Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 6 februari 2017

Jesse Klaver langs de groene meetlat......... Treurig mensen, heel treurig!

Het was afgelopen zondag de beurt aan de 'Jessias' van ' GroenLinks' om langs de groene meetlat van Vroege Vogels te worden gelegd.

De kolencentrales, zo zei Klaver 'heel beslist', moeten uiterlijk 2020 dicht..... Nou na even wat slap gezeik: '2023 mag ook', maar dan moeten ze wel echt dicht zijn........... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, dat krijg je als je achter het klimaatakkoord van Parijs staat.....

Even wat Klaver destijds over het meer dan belachelijke klimaatakkoord durfde te zeggen, een akkoord waarbij men zelfs de belasting op CO2 uitstoot (CO2 taks) weigerde te verhogen.... Van de valsgroene webpagina van GLGroenLinks-fractieleider Jesse Klaver zegt over het akkoord: “Dit klimaatakkoord gaat de wereld veranderen. Het is de grootste stap vooruit op klimaatgebied in twintig jaar. Dat is cruciaal voor de transitie naar een mondiale duurzame economie en geeft burgers en bedrijven die voorop willen lopen op het gebied van duurzame innovatie en investeringen de zekerheid waar ze al jaren om vragen. Parijs laat zien dat als alle landen in de wereld samenwerken we de grote problemen van onze tijd het hoofd kunnen bieden.”

Over deze 'grootste stap op klimaatgebied', maakten een aantal maanden geleden (echte) wetenschappers bekend, dat wanneer we per direct alle plannen van dit akkoord zouden uitvoeren, de temperatuur tegen het einde van deze eeuw, toch voor dik meer dan 2 graden verhoogd zal zijn...... Waar deze wetenschappers waarschuwden, dat zelfs een temperatuurverhoging van 3 graden tegen die tijd niet ondenkbaar is*. Kortom de maximaal 2 graden, die werd afgesproken is je reinste kul, terwijl GroenLinks met veel gelul nog steeds stelt, een maximale verhoging van 1,5 graad na te streven!!

Wetenschappers die voor de klimaattop in Parijs al berekenden wat er nodig zou zijn, om de opwarming van de aarde tegen te houden, hebben dan ook 'hartelijk moeten lachen' om dit akkoord........ De milieubewegingen die zich beschuldigden aan het sluiten van dit akkoord, schamen zich intussen de ogen uit de kop........... De grote bedrijven (als Shell) en de politici die tekenden, hebben zich een breuk gelachen, de bedrijven waarvoor veel politici ronduit lobbyen, hebben echt serieuze maatregelen van het papier weten te houden, neem de eerder genoemde verhoging CO2 taks...........

Ondanks dat GL volksverlakkers Eickhout, van Tongeren en Klaver zo positief zijn, waar Klaver de kolencentrales nog wat jaren extra geeft, moeten zij weten van het eerder aangehaalde rapport van wetenschappers, die de temperatuurstijging tot relatief ver boven de 2 graden zien stijgen, zelfs als we alles nu op orde zouden hebben.....

Klaver sprak over de 'bio-industrie', waarmee hij de doodsindustrie van de intensieve veehouderij bedoelde, een doodsindustrie die in stand wordt gehouden door de politiek. Toevallig in hetzelfde Vroege Vogels, in het nieuwsoverzicht het bericht dat Nederland nummer 2 op de wereld is wat betreft de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan ('producent': de intensieve veehouderij), een uiterst krachtig broeikasgas...........

Waarschijnlijk eet Klaver zelf kadavers, want hij sprak met geen woord over de noodzaak, dat we moeten afstappen van vleeseten, willen we: -eindelijk echt goed omgaan met dieren, -de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken, -de groeiende wereldbevolking van voedsel blijven voorzien (immers voor elke kilo vlees, is gemiddeld 5 kilo groente nodig........**

Over dieren gesproken: de verslaggever die met 'de Jessias' Klaver op stap was, stelde, dat GroenLinks opvallend weinig moties heeft ingediend wat betreft dieren en dierenrechten. Daar begon Klaver toch behoorlijk te hikken, zo stelde hij: "We hebben daar 't nodig op gedaan" en vervolgde met te zeggen, dat GL mede initiatiefnemer is voor 'Koe in de Wei' en weidevogels (bescherming van-, ap). "Waar nodig ondernemen we actie", aldus 'de Jessias'. Door het laatste betoog van Klaver begon een passerende hond te blaffen, waarop Klaver opmerkte dat hij een medestander had.....ha! ha! ha! ha! ha! ha! Hé Klaver, zelfs die hond had door dat je uit je nek lulde! Jessias? Ajasses!

'GroenLinks.......' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

* De temperatuur gaat namelijk ook cumulatief omhoog: door het afsmelten van de poolkappen, wordt het gebied dat ijsvrij is steeds groter, daardoor wordt de zon niet meer weerkaatst en daarmee gaat de temperatuur van het zeewater omhoog, waardoor nog meer ijs afsmelt enz....... Bovendien ontdooit de permafrost, waardoor één van de sterkste broeikasgassen vrijkomt: methaan, ook hier treedt hetzelfde cumulatieve effect op....... Methaangas komt, zoals u hiervoor al kon lezen, ook vrij door de intensieve martelveehouderij, zoals gezegd: Nederland staat op nummer 2 wat betreft die uitstoot, na China..........

** Vleeseten veroorzaakt ook nog eens een aantal heftige aandoeningen, waaronder darmkanker, deze kanker staat bij mannen op nummer 2 en bij vrouwen op nummer 3. Ter vergelijking: longkanker staat zowel bij manen als vrouwen nummer 4 op de lijst van kankers!! Tijd voor waarschuwingen op vleesverpakkingen, graag ook met afschuwelijke foto's, uiteraard aangevuld met foto's van het enorme leed dat dieren wordt aangedaan!! Wie pleit er nu voor vleeseters extra te belasten middels de zorgpremie, en het extreem verhogen van de prijs van vlees, zoals men telkens weer probeert met rokers en tabak??? Moet u nagaan: dan spreek ik niet eens over het kappen/verbranden van oerwoud t.b.v. diervoer en de enorme luchtvervuiling met alle aanhangende transporten tot aan uw bord met bereid kadaver.........

Voor meer 'GL' volksverlakkerij van Klaver en andere berichten n.a.v. het voorgaande, klik het label 'Jesse Klaver' en/of op één van de andere labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten