Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 29 december 2018

'Pernis' vervuilt de lucht nog even grondig, voor de grote giflozing door vuurwerk toeslaat

'Altijd fijn' als je 's avonds in je slaapkamer komt en de stank van de petrochemische industrie in 'Pernis' je de adem bijna afsluit, let wel bij het centrum van Den Haag...!! Het voorgaande overkwam mij ook gisteravond weer (vaak kan je het buiten nog goed ruiken als je vroeg op bent, terwijl de petrochemische industrie 's nachts begint met het lozen van de ziekmakende 'kankergassen.......')

Moet je je raam maar dicht doen, denk je wellicht, echter je weet niet wanneer het weer zover is.... In nachten met weinig wind (voor Den Haag uit zuidwestelijke richting), wordt de stank over grote gebieden verspreid, zoals gezegd tot het centrum van Den Haag......

Een aantal decennia geleden kon je bellen met Milieudienst Rijnmond en je beklag doen, waar bij voldoende klachten een alarm werd afgegeven, waarna de petrochemische industrie het lozen van giftige gassen moest stoppen....... Voor die alarmtelefoon van Milieudienst Rijnmond werd middels spotjes zelfs aandacht gevestigd op tv.....

Tegenwoordig vindt men het blijkbaar normaal dat je buiten en zelfs in huis vergiftigd wordt door de petrochemische industrie....... Tja, de centen gaan nu eenmaal ver voor op onze volksgezondheid, 'logisch toch...??'

Beste bezoeker dit is de zoveelste keer dit jaar dat mijn slaapkamer vergeven was van de petrochemische stank en ik ben allang gestopt met daarover te klagen bij Milieudienst Rijnmond, daar er niets met je klacht gebeurt, anders dan een bevestiging voor de ontvangst van de klacht.......

Het is werkelijk ongelofelijk hoe de overheid, in dit geval Rutte 3, met onze gezondheid denkt om te kunnen gaan en intussen hypocriet de ene na de andere maatregel en prijsverhoging tegen roken neemt, als zou men in het kabinet en de Kamer echt bezorgd zijn over de gezondheid van de burgers.......

Ondertussen weigert dezelfde overheid de tabaksfabrikanten te gebieden de extra verslavende stoffen uit de tabak te halen (nicotine is de minst verslavende stof in tabak), zodat de jongeren die beginnen te roken, makkelijker van het roken losgemaakt kunnen worden....... Hare D66 kwaadaardigheid Borst had het gore lef als minister te stellen dat met een dergelijke maatregel het roken zou worden gestimuleerd......

Door roken overlijden jaarlijks rond de 20.000 Nederlanders en dat na een akelig ziekbed, ter vergelijking: aan de uitstoot van alleen het autoverkeer, overlijden jaarlijks rond de 18.000 mensen vroegtijdig, na een al even akelig ziekbed........ Echter maatregelen nemen om het autoverkeer te beperken en in te perken worden niet genomen door de landelijke overheid, onder verantwoording van Rutte 3 (al hebben veel steden tegenwoordig een milieuzone, echter die worden door de lokale overheid ingesteld)........ Nee, Rutte 2 en 3 hebben zelfs de maximumsnelheid verhoogd, ook op 80 kilometerzones in de buurt van bebouwd gebied, naast de aanleg van extra asfalt voor vele miljarden aan belastinggeld....

Het is bijna oud en nieuw, de nacht waarop in Nederland met vuurwerk meer zwaar gif (o.a. met het uiterst kankerverwekkende strontium en andere zwaar ziekmakende stoffen) en fijnstof, inclusief het kankerverwekkende ultrafijnstof wordt uitgestoten, dan de kolengestookte hoogovens van Tata Steel in IJmuiden in een jaar tijd voor elkaar weten te krijgen......

Volgens bewezen oplichter en leugenaar Rutte, 'onze' premier van misdadigers partij VVD, moeten de mensen dit soort problemen zelf maar oplossen, alsof hij niet de uiteindelijke hoofdverantwoordelijke is voor de gezondheid en veiligheid van politieagenten, andere hulpverleners en in feite van het hele volk...... Die hulpverleners zullen ook de komende nieuwjaarsnacht bestookt worden met donderslagen, zelf gemaakt vuurwerk en vuurpijlen, ondanks dat dit al vele tientallen jaren zo is, laten Rutte en zijn misdadigersbende ook dit jaar het vuurwerk weer ongemoeid.....

Vergeet niet dat Nederland niet als enig land vuurwerk afsteken door burgers toelaat, waardoor het zeker is dat ook de komende jaarwisseling de klimaatverandering weer met een fikste stoot wordt aangejaagd........

Bestuurders als Rutte zouden strafrechtelijk moeten worden vervolgd voor het willens en wetens in gevaar brengen van hulpverleners als politie, brandweer en medische diensten, dit nog naast het in gevaar brengen van vele burgers met zwaar kankerverwekkende stoffen!!! (dit nog buiten de doden en verminkten door het achterlijk gebruik van vuurwerk afsteken......) Het is in mijn buurt alweer de hele dag bal met vuurwerk, blijkbaar zet de politie veel minder op het handhaven van het vuurwerkverbod buiten de uren op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht........

Voor meldingen van vuurwerkoverlast: dat bestaat niet meer, je kan het nu melden bij de politie via Facebook en Twitter.

Hier de reden voor het stoppen:


Meldpunt vuurwerkoverlast is gestopt: het doel is bereikt

Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft zijn doel bereikt. Het was opgericht om zichtbaar te maken hoe groot de overlast rond Oud en Nieuw was. Door het Meldpunt Vuurwerkoverlast is er een kentering gekomen in het denken over het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerkvrije zones

Mede hierdoor heeft het k
abinet besloten dat gemeentes een vuurwerkvrije zone kunnen inrichten. De stadsbesturen van o.a. Rotterdam en Amsterdam besloten daarna dat vuurwerk vanaf december 2019 alleen nog mag worden afgestoken in speciaal aangewezen vuurwerkzones. Wij hopen dat andere gemeentes dit voorbeeld zullen volgen.

Overlast

Nu het meldpunt is gesloten kunt u overlast melden bij de lokale politie: 0900-8844 (en zoals gezegd via Facebook en Twitter >> benieuwd of illegale vuurwerk afstekers dan ook kunnen zien of hun buren hebben geklaagd.....)

Totaal belachelijk tekst: de lobby die vuurwerk wil behouden voor de afzonderlijke burgers is sterker dan ooit tevoren en vuurwerkvrije zones mag je nu zelf instellen met je buren, maar de politie handhaaft niet........ Schunnig!!! Benieuwd of die nieuwe zones voor de genoemde grote steden waar in 2019 vuurwerk mag worden afgestoken, de vuurwerkoverlast in die steden zal doen afnemen..... De vraag stellen is haar beantwoorden: nee dus!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten