Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 12 februari 2018

Suffragettes gevierd door o.a. Britse politici, terwijl het onderwijs deze vrouwen extremisten noemt...........

Vorige week veel aandacht in de Britse (reguliere) media voor de suffragettes die een eeuw geleden vochten voor vrouwenkiesrecht vochten en dit uiteindelijk voor elkaar kregen. Zelfs hare kwaadaardigheid, premier May liet zien dat ze achter die strijd en daarmee achter de suffragettes staat.

Echter met Prevent* in de hand, krijgt bijvoorbeeld de jeugd van Leicester op school te horen dat de suffragettes te vergelijken zijn met de nazi's en de terroristen van Al Qaida........

Dat was het nog niet beste bezoeker: de Prevent coordinator William Baldet stelt dat de suffragettes zijn gebruikt als voorbeeld voor figuren die er radicale zienswijzen op na hielden en daarbij de autoriteiten uitdaagden. De idee is het onderzoeken van extremisme door de geschiedenis heen en aan te tonen dat geweld elke zaak tegenwerkt, hoe nobel ook, aldus deze sufferd......... Dit terwijl is aangetoond dat de acties van de suffragettes, ook de gewelddadige, wel degelijk het verschil hebben gemaakt!

Afbeeldingsresultaat voor suffragettes

Volgens het hoofd van de politie in Leicester, Simon Cole is Prevent als onderdeel van overheidsbeleid er op gericht een arm rond de mensen  te slaan, mensen die dreigen te radicaliseren hulp te bieden betere beslissingen te nemen......

Critici hebben het Prevent programma weggezet als racistisch en islamofobisch..... Echter lullig genoeg wordt dit programma ook gebruikt tegen demonstranten, die zich verzetten tegen de winning van schalie-olie, dus tegen fracken, waarmee onherstelbare schade wordt aangericht, zowel boven- als ondergronds....... (om nog maar te zwijgen over de luchtvervuiling en klimaatverandering door het verstoken van olieproducten......)

Als Prevent aan het begin van vorige eeuw was geïntroduceerd, zouden de suffragettes op zeker het doelwit van deradicalisering zijn geweest..... Dit nog naast het wegzetten van de strijders voor gelijke berechtiging als extremisten......

Met Prevent in de hand worden straks alle demonstranten die zich terecht verzetten tegen diverse zaken, weggezet als extremisten in Groot-Brittannie (en reken maar dat men dit programma met grote graagte zal overnemen in diverse EU landen....)....

Hadden we heden ten dage maar vrouwen als de suffragettes, bijvoorbeeld tegen het gebruik van kernwapens, wapens die meer en meer worden neergezet als bruikbaar 'op het slagveld' (terwijl men o.a. kernwapens ontwikkelt waarmee een hele stad kan worden vernietigd...)..... Opvallend ook dat PAX, het voormalige Pax Christi, met geen woord rept over deze uiterst gevaarlijke verandering van de houding t.a.v. kernwapens....... Ach ja Pax Christi is al met Mient Jan Faber verworden tot een instituut dat oorlogen beginnen als noodzaak ziet........


Hier het bericht van TheCanary over de suffragette zaak:

While we’re celebrating suffragettes, children are being taught they were extremists [OPINION]

FEBRUARY 9TH, 2018 EMILY APPLE

Afbeeldingsresultaat voor While we’re celebrating suffragettes, children are being taught they were extremists [OPINION]

During the last week, all leading politicians have praised the suffragettes. Theresa May even wore a ribbon with their colours during Prime Minister’s Questions. But the government’s Prevent agenda is teaching schoolchildren in Leicester that the suffragettes were extremists.

Nazis and suffragettes

According to Middle East Eye, a lesson plan produced in association with the Prevent counter-extremist team lists the suffragettes alongside Nazis and al-Qaeda as examples of extremists. Under the heading “extremism isn’t new”, the slide for the lesson states:
Between 1900-1910, the suffragette movement became more violent; churches were burnt down, politicians were attacked, homes were firebombed and in June 1913 Emily Davison threw herself under the King’s horse and died, in order to attract attention to the campaign to secure votes for women.

Leicester Prevent coordinator William Baldet claimed:
The suffragettes are used as an example of a group which held radical views and challenged authority. The idea is to explore the concept of ‘extremism’ through history and highlight how the use of violence hinders any cause, no matter how noble.

Prevent

Prevent is part of the government’s programme to tackle radicalisation and extremism. Leicestershire Chief Constable Simon Cole described it as:
putting an arm around [people at risk of radicalisation]. We try and divert, allow people the opportunity to help them make better decisions.

But critics have labelled it racist and Islamophobic. And there has been widespread criticism over issues such as anti-fracking protesters being included in the training.

Celebrating our history

This week, we have rightly been celebrating the suffragettes; the actions they took and the sacrifices they made. And this means celebrating all their actions, including the window-breaking and arson. These were necessary actions, and actions that helped women get the vote.
But what is particularly disturbing about the inclusion of the suffragettes isn’t just that they are labelled extremists. It’s the implication that, had Prevent existed at the beginning of the century, suffragettes would have been targeted for de-radicalisation.
Violence did not “hinder” the suffragette movement. These weren’t women who needed ‘help to make better decisions’. And this is the fundamental problem with the Prevent programme. Protesters who take direct action over important issues are not extremists. They do not need fixing, but celebrating.
Get Involved!

Support Together Against Prevent.

Featured image via Ikonta Blok
===========================================
* Prevent is een uitvloeisel van de Counter-Terrorism and Security Act 2015. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten