Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 31 december 2018

Rutte vindt 't onaanvaardbaar dat hulpverleners met vuurwerk worden bestookt, maar is tegen een vuurwerkverbod.... ha! ha! ha! ha! ha!

Vanmorgen liet aartsleugenaar en bedrieger Rutte weten dat het onaanvaardbaar is dat hulpverleners als politie, medisch personeel en brandweerlieden met vuurwerk en flessen worden bestookt. Niet naar aanleiding van oud en nieuw, immers dat staat pas straks te gebeuren, maar n.a.v. onder andere gebeurtenissen in Utrecht en de wijk Paddepoel in Groningen, waar de hulpverleners van politie en brandweer werden belaagd......

Dezelfde Rutte die eerder dit jaar liet weten aan een meisje in Den Haag dat hem een brief stuurde over de jaarwisseling van afgelopen jaar, dat zij verstandige woorden sprak , maar verder eigenlijk geen flikker wilde doen.... Het meisje klaagde erover dat ze niet kon slapen en dat haar hond doodsbang was voor de harde vuurwerk knallen. Het volgende antwoorden:

'Hartelijk dank voor je brief. Wat vervelend dat je niet goed kon slapen doordat er vuurwerk werd afgestoken', begint Mark Rutte zijn antwoord. In de brief gaf Maika aan dat er wat haar betreft een vuurwerkbod moet komen. De premier belooft Maika dat er het nodige wordt gedaan om de overlast aan te pakken. 'En ik vind dat je heel goed hebt nagedacht hoe dit kan', aldus de premier. 

Rutte hoopt dat de maatregelen zoals het verkorten van de afsteektijden ervoor zorgen dat de overlast voor Maika minder wordt. 'Nogmaals bedankt voor je brief en ik hoop dat je volgend jaar minder last hebt van vuurwerk', schrijft de premier tot besluit (citaat van TV West site).

Nou dat hebben we geweten in Den Haag, afsteektijden beperken: gistermiddag reed ik rond 13.20 u. aan de rand van Den Haag, op het punt waarop ik een sigaret aansteek. Heb daar 5 minuten gestaan en geloof, me hoewel ik tegenwind had (wat het geluid in tegengestelde richting doet 'verwaaien'), hoorde ik elke seconde een knal, voor 4 minuten op rij, van veraf tot redelijk dichtbij (de eerste huizen van Den Haag bevinden zich een meter of 800 verderop...)..... 

Rutte bewijst met deze valse woorden aan (hoe durft) hij, een kind nogmaals dat hij een smerige bedrieger is. CDA Justitie en Veiligheid opperhoofd Grapperhaus bakte ze ook bruin, deze schoft durfde een paar maanden geleden te zeggen dat een vuurwerkverbod niet meer zou kunnen worden doorgevoerd...... Dus het tegenhouden van een vergiftiging van het milieu en de mensen die zich daarin bevinden, met stoffen als strontium en andere zwaar kankerverwekkende stoffen, inclusief het uitermate kankerverwekkende ultrafijnstof, is niet opgewassen tegen de opbrengsten of zelfs schadeloosstelling van vuurwerkhandelaren......... Dit nog buiten alle vuurwerkslachtoffers (NB een ingeburgerd woord...) die jaarlijks verwond raken en in uitzonderlijke gevallen zelfs overlijden.....

Ofwel het CDA is niets veranderd, de volksgezondheid staat daar als bij de VVD, D66 en 'Christen'Unie 1.000 treden lager dan de inkomsten voor de bedrijven en de schatkist*, waar de enorme kosten voor de gezondheidszorg totaal buiten de rekening worden gehouden (wat een schande ook dat er dit jaar ziekenhuizen failliet zijn gegaan, de schoften van zorgverzekeraars hebben het pleit gewonnen, schunnig!!!)

Het voorgaande brengt ons terug bij het vuurwerk, immers de regering is de eerst verantwoordelijke voor elk vuurwerkslachtoffer, of die zich nu onder de hulpverleners bevindt, of onder het publiek...... Geld is belangrijker dan de ellende die zaken als vuurwerk veroorzaken... Oude mensen die zich bij wijze van spreken bijna doodschrikken en dan alle dieren, niet allen de huisdieren, maar ook de vogels die zich geen raad weten en bebouwd gebied ontvluchten.......

Rutte moet zich doodschamen dat hij nog commentaar durft te geven, terwijl hij het kabinet al bij het aantreden van Rutte 1 te verstaan moeten geven dat Nederland stopt met  met het meer dan achterlijke afsteken van vuurwerk.....

Nogmaals: ik woon in de buurt van het centrum van Den Haag, en de hele dag gaat het knallen door, het is dan ook schier onmogelijk voor de politie om e.e.a. in de gaten te houden, zelfs camera's kunnen daar niets aan veranderen....... 

Bijkomend 'leuk effect' van het afsteken van vuurwerk: het roept hoe dan ook agressie op, niet zo vreemd als je de knallen hoort..... Vanmorgen op BBC World Service een terugblik op 2018, waarbij ook geluiden uit oorlogsgebied te horen waren, verdomd weinig verschil met wat ik op dat moment buiten hoorde......

Verantwoordelijk staatssecretaris infrastructuur en waterstaat, van de zogenaamd groene partij D66, Stientje van Veldhoven vindt het ook te vroeg voor een vuurwerkverbod..... Ach ja na jaren aandringen op statiegeld voor kleine plastic flessen, was van Veldhoven daar als staatssecretaris tegen, althans ze heeft het voorlopig van de baan geschoven....... Wat een viespeuk, gadver!! 

Dan te bedenken dat in 1990 oud en nieuw al goed was voor dezelfde grote hoeveelheid giftige uitstoot dan die van de kolengestookte Hoogovens in IJmuiden, dat moet intussen bijna 2 keer zoveel zijn, al is die nog steeds kolengestookte 'metaalproducent', nu in het bezit van Tata Steel....... (let wel: de vuurwerkuitstoot met oud en nieuwe is nog giftiger dan die van de hoogovens in IJmuiden.....)

Oh vergeet ik Rutte nog: deze grijnzende kwezel denkt dat als wel opgelost kan worden aan de tafel van praatshows, nou nee, dat denkt hij niet, hij zegt het alleen, maar hij wenst gewoon niets te doen, ook niet voor de ambtenaren in dienst van de politie en voor mensen in andere hulpdiensten......... Hoe is 't mogelijk??!!!

Mensen veel plezier vanavond, hopelijk zonder teveel geknal en stank (vlak bij mijn huis stond vanmiddag een plein al in de donkerblauwe kruitdampen...)

Op een mooi, gelukkig en strijdbaar 2019!!! 

* Zoals met de Q-koorts, waar CDA'ers Klink en Verburg mensen in feite hebben vermoord en voor het leven arbeidsongeschikt gemaakt, door te weigeren door te geven welke intensieve geitenhouders (dierenbeulen) deze ziekte onder 'hun' dieren hadden.....

Zie ook: 
'Vuurwerkslachtoffers: Rutte 3 hoofdverantwoordelijke.....

'Vuurwerk groenwasserij met Actie Knetterbal'

'Vuurwerk: ook dit jaar zullen hulpverleners worden blootgesteld aan kankerverwekkend vuurwerk, 'het groenste kabinet ooit' wenst hier niets tegen te doen......'
'Rutte wil het liefst raddraaiers in elkaar slaan, terwijl hij het vuurwerkgeweld voor en tijdens oud en nieuw keer op keer weigert aan te pakken'

'Vuurtornado's en met oud en nieuw zie je pas goed waar de gemiddelde leeftijd van de Nederlander ligt: rond de 14 jaar'

'Rutte vindt 't onaanvaardbaar dat hulpverleners met vuurwerk worden bestookt, maar is tegen een vuurwerkverbod.... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Vuurwerk: Rutte 3 plus burgemeesters en wethouders verantwoordelijk voor alle ellende met oud & nieuw!'

'VVD voor het bestoken van dienstverleners als politie met (zwaar) knalvuurwerk........'

'Van der Steur vindt eigen nalatigheid op vuurwerkgeweld 'onacceptabel....' ha! ha! ha! ha! ha!'

'RIVM ziet maar weinig vervuiling vanwege vuurwerk in glazen weekeind-bol..... AUW!!!'

'RIVM voorspelde maar weinig luchtvervuiling op oudejaarsavond en tijdens de jaarwisseling....... ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Rutte 2 'waakt over uw veiligheid': vuurwerk mag tot 120 decibel knallen.......... Alweer gaan de centen voor op de gezondheid......... Teken het Vuurwerkmanif'est!'

'Illegaal vuurwerk 'ziet dip in verkoop....' Vuurwerkterreur zat? Zet uw handtekening!'

'Vuurwerkverbod is dictatoriaal, aldus advocaat Willem Jan Ausma'

'Vuurpijlen zijn het best in voorkomen luchtvervuiling, 'denkt' hoogleraar Krol.......'

'2016, alweer een jaar dat begon met terreur..........'


'Vuurwerk afsteken is cultureel erfgoed...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten