Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zondag 31 oktober 2010

Waar de 'nieuwe' politiek al niet toe kan leiden

De maatregelen die het bruine kabinet Wilders aankondigde deze week, zullen voor een grote toeloop zorgen bij een beweging als de PVV. Niet de verantwoordelijken voor de huidige crisis worden gepakt, maar de zwaksten: jong gehandicapten, psychiatrisch patiënten, chronisch zieken en invaliden, ouderen (ze worden soms te oud en te duur), werklozen en mensen die hun baan dreigen te verliezen en bijstandstrekkers. Veel van deze mensen zullen de misère waar zij in belanden door de maatregelen van Wilders 1, gesteund door de leugenaars van de PVV (+CDA en VVD), met de vinger wijzen naar Nederlanders van buitenlandse komaf, in plaats van hun agressie en onbehagen te richten op deze regering en de werkelijk verantwoordelijken voor de crisis.
Waar en wanneer hebben we dat eerder gezien?

De stormgroep Dutch Defence League op zijn bek

Bruine Bert (Jansen) ging gisteren lekker op zijn bek in Amsterdam. In tegenstelling tot zijn eerder aangekondigde massale opkomst voor zijn demo, was de aanwas veranderd van een tsunami in een regenbuitje. Een handjevol fascisten was al wat er te zien was. Bruine Bert is al net zo'n draaikont als zijn grote voorbeeld Wilders, als er niet gebeurd wat hij voorspelt of aankondigt, ligt dat niet aan hem of zijn enge clubje, maar aan "de tegenstanders die onze medestanders hebben tegengehouden".

Bosma en PVV humor

Afgelopen vrijdag zat de geertbruine fluisteraar Bosma aan tafel bij Pauw en Witteman.
Deze hufter, die er in zijn boek ook lekker op los liegt (als je dingen maar vaak genoeg roept, gelooft uiteindelijk het grootste deel van de toehoorders jouw verhaal),
had het weer eens over massa-immigratie en alle 'leuke' uitdrukkingen die hij al niet heeft gelanceerd. Massa immigratie? de laatste jaren komen hier nog maar mondjesmaat immigranten binnen. Een stuk minder dan ons omliggende landen. Echte vluchtelingen zijn volgens deze bruine bastaard altijd welkom, het probleem daarmee is, dat er voor de PVV geen echte vluchtelingen bestaan.
Deze zak durfde de stelling aan, dat m.n. zijn PVV leden zo ongeveer de enigen zijn, die humor hebben (en de bruine vriendjes van het CDA en de VVD natuurlijk).
Ja Bosma wat een lol, huilie huilie en andere Donald Duck humor te berde brengen, naast vrolijke angst en haat zaaien.

De 3 dubbele moraal van de rooms katholieke kerk

Woensdag 20 oktober schreef ik over de r.k. klokkenluider in Tilburg. De katholieken zitten niet stil (gelukkig fokken ze hier niet meer als ratten), deze week de hoofdredactrice van het Katholiek Nieuwsblad. Deze katholieke huppeltrut presteerde het een VVD kamerlid, die zich stoorde aan een toegezonden plastic embryo, openbaar een brief te schrijven, waarin zij refereerde aan de miskramen van dat VVD kamerlid.
Te onsmakelijk voor woorden, de katholieke moraal op en top, een moraal gebaseerd op een sprookjesboek. Tegen abortus, tegen condoomgebruik in ontwikkelingslanden en tegen euthanasie. Gevolg: een gigantisch aantal Aids doden in m.n. Afrika, meisjes en vrouwen, die verkracht zijn, moeten de daardoor ontstane zwangerschap voldragen met weer als gevolg daarvan meisjes die overlijden in het kraambed of daar voor hun leven gehandicapt raken, ongewenste kinderen die op straat zwerven (maar die kunnen dan natuurlijk wel weer zonder probleem misbruikt worden door de r.k. clerus), kinderen die hun ouders zijn verloren aan Aids en vaak zelf ook weer HIV besmet zijn (die kinderen misbruikt de clerus liever niet).
Wat doen de katholieken toch hun best de hele misbruik hype naar de achtergrond te dringen.....

Het CDA, bont, 'animal cops', Aersma Buma en Ramsey Nasr

Het CDA heeft via het regeerakkoord ingestemd met de komst van de z.g. 'animal cops'.
Die dierenpolitie krijgt natuurlijk geen zeggenschap over de intensieve veehouderij, een veehouderij waar maar één belang telt, geld verdienen op de meest grove manier die maar te bedenken is. De intensieve veehouderij is een 'hobby' van het CDA en de boeren die zich daar schuldig maken aan de smerigste dierenmishandeling die deze wereld ooit heeft gezien, zijn dan ook voor het grootste deel CDA leden en/of stemmers. Het CDA ging akkoord met de komst van de dierenpolitie, maar dat betekent niet dat ze het daar helemaal mee eens zijn. Afgelopen week liet CDA 2e kamerlid Madeleine van Toorenburg dat letterlijk zien door in bontjas voor de camera's te verschijnen. Er is maar een uitdrukking voor deze 'bitch' in bont: smerige kuthoer!
Zojuist was het holle vat van Aersma(de) Buma in Buitenhof, nogmaals wilde hij voor het voetlicht brengen, hoe goed het is, dat het CDA in deze regering zit. Deze nitwit ging nog net niet zover, dat hij stelde over nazi-Duitsland, dat alles anders gelopen was als het CDA in 1933 in het Duitse parlement had gezeten, Hitler nooit de macht had kunnen grijpen. Wat een ongelofelijke zak!
Hieronder het gedicht, dat deze week verscheen van Ramsey Nasr ('dichter des vaderlands).

Mijn nieuwe vaderland


Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij
wiens hart voor volk en orde gloeit
verhef uw zang als wij.
Vandaag zien wij weer één van zin
de vlaggen afgestoft.
Vandaag zet ik mijn feestlied in
voor vaderland en schoft.

Ik eer de leiders van mijn land.
Hun vlekkeloos parcours
leert mij wat macht vóór al verlangt:
’t geweten van een hoer.
Ik eer mijn leiders hemelhoog
en ’t hoogst zit een fascist
die u en mij zolang gedoogt –
zolang als hij beslist.

Beschermt gij, leiders, onze grond
waar vreemde adem gaat
gij die zo rein zijt, kerngezond
en zuiver op de graat.
Wij smeken om een harde hand
in aangewreven haat.
Behoud voor 't lieve vaderland
de blanke natiestaat.

Braakt uit, gij vrienden, vrij van zin
uw krop, uw kreet, uw gal.

Niets is taboe en niets te min
uw bagger minst van al.
Verneder dus wat u niet zint

sla stuk wat niet bevalt
laat zien hoe u dit land bemint
omhels het op zijn smalst.

Hoe klopt ons hart, hoe zwelt ons bloed
bij 't rijzen van dees’ toon.
Klonk ooit een zuiverder gemoed
een leger hart zo schoon?
Waar hoorde men die koekoekszang
voor volk en vaderland?
Dat was toen in het landsbelang
een heel volk werd verbrand.Dood nu wat afwijkt van uw bloed
en van uw onderbuik.

Bewaar het niet, verdelg het goed
zodat dit land ontluikt.

Wie hier nog onze mildheid zoekt:
los op in brandend veen.

Waar elk verschil werd opgedoekt
zijn staat en burger één.

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij

die fabel staat weer eens in bloei
in dwazen zoals wij.

Veel liever word ik door een volk
van hunnen aangerand

dan mee te gaan in deze kolk
van schoft en vaderland.

zaterdag 30 oktober 2010

Inkomsten uit toerisme

De regering Wilders gaat onder druk van dezelfde Wilders snijden in subsidies voor allerlei cultuuruitingen en wil een verhoging van de belasting in de betreffende sector doorvoeren. In het buitenland staan wij naast onze drankzucht, weed, tulpen en klompen, ook bekend om de divers uitstekende 'kunstuitingen' zoals: orkesten, danstheaters, musea, schilderkunst, beeldhouwkunst, film/videokunst, enz. enz. Dat is een belangrijke reden voor buitenlanders om ons land te bezoeken en hier dus (veel) geld uit te geven.
In meerder mate wordt nu al in het buitenland gezien, dat wij een behoorlijk bekrompen volkje zijn en zelfs fascisten toelaten in ons parlement. Tel daar een verschraling van de kunsten en het aantal musea bij op en het zal duidelijk zijn, dat wij in de toekomst rekening moeten houden met een aanmerkelijke teruggang in inkomsten uit toerisme (en bijkomend een fikse teruggang van werkgelegenheid in die sector).

Loonsverlaging vanaf 45 jarige leeftijd

Gisteren deed dhr. J. D. Gardenier een pleidooi voor loonsverlaging, zogenaamd demotie, vanaf 45 jaar. Daar kon je donder op zeggen, eerst moeten we langer doorwerken, terwijl geen werkloze boven de 50 jaar werk kan vinden, lees: niet wordt aangenomen, daar ondernemers dat een te groot risico vinden. om dat te veranderen moet er volgens dhr. Gardenier aan personen boven de 45 jaar een loonmaatregel opgelegd worden, namelijk loonsverlaging. Deze voorstander van een loonslaven orde zit in diverse organen zoals het MKB, waar CAB letterlijk voor staat kan ik niet ontdekken op het web. Wel is duidelijk dat het een onderzoeks- en adviesbureau is. Hoeveel euro's hebben de diverse overheden aan belastinggeld intussen gespendeerd aan adviezen van dit stuk onbenul?
Natuurlijk pleit hij tussen de regels ook voor een bepaalde subsidiëring op oudere werknemers. Het is toch godverdomme ongelofelijk, dat dit soort tuig de kans krijgt te pleiten voor een ellendegang van velen, die door zich jarenlang uit de naad te hebben gewerkt en vaak door een zelfbekostigde studie, iets hogerop de sociale ladder zijn beland, het maar voor lief moeten nemen, dat zij ten koste van de puissante zelfverrijking van managers, bazen, bankbestuurders en pensioenbestuurders, salaris moeten inleveren. Dit soort figuren is zondermeer mede verantwoordelijk voor de populariteit van Wilders en zijn beweging, immers zij wijzen de slachtoffers van bijvoorbeeld de crisis aan als daders. Het is als met een man die 'zijn' vrouw slaat, die op haar beurt haar kind slaat en die op zijn/haar beurt de hond slaat, dit alles uit onmacht. De haatzaaier Wilders wijst naar bepaalde minderheidsgroepen en in het 'gunstigste' geval naar de 'linkse kerk', als oorzaak van de (financiële) ellende, die velen in Nederland treft .
En het pleidooi van Gardenier is natuurlijk ook bedoeld om een waanzinnige regel, het later met pensioen kunnen gaan, uit te kunnen voeren.
Het is een grove leugen dat de gemiddelde mens na zijn 65ste levensjaar nog 15 jaar in goede gezondheid doorleeft. Meer dan 65% (leuk hè, alweer 65)van de werknemers heeft een levensverwachting van rond de 73 jaar, en dan vaak in minder goede gezondheid.
Er is maar één woord voor dit soort lui: schoftentuig!

Verdachte pakketjes naar de VS

Gisteren werd bekend, dat er in een paar vliegtuigen naar de VS 'verdachte' pakketjes zijn gevonden. Komt dat even goed uit, op de dag dat de CIA alweer een groter budget krijgt toebedeeld: 53 miljard dollar.
Dan de verdachte pakketjes: er gaan heel veel verdachte pakketten van en naar de VS in CIA vliegtuigen en militaire vliegtuigen, daar lullen we natuurlijk niet over!

donderdag 28 oktober 2010

Rutte premier van 15 miljoen Nederlanders

Rutte kon zich niet redden over de dubbele paspoorten, deze lul ging zover, dat hij de loyaliteit van Turken en Marokkanen in twijfel trok, tijdens het 2e kamerdebat gisteren. Eigenlijk zegt deze lul, dat deze Nederlanders niet te vertrouwen zijn, godgeklaagd!

De Hoop Scheffer, hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid Ha! ha! ha!

Huffnagel, geld en Elma Drayer

Bij Pauw en Witteman zat gisteren VVD feestvarken Huffnagel, hij zat daar al lachend en gierend het financiële beleid van Rutte's Wilders kabinet. Zoals gewoonlijk was duidelijkheid weer eens afwezig, uiteindelijk zei deze verkwister nog, dat hij niet wist waar er nog meer bezuinigd kon worden. Nee dat snap ik, Huffnagel kan 1 ding goed: geld donderen in een diepe put waar de beurs van zijn vriendjes onder hangt.
Hij probeerde Rutte nog te verdedigen wat betreft de dubbele paspoorten, daar kwam hij niet verder, dan zijn homo-zijn nog maar eens in de groep te gooien.
Elma Drayer, nooit te beroerd voor een bruine uitspraak te doen, zat ook aan tafel. Nu pleit zij voor een arbeidsplicht voor vrouwen. Ja Elma, giecheltrut, Arbeid macht frei en arbeid adelt!

De 'Dutch Defence League' de knokploeg voor Wilders

Bert Jansen de hoofdman van de Dutch Defence League hield gisteren een praatje voor de tv. Deze enge rechtse lul bezwoer bij hoog en laag, dat zijn 'stormtroepers' puur vreedzame bedoelingen hebben, vandaar de naam en de achtergrond daarvan. De diverse groepen onder het vaandel 'defence league' hebben feilloos laten zien in verschillende landen hoe vreedzaam zij wel niet zijn: vechtpartijen, het in elkaar rammen van anders 'gekleurden' (zowel qua kleur van huid of politiek), vernielingen en brandstichting. Wilders neemt nu nog even afstand, maar voor zijn nieuwe orde heeft hij alvast een knokploeg paraat (en laten we de studenten weerbaarheidscorpsen niet vergeten, rechts tuig van de richel, maar wel een getolereerde paramilitaire macht).
ALS JE KAN, GA DAN ZATERDAG NAAR AMSTERDAM EN LAAT WETEN DAT NAZI'S EN FASCISTEN NOOIT WEER EEN KANS MOGEN KRIJGEN IN NEDERLAND (EN EUROPA)!
Laten we niet vergeten dat Hitler en Mussolini ook ooit begonnen zijn met bewegingen gesteund door knokploegen.

Ook Nijpels wordt steeds bruiner

Koekwauz Nijpels, de DSB sjoemelaar van de VVD, u weet wel: 'zo de wind waait, waait zijn jasje', hangt ook aan de bruine bel. Gisteren in Nieuwsuur liet hij weten het woordgebruik van Wilders niet geweldig te vinden, maar voegde daar onmiddellijk aan toe dat Wilders wel scherp en sterk is in het debat (huilie huilie, of pruildoek of kopvod, of bruine uitspraken oplepelen zonder daar verder op in te willen gaan?). Het is duidelijk, dat Nijpels snel wil aanschuiven bij de nieuwe orde van Wilders.

Ferry Mingelen en de linkse kerk

Ferry 'Binnenhof's engste verslaggever' Mingelen heeft zich de kritiek op de zogenaamde 'linkse kerk' aangetrokken en geeft er steeds vaker blijk van dat zijn hart flink rechtsbruin klopt. Hij heeft al een speciale band met de valswitte fundi Wilders, die hem al eens belde, dat er tijdens een PVV overleg geen rode wijn, maar rode spa werd gedronken, logisch want als je daar alcohol schenkt gaan de geertbruine PVV'ers elkaar en omstanders te lijf. Gisteravond moest Ferry het opnemen voor de geweldige marionetpremier Rutte, die onderuit ging in het debat over de dubbele paspoorten. En dat was zonde volgens Ferry, want hij deed het zo goed in de rest van het kamerdebat...

woensdag 27 oktober 2010

Brand in een parkeergarage

In Haarlem is vannacht een parkeergarage uitgebrand. Er was geen sprinklerinstallatie aanwezig in de garage, waardoor de temperatuur zo hoog opliep, dat de brandweer niet kon blussen in de garage. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem liet weten, dat een sprinklerinstallatie niet verplicht is in een parkeergarage. Dat is toch gvd weer niet te geloven! Je zal maar een woonhuis boven zo'n garage hebben. Het eerste bruine kabinet Wilders wil nog meer regels schrappen, zie hier één van de gevolgen!

Een gevaarlijke gek in de kamer

Gekken in de kamer, het is niets nieuws, maar de valswitte boktorfundi Wilders slaat alles, om met z'n eigen woorden te spreken: "knettergek". Deze mislukte frietboer uit Venlo lepelt wat bruine uitspraken op die onlangs in Duitsland zijn gedaan en bedoelt daar dan vervolgens niets mee. In het debat heeft hij het over: "huilie huilie", welke 2 hersencellige neemt dat nog serieus. Een crypto-fascistische hufter, die een kabinet in zijn macht heeft. Wat een vertoning dat hele debat, er worden grapjes gemaakt, terwijl de deur open is gezet voor een fascistoïde beweging en men spreekt over maatregelen die met name de zwaksten treffen, bepaald niet om vrolijk van te worden, in één woord walgelijk!

dinsdag 26 oktober 2010

EINDELIJK HET ZOUTZUUR!!

De handreiking van Rutte

Rutte, de 2e kleuterpremier van Nederland, heeft het niet meer over de vingers aflikken door rechts (en rijk) Nederland, nee hij doet een beroep op de partijen het Geertbruine kabinet te steunen wanneer het maar kan. De oppositie is te bedonderd om dat zonder meer af te wijzen, ze zijn te laf om de bevolking duidelijk te maken, dat de eerste fascistificatie van het Nederlands kabinet zo snel mogelijk gestopt moet worden. Rechts Nederland lukt het allang niet meer de vingers schoon te likken, het kwijl loopt in een tsunami door de vingers heen. De crisis en herstelwet wordt permanent ingevoerd, dus de bouwondernemers kunnen er weer miljoenen vierkante meters nutteloze kantoorruimte bij bouwen en de natuur? na ons de zondvloed!
Het openbaar vervoer wordt 10% duurder, dus koop er maar gerust een stinkbak bij mensen, met een beetje geluk betaal je zelfs geen wegenbelasting meer. De zwaksten draaien op voor het grote financiële debacle dat door de rijke ondernemers en managers is veroorzaakt.
Rutte gaat volgens eigen zeggen een eind maken aan het leven op de pof, vandaar dat studenten straks een lening moeten afsluiten om nog te kunnen studeren, inburgering moet je zelf betalen, psychiatrische patiënten moeten een lening afsluiten om nog therapie te kunnen volgen enz. enz. Maar de 'pof' van de hypotheekrenteaftrek pakt de onzelfstandige kleuterpremier niet aan, deze aan gebakken lucht uitgegeven miljarden blijft Wildersbruin 1 gewoon in de bodemloze put donderen. Volgens Rutte lijdt Nederland aan bestuurs-obesitas, ja zak, dat kan je wel stellen met dit kabinet!
Loze beloftes, leugens en bedrog: het eerste bruine kabinet Wilders.

Kees Verhoeven D66 in zijn nieuwe functie

Kees Verhoeven van D66 is nieuw in de Kamer en vond tijdens zijn eerste kamerdebat tijd om in de Radio studio aan te sluiten, radio 1 van 16.00u tot 16.30u. Hij gaat de afspraken die gemaakt zijn goed in de gaten houden, zo wil hij kijken of hij met 130 km per uur kan aansluiten in de file. Hé Kees, achterlijke gehaktbal, doe dat ajb zo snel mogelijk, dat bespaard de Nederlander een hoop geouwehoer.

Erik Engerd is echt eng geworden

Joost Prinsen, vroeger nog leuk als Erik Engerd, is een echte griezel geworden.
Deze zak heeft een reclame spot voor TNT Post ingesproken, je weet wel dat aso bedrijf op VS leest, die hun werknemers tegen slavenlonen willen uitbuiten. In de hele discussie over de post (zie o.a. mijn bericht van donderdag 7 oktober) wordt niet gesproken over de pakketpost die nog meer winstgevend is dan de gewone post, vroeger werden deze 2 onderdelen gewoon bij elkaar opgeteld.
Over dit soort spotjes maak ik mij al jaren druk, bijvoorbeeld Kees Prins van Jiskefet, die reclame maakt voor het foute Telegrof-ondernemers blaadje het Financieel Dagblad, je zou toch verwachten dat deze figuren niet ondoordacht reclame maken voor deze foute organisaties.

De dubbele moraal van de PVV en de VVD

In aansluiting op mijn vorig bericht: ook Rutte en Wilders hebben een dubbele moraal.
Geen probleem dat dubbele paspoort van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (CDA), overigens heeft de VVD nitwit Bart de Liefde ook een Brits paspoort. Dus Henk en Ingrid dit is de zoveelste verandering van mening van jullie valswitte profeet Wilders.
Als jullie al niet gepakt zijn Henk en Ingrid, en dat gebeurd wel, ga dan niet de schuld geven aan 'buitenlanders', zij nemen de maatregelen niet die jullie in de beurs pakken, dat zijn politici met een dubbele moraal (en soms een dubbel paspoort).
Niet de banken worden gepakt, die jullie het vel over de oren trekken, niet de witteboordencriminelen die jaarlijks voor miljarden uit de staatskas roven, niet de te veel verdienende disfunctionerende bestuurders (die na een bedrijf ten gronde te hebben gericht, vertrekken met een miljoenenbonus voor de geweldige prestaties), enz. enz.

Liesbeth 'doing doing' Spies en het dubbele paspoort

Vanmiddag zat Liesbeth 'holvat' Spies bij Standpunt NL, in het laatste stuk dat ik hoorde (heb geen zin om het na te luisteren, ik word kotsmisselijk van deze huppeltrut), gaf zij aan dat het dubbele paspoort van CDA staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten echt een andere zaak is, dan de dubbele paspoorten die in het regeerakkoord worden genoemd. Dat men er bij het CDA een dubbele 'moraal' op na houdt is al lang en breed bekend, maar deze toevoeging aan de CDA 'moraal' is er toch weer één van een nieuwe fantastische grootheid!

maandag 25 oktober 2010

BP steunt fundamentalistisch christelijke republikeinen in de VS

Volgens een rapport, dat vandaag in de VS wordt gepubliceerd door Climate Action Network Europe, steunen een aantal grote Europese bedrijven zoals BP, Bayer en BASF kandidaten voor de "midterm' verkiezingen in de VS. Kandidaten als die van de christelijk-fundamentalistische Teaparty en andere super-rechts republikeinse kandidaten. Het gaat om de mening van die kandidaten over de opwarming van de aarde, zij ontkennen dat die opwarming door de mens wordt veroorzaakt. Van de wetenschappers op dat gebied is 95% er van overtuigd, dat die opwarming wordt veroorzaakt door menselijk handelen, onderbouwd met een groot aantal feiten op diverse gebieden.

Het is als met de katholieke kerk, die in een tijd van openbaarmaking door slachtoffers van kindermisbruik, uitgevoerd door geestelijken van die katholieke kerk, de gelovigen wijst op een smetvrije levenswijze volgens het eigen grote sprookjesboek plus aanhangende verordeningen. De vos die de passie preekt!

BP heeft net zo ongeveer de grootste olieramp ooit veroorzaakt in de Golf van Mexico...... Bayer en BASF hebben een heel foute rol gespeeld in nazi-Duitsland en ook na die periode op milieugebied een heel smerige rol gespeeld en die rol wordt nog steeds gespeeld door dumping van de meest smerige productie in ontwikkelingslanden (dat laatste betekend niet, dat hier in Europa niet meer vervuild, hier zijn de regels intussen al zover opgerekt, dat men ongestraft heel wat rotzooi mag lozen)..........

zondag 24 oktober 2010

Het gezeur over de Franse stakingen

Ook weer in Buitenhof (Ned. 1) vanmiddag gezeur over het verzet in Frankrijk tegen de pensioenhervormingen van de regering Sarkozy. Dit keer door Max Pam en Jolande Sap van GroenLinks (= AsgrauwRechts). De rechtse fundamentalisten donderen al een week lang over elkaar heen met de superlatieven, zonder te weten wat er echt aan de hand is. Ten eerste worden de maatregelen opgelegd zonder overleg met de sociale partners, ten tweede wordt de hoogte van de pensioenen nog meer afhankelijk van het arbeidsverleden. Meer dan 70% van de Franse werkende bevolking heeft in zijn leven te maken gehad met een werkloosheid van meer dan 3 jaar, en voor de toekomst ziet het er nog slechter uit, welnu deze mensen krijgen van de ene op de andere dag een pensioen dat een aanmerkelijk stuk lager is dan tot nu toe afgesproken. Natuurlijk is ook over deze maatregel niet overlegd. Gelukkig zijn er nog mensen moedig genoeg in Europa, die de leegroof door weinigen en de gedwongen verarming van velen niet langer pikken en de straat op gaan!
(Lees in dit verband ook het bericht van vandaag hieronder)

FNV'er van de Kolk en de pensioenen

Henk van der Kolk, van het FNV (een organisatie die in het bestuur van een aantal pensioenfondsen zitting heeft) zat vanmiddag in Buitenhof uit te leggen, hoe de moderne mens naar zijn pensioen moet kijken: een gegarandeerd deel en een 'soft' deel, dat softe deel kan omhoog en (natuurlijk vooral) omlaag, naar gelang de rendering van de beleggingen (lees de beurskoers). De andere 2 discussiegasten zijn het daarmee eens, een geweldige basis voor een discussie! Jolande Sap van GroenLinks (lees asgrauw rechts) en Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie, zijn ieder voor zich voor een andere invulling, maar het principe blijft staan. De beursgang van de pensioenfondsen, die tot dit debacle hebben geleid, blijft dus bestaan en de beurskoers wordt zelfs tot leidraad verheven. Het is als met een 2e hands auto je hebt net € 1.500,-- uitgegeven aan reparaties, als de koppeling het begeeft. Het uitgegeven bedrag van € 1.500,-- is zo hoog, dat je de volgende reparatie van € 900,-- maar voor lief neemt, zonder de conditie van de auto eens echt onder de loep te nemen, vergeet niet dat de pensioenfondsen de laatste 10 jaar 200 miljard euro op de beurs hebben verspeeld. M.a.w. in plaats van naar andere dekkingsmogelijkheden voor de pensioenen te kijken, als 'beleggen' in bijvoorbeeld huizen, gebouwen of zelfs nutsvoorzieningen (en die over te nemen en te beheren), doorgaan op een beurs die voorlopig niet uit het slop is en nog veel verder kan kelderen, dieper dan tot nu gezien.
Waar in deze discussie nog niet over is gesproken zijn de salarissen die betaald worden bij de pensioenfondsen, de effectiviteit en productiviteit binnen de fondsen, de gebouwen waarin deze fondsen zijn gehuisvest, enz.
Zoals eerder gesteld hier, zou eens onderzocht moeten worden wat het niveau van de individuele pensioenen zouden zijn, bij het vastzetten op een bankrekening van de gelden voor een periode van bijvoorbeeld 25 jaar tegen een rente van laten we zeggen 2,5%.
Voorts zouden de grote bedrijven, die kapitalen uit de pensioenfondsen kregen, verplicht moeten worden die gelden terug te storten.

zaterdag 23 oktober 2010

De CDA jongeren hebben kritiek!

Deze week liet jong CDA een vernietigend rapport over de verkiezingen en het gedoe over de regeringsvorming het licht zien. Kritiek op Bakellende en Verhagen, Bakellende was overrijp, zijn gevoerde politiek te onherkenbaar en Verhagen heeft op een oneigenlijke manier druk uitgeoefend op de 'dissidenten'. Waar waren deze CDA jongeren de afgelopen 4 kabinetten Bakellende? Neem de gevangenzetting van onschuldigen en kinderen in het bijzonder, het uitkleden van de armsten en de zwaksten, de desastreuze 'milieu politiek', de steun voor een illegale oorlog en de bijkomende leugens, de leugens over de E.U. grondwet, het meedoen aan de grote angstcampagne enz. enz.
Voor de laatste verkiezingen reden deze jongeren met suffe autootjes waarop de aardappelkop van Bakellende vormgegeven was als de bekende poster van Che Guevara, alsof deze uit de klei getrokken gemuteerde aardappel te vergelijken is met een werkelijke idealist als Guevara. Bij zijn afscheid hadden de CDA jongeren nog een rit in een dure auto voor de kleuter premier geregeld en bijkomende lof voor deze zak. De zak die zich historicus durft te noemen, en dan aankomt met: "die geweldige VOC mentaliteit", maar dan weigeren om namens de Nederlandse regering excuses aan te bieden voor de slavernij. VOC, een organisatie die verantwoordelijk kan worden geacht voor honderdduizenden doden en alle andere bijkomende ellende. Na alle gedoe over roofkunst uit WOII, niet onmiddellijk in te grijpen door er op te staan recht te doen aan de nabestaanden, nee zelfs een ingestelde regel, dat het over 3 jaar afgelopen moet zijn met claims dienaangaande, in stand te houden.
Blij dat we verlost zijn van die rotkop, maar arme studenten, het schijnt dat deze nitwit weer gaat doceren.....

De Wilders klucht gaat nog verder

Ik weet het, ik val weer in herhaling. Al eerder stelde ik hier, dat de rechtszaak tegen Wilders, koren op zijn molen is. Hoe goed bedoeld ook, er is maar één persoon die hier hoe dan ook wint en dat is Wilders. Om de bruine tsunami te weren hebben we de politiek nodig, zolang die politiek steeds vaker ideeën van de valswitte boktorfundi gedeeltelijk overneemt, kunnen we daar niet veel van verwachten. Het is zelfs al zover gekomen dat de verschillende partijen al dapper hebben aangekondigd wetsvoorstellen eventueel te steunen.
In de zaak Wilders zijn belachelijke fouten gemaakt, je kan je werkelijk afvragen hoe het mogelijk is. Je gaat bijna denken dat deze fouten expres zijn gemaakt, een waanzinnige reclamecampagne voor de bruine beweging van Wilders. Advocaat Jan Boone was vanmorgen bij de Tros op radio 1 (even na 8.30u.), ik ben het niet in alles met hem eens, maar hij zegt toch heel zinnige dingen over deze zaak. Zo stelt hij, dat wat Wilders, die niets wilde zeggen, maar te pas en meestal te onpas ineens zijn onwelsprekende bek opentrekt, gisteren durfde te zeggen over de rechtsstaat (zijn ongefundeerde insinueringen aangaande de rechtsstaat), al genoeg is om een zaak tegen hem te beginnen, Wilders is tenslotte een politicus (die zelfs durft te zeggen, dat hij namens miljoenen Nederlanders spreekt).
Ook is vreemd, dat het bewuste etentje (een half jaar geleden) van Han Jansen, vaak aanwezig ter zitting, vlak voor de laatste dag op de proppen komt. Moszkowics staat op een gegeven moment zelfs bijna te janken, wat een poppenkast en wat een overwinning voor bruin Nederland, nog eens minstens een half jaar gratis reclame voor stink-ideeën !

vrijdag 22 oktober 2010

PVV wil 'allochtonen' stop in het amateurvoetbal

Richard de Mos van de Haagse PVV wil een stop op de toelating van 'allochtonen' in het amateurvoetbal. Volgens hem is geweld aan de orde van de dag, ook woorden als respectloos worden genoemd en wanbetaling wat betreft de contributie. Deze kleine leugenachtige geertbruine PVV'er wil weer eens lekker 'scoren' voor zijn domme en bange achterban. helaas vergeet hij dat er al jaren spotjes op de radio zijn over het geweld en in de media heeft men al vaak genoeg laten zien, dat met name de domme witte 'autochtoon' zich schuldig maakt aan de agressie op en rond de voetbalvelden, zowel amateurvelden als profvelden. Respectloos? weet deze kleine hufter eigenlijk wel wat dat woord inhoud? Het gelul over het niet betalen werd door de voorzitter van SVH vakkundig onderuit gehaald. Verder durfde deze gnoom in Premtime vanmorgen te zeggen dat Westlandse voetbalclubs niet durven te voetballen in Den Haag, toevallig ben ik opgegroeid in het Westland, en twee broers van mij voetbalden daar in de 60er jaren, toen gingen voetbalclubs uit het Westland met angst in de schoenen vanwege agressie vuit voetballen in Den Haag.
Zo liegt de PVV zich de macht in, heel gevaarlijk, bruine partijen in een zwart verleden deden precies hetzelfde.

donderdag 21 oktober 2010

Radio spotje voor aanvullende WAO

Er is een radio spotje, waar de luisteraar opmerkzaam wordt gemaakt, dat een WAO'er een aanvulling kan krijgen op zijn/haar uitkering. Men heeft als voorbeeld een nieuwe jas genomen. Dat is toch godverdomme ongelofelijk, een nieuwe jas! De leiding van dit land weet dus dondersgoed, dat er flink armoe wordt geleden in dit rijke land. Wat zijn de plannen van het marionettenkabinet Wilders? Juist!: de ouderen en dan de financieel zwaksten worden met de bruine regeringsplannen alweer het hardst gepakt via de zorgkosten, huren en WAO en de pensioenen.....

De bestuurders van 'goede doelen'

Bij Premtime (ja het is een vreselijke zak, maar soms met een goed onderwerp in zijn programma) gisteren op radio 1, de salarissen van bestuurders van goede doelen organisaties. Het werd nog eens herhaald: van elke gegeven euro gaat maximaal 20 cent naar het doel zelf (vaker 10 cent). Ewoud Irgang van de SP stelde dat een directeur van zo'n organisatie maximaal 124 duizend euro zou mogen verdienen. Zoals vaker de laatste paar jaar, de SP loopt zich warm voor regeringsdeelname en komt dan met dit soort halfzachte belachelijke voorstellen. Je zou je als directeur van een goede doelen organisatie dood moeten schamen, als je meer dan 55.000 euro verdient. Het gemiddelde inkomen in Nederland is € 33.000,-- per jaar, dus de acties die gevoerd worden moeten het hebben van mensen met een inkomen tot €33.000,-- per jaar.

Appartementencomplex in aanbouw gedeeltelijk ingestort

In Rotterdam is een appartementencomplex gedeeltelijk ingestort, de oorzaak is nog niet bekend. De arbeidsinspectie zal een onderzoek instellen, ja veronderstel dat ze dit gvd niet zouden doen. Aan de andere kant is die organisatie de laatste 15 jaar ook lekker uitgekleed. Vreselijk voor de betrokken bouwvakkers en hun familie.
Nu is het wachten op het stuk christenschoft Brinkman van Bouwend nederland om nog eens te zeggen: "Ja dat krijg je als je voor een dubbeltje op de eerste rang wilt zitten".

woensdag 20 oktober 2010

Geert 'graait graag' Dales krijgt een flinke vergoeding voor wanprestaties

Dales krijgt bij zijn vertrek van de hoge school In Holland 240.000 euro mee, dat is 1.5 maal zijn jaarsalaris. Hij vertrekt wegens disfunctioneren. Het bedrag is waar hij recht op heeft, het werkelijke bedrag is geheim (privacy), dus dat zal wel een heel stuk hoger zijn. De privacy voor de gewone burger staat allang op de helling. En maar ouwehoeren over het ontslagrecht, ja alleen voor de hardwerkende gewone mens die overbodig of te oud wordt, die heeft straks nergens meer recht op. Er was ooit een werkgroep, die zich met deze achterlijk hoge vergoedingen bezighield en daar verandering in zou brengen, die werkgroep kreeg geen geld van de overheid en bestaat dus niet meer....

Het roze gestrikt CDA varkentje de Jager kan er geen genoeg van krijgen

De toezichthouders op de banken (de baas = de Jager) geven de banken een aantal jaren meer de tijd om orde op zaken te stellen. Iedereen moet bloeden voor de vele fouten die de banken, verzekeringen en pensioenfondsen maakten, maar met name de banken en pensioenfondsen kunnen lekker op oude voet doorgaan.
Het wordt tijd, dat we hier net als in Frankrijk massaal de straat opgaan!

De zorgverzekeraars willen fors duurdere zorgpakketten

De zorgverzekeraars willen dat de burgers fors meer gaan betalen voor hun zorgpolis.
Deze graaiers klagen natuurlijk niet over de veel te hoge salarissen die zij ontvangen binnen hun organisaties, of de dure gebouwen waar zij gehuisvest zijn, of de kapitalen die zij op de beurs verspeelden, of de achterlijk hoge medicijnkosten (zij moeten hun vriendjes natuurlijk tevreden stellen).

CDA's vuilste mannetje Brinkman laat weer een 'natte'

Bij Goede Morgen Nederland (radio 1 even na 9.30u.) legde Brinkman van Bouwend Nederland uit, dat de overheid de eisen voor het aanbesteden van projecten niet zo hoog moet stellen, dat komt de concurrentie niet ten goede volgens deze griezel. Daardoor zijn er vaak maar 2 aanbieders die een project kunnen uitvoeren, wat de prijs onnodig hoog houdt. De kwaliteit staat natuurlijk voorop volgens de woordvoerder van de kampioenen witteboordencriminelen, maar herhaalde hij nog eens: "je kan natuurlijk niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten" (de eerste keer, dat deze schoft dat uit z'n strot liet vallen was na afbrekende balkons van nieuwbouwhuizen en het verzakken van een compleet nieuw winkelcentrum). Hij kon het ook niet laten te herhalen, dat de overheden meer projecten moeten aanbesteden in een tijd van voedselbanken, huisuitzettingen, het pakken van gehandicapten, chronisch-patiënten en ouderen.

De machtigste vrouw van Nederland

Bij Pauw en Witteman gisteravond aandacht voor het non-item de machtigste vrouw van Nederland. Jongerius van het FNV vond het nodig knauwend haar bewondering voor Beatrix landelijk openbaar te maken. Ze loopt zich zeker alvast warm voor een PvdA kamerbaantje. Dat een (zichzelf) socialist noemende vakbondsleider, dit uit haar strot kan krijgen............

Een klokkenluider die gedoogd wordt

De enige klokkenluider in Nederland die niet vervolgd of ontslagen, maar gedoogd wordt, is de Tilburgse pastoor Schilder. Deze katholieke hufter pest zijn omgeving al jaren met z'n achterlijke geklingel op onzalige tijden. Volgens de pastoor zijn de enigen die klagen heidenen. Deze godvergeten idioot past wat bescheidenheid in deze tijd van kindermisbruik door katholieke geestelijken, zie seksopenbaringen deel 85.
Vannacht was er op History 24 nog een documentaire over de katholieke geestelijken, die nazi oorlogsmisdadigers lieten ontsnappen na de oorlog (overigens ook een nazi- aartsbisschop die tijdens WOII lid van de NSDAP was), met hulp van de Argentijnse Perons (waar onze misdadige Bernhard weer een goede band mee had).

Nog een aanvulling (21 oktober): Vergeet ik nog te vermelden, dat de katholieke kerk en de 2 laatste pausen in het bijzonder verantwoordelijk kunnen worden geacht voor de miljoenen aids doden in ontwikkelingslanden, de dood van 100.000en vrouwen in het kraambed plus alle bijkomende schade in deze gevallen.

dinsdag 19 oktober 2010

BOYCOT CooLCat!

Bij Premtime vanmorgen (radio 1 11.30u. - 11.00u.) het onderwerp winkeldiefstal. Eén van de gasten was de directeur van CoolCat, dhr. Kahn, in 1 woord geertbruin deze hufter, wat die in een paar minuten bij elkaar loog is niet te geloven. Zo durfde deze hufter te zeggen dat het 'mijn en dein' door den Uyl is afgeschaft (den Uyl was zelf overigens ook een grote hufter), voorts stelde hij links verantwoordelijk voor het proletarisch winkelen en krakers zijn natuurlijk ook links tuig dat te lang is gedoogd door links.

Buiten dat dit alles aantoonbare leugens zijn, natuurlijk niets over de miljarden die door witteboordencriminelen zijn gestolen met als gevolg: kinderarbeid en uitbuiting van de allerzwaksten in 'ontwikkelingslanden', woningnood terwijl er miljoenen vierkante meters bedrijfs- en kantoorruimte leeg staan in Nederland (goed om te bouwen tot woonruimte, zoals krakers bewezen in het verleden), een huizenprijs waarvan minstens de helft gebakken lucht vertegenwoordigd, een prijsstijging van soms meer dan 100% na invoering van de euro door de winkeliers, enz. enz.
Benieuwd door welke kinderen CoolCat zijn producten in elkaar laat naaien.
BOYCOT COOL CAT, WINKELS VAN EEN SCHOFT!

Zie ook: 'Kahn liet MS Mode failliet gaan en koopt het nu weer op........'

Roken in de kleine horeca

Als een wals gaan de protesten heen over het voornemen de kleine horeca te vrijwaren van het rookverbod. Wat werd er gisteren aangevoerd als belangrijkst argument? De veiligheid van iedere werknemer moet gewaarborgd zijn. De vuile hypocrieten! Hoe zit dat dan met beroepschauffeurs? Taxi-, vrachtwagen- en touringcarchauffeurs (extra co2 en andere troep opgenomen via de ademhaling en extra ongevalsrisico, koeriers (zowel met de auto, brommer of fiets), vuilnismannen (wat die weghappen aan co2, andere gassen en roet is ongelofelijk), enz. enz.
Maar ja autorijden is heilig, dus we lullen niet over de kinderen met astma en/of bronchitis of de circa 18.000 voortijdige overlijdens ieder jaar ten gevolge van autorijden.
Daarbij zijn er genoeg horecawerknemers die zelf roken en graag in een rookcafé willen werken.

De PVV en de Nederlandse belangen met een dubbel paspoort 2

Nog even iets over het dubbelpaspoort gezeur. Het geertbruine onzelfstandig ventje Rutte, onze marionet premier, riep een paar jaar geleden, net als Wilders, dat een dubbelpaspoort niet kan.
Wat betreft de loyaliteit het volgende: met de loyaliteit door Wilders aangegeven in het geval van een dubbelpaspoort zal hetzelfde gebeuren als met de vrijheid van meningsuiting, heilig voor Wilders behalve als het kritiek op hemzelf gaat, dan spreken we ineens over demonisering. In het geval van de loyaliteit, die geldt voor de valswitte angstprofeet en zijn aanhangers alleen voor Geert zelf, op welk moment zal hij van iedere Nederlander die loyaliteit voor hemzelf als eis stellen?

maandag 18 oktober 2010

De PVV en de Nederlandse belangen met een dubbel paspoort

De valswitte boktorfundi Wilders eist het aftreden van CDA trut Veldhuijzen van Zanten- Hyllner, als zij haar Zweeds paspoort niet opgeeft. Hij moet wel, want een paar jaar geleden heeft hij letterlijk gezegd dat een dubbelpaspoort niet kan, óók als dat een Zweeds paspoort is. Deze Limburgse dubbelgebakken frietboer heeft de aangestelde ministers en staatssecretarissen zelf beoordeeld en dus goedgekeurd! En dan het gelul dat je met een dubbelpaspoort het Nederlandse belang niet zou kunnen dienen.
Als het om dat belang gaat, kan Wilders beter de rest van z'n leven z'n valswitte kop dichthouden. Voor loyaliteit geldt precies hetzelfde.

Softdrugburgemeester Terneuzen in halleluja stemming

De burgemeester van Terneuzen is zo verrukt over het sluiten van koffieshops in zijn gemeente, dat hij dit beleid in heel Nederland wil invoeren. Volgens hem is de weed-overlast in Terneuzen verdwenen, wat de inwoners van Terneuzen daar van vinden hoor je niet (in vergelijkbare gemeenten is de overlast juist toegenomen).
Afgelopen zaterdag was er in het nieuws te horen, dat een flink aantal mensen op de bon zijn geslingerd die hun weed of hasj in noordelijke Zeeland kochten en daar voor overlast zorgden, aldus de politie. Deze nitwit burgemeester wil ook dat het maximum aantal grammen softdrugs worden teruggebracht van 5 naar 3 gram, dat zou buitenlanders afschrikken en de georganiseerde misdaad dwarsbomen, hé mafkloot, met jou maatregelen bereik je juist het tegenovergestelde. Maak deze zak maar burgemeester van het land van Nooit.

Toepasselijke muziek van: Bob Marley, Manu Chau, Audio Active, Funki Porcini, 1200 Micrograms enz. enz. Natuurlijk de installatie op abn, dit alles is ook een goed medicijn tegen bruine hersenspinsels en dito uitslag!

Buitenlandse chauffeurs in nederland

Vanaf vandaag mogen vrachtwagenchauffeurs uit de E.U. ook binnen Nederland ritten aannemen en afhandelen. Na de postbezorgers is nu dus de Nederlandse vrachtwagenchauffeur de lul. De laatste 10 jaar hebben Nederlandse transporteurs vaak een deel van hun bedrijf verplaatst naar Oost-Europese landen, lekker goedkoop en weinig regels. Nu kunnen de heren transportondernemers buitenlandse chauffeurs laten werken tegen minimumloon. Dat minimumloon moet volgens de regering Wilders verdwijnen, dus tel uit je dubbele winst! Volgens een welingelichte bron zijn Henk en Ingrid van de PVV beiden vrachtwagenchauffeur, wat zullen zij blij zijn dat ze PVV hebben gestemd, kunnen zij straks ook voor een appel en een ei werken!

Moszkowicz, Wilders, Bolkestein en Dijsselbloem

De vervolging van Onze valswitte angstfundi Wilders is en blijft ongelukkig, de enige die hier winst uit kan slaan is Wilders. Maar het blijft vreemd dat Moszkowicz een man als Wilders verdedigd, ja een advocaat moet in principe een ieder verdedigen, ongeacht het misdrijf. Bij Wilders gaat het echter om een persoon die een flink aantal fascistische denkbeelden (ook een aantal nazi-denkbeelden) verkondigd. Moszkowicz is van Joodse komaf en gezien zijn opleiding zou hij toch moeten weten hoe gevaarlijk het is om een dom groot deel van de bevolking juridisch een excuus voor de hen opgedrongen (crypto-)fascistische denkbeelden te geven. De grens van deze denkbeelden zal door Wilders en anderen opgezocht blijven met uitspraken en uiteindelijk met daden, al zou dat dan in eerste instantie via wetsvoorstellen gaan.
Langzaam maar zeker, zie je woordvoerders van andere partijen voorzichtig uitlatingen doen, die zij een paar jaar geleden niet zouden doen. Zo deed Dijsselbloem, de nieuwe PvdA voorzitter, gisteren in Buitenhof een duit in het angstzakje met lekker wat dappere (stoffige) uitspraken. De rechtse Olleke Bolkestein verwarde in hetzelfde programma het stelen van de armen en geven aan de rijken, met de sociale kant van echt liberalisme. Bolkie is het niet eens met Wilders, maar ziet niet het gevaar dat door de formering van dit kabinet, Wilders zijn beweging alleen maar zal groeien. Gelukkig nam hij niet de woorden: Kutmarokkanen en straatterroristen in de mond, maar sprak waarover het werkelijk gaat: straatschoffies.

vrijdag 15 oktober 2010

Hirsi Ali bij P&W

Het doodshoofdvrouwtje Hirsi Ali was gisteravond bij Pauw en Witteman, zij waarschuwde dat het proces tegen Wilders de tegenstelling tussen moslims en andere Nederlanders verder op scherp stelt. Hoe is dat nog mogelijk, een nog grotere tegenstelling na alles wat de valswitte boktorfundi Wilders allemaal al gezegd, gelogen en gezaaid heeft?
De rode kneus Roemer was ook aanwezig en mompelde af en toe wat, niet te fanatiek natuurlijk hè, je zal maar kiezers verliezen aan de crypto-fascisten. Dus niet keihard zeggen: "sodemieter op met die crypto-fascistische angst- en onrustzaaiers", of duidelijk maken dat fascisten en nazi's ook sociale maatregelen kunnen nemen. Maatregelen als de kinderbijslag die hier is ingevoerd in de 2e wereldoorlog door de nazi's en vergeet niet dat nazi is afgeleid van Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

De 'splinternieuwe' politiek van het kabinet Wilders

Geen achterkamertjespolitiek meer bralde Wilders voor en na de verkiezingen. Nieuwe politiek was en is het devies. De achterkamertjes hebben intussen plaats gemaakt voor hele gebouwen en bunkers. De eerste handeling van het nieuwe kabinet vandaag: de 'twitter site' van het kabinet per direct gesloten. Dat wat betreft de openheid, wat ontzettend nieuw allemaal!

Na de bordeelscene en cocaïne

Na gisteren onterecht afwezig te zijn geweest bij de bordeelscene, nu al weer een nieuw voorstel van de PVV en een schoffering van de rechterlijke macht in Nederland door de valswitte angstprofeet Wilders zelf. Het voorstel: nu alvast de boetes voor te hard rijden tot 130 km. p.u., op wegen waar die snelheid wordt ingevoerd, laten vervallen en met terugwerkende kracht. Een idee van mij voor de PVV: laat mensen zo hard rijden als ze willen, dat ruimt lekker op! Nu heeft Wilders de regie over het nieuwe kabinet, maar hij gaat verder. Wilders waarschuwde vandaag de rechter in zijn proces hem vrij te spreken, weer een signaal dat de PVV een crypto-fascistische beweging is, immers de rechterlijke macht is in een fascistisch geregeerd land altijd onderdeel van zo'n regime en onderdanig aan dat regime. Deze valswitte profeet en zijn beweging worden met de dag enger.
In het kader van de sportman die coke gebruikte en nu gedwongen zijn sport niet meer op niveau kan beoefenen: is de reden dat Wilders zijn haar met peroxide behandeld gelegen in coke gebruik? Immers coke gebruik kan via onderzoek aan het haar van de gebruiker worden aangetoond, het lijkt mij waarschijnlijk, dat je na een peroxide behandeling geen sporen van coke terug kan vinden in het haar.

donderdag 14 oktober 2010

Stankoverlast in Den Haag

Volgens diverse bronnen zijn de omwonenden en winkeliers van het Binnenhof, sinds enige weken verontrust over een penetrante zure verrottingslucht, die zich zo lijkt het, vanuit het Binnenhof over de omgeving verspreidt. Volgens deze bronnen zijn diverse betrokkenen met ademhalingsproblemen en bruine uitslag opgenomen in het ziekenhuis. Hulpverleningsdiensten staan met de handen in het haar, zeker nu het er op lijkt, dat het verschijnsel zich razendsnel op een steeds groter gebied rond het Binnenhof uitstrekt. Eén woordvoerder liet al voorzichtig weten er rekening mee te houden, dat dit fenomeen uiteindelijk heel Nederland zal treffen en dat een oplossing van dit probleem voorlopig niet wordt verwacht. In een aantal andere Europese landen kampt men, volgens een wetenschapper, met hetzelfde probleem. Volgens deze wetenschapper zijn deze verschijnselen al eerder in Europa en andere delen van de wereld opgedoken en zij wil dan ook niet over een fenomeen spreken. Een aantal getroffen omwonenden van het Binnenhof hebben zich ten einde raad tot ambassades van landen buiten Europa gewend met de vraag te mogen emigreren naar het betreffende land.

NA HET ZUUR, NU EINDELIJK HET ZOUTZUUR

De pensioenen en het FNV

Een woordvoerder van het FNV (dhr. Gortzak of Klootzak) maakte gisteren het volgende plan bekend, weliswaar met tegenzin, dat de pensioenen in de toekomst aan de beurskoersen gekoppeld moeten worden. Godgloeiendegodverdomme! eerst mede verantwoordelijk voor het verspelen op die beurs van zo'n 200 miljard euro in 10 jaar tijd, komt deze vakbond met een plan, dat de pensioenen gekoppeld worden aan dagkoersen. Niet nadenken over hoe je van deze beursgang kan afkomen, door bijvoorbeeld zwaar te investeren in echte duurzame energiebronnen zoals zon en wind, iets waar China en Duitsland nu al flink op verdienen, nee lekker doorgaan op de oude foute voet.
Pensioen? daar kan je naar fluiten!

De hysterie blijft maar voortduren

Ongelofelijk, die hysterie rond het vandaag aantredend bruine kabinet Wilders. Op radio 1 vanmorgen in Goede Morgen Nederland van de KRO het ontzettend interessante onderwerp: het hoe en wat bij het nemen van de foto's.... Vanmiddag een directe radio uitzending over de presentatie van dit valswitte kabinet.
Intussen wordt het steeds duidelijker wat de gevolgen voor de zwaksten in deze samenleving zijn, zo zal de oudere medemens i.p.v. geholpen te worden, wat Wilders beloofde, op een nog grovere manier gepakt zullen worden in de portemonnee. Door het verwijderen uit het zorgpakket van allerlei voorzieningen die juist voor die oudere mens was bedoeld, de zorgtoeslag wordt fiks verminderd en de kosten van het zorgpakket worden substantieel verhoogd, voorts grote huurverhogingen. Van de 12.000 extra handen voor ouderenzorg zal geen bliksem terechtkomen, de MBO opleiding voor 30 plussers wordt afgeschaft, juist deze regeling gaf jaarlijks een fiks aantal extra krachten in die zorg. De valswitte boktorfundi Wilders zal wel met een plan komen, dat mensen die aan de kant staan, verplicht in de zorg moeten gaan werken. Vraag eens aan de eerste beste verpleegkundige of verpleeghulp in de ouderenzorg of dat zal werken. Het antwoord zal in 99% van de gevallen nee zijn, het zal een explosieve toename van excessen opleveren, excessen als mishandeling, diefstal en verwaarlozing.

GEDOOGTOON

woensdag 13 oktober 2010

Het 'nieuwe' kabinet en het openbaar vervoer

Het kabinet Wilders kort de grote steden op het openbaarvervoer met 120 miljoen euro.
Dat kunnen de gemeentes terugverdienen met het kiezen voor een andere vervoerder. Godgloeiendegodverdomme, het is nu al een puinbak, Veolia heeft het voor het Westland overgenomen van Connexxion, wat een feest: bussen op aardgas, dat is mooi, maar om dat te bereiken zijn de bussen letterlijk uitgekleed, keiharde stoelen, de chassisvering op niveau 1890, chauffeurs die denken dat ze in een raceauto zitten (en daarbij soms een halte of een paar kilometer van de route vergeten). Misschien kan de volgende vervoerder chauffeurs uit Mongolië aannemen, het minimumloon wordt tenslotte ook uit het raam gedonderd.
Maar ja, het kabinet Wilders, heeft nu eenmaal niets met openbaar vervoer, precies zoals de 2 paarse en de kabinetten Bakellende handelden.

Verhagen's stopwoord: fantastisch!

Verhagen kondigde de komst van de nieuwe partijvoorzitter van het CDA aan met: "Fantastisch!". Dat is een woord dat heel goed bij het CDA past en toegegeven een waardig stopwoord van Verhagen. Dat woord is afgeleid van fantast, dus iemand die bluft of anders gezegd liegt. De nieuwe voorzitter is het bruine holle vat Aersma, ik bedoel Haersma Buma. Deze zak was gisteren bij Pauw en Witteman waar hij de loftrompet stak over het kritisch volgen van dit kabinet door zijn fractie, de hele fractie voegde hij daaraan toe. Kortom een echte fantast!
Ingrid Betancourt was ook bij P&W en wat je ook van deze katholieke bekeerlinge vindt, het is toch onbeschoft om Aersma Buma als enige gast naast deze dame uit te nodigen. De aandacht voor het leugenachtige 'normen en waarden' CDA loopt op deze manier volkomen uit de bocht.

Mark Rutte en de poppetjes van het kabinet Wilders

Mark 'het onzelfstandig ventje' Rutte heeft de bewindslieden van het bruine kabinet Wilders gepresenteerd en volgens Mark allen topmensen. De algemene kritiek is te weinig vrouwen in het komend kabinet, misschien willen die vrouwen niet deelnemen aan een crypto-fascistisch kabinet, althans een kabinet dat door crypto-fascisten wordt geregeerd. Goed hè, een regering die geregeerd wordt.

De naam Verburg valt telkens weer als 'topvrouw', de afgelopen maanden heb ik al genoeg gezegd over deze 'vrouw' die de intensieve veehouderij in de watten heeft gelegd en controles op misstanden in deze sector heeft geminimaliseerd, daarmee heeft ze ook nog eens de volksgezondheid aan onaanvaardbare risico's heeft blootgesteld.

Dan een paar van de 'topmannen': Fred 'kan niet tot 3 tellen' Teeven (VVD), deze lompe zak heeft al zoveel (bruine-) luchtballonnen opgelaten, dat het niet meer te overzien is, echt top! Ben 'graaier' Knapen is mede verantwoordelijk voor het wanbeleid bij PCM uitgevers en vertrok toch met een premie van 1,5 miljoen euro voor deze wanprestatie, echt een topper! Gert 'met een luchtje' Leers (CDA), die van liegen een hobby maakte. En ons roze gestrikte varken de Jager (CDA), die witte rijke belastingplichtigen op de Antillen liet lopen en alvast de grote ondernemingen cadeautjes toestopte in de vorm van belastingverlaging, als een paar van zijn lamme streken.

Ferry 'enge lul' Mingelen durfde in Nieuwsuur van afgelopen maandag te zeggen, dat er nou eenmaal geen goede vrouwen zijn, die leiding kunnen geven, wat een zak, godverdomme! (misschien ook een topper voor Mark). Foute Rob (Linschoten, VVD) vond het dezelfde avond nodig om bij Pauw en Witteman nog een schepje toe te voegen, door te zeggen, dat de roep om meer vrouwen allemaal onzin is, het gaat om de kwaliteit volgens hem. Zijn laatste 'grote' handelingen verrichtte hij bij de DSB bank, dus zelf ook een echte topman! (bovendien ook lekker Geertbruin).

PvdA wanprestatie Vogelaar, met nieuwe haardracht, maar nog even suf, noemde in dezelfde uitzending namen van vrouwen als Thatcher, die deskundig het openbaar vervoer, het onderwijs en de zorg in G.B. om zeep hielp (de 'prestaties' van Thatcher noemde Vogelaar natuurlijk niet).
Als ik een vrouw was zou ik trots zijn op het geringe aantal vrouwen in dit heel foute kabinet!

Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2016.

maandag 11 oktober 2010

Fraude en corruptie in Nederland en AOW'ers

Transparency International schat de bedragen voor fraude en corruptie in Nederland, voorzichtig op 12 miljard euro per jaar. Al jaren is het een publiek geheim, dat het hier om gigantische bedragen gaat en het is dan ook niet de eerste keer dat hier over bericht wordt. We hebben een klokkenluiderregeling, die niet of slecht functioneert.
Conclusie: er wordt nog steeds veel te weinig of niets ondernomen tegen dit probleem.
Waar we wel veel aandacht aan besteden is bijvoorbeeld de AOW en dan het misbruik van die regeling, nee niet dat onze grajesteit dat ook ontvangt, maar een paar eenzame oudjes, die een nacht te veel doorbrengen met hun vriend of vriendin, met belachelijk veel dure radiospotjes.....

Berichten uit Uruzgan: Brandhout

Top of flop? Afgelopen vrijdag wees ik op de Brandpunt uitzending van gisteravond. De aankondiging gaf onterecht de indruk, dat we de mening van 'Uruzgan' militairen te horen zouden krijgen en dan met name met kritiek op de uitzending. Dat was het dus niet en de vooraankondiging, dat defensie niet gekend was in het uit te zenden materiaal, is wat mij betreft zeer twijfelachtig. Bijna aan het eind van de documentaire, hoor je duidelijk iemand zeggen: "nou mag'ie uit, het is mooi geweest" (doelend op de camera), je hoort dan een stem, die je verder niet hoort in de docu.
Ook de inhoud is zonder enige kritiek op de missie en/of de legerleiding.
Wel geeft de docu een ontluisterend beeld van de houding die de militairen hadden tijdens de missie in Uruzgan. Bijvoorbeeld bij beelden van explosies (ook in de nabijheid van of op huizen): "vet, cool, mooi, motherfuckers enz. Over burgerslachtoffers die bij de gevechten door onze militairen worden gemaakt, worden excuses gemaakt als: "de Taliban verschuilen zich onder de burgerbevolking", enz. De militairen genieten ook van al het moordtuig waar ze mee werken, alsof het kleine jongetjes met nieuw speelgoed zijn, heel triest. Over de gevangenen die gemaakt worden, vertelt men, dat die door Afghaanse militairen gemaakt worden, die samen met de Nederlanders optrekken. Deze Afghanen martelen de gevangenen al voor ze zijn opgebracht (dat er in de Afghaanse gevangenissen gemarteld en gemoord wordt is allang geen geheim meer). De Nederlandse militairen vertellen over de Afghaanse collega's, dat ze de hele dag stoned zijn. Bij de Nederlanders is begrip voor het martelen, het is niet goed, maar..., dan volgen allerlei excuses voor deze misdaden, opgenoemd door onze militairen. Het is duidelijk, dat Nederland wel verantwoordelijk is voor de gevangenen, die bij patrouilles van onze troepen gemaakt zijn. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nogmaals ontluisterend, dit beeld. In de tijd, dat de dienstplicht werd opgeheven waarschuwden verschillende mensen al voor een beroepsleger, het zou te rechts worden, controle op de activiteiten door dienstplichtigen zou de kans op excessen verminderen. Aan de andere kant is er tijdens de missie (m.n. voor het aantreden van de Vries als staatssecretaris) wel degelijk echte kritiek geleverd door militairen die in Uruzgan gestationeerd waren. Het wachten is op ex-militairen die 'gemuilkorfd' dienden in Uruzgan.

zondag 10 oktober 2010

De Antillen een tweede kapitale fout?

De Surinaamse onafhankelijkheid is achteraf gezien een gigantische fout geweest, te snel en daardoor onvoorbereid. Vandaag vieren Curaçao en Sint Maarten de onafhankelijkheid van Nederland. Ank Bijleveld, staatssecretaris koninkrijkszaken (CDA), moest haar vervelende bek opentrekken door te durven zeggen, dat ze hoopt dat de eilanden werk maken van de verbetering van het onderwijs en de sociale zekerheid.
Dat is toch godvurredomme niet te geloven! Als er iets bekend is over de Antillen dan is dat geldgebrek. Tot nu toe waren wij verantwoordelijk voor de door deze CDA huppeltrut genoemde zaken, daarbij kan je nog de infrastructuur en de gezondheidszorg noemen. Als je van het Franse deel van Sint Maarten het 'Nederlandse' deel binnenrijdt, kom je van een prima geasfalteerde weg met goede verlichting op een onverlichte slecht geplaveide weg. Voor een beetje gezondheidszorg moet je naar Venezuela. Dat het onderwijs daar nog een stuk slechter is dan hier, is al jaren een publiek geheim. Jaren hebben we geen bliksem gedaan, Nederlandse belastingcriminelen zitten daar elke dag 'oud kolonietje' te spelen enz. enz.

Lulu Wang, Frits Wester, Scheffer, de Chinese mensenrechten en fascisme

De vervelende hysterische ADHD huppeltrut Lulu Wang was afgelopen vrijdag bij Pauw en Witteman om voor de zoveelste keer de loftrompet te steken over het Chinese dictatoriale regime. Natuurlijk vindt zij het schandelijk, dat de Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo de Nobelprijs voor de vrede is toegekend. Frits Wester was het gelukkig niet met haar eens, maar maakte de kapitale fout door te stellen, dat voor de communistische machtsovername de mensenrechten gewaarborgd waren en dat er geen honger werd geleden. Frits kan altijd leuk ouwehoeren, maar als het over geschiedenis moet hij echt z'n mond houden. De 2 door Frits beweerde feiten waren óók voor de communistische machtsovername praktijk in China.
Paul 'dapper kritisch' Scheffer was al sissend en slissend aanwezig en had het over de vergelijking van de PVV met fascisme, en WO II, een vergelijking die volgens hem mank gaat. Scheffer maakt de fout die velen maken, de PVV is een crypto-fascistische partij, dus een partij met heel veel kenmerken van een fascistisch regime. Al vaak heb ik hier deze punten genoemd. En niet elk fascistisch geregeerd land heeft of had iets met WO II te maken: Chili, Spanje, Griekenland, Birma, Indonesië, El Salvador, Nicaragua en niet te vergeten het Argentinië van de Zorreguieta's. En een enkel sociale maatregel misstaat zo'n regime niet, al was het maar om de bevolking te paaien.

Naschrift 30 juni 2011: Argentinië had wel degelijk te maken met WOII, al was het alleen maar de opvang van veel Duitse oorlogsmisdadigers.

vrijdag 8 oktober 2010

Henk Kamp is bruggenbouwer

Rutte stelt de VVD'er Henk Kamp aan als minister van sociale zaken. Volgens Rutte is de ultrarechtse Kamp een echte bruggenbouwer. Als dat maar goed valt bij onze eigen dictator Wilders, die heeft namelijk de pest aan bruggenbouwers. Dat bruggenbouwer zal wel bedoeld zijn voor de CDA tegenstanders van dit kabinet, want iemand met zoveel ongefundeerd commentaar op allerlei minderheidsgroepen kan je toch onmogelijk bruggenbouwer noemen. Deze griezel heeft zijn 'werk' op de Antillen afgerond, nou ja Antillen? Hij heeft in die tijd meer op kosten van de belastingbetaler in het vliegtuig gezeten tussen Nederland en de Antillen en vice versa, dan dat hij op de Antillen te vinden was.
Zijn smerige criminele witteboorden vriendjes hebben afgelopen december hun centjes veilig gesteld door ze van de Antilliaanse banken te halen en elders onder te brengen. Het zal mij niet verbazen, als hij toen wel een bruggetje bouwde tussen dit tuig en het CDA roze gestrikt varken de Jager, die deze criminelen moest pakken, maar dat professioneel verpestte....
Dat is dan wel weer dom van mij, de (criminele-) belangen van de rijken zijn altijd al goed behartigd door het CDA en de VVD.

Jack 'waarden en normen' de Vries en Uruzgan

Al vaker heb ik hier betoogd, dat sinds CDA's januskop de Vries staatssecretaris van defensie was, er geen onvertogen woord meer uit de mond van militairen in Afghanistan kon worden opgetekend. Welnu zondagavond aanstaande besteedt Brandpunt van de KRO de hele uitzending aan het verslag dat die militairen zelf maakten over hun verblijf in Uruzgan. De uitzending heet: 'Naar de klote. Troops in contact', op Ned. 2, 22.15u.
Volgens zeggen zou dit een heel ander beeld geven, dan dat ons de laatste jaren is voorgeschoteld, kijken dus!
Kunnen we weer een aantal leugens op CDA's stinkende leugenberg stapelen.

Geweld tegen de politie

Er is een voorstel gedaan om personen, die zich schuldig hebben gemaakt aan het gebruiken van geweld tegen de politie, sociaal te isoleren via maatschappelijke organisaties als een woningbouwvereniging of openbaar vervoer. Het is toch godverdomme zo, dat wanneer je geweld gebruikt, dit wordt onderzocht en gestraft?
Als dit soort maatregelen worden genomen is het hek van de Dam, zeker met de komende crypto-fascistische regering Wilders. Kritiek op de regering? Hupsakee je huis uit, afsluiting van internet, enz.
Leipo's we hebben de wet om geweld tegen de politie te bestraffen, punt uit!

'Brekend nieuws' op radio 1

Gistermorgen een extra nieuwsuitzending op radio 1. Het reguliere programma werd onderbroken voor deze uitzending, wat was er aan de hand? Kolkte de zee over dijken of duinen het land in? Was Wilders neergeschoten of uitgegleden in zijn eigen bruine stinkende praatjes? Had het koningshuis het hazenpad gekozen? Gaf Verhagen toe, dat hij eigenlijk een vuile achterbakse rat is?
Niets van dat alles, een b-acteur had zich gesuïcideerd.....
Weer een triest hoogtepunt dieptepunt.

Typering Rutte deel 2

Rutte heeft de besprekingen en vorming van een nieuw kabinet vergeleken met het maken en eten van worst. Zo is worst lekker, maar je moet niet zien hoe het gemaakt wordt, aldus dit onzelfstandig ventje. Bij de slager krijgt hij nog steeds een plakje worst, hij gloeit dan ook altijd van trots, aldus welingelichte kringen. Gelukkig weet het jochie niet, welke ingrediënten er in de worst zitten, anders had hij al jaren geleden rood van schaamte het plakje worst geweigerd. Ja Rutte, slachtafval zit er in jouw plakje worst. En in de bruine worst die jij voor Nederland hebt gemaakt, zit een inhoud waarbij vergeleken slachtafval nog een edel ingrediënt is. Niet alleen het maken van deze worst was een smerig staaltje volksverlakkerij, de inhoud kan niet anders dan crypto-fascistisch rotzooi worden genoemd.

donderdag 7 oktober 2010

De typering van Rutte

In Nieuwsuur gisteravond een beschrijving in 't kort van Rutte: 'Wat je ziet is wat je krijgt'. Heel juist: 'een onzelfstandig ventje, dat naast de werkelijkheid leeft!'

Het pakken van de zwaksten en de misoogsten

Het is intussen een cliché op deze plaats, maar toch. De (rechtse-) welgestelden kunnen inderdaad hun vingers aflikken bij deze regeerakkoorden.
Waar geen hond rekening mee houdt, is het feit, dat de graanprijzen en katoenprijzen de komende maanden tot ongekende hoogte zullen oplopen, dit door misoogsten in Rusland, het oosten van Europa en Pakistan. In Nederland dreigt nu ook nog een misoogst van de aardappels. Als gevolg hiervan zullen de zwakken in deze maatschappij onevenredig hard en dubbel getroffen worden, met dank aan het demissionair kabinet Bakellende en het komend crypto-fascistisch christen kabinet Wilders.

'Onzelfstandig oud kind' Rutte wil gokken en de omkoping van de SGP

Een geweldig idee van Rutte: de staatskas spekken met gokbelasting van internet. Deze trut wil het gokken vrijgeven op internet. Duidelijk een geval van niet verder kijken dan z'n neus lang is, immers meer zogenaamde gokverslaafden in de schuldhulpverlening en daardoor kostbaar voor de belastingbetaler.
Intussen heeft hij de christenfundipartij SGP omgekocht met de belofte, dat hij voor steun van deze christen scherpslijpers, de koopzondag niet verder zal uitbreiden.
Een partij die als dogma een tweederangsrol voor vrouwen heeft geïnternaliseerd.
Echt liberaal hoor Rutte (of is het Rotte?).
Rutte heeft zichzelf tot historicus gebombardeerd. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: met het liberalisme uit de 19e eeuw heeft de VVD al lang niets meer te maken. In dat kader bezien is dat 'historicus' wel erg aanmatigend.

Nationaal socialisme, fascisme en 'linkse' politiek

Het gezeur dat de PVV niet rechts of fascistisch kan zijn omdat zij voor een aantal sociale maatregelen zijn. Het verleden laat zien, dat dit juist heel goed bij deze partijen past, neem de kinderbijslag, deze is door de nazi's ingevoerd in Nederland tijdens WOII. Bovendien is nu al duidelijk, dat de zwaksten hoe dan ook gepakt gaan worden door de komende regering, inkomens boven de € 50.000,-- gaan de komende jaren flink profiteren met de al aangekondigde maatregelen.

TNT Post een smerig 'Amerikaans' bedrijf

De smeerpijpen van TNT post maken reclame op radio en tv voor het aantrekken van personeel. Deze witteboordencriminelen hebben de reguliere postbode op straat geflikkerd en nemen nu alleen personeel voor maximaal 15 uur aan, zonder uitzicht op een vaste aanstelling. Leve de marktwerking en de nieuwe loonslavencultuur!
Deze viezeriken zijn daarbij in onderhandeling om overgenomen te worden door een ander smeerlappenbedrijf.
In hun reclame durven ze ook nog eenzame mensen te misbruiken voor hun smerige propaganda, om kotsmisselijk van te worden!

China , de Indonesische president, Bakellende en waarden en normen

Afgelopen maandag liet de mislukte kleiaardappel Bakellende weer eens van zich horen.
Struikelend over zijn woorden liet hij weten, dat hij China geweldig vindt. China gaat investeren in Griekenland, ze gaan daar een haven aanleggen. Griekenland krijgt daar een bak geld en infrastructuur voor terug. Wat er niet bijverteld wordt is dat deze haven met Chinees personeel wordt aangelegd en later ook door Chinees personeel gerund zal worden. Het wordt dus een Chinese haven in Griekenland. Het geld wordt door een handje foute politici en ondernemers onderling verdeeld, de simpele Griek zal hier geen reet aan overhouden.
Het is de zoveelste keer, dat deze gemankeerde premier zich uitlaat over China, altijd een grote bek over waarden en normen, maar geen kritiek op China natuurlijk.
CDA bewindslieden lieten deze week verschrikt weten, dat de Indonesische president niet zal worden gearresteerd bij zijn bezoek aan ons land. De president liet weten Nederland niet te zullen bezoeken na protest van Molukkers, die deze president (terecht) beschuldigen van het schenden van mensenrechten
Geld is belangrijker dan (christelijke) waarden en normen, dat is al een aantal jaren duidelijk.

woensdag 6 oktober 2010

De valswitte boktorfundi Wilders en rode wijn

Tijdens Nieuwsuur gisteravond belde Wilders Ferry Mingelen, om te zeggen dat hij en zijn fractie geen rode wijn, maar rode Spa hadden gedronken. Deze hufter, die nooit in discussie durft te gaan en de pers te woord wil staan, kan dit wel melden. Het is wel begrijpelijk: alcohol werkt bij een groeiend aantal PVV leden als een rooie lap op een stier, en derden kunnen dan beter benen maken (want anders....).

Ferrier en Koppejan houden een oogje in het zeil

Zoals verwacht zijn de CDA 2e kamer fractieleden Ferrier en Koppejan akkoord gegaan met de vorming van het nieuwe kabinet. Ze zullen, net als de overige fractieleden, de maatregelen die genomen worden goed in de gaten houden.
Om te beginnen hebben ze het akkoord alvast niet gelezen, anders hadden ze onmiddellijk aan de bel kunnen trekken. Ten tweede: waar waren zij tijdens de 4 kabinetten Balkenende? Zwaar in dromenland lijkt mij. Al vaker heb ik hier aangegeven dat het christelijk gehalte van de gedragingen en de maatregelen die deze 4 kabinetten kenmerkten ver te zoeken waren. Zo is er gelogen en bedrogen, de zwaksten keer op keer gepakt, de dierenmarteling in de intensieve veehouderij nog verder gelegitimeerd en het milieu tot sluitpost gedegradeerd. Kort gezegd: hypocriet schoftentuig!
Gisteravond zat Piet-Hein 'godverdomme' Donner z'n ogen uit z'n disfunctionerende gereformeerde rotkop te liegen en te draaien bij Pauw en Witteman, een misselijke vertoning, de zoveelste oprij van deze zever.

maandag 4 oktober 2010

'Het proces'

Vandaag begon het proces tegen de valswitte katholieke boktorfundi Wilders.
Komt dat even goed uit: een rechter die te dom is voor woorden, of is hij lid van de PVV?

Een feest voor de democratie......

De rat Verhagen noemt het CDA congres, van afgelopen zaterdag, een feest voor de democratie. De eerste vraag die het congres ter stemming werd voorgelegd, ging door het IQ van de 'bruine' CDA kiezers de mist in. De stemming over de eerste vraag aan het congres pakte verkeerd uit voor Verhagen: paniek en herstemming. Collega fractieleden onbeschoft behandelen, bidden, gemaakt huilen, verdraaien, liegen en vroom zingen: Verhagen en het CDA ten voeten uit! Maar een feest voor de democratie? Laat me niet lachen!
Sinds de verkiezingen hoor je keer op keer, dat de PVV en daarbij de 1,5 miljoen kiezers een stempel moeten drukken op de politiek. Dat de PVV niet wil regeren was al duidelijk toen Wilders, voor dat er nog gestemd moest worden, al stelde wel gedoogsteun te willen geven aan een rechts kabinet. Nu wordt er gesteld, dat de 2 CDA leden (het waren er 3 met Klink), die tegen de komende regering zijn zich moeten schikken naar de meerderheid. Gisteren in Buitenhof stelde Hirsch Ballin dat de mening van de 1/3e minderheid van het CDA wel degelijk vertegenwoordigd zouden moeten zijn in de fractie en in het regeringsbeleid. Sterker i.p.v. 7 fractieleden (1/3e van 21 zetels) zijn er maar 2 die bezwaar hebben, dus nog meer reden om de mening van deze 2 fractieleden zwaar te laten wegen en te eerbiedigen.

Slappe smeerpijp Bleker deel 2

De CDA smeerlap Bleker durfde het afgelopen zaterdag wel aan om in het begin voor het moment stilte te refereren aan het dodelijk ongeval da dag ervoor, waar een vrouw met 4 kinderen in de auto, tussen 2 vrachtwagens, verongelukte. Deze zak heeft samen met zijn hypocriete partij voorgesteld de maximum snelheid te verhogen. Waar haalt hij het lef vandaan dit ongeluk te misbruiken voor de op te voeren CDA poppenkast?

Een ander kenmerk van 'oude' politiek

De valswitte boktor profeet Wilders is tegen 'oude' politiek. Zoals hier al eerder gezegd, i.p.v. achterkamertjes nu overleg in bunkers. Een ander kenmerk van 'oude' politiek is een regeerakkoord: nu 1 regeerakkoord en daarbij een gedoogakkoord.
Voor PVV stemmers: dus i.p.v. weg met het regeerakkoord, nu een extra akkoord eraan toegevoegd. Wat nou met een 'stormram de oude politiek opruimen?'

Politiecontrole in treinen

In het radio 1 nieuws van gistermiddag 12.00u het bericht dat de politie gecontroleerd heeft in treinen op zwartrijden, roken en ander 'terroristisch' gedrag.
Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Daar hebben we toch het reguliere personeel voor?
De politie heeft te weinig personeel om al het werk aan te kunnen, agenten moeten vanachter het computerscherm de straat op en nu dit weer. Volgens bewindspersonen met een vermarkte hersenmassa moeten agenten ontslagen kunnen worden als ze niet genoeg bonnen uitschrijven. Deze idioten zijn op hun wenken bediend: 76 extra bonnen voor zwart rijden, op 6.000 gecontroleerde reizigers.... Wat zijn de kosten van deze foute actie en hoeveel 'mensuren' zijn er verbruikt?

Jouri Boom over Uruzgan

Jouri Boom, journalist van de Groene Amsterdammer, heeft als 'embedded' journalist in Uruzgan bij de Nederlandse troepen aldaar verslag gedaan over de toestand aldaar. Hij heeft daar nu een boek over geschreven: 'Als een nacht zonder sterren'. 'Embedded' journalistiek is een heel slechte soort journalistiek, het is immers niet onafhankelijk, elk stuk dat geschreven of gefilmd wordt, moet eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de militaire autoriteiten. In een radio interview, afgelopen weekeinde, vertelde dhr. Boom dat de werkelijkheid flink verdraaid wordt, hij refereerde aan een gesneuvelde Nederlandse militair, die volgens de legerleiding bij een schermutseling om het leven was gekomen. De voorlichtingsdienst van het leger vertelde er niet bij, dat er zwaar gevochten werd op die plek, zo zwaar dat er in de kazerne alleen nog dienstverlenend personeel was. Voorts vertelde hij, dat diverse militairen óók hogere, hem aanklampten en hem op het hart drukten de waarheid over de missie te vertellen.
Op deze plek heb ik al vaker betoogd, dat sinds CDA's januskop Jack de Vries als staatssecretaris van Defensie werd aangesteld, er geen kritiek meer te horen was van onze militairen in Afghanistan. Het wachten is nu dan ook op de eerste berichten van 'afgezwaaide' militairen, die in Uruzgan gestationeerd zijn geweest.
Conclusie: luisterend naar wat de Vries toentertijd over de Nederlandse missie te berde bracht, de zoveelste verdraaiing van feiten door een christelijke politicus (en van de Vries zeker niet de eerste en waarschijnlijk niet de laatste).

zaterdag 2 oktober 2010

Slappe smeerpijp Bleker, netjes en 'animal cops' en de ouderenzorg

De kleine smeerlap Bleker was gisteren bij Pauw en Witteman. Hij durft te zeggen dat de maatregelen voor immigratie en integratie netjes zijn, en ze worden door een nette minister uitgevoerd. Waarom zegt hij dat? Vindt hij eigenlijk dat het allemaal niet zo netjes is? Deze uitlatingen waren het gevolg van het optreden van Hirsch Ballin in Nieuwsuur eerder die avond, waar hij stelde, dat door akkoord te gaan met deze akkoorden, je Wilders beweging, de PVV legitimeert, waar deze kakzever groot gelijk in heeft. Er werd nog even gekeken naar het filmpje met de presentatie van de 2 akkoorden door de 3 viespeuken: Wilders wordt naar het bruggenbouwen gevraagd (de bevordering van de onderlinge samenhang in onze maatschappij), dat maakt Wilders belachelijk, de toekomstige premier en vice-premier van heel Nederland staan daar schaapachtig bij te lachen....
Bouwfraude Jorritsma begon over de animal cops, volgens haar komt het geld daarvoor uit de gemeente potjes voor toezicht en cameratoezicht, bovendien vindt ze 500 agenten daarvoor wel wat veel. Bleker antwoord dat er ook heel veel dieren in Nederland zijn, hij doelt niet op de 500 miljoen dieren in de intensieve veehouderij, die hier jaarlijks worden mishandeld en daarna geslacht, nee deze smeerpijp heeft het over huisdieren met obesitas en huisdieren die mishandeld worden (maandje geleden bij aankomst van een vrachtwagen uit Nederland in Portugal 300 varkens dood, geen vervolging!).
Trouwens alleen die naam al 'animal cops', men kijkt graag naar dat programma: "Hé weet je wat? wij noemen het animal cops!", kotsmisselijk populisme!

Intussen zit ik met 1 oor naar radio 1 te luisteren, kotsmisselijk en schijtziek word ik van deze vertoning. Bleker begon met het voorlezen van een gebed en stilte, de vuile hypocriet. De vuilste rat van het CDA, Verhagen durft zelfs de woorden solidair (volgens hem zorgen voor wie niet voor zichzelf kan zorgen) en sociaal te gebruiken. Je moet je afvragen of je eerlijk en verantwoord bezig bent, gaat hij verder en ook wil hij verbinden toevoegen aan vrijheid en verantwoording.
Dat zal wel lukken Verhagen met zo'n regering het is al duidelijk dat de zwaksten het hardst gepakt worden, vanaf € 50.000,-- per jaar gaat de zon nu pas echt goed schijnen. De kloof tussen het klootjesvolk en de minderheden wordt per dag groter, en maar lullen over solidariteit en verbinding, daarbij ging deze hufter nog staan janken ook, bah! Een uniform met zwarte platte pet plus grote zwarte klep en hij kan zo optreden in een film over een bruin/zwarte periode zo'n 70 jaar geleden.
En dan nog de ouderen aanhalen, die zorg nodig hebben, daar komen 12.000 mensen bij voor die zorg. Waar haalt men deze mensen vandaan? Er is nu al een tekort aan zorgpersoneel.
Leugens en bedrog voor de zoveelste keer!

Het geweten van het CDA

Een historisch congres kraait radio 1 over het CDA congres in Arnhem. Hysterisch lijkt mij ook in dit geval een betere bewoording. Want wat is er nu eigenlijk aan de hand? Er is al veel over en door het CDA gezegd de laatste weken wat betreft het wel of niet samenwerken met de PVV. Het is duidelijk dat dit akkoord en de komende regering gewoon doorgaan. Bleker verwoordde het gisteravond bij Pauw en Witteman heel duidelijk door te stellen dat men na een paar jaar moet oordelen over deze komende regering (eerst was het: wacht eerst het akkoord af).
Waar bevonden deze kritische CDA leden zich eigenlijk tijdens de 4 kabinetten Balkenende? Begrijp me goed, ik ben blij, dat er nu een aantal CDA leden op de rem gaan staan, maar bekijk de volgende opsomming eens:
-Politieke- (en waarschijnlijk daadwerkelijke-) steun voor de illegale oorlog tegen Irak en de leugens dienaangaande.
-De leugens over de oorlog in Afghanistan de zogenaamde wederopbouw, het uitleveren van gevangenen aan de Afghaanse autoriteiten (gevolg marteling en/of dood, nu blijkt dat G.B. hetzelfde deed en ook daar leverden wij gevangenen af), dit alles bekend bij de legerleiding. Voor dat CDA's januskop Jack 'waarden en normen' de Vries aantrad als staatssecretaris van Defensie, kregen wij kritiek te horen van onze militairen in Afghanistan, die militairen heeft de Vries vakkundig de mond gesnoerd.
-Steun voor de smerige intensieve veeteelt met alle excessen die daarbij horen.
-Door die steun de volksgezondheid zwaar in gevaar brengen: Q-koorts, antibiotica resistente bacteriën, enz.
-Het uitkleden van de armsten en de zwaksten (invaliden, chronisch patiënten, ouderen) in onze samenleving door diverse maatregelen: zie de schuldhulpverlening, de zorgkosten die deze groepen moeten ophoesten, de voedselbanken, nu weer de huren enz. enz.
-Geen aanpak van de hypotheekrenteaftrek, terwijl deze ook internationaal gezien niet te handhaven is. Wel een fikse aanpak van de huurmarkt, die met name zoals gezegd de zwaksten treft.
-Onvoorwaardelijke steun aan frauderent bouwend Nederland plus alle aanverwante bedrijven.
-De bomenkap bij Brunssum ten behoeve van Awacs vliegtuigen.
-Het systematisch oprekken van de regels voor de overlast van vliegtuigen (zo is de geluidsnorm die nog aanvaardbaar is 99.9 decibel, bij normale huiselijke overlast is de norm 56 decibel!
-Het uitkleden van milieu maatregelen in het algemeen en de groene energie in het bijzonder. Zo werd een windmolenpark in de Noordzee voor tweederde geschrapt door staatssecretaris van Geel, het toenmalige kabinet Balkenende had de functie minister van Milieu afgeschaft. Wel flinke subsidies voor onderzoek naar kernenergie.
-De leugens over de EU grondwet en die keus de bevolking door de neus boren.
-Kritiek op o.a. Syrië, Iran en Suriname, maar niet de Dalai Lama ontvangen, het ontbreken van die kritiek op de giga schending van de mensenrechten door: Israel, China, Saoedi-Arabië, de VS enz. enz.
-De verantwoording voor de economische crisis, de teloorgang van de pensioengelden (bij het aantreden van Balkenende 1 was er al zo'n 100 miljard verloren op de beurs), het wanbeleid van de banken. Bij dit alles wel steun voor foute 'gegoede' spaarders (IJsland), aandeelhouders en niet te vergeten de miljarden voor de banken.
Met dit alles is de kloof tussen arm en rijk welhaast onoverzichtelijk gemaakt.
-Het opsluiten van kinderen in gevangenissen (asielzoekerskinderen en kinderen met psychische problemen.
-De weg afsluiten voor veel vluchtelingen die moeten vrezen voor hun leven. De onmenselijke gevangenzetting van asielzoekers. Een brand met 11 doden in zo'n centrum bij Schiphol en daarbij de schuld afschuiven op een asielzoeker. Asielzoekers gekneveld laten deporteren (dat is ordinaire marteling). De verantwoording voor teruggestuurde asielzoekers die na uitzetting van de kaart verdwenen in landen met zeer dubieuze regimes. Het smerige handelen met foute regimes over de rug van uit te zetten asielzoekers enz. enz.

Waar waren deze kritische leden bij al deze zaken en geloof mij maar, ik heb ze nog lang niet allemaal benoemd.....

Marco 'lekker bruin' Pastors bij TROS Kamerbreed

Zojuist was de bruine Pastors bij Kots Kamerbreed (Radio 1 11.00u. tot 12.00u.). Ongelofelijk wat deze zak durft te zeggen en te liegen. Een paar voorbeelden: Nederland heeft behoefte aan harde leiding, om met de Duitse taal te spreken: ein Führer; Liegen over het aantal stemmers op de PVV volgens deze bruinwerker 15%; De gebruikelijke leugens over de criminaliteit, volgens bruintje stijgend, werkelijk dalen de cijfers de laatste jaren ( 2008 t.o.v. vorig jaar een daling van 15%) en natuurlijk de asielzoekersleugen, óók deze cijfers stijgen volgens hem jaarlijks, terwijl de cijfers zijn gedaald van 30.000 naar 6.300 vorig jaar. Daar zijn deze bruine figuren goed in: de bevolking voorliegen en ze tegelijkertijd angst aanjagen voor spookzaken en met het vieze vingertje naar minderheden wijzen.
El Bayrak de s.m. meesteres van de PvdA was aanwezig om zich te verdedigen en Pastors te bekritiseren. Dat is dus verdedigen door te laten zien hoe streng zij wel niet was en dat haar hartje echt wel bruin genoeg is. Zo heeft zij asielzoekende vluchtelingen uit laten zetten naar landen waar hun leven in gevaar is, er zijn ook daadwerkelijk veel mensen van de kaart verdwenen, kinderen opsluiten, mensen gekneveld (= marteling) laten deporteren en daadwerkelijk de deur gesloten houden voor vluchtelingen, die voor hun leven, in het land van herkomst, moeten vrezen.

vrijdag 1 oktober 2010

Woordvoerder van de militaire vakbond

Een woordvoerder van de militaire vakbond AFMP is tegen het inleveren van geld door defensie. Waar deze zak zich niet druk om maakt is, dat het leger in de toekomst in onze straten kan worden ingezet. Wel vindt hij, dat er dan zeker geld bij moet, ongelofelijk!
Het leger op straat, waar vind je dat? Juist, in fascistische geregeerde landen!

De 'nieuwe' politiek van de vaslwitte profeet Wilders

Nieuwe politiek? Stokoude politiek in versleten zakken met overleg in bunkers i.p.v. achterkamertjes!

De 3 crypto-fascistische ratten op een rij

Bij het presenteren van hun smerige bedenksels had de valswitte fundi-boktor Wilders het o.a. over de asielzoekers, gezinshereniging en het nog verder strafbaar stellen van illegalen. Opvallend hoe het vuile ventje Rutte stond te knikken, hij is het er helemaal mee eens. Deze lul heeft zich intussen tot historicus gebombardeerd, hij heeft de geschiedenis van de confessionele partijen bestudeerd. Hij had beter de echte liberalen uit de 19e eeuw kunnen bestuderen. Die liberalen draaien zich om in hun graf als zij horen, dat de VVD van Rutte zich een liberale partij durft te noemen.

Rutte's vieze handjes

Rutte heeft het over een uitgezogen lolly als hij het over een solidaire en sociale maatschappij heeft. Uit deze onzelfstandige viespeuk valt al helemaal niets dan hebberige smerige machtswellust te zuigen. Wat betreft zijn vieze vingers (nou zeg maar armen tot aan z'n oksels), die kan hij laten schoonlikken door de rijken en/of crypto-fascisten (en geloof mij maar, die zullen dat maar al te graag doen).

Het schofterige marionettenkabinet Wilders

Het minimumloon wordt afgeschaft, de huren worden zo ongeveer vrijgegeven gevolg giga huurverhogingen, jonge invaliden worden nog meer dan tot nu toe financieel gepakt, de zorgtoeslag wordt verhoogd en het basispakket verder uitgekleed, zoals bekend wordt er gekort op de pensioenen, op de energienota komt een extra post voor duurzame energie, lees: kernenergie, want windmolens en zonnepanelen zijn net als de rest van het milieu taboe voor dit schoftentuig, als je nu denkt dat dit maatregelen zijn die de rijksten in de portemonnee treffen heeft u het mis, de zwaksten en/of minderheden worden op een schofterige manier gepakt en behandeld. De kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt verder vergroot in het voordeel van wit-christelijk met een legitiem fascistisch sausje. Echt christelijk allemaal (en geloof mij maar: dit zijn lang niet alle maatregelen die deze groepen zullen treffen).
Opvallend dat Henk en Ingrid meer dan €50.000,-- per jaar verdienen, zij worden financieel op hun wenken bediend!