Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 9 februari 2018

Groningse aardgasbevingen werden al lang geleden voorspeld, tevergeefs zoals we nu weten.......

De Nederlandse staat zit samen met Shell en Exxon in een geheim samenwerkingsverband, zo bleek vorige week nadat o.a het Dagblad van het Noorden daarover schreef.... Shell en de voorloper van Exxon (-Mobil) werkten in de 60er samen met de Staatsmijnen, waar de Staatsmijnen besliste over de verdeling van de exploitatie en inkomsten, die voor het merendeel naar de staat gingen.

In 1973 werd het beheer overgenomen door DSM Aardgas NV en na de beursgang van DSM in 1989 werd dit onder gebracht in staatsbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN). E.e.a. moest geheim worden gehouden, daar anders de oliesjeiks in het Midden-Oosten wel eens wakker zouden kunnen worden en meer geld zouden gaan eisen voor hun olie (en gas), waardoor de grote westerse oliemaatschappijen waaronder Shell minder winst zouden maken..........

Schande dat men dit zo lang onder de pet heeft gehouden, waarbij het duidelijk is geworden dat de overheid een veel grotere rol speelde dan tot nu toe bekend was...... Zo valt ook de verantwoordelijkheid voor de aardbevingsschade in Groningen voor een groot deel toe te schrijven aan de staat, ofwel de opeenvolgende regeringen sinds de 60er jaren........

Moet je nagaan: VVD ex-minister van Economische Zaken, oplichter Kamp heeft nog een paar jaar geleden toestemming gegeven meer gas te winnen uit het Groningse gasveld......... Geconfronteerd met een andere geheime afspraak, gemaakt met Shell en Exxon, over de winning van 42 miljard kuub gas per jaar in de periode van 2005 tot 2015, durfde Kamp te zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van die afspraak. Vreemd genoeg ging Kamp zelfs nog ver over die hoeveelheid gas heen met een winning van 53 miljard kuub.....* Hoe kan een minister, NB een volksvertegenwoordiger, de bevolking en dan m.n de slachtoffers nog harder voorliegen en oplichten....???

Kamp stelde dat die geheime afspraak geen invloed had op de gaswinning...... ha! ha! ha! ha! ha! Nee, inderdaad, hij ging gewoon fiks over de afgesproken hoeveelheid heen!! Kamp, zijn voorgangers en nu weer VVD onbenul Wiebes moeten op de hoogte zijn (geweest) van de afspraken die al in de 60er jaren zijn gemaakt en derhalve weet hebben gehad van de hoofdverantwoordelijke voor de aardbevingsschade, de Nederlandse staat......

En dan keer op keer afreizen naar Groningen en daar van alles beloven, met harde uitspraken aan het adres van de NAM (en Gasunie), terwijl de overheid de schade al lang had kunnen laten repareren, huizen en andere gebouwen kunnen aanpassen en nieuwbouw voorbereiden op aardbevingen........ Maar nee, men liet de bewoners in het ongewisse, me dunkt een opstappen van Wiebes, zijn staatssecretaris CDA sjoemelaar Keijzer en VVD** premier Rutte meer dan waard! Rutte, daar het niet anders kan dan ook hij moet van e.e.a op de hoogte zijn geweest...... (mocht dat niet zo zijn, is Rutte ook op basis daarvan meer dan rijp voor de straat)

Het ergst van al is eigenlijk toch de constatering uit de laatst vrijgekomen gegevens, dat deskundigen destijds al waarschuwden voor bodemdaling en aardbevingen ten gevolge van de gaswinning...... Terwijl de NAM dit jarenlang is blijven ontkennen....... Dit heeft trouwens ook nog niet zo lang geleden gespeeld, toen de NAM toestemming kreeg om gas vanonder de Waddenzee te winnen, ook hier werd gewaarschuwd voor bodemdaling (die de hele Waddenzee kan laten verdwijnen, NB Werelderfgoed!!) en ook toen heeft de NAM dit ontkend, terwijl de bodemdaling in Groningen intussen en al lang voor de toestemming tot gaswinning vanonder de Waddenzee, een overduidelijk feit is......

Alles bij elkaar zijn de Groningers (en de rest van Nederland) gigantisch bij de neus genomen door opvolgende regeringen, de NAM, Shell, Exxon, de Staatsmijnen, DSM en niet te vergeten EBN, zoals gezegd een staatsbedrijf......

En dan te bedenken dat Shell minstens 2 punten uit het regeerakkoord van Rutte 3 voor elkaar kreeg: het afvangen van CO2 en de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders......

Even terzijde: Shell wist al in de 80er jaren dat de klimaatverandering één op één te danken is aan de verbranding van fossiele brandstoffen en dan te bedenken dat Shell dit vanaf begin 90er jaren is gaan ontkennen....... Ronduit misdadig, zeker als je bedenkt dat door de klimaatverandering steeds grotere natuurrampen plaats hebben gevonden en plaatsvinden, rampen waarbij al tienduizenden mensen zijn omgekomen...... In feite zou je moeten spreken over massamoord door Shell (en Exxon, dit bedrijf was na onderzoek zelfs eerder dan Shell, n.l al in de 70er jaren op de hoogte van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.......)

Ongelofelijk mensen, wat een stinkende, misdadige rotzooi, waar godbetert onze volksvertegenwoordiging een smerige rol speelde en speelt!! (reken maar dat er nog veel meer rotzooi verborgen ligt 'onder het tapijt')

*  Zie: 'Kamp wist niets van geheime gaswinning afspraken met Shell en Exxon en heeft zich daar niets van aangetrokken....... ha! ha! ha! ha! ha!'

** De VVD een partij van misdadigers, zo heeft deze partij uit en te na bewezen, iets dat ten overvloede nog eens met dit bericht wordt aangetoond.

Zie voor veel meer info over deze zaak (van lang geleden): 'De staat speelt een veel grotere rol in olie en gas dan gedacht'
       en: 'Kamp: je moet zo min mogelijk gas winnen, maar niet te weinig..... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Henk Bleker (CDA): Groningse 'aardgasbevingshoop' in bange dagen...........'

       en: 'Kamp zal zien wat hij kan doen wat betreft de gaswinning......... AUW!!!!'

       en: 'NAM gaat in beroep tegen aanpassing gasbesluit Kamp, niet vanwege de verminderde gaswinning, maar de kaders daaromheen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en:  'Groningse aardgasbevingen zogenaamd aangepakt door Raad van State (onder leiding van uw koning...).....'

       en: 'Maxim Verhagen (CDA ex-'minister') van Bouwend Nederland wil snelle uitkering voor aardbevingsschade Groningen................'

       en: 'Wiebes (VVD minister Economische Zaken) 'dacht echt' dat de doorgevoerde verminderde gaswinning zou helpen tegen de aardbevingen........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

      en terzijde: 'Rutte 3, het kabinet met 'christenen' dat zegt te werken aan de terugdringing van de klimaatverandering en luchtvervuiling, geeft meer wegen vrij voor 130 km/u...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Zie ook het volgende bericht van RTV Noord: 'Oud-topman Staatstoezicht op de Mijnen noemt waakvlam-verhaal NAM onzin'.

Meer van RTV Noord:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten