Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zondag 19 november 2017

Planbureau voor de Leefomgeving wil consument belasten voor uitstoot bedrijven en is tevreden met Rutte 3 milieubeleid........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Vanmorgen in Vroege Vogels aandacht voor de actie 'Ik betaal niet mee aan de opslag van CO2' van Milieudefensie. In de studio de directeur van Milieu Defensie, Marjolein Demmers*, die uitleg kwam geven.

Het gaat Milieudefensie niet over de opslag van CO2, dat is volgens Demmers prima, nee het gaat om de subsidiëring voor die opslag, die is voor uw en mijn rekening en wel vanuit de pot voor duurzame ontwikkeling, ofwel: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE of SDE+). Kortom een subsidie voor de energietransitie......

Volgens Demmers is dat oneigenlijk en zouden de bedrijven zelf moeten worden aangeslagen voor de verbranding en andere gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee zal de klant uiteindelijk de rekening betalen, maar dat is volgens Demmers geen probleem.......  Ofwel ze wil aan de ene kant dat bedrijven zelfs opdraaien voor hun vervuiling en niet de belastingbetaler, maar vindt het tegelijkertijd goed dat diezelfde belastingbetaler 'in de vorm van consument' de uiteindelijke rekening betaalt..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Hoe krom kan een mens denken en dan geloven dat het niemand opvalt!!

Demmers was dan ook eerder directeur van de GroenZaak, een ondernemerslobbyclub die de overheid bespeelde voor een 'duurzaam belastingklimaat....'

Bovendien Demmers: vuil onder het tapijt vegen is niet hetzelfde als schoonmaken!!

Herman Vollebergh, die werkt op de afdeling duurzame ontwikkeling van oplichtersinstituut Planbureau voor de Leefomgeving was de volgende gast in Vroege Vogels. Deze volksverlakker wil dat bedrijven via de belasting betalen voor de vervuiling die bedrijven produceren......

Ook hufter Vollebergh stelde het geen probleem te vinden dat de consument uiteindelijk voor de rekening opdraait, immers de zwaarst vervuilende bedrijven 'maken amper winst...' Over 'de milieumaatregelen' in het regeerakkoord van Rutte 3 is Vollebergh goed te spreken...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dus dat Rutte 3 niets doet aan de intensieve martelveehouderij, deert deze plork niet, de intensieve veehouderij die in Nederland met 500 miljoen dieren een enorme uitstoot produceert van één van de sterkste broeikasgassen (methaan) en is daarmee een fikse aanjager van de klimaatverandering........

Ook de maximumsnelheid van 130 km/u., die Rutte 3 ongemoeid laat, zal Vollebergh aan de vieze reet roesten....... En dat zijn nog maar 2 voorbeelden van het volkomen ontoereikende klimaat beleid van het ondernemers en welgestelden kabinet Rutte 3......... Logisch, immers ook voor de betaling van het geldverslindende waardeloze instituut Planbureau voor de Leefomgeving zorgt Rutte 3 en je bijt niet in de hand die je voedt...... (terwijl wij, de niet ontduikende belastingbetalers, het geld mogen opbrengen...)

In Augustus berichtte het CBS dat de burgers 2/3de van de milieubelasting opbrengen, en u raadt het al: ook dat is geen probleem voor opperploert Vollebergh.....**

Over dat laatste gesproken: belastingontduiking en -ontwijking (m.i. even misdadig, ook al staat kromme wetgeving ontwijking toe....) >> op jaarbasis ontduiken grote Nederlandse bedrijven rond de 30 miljard euro!! Rutte 3 gaat de grote bedrijven nog verder helpen met een vermindering van de belasting en het afschaffen van dividend belasting...... Het is al zo zot in Nederland, dat de mensen met de laagste inkomens vaak al het dubbele aan belasting betalen, vergeleken met grote bedrijven, terwijl deze mensen in armoede moeten leven en die bedrijven op alle mogelijke manieren de geringe belasting die ze moeten betalen, proberen te ontduiken.........

Tot slot: laten het Planbureau en Milieudefensie maar eens kijken naar alle producten, die na een paar keer gebruik stuk gaan en die een enorme wissel trekken op de wereldgrondstoffen...... Neem plastic wasknijpers die na 10 keer gebruiken in stukken uit elkaar vallen, of de zogenaamde gratis opzetborstels voor elektrische tandenborstels die na eenzelfde hoeveelheid keren gebruik niet meer werken..... En zoals u begrijpt, ook dit zijn nog maar een paar voorbeelden, men mag tegenwoordig gewoon rotzooi verkopen, als het geld maar rolt...... Elke controle die we in het verleden hadden is opgedoekt, dat was immers maar lastig voor de bedrijven die rotzooi maken en verkopen.......... Veel bedrijven durven te beweren dat ze duurzaam zijn, terwijl dit in de praktijk niet zo is, ook dat mag ongestraft........ (z.a. Unilever)

*  Uitermate vreemd, Demmers staat dit jaar genoemd als directeur van de Groene Zaak, waar ze per 1 november verdween om per die datum directeur van Natuur en Milieu te worden, nu schijnt deze grofgraaier plotsklaps (het is immers nog steeds november...) tot directeur van Milieudefensie te zijn gebombardeerd.......... Wat een smerig inteelt zootje!! Mensen geef geen geld meer aan deze flut organisaties!!

** Zie: 'Milieubelasting: burgers betalen 2/3de van de milieubelasting....... Van Tongeren (GL) vindt dat bedrijven daarvoor niet veel meer moeten betalen......'

     en: 'Bas Eickhout ('GroenLinks' EU) was vanuit Bonn wel tevreden over het Rutte 3 regeerakkoord..........'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten