Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 15 november 2017

Preventieve toediening antibiotica in de intensieve veehouderij moet stoppen!

Volgens de ex-minister van Volksgezondheid, hare VVD kwaadaardigheid Schippers, zijn er grote stappen genomen in het terugdringen van het preventieve gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij.

De waarheid is echter dat er in Nederland nog steeds zo'n 20.000 kilo antibiotica wordt gebruikt in de intensieve martelveehouderij, terwijl er in de bodem en grondwater antibiotica van zelfs 40 jaar geleden wordt teruggevonden........ Overigens wordt antibiotica zelfs in oppervlakte water gevonden. De bron van deze antibiotica is de verspreiding van mest uit de intensieve veehouderij.......

Het is zelfs zo zot, dat men antibiotica gebruikt in de doodsindustrie die men intensieve veehouderij noemt, die tot de laatste generatie behoren, antibiotica die alleen in ernstige gevallen aan de mens wordt verstrekt.....

Hieronder een oproep van Compassion In World Farming een petitie te tekenen tegen het preventieve gebruik van antibiotica in de veehouderij. Uiteindelijk is er maar één oplossing: het geheel stoppen met de intensieve veehouderij! Beter nog; de mens zou moeten stoppen met het eten van vlees, niet alleen vanwege de resistentie tegen antibiotica, maar vleeseten is bovendien slecht voor uw nieren, hart, lever (en daarmee uw hersenen), maag en darmstelsel (kankers) en tot slot voor uw grootste orgaan: uw huid.

Daarnaast is vleeseten uiterst ineffectief, immers voor elke kilo vlees is gemiddeld 5 kilo groente en een hele plas drinkwater nodig..... Voorts worden voor diervoeder oerwouden gekapt t.b.v. de genetisch gemanipuleerde sojateelt (80% van de wereldsojaproductie gaat naar diervoer, waar Nederland na China de nummer twee importeur is van soja voor diervoer....)...... Het zal u dan ook niet verbazen dat door het eten van vlees het wereldvoedselprobleem wordt vergroot.......

Uiteraard gaat dit alles verder gepaard met enorme transportbewegingen over de aarde, transporten die de klimaatverandering verder aanjagen..... Dat laatste gebeurd ook nog eens door de enorme uitstoot van methaangas uit de intensieve veehouderij....... (methaangas is één van de sterkste broeikasgassen op aarde...)

Lees en teken de petitie a.u.b. en geeft het door!

Hieronder eerst de Engelse tekst van de mail die ik ontving, daaronder de Nederlandse tekst bij de petitie:

TELL YOUR MINISTERS TO BAN ROUTINE USE OF ANTIBIOTICS ON FARMS


We urgently need to drive progress in the fight against the overuse of antibiotics on farms. In March 2016, MEPs voted overwhelmingly in favour of banning the routine use of antibiotics in farming. This proposal could change farming in the Netherlands and across Europe for the better, yet, a year later, we are still waiting. We need Ministers to accept the proposals now!

Take action today

Animals are still crammed into filthy factory farms where disease can spread like wildfire. Routinely feeding antibiotics to animals isn’t the answer, and public pressure is working. We are on the verge of a real legislative breakthrough and we must keep the momentum going.

Email the ministers

Without the routine use of antibiotics, it will be harder to keep animals in cramped, stressful and unhygienic conditions. The change in the law would mean it cannot be ‘business as usual’ for farms that have, until now, used antibiotics as a cheap insurance policy against disease and infection. It could, in fact, encourage a wholesale move towards higher welfare farming.

Without the backing of the ministers, the law won’t change. We know that if we work together, we can get the politicians to take action. Please, urge your agriculture and health ministers to do the right thing.

Take action


Thank you for your support.


Emma Slawinski
Director of Campaigns


Hier de tekst bij de petitie:


Geachte mevrouw Schouten,Routinematig preventief gebruik van antimicrobiële middelen in de veehouderij moet stoppen.


In eerste lezing van het rapport over de voorgestelde Verordening voor diergeneesmiddelen heeft het Europees parlement opgeroepen tot een verbod van routinematig prophylactisch en metaphylactisch gebruik van antimicrobiële middelen.

Ik vraag u nu deze stellingname van het Europees parlement te ondersteunen.Nederland is er in geslaagd het gebruik van antibiotica in de veehouderij aanzienlijk terug te dringen. Ik hoop daarom dat u het voortouw wilt nemen om de andere lidstaten ervan te overtuigen de positie van het Europees parlement te ondersteunen.

Het is van vitaal belang het routinematig gebruik van antimicrobiële middelen in de veehouderij te stoppen. Het draagt immers bij aan resistentie tegen dergelijke middelen bij mensen. De effectiviteit van geneesmiddelen die nodig zijn om ernstige ziektes bij mensen te behandelen mag niet worden opgeofferd om de intensieve veehouderij overeind te houden.

Terecht wil het Europees parlement niet-routinematig prophylactisch gebruik niet verhinderen. Dergelijk gebruik blijft mogelijk wanneer een dier antimicrobiële middelen nodig heeft na een moeilijke bevalling, een operatie of een verwonding.

Tevens blijft volgens het rapport van het parlement niet-routinematig metaphylactisch gebruik mogelijk. Eenmalig metaphylactisch gebruik is nodig om de verspreiding van een ziekte tegen te gaan. Regulier metaphylactisch gebruik, groep na groep, mag echter niet worden toegestaan. Dergelijk regulier gebruik duidt op een systeemfout. Boeren moeten maatregelen nemen om regulier metaphylactisch gebruik te stoppen en het te vervangen door ziektepreventie op basis van verbeterde huisvesting, hygiëne en management. Zoals de Commissie schrijft in haar leidraad uit 2015: “Antimicrobiële metaphylaxis mag nooit gebruikt worden in plaats van goed management”.

Het recente, gezamenlijke rapport van de European Medicines Agency and the European Food Safety Authority ondersteunt in effect de positie van het Europees parlement. Het stelt: het streven zou moeten zijn het preventieve gebruik van antimicrobiële middelen uit te faseren, behalve in uitzonderlijke situaties”, en: Metaphylaxis zou niet systematisch gebruikt mogen worden indien de onderliggende risicofactoren kunnen worden gecontroleerd door bekende alternatieve maatregelen”.

Het rapport benadrukt bovendien dat: in de eerste plaats maatregelen moeten worden genomen om gezondheid en welzijn van de dieren te verbeteren om daardoor de behoefte aan antimicrobiële middelen te verminderen”, en het stelt bovendien: De stress die samengaat met grootschalige, intensieve indoor productie kan leiden tot een verhoogd risico dat dieren ziekten oplopen” en zodoende tot een hoog verbruik van antimicrobiële middelen. Het rapport benadrukt de noodzaak om speciaal die houderijsystemen te heroverwegen die in hoge mate vertrouwen op het gebruik van antimicrobiële middelen”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten