Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 18 februari 2017

Verhofstadt, de Führer van België wil hogerop........ OEI!!

Guy Verhofstad de ex-premier van het grote Belzenbos, blaaskaak en Obersturmbannführer van de inhumane en keiharde (neo-) liberalen in het EU parlement, krijgt steeds meer praatjes en tegelijkertijd wordt z'n toon steeds fanatieker, z'n spreken begint zelfs het niveau van schreeuwen te benaderen........

Werd onlangs badend in het zweet wakker, een nachtmerrie, waarin Verhofstadt de leider van de EU was en Wilders zijn secondant..... Verhofstadt was veranderd in een dictator (met bloksnor) die de macht had gegrepen, daar de zaken niet snel genoeg naar zijn zin werden hervormd.

Wilders had zijn verzet tegen de EU slinks omgezet in een voor, al moet wel gezegd worden dat dit werd veroorzaakt, door het feit dat de ultrarechtse partijen, het tot de grootste fractie hadden geschopt in het EU parlement, al ver voor de machtsovername van Verhofstadt.

Het intussen bestaande EU leger had trouw gezworen aan Verhofstadt, en hielp de EU-politie mee alle tegenstanders op te pakken en af te voeren naar 'heropvoedingskampen'.

In mijn droom was er tegelijkertijd 'een zuivering' gaande: iedereen met een kleur zich moest melden met een koffer waarin de hoognodige reisbenodigdheden.

Treinen reden vanuit de diverse EU landen richting Zuid-Europa, treinen gevuld met (de gekleurde) EU burgers, die oorspronkelijk uit landen kwamen als Marokko, Libië, Somalië en ga nog maar even door.

De gedeporteerden (en de rest van de EU bevolking) werd verteld, dat men hen naar Noord-Afrika zou brengen, waar de gedeporteerden in dorpen zouden worden gehuisvest. Dorpen die middels hekwerken met wachttorens van de buitenwereld waren afgesloten, 'niet om de mensen binnen te houden, maar om de kwaadwillige bevolking in die Noord-Afrikaanse landen buiten te houden........' Althans zo luidde het verhaal vanuit Brussel......

Terug naar de werkelijkheid: Gisternacht hoorde ik op BBC World Service (radio) Verhofstadt ratelen alsof z'n leven ervan afhing...... Opgewonden en bijna schreeuwend stelde hij dat er maar één antwoord is op het groeiende nationalisme: een federaal Europa, waar de sufferd met de grote bek EU had moeten zeggen, immers zijn grote vijand Rusland bezit nog steeds een aanzienlijk stuk Europa!!

M.a.w. de ontevredenheid over de EU onder een groot deel van de 'EU bevolking', wil Verhofstadt te lijf gaan met een politieke unie, waarbij de soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten zo goed als verdwijnt......... Het is duidelijk dat Verhofstadt haast heeft, immers 'als het meezit', zal Marine Le Pen president worden in Frankrijk en zal ook dat land, zoals Groot-Brittannië, uit de EU stappen. Als dat gebeurt is het gedaan met de EU en de plannen van o.a. Verhofstadt......

Lullig genoeg voor hufter Verhofstadt is de EU nu juist de reden voor het groeiend nationalisme en het daarbij zoals 'gebruikelijk' groeiend fascisme!! Op een iets andere manier zag en zie je dat bij Duitsland: nadat de beide Duitslanden werden herenigd, ging het met de neonazi's ook 'als de brandweer!!' Wat overigens niet wegneemt, dat er een groot aantal anti-EU burgers zijn in de lidstaten, die geen nationalistische gevoelens hebben, laat staan dat ze sympathieke hebben voor het fascisme.....

Dik op z'n praatstoel ging kwast Verhofstadt door, dit keer op z'n 'nieuwste' stokpaard: de mislukte koekenbakker kwam met de (bijna geschreeuwde) eis voor een  Europees leger........ 'Logisch', immers Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië, geven jaarlijks al 3 keer meer uit aan defensie, dan Rusland, dat kan beter, nietwaar...??!! Verhofstadt was tenslotte niet voor niets altijd al een grootlobbyist van de NAVO en het militair-industrieel complex.......

Waarom pleit Verhofstadt niet eerst voor een democratische EU. Hoe is het in godsnaam mogelijk, dat de EU ministers, ofwel de EU commissarissen, niet democratisch worden gekozen en in feite ook zelden of niet naar huis kunnen worden gestuurd, bij hevig disfunctioneren....??!!! Daarnaast onderneemt de EU niets tegen landen, die nu in feite al worden bestuurd door fascisten, neem Hongarije en Polen.......

Nexit nu!

Klik voor meer berichten (bijvoorbeeld met Verhofstadt) n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten