Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 10 november 2017

Kees Verhoeven (D66 2de Kamer) wil een grote EU, maar 'alleen op de grote onderwerpen...' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

D666 flapdrol Verhoeven was gisteren te gast in BNR's 'De Wereld' van Bernard Hammelburg, u weet wel de sufferd die beweert uw navigator te zijn voor de buitenlandpolitiek.

Verhoeven werd o.a. gevraagd naar de EU en wat D66 ziet als de toekomst van dit monstrum. Volgens Verhoeven moeten we een grote EU, maar alleen op de grote onderwerpen, zoals: vluchtelingen, , klimaat en milieu, financiën, buitenlandbeleid (dus buiten EU) en defensie....... Dat zal onze soevereiniteit niet aantasten, aldus de oplichter....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Verhoeven durfde waarschijnlijk justitie niet te noemen, daar dan het plaatje compleet is: als de EU op 'deze grote onderwerpen' gaat samenwerken, hebben we in feite geen soevereiniteit meer...... Ja we mogen nog wat zeggen over onze opleidingen en de gezondheidszorg, hoewel ook die 'takken van sport' meer en meer aan EU regels moeten voldoen, precies als onze belastingen >> Verhoeven wil op zeker EU zeggenschap op financiën......

Volgens Verhoeven kunnen landen zich dan niet meer onttrekken aan de EU regels....... ha! ha! ha! ha! Nee, Nederland kan het op dat moment ook wel vergeten! Hoewel landen als Frankrijk en Duitsland zich zullen onttrekken aan EU regels als het deze landen zo uitkomt, precies zoals dit nu ook al gebeurt........ Waar dan bij verteld dient te worden, dat Nederland zich wel braaf aan de EU regels houdt en dat zelfs keer op keer als excuus aanvoert als het weer een smerige maatregel invoert, of geen actie wenst te ondernemen, als de volksgezondheid in gevaar komt...... Nederland weigert zich alleen aan de EU regels voor de uitstoot van auto's en industrie te houden..... (daarover zo meer)

Verhoeven stelt dat e.e.a. wel veel overleg zal vergen en zullen bijvoorbeeld de Oost-Europese staten zich niet aan de milieuregels houden, maar dat geeft volgens Verhoeven niet, dan doen daar alleen de Noordwestelijke EU landen aan mee....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Uiteraard 'gelooft' een volksverlakker als Verhoeven in het meer dan lamme klimaatakkoord van Parijs, waar godbetert de grote oliemaatschappijen mochten aansluiten en stem hadden in de uitkomst van die klimaattop......... Trouwens alle grote bedrijven hadden daar lobbyisten in de vorm van politici, niet voor niets dat de beprijzing van de CO2 uitstoot, ofwel de CO2 taks, niet werd aangepast..... Een akkoord dat volkomen ontoereikend is om de grote temperatuurstijging die er aankomt te kunnen beperken, laat staan stoppen.... De temperatuurstijging zal volgens echte deskundigen niet bij 2 graden stoppen, maar zelfs de 3 graden Celsius overstijgen...... (in het klimaatakkoord van Parijs ging men uit van 1,5 maximaal 2 graden stijging van de temperatuur, terwijl de maatregelen die men daarvoor heeft afgesproken in Parijs, zelfs al ontoereikend zijn om die maximale stijging te bereiken...)

Dan nog het volgende: hoe heeft D66, dat zich mede presenteert als groene partij, dit Rutte 3 regeerakkoord kunnen tekenen? De laatste kolencentrales gaan pas in 2030 dicht, terwijl de gascentrales uitgeschakeld staan en we zoveel stinkende kolenenergie opwekken, dat we die 'moeten' exporteren...................... (dat 'moeten' is uiteraard onzin, de export van 'vuile elektriciteit' was de opzet tot de bouw van de nieuwe kolencentrales!) Het regeerakkoord is vooral gericht op de opslag van CO2, terwijl deskundigen ernstige twijfels hebben bij de veiligheid van die opslag......

D66 heeft in het regeerakkoord getekend voor het behoud van de maximumsnelheid op 130 km/u., wat een grote extra uitstoot van CO2 en andere giftige gassen geeft, terwijl de Nederlandse luchtkwaliteit tot de slechtste van de EU behoort...... In het regeerakkoord is niets te vinden over de inperking van de intensieve martelveehouderij, waar jaarlijks 500 miljoen dieren (ja een half miljard!!) groot en dood worden gemarteld, een doodsindustrie die een enorme hoeveelheid methaangas produceert, één van de sterkste broeikasgassen op aarde.... Ook is er niets in het regeerakkoord te vinden over biobrandstof op basis van palmolie, waarvoor de laatste oerwouden op aarde worden gesloopt of verbrand....... En dan durven figuren als D66 veilingmeester Pechtold en Verhoeven te zeggen, dat ze dik tevreden zijn met de milieudoelstellingen van Rutte 3....... De smerige oplichters!

U begrijpt natuurlijk waar deze patjepeeër Verhoeven, die directeur was van MKB Amsterdam en regio Noord-Holland, echt naartoe wil: de uitgeklede arbeidsrechten uit Oost-Europa zoveel mogelijk implementeren in de rest van de EU, ofwel: weg met de rechten van arbeiders en weg met het minimumloon!! Natuurlijk wil Verhoeven een machtige EU, dat is immers ion het belang van het bedrijfsleven.......

Wat een vuile viespeuk die Verhoeven, gadver!!

Zie ook:
'Klimaattop Madrid: de grote vervuilers hebben veel te veel invloed'

'Klimaattop Madrid bij voorbaat mislukt'

'IETA, lobbygroep van oliemaatschappijen en andere grote vervuilers, manipuleert klimaattoppen'

'Shell houdt zich niet aan het klimaatakkoord: 8 bewijzen'

'Bas Eickhout ('GroenLinks' EU) was vanuit Bonn wel tevreden over het Rutte 3 regeerakkoord..........' (dezelfde Eickhout die als grofgraaier in de EU stemde voor het langer toestaan van het kankerverwekkende gif glyfosaat, onderdeel van Roundup.....)

'Shell en Exxon die ondanks eigen onderzoek niets hebben ondernomen tegen klimaatverandering, willen met subsidie CO2 opslaan in lege gasvelden'

'Uniper (energiebedrijf van Finse staat) bezig met rechtszaak tegen Nederlandse staat voor sluiten kolencentrales'

'Exxon in VS onder vuur vanwege de al decennialang voorradige kennis over de menselijke hand in de klimaatverandering'

'Universiteit van Cambridge overstag: 6 miljoen pond voor onderzoek naar oliewinning t.b.v. Shell'

'Amazonegebied in brand, Black Rock verdient daar vele miljoenen mee

'Klaas Valkering (CDJA en 'hip haar'): het CDA heeft een eigen duurzaam beleid....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'PvdA, CDA en VVD willen zich niet bij het klimaatakkoord van Parijs neerleggen!!!!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten