Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 30 juni 2018

Gert-Jan Segers (ChristenUnie, Tweede Kamer) wil als NAVO lid Turkije niet langer verdedigen.....

'Christen'Unie (CU) voorzitter in de Tweede Kamer, Gert-Jan Segers heeft een interview gegeven aan de Telegraaf, waarin hij volkomen terecht stelt dat Nederland Turkije niet langer moet verdedigen 'tegen agressie' van Syrië.

Een verdediging die Nederland een paar jaar geleden nog deels voor haar rekening nam met de stationering van Patriot-raketten in Turkije.... Lullig genoeg was dezelfde CU destijds wel voor stationering van Patriot-raketten in Turkije, dit vanwege 'dreigende' Syrische agressie..... Voordewind, destijds de voorman van de CU, was zelfs blij met de stationering van Patriot-raketten in Turkije en wilde er meteen wat leveren aan Israël...... ha! ha! ha! ha! Terwijl Israël al bomvol stond met dat soort raketten, maar dat terzijde. Van agressie van Syrië tegen Turkije was toen geen sprake, zelfs niet van een dreiging daarmee......

Zoals gezegd, van die dreiging van Syrisch agressie tegen Turkije was geen enkel teken, maar toch stemde Nederland voor stationering van die raketten...... Des te vreemder, daar ook Turkije zich destijds als grote agressor gedroeg en zowel Irak als Syrië binnenviel als het haar zo uitkwam...... Deze feiten zetten ook achteraf nog grote vraagtekens bij het gezeur over artikel 5 van de NAVO: als een NAVO lidstaat wordt aangevallen, springen de andere lidstaten in de aanvalsmodus om dat land te verdedigen.......

Precies dat haalde ook Segers aan in zijn interview en hij stelde dat Turkije de grote agressor is in de regio, zo voert Turkije een smerige oorlog tegen de Koerden op Syrisch grondgebied........ Vandaar dat Segers tegen verdere bijstand voor Turkije is.

Vreemd dat Segers zich nu hier over uitspreekt, blijkbaar is er weer sprake van een beroep op artikel 5 van de uiterst agressieve terreurorganisatie NAVO, terwijl zoals gezegd Turkije volkomen illegaal op Syrisch grondgebied een smerige oorlog uitvecht tegen de Koerden..... Dezelfde Koerden die NB met succes tegen IS hebben gevochten in Syrië, terwijl Turkije aangetoond olie heeft afgenomen van IS en deze terreurorganisatie van wapens en training heeft voorzien....... 

Blijkbaar overweegt Nederland weer patriot-raketten in Turkije te stationeren, dat zou zonder meer op een schandelijke en ronduit valse voorstelling van zaken gebeuren, precies zoals Nederland dit een paar jaar geleden heeft gedaan (met ons belastinggeld en dan durven te zeuren dat we te weinig uitgeven aan defensie, terwijl volgens mij de eerdere stationering van raketten niet uit het defensie budget werd bekostigd, maar ik kan me vergissen, daar hier niets over te vinden is op het net...).....

Segers sprak zich verder terecht uit tegen de verkeersborden in Nederland, die Turken de weg wezen naar de Turkse stembus in Nederland. Borden voor een verkiezing die niets meer met eerlijke democratische verkiezingen te maken hebben, daar de oppositie geen kans had om op radio, tv en andere media haar standpunten bekend te maken en de Turkse pers monddood is gemaakt door de zwaar corrupte regering Erdogan......

Volgens het meer dan waardeloze kabinet Rutte 3 is dat wat 'we doen bij verkiezingen', waar Segers (nogmaals) terecht stelde dat dit alleen het geval zou moeten zijn bij democratische verkiezingen, waar in dit geval geen sprake van was...... Ach ja, Nederland is de grootste EU handelspartner van de reli-fascistische Erdogan dictatuur.......

Het meest belachelijke wat Segers te berde bracht was wel dat hij niet wil dat Turkije uit de NAVO wordt gezet....... Dit terwijl hij, zoals hiervoor al gesteld, Turkije ziet als een dictatuur, die agressief (en illegaal) tekeer gaat in buurland Syrië........ Ongelofelijk, al ziet Segers de NAVO 'uiteraard' niet als een agressieve organisatie, is de NAVO dat wel, alleen al door de deelname van Turkije aan dit bondgenootschap, om nog maar te zwijgen over de feitelijke baas van de NAVO, de grootste terreurentiteit op aarde, de VS (alleen deze eeuw begon de VS al 4 illegale oorlogen en intussen, heeft de VS, sinds het jaar 2000, al dik meer dan 2 miljoen mensen vermoord...)......

Algerije houdt razzia's en stuurt mensen te voet de woestijn in..........

Vanmorgen berichtte BBC World Service radio (rond 10.15 u. CET) over Algerije, waar de politie razzia's houdt en mensen oppakt die ofwel duidelijk uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara (sub-Sahara) komen, ofwel de politie pakt mensen op, vanwege de kleur die hun huid heeft.......

Mensen worden opgepakt waar ze werkzaam zijn en er wordt niet gecontroleerd of men legaal in Algerije is..... Deze mensen worden in bussen naar de grens van Algerije vervoerd, waar ze soms met honderd of meer, onder bedreiging van met scherp geladen wapens de woestijn in worden gestuurd, men wijst nog wel aan waar men bijvoorbeeld Niger of Mali kan vinden en verder zoeken ze het maar uit.......

Volgens de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) zijn er in de loop van een paar jaar naar schatting al 30.000 mensen in de woestijn omgekomen, niet alleen mensen die door Algerije de woestijn in worden gestuurd, maar ook mensen die bij hun vlucht naar Europa om zijn gekomen in de woestijn.....

E.e.a. zou bekend moeten zijn bij een groot aantal regeringen, waaronder de westerse, echter niemand die het opneemt voor de mensen die de dood in worden gestuurd....... Nee, men lult tot in het oneindige over het vluchtelingenprobleem in de EU* en komt dan met het walgelijke plan concentratiekampen in te richten in de EU en daarna in Noord-Afrika..... Concentratiekampen in Noord-Afrikaanse landen waar vluchtelingen de kans lopen te worden: -vermoord, -gemarteld, -uitgebuit als slaaf, -gebruikt als gijzelaar (waar de familie onder druk wordt gezet te betalen), of te worden misbruikt, waar de 'opvang' van deze mensen nu al gebeurt onder erbarmelijke omstandigheden, zal dat in de toekomst niet anders zijn, zie de erbarmelijke 'opvang' van vluchtelingen in Turkije.......

Walgelijk!

* Terwijl 90% van de vluchtelingen in eigen land, dan wel in buurlanden ('opvang in de regio') een ander heenkomen zoekt, in landen die voor het overgrote deel arm zijn, maar 'blijkbaar zijn die landen in de ogen van EU lidstaten wel berekend op het opvangen van vluchtelingen....' (wat ze niet zijn, zoals je waarschijnlijk al lang begrepen had)

Zie ook:
'Rutte (VVD premier) en Pechtold (veilingmeester D66) blij met concentratiekampen voor vluchtelingen in EU en Afrika........'

'Vluchtelingencrisis EU één op één veroorzaakt door de VS (met hulp van de NAVO).....'

'Vluchtelingen in Turkije!' (van Aleke's Blog!)

'Meer dan 1.000 Belgische academici keren zich tegen het inhumane vluchtelingenbeleid en de ontmenselijking........'

'Ten Broeke (VVD Tweede Kamer): de opvangkampen in Turkije zijn prima........... AUW!!!'

'Save The Children: Ieder kind verdient een eerlijke kans........ AUW!!!'

'Peuter vluchtelingen moeten eigen zaak bepleiten in VS rechtszalen, de VS: het land van de 'ongekende mogelijkheden....'' (en zie de links opgenomen in dat bericht)

Assange is journalist en zou alleen daarom al niet mogen worden vervolgd, een artikel o.a. voor de huidige 'journalisten' van de reguliere media en de gebruikers van die media

Vorige week werden er wereldwijd pro-Assange demonstraties gehouden die gewijd waren aan de hachelijke situatie waarin Julian Assange zich bevindt, in feite gevangen in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, dit daar hij onmiddellijk zal worden gearresteerd als hij zich buiten de deur waagt (de ambassade wordt 24 uur per dag in de gaten gehouden door meerdere agenten, wat intussen al een godsvermogen moet hebben gekost...).....

Afbeeldingsresultaat voor Assange Is a Journalist and Should Not Be Persecuted for Publishing the Truth

Als Groot-Brittannië hem uitlevert, wacht Assange naar grote waarschijnlijkheid een levenslange gevangenisstraf, de straf die hem maximaal kan worden opgelegd, gezien de situatie in de VS is het inderdaad zeer waarschijnlijk dat deze straf hem daadwerkelijk zal worden opgelegd.....

Straf voor het uitvoeren van zijn taak als journalist, het controleren van de overheid en dat in de breedste zin van het woord.... Door WikiLeaks hebben klokkenluiders in de VS een medium gekregen waar zij, na hun meestal al meerdere malen tevergeefs gedane pogingen om een eind te maken aan misstanden die zij tijdens hun werk tegenkomen, deze zaken (of zaak) openbaar te maken. 

Misstanden waar ofwel hun meerderen geen belangstelling voor hebben, daar dit hun positie in gevaar zou kunnen brengen, dan wel dat hen door die meerderen te verstaan wordt gegeven de mond te houden, daar hen anders ontslag en/of een rechtszaak wacht........ Natuurlijk zijn er voldoende klokkenluiders die weten dat de enige mogelijkheid is anoniem een zaak direct in de media te brengen, daar overleg met meerderen over een misstand op zeker tot ontslag zal leiden.....

Afbeeldingsresultaat voor Assange Is a Journalist and Should Not Be Persecuted for Publishing the Truth

In feite is de zaak tegen Assange een zaak tegen alle overheidsdienaren die met grote regelmaat fikse misstanden zien en tegen alle journalisten die nog wel hun werk doen zoals dat bedoeld is voor die functie.... Lullig genoeg zijn dat niet de journalisten van de reguliere media, die ofwel gevangen zitten in het harnas van de overheid, 'journalisten' van de zogenaamde publieke omroepen en de 'journalisten' van de andere media die in het bezit zijn van welgestelde personen (zoals hufter Murdoch), dan wel grote mediabedrijven die aan de beurs genoteerd staan en die geen belang hebben bij kritiek op de overheid of het bedrijfsleven, beter gezegd die er geen belang bij hebben dat bijvoorbeeld het inhumane, ijskoude neoliberalisme wordt bekritiseerd (met feiten!)..........

In Nederland hebben we het vermaledijde klokkenluidershuis, en dat is verworden tot één grot fiasco, waar dit huis zelfs na 2 jaar niet één zaak heeft afgerond, laat staan dat er zaken openbaar werden gemaakt...... (waardoor misstanden blijven bestaan...) Het smerige aan dit klokkenluidershuis is dat mensen die zich aangemeld hebben, met niemand, zelfs niet met huisgenoten of familie mogen praten over deze zaak...... Terwijl klokkenluiders meestal al een paar jaar hebben gewacht voor zij zaken in de openbaarheid willen brengen, of ze zijn met de kop tegen de muur gelopen bij hun directie of leiding en er derhalve alle belang bij hebben dat hun zaak juist snel in de openbaarheid komt, dit (nogmaals) om een eind te maken aan misstanden, ze zijn immers niet voor niets klokkenluider..........

Uiteraard is de democratie gebaat bij een site als WikiLeaks, het is juist in ons aller belang dat bijvoorbeeld corruptie en dergelijke zaken aan het licht komen, zodat er een eind aan die corruptie kan worden gemaakt...... Het lullige is dat het overgrote deel van de westerse politici bijna dagelijks de mond vol hebben over bestrijding van corruptie en voorheen over transparantie, maar er in werkelijkheid niets aan willen doen en zaken zo gesloten mogelijk willen houden..... (waar nog opgemerkt dient te worden dat het woord 'transparantie' in tegenstelling tot een paar jaar geleden nog maar zelden wordt gebruikt door die politici....)

Afbeeldingsresultaat voor Assange Is a Journalist and Should Not Be Persecuted for Publishing the Truth

Het overgrote deel van de reguliere (massa-) media die berichtten over WikiLeaks en over Assange toen hij net in de Ecuadoraanse ambassade was gevlucht, spraken de VS overheden na, vooral de 'uiterst betrouwbare', CIA..... Waar deze terreurorganisatie stelde dat er uiterst gevaarlijke informatie was gelekt en dat daardoor honderden zo niet duizenden mensen in gevaar zouden zijn gekomen..... 

Deze media deden niet eens moeite de gelekte documenten te lezen en te zien of de CIA en de VS regering wel de waarheid spreken.... Zeker gezien het feit dat de CIA heel vaak liegt, wat ook geldt voor de regering van de VS, nu de Trump administratie. Nee, voor de reguliere westerse media en het grootste deel van de westerse politici geldt dat de staat en de CIA hebben gesproken, dus 'klaar en waar......'

Het is dan ook ronduit een schande dat zogenaamde journalisten meehuilen in het meer dan valse CIA koor.......

Afbeeldingsresultaat voor Assange Is a Journalist and Should Not Be Persecuted for Publishing the Truth

Lees het volgende artikel van Kevin Zeese en Margaret Flowers, die nog veel dieper op de zaak ingaan en zegt het voort, het is de hoogste tijd dat liegende politici en media aan de paal worden genageld voor al hun leugens, smerige spelletjes en het belazeren van het volk respectievelijk de gebruikers van de reguliere media............

Assange Is a Journalist, Should Not Be Persecuted for Publishing the Truth

by Kevin B. Zeese and Margaret Flowers June 29, 2018

Last week, rallies in support of Julian Assange were held around the world. We participated in two #AssangeUnity events seeking to #FreeAssange in Washington, DC.

This is the beginning of a new phase of the campaign to stop the persecution of Julian Assange and allow him to leave the Ecuadorian Embassy in London without the threat of being arrested in the UK or facing prosecution by the United States.

The Assange Case Is a Linchpin for Freedom of the Press and Freedom of Information in the 21st Century

The threat of prosecution against Julian Assange for his work as editor-in-chief of WikiLeaks will be a key to defining what Freedom of the Press means in the 21st Century. Should people be allowed to know the truth if their government is corrupt, violating the law or committing war crimes? Democracy cannot exist when people are misled by a concentrated corporate media that puts forth a narrative on behalf of the government and big business.

This is not the first time that prosecution of a journalist will define Freedom of the Press. Indeed, the roots of Freedom of the Press in the United States go back to the prosecution of John Peter Zenger, a publisher who was accused of libel in 1734 for publishing articles critical of the British royal governor, William Cosby. Zenger was held in prison for eight months awaiting trial. In the trial, his defense took its case directly to the jury.

For five hundred years, Britain had made it illegal to publish “any slanderous News” that may cause “discord” between the king and his people. Zenger’s defense argued that he had published the truth about Cosby and therefore did not commit a crime. His lawyer “argued that telling the truth did not cause governments to fall. Rather, he argued, ‘abuse of power’ caused governments to fall.” The jury heard the argument, recessed and in ten minutes returned with a not guilty verdict.

The same issue is presented by Julian Assange — publishing the truth is not a crime. WikiLeaks, with Assange as its editor and publisher, redefined reporting in the 21st Century by giving people the ability to be whistleblowers to reveal the abuses of government and big business. People anonymously send documents to WikiLeaks via the Internet and then after reviewing and authenticating them, WikiLeaks publishes them. The documents sometimes reveal serious crimes, which has resulted in Assange being threatened with a secret indictment for espionage that could keep him incarcerated for the rest of his life.

This puts the Assange case at the forefront of 21st Century journalism as he is democratizing the media by giving people the power to know the truth not reported, or falsely reported, by the corporate media. Breaking elite control over the media narrative is a serious threat to their power because information is power. And, with the internet and the ability of every person to act as a media outlet through social and independent media, control of the narrative is moving toward the people.

In this environment, the Internet-based news is becoming more dominant and WikiLeaks is a particular threat to media monopolization by the elites. Research is showing that independent and social media are having an impact on people’s opinions.

The threats to Julian Assange are occurring when dissent is under attack, particularly media dissent; the FBI has a task force to monitor social media. The attack on net neutralityGoogle using algorithms to prevent searches for alternative media and Facebook controlling the what people see are all part of the attack on the democratized media.

The Astounding Impact of WikiLeaks’ Reporting

The list of WikiLeaks’ revelations has become astounding. The release of emails from Hillary Clintonher presidential campaign, and the Democratic National Committee had a major impact on the election. People saw the truth of Clinton’s connections to Wall Street, her two-faced politics of having a public view and a private view as well as the DNC’s efforts to undermine the campaign of Sen. Bernie Sanders. People saw the truth and the truth hurt Hillary Clinton and the Democrats.

Among the most famous documents published were those provided by Chelsea Manning on IraqAfghanistan, the Guantanamo Prison and the US State Department. The Collateral Murder video among the Manning Iraq war documents shows US soldiers in an Apache helicopter gunning down a group of innocent men, including two Reuters employees, a photojournalist, and his driver, killing 16 and wounding two children. Millions have viewed the video showing that when a van pulled up to evacuate the wounded, the soldiers again opened fire. A soldier says, “Oh yeah, look at those dead bastards.”

Other significant intelligence leaks followed, i.e., Vault 7, documents on the Central Intelligence Agency’s activities, and Vault 8, which included source code on CIA malware activities.

WikiLeaks has also published documents on other countries, e.g. WikiLeaks published a series of documents on Russian spyingWikiLeaks has been credited by many with helping to spark the Tunisian Revolution which led to the Arab Spring, e.g., showing the widespread corruption of the 23-year rule of the Ben AliForeign Policy reported that “the candor of the cables released by WikiLeaks did more for Arab democracy than decades of backstage U.S. diplomacy.” WikiLeaks’ publications provided democracy activists in Egypt with information needed to spark protests and provided background that explained the Egyptian uprising. Traditional media publications like the New York Times relied on WikiLeaks to analyze the causes of the uprising.

WikiLeaks informed the Bahrain public about their government’s cozy relationship with the US, describing a $5 billion joint-venture with Occidental Petroleum and $300 million in US military sales and how the US Navy is the foundation of Bahrain’s national security.
John Pilger describes WikiLeaks’ documents, writing, “No investigative journalism in my lifetime can equal the importance of what WikiLeaks has done in calling rapacious power to account.”

Assange Character Assassination And Embassy Imprisonment

Julian Assange made powerful enemies in governments around the world, corporate media, and big business because he burst false narratives with the truth. As a result, governments fought back, including the United States, Great Britain, and Sweden, which has led to Assange being trapped in the embassy of Ecuador in London for six years.

The root of the incarceration were allegations in Sweden. Sweden’s charges against Assange were initially dropped by the chief prosecutor, two weeks later they found a prosecutor to pursue a rape investigation. One of the women had CIA connections and bragged about her relationship with Assange in tweets she tried to erase. She even published a 7-step program for legal revenge against lovers. The actions of the women do not seem to show rape or any kind of abuse. One woman held a party with him after the encounter and another went out to eat with him. In November 2016, Assange was interviewed by Swedish prosecutors for four hours at the Ecuadorian embassy. In December 2016, Assange published tweets showing his innocence and the sex was consensual. Without making a statement on Assange’s guilt, the Swedish investigators dropped the charges in May 2017. The statute of limitations for Swedish charges will be up in 2020.

As John Pilger pointed out, “Katrin Axelsson and Lisa Longstaff of Women Against Rape summed it up when they wrote, ‘The allegations against [Assange] are a smokescreen behind which a number of governments are trying to clamp down on WikiLeaks for having audaciously revealed to the public their secret planning of wars and occupations with their attendant rape, murder, and destruction… The authorities care so little about violence against women that they manipulate rape allegations at will.’”

Assange is still trapped in the embassy as he would be arrested for violating his bail six years ago. But, the real threat to Assange is the possibility of a secret indictment against him in the United States for espionage. US and British officials have refused to tell Assange’s lawyers whether there was a sealed indictment or a sealed extradition order against him. Former CIA Director, now Secretary of State, Mike Pompeo has described WikiLeaks as a non-state hostile intelligence service and described his actions as not protected by the First Amendment. In April 2017, CNN reported, “US authorities have prepared charges to seek the arrest of WikiLeaks founder Julian Assange.” The Obama Justice Department determined it would be difficult to bring charges against Assange because WikiLeaks wasn’t alone in publishing documents stolen by Manning but the Trump DOJ believes he could be charged as an accomplice with Edward Snowden.

When the president campaigned, Trump said he loved WikiLeaks and regularly touted their disclosures. But, in April 2017, Attorney General Jeff Sessions said that Assange’s arrest is a “priority.”

Time To Stop the Persecution of Julian Assange

The smearing of Assange sought to discredit him and undermine the important journalism of WikiLeaks. Caitlin Johnstone writes that they smear him because “they can kill all sympathy for him and his outlet, it’s as good for their agendas as actually killing him.”

Even with this character assassination many people still support Assange. This was seen during the #Unity4J online vigil, which saw the participation of activists, journalists, whistleblowers and filmmakers calling for the end of Assange’s solitary confinement and his release. This was followed a week later by 20 protests around the world calling for Assange’s release.

Julian Assange has opened journalism’s democracy door; the power to report is being redistributed, government employees and corporate whistleblowers have been empowered and greater transparency is becoming a reality. The people of the United States should demand that Assange not face prosecution and embrace a 21st Century democratized media that provides greater transparency and accurate information about what government and business interests are doing. Prosecuting a news organization for publishing the truth, should be rejected and Assange should be freed.

You can support Julian Assange by spreading the word in your communities about what is happening to him and why. You can also show support for him on social media. We will continue to let you know when there are actions planned. And you can support the WikiLeaks Legal Defense Fund, run by the Courage Foundation, at IAmWikiLeaks.org.

Kevin Zeese and Margaret Flowers co-direct Popular Resistance. Kevin Zeese is on the advisory board of the Courage Foundation. This article first appeared as theweekly newsletter of the organization.

Read more by Kevin B. Zeese

===============================
Zie ook:
'Julian Assange, valse beschuldigingen, Big Brother en VS steun voor terrorisme'

'WhiteHouse: US, Ecuador Coordinating About Future Of Assange Asylum' Dit is een artikel van Caitlin Johnstone (Rogue Journalist) en sluit perfect aan op het hierboven opgenomen artikel, waarin je overigens ook een link vindt naar een ander Johnstone artikel over deze zaak.

'Julian Assange gedemoniseerd door media die hem zouden moeten steunen, waren ze bevolkt geweest door echte journalisten........'

'WikiLeaks toont aan dat VS en GB een gezamenlijke gewelddadige en bedrieglijke buitenlandpolitiek voeren'

'De prijs op het hoofd van Julian Assange: 1 miljard dollar.....'

'Assange kan niet voor spionage worden vervolgd, immers hij is journalist >> aldus Daniel Ellsberg (Pentagon Papers) in een video'

'Stop de isolatie van Julian Assange!'

'Julian Assange (Wikileaks) haalt hypocriete Britse regering onderuit voorwijzen op belang van vrije en onafhankelijke media'

'Volkskrant en Nieuwsuur Fake News over 'Russische hacks.....''

'VS waarschuwde regering van Zweden voor Wikileaks in aanloop verkiezingen, Assange 'moest en zou hangen', ofwel de zoveelste VS manipulatie van verkiezingen elders......'

'Klokkenluidershuis zoals verwacht één grote mislukking.........'

'Plasterk adviseert klokkenluidershuis niet onder te brengen bij ombudsman'

'Klokkenluiders in vervolg vogelvrij, een nieuwe EU wet.......'

''Huis voor Klokkenluiders' bedoelt om klokkenluiden tegen te gaan.........'

'Sven Kockelman is overtuigd dat politici eerlijk zijn en van lobbyisten heeft hij nooit gehoord......... ha! ha! ha! ha!'

'AIVD geïnfiltreerd in Klokkenluidershuis, dat is 'gewoon' gebruik maken van vakkrachten......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Klokkenluidershuis een fiasco, zoals voorspeld.........'

'Huis voor Klokkenluiders blijkt nog groter fiasco dan eerder gedacht...... Wat wil je? Opgezet op initiatief van bedrijven lobbykabinet Rutte 2......'

'Stop 'Trade Secrets Protection Directive!' Daarmee worden we overgeleverd aan bedrijven........'

 'Rutte 3 gaat 20 miljoen investeren in 'onafhankelijke' onderzoeksjournalistiek..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Britse regering wil klokkenluiders tot 14 jaar gevangenisstraf geven............ Leve de vrije nieuwsgaring!!'

vrijdag 29 juni 2018

Aanbesteding openbaar busvervoer Haaglanden dreigt naar EBS-kolonistenbus te gaan......

Ontving van Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) een mailactie. Het gaat hier over de aanbesteding van busvervoer in Haaglanden, waaraan het bedrijf EBS meedoet. EBS is geheel in handen van het Israelische busbedrijf Egged......

Als de aanbesteding naar EBS gaat zal het maatschappelijk verantwoord ondernemen met voeten worden getreden, daar Egged een belangrijke bijdrage levert aan de schending van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking op de door Israël illegaal bezette West Bank en Oost-Jeruzalem......

Laat zien dat je het niet eens bent met de moorddadige Israëlische regering, die met scherp laat schieten op vreedzame demonstranten, medische hulpverleners en zelfs Palestijnse kinderen!

Lees en teken de petitie ajb en geeft het door! Er is haast bij daar de aanbestedingsronde bijna is gesloten, het gaat bovendien om een aanbesteding van 11 jaar!

Mailactie: Geen EBS-kolonistenbus in de Haaglandenstreek!

Momenteel vindt er in de Haaglandenstreek een aanbestedingsronde plaats voor het openbaar busvervoer in een concessie voor de periode van 25 augustus 2019 tot 14 december 2030.

Naar verwachting wordt op 11 juli aanstaande in Rotterdam de winnaar van deze concessie bekendgemaakt. Naast Connexxion en Keolis neemt ook EBS, dat geheel in handen is van het Israëlische busbedrijf Egged, aan deze aanbestedingsronde deel.

Een eventuele gunning van de concessie aan EBS zou volkomen in strijd zijn met de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Egged levert immers een belangrijke bijdrage aan de schending van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem.

Doe mee aan deze emailactie en stuur een brief naar de Wethouders Verkeer en Vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag!

Let op: 3 mailacties onder elkaar dus graag helemaal naar beneden scrollen!

Er zijn 24 wethouders Verkeer en Vervoer in de regio en met elke mailknop hieronder mailt u naar 8 van hen.

GeenEBS kolonistenbus in de Haaglandenstreek

======================================
Zie ook:

'Israëlische scherpschutters vermoorden met opzet kinderen en de witte westerse wereld blijft wegkijken.......'

'Nikki Haley (VS ambassadeur bij de VN) UNHRC heeft commentaar op een land met een goede mensenrechten reputatie, t.w. Israël.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Zie ook:
 'Canadese arts neergeschoten door 'heldhaftige' Israëlische sluipschutter.....'


'Pro-Israël propaganda in de reguliere westerse media, amper aandacht voor Palestijnse protesten'

'Nederland voorzitter VN Veiligheidsraad, maar heeft tegelijkertijd geen commentaar op Israëlische moorden op ongewapende demonstranten.........'

'Gazastrook 2018 - Sharpeville 1960 >> terreur tegen vreedzame demonstranten'

'Schieten op ongewapende vreedzame demonstranten volgens Israël uit zelfverdediging........'

'Israëlische terreur: niet alleen het schieten op ongewapende demonstranten, maar ook de vele andere standrechtelijke executies, ofwel moorden op bekende Palestijnen'

'Israël gebruikt nieuw chemisch wapen tegen Palestijnse demonstranten in de Gazastrook' (Wel aandacht voor 'Syrische gifgasaanval' in Douma, maar als Israël daadwerkelijk dit wapen inzet, blijft het doodstil....Israël, samen met Egypte, de twee landen die nog steeds chemische wapens ontwikkelen, produceren, opslaan en.... exporteren!! (de VS heeft overigens tegen de afspraken in nog steeds grote voorraden gifgas...) Wellicht leveren deze landen ook aan de terreurgroepen, ofwel de 'gematigde rebellen' in Syrië, die met instemming van het westen over voorraden gifgas beschikken...... Zowel Israël als Egypte staan achter de psychopathische terreurgroepen in Syrië, groepen die in het westen zoals gezegd 'gematigde rebellen' worden genoemd.....

'Palestijnen en groot deel wereld rouwen om tweede door Israëliërs vermoorde journalist..........'

'VS ambassade Jeruzalem gedompeld in Palestijnenbloed........

'Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes' (ook witte fosfor is een chemisch wapen...)

'Israël test nieuwe smerige technologie op demonstrerende Palestijnen'

'Gazastrook: waarom vooral jongeren demonstreren en daar zelfs hun leven voor op het spel zetten'

'Netanyahu misbruikt geheel hypocriet de Holocaust voor oorlogshitserij tegen Syrië en Iran........'

'Palestijnen en groot deel wereld rouwen om tweede door Israëliërs vermoorde journalist..........'

'Gazastrook: waarom vooral jongeren demonstreren en daar zelfs hun leven voor op het spel zetten'

''Rechter' houdt Palestijns meisje van 16 jaar in gevangenschap, verder een invalide in rolstoel vermoord: 'leve het dappere Israëlische leger....''

'Israël zet snelle reactiemacht op poten tegen anti-Israëlische kritiek'

'Israël heeft de energielevering aan Gazastrook alweer gestopt, plus commentaar van de uitermate pro-Israëlische BBC.......' 

'Why Liberal Zionists Have Nothing to Say About Ahed Tamimi’s Slap and Arrest'

'Jerry Seinfeld valt keihard door de mand als zionist...........' (Seinfeld, 'een liberale zionist')

''Heldhaftige Israelische militair', die op verdenking van het gooien met stenen, een 15 jarige jongen vermoordde, gaat vrijuit........'

'Israël sluit waterkraan voor Gazastrook, een enorme schending van mensenrechten en een misdaad tegen de menselijkheid.....'

'Israël gebruikt nieuw chemisch wapen tegen Palestijnse demonstranten in de Gazastrook'

'Israëlische 'heldhaftige' scherpschutters vermoordden 21 jarige verpleger, die bezig was eerste hulp te verlenen.........'

'At Least 525 Palestinians Wounded by Israeli Troops on Gaza Border'

'Aanbesteding openbaar busvervoer Haaglanden dreigt naar EBS-kolonistenbus te gaan......'

'Nikki Haley (VS ambassadeur bij de VN) UNHRC heeft commentaar op een land met een goede mensenrechten reputatie, t.w. Israël.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Israëlische advocaat benoemd tot voorzitter van het Mensenrechtencomité van de VN.......'

'Gaza Freedom Flotilla tegen de blokkade van de Gazastrook, met een overlevende van de USS Liberty'

'Israël verbiedt nu zelfs Palestijnen uit de Gazastrook het land te verlaten als zij een medische behandeling nodig hebben......'