Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 26 juni 2018

Oliemaatschappijen kunnen volgens rechter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de klimaatverandering......

In Californië heeft een federale rechtbank een zaak verworpen tegen grote oliemaatschappijen, waarin deze maatschappijen werden aangeklaagd door de steden Oakland en San Francisco. De klacht betreft het betalen voor de maatregelen die deze steden moeten nemen ten gevolge van de klimaatverandering......

Het gaat hier om de oliemaatschappijen Shell, ExxonMobil, BP. Chevron en ConocoPhilips, waarvan de eerste 2 uit eigen onderzoek al decennia geleden wisten dat verbranding van fosasiele brandstoffen verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, Shell wist dit al eind 80er jaren en ExxonMobil zelfs al in de 70er jaren.......

Ondanks dat heeft men deze onderzoeken ver weggestopt achterin een onderste la, sterker nog: deze maatschappijen hadden daarna het gore lef, met de wetenschap die ze hadden, te ontkennen dat verbranding van fossiele brandstoffen de oorzaak was van de klimaatverandering....... In plaats van inzetten op duurzame energie hebben deze bedrijven meer olie en gas uit de grond gehaald dan eerder voor mogelijk werd gehouden.......

Zoals je begrijpt, dit is ronduit misdadig, zeker als je ziet dat er sinds de onderzoeken van Shell en ExxonMobil werden uitgevoerd al tienduizenden mensen zijn omgekomen als gevolg van de klimaatverandering, dit door steeds heftiger wordende orkanen, de overstromingen die dit met zich meebrengt, maar ook overstromingen vanwege steeds heftiger regenval en met grondverschuivingen als gevolg van die regenbuien......

Het is duidelijk dat de federale rechter in de zak zit van de overheid en daarmee in de zak van de oliemaffia...... De rechter stelde dat deze zaak te breed is voor een beslissing in de rechtzaal..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Tja, hoe kom je erbij oliemaatschappijen verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering en daarmee voor alle doden die daardoor zijn gevallen..... Mensen het kan nog gekker, de rechter haalde uiteraard het direct hieraan voorafgaande, de doden niet eens aan, net zo min als de eerder genoemde steden dat hebben gedaan in hun aanklacht, nee het gaat hier om waterkeringen, zodat de steden beschermd zijn tegen overstromingen........

Het zich als duurzaam afficherende bedrijf Shell bakte ze donkerbruin, of beter gezegd zwart, door de verantwoording bij de overheid en het publiek te leggen..... Men was bij Shell zelfs zo brutaal te zeggen dat het bedrijf meedenkt over het probleem klimaatverandering door eerdere deelname aan het klimaatoverleg in Parijs..... Een overleg dat in een lam akkoord resulteerde, juist en vooral door deelname van bedrijven als Shell, bedrijven die bijvoorbeeld een effectieve belasting van CO2 uitstoot van de vooraf opgestelde agenda wisten te houden........

Intussen blijven deze oliemaatschappijen plekken zoeken waar men olie of gas kan winnen, zelfs in de diepzee en in arctisch gebieden, waar het wachten is op de volgende olieramp.... Eergisteren werd bekend gemaakt dat BP middels een lek een grote hoeveelheid boerspoeling (bevat o.a olie en een aantal chemische stoffen) in zee is verloren bij een boring in de Atlantische Oceaan, zo'n 180 kilometer ten zuidoosten van Nova Scotia...*

Uiteraard is de schade voor de oliemaffia veel lager als het gaat om het aanleggen van waterkeringen, dan dat deze maatschappijen moeten betalen voor alle doden die al zijn gevallen en de gevolgen daarvan voor de nabestaanden...... 

Voorlopig hebben de oliemaatschappijen en hun aandeelhouders in de loop van vele jaren duizenden miljarden verdiend aan het vergiftigen en vernielen van onze kleine aarde..... Tja 'op die waanzinnige winsten kan je natuurlijk niet zomaar een claim leggen', zeg nu zelf......**

Ach ja, het 'recht' in de VS is al sinds de oprichting van dit gestolen land zo krom als een hoepel en daar zal voorlopig geen verandering in komen vrees ik...... (en dan levert Nederland zelfs haar eigen burgers uit aan dit meer dan rechteloze land.....)

Hier het artikel over deze zaak op DeBeurs.nl:

Zaak tegen oliebedrijven om klimaat verworpen

Gepubliceerd op 26 jun 2018 om 08:32

SAN FRANCISCO (AFN/RTR) - Een federale rechtbank in Californië heeft een zaak verworpen die was aangespannen door de steden Oakland en San Francisco tegen grote olie- en gasconcerns als Shell, ExxonMobil en BP over klimaatverandering. Volgens de rechter is het probleem te breed om te worden beslist in de rechtszaal.

De steden hadden de bedrijven, met ook Chevron en ConocoPhillips, vorig jaar voor de rechter gesleept. Zij vinden dat ze moeten meebetalen aan waterkeringen die als gevolg van de stijgende zeespiegel nodig zijn om de steden te beschermen tegen overstromingen. De bedrijven zouden grotendeels verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering doordat zij de afgelopen jaren aanhoudend investeerden in fossiele brandstoffen. De energiereuzen zouden vooraf van de gevaren en risico's hebben geweten, maar niets hebben gedaan om de productie in te dammen of het verbruik van fossiele brandstoffen te beteugelen.

De rechter gaf aan dat met deze kwestie binnen- en buitenlandse beleidsbesluiten zijn gemoeid, die buiten de invloed liggen van de rechtbank. Wel erkende de rechter dat de klachten reëel en wereldwijd zijn.


Shell had eerder al gezegd de rol van energie in klimaatverandering lang geleden te hebben erkend en de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen. ,,Maar we geloven dat klimaatverandering een brede maatschappelijke uitdaging is die moet worden aangepakt met degelijk overheidsbeleid en veranderingen bij het publiek, en niet via de rechtbank."
============================

* Zie: 'BP heeft groot lek met boorspoeling (o.a. olie bevattend) op Atlantische Oceaan......'

** Hetzelfde zal je straks ook zien in de voor een groot deel geautomatiseerde wereld, waar bedrijven nog maar enkele werknemers nodig hebben om het werk te doen. (zoals we dat nu al in de landbouw en bij de bankenmaffia zien) Uiteraard zullen de grote bedrijven dan niet gaan betalen voor de enorme werkloosheid die zal zijn ontstaan, nog eerder zullen ze een eiland opspuiten in internationale wateren, waar men de hoofdkantoren zal vestigen en daar onder zelfbeheer een regering zal vormen, waar men zo min mogelijk belasting zal heffen op de waanzinnige winsten.... Nederland komt deze bedrijven al vast tegemoet door de dividend belasting af te schaffen.... (Zojuist werd bekend gemaakt dat Rutte wel degelijk wist van de afspraak met grote maatschappijen als Shell en Unilever >> voor de laatste werkte Rutte in het verleden...... Ofwel: alweer is 'onze' premier betrapt op ronduit keihard liegen.... Hoe is 't mogelijk dat deze hufter aan kan blijven als premier?!! Ongelofelijk en totaal ongeloofwaardig!!)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten