Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 11 februari 2017

Rutte's 'fatsoensoffensief': de boete op ziek zijn handhaven en mensen de financiële ellende injagen.......

Rutte kondigde een paar weken terug een 'fatsoensoffensief aan*. Let wel, de VVD, Rutte's partij, is een partij, die keer op keer 'wordt getroffen' door bestuurders die zich 'bezondigen' aan fraude, corruptie en het keihard liegen tegen het volk .......

Kreeg gisteren een mail het Nationaal Zorgfonds, dat zich heeft gebogen over het 'fatsoenlijke', inhumane neoliberale verkiezingsprogramma van Rutte en zijn misdadigers partij VVD. Het Fonds constateert, dat de VVD het mes wil zetten in de zorgtoeslag......

Niet alleen dat, ook weigert de VVD het eigen risico, ofwel de boete op ziek zijn, af te schaffen..... Sterker nog: de VVD wil het eigen risico, dat voor meer dan 4 miljoen mensen**, veel te hoog is, in stand houden........ Dan is er voorts nog de eigen bijdrage voor bepaalde zaken, zoals voor een kunstgebit***, deze eigen bijdrage wordt sluipenderwijs ook steeds verder verhoogd.......

U begrijpt uiteraard wat deze uitlatingen aangaande de zorg in het VVD verkiezingsprogramma betekenen: mocht er een Rutte 3 volgen na 15 maart a.s., zal het eigen risico nog verder worden verhoogd, hetzelfde geldt voor de eigen bijdrage en de premie voor de zorgverzekering.....

Nu al kunnen meer dan 1 miljoen mensen de zorgkosten niet meer betalen, stelt Het Nationaal Zorgfonds...... Helaas dat zijn er minstens 3 miljoen, een groot deel van de mensen, die in armoede leven, hangen hun problemen niet aan de grote klok, of kunnen simpelweg de weg naar hulp niet vinden, dan wel hebben geen fut meer om daarom te vragen, neem de grote groep ouderen die in armoede leven......

Mensen mijden de zorg, om zo het eigen risico (en ook de eigen bijdrage) te ontlopen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, waarbij deze mensen veel ernstiger ziek worden, om uiteindelijk veelal in het ziekenhuis te belanden (of overlijden daarvoor al)...... Wat betreft die ziekenhuisopname: het zal duidelijk zijn, dat dit veel grotere kosten mee zich meebrengt voor de maatschappij....... M.a.w. ook dit is oorzaak van de stijgende zorgkosten.....

Zorgkosten, u weet wel, waar hare VVD kwaadaardigheid Schippers een aantal jaren over heeft geroepen, dat ze 'de pan uitrijzen', kosten die 'we' omlaag moeten krijgen, kosten die Schippers vervolgens te lijf gaat, middels maatregelen, die deze zorgkosten juist verder opdrijven!! Te zot voor woorden en dan durven 'politiek deskundigen' als de neoliberale hufter Boonman (Radio1 AVROTROS) te zeggen, dat Schippers een goede 'vakminister' is...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Mensen, lees en teken ajb de steun voor Het Nationaal Zorgfonds en geeft het door aan familie, vrienden en bekenden.

* Zie: 'Rutte preekt fatsoen....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

** De mensen die tegen-, op-, of onder de armoedegrens moeten leven. Als men de armoedegrens noemt, is dat altijd in verbinding met het woord 'onder', dus onder de armoedegrens. Totaal belachelijk, alsof mensen die tegen, of op die grens moeten leven, ruim rond kunnen komen, en niet in een continue financiële stress moeten leven. M.a.w. ook deze groepen moeten in ons puissant rijke land, in armoede leven......... Onder deze meer dan 4 miljoen mensen, bevinden zich 600.000 kinderen, die voor het leven een trauma oplopen, niet alleen vanwege het gepest worden op school, maar ook door dat zij vaak een speciale behandeling krijgen op die scholen, een behandeling die hen verder stigmatiseert (zoals de kosten voor de schoolreis, die door de school i.p.v. de ouders worden betaald)..... Dit nog naast het feit, dat in armoede en financiële stress leven, op z'n zachtst gezegd de harmonie binnen het gezin niet ten goede komt en waarbij mishandeling op de loer ligt........

*** Ja ja, het bestaat nog steeds, het kunstgebit. Dit is vooral voor het niet welgestelde deel in onze 'samenleving', zoals de 4 miljoen armen in ons land. Zij kunnen  zich geen kronen veroorloven (te hoge eigen bijdrage..), waardoor een kunstgebit het enige alternatief is...... Over tweedeling in de zorg gesproken.......

Zie ook: 'VVD 'fatsoen': van der Steur en Rutte >> liegen over de Teevendeal.....'

       en: 'Eigen bijdrage zorg een letterlijke molensteen voor velen >> meer 'fatsoen' van VVD en PvdA!!'

       en: 'Wim Groot (o.a. Raad voor Volksgezondheid en Zorg): 'bij het ziekenfonds had je geen keus' en andere fantasieën.....'

      en: 'Rutte liegt geheel fatsoenlijk tegen het Nederlandse volk.......'

      en: 'Rutte belooft 2 miljard aan investeringen voor de zorg....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Klik voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten