Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 8 november 2017

Vlees.nl belazert de consument op 51 punten, aldus de Reclame Code Commissie

Ontving gisteren een persbericht van Varkens in Nood, dit n.a.v. een klacht die deze organisatie had ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen de website 'Vlees.nl'. De Reclame Code Commissie heeft Varkens in Nood op 51 punten gelijk gegeven!! Zo stelt de Reclame Code Commissie, dat de huisvesting niet aan de behoefte van varkens voorziet, dat de leefsituatie de gezondheid van de dieren negatief beïnvloedt en dat lijden en stress regelmatig voorkomen. Kortom de dieren worden mishandeld......

Hier het bericht van Varkens in Nood, klik ook op de link die u onder 'Noot voor de redactie' vindt in: 'de volledige klacht vindt u hier':


PERSBERICHT
Reclame Code Commissie: website Vlees.nl misleidt op 51 punten

Op de website Vlees.nl, een initiatief van de Nederlandse vleessector, staan alleen al over varkensvlees 51 misleidende mededelingen. Aldus de Reclame Code Commissie.
Misleiding van consumenten
Varkens in Nood diende een klacht in tegen de website Vlees.nl vanwege het grote aantal misleidende uitspraken over de varkenshouderij en varkensvlees. Hierdoor ontstaat een veel te rooskleurig beeld van de Nederlandse varkenshouderij. Consumenten worden hierdoor beïnvloed.
Nauwelijks verweer
Tijdens de behandeling van de klacht op 26 oktober voerde Vlees.nl nauwelijks inhoudelijk verweer. Men stelde alleen dat het niet gaat om reclame, maar om voorlichting en ‘inspiratie’.
Oordeel Commissie
De commissie oordeelde dat het wel om reclame gaat. De klacht van Varkens in Nood werd op 51 gevallen gegrond verklaard. De Commissie achtte onder andere bewezen dat de huisvesting niet aan de behoeften van varkens voldoet, dat de leefsituatie de gezondheid van de dieren negatief beïnvloedt en dat lijden en stress regelmatig voorkomen.
Gevolgen voor Vlees.nl.
Directeur Hans Baaij: “De vleessector is uitermate volhardend in de ontkenning dat de dieren in de vee-industrie een waardeloos leven hebben. Hopelijk helpt deze uitspraak van de stichting Reclame Code om een einde te maken aan deze propaganda.”
Indien Vlees.nl geen gehoor geeft aan de uitspraak, dan volgt een gang naar de gewone rechter.

===========================================================
Noot voor de redactie
De volledige klacht vindt u hier
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Frederieke Schouten (veearts)
M: 06 48926889
T: 020 6177757

Of:

Hans Baaij (directeur)
M: 06 26676868
T: 020 6177757

======================================
Zie ook:
'Stalbranden: dit jaar al 173.500 dieren het slachtoffer, meer dan in heel 2018 - deel 2'

'Stalbranden: dit jaar al 172.000 dieren het slachtoffer, meer dan in heel 2018'

'Schouten (minister 'Christen'Unie) onderneemt niets tegen stalbranden ofwel dierenmishandeling met een 'legitieme laag''

'Explosieve groei dier- en milieuonvriendelijke kalversector en geitenhouderij.... Laatste nieuws: bij brand kwamen 400 kalveren om het leven.....'

'Mona Keijzer (CDA staatssecretaris) vindt toename regeldruk meevallen..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Miljoenen illegale biggen en varkens in Nederland, tezamen met alle andere schandalen: niets aan de hand volgens 'deskundige''

'Dierenmishandeling >> 'Kweekvis', de gruwelijke manier waarop deze dieren worden vermoord'

'Stop de slacht van hoogzwangere dieren, dierenmishandeling in een nog hogere versnelling.....'

'Jaarlijks sterven 5 miljoen biggen al voor de slacht en Greenpeace klaagt de Rabobank aan'

'Dierenmishandeling: Nederlandse vleeskalveren voor meer dan de helft zwaar ziek >> het zoveelste schandaal uit de intensieve veehouderij....'

'Dierenmishandeling van enorme proporties: vissen lijden een vreselijke dood door de slacht.....'

Klik voor meer dierenleed op de labels: vleeseten (over de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, die het eten van vlees 'opleveren', plus de gevolgen daarvan voor het milieu en het klimaat), intensieve martel veehouderij, Varkens in Nood en veetransporten. Deze labels vindt u direct onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten