Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 28 juni 2018

EU pompt de komende 10 jaar 40 miljard euro extra in de wapenindustrie......

Nadat de EU bekend maakte een eigen leger te willen vormen, is nu bekend geworden dat dezelfde EU de komende 10 jaar 40 miljard euro extra investeert in de ontwikkeling van drones, beveiligingstechnologie en krachtige nieuwe wapens...... Alles voor een industrie waar enorme winsten worden gemaakt.....

De wapenindustrie kan na ontwikkeling van o.a. dodelijke wapens deze verkopen aan landen in conflictgebieden, iets waarin de EU-wapenindustrie al één van de besten is >> de EU wapenindustrie is de tweede wapenleverancier ter wereld en 40% van deze wapens gaan naar het Midden-Oosten......

De wapenindustrie heeft een uitermate machtige lobbymachine, waar ook politici en militairen deel van uitmaken, neem de beslissing voor de meer dan waardeloze, maar peperdure JSF...... Ondanks dat er een groot aantal rapporten ligt over de slechte kwaliteit van de JSF, koos een flink deel van de politieke partijen voor de JSF, zoals: de VVD, het CDA, de PvdA, PVV, D66, CU en SGP (de PvdA oplichters waren alleen voor de JSF, als ze deel uitmaakten van de regering, zoals tijdens Rutte 2, waar ze zelfs de partij waren die deze keus mogelijk maakte).......... 

De 10 grootste wapenfabrieken in de EU hebben hun lobby budget de laatste 5 jaar verdubbeld...... de EU heeft van 2013 tot 2016 maar liefst 37 ontmoetingen gehad met lobbyisten van de wapenindustrie...... Dit nog buiten de hiervoor bedoelde militaire en politieke lobbyisten van deze doodsindustrie, die desnoods dag in dag uit kunnen lobbyen voor hun broodheer, van wie ze t.z.t. een 'mooie vergoeding' krijgen, als ze al niet een 'mooi aandelenpakket' in de wapenindustrie hebben geparkeerd bij familie, dit voor de duur van de politieke carrière...... Waar ze natuurlijk ook lobbyen voor familie en vrienden die een dergelijk aandelenpakket in het bezit hebben....

Wat betreft de investeringen voor de beveiligingstechnologie, zal deze niet alleen ten goede komen aan dictaturen, die zo nog makkelijker ongenoegen onder het volk de kop kunnen indrukken, maar deze technologie zal uiteraard ook worden ingezet tegen de EU bevolking, zodat we straks meer en meer te maken krijgen met een staat die niet ver zal afstaan van een politiestaat...*

Het EU Defensie Fonds dat in juni 2017 in werking trad, zal de komende 10 jaar dus 40 miljard extra investeren in oorlogsvoering en onderdrukking van bevolkingen, dat bedrag is 30 keer groter dan wat de EU investeert in mensenrechten........ Jammer dat het hieronder opgenomen schrijven, bij een petitie van SumOfUS, niet spreekt over wat de EU van plan is te investeren in bescherming van het milieu**. Het zou met niet verbazen dat ook het bedrag voor milieumaatregelen, vergeleken met de investeringen in dood en verderf, ver achter blijft bij die 40 miljard euro........

Afbeeldingsresultaat voor Stop the EU from spending billions on the arms industry!

Uiteraard wordt alles door ons bekostigd via de belastingen, zoals we nu al betalen voor illegale oorlogsvoering in het Midden-Oosten, bedragen die niet alleen middels het ministerie van 'Defensie' (lees: ministerie van Oorlog) worden betaald..... Dat laatste zet nog eens extra vraagtekens bij het gezeur over te lage bestedingen aan defensie, immers het bedrag dat we uitgeven aan defensie wordt voor een deel ontzien als het gaat om militaire missies in landen waar we absoluut niets te zoeken hebben....... M.a.w. als je alle kosten bij elkaar optelt geven we veel meer uit aan defensie dan op de begroting staat.....

Overigens lijkt me het plan voor 4 miljard extra investeringen per jaar in de uiterst profijtelijke wapenindustrie aan de lage kant, het zou me niet verbazen dat via een omweg er veel meer geld zal gaan naar de doodsindustrie die men wapenindustrie noemt.......

Mensen, lees en teken de petitie ajb en geeft het door, er is haast bij daar er volgende week in het EU parlement wordt gestemd over het budget!

Stop the EU from spending billions on the arms industry!

Afbeeldingsresultaat voor Stop the EU from spending billions on the arms industry!

Under pressure from the arms lobby Europe has launched an unprecedented programme that would give the military industry billions of euros in public funding.

Instead of spending money to protect our environment and human rights, the EU wants to finance deadly drones, surveillance tech and powerful new weapons that our governments will then be free to export to conflict-heavy regions.

This is critical. 
If we don’t voice our opposition now, the arms lobby will succeed in hijacking European budgets. And we don’t have much time left. The European Parliament will vote on such funding for the next two years in the beginning of July.


The top 10 European arms companies have more than doubled their lobbying budget in the last five years alone. And it seems to have worked. The new EU Defence Fund, launched in June 2017, is set to put nearly €40 billion in these companies’ pockets over the next 10 years. That’s over 30 times larger than the EU’s budget for human rights.

The European Union is already the world’s second-largest supplier of weapons, with about 40 percent of its exports going to the Middle East. By setting up this fund, 
the EU -- which ironically won the Nobel Peace Prize in 2012 -- is putting the interests of arms dealers over a chance for real peace. It’s taking away funding from the global issues that actually matter and giving in to Trump, who’s criticised Europe’s low defence spending.

 SIGN THE PETITION 

The EU Commission has listened to SumOfUs members before: we’ve pushed them to take action on single-use plastic and ban bee-killing pesticides across Europe. 
Fighting the military industrial complex will be a huge challenge, but it’s far from hopeless.

European parliamentarians are voting on the budget next week, giving us just a short window. We need to act right now to reject this deadly proposal.======================================
* Al is men daar in de EU op andere vlakken al langer mee bezig, neem de macht van overheden op computergebruik, ofwel het mogen inbreken op computers van burgers, zoals ook in Nederland van kracht wordt met de sleepwet en wat dacht je van het geschreeuw over tegengaan van nepnieuws (fake news), terwijl het echte nepnieuws voor het overgrote deel wordt gemaakt door de reguliere media... M.a.w. men is doende de kritiek op het inhumane neoliberale regeringsbeleid, oorlogvoering enz. van het internet te weren......

** In pogingen om de klimaatverandering nog enigszins af te remmen >> de klimaatverandering kan niet meer worden gestopt, deze is alleen nog enigszins te beperken, al is volgens echte deskundigen een stijging van dik meer dan 3% aan het eind van deze eeuw niet te voorkomen, zelfs al zouden we morgen alle maatregelen hebben genomen, die men tot uiterlijk 2050 heeft opgesteld......

Zie ook: '40 miljard euro subsidie (belastinggeld) voor de uiterst winstgevende wapenindustrie? Zeg ook nee!'

PS: vergeet niet dat al het westers ingrijpen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten enorme vluchtelingenstromen opgang hebben gebracht, dit nog naast het creëren van terreur op de EU straten, beide zaken die enorm veel belastinggeld extra kosten........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten