Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 16 februari 2017

PvdA, CDA en VVD willen zich niet bij het klimaatakkoord van Parijs neerleggen!!!!

Het was gisteravond weer bingo in huize Azijnpisser, er vielen een 'paar vloeken' terwijl ik een artikel las op het blog van Stan van Houcke.

Volgens het artikel 'twitterde' Greenpeace vrolijk, dat het hele kabinet, behalve de PVV en Bontes/Van Klaveren) stemde voor het klimaatakkoord van Parijs. Greenpeace voegde aan haar bericht toe, dat men nu consequent de kolencentrales zou moeten sluiten.

Esther Ouwehand, van de PvdD, zal gedacht hebben: smeedt het ijzer als het heet is (als is dit niet zo'n gelukkig spreekwoord gezien het onderwerp...), dus bracht ze een motie in stemming met een simpele boodschap: afspraak is afspraak. Het verdrag van Parijs mag geen loze belofte zijn, het moet ook gevolgen hebben. Ouwehand stelde in haar motie, dat de EU 20% van haar budget moet besteden aan het tegengaan van de klimaatverandering.......

Kansloos werd de motie weggestemd door VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes/Van Klaveren, Monasch, Houwers, Van Vliet en uiteraard de PVV......... Met andere woorden: leuk dat klimaatakkoord, maar echte maatregelen gaan we voorlopig uitstellen!!

Dat is het 'fatsoen' van de VVD, de waarden en normen van het CDA, de slappe nietszeggende 'slogan' van Asscher: "Sta op, kies voor elkaar en kom in beweging" (hoe kan je opstaan en voor elkaar kiezen, als je niets, dan wel zeer laks iets wenst te doen tegen verdere klimaatverandering...)....

Wat me altijd weer verbaasd is het feit, dat de rentmeesters van god, de 'christen'broeders van SGP en CU (plus het CDA) zich blijven verzetten tegen echte maatregelen die houdt snijden in voornoemde klimaatverandering.... Deze verhoging in temperatuur zal toch een fikse vernietiging van mensenlevens en natuur met zich meebrengen*, toch scheppingen van hun zelf bedachte god...... Zo zijn deze fundamentalisten en rentmeesters van god ook voor het groot en dood martelen van dieren in de intensieve veehouderij, dieren die ook al door hun god zijn 'geschapen......'

Wat dat laatste betreft,vanmorgen alweer een dieptepunt: in Mill bij Nijmegen kwamen 2.000 zeugen en biggen om door een brand in 2 martelstallen. De 'boer' zal wel weer hebben staan janken. Brand in deze stallen is veelal te danken aan slecht onderhoud van de elektrische installaties, waar die 'boeren' ook nog eens te beroerd zijn om een simpel brandalarm, inclusief een sprinklerinstallatie, aan te leggen op hun bedrijf......

Hier het artikel van Petra, eerder gepubliceerd op 'Meedogenloos.nl':

Klimaatfarce


Greenpeace twitterde het heel enthousiast. “Behalve PVV-klimaatcynici stemt de hele Kamer in met Klimaatverdrag van Parijs. Nu consequent zijn: kolencentrales dicht!” Enkel de PVV en Bontes/Van Klaveren stemden tegen.

Daarna bracht Esther Ouwehand een motie in stemming die een simpele boodschap had: afspraak is afspraak. Het verdrag van Parijs mag geen loze belofte zijn, het moet ook gevolgen hebben. Die motie werd kansloos weggestemd door VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes/Van Klaveren, Monasch, Houwers, Van Vliet en uiteraard de PVV.


Het klimaatakkoord is mooi, het is prachtig en het is een mijlpaal maar God verhoedde dat het de bio-industrie ook maar een strobreed in de weg legt. De bio-industrie is namelijk goed voor wel 1 à 2% van het bruto binnenlands product en u begrijpt, dat is een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie. *kuch*

Vandaar dat de oproep van Esther Ouwehand om conform de Europese afspraak om tenminste 20% van het Europese budget te besteden aan het tegengaan van klimaatverandering overweldigend werd weggestemd. “Klimaatbeloften… Zie hoe weinig die waard zijn voor PvdA en CU. Zodra landbouwsubsidies in gevaar komen, is klimaat niet belangrijk meer” zo twitterde ze.

Omdat de ChristenUnie wordt aangeprezen door @klimaatlabel als een partij die zich volop inzet om klimaatverandering tegen te gaan, vond ik het nodig om hen te bewegen de ChristenUnie uit het bovenste rijtje te halen. Daarop kreeg ik het meesmuilende antwoord dat de motie Ouwehand over geld ging en niet over doelen. Dank je de koekoek! Zonder geld zijn alle doelen vrijblijvende bullshit!

Klimaatverandering aanpakken gaat grof geld kosten, dat verzin ik niet, de Nederlandsche Bank zegt dat. “Een concrete maatregel waarvoor DNB pleit is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Er is nu al een ingewikkeld Europees systeem voor de handel in het recht om CO2 uit te stoten. Maar dat werkt niet goed, omdat bedrijven te veel gratis rechten hebben gekregen. De prijs van CO2-uitstoot bovenop die gratis rechten is laag. Voor bedrijven is er daarom geen prikkel om de uitstoot te verminderen, zegt de Nederlandsche Bank.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat er voor de uitvoering van het klimaatakkoord niet minder dan een revolutie nodig is. Die revolutie zou onder meer een forse verschuiving in de allocatie van de Europese subsidies kunnen behelzen. Ongeveer de helft daarvan gaat sinds jaar en dag naar de bio-industrie. Het is zelfs zo dat een industriële boer als Jan Huitema namens de VVD Europarlementariër mag zijn terwijl hij bakken subsidie ontvangt. Eerder was het zo dat de CDA-Minister van Landbouw Cees Veerman bijna 2 ton per jaar kreeg voor de veehouderij die op papier niet meer van hem was maar van zijn kinderen. Waar kennen we dat ook alweer van? O ja, Donald Trump.

Bestaande belangen hebben ons de klimaatverandering gebracht en die bestaande belangen hebben dusdanig veel macht dat politieke partijen die voorheen het adagium afspraak is afspraak huldigden tegen een motie stemmen die stelt dat afspraak ook echt afspraak is. En de media doen volop mee.  Vrijwel geen enkele partij heeft concrete plannen voor klimaatakkoord kopt Trouw. De PvdD heeft dat wél. Namelijk een forse inkrimping van de veestapel.

Vlees en zuivel zijn een grotere boosdoener dan de olie-industrie. De Kamer mag dan in grote meerderheid een klimaatakkoord hebben aangenomen maar er is geen enkele reden tot juichen zolang dat geen concrete gevolgen mag hebben.


===========

Nog een 'leuk feit' betreffende de CO2 taks, ook bedrijven die niets te duchten hebben van buitenlandse concurrentie, krijgen gratis emissierechten (bedoeld om oneigenlijke concurrentie tegen te gaan). Zo kreeg de cementindustrie in de EU de afgelopen jaren maar liefst 5 miljard aan emissierechten....... Let wel: betaald met uw belastinggeld!! Wat betreft die CO2 beprijzing, deze werd zorgvuldig uit het klimaatakkoord van Parijs gehouden, één van  de redenen, waardoor dit klimaatakkoord een grote misser werd........ Dan zijn er nog de kolencentrales, die het afbraakkabinet Rutte 2 en het merendeel van de Kamer, niet wensen te sluiten........

* Waar de vervuiling van de lucht, die samengaat met de klimaatverandering, wereldwijd jaarlijks aan miljoenen mensen het leven kost...... In Nederland overlijden op jaarbasis al rond de 18.000 mensen vroegtijdig, aan de gevolgen van langdurige auto-uitstoot inademing (ter vergelijking: aan roken overlijden in ons land jaarlijks rond de 20.000 mensen vroegtijdig)..........

Zie ook:
'Klimaattop Madrid: de grote vervuilers hebben veel te veel invloed'

'Klimaattop Madrid bij voorbaat mislukt'

'IETA, lobbygroep van oliemaatschappijen en andere grote vervuilers, manipuleert klimaattoppen'

'Shell houdt zich niet aan het klimaatakkoord: 8 bewijzen'

'Bas Eickhout ('GroenLinks' EU) was vanuit Bonn wel tevreden over het Rutte 3 regeerakkoord..........' (dezelfde Eickhout die als grofgraaier in de EU stemde voor het langer toestaan van het kankerverwekkende gif glyfosaat, onderdeel van Roundup.....)

'Shell en Exxon die ondanks eigen onderzoek niets hebben ondernomen tegen klimaatverandering, willen met subsidie CO2 opslaan in lege gasvelden'

'Uniper (energiebedrijf van Finse staat) bezig met rechtszaak tegen Nederlandse staat voor sluiten kolencentrales'

'Exxon in VS onder vuur vanwege de al decennialang voorradige kennis over de menselijke hand in de klimaatverandering'

'Universiteit van Cambridge overstag: 6 miljoen pond voor onderzoek naar oliewinning t.b.v. Shell'

'Amazonegebied in brand, Black Rock verdient daar vele miljoenen mee

'Kees Verhoeven (D66 2de Kamer) wil een grote EU, maar 'alleen op de grote onderwerpen...' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Klaas Valkering (CDJA en 'hip haar'): het CDA heeft een eigen duurzaam beleid....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten