Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 19 december 2018

Armeense genocide: Kennisplatform Integratie & Samenleving blijft genocide in twijfel trekken

Doorbraak bracht op 13 december jl. een aanvulling op een eerder bericht aangaande de Armeense genocide, waarin wordt gesteld dat het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), bestaande uit Movisie en het Verwey-Jonker Instituut, weliswaar met een 'excuus' kwam op dat eerder door Doorbraak gepubliceerde artikel over KIS, maar dat dit excuus niets waard is.

In dat Doorbraak artikel terecht ophef over het bagatelliseren van de Armeense genocide, of beter gezegd het ontkennen van die genocide (een 'vermeende genocide') door KIS....... 

KIS stelt dat de opstellers van haar, 'factsheet' (welk 'fact' [= feit]? ) de genocide niet hebben willen ontkennen (wat ze feitelijk wel hebben gedaan...), maar dat weliswaar veel landen de Armeense genocide erkennen, het toch een 'complexe kwestie' is, waar nog geen eenduidige mening over is...... Een genocide 'een kwestie' noemen, waar haalt men het gore lef vandaan??!!!

KIS wordt betaald door Sociale Zaken, waar D66 hufter Koolmees de scepter zwaait en daar wringt dan ook de schoen: het kabinet weigert uit economische overwegingen de Armeense genocide als genocide aan te duiden, ondanks dat meer dan duidelijk is dat het om een genocide gaat!! De Tweede Kamer heeft de genocide overigens wel erkent.....

Moet je nagaan er zitten 2 christelijke partijen in Rutte 3, t.w. het CDA en de ChristenUnie plus de zichzelf als mensenrechtenpartij afficherende neoliberale plorkenpartij D66........ Stelletje smerige hypocrieten!

Het waardeloze kabinet Rutte 3, wil als voorgaande kabinetten, hoe dan ook de reli-fascistische Erdogan dictatuur in Turkije niet voor de schenen schoppen, immers dat zou Nederland wel eens wat centen kunnen kosten...... Vandaar ook dat KIS in feite komt met de argumenten van de Turkse ontkenners van deze genocide......... 

Logo


Enkele dagen na de publicatie van het artikel “Kennisplatform Integratie & Samenleving trekt Armeense genocide in twijfel”is het platform gekomen met een verklaring die kant noch wal raakt. Met een onnavolgbare logica blijft het samenwerkingsverband van Movisie en Verwey-Jonker Instituut bij zijn oorspronkelijke standpunt van de “vermeende” genocide.

Platform KIS verklaart op de pagina “Groeperingen in de Turks-Nederlandse gemeenschap”: “In bovenstaand stuk en in de factsheet Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen wordt gesproken over de ‘vermeende Armeense genocide’. Daarmee hebben de onderzoekers van deze factsheet geenszins de genocide willen ontkennen. In de factsheet schrijven wij dat veel westerse landen de gebeurtenissen een genocide noemen. Het is echter een zeer complexe kwestie, waar nog geen eenduidige mening over is. Daarom hebben wij gekozen voor zo objectief mogelijke informatie.”

Samengevat: de KIS-onderzoekers ontkennen de Armeense genocide niet, maar erkennen deze volkerenmoord, uitgevoerd in 1915 en 1916 in het Ottomaanse Rijk, ook niet. Want “de kwestie” zou moeilijk zijn en de meningen erover zouden niet eensluidend zijn. Dit noemt men “objectief”.
Dit is een uitermate kwalijk standpunt dat verbazingwekkend veel overeenkomsten vertoont met de opvattingen van de – nog altijd ontkennende – Turkse staat. Hoewel de achtereenvolgende Turkse regeringen de Armeense genocide wel altijd ronduit hebben ontkend, voeren ook zij aan dat er geen wetenschappelijke eensgezindheid bestaat over de kwalificatie volkerenmoord. Steevast gaan deze verklaringen gepaard met uitlatingen – ook door president Erdoğan – dat het aan ”de historici” is om dit “uit te vechten” en niet aan parlementen en regeringen. En met Turkse staatsfondsen om onderzoeksprojecten van historici te financieren die het officiële Turkse standpunt bijvallen.

Platform KIS beroept zich dus op dezelfde uitweg als de Turkse staat: er is geen eenduidigheid. Maar klopt dit wel? Nee. Uiteraard zijn er ontkenners die zich wetenschapper noemen (geldt dit ook niet voor de Holocaust?), maar die zijn eigenlijk alleen te vinden aan universiteiten in Turkije, een land waar het levensgevaarlijk is om openlijk de Armeense genocide te erkennen. Ja, en er zijn ook her en der notoire ontkenners in de westerse wereld, zoals de controversiële en lange tijd door de Turkse staat gesponsorde Amerikaanse historicus Justin McCarthy. Tegenover de ontkenners staat internationaal een veel grotere schare erkenners, zoals de Nederlandse hoogleraar turkologie Erik Jan Zürcher en de Turkse historicus Taner Akçam.

Niet alleen Doorbraak heeft kritiek op de standpunten van KIS. Ook de Aramese Beweging voor Mensenrechten heeft geen begrip voor de opvattingen van KIS en wijst er terecht op dat het platform geen oog heeft voor het genocidale geweld tegen andere christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk, zoals Arameeërs en de Pontische Grieken.

De opstelling van platform KIS heeft niets met objectiviteit te maken en alles met angst. Alleen maatschappelijke druk zal het platform over de angstdrempel heen helpen, of beter gezegd: duwen.


Mehmet Kirmaci
===========================
* Zie: 'Kennisplatform Integratie & Samenleving trekt Armeense genocide in twijfel.....'

Voor meer berichten over de Armeense genocide, klik op het label met die aanduiding, direct onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten