Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 22 december 2018

Klimaatakkoord een schaamlap, waarmee de burgers worden uitgekleed en de grote vervuilers weer worden ontzien.....

Het 'klimaatakkoord' dat werd gesloten nadat er maanden aan wankele tafels werd overlegd, is zelfs niet enigszins groen, het is een schunnig akkoord waarbij de burgers op grote kosten worden gejaagd en de grote bedrijven alweer worden ontzien, alsof we een bedrijvenvertegenwoordiging hebben i.p.v. een volksvertegenwoordiging (de kosten voor de burgers: al vanaf volgend jaar betaalt een gemiddeld gezin tot driehonderd euro extra aan energiebelasting per jaar, een bedrag dat de komende jaren nog verder zal worden opgeschroefd... Al werd die extra energiebelasting voor de burgers eerder bekend gemaakt...)......

Milieugroepen als Greenpeace en Milieudefensie hebben het akkoord dan ook niet ondertekend. Greenpeace noemt het een vaalgroen akkoord en Milieudefensie stelt dat met dit akkoord de temperatuur niet kan worden beperkt tot 1,5 graad Celsius stijging tegen het eind van deze eeuw..... Valt me zwaar tegen van beide milieugroepen, nee niet dat ze niet tekenden, maar de woorden die hiervoor werden gebruikt, zoals de zojuist aangehaalde......

Wat betreft Greenpeace: het akkoord (dat zonder de milieugroepen in feite geen akkoord is) is niet eens vaalgroen, het is een nietszeggend vod waarvan het milieu in onze wereld geen haar beter wordt en waarmee zeker de klimaatstijging niet kan worden afgeremd..... Daarover gesproken: Milieudefensie moet zich schamen dat het de bevolking nog voor durft te houden dat de stijging van de temperatuur beperkt zou kunnen worden met een wel goed akkoord..... Het voorgaande gezien wat veel klimaatdeskundigen al hebben vastgesteld, dat zelfs bij het uitvoeren van alle maatregelen binnen één à twee jaar, de temperatuur alsnog ver voorbij de 2 graden Celsius zal stijgen, zij rekenen zelfs op 4 à 5 graden.......

Men weigert dus zelfs bij de milieugroepen te geloven dat de temperatuur met meer dan 2 graden C. zal stijgen..... Waarschijnlijk is men bang dat de bevolking dan een houding zal ontwikkelen van: "Na ons de zondvloed......" Over vloed gesproken: de verdere opwarming van de wereldtemperatuur heeft direct invloed op de zeespiegelstijging..... Onlangs werd bekend gemaakt dat het afsmelten van de ijsmassa op Groenland in een veel groter tempo gaat dan eerder gedacht, als die ijsmassa weg is zal de zeespiegel tot 7 meter stijgen!!*

De 'milieubeweging' had het lef moeten hebben van meet af aan te weigeren met de grote bedrijven aan tafel te gaan zitten, de verschillende groepen waaruit deze beweging bestaat, wisten en weten dondersgoed dat dit de dood in de pot is, zie het klimaatakkoord van Parijs...... Een top waar zelfs de beprijzing van CO2 uitstoot niet besproken mocht worden en waar de grote oliemaatschappijen voor meer dan 90% van de tijd mochten aanzitten bij de besprekingen, terwijl de milieugroepen amper voor 6% van de tijd mochten deelnemen aan die besprekingen......

Ook nu mochten de grote vervuilers meepraten en dan vindt de milieubeweging het vreemd dat er in feite niets is bereikt, geen bindende akkoorden en alweer geen fatsoenlijke beprijzing van de CO2 uitstoot......

De milieugroepen wisten al dat het huidige afbraakkabinet Rutte 3 geen strakke milieuwetgeving wenst, immers de afspraak is dat de nieuwe kolencentrales openblijven tot 2030 waarbij ze vele miljarden aan subsidie (van ons belastinggeld) zullen ontvangen voor het verstoken van bossen uit de VS (onder Kamp kregen de grote vervuilers, de bezitters van die nieuwe kolencentrales, begin 2017 nog 4 miljard voor de biomassa bijstook van VS bossen....)..... Het verstoken van hout is allesbehalve schoon, neem alleen al het hele proces: bossen kappen, daar houtpellets van maken, vies transport over zee naar Nederland en de uiteindelijke bijstook.....

Ook voor de intensieve martelveehouderij werden geen afspraken gemaakt, terwijl ons kleine land daarmee de wereldwijde klimaatverandering aanjaagt, door de enorme uitstoot van methaangas die wordt geproduceerd door de 500 miljoen dieren (ja, een half miljard dieren...) die hier jaarlijks worden groot en doodgemarteld.....** Sterker nog: het aantal mega en gigastallen mag 'gewoon' verder worden vergroot......

Verder hebben de kabinetten onder Rutte de maximum snelheid op snelwegen en 80 kilometerzones van die snelwegen verhoogd en er zullen nog meer wegen volgen waar die snelheid wordt verhoogd..... Moet je nagaan dat zijn (met de biomassa bijstook en de intensieve veehouderij) nog maar 3 voorbeelden.......

Het instellen van die klimaattafels is dan ook een smerige vorm van oplichting, waar het volk de idee moet krijgen dat het Rutte 3 ernst is met het klimaat, terwijl dat zichtbaar niet zo is....... Nijpels, het valsgroene gezicht van de VVD, moet zich schamen dat hij nog lid is van die partij, een partij die alles doet om de meest vervuilende bedrijven uit de wind te houden.......

Kortom de klimaattafels van VVD'er Nijpels zijn een totale sof en is een slap aftreksel van het al waardeloze klimaatakkoord van Parijs...... Zoals de klimaattop uh klimaatsof in het Poolse Katowice leidde tot een nietszeggend akkoord......

Kortom (zoals gezegd): 'na ons de zondvloed........' (benieuwd wie er geneigd is xenofobe Nederlandse vluchtelingen op te nemen als driekwart van het land onder water staat.....)

*  Zie: 'Groenlandse ijsmassa smelt weg >> zeespiegelstijging tot 7 meter verwacht.....'

** Methaangas is één van de sterkste broeikasgassen op de wereld, een stuk krachtiger nog dan CO2..... Door de opwarming van de aarde ontdooien er steeds grotere gebieden met permafrost en ook daarbij komen grote hoeveelheden methaangas vrij..... Hier treedt net als bij het ijsvrij worden van de polen, een cumulatief effect op, ofwel: door meer broeikasgas in de atmosfeer ontdooit er nog meer permafrost af, enz. enz..... (bij het steeds verder vrijkomen van ijs op de polen wordt er geen zon meer weerkaatst en zal de temperatuur nog verder stijgen, dit doet nog meer ijs afsmelten, enz. enz...).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten