Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 13 november 2017

Bas Eickhout ('GroenLinks' EU): het is nodig dat glyfosaat nog 5 jaar gebruikt mag worden......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Nogmaals heeft een topgraaier van 'GroenLinks', dit keer EU parlementariër Eickhout*, laten zien dat GL gecorrumpeerd is........ Oké, niets nieuws en Eickhout heeft dit al eerder bewezen, maar dit keer gaat de uitspraak van deze 'groene' volksverlakker wel heel ver.........

In Vroege Vogels** (VV) van gistermorgen werd Eickhout gevraagd of naar zijn mening het landbouwgif glyfosaat, o.a. gebruikt in  Roundup, door de EU verboden zal worden.......

Bentveld, de presentator en vriend van jagers, vroeg Eickhout naar de uitlatingen van een toxicoloog een paar weken geleden in VV over glyfosaat en diens opmerking dat er geen alternatief is voor glyfosaat...... Daar kan Eickhout zich wel in vinden, ook volgens deze nepgroene en valslinkse hufter is er inderdaad geen alternatief voor glyfosaat..........

Vandaar dat Eickhout stelde, dat glyfosaat pas over 5 jaar verboden moet worden, zodat de professionele gebruikers tijd hebben om een alternatief te zoeken........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Kortom de 'groene en linkse' politicus Eickhout heeft nog nooit gehoord dat er zoiets als het ecologisch keurmerk is, een keurmerk dat wordt verleend door Skal en alleen wordt gegeven, als de (professionele) teler een paar jaar lang geen gif heeft gebruikt. Maar nee, Eickhout ziet liever een ander gif dan het eindelijk afstappen van alle soorten landbouwgif.........

Tot slot kan je hier verder uit opmaken dat GroenLinks schijt heeft aan het uitsterven van insecten, een teruggang van 75% van het aantal insecten in de laatste decennia....... De grote bestuivers als bijen en hommels sterven langzaam maar zeker uit en daar heeft GroenLinks geen probleem mee, gewoon glyfosaat blijven gebruiken en 'snel' (5 jaar...) overstappen op een ander landbouwgif........

Overigens zijn niet alleen insecten het slachtoffer van dit gif, ook de volksgezondheid (van ons allen) komt in gevaar door deze letterlijke kankerzooi!! geen probleem voor GL, spuiten maar...........

*  De 'groene' fractie in het EU parlement is overigens een op macht beluste fractie, die desnoods het eigen land verkoopt, om maar macht uit te kunnen oefenen. Het is dan ook niet voor niets dat GroenLinks een sterk voorstander is van de EU........ U kent waarschijnlijk het cliché: 'macht corrumpeert', hoewel een cliché, nog steeds een waarheid als een koe!

** De laatste maand wordt er bij het noemen van Vroege Vogels niet meer alleen VARA genoemd als maker van dit programma, maar ook BNN, waarbij deze laatste als eerste wordt genoemd..... Blijkbaar een poging om het 'jonge publiek' van BNN (30 plus) te strikken voor dit programma...... Daarbij heeft men tegelijkertijd het programma onderdeel 'Vroege Vogels Nieuwsoverzicht' laten vallen. Waarschijnlijk zou dit onderdeel het regeringsgetrouwe BNN afschrikken, al moet ik daar onmiddellijk bij vertellen, dat dit Nieuwsoverzicht ook onder VARA naam weinig negatieve berichten over bijvoorbeeld Rutte 2 gaf en als dat wel gebeurde, noemde men steevast niet de verantwoordelijke partij, als dit de PvdA betrof.......

Zie ook: 'Op aardbei zes keer meer landbouwgif dan op ander fruit.........' (vergeet niet dat al het gif dat u binnenkrijgt, zich stapelt op het gif dat u al heeft 'verzameld', niet alleen door het eten van groente en fruit, maar ook door het gif dat u in stedelijk gebied en/of nabij snelwegen binnenkrijgt via uw longen...... Afzonderlijke giftsoorten  die volgens 'wetenschappers' binnen de normen blijven en geen kwaad kunnen voor de volksgezondheid, waar deze flapdrollen niet spreken over de stapeling van alle soorten gif, die tezamen uw gezondheid wel degelijk ernstig kunnen schaden....)

'Glyfosaat, kankerverwekkend gif in Roundup, gevonden in bijna alle bier en wijn'

'Monsanto's kankerverwekkende glyfosaat aangetroffen in ontbijtproducten voor kinderen.......'

'Greenpeace vraagt Australische regering de verkoop van Roundup aan banden te leggen, nadat een VS rechter oordeelde dat het gif kankerverwekkend is.....' (plus rechter in Californië oordeelt dat glyfosaat kankerverwekkend is)'TTIP: wat ons te wachten staat >> verboden labeling van o.a. genetisch gemanipuleerde voeding......'

'Van Dam (PvdA staatssecretaris), Monsanto lobbyist..... EU tekent waarschijnlijk voor nog 7 jaar lang vergiftiging mens en dier met glyfosaat.........'

'Monsanto 'liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor wereldvoedselprobleem......''

'Monsanto en EPA hebben samen Roundup veilig verklaart >> Alweer een 'samenzweringstheorie' verheven tot waarheid'

'Timmermans' Europese Commissie dreigt in strijd met de regels het kankerverwekkend glyfosaat, opnieuw toe te laten op de EU markt.............'

'EU: verbiedt het uiterst gevaarlijke glyfosaat voorgoed!' (Helaas te vroeg gejuicht..)

'Kamp (VVD) glyfosaat gifmenger van het jaar!'

'Glyfosaat, de leugens van Monsanto over dit kankerverwekkend gif..........'

'Glyfosaat, een kankerverwekkend gif, nu ook gevonden in honing en graan........'

'EPA tegenstrijdig over glyfosaat >> EU 'politici' laten als ware lobbyisten van o.a. gifmenger Monsanto het kankerverwekkende Roundup nog eens 5 jaar op ons los....'

Zie daarnaast ook: Verbied gebruik glyfosaat tot er bewijzen zijn (De Standaard)http://www.standaard.be/cnt/dmf20170426_02852617 en: Monsanto koopt wetenschap die de "onschuld" van glyfosaat bewijst.http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/27/monsanto-koopt-wetenschap-die-de-onschuld-van-glyfosaat-bewijs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten