Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 10 februari 2017

Kavelaars en 'ingewikkeld' horizontaal belastingtoezicht...........

Al een tijd niet meer van gehoord, de pedante sufferd Kavelaars en zijn lulpraat. Afgelopen dinsdag was het dan zover, Kavelaars op BNR (stemde af rond 16.39 u.), waar hij zich uitsprak over de klacht van belastinginspecteurs en een hoogleraar, die stelden dat de (grote) bedrijven slecht, of niet worden gecontroleerd door de belastingdienst...... Uiteraard de zoveelste schop tegen de schenen van de rare kwiebus Wiebes, die de ene blunder na de andere scoort, al helemaal op het gebied van de belastingen..........

U begrijpt natuurlijk wel, dat de neoliberale hufter Kavelaars het niet eens is met deze belastinginspecteurs en hoogleraar, volgens hem ligt de zaak ingewikkeld...... Ingewikkeld? Ja, horizontaal toezicht* op bedrijven door de belastingdienst is ingewikkeld........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Oh wat horizontaal toezicht is? Horizontaal toezicht 'werkt' op basis van wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Hoe is 't in godsnaam** mogelijk??!!!!

Sommigen zeggen, dat bijna de helft van de grote bedrijven, op deze manier geen toezicht en daarmee geen problemen heeft met de belastingdienst, maar andere deskundigen spreken over 25% van de grote bedrijven, die af en toe 'een lunch delen' met de belastingdienst, waarmee de controle geklaard is.......

Wiebes verklaarde desgevraagd zonder blikken of blozen, dat er niet minder wordt gecontroleerd........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! De oplichter, alsof hij persoonlijk controles uitvoert en het beter weet, dan degenen die dit werk moeten doen, zoals de belastinginspecteurs, die verklaren dat er veel minder gecontroleerd wordt sinds de invoering van dit schunnige 'toezicht..............'

De hoogleraar waar o.a. Kavelaars over sprak, stelt dat met dit 'horizontale toezicht' meer gefraudeerd wordt, wat Kavelaars vervolgens gewoon ontkende, dat gelooft hij niet...... En het 'horizontaal toezicht' is juist heel ingewikkeld en neemt veel tijd in beslag, aldus Kavelaars....... ha ha! ha! ha! ha! ha! ha! Zo van: "Zeg kerel, waar lunchen we morgenmiddag? Zelfde tijd, zelfde plaats? En oh ja, dat diner van volgende week kan helaas niet doorgaan, dat moeten we 'even' opschuiven"

Hoe is het mogelijk, dat Kavelaars les mag geven aan de Erasmus Universiteit, deze oplichter werkt daarnaast ook nog eens voor de sjoemelaars van Deloitte!!!

Is het niet treurig mensen? Terwijl de laagstbetaalden maar liefst 36,55% belasting moeten afdragen (mede de schuld van de PvdA, onthoudt u dat voor 15 maart a.s.!), maakt de belastingdienst afspraken met grote bedrijven, zodat deze nog veel minder betalen, dan 'normale bedrijven', die in Nederland 20% of 25% betalen.......... Belastingambtenaren stellen zelfs dat men met horizontaal toezicht buitenlandse bedrijven lokt, waarna men op basis van dit 'toezicht', de hiervoor benoemde foute afspraken maakt, zoals met Starbucks.....*** Kortom 'horizontaal toezicht' is een van overheidswege ingevoerde maatregel, waarmee Nederland als belastingparadijs wordt gepromoot!!

De belastingmedewerkers mogen al jaren geen onderzoek doen, als ze vermoeden dat spuugrijke Nederlanders de belasting ontduiken, daar er geen tijd voor zou zijn....... Deze super welgestelden, of topgraaiers ontduiken de belasting op jaarbasis naar schatting voor een kleine 20 miljard euro!!! Trouwens, Nederlandse bedrijven ontduiken/ontwijken (de laatste is wat mij betreft al net zo misdadig als belastingontduiking) de belasting in het buitenland voor naar schatting 30 miljard euro op jaarbasis, o.a. middels de brievenbusconstructie.......

'Geen tijd', waar Wiebes ook nog eens belastingmedewerkers stimuleert te vertrekken met een riante ontslagvergoeding (hoe je het ook wendt of keert, Wiebes is verantwoordelijk, immers hij houdt geen toezicht!).......... Wat betreft de controle van gewone burgers, daarvoor had en heeft de belastingdienst medewerkers genoeg..........

Kavelaars en Wiebes? Met een ferme schop de straat op, zonder riante ontslagvergoeding, wachttijd en weet ik wat!! Voorts een verbod op het ooit nog zitting mogen hebben in een bestuur en het geven van lessen, lijkt me een meer dan gepaste straf!

*    Horizontaal toezicht is een ordinaire bezuiniging, al in 2012 (deze vorm van toezicht werd in 2008 ingesteld) stelden ervaren belastingambtenaren, dat het i.d.d. om een bezuiniging gaat....... In 2008 dus onder CDA minkukel 'fatsoen moet je doen' Balkenende, onder beheer van PvdA bedrieger en grofgraaier Bos!!

**   Even terzijde, wat is de naam van de christelijke god eigenlijk? Adolf, Mao, Stalin, Videla, Pinochet, Obama, of Bush?

*** Zie: 'Inspecteurs zonder inspectiebevoegdheid' (een artikel van De Groene Amsterdammer, waar al in het begin een dikke fout is te vinden: volgens de schrijver werd horizontaal toezicht ingevoerd in 2011 i.p.v. 2008).

Voor meer berichten n.a.v. het voorgaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'horizontaal toezicht'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten