Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 29 juni 2018

Explosieve groei dier- en milieuonvriendelijke kalversector en geitenhouderij.... Laatste nieuws: bij brand kwamen 400 kalveren om het leven.....

Hoe doorzichtig en fout een overheidsbeleid kan zijn, zie je met grote regelmaat in de Nederlandse politiek. Zoals het volgende staaltje politieke lobby ten behoeve van de intensieve martelveehouderij: de dierenbeulen van de intensieve veehouderij hebben al jaren een mestoverschot, eindelijk wordt dit aangepakt door de regering en krijgen 'boeren' een boete voor de mest die ze niet op eigen land kwijt kunnen. 

Voor de grote dierenbeulen in de intensieve veehouderij is dat amper een probleem, echter wel voor de (kleine) ecologische boeren, terwijl zij juist voldoende grond hebben voor de geproduceerde mest en er zelfs een tekort is aan mest uit de ecologische veehouderij (men spreekt over 'biologisch', terwijl elke boer in feite biologisch is, immers we hebben geen kunstkoeien of varkens.....)

Maar beste lezer het kan nog veel zotter, terwijl die ecologische boeren koeien naar de slacht moeten brengen, krijgt de intensieve veehouderij van geiten en kalveren van 'Christen'Unie minister Schouten toestemming om uit te breiden en mag er zelfs tijdelijk meer mest geproduceerd worden....... ha! ha! ha! ha! Ja, sorry, om een dergelijk staaltje zo doorzichtige smerige en foute politiek bedrijven, kan ik na een paar vloeken alleen nog maar lachen.... Ongelofelijk!!

Afbeeldingsresultaat voor geiten in megastal
'Normaal toch, dat je geiten zo houdt????' ('zo leven ze ook in de natuur' en de 'christelijke' boeren uh dierenbeulen weten dat hun god het zo bedoeld heeft....)

Afbeeldingsresultaat voor kalveren in megastal
'Ziet er heel normaal en natuurlijk uit, vind je ook niet??' (heb je wel eens een een kalf zien rennen in de wei?)

Dier & Recht 27 juni 2016

Persbericht: Explosieve groei dier- en milieuonvriendelijke kalversector en geitenhouderij

Biologische boeren gaan ten onder aan dure fosfaatrechten terwijl dier- en milieuonvriendelijke kalvermesters en geitenhouders vrijstelling krijgen. Onbegrijpelijk en oneerlijk

Record aantal vleeskalveren en geiten
Het aantal vleeskalveren bereikt in 2018 een recordhoogte. Voor het eerst wordt de grens van 1 miljoen gehaald. Ook de door Q-koorts beruchte geitensector groeide met ruim 12% ten opzichte van vorig jaar. Zo blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS door Nieuwe Oogst. Deze cijfers staan in schril contrast met de biologische boeren, die samen nog geen 70.000 melkkoeien bezitten.

Protestactie biologische melkveehouders
Biologische melkveehouders demonstreren vandaag om 17.00 uur in Den Haag tegen het fosfaatbeleid van minister Schouten. Bioboeren spelen geen enkele rol bij het mestoverschot. Er is juist een tekort aan biologische koeienmest.  Om 18:00 moet Minister Schouten haar beleid verdedigen tijdens een Algemeen Overleg  in de Tweede Kamer.

Onbegrijpelijk en oneerlijk standpunt

Hans Baaij directeur Dier&Recht: “Het is onverklaarbaar dat kalvermesters en geitenhouders mogen uitbreiden en meer slechte mest mogen produceren, terwijl biologische boeren koeien naar de slacht moeten brengen. Het is een schrijnend voorbeeld van Haags gekonkel, met een aan corruptie grenzend gelobby.  Als Minister Schouten vanavond volhardt in haar standpunt, dan zal ze veel bioboeren een doodsteek toebrengen, evenals de geloofwaardigheid van het ministerie van Landbouw”.
=============================

Afgelopen woensdag zou er ook worden overlegd over de ecologische melkveehouders, echter als enige kan ik de algemene uitspraak van Schouten vinden dat ze geen ruimte ziet in het huidige EU stelsel, ofwel: ze kan niets doen voor de melkveehouders (in het algemeen, wel te verstaan)..... ha! ha! ha! ha! Terwijl ze de kalver- en geitensector toestemming gaf extra mest te produceren; dacht dat 'chistenen' niet mochten liegen >> fout gedacht........

PS: vanmorgen werd bekend gemaakt dat bij een dierenopslag in Haps (in de buurt van Cuijk, Noord-Brabant) 400 kalveren om het leven zijn gekomen en veel koeien zware brandwonden opliepen..... Tja als 'boer (lees: dierenbeul) in de intensieve martelveehouderij heb je natuurlijk geen geld over voor brandwerende maatregelen en zaken als een sprinklerinstallatie....'

Zie ook:
'Waarom komt commissie Remkes met haar aanbevelingen na Prinsjesdag'

'Stikstofbesluit moet doorgevoerd worden in de intensieve veehouderij'

'Aantal megastallen in 7 jaar tijd met 76% gestegen..... In Ommen wil men een megastal voor 14.000 biggen bouwen....'

'Stalbranden: dit jaar al 173.500 dieren het slachtoffer, meer dan in heel 2018 - deel 2'

'Stalbranden: dit jaar al 172.000 dieren het slachtoffer, meer dan in heel 2018'

'Schouten (minister 'Christen'Unie) onderneemt niets tegen stalbranden ofwel dierenmishandeling met een 'legitieme laag''

'Brandbrief naar alweer falend Rutte 3 inzake biggensterfte, ofwel grootschalige dierenmishandeling blijft ongestraft'

'Vlees.nl belazert de consument op 51 punten, aldus de Reclame Code Commissie'

'Dierenmishandeling >> 'Kweekvis', de gruwelijke manier waarop deze dieren worden vermoord'

'Stop de slacht van hoogzwangere dieren, dierenmishandeling in een nog hogere versnelling.....'

'Jaarlijks sterven 5 miljoen biggen al voor de slacht en Greenpeace klaagt de Rabobank aan'

'Dierenmishandeling: Nederlandse vleeskalveren voor meer dan de helft zwaar ziek >> het zoveelste schandaal uit de intensieve veehouderij....'

'Dierenmishandeling van enorme proporties: vissen lijden een vreselijke dood door de slacht.....'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten