Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 10 november 2017

Op aardbei zes keer meer landbouwgif dan op ander fruit.........

Ondanks dat uit NVWA rapportage vorig jaar bleek dat elke aardbei met gemiddeld 7 tot 8 schadelijke stoffen is behandeld, en 6 keer meer gif bevat dan ander fruit, heeft de NVWA geen actie ondernomen voor de volksgezondheid..... Op één partij aardbeien werden zelfs 17 verschillende gifstoffen gevonden.

Volgens de NVWA is er geen gevaar voor de volksgezondheid...... Dit totaal waardeloze instituut stelt dat de regels niet worden overschreden, dus eten maar.... Dat men dagelijks ook andere gifstoffen binnenkrijgt, alleen al door buiten te lopen in de luchtvervuiling en dat deze gifstoffen zich stapelen in het lichaam en daar wel degelijk fikse schade kunnen aanrichten (bijvoorbeeld middels kanker), interesseert dit lobby orgaan voor het bedrijfsleven, de gifboeren/tuinders en de dierenbeulen van de intensieve veehouderij, geen ene moer........ Ach en dat daarmee de zorgkosten verder worden aangejaagd, maakt 't uit........

Hier het bericht over deze zaak dat ik gisteren van Foodwatch ontving, lees de petitie ajb, teken deze en geeft het door!

Op aardbei zes keer meer landbouwgif dan op ander fruit


(Trouw/ANP/foodwatch) Aardbeien in supermarkten bevatten zes keer zoveel schadelijke stoffen als ander fruit. Uit steekproeven naar diverse soorten groenten en fruit die vorig jaar zijn genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat elke aardbei is bespoten met gemiddeld zeven tot acht schadelijke stoffen. Een partij aardbeien bevatte zelfs zeventien verschillende stoffen, zo blijkt uit een analyse van de NVWA-cijfers door Trouw. De toezichthouder op de veiligheid van ons voedsel greep niet in omdat de regels niet werden overschreden. Dat laat precies zien dat de regels niet kloppen en de consument niet is beschermd tegen inname van te veel schadelijke stoffen.

Dat neemt foodwatch de politiek zeer kwalijk. Het is al jaren bekend dat de opstapeling van bestrijdingsmiddelen geen positief effect heeft, maar er wordt niks mee gedaan. Dat beaamt Lucas Reijnders, biochemicus en emeritus hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ook hij vindt dat toezichthouders moeten kijken naar de 'cocktaileffecten' omdat de huidige werkwijze niets zegt over gevaren voor de volksgezondheid.
De Gezondheidsraad, een adviesorgaan voor de regering, schreef in 2004 al dat 'gelijktijdige blootstelling vanuit verschillende bronnen (voeding, water, toepassingen in en rond het huis) systematisch aandacht moet krijgen in de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen'. Volgens een Europese wet uit 2005 moeten nationale toezichthouders kijken naar de combinatie-effecten zodra de Europese toezichthouder daar een methode voor heeft ontwikkeld. Maar die methode is er nog niet – en dat is natuurlijk onacceptabel.

Volstrekt onvoldoende


Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt in een reactie alleen maar dat het altijd goed is om te kijken of de normen voor bestrijdingsmiddelen in etenswaren afdoende zijn. ,,We moeten nu goed kijken wat dat precies inhoudt'', zei Schouten voorafgaand aan haar eerste overleg met haar EU-collega’s. Schouten verwacht nog wel een discussie over de kwestie. ,,Altijd kijkt men periodiek weer naar hoe de normen worden vastgesteld en dat zal nu ook ongetwijfeld gebeuren.’’
Dat is volgens foodwatch volstrekt onvoldoende. Die zeven tot acht bestrijdingsmiddelen is een gemiddelde. Op één aardbei zijn zelfs zeventien verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Met de stapeleffecten die deze verschillende stoffen samen op onze gezondheid hebben, houdt de wet nu geen enkele rekening. Daarbij loopt de overheid vele jaren achter op de wetenschap. Daarover luiden we nu samen met toxicologen de noodklok. De minister hoeft niet opnieuw te ‘kijken’ maar moet het dringende advies van toxicologen eindelijk eens in de wet verankeren.”

Twee keer zoveel gif als wettelijk toegestaan


Daarnaast is er volgens foodwatch nog een probleem. De huidige limieten voor schadelijke stoffenworden te soepel gehanteerd. Om de maximale dosis te bepalen werkt de NVWA onder meer met de mrl, de maximale residu limiet. Nu mag deze norm met 50 procent worden overschreden vanwege 'meetonzekerheden', zo schrijft de Europese voedselwaakhond EFSA. In de praktijk betekent dit dat de NVWA pas ingrijpt als het gehalte hoger is dan twee keer de mrl, schrijft de toezichthouder in een reactie op vragen. Voor foodwatch een onnavolgbare manier van rekenen omdat er nu fruit in de schappen ligt dat tweemaal zoveel gif bevat als de wettelijke limiet. Goed afspoelen heeft geen zin omdat de schadelijke stoffen in het fruit zijn opgenomen.
De Partij voor de Dieren vraagt een debat aan over de kwestie, meldt het Tweede Kamerlid Frank Wassenberg.
Lees het volledige artikel op de website van Trouw
Hier de tekst zoals die per mail werd verstuurd door FoodWatch:

Politiek negeert wetenschap over giftige cocktail

Beste foodwatcher,

Aardbeien zijn natuurlijk hartstikke lekker. En fruit eten is hartstikke gezond. Maar de zomerkoninkjes blijken helaas wél echte gifkoninkjes: er zitten op een aardbei zo’n zeven of acht verschillende bestrijdingsmiddelen. Op één partij aardbeien zaten zelfs zeventien (!) verschillende soorten pesticiden.

Aardbeien blijken wel 6 keer zoveel bestrijdingsmiddelen te bevatten als ander fruit. En al die verschillende bestrijdingsmiddelen, die je binnenkrijgt als je lekker je dagelijkse portie fruit eet, zijn nooit in samenhang met elkaar beoordeeld. De politiek loopt al jaren achter de wetenschappelijke feiten aan.

De wettelijke normen van die verschillende middelen werden vorig jaar niet overschreden, en daarom trad de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet op. Maar die wettelijke normen houden helemaal geen rekening met de cocktail van verschillende soorten landbouwgif die je samen met je aardbei binnenkrijgt. Toxicologen waarschuwen al decennialang voor de cocktail van verschillende bestrijdingsmiddelen op groente en fruit dat met meerdere pesticiden is bespoten. Sommige bestrijdingsmiddelen hebben hetzelfde effect op je gezondheid, en zouden dus bij elkaar opgeteld moeten worden. Verschillende soorten landbouwgif kunnen zelfs elkaars werking en dus ook elkaars schadelijke effecten versterken.

Dat de huidige wettelijke normen niet genoeg rekening houden met deze stapelings- en cocktaileffecten, is bekend. Al jaren. Al in 2004 adviseerde de Gezondheidsraad om daar werk van te maken. In 2005 is het zelfs in de Europese wetgeving vastgelegd dat er methoden moeten komen om goed te beoordelen wat de gezondheidsrisico’s zijn van de cocktail van landbouwgif die we dagelijks op ons bord krijgen.

Inmiddels is het 2017 en wachten we nog steeds op die methode! Goed onderzoek is natuurlijk belangrijk, maar dat hoeft toch zeker geen dertien jaar te duren?! Het is ronduit onacceptabel dat het beschermen van de volksgezondheid het steeds verliest van de machtige lobby van de landbouw- en voedselindustrie. Want die hebben natuurlijk geen belang bij strengere eisen aan het spuiten van bestrijdingsmiddelen.

Dit is weer een schrijnend voorbeeld van hoe de politiek en de voedselindustrie wetenschappelijke feiten over risico’s voor onze gezondheid jarenlang negeren. Wij laten het daar natuurlijk niet bij zitten, en blijven vechten voor een veel betere bescherming van jouw gezondheid.

De zeer terechte ophef over de giftige cocktail op onze aardbeien zorgt hopelijk voor verandering. Er zijn al vragen in de Tweede Kamer gesteld. De nieuwe minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, heeft beloofd dat hij gaat kijken hoe die nieuwe beoordelingsmethode er zo snel mogelijk kan komen, zodat die cocktaileffecten eindelijk wel meegenomen worden in de beoordeling van de risico’s van bestrijdingsmiddelen. We houden je op de hoogte!

================================

Zie ook:
'Glyfosaat, kankerverwekkend gif in Roundup, gevonden in bijna alle bier en wijn'
'Bayer oefent druk uit op Nederland voor nieuw 'bijengif.......''

'TTIP: wat ons te wachten staat >> verboden labeling van o.a. genetisch gemanipuleerde voeding......'

'Van Dam (PvdA staatssecretaris), Monsanto lobbyist..... EU tekent waarschijnlijk voor nog 7 jaar lang vergiftiging mens en dier met glyfosaat.........'

'Monsanto 'liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor wereldvoedselprobleem......''

'Monsanto en EPA hebben samen Roundup veilig verklaart >> Alweer een 'samenzweringstheorie' verheven tot waarheid'

'Timmermans' Europese Commissie dreigt in strijd met de regels het kankerverwekkend glyfosaat, opnieuw toe te laten op de EU markt.............'

'EU: verbiedt het uiterst gevaarlijke glyfosaat voorgoed!' (Helaas te vroeg gejuicht..)

'Kamp (VVD) glyfosaat gifmenger van het jaar!'

'Bas Eickhout ('GroenLinks' EU): het is nodig dat glyfosaat nog 5 jaar gebruikt mag worden......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Glyfosaat, de leugens van Monsanto over dit kankerverwekkend gif..........'

'Glyfosaat, een kankerverwekkend gif, nu ook gevonden in honing en graan........'

'EPA tegenstrijdig over glyfosaat >> EU 'politici' laten als ware lobbyisten van o.a. gifmenger Monsanto het kankerverwekkende Roundup nog eens 5 jaar op ons los....'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten