Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 28 februari 2017

Michal Citroen (OVT Radio1) verbaasd over haat tegen de Romanovs (tsaristische familie) in het Rusland van 1917.... AUW!!

Op 5 februari jl. in OVT (Radio1) onderdeel 'Spoor Terug', een deels gedramatiseerde radiodocumentaire over de revolutie die in het Rusland van 2017 plaatsvond, een revolutie die een eind maakte aan het Romanov bewind.

De documentaire werd gemaakt door Michal Citroen en in de loop van een minuut of 15, werd duidelijk dat Citroen het te doen had met de familie Romanov, de tsaristische familie, die in 1917 werd vermoord.

Niets op tegen, mededogen met vermoorde mensen, maar er zijn wel een paar grenzen. Op een gegeven moment vraagt Citroen zich af, hoe het kan, dat de soldaten, die de Romanovs vermoorden, de idee hadden iets goeds te hebben gedaan, sterker nog dat ze trots waren op hun daden.......

De tsarenfamilie, de Romanovs, was bepaald geen familie die begaan was met het lot van het volk, dat met ijzeren hand werd geregeerd. Om de zoveel jaar waren er grote hongersnoden in Rusland, die aan miljoenen het leven heeft gekost, dat dit kon gebeuren was voor een belangrijk deel aan de op dat moment dienende Romanov tsaar te danken, die wat betreft de voedselvoorziening een wanbeleid voerden.

Dan was er de terreur, uitgeoefend door de tsaar op het volk, de gevangenkampen in Siberië waren geen uitvinding van de zogenaamde communisten, maar van de regering onder leiding van de tsaar...... Voorts liet de tsaar bij oproer militairen en politie met scherp op de ongewapende bevolking schieten....... Niet voor niets werd de laatste tsaar, Nicolaas II, 'bloedige Nicolaas' genoemd........

Ook de groei van de ongelijkheid in het pré-revolutionaire Rusland en de enorme armoede waren aan wanbeleid van de tsaar te danken......

De NRC en Trouw plaatsten ook een artikel over deze tentoonstelling, waarin men veel compassie toont met de Romanovs. De titel van het NRC artikel 'Meevoelen met tragische Romanovs', Het NRC artikel kan ik niet lezen, omdat ik deze maand al 5 artikelen gratis heb gelezen, men begrijpt daar nog steeds niet, dat veel mensen het zich niet kunnen permitteren een abonnement te nemen op hun suffe neoliberale krant en dat reclame ook veel geld op kan leveren en.......

Trouw plaatste het artikel onder de naam: 'Had een andere tsaar de revolutie kunnen voorkomen?' Die vraag wordt in het artikel nog een keer gesteld, zonder dat er een antwoord wordt gegeven..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! De 'ondertitel' op Trouw: 'LAATSTE TSAAR Honderd jaar geleden maakte de Russische revolutie een einde aan het tsarenrijk Rusland. Het tragische lot van tsaar Nicolaas II en zijn gezin is onderwerp van een tentoonstelling in de Hermitage'.

Het leed wat de Romanovs overkwam wordt uiteraard breed uitgemeten in het artikel van Trouw. Men stelt dat Nicholaas II eigenlijk geen tsaar wilde worden en dat het tsaren gezin daarom afgezonderd leefde. Verderop in het artikel wordt gesteld, dat de ziekte hemofilie, waar de troonopvolger Aleksej aan leed, de reden was, dat het gezin afgezonderd leefde, daar Nicholaas II deze ziekte verborgen wilde houden voor het volk,....

Verder meldt Trouw: Marlies Kleiterp, hoofd tentoonstellingen van de Hermitage: "Nicolaas II was een aimabele, zachtaardige man, maar geen goede leider......" Die uitspraak gaat op voor het eufemisme van 2017!! Een 'aimabele, zachtaardige man', die de dood van naar schatting meer dan 3 miljoen mensen op z'n geweten heeft..... Nicholaas II wilde kost wat kost zijn leger aanvoeren in WOI, dat heeft aan meer dan 1,8 miljoen militairen het leven gekost. Tel daarbij de vele doden op, die zijn gevallen bij protesten, zoals 200.000 in 1905, of het enorme aantal hongerdoden dat tijdens zijn bewind viel en het getal van die 3 miljoen doden, zou nog wel eens aan de lage kant kunnen zijn.........

Moord is nooit goed te praten, maar zeg niet, dat het onbegrijpelijk is, dat deze soldaten achter hun daad stonden, of dat e.e.a. heeft plaatsgevonden!

In de Hermitage is een tentoonstelling bezig onder de naam 'Romanovs & Revolutie', daarover heeft de Hermitage een schrijven op haar webpagina geplaatst, gelukkig dat men in dat schrijven stelt, dat revolutie onafwendbaar was in Rusland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten