Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 30 maart 2012

Het CDA en de sterfte van bijen

Wetenschappers hebben ontdekt en aangetoond, dat de grote wereldwijde bijensterfte (behalve vooralsnog in Australië), inderdaad het gevolg is van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bedoelde bestrijdingsmiddelen zijn neonicotinen zoals imidacloprid, die overigens niet afbreekbaar zijn in het milieu, deze middelen tasten het navigatiesysteem van bijen aan, zodat dezen de weg naar het bijenvolk niet kunnen terugvinden.

Bovendien zorgt het gif voor een grote vermindering van het aantal bijenkoninginnen. De wetenschappers zien al een vermindering in oogstopbrengsten, als gevolg van de problemen met de bijen, door het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen en zij verwachten de komende jaren wereldwijd een steeds lagere landbouwopbrengst. Leve het voedselprobleem!

Met dank aan o.a. Bayer en CDA paardenkut 'mijn boerenhart huilt' Verburg, deze voormalig minister van landbouw vond het niet nodig een verbod, zoals in een paar andere EU landen, op deze middelen uit te vaardigen. Integendeel, het tyfuswijf gaf zelfs beheerders van golfbanen toestemming deze troep te gebruiken. En Verburg is, godbetert nu Nederlands vertegenwoordiger bij de Wereldvoedselorganisatie FAO, volkomen belachelijk en ongeloofwaardig godverdomme!

Van Verburgs opvolger, de Groningse CDA paardenbeffer Bleker hoeven we al helemaal niets te verwachten, dat heeft de kleine etterbak intussen al meer dan voldoende bewezen, schijt aan milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid, is zijn devies.

Zie ook mijn bericht van 9 september 2011:  
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/09/neonicotinen-verder-onder-vuur.html

Voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2016.

Belasting: de rijken worden gespekt en de kansarmen uitgeknepen

Bijstandsgezinnen worden gekort als daar nog inwonende werkende of uitkering ontvangende kinderen in huis hebben. Zelfs de onderhoudsbijdrage, die in geval van scheiding wordt betaald voor die kinderen, wordt in mindering gebracht op die uitkering.
Dat gaat even heel anders bij de welgestelden: je mag kinderen per jaar € 5.000,-- schenken, tussen de 18 en 23 jaar is dat zelfs € 24.000,-- en bij studieschuld of de koop van een huis, zelfs eenmalig € 50.000,--.
Voorts mogen grootouders per jaar € 2.000,-- schenken aan hun kleinkinderen. Als u het niet helemaal begrijpt: die bedragen mogen de welgestelden dus in mindering brengen op de inkomstenbelasting, dus een cadeau uit de belastingpot! Dan heb ik het nog niet eens over de 12 miljard euro, die per jaar uit de belastingpot wordt betaald aan hypotheekrenteaftrek.
Al met al betalen de welgestelden in ons land, mits ze een goede belastingconsulent hebben, in verhouding veel minder belasting dan de eerste beste bijstandstrekker, ver onder de 30%!

Wat nou een eerlijk belastingsysteem?

Lelystad Airport: Hans Alders heeft schijt aan het milieu en de burger

Grootgraaier, sjoemelaar en voormalig PvdA minister Alders heeft een eigen adviesbureau: 'De Tafel van Alders' (of 'Alderstafel' als je het internet info adres bekijkt). Dit adviesbureau legt zich met name toe op het promoten van vliegbewegingen. Zo gaf Alders al eens advies over de geluidsoverlast bij Schiphol, gewoon oprekken die regels dus. Nu heeft hij disfunctionerend CDA staatssecretaris Milieu Atsma advies gegeven over Lelystad Airport: om Schiphol te ontlasten (hij bedoelt nog verder te kunnen laten groeien), zou er een aantal van ongeveer 40.000 lijnvluchten (de volledige 40.000 in 2020) vanaf en naar dat vliegveld moeten worden toegestaan. Het is duidelijk waar het hart ligt van deze nep-socialist: bij het geld en schijt aan het milieu en de burger. Atsma kennend zal hij dit advies kwijlend en vingerlikkend overnemen, immers net als Alders heeft hij schijt aan het milieu en de gezondheid van de burgers.

Het CDA geeft PVV nog meer legitimatie door bezuiniging ontwikkelingshulp

Dominee CDA voorzitter Peetoom vindt het wel opportuun om te voldoen aan de eis van de PVV fascisten, nog meer te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Zie hier de werkelijke waarde van het rentmeesterschap dat het CDA en in dit geval Peetoom in het bijzonder, uitoefenen voor hun god. Hiermee geeft het CDA en Peetoom nog meer legitimatie aan de haatzaaiers van de PVV en de verscherping van tegenstellingen in dit land, dat zal het gevoel van veiligheid weer 'veel goed doen'. Het is als met de NSB voor WOII, bepaalde ideeën, of delen daarvan, geopperd door deze nazi-beweging, werden maar al te graag opgepakt door politieke partijen zoals de KVP (1 van de partijen, die opgingen in het CDA).
Vandaag werd bekend, dat een aantal CDA prominenten, waaronder oud-premier Lubbers, eind februari al een brief aan de onderhandelaars van het CDA en de VVD stuurden, een oproep niet verder te bezuinigen op ontwikkelingshulp. In de brief wordt (terecht) gesteld, dat Nederland zich daarmee in de voet zal schieten, immers de opkomende economieën zullen zich goed herinneren hoe Nederland zich ten opzichte van hen opstelde, in moeilijker tijden.
Wat Lubbers er niet bij vertelde is, dat hij weet hoeveel Nederlandse bedrijven in arme landen verdienen, winsten die deels weer in de Nederlandse belastingpot terugvloeien. Neem Heineken in Kenia, het bedrijf verbouwt daar met Nederlandse ontwikkelingshulp grondstoffen voor de bierproductie aldaar (harddrugsproductie), grondstoffen die anders geïmporteerd moesten worden. Of neem de productie van gewassen voor onze veestapel van 500 miljoen dieren, 70% van de wereldproductie van landbouwgewassen wordt in diervoer verwerkt, voor Nederland wordt het overgrote deel van die landbouwgewassen voor diervoerproductie geïmporteerd, meestal uit ontwikkelingslanden. Dan lul ik nog niet over het omkopen van corrupte regimes, om voor een 'mooie' vergoeding op een bankrekening in Zwitserland, de kustwateren van de door deze regimes geleide landen, leeg te vissen.

De totaal incompetente sjoemelaar en CDA grootgraaier Knapen, die PCM zo ongeveer naar de kloten hielp, liet weten, dat hij er alle vertrouwen in heeft, dat men in het Catshuis, wat betreft ontwikkelingshulp, de beste resultaten uit de onderhandelingen zal halen. Ja, zo lust ik er nog wel honderd, grote klootzak, dus als er straks uitkomt, dat er niet 1 maar 2 miljard wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp, is dat gewoon het onderste dat men uit de kan heeft kunnen halen, godgloeiendegodverdomme!
Hufter Knapen is staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, dat 'voor' moet veranderd worden in 'tegen'.

donderdag 29 maart 2012

ABN Amro: het kan niet op

De staatsbank ABN Amro weet niet van ophouden, de verschillende reclames volgen elkaar in razend tempo op. Nu weer reclame voor een hypotheek met een cadeautje van € 2.000,--. De vorige (of wisselen de reclames elkaar af?), over Wi-Fi. ABN Amro heeft op alle kantoren Wi-Fi aan laten leggen (staatsbank, dus op kosten van....?), zodat de klant kan internetten als hij ten kantore verschijnt.
Hoe hoog is het reclame budget van ABN Amro eigenlijk?

De werkverschaffing is terug

Laat uw Azijnpisser 'altijd' gedacht hebben, dat men na WOII afsprak nooit weer aan werkverschaffing te gaan doen. Dat zal wel een bijzonder domme gedachte zijn geweest, want de roep en aanzet tot werkverschaffing is weer helemaal terug, alsof de werknemers die ontslagen zijn, het geheel en al aan zichzelf te danken hebben, worden ze gedwongen aan het werk gezet (op straffe van uitkeringsverlies).

Florijn, de nepsocialist en nitwit, godbetert ook nog PvdA wethouder in Rotterdam, verplicht uitkeringstrekkers uit zijn stad te gaan werken voor tuinders in het Westland. Bij Pauw&Witteman afgelopen maandag, was dit holle vat te gast om 'zijn idee' te promoten.

In een tijd dat het fascisme flink de kop opsteekt in ons land, leek het flapdrol Florijn zaak, te laten zien hoe streng hij wel niet kan zijn. Werk zat in het Westland, aldus de klootzak. Een werkloze journalist, die tijdens zijn studie in het Westland werkte, vertelde dat hij bij geen uitzendbureau voor tuinbouw werd aangenomen.

Tuinders hebben altijd een driedubbele agenda, dat vergeet 'de geweldige politicus' Florijn uit het Rotterdamse, een tuinder gaat liever dood, dan een dubbeltje 'te veel' uit te geven. Dus veel Oost-Europese werknemers, die voor een appel en een ei willen werken en daarnaast niet zeuren over veel te lange werktijden of andere overtredingen van de arbeidsvoorwaarden. Kortom alweer een mooi staaltje volksverlakkerij van deze zogenaamde socialist, benieuwd wat deze kloothommel zelf voor elkaar kan krijgen, als hij in het bedrijfsleven zou werken, naar z'n gelul te oordelen is dat niet veel soeps.

VVD houwdegen, hufter Kamp, dacht nog wel een puntje te kunnen zuigen aan het verhaal van Florijn, en meldde, dat het vervoeren van werklozen uit Rotterdam, per bus, naar het Westland, veel te ver gaat, wat hem betreft kunnen de uitkeringstrekkers wel fietsen naar het Westland. Een gevalletje van schoft boven schoft, Kamp is dan de Überschoft (nog een zwarte platte pet op z'n rotkop en hij kan figureren in een film over een heel duistere periode).

Laatst aangepast op 3 mei 2019, een enkele taalfout en toevoeging van de naam Florijn op een paar plaatsen.

Californication

De uitzendingen van de serie  Californication worden onderbroken door een reclameblok. Als je deze reclames ziet, begrijp je dat niet alleen de reclamemakers geen bliksem van deze leuke serie begrijpen, maar dat er een hele berg Henken en Ingrids deze serie volgen, zonder er een snars van te begrijpen. Althans dat verklappen de reclames, die op deze groep zijn gericht.
Of zitten de reclamemakers weer eens volkomen fout?

Muziektip: Dead Kennedys met: 'California Über Alles', natuurlijk op abn!

'Langs de lijn', de 10.000ste

Afgelopen zondag was de 10.000ste uitzending van het sportprogramma 'Langs de lijn', een programma betaald met belastinggeld, jezus wat een mijlpaal! Volgens commentaar op deze gebeurtenis, luisteren er gemiddeld een half miljoen mensen naar deze uitzendingen op Radio1. Uw Azijnpisser vraagt zich af of dit klopt, hij gelooft er eerlijk gezegd geen bliksem van. Hoe komt dit cijfer eigenlijk tot stand en is dat cijfer te controleren? Voorheen was dit kutprogramma, waar zo 'af en toe' echt goede programma's voor moeten wijken, op zaterdag en zondag te horen. Als het programma zo succesvol is, waarom verdween de reguliere uitzending van zaterdagmiddag dan?

Het is als met de lokale steun aan voetbalclubs en megalomane stadions, alsof de maatschappij omdondert als zij failliet gaan en er niet miljoenen aan belastinggeld in worden gesodemieterd. 

Maakt u reclame voor uw bedrijf tijdens de uitzending van 'Langs de lijn', denk dan nog eens na over het nut van die reclame.

Het geweldige resultaat in Egypte

De 'omwenteling' die in Egypte plaatsvond, is een geweldig succes. Een legerarts, Ahmed Adel, die vrouwelijke demonstranten onderwierp aan een maagdelijkheidstest is afgelopen zondag vrijgesproken van strafvervolging. Daar kan nog aan toegevoegd worden, dat deze legerarts zich niet alleen aan deze praktijken schuldig maakte, maar wel als enige werd vervolgd.
Geweldig succes is niet het juiste woord, waanzinnig is beter op z'n plaats.

woensdag 28 maart 2012

Het dreigingsniveau in Nederland

De nationaal coördinator terrorismebestrijding, Akerboom, vond het weer eens nodig te laten zien, dat zijn baantje hééééél belangrijk is, dus gistermorgen 'pimpte' hij zijn baantje voor Radio1 (na 9.30u.). De niksnut had weer mooie praatjes over rechtsextremisten en jihadisten, maar tussen de regels door hoor je dat er veel meer mensen in de gaten worden gehouden dan de voornoemde, of de 'lone wolfs' of 'copy-cats'.

Muziektip: The Thievery Corporation met: Culture of Fear.

'Comazuipen' deel 2

Het 'comazuipen' is deze week onderwerp in Goedemorgen NL (rond 10.15u.). Maandag was te horen hoe zo'n comateuze patiënt werd ondervraagd, ha! ha! ha!
Dat geeft goed de hysterie weer rond dit onderwerp, vroeger sliep je gewoon je roes uit, tegenwoordig moet dat i.p.v. thuis of de politiecel, in het ziekenhuis en dan opkijken van de kosten die dat met zich meebrengt.

Het 'orakel' Wientjes in de bocht, zandzakken voor de deur(o)!

Roverhoofdman van de nationale grootgraaiers bond, ook wel VNO-NCW genaamd, Wientjes, was zondag te gast in Buitenhof, want als Wientjes een natte scheet laat, zullen we 'm horen ook! De rechts-conservatieve hufter, die door de presentator werd aangekondigd als de machtigste man van Nederland, iets dat de onderkoning minzaam glimlachend over zich liet afroepen, deze Wientjes is voor de nullijn in ruil voor hervormingen. Hervorming van de hypotheekrenteaftrek? Ja en nee, het komt er op neer, dat hij daar wel voor is, als de huizenprijs maar op het huidige achterlijk hoge niveau blijft en de huren moeten snel opgetrokken worden naar dat niveau van 50% gebakken lucht. Want daar zitten de problemen, tenminste dat kan je destilleren uit de uitspraken van Wientjes en diverse politici aan de rechter zijde (inclusief een aantal PvdA en GroenLinks politici, voor dezen met name in de lokale politiek, u weet wel, de wethouders die de voorraad van echte sociale huurwoningen hebben gesloopt).

Hervormingen van de arbeidsmarkt? Ja natuurlijk, geen rechten voor het 'midden en lage kader', meer werk voor minder geld is de nieuwe doctrine. Wientjes wil in ruil voor al deze zaken best 'Wajongers' aannemen, natuurlijk wel gesubsidieerd uit de belastingpot en onder het minimumloon voor minstens 9 jaar. Alsof de klootzak geen burger van dit land is en als zodanig geen verantwoording heeft voor het reilen en zeilen in dit land, niet alleen voor zijn eigen klasse, maar voor alle burgers.

Smit van de namaakvakbond CNV, schaarde zich afgelopen maandag op Radio1 (na 9.30u.), wat betreft de hervormingen, achter Wientjes, met zo'n vakbond heb je geen werkgevers nodig, die de werknemers uitbuiten.....

Het NOS journaal wordt (al)weer 'vernieuwd'

De NOS gaat het NOS journaal 'menselijker' maken, dat doet de NOS door de presentatoren af en toe een lachje of een sombere blik toe te staan tijdens het oplepelen van het nieuws. Dat moeten de presentatoren staande doen, dat zou volgens een woordvoerder van de NOS op Radio1 (rond 12.25u), het nieuws dichter bij de mensen brengen. wat een gelul, dat staande presenteren gebeurd bij diverse zendgemachtigden, commerciële stations en buitenlandse kanalen al een paar jaar, mode dus. Dat lachen gebeurt allang, neem pas het bericht over een circusolifant die te water was geraakt en in grote paniek er uit werd getrokken. Zie deze link: http://deazijnpisser.blogspot.com/2012/03/olifant-in-de-sloot.html
Natuurlijk komt er alweer een nieuw peperduur decor, dat is toch normaal in tijd van crisis?
Eén ding is zeker: de berichtgeving wordt nog infantieler.

Het is als met het nieuwste speeltje van de NOS, het tegelijkertijd met de uitzending extra informatie via het internet aanbieden. Alsof de burger, na een dag werken, klaar gaat zitten wachten op actualiteiten, met de 'laptop', 'tablet' of 'smartphone' in de aanslag. Bovendien is gebleken dat het zogenaamde 'multitasken', dat de moderne mens onder de knie zou hebben, gelul van een dronken aardbei is.
Voor echte achtergrond informatie moet je toch echt verder zoeken dan die van  de aanbieders van de kleutertje luister actualiteiten, die de Nederlandse burger bedienen.

Schippers en de Olympische Spelen

VVD stoephoer Schippers, de helleveeg met bloed aan haar handen, de trut die de zwaksten in de maatschappij laat bloeden voor het grootgraaien, nou zeg maar de grootschalige roof, door de farmaceuten, fabrikanten van medische apparatuur, het topkader van ziekenhuizen en zorginstellingen, deze Schippers dreigt de stekker uit de lobby voor de Nederlandse Olympische Spelen te trekken. Dit dreigement uitte ze, nadat ze een motie van wantrouwen overleefde, een motie die werd ingediend, omdat het klerewijf weer eens had gelogen, dit keer over de gigantische kosten van dit peperdure sportevenement (dat gezien de praktijk nooit oplevert wat er beloofd wordt, integendeel de baten zijn nog geen fractie van de totale kosten). Schippers dreigde dat wanneer er niet snel een Kamermeerderheid is voor de Spelen, zij die stekker er uit zal trekken. Dat ze nog durft te lobbyen voor deze peperdure Spelen, terwijl ze, zoals gezegd, de zwaksten het vel over de oren trekt en Nederland in een nog diepere crisis zit dan de omliggende landen, te danken aan het kabinet waar ze zelf deel van uitmaakt. Nog erger is het dreigen, nadat je bent betrapt op liegen, jezus christus wat een volkomen arrogant, incapabel teringwijf!

maandag 26 maart 2012

De TEFAF en de crisis

De TEFAF, de internationale kunstbeurs in Maastricht, heeft niets te leiden van de crisis. De rijken der aarde laten het geld weer vloeien als water. Vorig jaar werd er voor 46 miljard verkocht, een woordvoerder kon vanmorgen geen getallen noemen voor dit jaar. Het verstand dringt door bij de welgestelden, het pronken is afgelopen, dus geen cijfers meer. Zo werd onlangs de naam van het blad Miljonair gewijzigd, 'miljonair' heeft zo'n negatieve bijklank (van graaien wat je graaien kan, en schijt aan armoede).

Niger, het begin van een hongersnood

Volgens BBC World Service (nieuws van 02.00u.) zitten in Niger 6 miljoen mensen met een groot voedselprobleem, vanwege het mislukken van oogsten, anders gezegd: zonder hulp zullen ze sterven.

Dan zeggen 'ze', dat er niet altijd in negatieve zin over Afrika moet worden gesproken. Dus niet lullen over de mensen die daar dagelijks bij bosjes worden vermoord, verkracht, gemarteld, enz. Niet lullen over hongersnood of watertekort, nee, positief nieuws is belangrijk, dus: dat Nederland daar voedsel verbouwt voor de nationale veeberg, die 500 miljoen dieren groot is (nee, dan niet gaan zeiken, dat dit ten koste gaat van een groot deel van de voedsel en watervoorraad in Afrika). Of: het verbouwen van groente en fruit voor onze (super)markten (en nee, niet zeuren over de grote voedseltekorten in grote delen van Afrika, terwijl wij onze groenten daarvandaan importeren per vliegtuig of schip). Of: de vis die wij eten, deze komt voor een flink deel uit de Afrikaanse kustwateren (en dan natuurlijk niet ouwehoeren over de lokale vissers die geen droog brood meer kunnen verdienen, daar de vis weg is en ten gevolge daarvan hele gemeenschappen verarmen, met als reactie dat sommigen op het 'piratenpad' gaan en anderen, volkomen terecht hun heil in ons werelddeel zoeken).

Nee, nee en nog eens nee, laten we positief zijn: onze rijken kunnen daar mooie dikke villa's bouwen, en het huishouden laten doen door de plaatselijke bevolking tegen het bijzonder royale salaris van 1 dollar per dag, een 'win win situatie' Een mooi voorbeeld werd door W.A en zijn  pampaprinses gegeven.

Daarnaast: als wij weinig artsen of verpleegkundigen hebben, ronselen we ze gewoon in Afrika, en dan niet zeuren over een 'braindrain', moeten ze er daar maar meer opleiden.
Al zal het animo van goed opgeleiden steeds verder afnemen te vertrekken naar Nederland, wie wil er nu naar een fascistoïde vijandige maatschappij afreizen, als hij/zij een ander kleurtje heeft? Het CDA bijtertje, de gesjeesde verpleegkundige Bijsterveld en één van de CDA langstudeerders, de Friese boerenlul Zijlstra, hebben met maatregelen tegen buitenlandse studenten, alvast de toon gezet, wat betreft de overheid (naast het dulden van een fascistenregie op hun functie en handelen).

Tot slot: en maar zeuren over de ontwikkelingssamenwerking. Al vaker stelde ik hier, dat voor elke uitgegeven euro er € 1,10 terugkomt, als ik het verhaal hierboven nog eens nalees, vrees ik, dat dit bedrag veel te laag is.

Alex vermogensbeheer naait u met alle plezier een extra oor aan

Alex vermogensbeheer heeft al tijden een bijzonder vervelend radiospotje (dat zijn overigens veruit de meeste reclames). In dit spotje wordt gezegd, dat u meer dan welkom bent met een bedrag vanaf € 25.000,--.

Bedoeld wordt: "onder de € 25.000,-- bent u een 'loser', en vanaf dat bedrag kunnen we u een aardige poot uitdraaien, maar liefst zien wij veel grotere bedragen, want zeg nou zelf, € 25.000,--........"

Verkeersslachtoffers binnen de bebouwde kom

Het aantal verkeersslachtoffers binnen de bebouwde kom, is in 60% van de gemeenten gestegen, aldus de VIA, een verkeersadviesbureau. Waar 50 km/u gereden mag worden, is de werkelijke snelheid gemiddeld 55 km/u en waar dat 30 km/u is, wordt gemiddeld 36 km/u gereden, ha! ha! ha! ha! Het verkeersadviesbureau bedoelt, dat er op 50 km wegen regelmatig 80 km of harder wordt gereden en in nog kwetsbaarder gebieden geen 30 km, maar 50 km of meer.
Binnen de bebouwde kom zou op veruit de meeste wegen 30 km de maximum snelheid moeten zijn.
Het VIA had moeten aandringen op die maximum snelheid en een veel strenger toezicht op die snelheid. Helaas heeft de politiek schijt aan de verkeersslachtoffers, het is niet opportuun te roepen dat je de maximum snelheid wil beperken, zie het gekloot van deze regering op dat gebied. Bovendien zou dat het milieu in de bebouwde kom ten goede komen (18.000 vroegtijdige doden per jaar, als gevolg van de luchtvervuiling door autoverkeer!). Bovendien zet het huidige kutkabinet liever in op de zinloze jacht op softdrugs, 'illegale' asielzoekers en andere zaken, dus inzet op snelheidsovertreding is één van de sluitposten geworden.

Ik heb een advies voor het VIA: via de nooduitgang zo snel mogelijk naar de vuilstort (desnoods onder begeleiding van politie).

Zie over de belasting van de politie ook mijn bericht van gisteren:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2012/03/de-belasting-van-de-politie.html

Lid Brinkman

Brinkman mag zich na de afsplitsing van de PVV niet 'groep Brinkman' noemen, zoals voorheen gebruikelijk. Nu moet dat zijn 'lid Brinkman' Brinkman is het daar wel mee eens, al vindt hij het vreemd klinken. Uw Azijnpisser had liever voluit de naam: 'lul Brinkman' gezien, al is dit uit de nu toegekende naam ook te destilleren, maar men kan tegenwoordig niet duidelijk genoeg zijn.

zondag 25 maart 2012

Rooms katholieke kerk misbruikt(e) niet alleen, maar castreerde op de koop toe

Deze week werd bekend dat, naast het kindermisbruik onder leiding van de r.k. kerk ook jongens/mannen zijn gecastreerd. Zie mijn bericht van 19 maart jl.: http://deazijnpisser.blogspot.com/2012/03/de-hoge-kwaliteit-van-de-commissie.html
Vanmorgen in het VPRO programma OVT (Radio1 van 10.00- 12.00u.), probeerde katholiekenlikker en 'presentator' Jos Palm, wederom de aandacht van de kerk af te leiden (iets dat de commissie Deetman ook al probeerde). Palm deed dat weer op de voor hem gebruikelijke manier: alsof hij met een bek vol ouwels zat. De deskundigen die aan het woord kwamen, lieten hem echter geen ruimte en pleitten voor een onderzoek naar de... commissie Deetman! En volkomen terecht, dat er ellende in de maatschappij voorkomt is al erg genoeg, echter als een religie die ellende veroorzaakt en verdoezelt, gaat dat echt een aantal stations verder.

En het boekje van Palm? Ha! ha! ha! ha!

Samsom niet alleen een slappe lul

De PvdA überpuber en super draaikont Samsom was afgelopen woensdag te gast bij Pauw&Witteman. met rode konen vertelde hij daar over zijn geweldige voornemens met de PvdA. Volgens Samsom is de PvdA een echte socialistische partij (ha! ha! ha!) en zware schouders, bla bla bla bla. Als het erop aankomt is de PvdA een middenpartij, die als het gaat om de zwakste groepen in de maatschappij, kiest voor de middenmoot, neem de hervormingen op de AOW, pensioenleeftijd, ontslagrecht enz. Mooie praatjes over postbodes, WSW'ers, nul uren contracten, 'payrolling' en alles wat daar mis mee is, terwijl de PvdA zelf heeft meegewerkt aan alle gore toestanden rond deze onderwerpen.

Ach Samsom, eerst tegen kernenergie, later weer niet helemaal en na de kernenergieramp na de tsunami in Japan, is hij weer tegen. Hoe kan je deze kwast in godsnaam nog serieus nemen?

Toevoeging op 5 november 2014: aan de labels heb ik 'payroll' toegevoegd, dit vanwege een bericht op 5 november 2014, over deze parasitaire dienst en de reactie op bovenstaand bericht, van een 'payroll' trut, die u hieronder kunt lezen.

Olifant in de sloot

De olifant van een schoftencircus is in de sloot beland en moest daar uitgetrokken worden. De presentatrice van het NOS nieuws op Nederland 1 van 12.00u., vond dat aan haar bek te zien wel leuk.....

De 'heilzame' marktwerking en de postbezorging

TNT post, of PostNL is overgenomen door UPS. De 'heilzame' marktwerking heeft de postbezorging in Nederland naar de gallemiezen geholpen. De met belastinggeld gefinancierde postkantoren zijn verkocht (na een grote opknapbeurt op kosten van de belastingbetaler), de postbodes zijn ingewisseld voor loonslaven, een flink aantal brievenbussen zijn verdwenen, de postzegels zijn fiks verhoogd in prijs, de maandag is vervallen in de postbezorging, enz. enz. Het verlies op de postbezorging is in de praktijk als leugen ontmaskerd, en als klap op de vuurpijl is het bedrijf dus weer verkocht....

Henken en Ingrids op verkeerde been

De Henken en Ingrids van ons land verwarren Opstelten met Dalziel, van de Britse detective serie Dalziel & Pascoe. Het verschil is, dat Dalziel een goede acteur is.......

De belasting van de politie

In plaats van de politie een beetje te ontlasten van de werkdruk, zeker nu blijkt uit onderzoek van deskundigen, dat de vorming van de nationale politie, onherroepelijk tot minder blauw op straat zal leiden, doet dit kutkabinet niets anders dan op alle mogelijke manieren, de taak van de politie te verzwaren. Uitgezakte VVD aars Opstelten en zijn VVD 'sidekick' en leeghoofd Teeven hebben op verschillende terreinen ingezet.
Als eerste het softdrugsbeleid, van dit door fascisten geregisseerde kabinet, is desastreus, zelfs buitenlandse politici waarschuwen Nederland, voor dit conservatieve zinloze beleid. Weedpas, een 'verbod' op 'te veel THC' bevattende weed en hasj. Een recept voor grootschalige handel buiten de koffieshops om en dus een vette kluif voor de georganiseerde misdaad. Politiechefs met een lange ervaring weten hoe zinloos de strijd tegen softdrugs is, maar Opstelten en Teeven weten wel beter.....
- De verhoging van tabaksaccijns, heeft de georganiseerde misdaad geen windeieren gelegd, dat blijkt wel uit het aantal vondsten van gesmokkelde sigaretten (het aantal 'vondsten' is het topje van de spreekwoordelijke ijsberg), en ook daar zal dus veel meer politie inzet nodig zijn. Het wachten is op een volgende accijnsverhoging en men zal waarschijnlijk de accijns op alcohol verhogen, die op de laatste kan uiteindelijk ook tot  smokkel leiden, nu misschien ondenkbaar, maar 'het bloed kruipt waar het niet gaan kan'.
- De jacht die op illegalen is geopend, zal de politie veel zinloze uren kosten en de politie bovendien in een zwart daglicht stellen, aangezien men zal moeten overgaan tot het controleren en eventueel aanhouden van de gekleurde medemens. Zinloos, omdat veel illegale asielzoekers die geen misdaad hebben begaan, vaak niet uit te zetten zijn en na een periode onschuldig in de cel te hebben gezeten, weer op de Nederlandse straat worden gezet, alwaar de politie doorgaat met de jacht.
- De dierenpolitie die onder druk van de PVV fascisten werd geïnstalleerd, legt al een beslag op de gewone politie, ook al ontkennen Opstelten en Amsterdamse boerenlul Teeven dat, hoe dan ook zal er tijd (die anders besteed had kunnen worden), gestoken worden in deze lamme zinloze politiefunctie, immers aan de marteling van zo'n 500 miljoen dieren in ons land, komt allesbehalve een eind.

Al deze onzin gaat ten koste van de eigenlijke functie van de politie, minder tijd voor zaken, die de burger echt raken, sterker nog de onveiligheid en het gevoel daarvan (voor Opstelten belangrijker dan de echte veiligheid) zullen alleen maar versterkt worden. Dat is dan wel weer leuk voor Opstelten en Teeven, kunnen ze weer dappere praatjes voor de camera houden, maar bovenal een 'must' voor de PVV, deze beweging heeft geen baat bij een stabiele veilige maatschappij, anders dan zo'n maatschappij onder exclusieve leiding van deze fascisten (en geloof mij maar zo'n maatschappij is allesbehalve veilig, dat heeft de geschiedenis wel geleerd).

Natuurlijk leggen de maatregelen van het oliedomme stel Opstelten en Teeven, ook een groot beslag op de belastingen, die wij burgers moeten opbrengen, te zot voor woorden. Daar zou je nog aan toe kunnen voegen, dat het gvd wel lijkt of dit stel geen deel uitmaakt van de georganiseerde misdaad.

vrijdag 23 maart 2012

Kamp opent jacht op uitkeringstrekkers

De rechts-conservatieve VVD houwdegen Kamp was gisteren te gast bij Pauw&Witteman. De hufter meldde dat men nergens in Europa sociale werkplaatsen heeft, zoals wij in Nederland. Het aantal mensen dat daar werkt moet afgebouwd worden, en dat gaat via afvloeiing aldus de praatjesmaker, of dat echt zo is, is nog maar de vraag, maar om op het eerste terug te komen, elders in (welgesteld) Europa zijn bedrijven verplicht naar gelang hun grootte, een aantal invaliden aan te nemen. Voorts denkt de hufter, die overigens goed zorgde voor de welgestelde Nederlandse belastingvluchtelingen op de Antillen, dat bedrijven zitten te wachten op WSW'ers, ja, als hij de bedrijven daarvoor betaald en deze mensen 9 jaar lang onder het minimumloon houdt, voor deze maatregel wijst Kamp met z'n vieze vingers naar Bakellende 4, hij heeft de regel alleen verder uitgebouwd (zoals verwoord door griezel de Krom op 9 maart op Radio1).

De smeerpijp had het over het grote aantal uitkeringen met verschillende namen, waar geen mens meer weg in weet, dus dat gaat de klootzak vereenvoudigen en reken maar, dat dit ten koste gaat van de gebruikers. Bovendien is zijn partij één van de verantwoordelijk voor het grote aantal namen van uitkeringen.

VVD leeghoofd de Krom kan het niet laten, in elk optreden kraait hij, dat er werk zat is, dat er dagelijks mensen op straat geschopt worden, o.a. door het beleid van het kutkabinet Rutte, interesseert hem geen reet. Zolang er buitenlandse werknemers te vinden zijn in Nederland, houdt de klootzak vol, met z'n ingebakken lach op z'n rotkop. Dat die buitenlandse werknemers leven en werken onder erbarmelijke omstandigheden tegen een salaris dat meestal ver onder het minimum ligt, daar ligt deze hufter geen seconde wakker van. Werknemers worden verplicht onder hun niveau te werken, tegen een salaris op minimumniveau (en dan ouwehoeren over de banken die starters geen hypotheek geven). Dit alles is voor de Krom en Kamp dan ook een opmaat naar een uitgeklede arbeidsmarkt, waar arbeiders net als in de VS, 3 banen nodig hebben, om het hoofd boven water te kunnen houden (terug naar 19e eeuwse toestanden, dat noemt dit geteisem progressief).

Kamp gaat uitkeringstrekkers die frauderen, nog harder aanpakken, niet dat dit substantiële bedragen zijn, maar werknemers/arbeiders moeten wel beseffen dat zij uitschot zijn, zeker als ze werkloos zijn. De rechtse hufter wil de boetes 10 keer zwaarder maken, i.p.v. de werkgevers, die de gelegenheid bieden (en daarom vragen) aan te pakken, ja, veel mooie woorden, tot en met bedrijven verbeurd verklaren; wat daar van terecht komt hebben we de afgelopen decennia gezien.
Als Kamp echt werk zou maken van de fraude die bedrijven plegen, zou hij miljarden kunnen binnenhalen, maar behalve stoere taal, gebeurd daar geen bliksem.
Waar geen mens over lult is de uitkering, die bijstandstrekkers ontvangen, dat is soms net voldoende om niet te verzuipen (maar meestal is het tot de neus in het water), dus als deze mensen een centje bij kunnen verdienen, zouden ze wel gek zijn als ze dat niet doen. Het smerige duo kort deze mensen nog eens extra als zij 'volwassen kinderen' in huis hebben, zodat deze kinderen goed beseffen, dat er voor hen geen plaats is in deze klotezooi.

Kamp moest gisteravond nog even kwijt, dat hij zo tevreden is met het kabinet Rutte, ja, geweldig hè, wij hebben als enige in NW-Europa een krimp in de economie, met extra ontslagen als bonus toe. Dan lul ik nog niet over het binnenhalen van de PVV fascisten en de volkomen uit elkaar gespeelde maatschappij, bereken daar de kosten maar eens van.

Arbeit macht frei! en arbeid adelt, aldus Hauptsturmbahnfuhrer Kamp en zijn 'sidekick' de Krom. Dat dit geteisem maar snel werkloos mag worden, verarmt en met de maatregelen te maken krijgt, waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn, dit alles voor hen en hun geliefden tot vele generaties in de toekomst.

Oproep: laat Max barsten

De CDA namaak omroep Max heeft te weinig leden en is een campagne gestart voor meer leden. Hierbij een oproep van uw Azijnpisser aan 50 plussers met enig verstand: Als u al lid bent van deze omroep, die amper 50 plussers heeft onder het personeel en denkt met termen als 'kassiekijken' en suf sport gelul een vernieuwende 50+ kijk op media te hebben gegeven, zeg uw lidmaatschap op! Tegelijkertijd wil ik andere nadenkende 50 plussers waarschuwen vooral geen lid te worden van de nep-omroep van Jan Slagter, de CDA lobbyist en leeghoofd, die net als de partij, schijt heeft aan de problemen van 50 plussers.

Israël woedend op VN

Israël is weer eens boos op de VN, de VN heeft een onderzoek gelast naar de Israëlische nederzettingenpolitiek (lees: landje pik politiek). De Israëlische premier, de kleine fascist Netanyahoo, riep onmiddellijk, dat dit oneerlijk is, gezien de houding van de VN naar landen als Syrië en Iran. De fascistische ezel is even vergeten, dat Israël al legio VN resoluties aan de laars heeft gelapt en dan lul ik nog niet over het grote landje pik van de Israëlische staat in 1948/49, en het gevangenhouden van een grote bevolkingsgroep in de openluchtgevangenis Gaza, naast een flink aantal minderjarige Palestijnen, tot en met kinderen toe in de 'gewone' gevangenissen.
Bovendien kan Netanyahu beter z'n gore bek houden over Syrië, Israël is wel het laatste land, dat belang heeft bij het omverwerpen van het bloederige Assad regime.

Bron: BBC W.S.

Muziektip: Israel van Ween (op abn)

Hillen wil terroristische eenheid formeren

De uitgelubberde CDA aars Hillen, vindt zichzelf te weinig zichtbaar in de media, dus een nieuwe luchtballon: Hillen wil een NAVO terreur eenheid formeren, teneinde de Somalische piraten op de grond te dwarsbomen. Je zal deze dikke kikker (excuus aan de diersoort) niet horen over het leegvissen van de Afrikaanse kustwateren door westerse visfabrieksschepen, zoals de Franse, die n.b. voor de kust van Somalië al jaren, 24 uur per dag, 7 dagen per week, de zee leegvissen, met Franse mariniers aan boord. Het probleem aanpakken, zonder naar de oorzaak te kijken, heeft nooit gewerkt en zal nooit werken. Als dit roofbouw plegen op de kustwateren van Afrika doorgaat, zullen we in de toekomst nog veel meer piraterij zien, voor de westkust van Afrika zijn nu ook al piraten bezig....
Het plan van Hillen past dan wel weer geheel in de stijl van het huidige kutkabinet, geld in diepe ('zinloze') putten donderen, en in dit geval nog eens voor illegale acties ook.

Schuldhulpverlening

Doordat de overheid een grote drempel heeft opgeworpen voor mensen in financiële problemen, zijn het aantal particuliere schuldhulpverlenings-bureaus als paddenstoelen de grond uitgeschoten. Net zo hard groeien de problemen nog verder, door dat deze bureaus de mensen in problemen tot de laatste cent uitperst. De Amsterdamse PvdA wethouder Ossel, die zwaar wordt overbetaald voor het werk dat hij levert, bagatelliseert de problemen die er zijn met de schuldhulpverlening van de overheid. Deze lul staat dan ook, als zo veel andere politici totaal buiten de werkelijkheid.
Voor partijen als D66, de VVD, het CDA en de fascistische beweging PVV, hebben uiteraard vrienden in de top van deze particuliere schuldhulpverleningsbedrijven, dus van hen valt al helemaal geen heil te verwachten. Sterker nog zij hebben schijt aan burgers met schulden, het 'eigen schuld, dikke bult' argument viert daar hoogtij. 

Het 'dank je wel virus'

Het 'dank je wel virus', dat de eerste slachtoffers eiste onder de medewerkers van BNR, is nu doorgedrongen tot het klokhuis actualiteiten programma Nieuwsuur. Zelfs de 2 presentatoren (waar dat goed voor is, is mij een raadsel) bedanken elkaar nu, als de een of de ander is uitgesproken over een onderwerp. Meer dan belachelijk!

Een anarchistisch luchtje

Axe heeft een nieuw ozonlaag verziekend luchtje op de markt gebracht en noemt het 'anarchy'. Het begeleidend filmpje heeft al net zo veel met anarchie te maken, als de verschrikkelijk domme serie met dezelfde naam.
Niet dat ik geloof, dat deze ideologie ook maar iets zou kunnen veranderen aan de huidige instabiele tijden, waar het marktkapitalisme steeds vaker op de gore vernietigende bek gaat en de grote onderlaag in de maatschappij, naast dier, natuur en milieu voor de gevolgen mogen bloeden.

donderdag 22 maart 2012

Hengel'sport'

Volgens Goedemorgen NL vindt momenteel de 'Visma' plaats in Ahoy. Een beurs voor 'sportvissers', u weet wel de sport waarbij vissen worden gefopt met eten aan een vlijmscherp haakje. Als de vis hapt, wordt de marteling vervolgd met het verwijderen van het haakje uit de vissenbek (buiten het water, waar de vis afhankelijk van is, voor het voortbestaan, te vergelijken met een mens onderwater), waarna deze word gedood of teruggezet. Voorheen werd er altijd gezegd, ondanks de doodsangst bij zo'n dier, dat vissen dat niet voelen, gelukkig heeft de wetenschap deze mythe doorgeprikt. Echt een heel fijne 'sport', dat martelen!

Er is dit jaar een nieuwe trent te bespeuren in 'sportvissersland', emancipatie! Steeds meer vrouwen gaan zich bemoeien met deze martelsport, echt een  prestatie van formaat! Hier moeten we echt blij mee zijn, het zal de glazenplafonds van Maastricht tot Groningen doen instorten! Of is dat nu weer een beetje overdreven van uw Azijnpisser?

Schippers wil patiënten eerste hulp kunnen weigeren

VVD helleveeg en kwaadaardige stoephoer Schippers, wil agressieve patiënten die eerste hulp zoeken, kunnen weigeren. De nitwit heeft geen idee, wat er passeert op de eerste hulpposten van ziekenhuizen, wel weet ze dat de onderbuik van een tsunami aan Henken en Ingrids, dermate is ontregeld, door halfbakken verslaggeving, dat het opportuun is met een dergelijk voorstel te komen. Goed voor de VVD en het disfunctionerende kabinet, zal het in haar pikzwarte hersenen hebben geklonken. Gelukkig zijn er echte deskundigen op dit gebied, artsen en verpleegkundigen, die gehakt maken van de domme praatjes, die hare kwaadaardigheid heeft uitgekotst. Zo ook in Standpunt NL, een huisarts, die tevens in een studiegroep van de Radboud universiteit zitting heeft, een groep die deze problematiek bestudeerd. Deze arts was duidelijk kwaad op helleveeg Schippers, hij verweet haar onkunde en inspelen op 'geluiden' uit de samenleving.
Naluisteren mensen! Hier een link, die nu nog niet werkt, maar waarschijnlijk over een paar uur wel:
http://www.stand.nl/uitzendinggemist/35473

Hondenliefhebbers die hun honden mishandelen en de reactie van Bleker

Deze week in Goedemorgen NL aandacht voor de steeds verdere medicalisering van de huisdierzorg. Vanmorgen (Radio1 rond 10.14u.) aandacht voor het fokken van bepaalde rassen met bijzondere kenmerken. Zo is bijvoorbeeld de hersenpan van Pekineesjes te klein voor het volume aan herseninhoud, gevolg uitpuilende ogen, maar ook psychische aandoeningen door deze vorm van inteelt, want dat is waar het fokken op kenmerken op neer komt. Pure, heel smerige dierenmishandeling dus.
'Natuur en dierenliefhebber', de Groningse CDA paardenbeffer Bleker is bezig met wetgeving op deze problematiek en zoals het dit vieze sjoemelende ventje betaamt, heeft hij alvast zijn vrienden een ontsnappingsclausule geboden in de voorgenomen wetgeving. De klootzak stelt, dat wanneer dit doorfokken gebeurt in het kader van bedrijfsvoering, de nieuwe regels niet zullen gelden.....

Benieuwd wat PVV gnoom Graus van deze gang van zaken vindt, dat zal wel hetzelfde zijn als over het grootmartelen en doodmartelen van 500 miljoen dieren in de intensieve veehouderij, niets dus.

OM wil Zorreguieta niet vervolgen

Het OM heeft besloten de fascist Zorreguieta, de vader van pampaprinses Maxima niet te vervolgen v.w. misdaden tegen de menselijkheid in Argentinië, gepleegd onder het bewind van dictator Videla. Een duidelijk staaltje klassejustitie, hier een artikel uit ProRepublica over dit meer dan belachelijke besluit van het Openbaar Ministerie.

Klassejustitie
Webredactie, 19 maart 2012

iets

Het rapport Baud heeft geen uitsluitsel gegeven over de betrokkenheid van Jorge Zorreguieta, de vader van de aanstaande "koningin", bij de verdwijning van duizenden personen in Argentinië tijdens het bewind van Videla in de periode van 1975-1981. Maar ook wordt in datzelfde rapport aangegeven dat hij de waarschijnlijkheid dat deze man er niets van geweten zou hebben zeer klein is.
Ja, mijn naam is Haas, ik weet van niks
"Is hier wat gebeurd dan
"Daar weet ik niks van"
"Van mij niets te vrezen"
"Ik moest hier effe wezen"
"Mijn naam is Haas en ik weet nergens van."

Het refrein van dit oude liedje van het Lowlands Trio lijkt Zorreguieta op het lijf geschreven. Want hoe is het mógelijk dat iemand, die in die gehele periode onderminister van Landbouw is geweest, noch van de verdwijningen noch van de openlijke protesten hiertegen op de hoogte zou zijn geweest? We mogen toch aannemen dat een onderminister kranten leest? Of televisie kijkt? En er wordt toch gesproken over beleid binnen een kabinet? Geruchten gehoord? Of heeft hij de hele tijd zijn oog- en oorkleppen op gehad?
Nu het OM wederom aangeeft dat er geen vervolging wordt ingesteld tegen deze man is het meer dan duidelijk dat hem de hand boven het hoofd wordt gehouden. En het lijkt ons dat de enige die zoveel invloed heeft degene met het hoogste ambt is. Het is natuurlijk uit den boze dat de schoonvader van het toekomstige staatshoofd openlijk wordt veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid.
Erwin Lensink zit voor het gooien van een miezerig waxinelichthoudertje tegen een gepantserde gouden koets al 545 dagen in detentie (dat is al bijna twee jaar!), de damschreeuwer wordt te pas en te onpas preventief opgepakt omdat het staatshoofd toevallig ook in Amsterdam is. Maar iemand die medeverantwoordelijk was voor de verdwijningen ten tijde van de militaire junta van Videla gaat vrijuit?
Wij noemen dat inderdaad klassejustitie.
iets

Hier het artikel uit de Pers waar ProRepublica haar artikel op baseerde (en lezer, neem een digitaal abonnement op de Pers, de Pers is één van de weinige kwaliteitskranten, die dit land nog heeft).

 
De vader van prinses Máxima, Jorge Zorreguieta, wordt niet vervolgd. Dat heeft een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zondag desgevraagd aan het ANP gezegd.

Nabestaanden van de in 1977 in Argentinië verdwenen Samuel Leonardo Slutzky deed in september vorig jaar aangifte tegen de vader van Máxima. Ze beschuldigen hem van betrokkenheid bij de verdwijning van duizenden personen in de periode 1976-1981 tijdens het bewind van president Jorge Videla in Argentinië.
Geen leiding
Volgens het landelijk parket heeft de aangifte geen verdenking of aanwijzing voor de persoonlijke betrokkenheid van Zorreguieta bij verdwijningen opgeleverd. Hij heeft ook geen leiding gegeven aan mensen van het toenmalige Argentijnse bewind, die slachtoffers hebben laten verdwijnen. Verder is niet gebleken dat Zorreguieta weigerde om informatie te geven over de verdwijningen, concludeert het OM.

In 2001 werd er ook al aangifte tegen de vader van Máxima gedaan. Het OM en het gerechtshof beslisten daarop dat er geen vervolging werd ingesteld, omdat er voor Nederland geen rechtsmacht was. Door gewijzigde wetgeving mag Nederland Zorreguieta nu wel vervolgen, meenden de Nederlandse advocaten van de aangevers, Liesbeth Zegveld en Goran Sluiter.
'Martelende onzekerheid'
Zegveld vindt dat het OM juist zelf onderzoek moet doen naar de beschuldigingen, die ze namens haar cliënt heeft neergelegd. Volgens de advocate maakt Jorge Zorreguieta zich tot op de dag van vandaag schuldig aan het misdrijf gedwongen verdwijning: ,,Duizenden zijn in Argentinië verdwenen door toedoen van het regime waarvan Zorreguieta actief lid was. Familieleden en vrienden dragen nog steeds het verlies en verkeren nog altijd in martelende onzekerheid over het precieze lot van hun dierbaren.’’

Jorge Zorreguieta was onderminister van Landbouw tijdens het militaire regime in Argentinië. ,,Gezien zijn hoge functie moet hij toen op de hoogte zijn geweest. Hij liegt daar aantoonbaar over. Deze beslissing van het OM is duidelijk klassejustitie.''
Procedure
De raadsvrouw is er nog niet over uit of ze een procedure gaat beginnen om het OM te dwingen om Zorreguieta te vervolgen. Dat kan ze doen bij het gerechtshof.

Zorreguieta is vanwege zijn familiebanden regelmatig in Nederland. Zijn omstreden achtergrond heeft in het verleden voor de nodige problemen voor hem en zijn dochter gezorgd. Jorge Zorreguieta mocht op 2 februari 2002 van toenmalig premier Wim Kok niet naar het huwelijk van Máxima en prins Willem-Alexander komen.


woensdag 21 maart 2012

Sander Dekker en zijn hart voor de zwakke burger

In de Kotshoorn van 22 februari 2012 een mooi praatje van het grote VVD kind en wethouder van Den Haag, Sander Dekker. Met grote woorden verklaart deze nitwit, dat de OZB dit jaar weer lager uitvalt in Den Haag, dan in andere grote gemeenten. In 3 jaar tijd is de belasting zelfs verlaagd met maar liefst 10%. Een mooi voordeel voor de huizenbezitter dus. Verder noemt Dekker in dit artikel allerlei zaken die uit de Gemeente belasting worden betaald, zo noemt hij ook fietspaden, maar niet het Haagse wegennet of tramrails, die volkomen uit de tijd zijn. Die fietspaden zijn op veel plekken een ramp, je moet constant op het wegdek letten, anders rijd je in kuilen, tegen opstaande tegels of in scheuren in het asfalt. De wegen voor het doorgaande autoverkeer zijn prima de luxe, net als de afstemming van verkeerslichten voor het autoverkeer. Dan de tramrails: om de paar jaar moeten de rails zo ongeveer opnieuw gelegd worden, vanwege verzakkingen e.d., waarom er niet allang voor trolleybussen is gekozen is mij een raadsel, deze bussen zijn snel en schoon, verrampeneren de fundering van huizen niet, kunnen uitwijken in gevaarlijke situaties, en de slijtage bij deze bussen zit in de banden, de motoren kunnen meer dan 1 miljoen kilometer mee. Maar ja de heren spelen graag met treintjes en de bouwmaffia vaart er wel bij.

Voor de Hagenaars met een kleine beurs heeft Dekker ook goed nieuws, de aanslag van de gemeentebelasting kan maar liefst in 12 termijnen betaald worden, en zo'n klein bedrag merk je bijna niet. De hondenlul snapt niet, dat mensen, die net boven het bijstandsniveau zitten en niet voor kwijtschelding van deze belasting in aanmerking komen, elk dubbeltje al 10 keer moeten omdraaien. Voor de financieel zwakkere burger zijn er geen belastingverlagingen van 10%, zelfs niet van 1.....

Doodskist mag niet

SP'er Gesthuizen is gearresteerd, omdat men bij een postbode protest, tegen de gore onttakeling van de Nederlandse post door TNT, een doodskist meenam. Dat was volgens de politie tegen de afspraken, dit v.w. de herdenking van het busongeluk in Zwitserland. Meer dan achterlijk, dan zou je zo'n symbool nooit meer mogen gebruiken, er worden immers iedere dag mensen begraven.

Ons nationale waterhoofd en zijn pampaprinses hebben de herdenking in België aangegrepen voor oranje propaganda. Foto's mogen er van dit stel niet meer gemaakt worden, Terwijl ze zelf bezig zijn met een doorlopende propaganda campagne.

Jacht op illegalen

Het leugenachtige Limburgse CDA ventje Leers heeft de jacht op illegalen geopend. Dapper deed hij daar gisteren kond van. Geen pardon, niet alleen criminele illegalen, alle illegalen gaan voor de bijl. Waar doet mij dit aan denken? een bepaalde zwarte periode uit onze recente geschiedenis?

Wat zou de baas van deze rentmeester, god of jezus van deze praktijk vinden?

Brinkman, de PVV en de oppositie

Als de oppositie ballen heeft, steunen ze vanaf heden, nu Brinkman uit de PVV is gestapt, geen voorstel meer van het huidige blunderkabinet. Door dit kabinet zijn wij er aanzienlijk slechter aan toe, dan de ons omringende landen. De hoogste tijd voor nieuwe verkiezingen, er moet een eind komen aan deze poppenkast. Helaas zal m.n. de PvdA wel weer door de slappe knieën gaan en meestemmen met voor het land, nee zelfs voor 'ons' aller toekomst, belangrijke voorstellen. PvdA flapdrol Dijsselbloem was vanmiddag te gast in Standpunt NL, daar sloot hij niet uit, dat men i.d.d. met belangrijke zaken zou mee stemmen, hoewel hij dat na een paar minuten weer herriep, maar gezien de geweldige oppositie-agenda van de PvdA, zal de eerste uitlating van dit leeghoofd wel weer winnen. Ach, je noemt dat later gewoon gezond verstand en we konden niet anders....
Daarom is het te hopen, dat het huidige door fascisten geregisseerde kabinet, naar huis gestuurd wordt, waarna bij verkiezingen de PvdA cijfers komen op het peil, waar deze 'socialisten van het midden' recht op hebben, dus een zetel of 5, kunnen we eindelijk zaken doen en de verantwoordelijken laten betalen voor de huidige crisis.

PVV'er Brinkman liet gisteren bij Pauw&Witteman weten, geen probleem te hebben met populisme. Nee, dat hebben we gemerkt, als geweldpleger pleiten voor veiligheid!

Wereld Down Syndroom Dag

Het is vandaag Wereld Down Syndroom Dag, dus de EO besteedt daar vanmiddag de uitzending aan. En wat denkt u? Ja hoor, de godsvruchtige mannenbroeder en  flitsende radioverslaggever Thijs van den Brink begint de uitzending met een 'stelling', die komt er op neer, dat er door de verbeterde diagnostiek in de toekomst minder kinderen met het syndroom van down geboren zullen worden. En natuurlijk allemaal vrolijke verhalen, waarin 'en passant' ouders aan het woord komen, die hun zoon contact met vrouwen verboden. Maar goed, terug naar de strekking die de EO en de redactie voor ogen stond, het voorkomen van de geboorte van kinderen met het downsyndroom, want daar zijn Thijs en zijn eveneens flitsende co-presentator, het chrrrrristenwijfie Elsbeth Gruteke, niet van gediend, alles moet geboren worden, maakt niet uit hoe groot het gebrek en/of de handicap.
Het liefst schrijft het gelovige geteisem de rest van Nederland de wet tegen abortus (en euthanasie) voor, en dan vreemd opkijken dat je commentaar krijgt in de 'media', waarna men klaagt over onverdraagzaamheid tegen gelovigen, zwaar overdreven, maar voor zover er inderdaad commentaar is, hoe zou dat nou komen?.

dinsdag 20 maart 2012

Een extra nationale herdenking

De slachtoffers van het Zwitserse busongeluk zijn uitgebreid herdacht in België. dat kunnen wij beter, zullen ze hebben gedacht bij de NOS, dus morgen hebben wij ook een nationale herdenking.

De organisatoren laten weten, dat de moordwapens waxinelichten en houders niet zijn toegestaan!

Laten we elke dag alle verkeersslachtoffers herdenken, de verkeersdoden en de mensen die vroegtijdig overlijden als gevolg van autorijden, dat zijn er bij elkaar zo'n 7 per dag! Dan lul ik nog niet over de (zwaar) gewonden.....

Feest in Irak

Het is vandaag 9 jaar geleden, dat de VS en wat bondgenoten de illegale oorlog tegen Irak begonnen. Na meer dan 1,3 miljoen Irakese doden en het vertrek van de VS uit Irak, is het vandaag feest In Irak. De festiviteiten  over de 'bevrijding en herwonnen democratie' werden ingeleid met een flink aantal aanslagen door het hele land......
Al met al een waanzinnige prestatie, deze 'gewonnen' oorlog!

Trouwens de hoogste tijd er een internationaal opsporingsbevel wordt uitgevaardigd tegen de hoofdrolspelers, die deze terreur oorlog begonnen, te beginnen met Bush en zijn smerige aanhang.

Helikopters 'verscheuren' huizen

Huizen in de nabijheid van vliegbasis Gilze Rijen vertonen scheuren, volgens de bewoners ten gevolge van het dalen en opstijgen van Chinook helikopters. Uitgezakte CDA lamlul Hillen zegt dat dit niet onomstotelijk vast staat. Met andere woorden: Hille weet dat de bewoners gelijk hebben, maar het is niet voor 100% te bewijzen, dus Hillen heeft schijt aan de problemen van de bewoners en doet geen reet (dat laatste is overigens een specialisme van hem).

Brekend nieuws: Brinkman verlaat de PVV

Het nieuws op Radio1 van 13.00u. bestond puur en alleen uit aandacht voor het vertrek van Brinkman, een halfuur over deze flapdrol met losse handjes. Brinkman had een persconferentie belegd om zijn vertrek te verklaren. Brinkman, zoals gezegd één van de PVV'er met losse handjes, de man, die toen hij agent was, dronken vluchtte voor collega's, blijft strijden voor veiligheid in Nederland, ha! ha! ha!. Benieuwd hoe zijn ex-collega's van de politie over hem denken.
Brinkman stelt zijn zetel niet ter beschikking, maar hij blijft achter het beleid van het kutkabinet Rutte staan, dus voor de maatregelen die Henken en Ingrids met een uitkering en die op het minimum of daar iets boven, onevenredig hard pakken. Een beleid dat er voor heeft gezorgd, dat wij in tegenstelling tot ons omringende landen in grote problemen zijn beland, en bovendien voor Nederland de weg heeft afgesneden naar een licht hoger begrotingstekort.

Het is te prijzen, dat flapdrol Brinkman zich verzet tegen het haatzaaien door Wilders en zijn PVV, die grote groep Henken en Ingrids, op zet tegen minderheidsgroepen.

En Wilders? Die heeft eens te meer aangetoond, zijn ondemocratische fascistische beweging niet te kunnen leiden, laat staan dat deze haatzaaiende fundamentalist ooit een democratisch gekozen kabinet zou kunnen leiden.

De 'politiek verslaggevers' van de NOS Vullink en Bril, zien dat er nu geen meerderheid is, voor het kabinet Rutte. Die meerderheid was al minimaal, zij vergeten echter de SGP, die dit kabinet ook steunt.

maandag 19 maart 2012

Asbestdoden door 'laks' overheidsbeleid

Overheidsbeleid heeft er voor gezorgd, dat er tot nu toe minstens 10.000 onnodige asbestdoden zijn gevallen. Al in 1970 was het gevaar van asbest bekend (volgens mij al veel eerder in de VS), maar pas in 1993 werd het gebruik van asbest verboden in Nederland. Dr. mr. Bob Ruers promoveerde vorige week met een onderzoek naar deze schandalige situatie, hij verwacht in de toekomst nog eens 10.000 extra doden.
Er zijn veel meer zaken, waar de overheid simpelweg de andere kant opkijkt (het zou mij niet verbazen als dat in een aantal gevallen betaald wordt door belanghebbenden), zo is dat met luchtverontreiniging (tot 18.000 vroegtijdige doden per jaar en maar schoppen tegen het roken, maar de andere schadelijke verslavende stoffen in tabak wel toestaan), suiker (zorgt voor obesitas en alle aanverwante aandoeningen zoals hartaandoeningen, terwijl er een prima alternatief is), vet voedsel, het promoten en subsidiëren van vleeseten, enz enz.

Terug naar dhr. Ruers, hij vraagt zich af, of de verantwoordelijken strafrechtelijk te vervolgen zijn.
Het wachten is op een wetgeving, die alle smerige lobby's, corruptie en niet handelen op waarschuwingen en gevaren, die leiden tot de dood van burgers en verantwoording voor de dood van die burgers, afwentelt, zodat elke vervolging van overheidsdienaren en politici totaal onmogelijk wordt (al is dat nu al zo volgens mij).

Hier een link naar eerdere berichten over de zorg voor uw gezondheid:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2012/02/schippers-bezuiniging-op-de-ggz-eist.html
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/12/schippers-en-de-zorg-plus-de-kosten.html

Zie ook mijn bericht van gisteren: 'Resistente bacteriën bedreigen volksgezondheid'

Sachs tegen toneelstuk

De Noord-Amerikaanse maffe antirook professor Sachs, maakt zich druk om een toneelstuk, waarin gerookt wordt. Het toneelstuk wordt opgevoerd in een Londens theater, volgens Sachs is een minimale hoeveelheid tabaksrook, door meeroken, al voldoende om kanker of een hartaanval op te lopen. Een volkomen belachelijke uitlating, waar geen greintje wetenschappelijk bewijs voor is.  Je zal deze gek nooit horen over het dagelijks vergiftigen van voetgangers en fietsers door autoverkeer. De lul zal daar wel 'aandeelredenen' voor hebben en het zal mij niet verbazen, als hij fietsen in de stad of langs de snelweg als gezond bestempelt.

Resistente bacteriën bedreigen volksgezondheid

Vanmorgen in Goedemorgen NL (na 10.00u.) aandacht voor antibiotica resistente bacteriën. Vorige week was er een congres in Denemarken over dit onderwerp. De voorzitter van de WHO waarschuwde daar, dat er nu actie moet worden ondernomen en er een eind moet komen aan de ongebreidelde verstrekking van antibiotica, zeker in de intensieve veehouderij. In Goedemorgen NL was de Nederlandse microbioloog Jan Kluytman te horen, hij stelde, dat de verstrekking van antibiotica in de veehouderij tot een echt minimum beperkt moet worden en niet een halvering in het jaar 2015, zoals de totale nitwit CDA paardenboer Bleker wil. Kluytman pleitte voor een totale nieuwe opzet van de veehouderij en legde daarbij de nadruk op hygiëne, niet op het verminderen en uiteindelijk een totaal verbod op de intensieve veehouderij, zoals andere deskundigen al jaren bepleiten.

Zie ook mijn berichten van gisteren over de intensieve martel veehouderij:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2012/03/kalkoenen-afgemaakt.html
http://deazijnpisser.blogspot.com/2012/03/het-wereldwater-en-voedsel-probleem.html

De hoge kwaliteit van de commissie Deetman, deel 2

Zoals verwacht is het halfzachte rapport van de commissie Deetman door het ijs gezakt (zoals veel zaken waar Deetman zich in zijn 'politieke' loopbaan mee bemoeide). Na eerst in het eindrapport, de aandacht af te leiden naar ander misbruik, dan dat van de rooms-katholieke geestelijken alleen; waar het onderzoek n.b. wel op gericht was en andere tekortkomingen, blijkt nu dat er nog veel meer mis was met deze rk flutcommissie. Zoals Gersthuizen van de SP terecht stelde in Standpunt NL vandaag, Deetman had ook al geen oog voor 'gewone' mishandeling en zoals nu blijkt ook voor castratie had dit CDA zwaargewicht in de nitwitkunde geen aandacht (maar ja, wie maalt daar nu om, castratie, er zijn wel ergere zaken, zal leeghoofd Deetman hebben gedacht, geen reden voor onderzoek!).
Tijd voor een echt (en ) onafhankelijk onderzoek!

Zie ook mijn bericht over het rapport van de commissie Deetman:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/12/commissie-deetman-wat-een-geweldig.html

Mag de uitgezakte aars Deetman eindelijk met het vuilnis mee, deze figuur zou nooit meer een commissie mogen leiden en al zeker geweerd moeten worden uit wat voor bestuurlijke functie dan ook, hij heeft intussen meer dan voldoende zaken verkloot in dit land.

VVD wil verbod op vastbinden ouderen

Het hypocriete schoftentuig van de VVD wil een verbod op het vastbinden van demente bejaarden in instellingen. De marktwerking in de zorg, waar de VVD de grootste lobbyist van was en is, heeft de zorg flink uitgekleed. Als gevolg daarvan is er onvoldoende gekwalificeerd personeel, gevolg daarvan:......juist! het vastbinden van patiënten, die 'onrustig' zijn en/of grote kans hebben dat ze vallen.
Een ongelofelijk staaltje volksverlakkerij, alsof je met een verbod het personeelstekort opheft......

Peter La Serpe dubbel beloond

Peter La Serpe, moordenaar en kroongetuige in het grote Passage onderzoek (een justitieel onderzoek, ook wel aangeduid als het liquidatieproces), krijgt naast verleende strafvermindering 1,4 miljoen euro van het Openbaar Ministerie. Het OM laat weten dat dit geen beloning is voor het klikken van La S.
Ha! ha! ha! ha! ha!

zondag 18 maart 2012

Timmermans, de 'socialist' en de PvdA

De judas van de PvdA, de nepsocialist en nitwit Timmermans was woensdag te gast bij Pauw&Witteman. Hij liet weten niet bang te zijn voor de Franse presidentskandidaat Hollande, "er zal niet veel veranderen", zo liet hij het 'verontruste' Nederlandse publiek weten. Verder liet de achterbakse superpeuter weten, dat hij blij is met Sarkozy, die heeft de 'nodige' vernieuwingen gebracht, aldus deze PvdA 'politicus'.

Samsom is de nieuwe leider van de PvdA, hij kondigt met veel omhaal aan, dat alles anders moet en met de uitlatingen, die hij sinds zijn verkiezing deed, toonde hij een leider, die in tegenstelling tot zijn woorden, op precies dezelfde weg doorgaat (daar hebben ze grote ervaring mee bij de PvdA). Nog een paar jaar, voordat deze partij van hypocriete graaiers bij het vuilnis kan, hoop ik.

Jan Eikelboom en de onafhankelijkheid, deel 2

De Nederlandse 'oorlogscorrespondent' Jan Eikelboom (een woordspeling ligt op de loer) liet zich deze week weer van zijn beste kant zien. Embedded bij de Syrische geheime dienst, doet hij verslag van de oorlog aldaar. Afgelopen donderdag was hij te zien bij Nieuwsuur, daar vertelde hij hoe vriendelijk hij werd behandeld tijdens 'zijn werk'. Daar voegde hij aan toe, dat er misschien wel wat overheidscontrole was, maar........ Jezus christus, zelfs het hotelpersoneel staat in Syrië onder controle van de geheime dienst, als ze daar al niet betaald werk voor verrichten. Kakellul en crisisbeheerser (dat doet hij altijd héééél stil), VVD leeghoofd Rosenthal mocht in de uitzending ook even 'zijn licht' laten schijnen over de situatie in Syrië, veel woorden, zonder ook maar enige inhoud, dat is minister van buitenlandse zaken, ongelofelijk!

Eikelboom was vrijdag alweer te zien bij Nieuwsuur (net als gisteravond), hij liet zich rondrijden door de geheime dienst (zijn auto volgde die van de dienst), om vanaf een paar plekken een volkomen betrouwbaar getuigenverslag te laten horen......

Zie ook: 'Bernard Hammelburg: journalist, 'Geen vak voor bange mensen........' AAAAAAJAAAAAAAJAAAAAAAJ!!!'

Het boekenbal

Gelukkig is dit 'feest' weer voorbij, een feest waar 'intellectueel Nederland' zich zelfvoldaan, bekakt gedraagt als de eerste beste bezopen carnavalsganger, gadverdamme wat een vertoning en bijpassend geouwehoer!

Het wereldwater en voedsel probleem

Uit onderzoek o.a. van de FAO blijkt dat 70% van de wereld landbouwproductie wordt gebruikt als diervoer. Deze week werd het Wereld Water Forum in Marseille gehouden, niet dat we daar veel over mee kregen, in de 'belangrijkste, serieuze' media organen was de verkiezing van de PvdA kandidaat clowns natuurlijk veel belangrijker.
Volgens de VN wordt (alweer) 70% van het zoetwater wereldwijd gebruikt voor landbouw. Daarbij kan nog het gebruik van water, voor de af te slachten dieren, bij opgeteld worden. Zo is voor de productie van 1 kilo rundvlees 15.000 liter water nodig en voor kip 4.300 liter per kilo.
Het zal duidelijk zijn, het blijven eten van vlees is niet langer houdbaar, hoe hard politici en ondernemers u ook voorliegen.

Nogmaals vanaf deze kant (zie ook mijn vorig bericht over kalkoenen): stop met het eten van vlees, goed voor uw gezondheid, uw geweten, en voor een groot deel van de wereldbevolking, die geen of weinig toegang hebben tot (schoon drink) water en/of voldoende gezonde voeding.
Tot slot nog een feit: graan bevat tot 6 tot 7 keer meer eiwit dan vlees!

Kalkoenen afgemaakt

Vandaag worden zo dadelijk 43.000 kalkoenen afgemaakt, door middel van vergassing. De kalkoenen hebben de H5 variant van het vogelgriepvirus, waarschijnlijk een milde variant (dit een dag na de demonstratie tegen megastallen in Amsterdam). Zoveel dieren op een kluitje, dat is vragen om problemen.
Wanneer komt er een eind aan deze walgelijke manier van 'dieren houden'? Alleen al zoveel dieren op 1 plek opsluiten is dierenmishandeling.
Als wij het wereldvoedselprobleem echt te lijf willen gaan, zullen we moeten stoppen met vleeseten, eten waar ons lichaam n.b. niet op is gebouwd. Bijkomende voordelen: een eind aan de voortdurende dierenmishandeling (in Nederland worden 500 miljoen dieren per jaar doodgemarteld) en we zullen ongelofelijk veel minder water gebruiken, zoals bekend mag worden geacht, is toegang tot water een groeiend probleem op deze planeet.

zaterdag 17 maart 2012

Een verstandige ondernemer

Vandaag op Radio1, vlak voor 02.00u., een ondernemer (schildersbedrijf) belde in op het programma. Deze man vertelde, dat hij in het verleden tot de slotsom kwam, dat hij veel te veel verdiende (noemde 16/17.000,-- per maand). Hij verlaagde zijn salaris tot ver onder de 10.000,-- per maand. Gevolg: veel meer werk, dus een groter bedrijf met grote werkzekerheid voor zijn werknemers.
Het bestaat dus echt: gezond verstand bij ondernemers!

Hero Brinkman wil PVV verkiezingen, of toch niet?

Hero Brinkman van de PVV, u weet wel die van de losse handjes (of was het hoofd?) en het vluchten voor zijn politie-collega's, weet weer eens niet wat hij gezegd heeft, wanneer hij dat gezegd heeft, hoe en waar hij dat gezegd heeft, of wat hij nu eigenlijk bedoelde.
Ja Hero, politiek bedrijven valt niet mee.....

De burgemeester van Rhenen neemt maatregelen

De burgemeester van Rhenen, VVD koekwauz en leeghoofd van Oostrum, verbiedt nu alvast de verkoop van waxinelichtjes en de houders van die kaarsjes. Dit alles voor het aanstaande bezoek van de uitvretersbende, die zich koningshuis laat noemen, op koninginnedag 2012. Ook laat van Oostrum een speciale verordening ingaan voor deze 'heugelijke' dag, een verordening die preventieve huiszoekingen mogelijk moet maken, dus huiszoekingen als van Oostrum ook maar een vleugje van een verdachte geur ruikt. Van Oostrum heeft een scherpe neus voor 'gevaarlijke' zaken, zo ben je al verdacht, als je ook maar een 'millimeter' kritiek hebt op zijn 'waanzinnig' functioneren.

Van deze kant aan alle burgers in Rhenen, die verder nadenken dan hun neus lang is, heel veel sterkte de komende anderhalve maand. Mocht u een onderduikadres zoeken, meldt het mij, ik zal zien wat ik voor u kan doen.

Roorda en het spotje voor de 'zwakke' werknemers door de FNV

Grote verontwaardiging afgelopen week over het spotje van de FNV, dat werknemers van sociale werkplaatsen laat zien, die hun werk zullen verliezen, door de maatregelen van het huidige disfunctionerende kabinet. Het beeld dat het onzelfstandig huftertje Rutte hier om staat te lachen, stoort vele hypocrieten. Wie het huidige, door fascisten geregisseerde kabinet, heeft gevolgd, zal zich vele malen rot hebben geërgerd aan het lachen in de 2e Kamer, als het om, voor velen (die al aan de onderkant van de ladder staan), zeer zware maatregelen gaat, die hen in het leven van dag tot dag nog harder zullen treffen. Lachebekje nummer één is meestal Rutte, die bij het aantreden van 'zijn' kabinet al lachend voorspelde, dat de welgestelden zich de (vieze) vingers zouden aflikken, bij het lezen van het bereikte regeerakkoord.

Gistermorgen liet 'reclame-fascist' Eugène Roorda zich over deze zaak uit, in zijn column op BNR. Natuurlijk is deze ultra-rechtse hufter boos over het filmpje van de FNV, des duivels. De klootzak stelt voorts, dat wij over 20 jaar allen ZZP'er zullen zijn, hij duit die komende periode aan als 'de nieuwe orde'. Zo kennen we ze weer, terug naar de oude verhoudingen, bedelen om werk, desnoods tegen beloning van een appel en een ei en bij de minste kritiek wordt je op straat geflikkerd, waar geüniformeerde orde troepen klaar staan om de subversieveling in de boeien te slaan. Wat een heerlijke tijd zal dat zijn, op elke hoek van de straat een agent en tegen de tijd die Roorda schetst, camera's niet alleen op straat, maar ook in huis. Wie schreef daar ook alweer een boek over eind jaren veertig van de vorige eeuw?

Nieuwe huizen slopen

Onder andere in Spanje, wil men nieuwe (leegstaande) huizen slopen, daar deze niet te verkopen zijn vanwege de prijs. In wat voor godvergeten knettergekke wereld zijn we beland: huizen slopen (dus kapitaal vernietigen) ten einde de prijs op peil te houden......

De Bovag en Postcode Loterij fietsen

De Bovag maakt zich druk over de Postcode Loterij fietsen, die als prijs in hele dorpen en wijken worden uitgedeeld. Deze grootschalige verstrekking van fietsen, maakt lokale fietshandelaren brodeloos. De Bovag wil dat deze fietsen meer verspreidt worden uitgereikt.
Uw Azijnpisser vindt de Postcode Loterij fietsen spuuglelijk en zou het uitreiken van deze fietsen geheel willen verbieden. Stuur het overblijfsel maar op naar arme, enigszins platte landen. Natuurlijk wel na ze overgespoten te hebben, je moet er niet aan denken, dat je straks in documentaires deze afschuwelijke producten ziet rondrijden...

Hierbij zou ik eigenaren van Postcode Loterij fietsen willen oproepen deze fietsen te verven, tenslotte zit u zwaar voor paal op zo'n monstrum.

Smolders wil strafvermindering Volkert van der Graaf voorkomen

De oud-chauffeur van Fortuyn is een petitie begonnen, teneinde strafvermindering voor de moordenaar van zijn ex-baas te voorkomen.

Nu is mijn vraag: is de chauffeur van Fortuyn te vervolgen voor het verlenen van hulp bij het misbruik van minderjarigen door een pedofiel, die openlijk verklaarde Marokkaanse jongens te neuken?

Uw Azijnpisser overweegt hier een petitie over te starten.

Wat als blijkt, dat van der Graaf als kind is misbruikt?

Leers reist wat af

De onbetrouwbare, leugenachtige Limburger, CDA minister Leers, heeft zo'n 23 blauwtjes gelopen in Europa. Leers was voor de valswitte haatzaaier en zijn grote leider Wilders op pad, om de EU leden te pressen de gezinshereniging van 'allochtonen' naar regie van Wilders aan te passen. 'Aanscherpen' noemt Leers dat, gelukkig zijn de meeste EU landen niet te porren voor een nieuwe fascistische orde.
Leers heeft zijn tijd wel kunnen gebruiken, om nieuwe 2e 'huisjes' te spotten.....

Nieuwe kernreactor Petten overbodig

Zojuist in het Programma Argos vragen en feiten bij de nieuw te bouwen kernreactor Pallas in Petten. In januari van dit jaar gaf het huidige disfunctionerende kabinet toestemming voor de bouw van deze nieuwe reactor, die met name gebouwd wordt voor 'medische doeleinden' (radioactieve isotopen), ondanks dat zij gewaarschuwd zijn voor de overbodigheid van deze reactor, door nieuwe technologie, die bewezen werkt in de praktijk en geen nucleair afval produceert. Geen reden voor de kernenergie lobbyisten in het kabinet, als het vuile CDA ventje Verhagen, af te zien van het toestemming geven voor de bouw. Nee, €40 miljoen euro aan belastinggeld uitgeven aan een levensgevaarlijke technologie, is geen probleem en ach dat afvalprobleem lossen we ergens in de toekomst wel op (als je dat over het pensioen/aow-probleem zou zeggen, krijg je de hele 'goegemeente' over je heen). Die € 40 miljoen is wat betreft de investering van de landelijke overheid, provincie Noord-Holland steekt er ook € 40 miljoen in. Deze 80 miljoen is exclusief de meerprijs, het verleden geeft een garantie op extra kosten in de toekomst, die kunnen oplopen tot een verdubbeling of nog veel meer. Bovendien zou ik wel eens willen weten wat de huidige opslag van nucleair afval jaarlijks kosten.

Verhagen heeft een 'nederlaag' geleden wat betreft een nieuwe centrale in Borssele, dit is toch een mooie 'revanchering', voor deze rechts-conservatieve hufter, die als lid van god's eigen rentmeesterpartij het CDA, het liefst generaties, tot bijzonder ver in de toekomst wil opzadelen met het afval van een levensgevaarlijke technologie. Een technologie die geen oplossing is voor het opwekken van energie met fossiele brandstoffen (dat is uranium ook) en zoals uit het programma blijkt: voor medische isotopen.

Daar zijn we meteen beland bij de volgende functie van de nieuw te bouwen kernreactor, het zou ook een onderzoeksreactor zijn. Onderzoek naar...... juist, kernenergie! Er zijn tig wetenschappelijke onderzoeken, die aantonen, dat kernenergie peperduur is, ten eerste al vanwege de bouw, ten tweede vanwege het afval (waaronder de later te ontmantelen kerncentrales) en het delven van uranium.
Verhagen heeft al een paar keer openlijk gelogen over het verstrekken van subsidie voor kernenergie, dat zou de overheid niet doen, volgens deze 'christen', zie de subsidie voor de bouw van Pallas.

Hier een link naar het desbetreffende programma van Argos:
http://weblogs.vpro.nl/argos/2012/03/16/17-maart-2012-vragen-bij-noodzaak-van-de-nieuw-te-bouwen-pallas-kernreactor-in-petten/

Zie ook het bericht aan de rechterkant van deze pagina betreffende atoomstroom.

donderdag 15 maart 2012

PvdA Almere

PvdA Almere heeft een 'ombudsteam', dat si om de kloof tussen burger en politiek te beslechten en burgers die wanhopig zijn te helpen. Vanmorgen in Goedemorgen NL (rond 10.10u.) een voorbeeld, in een koude periode werden mensen van gas (en elektra) afgesloten. Het ombudsteam nam daarop contact op met de ......... 2e Kamerfractie! Dit terwijl de PvdA godverdomme 2 wethouders heeft in dat uit z'n voegen gebarsten dorp! (dat uit z'n voegen barsten, ook met dank aan PvdA wethouder Duivestein en VVD burgemeester Jorritsma, die beiden bijzonder korte lijntjes hebben met de bouwmaffia)

De PVV en giften deel 2

De PVV, de fascistenbeweging van 'law and order', u weet wel het geteisem dat openlijk geweld pleegt, in brievenbussen pist, mensen bedreigt, haatzaait t.a.v. minderheden, enz. enz., weigert bij monde van Brinkman, die ooit dronken vluchtte voor zijn politiecollega's, de geldschieter die hen steunt, bekend te maken. Dat is de beweging wel € 25.000,--  boete waard. Intussen heeft Brinkman zijn woorden weer een beetje ingeslikt en roept nu van de daken, dat de PVV een partij van slachtoffers is. Alle PVV'ers zouden bedreigd worden, de media neemt ze de maat enz. Dat is een mooi staaltje de boel omdraaien. Brinkman beweert nu, dat de geldschieter te maken zal krijgen met geweld en dat hij daarom de regels wilde overtreden. De PVV snapt dondersgoed, dat op zij op het gebied van diezelfde 'law and order' bijzonder slecht presteren, een openlijk schijt hebben aan de regel van openbaarheid, zal die reputatie alleen maar versterken.....

Hillen bevordert vrouw tot brigadegeneraal

Couzy is boos, het CDA leeghoofd Hillen heeft een burgermedewerker bevorderd tot brigadegeneraal. En dan nog wel een vrouw, ha! ha! ha!, die Couzy!

Accijnsverhoging op alcohol

Roel Kerssemakers van Jellinek, houdt samen met andere organisaties die zich bezig houden met 'alcohol en drugs', een pleidooi voor accijnsverhoging op alcohol (alcohol en drugs, alsof alcohol geen verslavende harddrug is). Volgens Kerssemakers is dat goed voor de schatkist, extra inkomsten van 400 miljoen, zo vertelt hij. Bovendien zal dat het gebruik van alcohol doen afnemen. Daar zijn wetenschappelijke bewijzen voor, aldus deze prutser. De praktijk wijst anders uit, bijvoorbeeld de accijnsverhoging op tabak heeft niet geleid tot minder roken, wel tot 'illegaal' roken, men heeft geen idee hoeveel sigaretten er jaarlijks worden gesmokkeld, maar de spaarzame vangsten wijzen op een gigantisch aantal. jaarlijks vloeit er meer dan 2 miljard aan tabaksaccijnzen per jaar in de schatkist. Dat zou bij lagere accijns veel meer zijn. De georganiseerde misdaad vaart er wel bij en het legt een extra beslag op politie en douane.
Terug naar de alcohol: een accijnsverhoging zal de horeca, die het al moeilijk heeft, nog extra klappen geven. Er zijn meer dan 1 miljoen probleemdrinkers in Nederland, mensen die verslaafd zijn, laten de alcohol niet staan, maar zullen nog ongezonder gaan leven, door bijvoorbeeld besparing op voedsel . Verslaving is een ziekte, die je niet met prijsverhogingen te lijf kan gaan, dat is bovendien immoreel t.o.v. mensen die aan de onderkant van de maatschappelijke ladder staan en elk dubbeltje al 10 keer moeten omdraaien.
Laat Kerssemakers de maatschappij maar eens duidelijk maken, dat alcohol een harddrug is en dat de problemen met alcohol 1.000 keer groter zijn, dan die met softdrugs (en daar vallen alle soorten wiet en hasj onder!). Dat er godverdomme nog reclame gemaakt mag worden voor de verslavende harddrug alcohol, daar zou K. zich druk om moeten maken!

Bijsterveld wil wiskunde, desnoods op de voorschoolse opvang

Het holle CDA vat Bijsterveld, het bijtertje dat samen met de Friese boerenlul en langstudeerder Zijlstra, het onderwijs momenteel de genadeklap geeft, denkt bijdehand te zijn, ha! ha! ha! Nadat wiskunde op het vwo verplicht is gesteld, wil ze nu wiskunde verplicht stellen op havo onderwijs. Een groot deel van de bevolking heeft niet het gevoel en de capaciteit om een ster in wiskunde te worden, dat kan niet veranderen door het vak verplicht te stellen. Het zal weer een grotere belasting worden voor het onderwijs, zoals alle maatregelen die de gesjeesde verpleegkundige Bijsterveld neemt. Een extra belasting voor het onderwijs, dat het al zo moeilijk heeft, met als resultaat dat geslaagden hooguit een paar trucjes hebben geleerd, waar ze in hun werkzame leven geen bliksem aan hebben. Het beoogde tekort aan bètaleerlingen op te vijzelen, wordt er zeker niet mee behaald.

De PVV heeft een hart voor dieren

Het fascistisch geteisem van de PVV, heeft gestemd tegen een motie, die de bouw van megastallen wil beperken. De PVV stemde samen met de partij, die schijt aan alles wat met natuur, milieu of diervriendelijkheid te maken heeft, de VVD en god's eigen partij van rentmeesters in zeer vieze zaken, het CDA. Megastallen, u weet wel, plekken waar dieren massaal worden grootgemarteld, om daarna doodgemarteld te worden. Echt stallen, waar een beweging, die zegt tegen de mishandeling van dieren te zijn, blij mee moet zijn.
Waar is de gnoom van de PVV, Graus, die zo op het welzijn van dieren hamert, nu met z'n gezwatel?

Henk en Ingrid, snappen jullie nu eindelijk hoe zwaar je belazerd wordt, door de beweging die jullie zo aan het hart gaat?

woensdag 14 maart 2012

De PvdA kandidaten

Pauw&Witteman hadden gisteren al de PvdA kandidaatsvoorzitters op bezoek, Een uur lang reclame voor geteisem plus ongelofelijke suffe aanhang (met hoedjes en 'spanborden'), reclame voor de 'nieuwe' koers die de individuele kandidaten voorstaan.
De nieuwe koers, naar een analyse van uw Azijnpisser: meer van hetzelfde, dus - Meestemmen met het door fascisten geregisseerde kabinet Rutte (dat intussen voor een krimp in de economie heeft gezorgd). - Afbraak van werknemersrechten, waar de voorloper van de PvdA n.b. voor gestreden heeft (en voor de nieuwe loonslavernij naar 19e eeuws model). - Schijt aan natuur, milieu en gezondheid, als dat geld en/of werkgelegenheid oplevert. Dit alles verpakt in wollige 'stoere' taal, zoals dat van de opgerezen boeren feniks uit Friesland of de Über pubers Samsom en van Dam. Jezus wat een vertoning....
Het woord middenpartij valt vaak uit de mond van deze kandidaten, waarmee ze aangeven, totaal niet te begrijpen, waarom de PvdA zoveel aanhang heeft verloren.
Met een beetje geluk is de PvdA in 2020 totaal verdwenen, dat zou met deze kandidaten geen probleem moeten zijn.

Witte tanden: de zorg om uw gezondheid en hoe u belazerd wordt

Dat het huidige kutkabinet (of het vorige) en met name VVD helleveeg Schippers schijt heeft aan de gezondheid van de burgers, die zij zou moeten dienen, is intussen voldoende duidelijk geworden. Al vaker heb ik hier gewezen op zaken, die de gezondheid van de burger schaden, maar waar de politiek 'blind' voor is. Door deze zaken, zoals het gebruik van suiker i.p.v. stevia, ontstaan diverse ziekten/aandoeningen, tot en met hartinfarcten toe. Geen regering zal het op durven nemen tegen de 'suikerbaronnen', deze figuren hebben goede lobbyisten en het zal mij niet verbazen als daar zelfs politici tussen zitten.

Kortom de centen gaan voor uw gezondheid. Lullig genoeg zorgt dit ook weer tot een stijging van de zorgkosten, waar politici en met name die van de VVD en het CDA, zo druk over doen.
Suiker is bovendien een aanslag op uw gebit (de staat van-), en indirect is dat ook weer een aanslag op uw gezondheid, een slecht gebit kan ontstekingen veroorzaken, die weer kunnen leiden tot... ja, een hartinfarct.

Tanden: je wordt doodgegooid met internetreclames voor tandenbleeksets en in de winkels heeft elk merk tandpasta wel een z.g. whitening pasta. Als u een goede tandarts zal u desgevraagd vertellen, dat u uw tanden maar eens per week met deze tandpasta mag poetsen. Met mondwater is het nog erger, als daar alcohol in zit, is dit zonder meer slecht voor uw tanden net als het bleken van uw tanden.
Voor al deze foute zaken mag van de overheid ongestraft reclame gemaakt worden.  Intussen wordt de tandzorg steeds verder wegbezuinigd uit het 'zorgpakket', de tarieven van tandartsen zijn vrij gegeven. Dit alles terwijl paardenkut Schippers weet hoe belangrijk een gezond gebit voor uw algehele gezondheid is.

Tot slot de tandartsen: waarom trekken zij niet keihard aan de bel bij de politiek en de Reclame Code Commissie (een orgaan dat overigens bijzonder slecht functioneer; zal wel geleid worden door ex-politici)? Aan de bel trekken: ten eerste over de 'witmakers' en aanverwante artikelen, ten tweede zouden zij het belang van een goed gebit voor uw algehele gezondheid, veel beter over kunnen brengen aan diezelfde politiek en aan hun klanten.

Stevia kan bovendien ouderdomsdiabetes voorkomen, hier een link naar eerdere berichten over Stevia:
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/03/de-overheid-en-uw-gezondheid-5.html
http://deazijnpisser.blogspot.com/2011/12/schippers-en-de-zorg-plus-de-kosten.html

Polen en religie

In Polen zijn deze week 2 motorcoureurs tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld, voor het aankleden met een sjaal van het beeld, dat de sprookjesfiguur jezus voorstelt.......
Polen is een land dat deel uitmaakt van de EU, anno 2012, dit is toch godverdomme niet te geloven!

België doet het goed

België doet het volgens de gegeven cijfers goed in de huidige crisis. Di Rupo juicht over het komende begrotingstekort van 2,8%. Nu maar hopen dat hij niet te vroeg juicht en dat er geen gigantisch koelhuis met lijken openbarst.....

Donner, zijn heilzame invloed deel 2

De Raad van State heeft het bezwaar tegen de volkomen overbodige vuilverbrander in Harlingen, aan het natuurgebied de Waddenzee, van tafel geveegd. De vuilverbrander kan alleen optimaal functioneren als er vuil vanuit bijvoorbeeld Duitsland wordt verbrand. Dat geeft nog eens extra luchtverontreiniging, op de verontreiniging die de afvalverbrander zelf zal veroorzaken.
Ziedaar alweer de heilzame invloed van god's eigen rentmeester in vuile zaken, de gereformeerde CDA kakzever P.H. 'godverdomme' Donner, die sinds kort vieze voorzitter (dubbele betekenis in dit geval) is van de Raad.....

dinsdag 13 maart 2012

Hypotheekverstrekking aan' flexibelen'

Veel gezeur over zzp'ers of andere flexibele werkers, die geen hypotheek kunnen krijgen vanwege de zekerheid van de baan. Daar hebben de VVD, het CDA en D66, de promotors van de nieuwe flexibele loonslavernij, flink in hun eigen voet geschoten. Vandaag nog de directeur van de Hypotheker, met een pleidooi voor meer hypotheken aan deze werknemers. Er wordt op gewezen dat de huidige crisis die al in 2008 begon, startte met foute hypotheekverstrekkingen in de VS, alsof hier geen gigantische huizenbubbel aanwezig is. De VVD kloot Rutte heeft alvast zijn handtekening gezet onder het begrotingsakkoord, terwijl wij niet kunnen voldoen aan de eisen van datzelfde akkoord, wacht maar, als de huizenbubbel eindelijk barst, krijgen we hier pas echt problemen, dan zouden we willen met een begrotingstekort van 4,5% te maken te hebben.

Daarnaast moet je niet vergeten, dat degenen die nu een huis kopen, als ze verstandig zijn, schijt hebben aan de overwaarde van het te kopen huis en zeker weten, dat zij de kosten kunnen blijven betalen. Elk ander mens denkt wel 10 keer na, voor dat zij een huis kopen tegen een veel te hoge prijs, in deze crisisperiode.

Schultz van Haegen wil omgevinswet

VVD helleveeg Schultz van Haegen wil een 'omgevingswet', dat is een wet waarin alles is geregeld wat betreft vergunningen, inspraak en bezwaar. Het tyfuswijf liet gisteren op BNR (na 9.00u.) weten, dat er in die wet wel ruimte moet zijn voor 'afweging', dus als er bijvoorbeeld sprake is van luchtvervuiling en/of geluidsoverlast, niet zonder meer de grenswaarden van deze zaken als leidraad dienen. Met andere woorden, we gaan lekker door met het oprekken van de grenzen, schijt aan de burger, natuur of milieu en ruim baan voor de ondernemer. De crisis en herstelwet wordt een permanente wet, arm Nederland.....

Instituut Clingendael

Het was mij ontgaan, maar Ko 'de woestijnwachter' Colijn is directeur van Clingendael, ha! ha! ha! ha!
Dat zegt meteen iets over het belang van dit instituut. Colijn kwam zondag in Buitenhof nog even de situatie in Syrië duiden, en had niets, maar dan ook niets toe te voegen aan wat al bekend was.

Buitenhof heeft door wie de macht heeft

In Buitenhof afgelopen zondag, de cfo en directeur van ASML, Peter Wennink. Het is doorgedrongen tot de redactie dat daar eigenlijk de macht ligt, bij het grote bedrijfsleven. Weer een mooi praatje over het belang voor de economie van innovatie en onderzoek, en het gore CDA mannetje Verhagen heeft hem al beloond, subsidies voor die zaken gaan vooral naar de grote bedrijven. Maar het is natuurlijk nooit genoeg voor dit soort figuren, net als de bonus die ze ontvangen. Dat Wennink een dikke bonus in een moeilijke tijd kreeg, verdedigde hij 'mooi'. Jammer dat van Ingen hem niet vroeg, of hij het normaal vindt op zijn veel te hoge jaarsalaris, nog eens een (achterlijk hoge) bonus te ontvangen....

Het wereldvoedselprobleem

Alsof er geen wereldvoedselprobleem is, kan je nu ook soja uit een potje op je bek smeren....

'Comazuipen'

Het 'comazuipen' is weer eens op de kaart gezet door Kingma (directeur Medisch Spectrum Twente, jezus wat een naam). Kingma wil de behandeling in het ziekenhuis van patiënten, die een overdosis van de verslavende harddrug alcohol innamen, verhalen op de ouders van deze patiënten (over het algemeen jongeren, 'nu nog even niet', of: geen 16? geen druppel!). Door al het gezeur over dit 'comazuipen' wordt er een steeds groter beroep gedaan op de 1ste hulpposten van ziekenhuizen, vroeger was het een kwestie van de roes uitslapen, thuis of in de politiecel. Hoe denkt Kingma het geld te verhalen op mensen die geen nagels hebben om hun reet te krabben? Naar vermogen, zodat welgestelde ouders meebetalen voor kinderen van mindervermogenden? Oh, nee, rijke ouders huren gewoon een medisch team in en verhalen de kosten later op hun belastinguitgave.
Laat Kingma zich maar eens druk maken over bijvoorbeeld het gebruik van suiker, door overmatig gebruik krijgen uiteindelijk een flink aantal mensen hartproblemen, die zoals bekend grote kosten met zich meebrengen. Dat alles terwijl er een goed alternatief voor handen is, stevia genaamd, zoeter dan suiker, maar je wordt er geen gram dikker van, niet slecht voor de tanden en stevia heeft bovendien een 'voorkomend effect' op diabetes, ook al een fikse zorgpost. Maar daar hoor je Kingma niet over. Er zijn  overigens veel meer voorbeelden te bedenken, waar de overheid de oren laat hangen naar de grote ondernemers. Binnenkort hier een verhandeling over tandenwitmakers, die bijzonder slecht zijn voor uw tanden.  

Van der Laan, de PvdA burgemeester van Amsterdam, een 'echte socialist', liet vandaag weten, dat hij jongeren die in het ziekenhuis zijn beland vanwege een overdosis alcohol, wil beboeten en net als Kingma, wil laten betalen voor de behandeling. Een echt socialistisch solidair voorstel, nu nog de bewoners, die langs drukke wegen wonen en daar longklachten door hebben ontwikkeld, extra laten betalen, hadden ze maar moeten verhuizen.... Of moeten we dan, net als bij suiker juist de overheid aanklagen, van der Laan?

Laten we in godsnaam alcohol eindelijk een verslavende harddrug noemen en stoppen met de zinloze heksenjacht op softdrugs, die de politie ongelofelijk veel tijd kost en de belastingbetaler een berg geld, een mooie bezuiniging voor het geteisem in het Catshuis.

Knapen wil ontwikkelingshulp voor Jemen en noemt Somalië gevaarlijk

De sjoemelende, disfunctionerende CDA staatssecretaris Knapen, die al heel wat woorden vuil maakte aan de 'noodzakelijke' bezuinigingen op ontwikkelingshulp, liet vanmorgen op BNR (na 8.30u.) weten hoe belangrijk het is Jemen te helpen met geld en kennis. Als er nu 1 land is, waar alle hulp in een diepe put gedonderd wordt, is het Jemen wel. In werkelijkheid is Knapen dan ook een lakei van de VS en Saoedi-Arabië, die goede banden hebben met de huidige regering. Gisteren bombardeerde de VS nog stellingen van 'Al Qaida' in Jemen. De kwezel Knapen bazelt nog wat over meer democratisering in Jemen. Het domste dat dit CDA leeghoofd te berde bracht, was het te verwachten aantal vluchtelingen uit Jemen, als 'wij' niets doen, hij vergeleek het aantal met dat uit Somalië, jezus wat een idioot!
Waarschijnlijk sprak de klootzak z'n bek voorbij, want hij noemde in 1 adem de situatie in Somalië als bijzonder gevaarlijk!
Lijkt me leuk voor advocaten van asielzoekers uit Somalië.

De Rouwe, CDA's nieuwste leeghoofd over verkeersboetes

De woordvoerder verkeer van het CDA in de 2e Kamer, de Rouwe stelt vandaag voor 'recidive' verkeersovertreders strenger te straffen, aangezien de boetes geen indruk maken. In Goedemorgen NL (na 10.00 u.) wilde hij niet ingaan op bijvoorbeeld de grootte van een eventuele gevangenisstraf, verder zwakte hij zijn verhaal af door te spreken over een klein aantal mensen, dat bijna wekelijks een verkeersboete ontvangt.

Al jaren wordt er door deskundigen aangedrongen op boetes naar vermogen, immers een boete voor door rood fietsen (€ 60,--), is voor iemand in de bijstand een gigantisch bedrag. In Scandinavië kent men intussen zo'n systeem en het werkt! Voor leeghoofd de Rouwe is dat geen reden zo'n maatregel in te voeren.

Het is als met het betalen van belasting, mensen met een bak geld, die 50% belasting betalen, zijn dom. Als je het goed aanpakt betaal je dan geen 50% maar 20!!!! Partijen als CDA,VVD en D66 willen dit soort misstanden niet aanpakken, privileges zijn er niet voor niets en de grote onderlaag, die het vel over de oren wordt getrokken, kan zich toch niet organiseren......

Zie ook:
'Tamara van Ark (staatssecretaris VVD) gaat mensen met schulden 'helpen' verkeersboetes te betalen'

'Boetes moeten de pijn van de rijksbezuinigingen op het gemeentebudget verzachten..... Dat wordt een potje boetejacht!!!'

Schultz van Haegen wil best bezuinigen

Autokampioen en VVD helleveeg Schultz van Haegen, maakte bekend, dat zij in het kader van het begrotingstekort, wel wil bezuinigen op autowegen, spoorwegen en waterwegen. U mag 1 keer raden, waar Schultz van Haegen het geld voor deze bezuiniging gaat halen, één tip waar ze vooral niet zal zoeken: 'tuut tuut'.

Spies en het kinderpaspoort

De pimpelpaarse CDA draak Spies, maant ouders een paspoort voor die kinderen aan te vragen, daar het bijschrijven van die kinderen in het paspoort van de ouder, niet meer mag.
Wat is dat eigenlijk voor onzin, een kinderpaspoort? Moet je dan elk jaar of eens in de twee jaar een nieuwe foto op dat paspoort plakken?
Zou dit paspoort de domste melkkoe ooit zijn?

zaterdag 10 maart 2012

Rutte op SGP jongerendag

Het onzelfstandig VVD kind Rutte was vandaag te gast op de SGP jongerendag. Niet omdat hij de SGP wil paaien, die hij immers nodig heeft voor zijn door fascisten geregisseerde blunderkabinet, zo liet deze vleesgeworden drol weten. Het is dat het zo'n trieste doorzichtige leugen is, anders zou je je echt doodlachen. Het geloof en de Joods christelijke traditie is belangrijk voor hem, zo liet Rutte weten.
Als hij echt zo gelovig is, mag hij het beleid van zijn kabinet wel eens bekijken 'door de bril' van Jezus, godverdomme wat een leugenaar!

Verkiezingsoverwinning Fortuyn herdacht

Deze week werd de verkiezingsoverwinning van Fortuyn in Rotterdam van maart 2002 herdacht. Pauw&Witteman deden dat afgelopen dinsdag en hadden daar een aantal (oud-) politici en de rechts-conservatieve nitwits Mens, van de Linde en Pastoors voor uitgenodigd.

Vakkundig werden er veren in de vieze pedo-reet van Fortuyn gestoken, zelfs Marijnissen kon het niet laten. Hij wil Fortuyn geen populist noemen (in de negatieve zin van het woord, zo ver gaat deze SP'er tegenwoordig al).

Hé Jan, Fortuyn heeft net zo lang politieke stromingen uitgeprobeerd, tot hij zeker wist hoe hij de 1 en 2 hersencelligen kon inpalmen en daarna belazeren; dat kan je toch echt niet anders noemen dan goor populistisch handelen, zeker als je zijn uitspraken over bepaalde bevolkingsgroepen hoorde.

Nogmaals wat is dat met die Fortuyn? Deze vervelende hufter was een 'belijdend' pedo, dat gaf hij NB zelfs voor de camera toe. Leuk om straks met je kinderen in een straat te wonen, die vernoemd is naar een pedo, want dat is Rotterdam van plan......

De verzuring van de oceanen en Atsma

De verzuring van de oceanen, veroorzaakt door de milieuvervuiling, die de mens heeft geïnitieerd, is nu al zo groot, dat de grote meteoorinslag 65 miljoen jaar geleden (die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het uitsterven van dinosauriërs) daar 'een puntje aan kan zuigen'. Dit heeft desastreuze gevolgen voor koraal, plankton en vis (die het al moeilijk heeft door de giga overbevissing wereldwijd). Het zal duidelijk zijn, dat dit indirect ook gevolgen heeft voor de mens en walvisachtigen. Dit bericht stond onlangs in 'Nature'.

God's eigen rentmeester, het totaal disfunctionerende holle CDA vat Atsma, liet deze week weten, dat de vliegtaks ten koste gaat van de werkgelegenheid. Is de enorme hondendrol staatssecretaris van sociale zaken of van milieu? Het laatste is het geval, alleen vat deze lul zijn taak niet op als beschermer van het milieu, maar als vernietiger van het milieu. De klootzak gaat zo ver, dat hij de gezondheid van schoolkinderen totaal onbelangrijk vindt, als het gaat om asbestverwijdering. De luchtvaartmaatschappijen hebben nooit belasting over brandstof betaald, en de paar tientjes van de vliegtaks zou de KLM en Schiphol de das omdoen; wat een smerige volksverlakker, die (nogmaals)  schijt heeft aan het milieu en daarmee aan de gezondheid en welbevinden van mens, dier en natuur. 

Hennis-Plasschaert wil witwassen harder bestraffen

VVD domding Hennis-Plasschaert wil het witwassen van criminele gelden zwaarder bestraffen. Ondertussen zorgen haar partijgenoten Opstelten en Teeven er met hun beleid voor, dat de georganiseerde misdaad steeds meer wit te wassen hebben. Neem het steeds meer criminaliseren van softdrugs (terwijl de ellende met de verslavende harddrug alcohol met de dag toeneemt) en de collega's in het kabinet, waar zij zitting in hebben, de tabaksaccijns op een niveau hebben gebracht, dat Stivoro en cijferbureaus allang geen idee meer hebben, hoeveel mensen er roken in Nederland. Reken maar dat het achterkameroverleg van CDA, VVD en PVV, straks weer een accijnsverhoging op tabak zal opleveren.
Bovendien, wat denkt H-P. eigenlijk, dat het witwassen minder zal worden met hogere straffen? Het is duidelijk, dat deze ongelofelijke huppelkut totaal niets begrijpt van criminaliteit.

Burgemeester Mulder houdt van grapjes

De ongelofelijke CDA klootzak, burgemeester Mulder van Hulst, houdt van 'grapjes' maken. De afgelopen tijd zijn er in zijn gemeente 3 overvallen gepleegd op Chinese restaurants. Het leek de christelijke klootzak wel leuk om in zijn 'tweets' over deze overvallen, de 'R' te veranderen in een 'L', een gebruik bij erg geestige mensen. De enorme hufter begrijpt niet dat hier verontwaardiging over is ontstaan. Mulder snapt niet dat mensen die getraumatiseerd zijn door een roofoverval, niet zitten te wachten op een 'leuke kwinkslag' van de man, die in zijn functie burgemeester is van alle inwoners van zijn gemeente en hoofd van de politie. Deze 'christen' weigert zelfs zijn excuus aan te bieden....

Het is duidelijk, deze waanzinnige nitwit is het zoveelste bewijs, dat de meeste burgemeesters geheel en al de capaciteit missen voor de functie die zij uitoefenen. Alweer een politiek baantje, dat beter door verkiezingen vervult kan worden, dan kan men bij disfunctioneren zo'n hondenlul naar huis sturen.

vrijdag 9 maart 2012

Arbeidsmarkt hervorming

Gisteren in Nieuwsuur alweer een pleidooi voor de versoepeling van de arbeidsmarkt, lees de rechten van werknemers vernietigen. Dus de werknemers mogen bloeden voor de fouten van o.a. deze regering, die als enige in NW-Europa een krimp in de economie voor elkaar kreeg. Dat naast een totaal gebrek aan kennis van de financiële markt en de incompetentie van toezichthouders op deze markt.
De ongelofelijke D66 nitwit, de rechts-conservatieve huppelkut Fatma Koser Kaya, loog een lekker stuk uit haar nek, toen zij de vermindering van het aantal vaste contracten weet aan de huidige WW regeling. Het klerewijf zou eens moeten kijken hoe lang je moet werken voor dat je recht hebt op een volledige WW uitkering, de meeste bedrijven overleven die termijn niet eens. De volksverlakkers (politiek en economen) willen de gewonde burger laten geloven dat er werk zat is, terwijl de werkloosheid dagelijks stijgt en het aantal faillissementen nu al meer dan 2 miljard aan belastinggeld per jaar kosten. SP'er Ulenbelt had volkomen gelijk, toen hij stelde, dat Nederland niet te vergelijken is met Denemarken, waar werklozen kort WW krijgen, maar dan wel 90% van het laatst 'genoten' salaris. Bovendien heeft men in Denemarken een systeem weten op te bouwen, waardoor echt niemand lang zonder werk kan zitten, voor de uitzonderingen zorgt men overigens beter, dan wij dat doen.

Samsom is een slappe lul, deel 82

Draaikont en PvdA griezel Samsom bood vandaag zijn excuus aan voor zijn uitlating over zijn partijgenoot Wolfsen, die burgemeester speelt in Utrecht. Volgens Samsom, zou Utrecht gelukkiger worden met een nieuwe burgemeester, nadat Wolfsen zichzelf en de PvdA de laatste jaren, door machtsmisbruik en totaal gebrek aan daadkracht op andere gebieden, te schande heeft gemaakt.
De wethouders van de grote steden steunen de kandidaatstelling van Samsom, u weet wel figuren als de Haagse wethouder Norder, de disfunctionerende nep-socialist, die goede banden onderhoud met de bouwmaffia en als gevolg daarvan een groot deel van de voorraad sociale huurwoningen liet slopen. Dezelfde schoft die sprak over een tsunami aan Polen, die de stad ellende brengt....