Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 23 juni 2018

In democratieën denkt men dat regering niet in het belang van het volk handelt, ofwel een voortdurende en groeiende vertrouwenscrisis.....

Zoals VVD hufter Remkes hier een tussenrapport presenteerde waarin hij maatregelen voorstelt om het publiek meer vertrouwen in de politiek te geven, o.a. door een bindend correctief referendum* in te voeren (ha! ha! ha! ha!), toont internationaal onderzoek aan dat de 'democratisch geregeerde' volkeren vinden dat hun regeringen niet handelen in het volksbelang...... (Remkes kwam overigens tot dezelfde conclusie >> benieuwd wat men daar bij de VVD van denkt...)

Ja wat een ontdekking hè, terwijl je keer op keer met je neus op de feiten wordt gedrukt, inhumane neoliberale regeringen die onder de dekmantel van democratie allesbehalve in het belang van het volk handelen (de taak van een volksvertegenwoordiging), zoals in ons land Rutte 3 er vooral is voor de welgestelden, de grote bedrijven, de financiële wereld en het militair-industrieel complex......... Om nog maar te zwijgen over het feit dat zelfs het niet-bindend correctief referendum werd afgeschaft in ons land.....* Och we laten het CPB of CBS een onderzoek doen met een van tevoren afgesproken (voor de regering gunstige) uitkomst en dan blijkt dat 'de Nederlander voor het grootste deel vertrouwen heeft in de regering....'

In democratieën als die in ons land bestaat de volksvertegenwoordiging in feite al niet meer en kan je beter spreken van een bedrijvenvertegenwoordiging..... Politici die openlijk lobbyen voor grote bedrijven, neem het besluit van Rutte 3 (waar de naamgever 'onze' disfunctionerende premier, over loog dat het gedrukt stond) de dividendbelasting af te schaffen voor buitenlandse aandeelhouders, een besluit dat werd ingegeven door lobbyisten van Shell en Unilever, waar de grootste lobbyist dezelfde VVD premier Rutte was (immers deze plork werkte eerder zelfs voor Unilever........) Dan durft men nog te zeggen dat ín Nederland geen corruptie van belang bestaat.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Waar men het gore lef heeft te zeggen dat er niets mis is met lobbyen......

In een echte democratie met een echte volksvertegenwoordiging zou heel het kabinet Rutte 3, alleen voor dit feit al, bij wijze van spreken met pek en veren overdekt door het land zijn gestuurd.....** Trouwens uit heel het regeerakkoord wasemt dit lobbyen voor het grote bedrijfsleven en de welgestelden (waar de laatsten zelfs de media beheersen door het aandelenpakket dat zij van de massamedia in het bezit hebben, dan wel eigenaar zijn van die media, neem Murdoch......)

Clubs als de Bilderbergconferentie (of Bilderberg Group) maken in feite uit wat regeringen wel of niet kunnen, niet mogen of juist moeten doen (zoals het afschaffen van: ontslagbescherming en andere arbeidsvoorwaarden, plus promotie van flexibele arbeid), waarmee de machtigen der aarde, de grote ondernemers, de financiële maffia, de massamedia*** en het militair-industrieel complex in feite de dienst uitmaken (uiteraard met 'adviezen' van de geheime diensten....).....

Published on Thursday, June 21, 2018 by Common Dreams

'Crisis of Trust': Poll Finds People Living in Democracies Think Governments Aren't Acting in Public Interest

"Democracies cannot afford to be complacent if they are to survive and prosper."


democracy sign
Occupy London demonstrators erected tents in front of St Paul's Cathedral on Oct. 16, 2011. (Photo: Neil Cummings/Flickr/cc)

Democracies worldwide are experiencing a "crisis of trust," according to the Democracy Perception Index (pdf) released Thursday, which found that among citizens of democratic nations, the majority does not believe that their voices matter in politics or that governments are acting in the public interest.

Earlier this month, Dalia ResearchAlliance of Democracies, and Rasmussen Global polled some 125,000 people across 50 countries, and found that those living in nations deemed "democractic"—based on Freedom House's latest index—have even less faith in government than those living in "non-democratic" states.

More than half of respondents in democratic countries said their voices "rarely" or "never" matter in politics, and 64 percent said they believe their government "rarely" or "never" acts in the interest of the public. In terms of citizens not believing their voices have an impact, Japan fared the worst, with a full 74 percent of people who said they felt their voice doesn't matter.


See here for a table and heat map of complete global results, ranked.

Caveat: While citizens of democracies may be more free to be critical than those in non-democracies, the lack of trust suggested by these figures are shocking. Leaders should take heed.

Austria, which has recently garnered international attention for the surging popularity of its far-right politicians, is the worst-ranked democracy in terms of acting in the public interest, and overall falls second to only the "partly free" Kenya. In the United States, 49 percent said their voice doesn't matter and 66 percent believe the government fails to serve the public.

Other key findings from all 50 surveyed countries include: more than half of citizens "don't trust the news they read," and nearly half "don't feel free to share political opinions in public." While citizens of democracies feel the most free to publicly discuss politics, a full 57 percent said they don't believe the news media gives them "balanced and neutral information."

"Democratic systems of governance are under severe threat, not only from foreign interference and the rise of autocratic regimes, but also from the huge crisis of confidence amongst the electorate," concluded Nina Schick, director of data and polling at Rasmussen Global. "Democracies cannot afford to be complacent if they are to survive and prosper."

As Dalia Research CEO and cofounder Nico Jaspers put it, "Right now the biggest risk for democracies is that the public no longer sees them as democratic."

The index was released to mark the inaugural Copenhagen Democracy Summit, which was organized by the three surveryers.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

===============================

*   In Nederland hadden we het niet-bindend raadgevend referendum, afgeschoten door m.n. 'Democraten' 66, eertijds de grote pleitbezorger van een echt referendum (dat was het referendum zoals wij dit kennen in feite niet)....... 'Democraten' die een ultiem democratisch correctie(f) mechanisme, hoe beperkt het ook was, de nek hebben omgedraaid...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

**  Dit nog naast het feit dat de EU en andere democratieën expres de rente laag houden, dit is in het belang van de grote bedrijven en de aandeelhouders, waar het gewone volk met hun zuurverdiende spaargeld het nakijken heeft......

*** Deze media worden zoals gezegd beheerst door welgestelde aandeelhouders (of ronduit eigenaren zoals Murdoch) en investeringsgroepen. Bij de conferenties van Bilderberg worden tegenwoordig 'journalisten' uitgenodigd, die echter van te voren een geheimhoudingsclausule moeten tekenen, m.a.w.: ze mogen er niet over uit de school klappen...... Je snapt natuurlijk dat journalisten die hiermee akkoord gaan, niets meer met journalistiek van doen hebben...... (al hebben de meeste journalisten van de reguliere media niets meer met journalistiek te maken)

PS: de cijfers in het staatje zien er wat mij betreft nog veel te florissant uit......

Zie ook:
'Gert-Jan Segers ('Christen' Unie Tweede Kamer) tegen afschaffing dividendbelasting, maar wenst er niets tegen te ondernemen.....'

'Rutte (ex-Unilever en 'premier') niet van plan afschaffing dividendbelasting terug te draaien, zelfs niet na oplopende kosten'

'Belastingheffing ook al op klassenniveau, of hoe welgestelden en grote bedrijven de dans keer op keer ontspringen......'

'Dividendbelasting en de 'opmerkelijke reactie' van van Haersma Buma.........'

'Dividendbelasting: Rutte blijft liegen over de afschaffing van deze belasting........'

'Pechtold (D66) liegt en Rutte (VVD en premier) heeft last van 'geheugenverlies' over afschaffing dividendbelasting buitenlandse investeerders'

'Rutte 3, het kabinet met 'christenen' dat zegt te werken aan de terugdringing van de klimaatverandering en luchtvervuiling, geeft meer wegen vrij voor 130 km/u...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten