. Marc daar zijn jij en de organisaties die jij vertegenwoordigd minimaal debet aan. Ook Marc vindt dat de huren meer omhoog moeten, minimaal 1% bovenop de inflatie! Zeg Marc weet jij wel wie de woningbouwverenigingen hebben opgericht? Wat het doel was? En weet jij hoe dat door toedoen van rechts/christelijk/'socialistisch' is verworden? En dan durf jij te zeggen dat de huurprijzen te laag zijn? Vindt jij het normaal, dat je bijvoorbeeld voor een woning 50 vierkante meter en 30 jaar oud €410,-- betaald? (zonder dubbelglas). Dan kan je als alleenstaande nog € 45,-- huursubsidie krijgen, ook al betaal je dan nog steeds meer aan huur dan 30% van je inkomen. Jij Marc bent er samen met het geboefte van Bouwend Nederland, grondspeculanten, makelaars, ministers, wethouders, banken verantwoordelijk voor, dat een huis het dubbele kost van de daadwerkelijke bouwkosten. Jij durft wel als je zeg dat de huurprijs te laag is, terwijl de hele top van de woningcorporaties door een truc nog meer gaan verdienen, namelijk de Bakellende norm, de meeste van jouw directeuren verdienden onder deze norm, maar om de paar aan te pakken die meer verdienen, gaan de meesten nu soms flink meer verdienen. De woningbouwcorporaties die tegenwoordig ook tijdschriften uitgeven, glossy's die geen hond leest. Dezelfde corporaties die huurders een onderhoudscontract aansmeren voor werkzaamheden die vroeger standaard tot de taak van de corporaties behoorden. Corporaties die huizen soms maanden lang leeg laten staan, maar vanaf de sleuteloverdracht elke seconde in rekening brengen.
Marc kan jij a.j.b. jezelf op de eerst volgende dag bij het vuilnis plaatsen?
Misschien kan jij je voorafgaand aan deze daad verdiepen in de sociaal/economische staat van de meeste huurders in Nederland, hoewel als je dat als voorzitter al niet weet......

Het FIFA geboefte in Nederland deel 2

Als aanvulling op mijn bericht van gisteren.
Intussen heeft de Nederlandse burger al meer dan genoeg belastinggeld opgehoest voor alle armlastige en zieke voetbalclubs in dit landje. Er worden belachelijke bedragen betaald voor voetballers, de KNVB weigerde te vertellen hoeveel er aan onze 'sportieve' voetballers werd betaald tijdens de W.K. in Zuid-Afrika. Ondertussen kunnen de belastingbetalers opdraaien voor de schulden. Daarnaast alle kosten van beveiliging door bijvoorbeeld de M.E., reguliere politie en particuliere beveiligingsbedrijven. Voorts de kosten van vernielingen aangericht door voetbalsupporters, zoals: vernielingen aan treinen, bussen, straatmeubilair, winkels, auto's, fietsen enz.
STOP DE W.K. VOETBAL IN NEDERLAND!

woensdag 11 augustus 2010

Het FIFA geboefte in Nederland

We hebben een ongekende economische crisis en onze politici willen het W.K. voetbal binnenhalen. Al deze gigantische sportevenementen kosten de getroffen gemeenschappen hele bakken belastinggeld en de kosten/baten pakken consequent negatief uit. De FIFA boeven willen ook nog eens allerlei financiële en andere voordelen plus een tijdelijke wetsaanpassing. Te gek voor woorden.
Hier moet Nederland niet aan mee willen doen, wij zijn daar simpel te klein voor. Daar komt nog bij dat wij nog steeds voedselbanken hebben en miljarden moeten bezuinigen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen de zwaksten daar weer het gelag voor betalen, met dank aan het CDA, de VVD en de PVV.
Elke cent uitgegeven aan deze sportonzin en dat zijn intussen al heel wat centen, is weggegooid belastinggeld!

Bouwend Nederland en de politiek

Als aanvulling op mijn bericht van gisteren over Bouwend Nederland. Het schoftentuig van B.N. meent zich nog verder te moeten bemoeien met de politiek, maar wat wil je met het vuile CDA mannetje Brinkman aan de top (na het afbreken van balkons van nieuwbouwwoningen en een verzakking van een nieuw woon/winkelcomplex in Amsterdam durfde deze schoft te zeggen: "Ja, wat wil je als je voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten"). Dit keer bemoeit het tuig zich met 'scheefwonen' in Nederland, een gecreëerd probleem om de aandacht van de hypotheekrenteaftrek af te leiden, immers naar schatting gaat het hier om 4% van de totale huurdersbevolking in Nederland. Door de giga afbraak van sociale huurwoningen in de grote steden de laatste 15 jaar is er een tekort aan dit soort woningen. Ook hier een grote verantwoordelijkheid van B.N., naast veel PvdA wethouders. Nu wil B.N. dus ook nog eens in de portemonnee van de Nederlandse burger kijken en graaien. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de locale overheden besluiten de totale voorraad sociale huurwoningen te slopen en lekker veel koophuizen en dure huurwoningen terug te bouwen, dan zijn we meteen van al die scheefwoners af....

dinsdag 10 augustus 2010

Bouwend Nederland chanteert de overheid

Bouwend Nederland zegt de regering de wacht aan: snel nieuwe projecten aanbesteden, anders zetten wij 40.000 mensen op straat. Bouwend Nederland, u weet wel die organisatie waarvan de leden voor miljarden hebben gefraudeerd en de belastingbetaler ook voor miljarden hebben afgezet en er met een grijpstuiver als straf afkwam, chanteert op deze manier de overheid en daarmee de belastingbetaler. Waar halen ze het gore lef vandaan? Zoiets als: ik breek bij u in, steel de hele inboedel, geef u als compensatie 1 stoel terug, daarna gaat het even niet zo goed met mij en i.p.v. dat ik de gestolen miljarden aanspreek, eis ik van u snel een opdracht om de keuken te verbouwen, anders dump ik giftig afval in uw tuin.

Doekle Terpstra en de christelijke waarden

Doekle 'kijk mij eens hip zijn' Terpstra was gisteravond op bezoek bij E.O's Knekel en Flink (Ned. 1 23.00u.). Over het valse blondje Geert Wilders en zijn aanstaande toespraak in New York tegen de bouw van een moskee, zei deze dappere dodo dat de christelijke waarden van het CDA in gevaar komen door Wilders.
Ha! ha! ha! ben jij blind en doof Doekeltje? Christelijke waarden van het CDA? Je bedoelt de christelijke waarden van het CDA zoals daar zijn: liegen en bedriegen, kinderen opsluiten, asielzoekers de hel insturen (nadat ze gekneveld en wel zijn gedeporteerd uit Nederland), onschuldige mensen vasthouden op een manier die een gewone gevangene onwaardig is, ouderen en de zwaksten pakken op de meest gore manier, enz. enz. Ja Doekel de poepel dat zijn waarden die ver uitsteken boven die van de PVV.....

Paracetamol en de KNMP

De KNMP maakte gisteren weer eens bekend, dat zij de verkoop van paracetamol aan banden wil leggen. De overheid is al zeker 15 jaar in de weer om de burger prijsbewust te maken aangaande de kosten van de gezondheidszorg. Dit gebeurd door de burger met steeds grotere kosten op te zadelen voor het gebruik van die zorg. Het zorgpakket wordt jaarlijks verder uitgekleed, tegelijkertijd gaan de kosten voor datzelfde pakket jaarlijks omhoog. Nu zijn er dus burgers die volgens de KNMP teveel paracetamol slikken, hoe zou dat nou komen KNMP? Mensen proberen zoveel mogelijk de kosten te drukken en zo hun eigen risico (dat bedrag stijgt ook jaarlijks) te behouden. Gevolg een flinke gebruikstoename van het aantal pijnstillers, waar paracetamol het meest populair is. Nu moeten de verpakkingen terug naar maximaal 20 stuks, volgens de KNMP. Je zou jezelf ermee kunnen suïcideren, gelul dan heb je minstens 300 stuks van 500 milligram nodig met een fikse fles jenever, dan nog ga je voor 99,9% zeker flink over je nek, dus niet dood. Het lijkt wel een lucratieve zet om de prijs van paracetamol weer op peil te brengen, want die prijs is volgens de KNMP veel te laag....

Muziektip: Pretty paracetamol van FischerZ en natuurlijk op ABN niveau!

maandag 9 augustus 2010

Boele Staal en de rente van de banken

vanmorgen in 'Goede Morgen Nederland' (radio 1) even na 9.30u. Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse banken over de rente die banken aan hun klanten berekenen. Wat is er aan de hand? De rente is momenteel behoorlijk laag. De banken berekenen meer rente aan hun klanten dan, gezien het percentage dat ze zelf betalen, nodig zou zijn. Voor de huidige crisis waren er nog buitenlandse banken op de Nederlandse markt werkzaam, het verschil in rentepercentage van banken onderling en banken aan hun klanten was toen 1%, volgens onderzoek is dat meer dan verdubbeld. Oók de banken in ons omliggende landen hanteren een percentage zoals dat bij ons vóór de crisis was, en door de lage rente dus een stuk lager dan hier. U snapt al wat de reactie van dit onbetrouwbaar sujet op de aantijgingen was: niets van waar, de situatie in Nederland is anders dan in het buitenland enz. enz.
De hufter die met zijn clubje miljarden aan belastinggeld kreeg om op de been te blijven heeft gewoon schijt aan alles en iedereen.

U kan elk programma dat ik noem naluisteren op de betreffende 'website'.

zondag 8 augustus 2010

De infantilisering van Radio 1 deel twee

Gisteren schreef ik over radio 1, ik had het toen o.a. over de gaypride in Amsterdam en meer in het bijzonder de verslaggeefster die bij een Scandinavisch cruiseschip haar infantiele en foute praatje hield, deze huppeltrut had zelfs het aantal opvarende homostellen fout, geen 1.200 maar 2.100 moest het aantal zijn.
Dat hele NOS radio 1 journaal zoals wij dat nu al weer een hele tijd voor onze kiezen (oren) krijgen is mijns inziens een geldverslindend monster. Zo zitten er tegenwoordig 's morgens 2 verslaggevers achter de microfoon, zijn er vaak 2 verslaggevers in het land, die kond doen van zaken die het kleutertje luister niveau nauwelijks overstijgen. Vooral de zachte g figuur van der Kerkhof (?) wekt bij mij onmiddellijk de braaklust op. Als er ergens op de wereld een ramp gebeurd en men vindt dat in Hilversum de moeite waard (wat lang niet altijd het geval is of men komt pas na dagen, soms een week met dit 'nieuws'), stuurt men 'onmiddellijk' 1 of meer verslaggevers richting de ellende, dit terwijl daar meestal een correspondent aanwezig is. Als klap op de vuurpijl mag met zoveel menskracht een suf muziekje niet ontbreken aan het programma.
Een paar jaar geleden konden luisteraars hun mening over dit programma geven op een 'antwoordapparaat', dat werd snel geschrapt, negatief commentaar was de oogst in 99% van de gevallen. En dat negatieve commentaar was ook toen al volkomen terecht.
Wat zijn in godsnaam de kosten van dit wanproduct?
Radio 1 het 'nieuws' van alle kanten, behalve de juiste!

zaterdag 7 augustus 2010

De infantilisering van Radio 1

Al vaker heb ik hier geschreven over het belabberde niveau van de Nederlandse radio en met name radio 1. In het nieuws van 12.00u. vandaag de Gaypride in Amsterdam vandaag. Een verslaggeefster stond in de haven van Amsterdam bij een cruiseschip uit Scandinavië, met aan boord 200 mannelijke homoparen. "Wat een groot ding hè", aldus de verslaggeefster doelend op het schip. En even later "het dek zal wel volliggen met condooms", wat een achterlijk idee van deze verslaggeefster, bovendien was het hele onderwerp van een ongelofelijk infantiel niveau. De hufter die momenteel de dienst uitmaakt bij de 'Hilversumse' radio is afkomstig van de engste omroep in Nederland: de E.O.. Een paar maanden geleden werd er al gesuggereerd na zogenaamde onderzoeken, dat de berichtgeving te ingewikkeld is voor de doorsnee Nederlander. Echter de versimpeling heeft al jaren geleden zijn intrede gedaan bij de Nederlandse (publieke-) omroep, hoe moet het in godsnaam nog simpeler? Zo ongeveer het beste actualiteiten programma op radio 1: de andere wereld van zondagmorgen door de IKON (ja de IKON!), te vinden op radio 1 zondagmorgen van 07.00 tot 08.00u. gaat verdwijnen naar radio 5. Een programma zo ongeveer op de slechtst mogelijke uitzendtijd, moet verdwijnen naar de slechtst beluisterde publieke zender. Argos op radio 1 is al flink in kwaliteit gekelderd door het gedwongen samengaan van de VPRO met de VARA in de redactie van dit programma.
Er blijft maar 1 conclusie over: het moet maar eens afgelopen zijn met progressieve kritische programma's op de publieke radio zenders. De achterlijke christelijke programmacoördinator en daarmee de almaar groeiende club christelijke scherpslijpers wint op alle vlakken!
Er is dan ook geen andere conclusie

vrijdag 6 augustus 2010

Het roze gestrikt varken gaat demissionair 2,5 miljard bezuinigen

Het vieze roze gestrikt demissionair CDA varken de Jager kondigt nog even 2,5 miljard bezuinigingen aan. Hij moet natuurlijk zijn maatjes die al genoeg moeten bezuinigen demissionair even een beetje helpen. Hij wil niet dat er lijken uit zijn kast vallen. Ha! ha! ha! dat is intussen geen kast meer, maar een knekelhuis ofwel een massagraf!

De Nederlandse berichtgeving

Vanmorgen op de BBC Worldservice (radio) het bericht, dat het Boliviaanse deel van het Amazone gebied te maken heeft met een ongekende droogte. Veel vissen en amfibieën hebben al het loodje gelegd en zoogdieren die afhankelijk zijn van vis dreigen een hongerdood te sterven. 16.000 families in het gebied, die sterk afhankelijk zijn van visvangst worden van voedsel voorzien door de Boliviaanse overheid.
Dit bericht was natuurlijk niet op de Nederlandse radio te horen, net als de ramp die zich in Pakistan voltrekt, pas na 5 dagen druppelden de eerste berichten hier door. Maar wat wil je: wij hebben het te druk met onze fascistoïde regeringsvorming. Nu weer de sensatie van een gestoorde vrouw die baby's heeft vermoord, hup de uitzendingen onderbreken want wat een droom van een sensatie!

De vuile psychokip Verhagen en zijn achterban

Deze week liet de viespeuk Verhagen weten, dat de achterban van het CDA niet alleen uit tegenstanders van de PVV bestaat. Deze smeerpijp schoffeert hiermee zijn islamitische achterban op een ongekende manier, vergeet niet dat het CDA ook wethouders heeft met een islamitische levensvisie. Ongelofelijk!!

De koppelbazen nog verder gelegitimeerd

Afgelopen woensdag werd bekend, dat wie vanaf nu werkloos wordt, zich dient in te schrijven bij een uitzendbureau. Deze verkapte koppelbazen krijgen nog meer te zeggen over de werklozen met dank aan het UWV. Je moet al binnen de kortste keren een baan accepteren onder je niveau, dat houdt 1 op 1 een achteruitgang in salaris. De uitzendbureaus leven op de portemonnee van de uitzendkrachten, óók dat houdt in dat de uitzendkracht minder verdient dan waar hij/zij recht op heeft.
Met ons toekomstig rechts kabinet zal het voor velen (nog meer) sappelen worden dan dat zij nu al doen. We moeten terug naar de 19e eeuw, geen rechten meer voor de gewone werkenden, op een houtje bijten tot je erbij neervalt, kortom we moeten naar een burger die zich alleen nog maar bezig houdt met brood op de plank en een dak boven het hoofd. Groot voordeel voor de machthebbers: mensen die zo leven hebben geen energie en tijd meer om in opstand te komen. Met een totale teloorgang van de privacy is dat een kat in 't bakkie voor diezelfde machthebbers (overheid en ondernemers).
Voedselbanken hebben we al, nu nog voedselbonnen en gaarkeukens.
Overigens in ons grote voorbeeld de V.S. zijn nu 40 miljoen van de 320 miljoen inwoners afhankelijk van voedselbonnen!

woensdag 4 augustus 2010

Het komende smerigste kabinet van de laatste 50 jaar

De CDA viespeuk met de losse handjes Lubbers heeft het voor elkaar, een kabinet voor de rijken en ondernemers. De pensioenleeftijd heeft het fascistoïde vals blondje Wilders al laten varen, nu nog de ontslagbescherming en de zorg voor (de gewone-) oudere. Het vuile ventje Lubbers had om zijn smerige beleid in de 80er jaren een beetje goed te maken een leidende functie bij een ontwikkelingsorganisatie voor arme landen (hoeveel verdiende die hufter daar eigenlijk?). Laat dat nou een van de weinige punten zijn die de PVV voor elkaar gaat krijgen: het de nek omdraaien van het budget voor ontwikkelingshulp (nog geen 1% van ons nationaal bruto product). Psychokip Verhagen is natuurlijk dolblij, dat hij een grote vriend van Wilders is liet hij voor de tv al eens zien toen het vals blondje werd geïnterviewd en hij met z'n vuile kop voorbij kwam.

Voetbal en ons belastinggeld

De verliezen bij de voetbalclubs zijn opgelopen tot een recordhoogte. Grootste boosdoener de salarissen. In Den Haag hebben de belastingbetalers het megalomane onnodige nieuwe stadion voor F.C. Den Haag, of hoe ze nu ook mogen heten, overgenomen. Al eerder waren er miljoenen in de club gestoken. Hoe is het allemaal mogelijk? We hebben het nog niet eens over de kosten van de voetbalvandalen: inzet mobiele eenheid, vernielde treinstellen, stationmeubilair, straatmeubilair, auto's, winkels enz. En dan het bericht, dat ook de salarissen van onze voetbalclub te hoog zijn. Conclusie: We zijn knettergek in deze stad en dit land!
Laten we de eerste die het nog over de W.K. in Nederland heeft met een enkele reis naar Siberië sturen!

Ger 'zonder roetfilter' Koopmans

De CDA blaaskaak Ger Koopmans heeft weer eens lekker lopen zwatelen. In mei dit jaar vond hij nog dat de intensieve veehouderij in Nederland aan alle eisen voldoet, nu werd hem gisteren op radio 1 gevraagd wat hij zou willen als het CDA gaat meeregeren. "Zoveel mogelijk van het CDA verkiezingsprogramma verwezenlijken". Ja hufter, o.a. dat verkiezingsprogramma heeft het aantal CDA zetels gehalveerd, een waanzinnig succes zou CDA blaag Camiel 'KLM' Eurlings hier aan toevoegen.

dinsdag 3 augustus 2010

De Antillen en Venezuela

Al enige tijd is er commentaar van Venezuela op de militaire vluchten van Nederland en de VS in het Venezolaanse luchtruim, vluchten gedaan vanaf de Antillen. Dit is ten stelligste ontkent door zowel demissionair CDA minister Verhagen als demissionair CDA premier Balkenende. Nu maakt de blaag Bakellende zich druk om de toekomstige verdediging van de Antillen, waarom ? Joost mag 't weten. De NAVO zal in het geval van problemen met Venezuela niet ingrijpen in dat gebied. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Maar het is natuurlijk wel handig als je de aandacht van je eigen leugens wilt afleiden. Nu wil melkmuil Bakellende niets meer zeggen over het doel van die militaire vluchten, wel of niet alleen drugsbestrijding. Han Ten Broeke, het drukke leugenachtige VVD kereltje, legde de situatie uit voor BNR. Volgens hem vormt het Venezuela van de ouwehoer Chavez wel degelijk een bedreiging voor de Antillen. "Chavez heeft veel inkomsten uit olie en gas en gebruikt dat niet voor de bevolking, maar voor bewapening". En oei oei hij heeft ook nog eens contact met Iran, militair het machtigste land van deze wereld.
Janlul ten Broeke, Chavez, wat voor zak het ook is, heeft steun van de armsten in Venezuela (en dat zijn er heel veel), die steun krijgt hij niet omdat hij niets voor deze mensen doet. Daarbij staat het onderwijs en de gezondheidszorg in Venezuela op een hoog peil. De gezondheidszorg zelfs zo, dat Antillianen voor veel ingrepen naar Venezuela gaan, waar ze gratis worden geholpen. Nederland accepteert het al jaren dat hele gezinnen in autowrakken leven op de Antillen, dezelfde Antillen waar Nederlandse belastingontduikers in de watten worden gelegd. En maar met het vingertje wijzen naar een ander, bah!
Eén ding is zeker: we kunnen weer wat verhalen op de leugenberg van het CDA waarden en normen kabinet stapelen.

maandag 2 augustus 2010

De maand juli in Irak, de bloedigste sinds 2 jaar

In het nieuws gisteren het bericht dat juli 2010 de bloedigste sinds 2 jaar is. Aantal doden: 535 en meer dan 1000 gewonden. Volgens de nieuwslezer op radio 1 was dat te wijten aan de nog steeds niet gevormde regering na de laatste verkiezingen. Het moet toch godverdomme niet erger worden, er is maar 1 reden voor de ellende aldaar en dat is de door de VS begonnen illegale-oorlog in 2003! (met steun van de leugenachtige Nederlandse regering van Bakellende toentertijd).

De kloof tussen arm en rijk

Gistermiddag op radio 1 het AVRO programma 'De kloof' (12.15 tot 12.45u.), over de kloof tussen arm en rijk. Ontzettend slecht 'gescreende' gasten: een manager die volgens eigen zeggen vele malen modaal verdient, deze hufter wist niet eens te vertellen wat zijn maandinkomen is, een miljonair, een bijstandsmoeder en een schoonmaakster. De 2 rijken vertelden tot vervelens toe hoe hard zij moeten werken voor hun geld, ook vonden zij dat armoede in Nederland zeer relatief is: "als je stromend water, elektriciteit en verwarming hebt ben je niet arm". De bijstandsmoeder voelde zich alleen maar schuldig en deed niets anders dan zichzelf verontschuldigen. De schoonmaakster kon de andere gasten niet duidelijk maken, dat zij 6 uur per dag werkt i.p.v. 6 uur per week. Zij verdient 900 euro per maand, dat kan je onmogelijk verdienen met 6 uur per week. In een dergelijk programma had men de miljonair kunnen vragen hoe hij zo rijk is geworden en ten koste van wie. Zo doet deze kwast aan liefdadigheid in Afrika, heeft hij daar bijvoorbeeld een onderneming? De kans is dan groot dat hij zijn arbeiders aldaar zwaar onderbetaald, mijns inziens is dat misdadig. Over managers is de laatste jaren het ene na het andere disfunctioneren naar buiten gekomen en de salarissen zouden eindelijk eens naar een normaal inkomen teruggebracht moeten worden, in de zorg zou dat bijvoorbeeld miljoenen minder aan kosten opleveren. Een gemiste kans en nogmaals een ontzettend slecht programma!