Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 11 februari 2017

Teeven naar Raad van State, de hoogste bestuursrechter, 'ook om te adviseren in zaken van wet- en regelgeving....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De totaal mislukte 'crime fighter' van misdadigers partij VVD, hufter Fred 'mobster' Teeven, is door PvdA wanprestatie Plasterk (BiZa) en hare VVD kwaadaardigheid Schultz van Haegen (Justitie*) voorgedragen als adviseur van de Raad van State.......

Hier een omschrijving van de Raad over de benoemingen: 'Bij de benoeming van leden e staatsraden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Zij komen voort uit de kring van de wetenschap, het bestuur, de rechterlijke macht en de overheid'. ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

De Raad van State is een adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter in ons land. Teeven moet de Raad gaan adviseren op gebied van wetgeving en bestuur....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Teeven, ex-officier van Justitie, die in functie destijds geld witwaste voor misdadiger Cees H. (en reken maar dat dit de spreekwoordelijke top van de ijsberg was...), moet nu de Raad van State gaan adviseren op gebied van wetgeving en bestuur.......

Teeven, die zich in de Kamer ontpopte tot leugenaar en bonnen achterhield (plus zoals gezegd, het recht verdraaide, of dat probeerde), mag het hoogste rechtsorgaan op gebied van bestuur gaan adviseren....... Hoe is 't mogelijk mensen??!!!

Als de rest van de ministers akkoord gaat, begint Teeven op 1 april a.s., u begrijpt dat daarmee de benoeming nu al een feit is, immers de PvdA en VVD doen nog steeds mee aan het vergeven van politieke functies. Uiteraard moet e.e.a. voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart a.s. plaatsvinden, het zou immers niet netjes zijn, dit na die datum te doen, mochten VVD en de PvdA (hopelijk) slecht presteren in die verkiezingen........

De Raad van State bestaat o.a. uit voorzitter Willem Alexander, ons nationale waterhoofd, een nitwit, wiens proefschrift geheim is, maar die middels zijn talloze blunders heeft aangetoond, dat hij normaal gesproken zelfs het vmbo diploma niet had behaald....... De koning die voorts o.a. sjoemelde met vastgoed........ Dezelfde W.A. is dus voorzitter van de hoogste Nederlandse bestuursrechter.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Dan de vicevoorzitter van de Raad van State, Piet Hein 'Schipholbrand' Donner, Hier wat feiten over deze vervelende plork,  zoals opgetekend in Wikipedia:

Op 6 november, vier dagen na de moord op Van Gogh, pleitte minister Donner op een CDA-congres voor het aanscherpen van naleving van de Wet inzake smalende godslastering (art. 147 Sr). Zijn grootvader had de wet in 1932 ingevoerd. Omdat een groot deel van de samenleving vond dat met de moord op Van Gogh de vrijheid van meningsuiting in het geding was, diende Lousewies van der Laan een motie in voor afschaffing van deze wet. Dit voorstel werd behalve door de christelijke partijen ook verworpen door VVD'er Frans Weisglas en de PvdA. Op 6 november 2009 dienden de oppositiepartijen SP, VVD en D66 een initiatiefwetsvoorstel in om het verbod in zijn geheel af te schaffen[1].

Op 17 juni 2005 overleefde Donner een motie van wantrouwen die ingediend was door de Lijst Pim Fortuyn naar aanleiding van wanbeleid rondom het proefverlof van tbs'ers. Eerder overleefde Donner een politiek debat over een wegens ontucht veroordeelde tbs'er die tijdens zijn proefverlof een meisje uit Eibergen ontvoerde en misbruikte.

Op 5 september 2005 kwam Donner onder vuur te liggen, nadat in de zaak van de Schiedammer parkmoord bleek dat Justitie willens en wetens bewijsmateriaal achterhield waardoor een onschuldige man tot achttien jaar cel en tbs was veroordeeld wegens verkrachting van en moord op de tienjarige Nienke Kleiss. Ook in hoger beroep werd het bewijsmateriaal achtergehouden, terwijl het Nederlands Forensisch Instituut, dat ook onder Donners verantwoordelijkheid viel, aan meer dan honderd medewerkers van Justitie een presentatie had vertoond waarin werd aangetoond dat de veroordeelde onschuldig was - een feit dat het instituut niet in zijn officiële rapport in de zaak had vermeld. Mede hierdoor kon de later veroordeelde dader Wik H. doorgaan met het plegen van zedendelicten. Minister Donner ontkende de ernst van de situatie. Op 6 september 2005 gaf de Tweede Kamer Donner een week de tijd om per brief opheldering te geven over het mogelijke verzwijgen van belangrijke feiten door Justitie in de Schiedammer parkmoord. In het daaropvolgende debat overleefde Donner een motie van wantrouwen.

In september 2006 veroorzaakte Donner heel wat opschudding door in een interview met het weekblad Vrij Nederland te verklaren dat de islam als nieuwe zuil in Nederland moet worden aanvaard als een tweederdemeerderheid van alle Nederlanders dat zou willen, ook als dat betekent dat de sharia wordt ingevoerd of als dat gepaard gaat met afwijkende gedragsregels t.a.v. vrouwen of homo's.[2] Hij ging daarmee in tegen het standpunt van zijn eigen fractievoorzitter Maxime Verhagen.

Op 21 september 2006 trad Donner af na de presentatie van het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot de Schipholbrand. De hoofdverantwoordelijke voor de brandveiligheid was volgens de raad de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), welke onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie viel. In zijn verklaring aan de Tweede Kamer zei Donner dat hij het debat over het eindrapport niet wilde belasten met een discussie over het aftreden van bewindslieden. Daar was volgens hem het onderwerp te belangrijk voor. Hij liet daarbij doorschemeren dat hij de conclusies van het rapport niet volledig onderschreef.

Dat laatste is wel een eufemisme van hier tot Jericho, uiteraard was Donner het in het geheel niet eens met de conclusies van de commissie Donner! Meermaals was Donner door deskundigen uit de praktijk gewaarschuwd voor onhoudbare situaties is het vastzetten van vluchtelingen, dat al een enorme overtreding was van het VN Vluchtelingenverdrag....... Desondanks heeft Donner amper of niets gedaan om deze situatie te verbeteren, met de vreselijke uitkomst van de Schipholbrand als gevolg....... Donner, vicevoorzitter van de Raad van State......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Dit voorgaande is onderdeel van de CDA 'waarden en normen', nu weer bepleit door 'morele revolutionair' van Haersma Buma............

De Raad van State is vooral een orgaan, dat de zittende regering zoveel mogelijk uit de wind moet houden en de belangen van het bedrijfsleven moet veiligstellen...... De Raad van State, een onderdeel van de 'volksvertegenwoordiging.....' ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Teeven naar de Raad van State, gezien het voorgaande 'is hij daar prima op z'n plaats.....' Maar hoe is 't in godsnaam mogelijk mensen........???? Wat een zootje........

* Schultz van Haegen, verantwoordelijk voor een groot aantal extra verkeersdoden en het grote aantal vroegtijdige doden door auto-uitstoot (door o.a. de verhoging van de maximum snelheid), nu ook minister van Justitie, dit door het voortijdige vertrek van de disfunctionerende VVD zakkenwasser van der Steur.

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'DJI' (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten