Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 19 december 2018

Post-Brexit plan May: migranten moeten minstens 30.000 pond per jaar verdienen voor toelating in GB

De Financial Times Stock Exchange (FTSE) en Confederation of British Industry (CBI) hebben gehakt gemaakt van het plan voor immigranten dat de regering May en in het bijzonder Sajid Javid, de minister van binnenlandse zaken, heeft gemaakt voor de periode na de Brexit.

Immigranten moeten als alles doorgaat minstens een baan van 30.000 pond per jaar hebben in GB, om nog te mogen werken in Groot-Brittannië........

Niet vreemd dat de bedrijven aan de bel trekken, immers zij betalen liever een immigrant dan een Brit, daar de eersten (als in Nederland) veel goedkoper zijn......

Uiteraard toont de regering May hiermee ten overvloede aan dat GB een klassenmaatschappij is, immers welgestelden zullen met deze plannen geen probleem hebben zich te vestigen in Groot-Brittannië.....

Ook is dit plan ingegeven door de xenofobie onder een groot deel van de Britse bevolking, die zich in grote getale hebben aangesloten bij de fascistische Ukip, dan wel stemt dat deel van de bevolking voor die fascisten, ofwel de neoliberale Tories proberen stemmen te winnen onder mensen die zijn voorgelogen over arbeidsmigratie, leugens die ook door politici van May's regeringspartij zijn geventileerd......

Een smerige zaak, daar de Britse regering al jaren geleden had moeten zorgen, dat buitenlandse arbeiders evenveel betaald krijgen als hun Britse collega's, waar deze salarissen mee zouden moeten stijgen met loonsverhogingen. Echter dat zal een neoliberale regering als die van May nooit doen, juist daar ze de belangen van bedrijven behartigen, althans normaal gesproken.... 

Natuurlijk zijn de werkgevers en de top van de FTSE (aandelenbeurs) uitermate hypocriet, dit daar ze de buitenlandse werknemers veel te weinig betalen (of willen dat dit mogelijk blijft) en daarmee Britse arbeiders buitenspel zetten...... Niet alleen spekken ze daarmee de eigen portemonnee, maar kweken ze ook vreemdelingenhaat in eigen land, me dunkt een strafvervolging waardig!

Overigens in Nederland is het niet veel beter, ondanks zogenaamde waarborgen dat buitenlandse arbeiders niet (meer) worden uitgebuit, gebeurt dit nog steeds op grote schaal! Tuinders in het Westland hebben daar een manier voor gevonden: ze nemen 2 ploegen Oost-Europese arbeiders 'in dienst', 1 groep werkt een half jaar en moet dan plaats maken voor de 2de ploeg, die na een half jaar weer door de eerste wordt vervangen. Daarmee kunnen deze tuinders de arbeidsmigranten het allerlaagste salaris uitbetalen en hoeven ze bovendien geen loonsverhogingen te betalen...... Verder worden veel van deze arbeiders door de tuinders gehuisvest, een minimale huisvesting waarvoor deze arbeiders de hoofdprijs moeten betalen..... Rutte 3 wenst daar vooralsnog niets tegen deze smerige uitbuiting te doen, ondanks de 'mooie praatjes' van de verantwoordelijke D66 minister en opperhufter Koolmees.....

Voor meer berichten over uitbuiting van buitenlandse werknemers, klik op het label arbeidsmigratie en/of tuinders.

PS: in feite is e.e.a. een maatregel om zoveel mogelijk arbeidsmigratie tegen te gaan, daar je al voor binnenkomt in GB moet aantonen dat je een baan krijgt, waarvoor minstens 30.000 pond per jaar wordt betaald....... Nogmaals: miljonairs en miljardairs zullen (zoals nu al het geval is) geen probleem hebben met het zich vestigen in GB, een schande van formaat.............

Geen opmerkingen:

Een reactie posten