Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 21 december 2018

Dierenmishandeling: Nederlandse vleeskalveren voor meer dan de helft zwaar ziek >> het zoveelste schandaal uit de intensieve veehouderij....

Dier&Recht bracht gistermorgen een persbericht, waarin de fysieke toestand van de 1,5 miljoen 'vleeskalveren' wordt aangekaart. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle vleeskalveren flink ziek is.... Deze kalveren hebben longontsteking of lijden aan borstvliesontsteking, een pijnlijke ontsteking in de borstholte.....

Voorts wijst Dier & Recht op het meer dan schunnige vervoeren van zuigelingen, kalveren van 2 weken oud uit verschillende landen, worden op transport gesteld richting bedrijven waar ze vet worden gemest voor de slacht...... Veronderstel dat ze jou je kind van 2 weken oud zouden afnemen..... Tijdens deze vaak langdurige transporten door Europa, steken kalveren elkaar aan met de voornoemde ziekten, daar hun immuunsysteem nog niet naar behoren werkt.......

Vergeet voorts dat koeien hun leven lang aan de diarree zijn (alleen dat is al een vorm van dierenmishandeling...).... Bedenk maar eens wat dit voor jezelf betekent nadat je een paar dagen aan de dunne bent geweest......

Beste bezoeker, lees in aanloop van de kerstdagen* de petitie van Dier&Recht en teken deze ajb en vergeet niet deze door te spelen naar familie, vrienden en/of bekenden

Schat wat eten we vanavond?” “Een heerlijk kalfslapje lieverd!” “Toch wel van een heel jong koeienkind mag ik hopen?” “Zeker schat, heel zeker, zelfs met 'Beter Leven sterren'!”

Stop met het eten van vlees, je doet daar jezelf (gezondheid), het milieu en vooral de dieren een groot plezier mee, bovendien is dat de manier om iets te doen tegen het wereldvoedselprobleem en kan daarmee de klimaatverandering nog enigszins binnen de perken worden gehouden!! 

20 december 2018

Meer dan helft Nederlandse vleeskalveren is ziek

Meer dan de helft van de 1,5 miljoen kalveren in de Nederlandse kalverhouderij heeft een longaandoening. Honderdduizenden kalveren hebben een longontsteking of pijnlijke borstvliesontsteking. Dier&Recht komt tot deze conclusie op basis van resultaten uit een onderzoek van Wageningen Lifestock Research (WLR).

Ziek kalf

Schokkende cijfers 

Uit het onderzoek* blijkt dat meer dan 50% van de onderzochte witvleeskalveren beschadigingen heeft aan de longen. Minstens 34% van deze kalveren heeft borstvliesontsteking, een zeer pijnlijke ontsteking in de borstholte. Bij rosékalveren zijn de cijfers nog schokkender. Hier heeft maar liefst 70% beschadigingen aan de longen en ruim 50% van de rosékalveren heeft borstvliesontsteking.

Teken de petitie!

Frederieke Schouten, dierenarts bij Dier&Recht: “Het is schokkend dat de sector deze schrikbarend hoge cijfers acceptabel lijkt te vinden. De resultaten uit dit onderzoek roepen om een directe en structurele aanpassing van de werkwijze in de kalversector!”

Zuigelingen op transport

Op een leeftijd van slechts twee weken gaan kalveren uit verschillende landen en locaties met honderden soortgenoten op transport naar bedrijven waar ze worden vetgemest voor de slacht. Daarbij infecteren de dieren elkaar massaal omdat hun immuunsysteem niet is opgewassen tegen de vele ziekteverwekkers die ze bij zich dragen. De kalveren zijn bovendien verzwakt en gestrest door de lange transporten vanuit heel Europa.

Campagne tegen kalverleed

Dier&Recht start een petitie om de gezondheidsproblemen in de kalverhouderij op de politieke agenda te plaatsen. De organisatie roept minister Schouten op om concrete maatregelen te nemen die het welzijn van vleeskalveren verbeteren.

Teken de petitie!

*Aan het praktijkonderzoek van Wageningen Livestock Research hebben in totaal 14 vleeskalverbedrijven deelgenomen. De bedrijven zijn gedurende 3 ‘mestrondes’ onderzocht (= 3 nieuwe groepen kalveren zijn gevolgd van aankomst tot slacht). Door de grote aantallen dieren in het onderzoek, is Dier&Recht van mening dat de resultaten kunnen worden geëxtrapoleerd naar de gehele Nederlandse vleeskalverhouderij. Hoewel het onderzoek hoofdzakelijk was gericht op de effecten van verschillende roostervloeren, wordt terloops beschreven dat ook de pathologische afwijkingen aan de longen zijn onderzocht. De resultaten zijn schrikbarend: bij zowel witvlees- als rosékalveren blijken longbeschadigingen en pleuritis veelvuldig voor te komen.  Noot voor de redactie: Beeldmateriaal


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederieke Schouten (dierenarts)

=============================
* Ter zijde: laat je vooral niet gek maken door de kersthysterie als je alleen bent, bedenk dan dat miljoenen mensen tijdens de kerst eenzaam zijn, terwijl ze zich tegelijkertijd bij familie en/of vrienden bevinden. Zelf ben ik liever alleen dan dat ik me eenzaam voel in het bijzijn van anderen.

Zie ook:
'Brandbrief naar alweer falend Rutte 3 inzake biggensterfte, ofwel grootschalige dierenmishandeling blijft ongestraft'

'Miljoenen illegale biggen en varkens in Nederland, tezamen met alle andere schandalen: niets aan de hand volgens 'deskundige''

'Dierenmishandeling >> 'Kweekvis', de gruwelijke manier waarop deze dieren worden vermoord'

'Stop de slacht van hoogzwangere dieren, dierenmishandeling in een nog hogere versnelling.....'

'Jaarlijks sterven 5 miljoen biggen al voor de slacht en Greenpeace klaagt de Rabobank aan'

'Dierenmishandeling van enorme proporties: vissen lijden een vreselijke dood door de slacht.....'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten