Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 9 februari 2018

Rutte 3, het kabinet met 'christenen' dat zegt te werken aan de terugdringing van de klimaatverandering en luchtvervuiling, geeft meer wegen vrij voor 130 km/u...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Je zou er godvergeten kwaad om moeten worden, echter alvast mijn excuus, ik kan er alleen nog maar om lachen.

Gisteren maakte het afbraakkabinet Rutte 3 trots bekend dat er een aantal nieuwe '130 kilometerwegen' bijkomen in Nederland....... Dit nadat de oplichters van het kabinet het vuur uit de sloffen hebben gelopen om iedereen maar te overtuigen dat het hen ernst is met het terugdringen van de klimaatverandering* en de enorme luchtvervuiling in Nederland (bijna de slechtste van de hele EU!!!)..........

Deze beslissing is dan ook ronduit misdadig en elke partij die dit kabinet op wat voor manier dan ook steunt is zonder meer schuldig aan massamoord** en oplichting van haar kiezers! (behalve dan de schoften die deze maximumsnelheid promoten zoals de regeringspartijen VVD, CDA, D66, 'Christen'Unie en SGP.......

Vooral D666 moet zich kapot schamen, daar deze partij zich aan haar kiezers en de rest van Nederland voordoet als groene partij!

Tekenend is het feit dat planeetvernieler Shell maar liefst 2 van de maatregelen in het regeerakkoord van Rutte 3 voor elkaar heeft kunnen lobbyen: de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders en het afvangen van CO2........

Daarover gesproken: Nederlandse aandeelhouders zijn al vrijgesteld voor het betalen van dividendbelasting, terwijl de gewone mens in de straat, waar VVD volksoplichter Rutte telkens weer de vuilbek van vol heeft, geen rente krijgt op het spaargeld, alweer een maatregel die de aandeelhouders ten goede komt....... Vandaar ook dat de aandelenmarkt de laatste week fikse klappen heeft opgelopen, alleen door de verwachting dat de VS de rente zal verhogen.........

Ach ja, Rutte 3 is een kabinet voor de welgestelden en de grote bedrijven.....

Dit alles terwijl dit waardeloze kabinet niets doet tegen de dierenmishandeling in de intensieve veehouderij waar 500 miljoen dieren jaarlijks, een enorme hoeveelheid  methaangas uitstoten, methaangas, zo ongeveer het sterkste broeikasgas op onze kleine aarde............ Vergeleken met andere EU lidstaten (ook met de grotere landen), stoot Nederland veel meer methaangas uit........ En dan als klap op de vuurpijl nog het gore lef hebben om de maximumsnelheid te verhogen!

Overigens, als je PVV aanhanger bent (stop daar ajb mee, gebruik je verstand!) en tegelijkertijd dierenliefhebber: PVV Kamerlid en volksverlakker Graus plus de rest van de PVV malen niet om de enorme en grootschalige dierenmishandeling in de intensieve martelveehouderij........

*  Wat overigens al niet meer kan, hooguit kunnen we de stijging van de temperatuur proberen niet verder te laten stijgen, maar let wel: er is intussen een grote groep wetenschappelijke deskundigen, die stelt dat zelfs een stijging van meer dan 3 graden Celsius aan het eind van deze eeuw niet is te stoppen, zelfs al zouden we alle maatregelen die tijdens de meer dan lamme klimaattop van Parijs zijn afgesproken, morgen zouden doorvoeren.......

** Jaarlijks overlijden in ons land rond de 18.000 mensen vroegtijdig, na een akelig ziekbed, dit ten gevolge van het jarenlang inademen van auto-uitstoot, dit nog naast een groot aantal kinderen dat jaarlijks long- en/of luchtwegklachten oploopt ten gevolge van diezelfde uitstoot. Vanmorgen werd daarnaast nog bekend gemaakt, dat Belgische wetenschappers en artsen een link hebben gelegd tussen hartaanvallen en zware luchtvervuiling....... Maar ja je weet 't waarschijnlijk wel: het geld verdienen gaat wat betreft de opvolgende regeringen in ons land, ver voor op de volksgezondheid......

Zie wat betreft Shell ook: 'Groningse aardgasbevingen werden al lang geleden voorspeld, tevergeefs zoals we nu weten.......'

Aangaande de dividendbelasting zie ook:
'Gert-Jan Segers ('Christen' Unie Tweede Kamer) tegen afschaffing dividendbelasting, maar wenst er niets tegen te ondernemen.....'

'Rutte (ex-Unilever en 'premier') niet van plan afschaffing dividendbelasting terug te draaien, zelfs niet na oplopende kosten'

'Belastingheffing ook al op klassenniveau, of hoe welgestelden en grote bedrijven de dans keer op keer ontspringen......'

'In democratieën denkt men dat regering niet in het belang van het volk handelt, ofwel een voortdurende en groeiende vertrouwenscrisis.....'

'Dividendbelasting en de 'opmerkelijke reactie' van van Haersma Buma.........'

'Dividendbelasting: Rutte blijft liegen over de afschaffing van deze belasting........'

'Pechtold (D66) liegt en Rutte (VVD en premier) heeft last van 'geheugenverlies' over afschaffing dividendbelasting buitenlandse investeerders'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten