Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 6 december 2018

Lars Geerts (Radio1) stelt dat Nederland niet zonder de kolencentrales kan..... ha! ha! ha! ha! ha!

Vanmorgen op Radio1 verslaggever Lars Geerts over het rapport van 3 onderzoeksbureaus, die tot de conclusie zijn gekomen dat Nederland niet aan de eis van de rechter in de Urgenda-zaak kan voldoen, het verschil met wat de rechter aangaf is maar liefst 10%.........

Zelfs als we vandaag alle kolencentrales uitschakelen, halen we het niet, aldus Geerts, bovendien zitten we dan in het donker....... Waar haalt de flapdrol het vandaan? De kolencentrales draaien op volle toeren vanwege de kolenprijs en de miljarden subsidie van het rijk voor de bijstook van biomassa (overigens ook houtpellets verbranden geeft een veel smeriger uitstoot dan bijvoorbeeld gasverbranding)......

Over gasverbranding gesproken: alle Nederlandse gascentrales staan al jaren uitgeschakeld, dit juist vanwege de lage steenkoolprijs, door dumping van steenkool op de wereldmarkt, de schuldigen daarvoor zijn Australië en de VS....... Rutte 3 heeft besloten de kolencentrales tot 2030 te laten draaien, uiteraard zijn er nog vele miljarden aan subsidie nodig om bossen in de VS te kappen voor de (vuile) bijstook van 'biomassa' in onze kolencentrales, te gek voor woorden!

Ook het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur op de snelwegen zal de uitstoot niet terugbrengen naar het door de rechter juist geachte percentage, aldus Geerts...... Terwijl Rutte 3 in de praktijk zelfs te bedonderd is om de maximumsnelheid terug te brengen naar 80 of 120 km/u., sterker nog: ook het komende jaar gaat op meer wegen de maximumsnelheid omhoog..... (terwijl men Rutte 3 prijst vanwege het duurzame beleid, zoals de totaal ongeloofwaardige 'energieambassadeur' Ruud Koornstra.... ha! ha! ha! ha! ha!)

Volgens Geerts kan alleen het uitschakelen van de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden de oplossing bieden..... Geerts weet het waarschijnlijk niet, maar Tata Steel verbruikt minder steenkool dan de nu draaiende kolencentrales in ons land....... (dit zet overigens nog extra vraagtekens bij het meer dan achterlijke afsteken van vuurwerk, daar dit de jaarlijkse uitstoot van Tata Steel ver overtreft en dat in een periode van minder dan 24 uur, waarbij ook nog eens veel gevaarlijker stoffen vrijkomen.....)

Het is waarschijnlijk de taak van Geerts om de luisteraar niet ongerust te maken, gezien het gelul dat hij liet vallen, waar hij nog aan toevoegde dat Nederland zich niet aan het rapport van de onderzoeksbureaus behoeft te houden, daar het Planbureau voor de Leefomgeving begin januari met een rapport komt over de huidige maatregelen die het kabinet al heeft genomen (die er amper zijn, integendeel..... ha! ha! ha! ha! ha!)

Geerts wees verder nog op het overleg aan de wankele klimaattafels, waar men zich schor lult, maar waar weinig van is te verwachten.......

Toevallig hoorde ik op BBC World Service radio dat de uitstoot van CO2 voor een tweede jaar is gestegen en nu op een absoluut record staat..... (tot volgend jaar....).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten